Prota frãndzã

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
(yinitâ di la Main Page)
Ansari la: navigatsia, câftari
Ghini vinit pi Wikipedia!
Enciclopedia liberâ pi armâneascâ
1.210 articole pi armâneascâ
Romulus-Remus.jpg
Puneț titllu la noa frândzâ:


Un proectu cai va s-facă unâ enciclopedie liberâ pi armâneaști
cu colaborația a cathi unâľei persoanâ.

Pompebled.svg Fântânâ Pompebled.svg Nale alâxiri Pompebled.svg Cum s-alâxeașce unâ frândzâ

Articlu di calitati

Prota surã a Coranlui, Al-Fatiha

Coranlu (arabă: القرآن al-Qur'ān, „ghivăseare”, „greare”, dit verbu qara’a „s-ghivãsi”, „greare cu boatse vãrtos”) easte carte aya a musulmanjlor tuts shi tsãne tute dimãndãrile al Dumnidzã (arabescã: ألله Allāh), pit anghilu Ğibrīl (Gavril) shi prufetlu Muhammed, pi limba arabescã. Coranlu si spunã cã easte "Zborlu al Dumnidză", tsi di totãna eara ghivăsit tu Umm al-Kitāb – Dada a yramãljei – aflată tu tser pi al-Lawh al-Mahfūz - „Frãndza Tsãnutã”. Ti musulmanjlji, Coranlu easte carte aya di la Dumnidzã, cai-l dzãtsi a ãmbistimenului cum s-bãneadzã ndreptu... (continuare...)


Cadurlu a dzuul'ei

Cadhur di-tu Nea paidagogia alu Ucuta, carti armâneascâ di-tu 1797:
Ayisite, ayisite, ayisite ești doamne Sabaoth, țeru șâ loclu este mplinu de dhoxa ata osana tine de-analtu. (n-susu)
Asusea-nă tine ți ești analtu, alăvdatu. (na-nstânga)
Ești tine ți viniș pre numa a domnului. (na-ndreapta)
Trei suntu ațeľi ți mărturisescu n-țeru, tatălu, greailu ș-avilu duhu. Ș-treiľ aișțâ ună suntu. Ioan, true, E, cap. ș, 7. (n-ghiosu)
    

Informații ti Wikipedia armânească

Informații ti limba armânească

Aestâ easti Wikipedia pi armâneaști. Limba armânească easte unâ limbă ți pricadi tu gruplu a limbiloru romanice (neolatine) di not-datlu.

Information about the Aromanian language

Aromanian (limba armânească, armâneșce, armâneaști, rămănești), also known as Macedo-Aromanian or Vlach, is an Eastern Romance language spoken in Southeastern Europe. Its speakers are called Aromanians or Vlachs (which is an exonym in widespread use to define the communities in the Balkans)... (full article)

Information sur l'aroumain

L’aroumain (dit aussi macédo-roumain en Roumanie), en aroumain : limba armãneascã ou armânã (aroumain), désigné aussi par l’adverbe armãneashte avec la variante armãneshce, est une langue romane orientale, parlée par les Aroumains, et formant, avec le daco-roumain, le mégléno-roumain et l’istro-roumain, le diasystème roman de l'Est. Toutefois pour certains linguistes surtout roumains il s'agit d’un dialecte du roumain, comme le moravalaque (disparu), le morlaque ou dalmate (disparu), le mégléno-roumain et l’istro-roumain (qui n'ont plus que quelques centaines de locuteurs)... (lire la suite)

Informaţii despre limba aromână

Potrivit unor lingviști, limba aromână sau macedoromână, vorbită de aromâni, este o limbă din grupul limbilor romanice, subgrupul limbilor romanice de est, alături de limbile română (dialectul dacoromân), meglenoromână și istroromână. Alți lingviști o consideră dialect al limbii române, împreună cu dialectele dacoromân, meglenoromân și istroromân. Controversa continuă în prezent printre intelectualii aromâni... (citiți mai mult)

»» Pi alte limbe


Wikipedia pi alti limbi

Lista di tuti proiectili Wikipedia
Wiktionary-logo.svg Wikționar
Dicționar liber
Wikinews-logo.svg Wikihâbări
Fântânâ di hâbări
Wikiquote-logo.svg Wikicitatu
Citati și spuniri
Wikibooks-logo.svg Wikimanuali
Manuali și ghiduri liberi
Wikispecies-logo.svg Wikispecii
Directoru (catasithu) di specii
Wikisource-logo.svg Wikisursâ
Biblioteca liberâ
Wikiversity-logo.svg Wikiversitati
Materialo didactici liberi
Commons-logo.svg Commons
Resursi di media
Wikimedia-logo.svg Meta-Wiki
Coordonarea a proecteloru tuti