Sâlcâmu

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Lilici di sãlcãmu
Robinia pseudoacacia

Sãlcãmlu (cu numãli bagremu, acãchii, davanu icã craiceanu) easti unu arburi tsi-ari alumãchi cu schinji, frãndzi mãri (adrati di frãndzã ma njits, di-unã parti sh-di-alantã di-unã ca lumãchitsã), cu arapuni di lilici albi tsi anjiurdzescu mushati (tsi pot shi si s-mãcã) shi cu fructul pãstalji tu cari sta ncljisi simintsãli njits, arucutoasi.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.