Andreilu al Bagav

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Sari la navigare Sari la căutare

Andreilu al Bagav (Aprir 1857 Blața, Gârția - 15 Cirișar 1888 Câmpu-Lungu, România) ira apostol armânescu pitricut di Arhimandit Averchi tu România s-u ducâ dișciptare naționalâ a Armâńlor.

Tu cariera-a lui s-fâțea cunuscut cându u-spusi boațe-a lui contra Apostol Mârgârit și vrea tu sculiile armâneșci Armâńľi sâ-nveațâ pi armâneașce ș-nu pi româneașce, ti ți fundarâ un alantu Lițeu armânescu cai nu ira finansatu di România.

Ași pi ningâ ațea ți scria nâs s-fâțea și profesor di lițeu, câcum și autor di manuali ti sculie și publițistu.

Opus[alâxire | modificare sursă]

  • "Cartea di Aleadziri" (Vivlie di Ghiuvusire), protâ publicatâ 1888 depoia publicatâ posthumâ di Editura Cartea Aromânâ, 1994
  • Revista "Machedonia" - ți u-adrâ deadun cu colegâń-a lui
  • "Pandera-armâneascâ" publicatâ di Unia ti culturâ-a Armâńlor dit Machidunii, 1998

Poezia[alâxire | modificare sursă]

Apa curâ chețarli-armân!...[alâxire | modificare sursă]

Câtâ Arațile tu-nsus, priste Duna-ațea ți-e largâ,
Spuș la vimtulu s-ducâ dorlu-ńi, dorlu dulțe ți-am tu cheptu
Cât tu-Ascâpitatâ, iara, dzâș a frațlor s-nu mi-așteargâ
Dit inima-a lor bunâ... Lâ-l spuș dorlu-ńi și așteptu.

Shi cântare-a mea jilosâ ți pit erâ va sâ-strâbatâ,
Dulțe-asunâ la ureacľe-a frațlor a meľi hârisiț;
Ãń-pare câ-avdu unâ boațe ți-ńi ciuciurâ dizńirdatâ:
- Fraț dit Pindu nu-aveț fricâ... vârnâoarâ nu va s-chireț!

Pânâ va s-hibâ-nghios tu lume soia mare-ațea latinâ
Shi va s-veadâ câ voi limba-a voastrâ nica nu-u chirut,
Limbâ cai dulțe-asunâ, limbâ cai da luńinâ,
Va s-hiț fraț Armâńi și azâ, cum iraț și tu tricut!

Dușmańi cu-orbâ giudicatâ limba vor s-vâ u-aricheascâ;
S-nu zburâț cu nâsâ pit casi... s-vâ-ncľinaț pi limba-a lor;
Nâș vor s-facâ s-chireț numa, numa-a voastrâ strâ-aușeascâ,
Numa di Armân ți-asunâ dulțe ca cântâri di dor.

Sân' puțâńi, sân' slaghi și azâ vor cu voi ta ș-si-adavgâ,
Nu vâ daț, țâneț-vâ limba; țâneț numa-vâ di-Armân,
Voi spuneț-lâ câ vârnoarâ, sândza apâ nu va s-facâ,
Voi spuneț-lâ câ-apa curâ și maș chețarli și-armân.

Bitule, 1883.

Izvuri di nuntru[alâxire | modificare sursă]