Lista a scriitorloru armâneșțâ

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
(yinitâ di la Scriitori armâneșțâ)
Jump to navigation Jump to search

Aestâ easti unâ frândzâ cu scriitoriľi cari aveau scriatâ pi Armâneaști. Aoa suntu și scriitori cari nu au soe armâneascâ, ma cari scriarâ tu armâneascâ.

Numâ Ańli tu cari bână
Dem. Abeleanu 18571933
Mihali Anagnosti 1970
Diana D. Anastasescu 1895— ?
Zicu Araia 18771944
Iancu Arginteanu [[cca 1868 — cca. 1940
Mitu Aroibu 1960
Dimitri Atanasescu 18361907
Cola Babu 19011967
Toma Babu 1931
Dumitru Bacu 19251997
Andrei Bagav 18571888
Mariana Bara 1961
Petri Baravachi 1883 — cca. 1950
Vasili Barba 1918
Florica Bațu 1943
Cola Batzaria 18741953
Ioryi Beica 1950
Constantin Belemace 18491932
Marcu Beza 18821949
Leonida Boga 18861974
Mihail G. Boiagi 17801842
Tașcu Bongu-Iliescu [[cca. 18451908
Ioryi Burac [[secollu XIX
Tachi Caciona 18871971
Apostol Caciuperi 19201995
Cutuli Caloir 19221944
Theodor Capidan 18791953
Tuľiu Carafoli 18721936
Gheorghe Carageani 1939
Oani Caragiani 18401921
Matilda Caragiu-Marioțeanu 19272009
Cola Caraiscu 19111969
Iancu Caranica 18821965
Nicu Caranica 19241991
Despa Caranica-Olariu 19201999
Cola Caratana 19141992
Anastasi Teodor Cavallioti 17101789
Hristu Cãndroveanu 1928
Ani Câșericâ 1974
Ilie A. Ceara 1923
Ioryi Ceara 18811939
Victor Ceara 1933
Dumitru Ciotti 18821967?
Constantin Colimitra 19122001
Ilie Colońea 1943
Constantin Constante 18801964
Constantin I. Cosmu 19661914
Tiberiu Cunia 19262016
Mihali Custula 18951983
Oani Cutova 19191992
Dina Cuvata 1952
Sterie Diamandi 18971981
Moscopolean Daniil [[sec. XVIII—XIX
Iancu Dalametra 18681924
Petrica Dragoti 1947
Toma Enaclie 1970
Oani Foti 18871946
Anastasi Fotu 19231996
Spiro Fuchi 1964
Cola Fudulea 1940
Mita Galavu 1926—?
Iancu Galbagiari 19232001
Mita Garofil 1944
Ioryi Gâmâ 19171992
Gh. Godi 1939
Nacu Goga 1956
Sirma Guci 1960
Cola Guli 19161991
Costa Guli 19161985
Steriu Guli 1903—?
Cociu Hagi 1921
Apostoli-Toli Hagi-Gogu [[sec. XIX—XX
Anastasi Hâciu [[sec. XIX—XX
Mihali Hentu 19001974
Andon Hristo 1948
Ia-Nauni di Ohârda [[prota giumitati a sec. XIX—1911
Nicolae Ianovici [[sec. XVIII—XIX
Iotta Naum lotta 18731966
Lazulu al Dumi [[sec. XIX—XX
Hristu Leaghi 1927
Oani Licea 18831952
Nașcu Lozzi 18861942
Pascal Marco 19141998
Ioryi Marcu 19131984
Apostol Margarit 18321903
Ioryi Merca 19061992
Constantin Metta 1874 — cca. 1950
Teohar Mihadaș 19181996
Ștefan Mihaileanu 18591900
Vangheli T. Millio [[sec. XIX—XX
Todi Minda 19111982
Ioryi Murnu 18681957
lulia Murnu 19062001
Oani Murnu 18481921
Vasili Muși 18951961
Ghena Nacovsca 1959
Ianachi Nacu 19081987
Atanasie Nasta 19121996
Bojidar Nastev 19241980
Mihali Nicolescu 18351865
M. Gheorghiadi Obedenaru 18391885
Gogu Padiotu 1927
Zahu Panâ 19212001
Nicolaus Papahagi 18641931
Pericle Papahagi 18721943
Tachi Papahagi 18921977
Valeriu Papaliagi 19061984
Ath. Papaiani (Samarineanu) sec. XIX—XX
Vasili Papa-Ianuși 18781918
Atanasie Papanace 19171974
Constantin Papanace 19041985
Emil Papazisi 1893—?
Cola Papleacu 1877 — cca. 1920
Mita Pariza 19081996
Aurica Pașa 1975
Vanghiu Pâșe 1938
Ioryi Perdichi 19121966
Vangheli Petrescu [[cca. 1885 — cca. 1917
Ioryi Platari-Tzimă 1934
Mihali Prefti 1953
Constantin Roja 17861847
Mișu Samarineanu 1893 — cca. 1950
Leonida Scrima 19031982
Nacu Scrima 19001941
Hristu Școdreanu 1912—?
Mihaela Șuțu 1977
Nicolae Tacit 1881 — cca. 1950
Naum Tahu 18671930
Triandafil II. Tambă 18581930
Justin Tambozi 1939
Vasili Tega 1921
Vasili Todi 1958
Costa Tugear 1960
Țațe Tugear 1980
Nuși Tulliu 18721941
Constantin Ucuta 17701797
Tachi Varduli 19181994
Cola Velo 18821924
Ioryi Vrana 1965
Petru Vulcan 18691922
Cola Zdrula 18971939
Ianachi Zeana 1912
Zica A. Zica 19151982
Ioryi Zuca 18761978?
Todi Zuca-Gher 19201968

Bibliografie[alâxire | modificare sursă]

  • Scriitori armãneshtsa = Aromanski pisateli = Wlachs writers, Scopia: Unia ti cultura-a Armãnjlor dit Machidunii, 2001, pp. 61-62.