Sari la conținut

Prota frãndzã

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Ghini vinit pi Wikipedia!
Enciclopedia liberâ pi armâneascâ
1.390 articole pi armâneascâ
Puneț titllu la noa frândzâ:

Un proectu cai va s-facă unâ enciclopedie liberâ pi armâneaști
cu colaborația a cathi unâľei persoanâ.

Fântânâ Nale alâxiri Cum s-alâxeașce unâ frândzâ

Articlu di calitati

Prota surã a Coranlui, Al-Fatiha

Coranlu (arabă: القرآن al-Qur'ān, „ghivăseare”, „greare”, dit verbu qara’a „s-ghivãsi”, „greare cu boatse vãrtos”) easte carte aya a musulmanjlor tuts shi tsãne tute dimãndãrile al Dumnidzã (arabescã: ألله Allāh), pit anghilu Ğibrīl (Gavril) shi prufetlu Muhammed, pi limba arabescã. Coranlu si spunã cã easte "Zborlu al Dumnidză", tsi di totãna eara ghivăsit tu Umm al-Kitāb – Dada a yramãljei – aflată tu tser pi al-Lawh al-Mahfūz - „Frãndza Tsãnutã”. Ti musulmanjlji, Coranlu easte carte aya di la Dumnidzã, cai-l dzãtsi a ãmbistimenului cum s-bãneadzã ndreptu... (continuare...)


Cadurlu a dzuul'ei

Cadhur di-tu Nea paidagogia alu Ucuta, carti armâneascâ di-tu 1797:
Ayisite, ayisite, ayisite ești doamne Sabaoth, țeru șâ loclu este mplinu de dhoxa ata osana tine de-analtu. (n-susu)
Asusea-nă tine ți ești analtu, alăvdatu. (na-nstânga)
Ești tine ți viniș pre numa a domnului. (na-ndreapta)
Trei suntu ațeľi ți mărturisescu n-țeru, tatălu, greailu ș-avilu duhu. Ș-treiľ aișțâ ună suntu. Ioan, true, E, cap. ș, 7. (n-ghiosu)
    

Informații ti Wikipedia armânească

Informații ti limba armânească

Aestâ easti Wikipedia pi armâneaști. Limba armânească easti unu dialectu a limbâľei românâ, ți pricadi tu gruplu a limbiloru romanice (neolatine) di not-datlu.

Information about the Aromanian language

The Aromanian language (armãneashti, armãneashte, armãneashci, armãneashce or rrãmãneshti), also known as Macedo-Romanian or Vlach, is an Eastern Romance language, similar to Megleno-Romanian, Istro-Romanian and Romanian, spoken in Southeastern Europe. Its speakers are called Aromanians or Vlachs (a broader term and an exonym in widespread use to define Romance communities in the Balkans). Some scholars, mostly Romanian ones, consider Aromanian a dialect of Romanian.(full article)

Information sur l'aroumain

L’aroumain (dit aussi macédo-roumain en Roumanie), en aroumain : limba armâneascâ ou armânâ (aroumain), désigné aussi par l’adverbe armâneaști avec la variante rremenești ou armâneașce, est une dialecte de la langue roumain, une langue romane orientale... (lire la suite)

Informaţii despre limba aromână

Limba aromână sau macedoromână, vorbită de aromâni, este un dialect al limbii române, o limbă din grupul limbilor romanice... (citiți mai mult)

»» Pi alte limbe


Wikipedia pi alti limbi

Lista di tuti proiectili Wikipedia
Wikționar
Dicționar liber
Wikihâbări
Fântânâ di hâbări
Wikicitatu
Citati și spuniri
Wikimanuali
Manuali și ghiduri liberi
Wikispecii
Directoru (catasithu) di specii
Wikisursâ
Biblioteca liberâ
Wikiversitati
Materialo didactici liberi
Commons
Resursi di media
Meta-Wiki
Coordonarea a proecteloru tuti