Sari la conținut

Plantâ

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Ma multi soiuri di planti

Unã plantã easti atsea tsi creashti di-tu loc (ca, bunãoarã, earba, pomlu, lilici albã, ayita, etc.) sh-cari ari di-aradã (ma nu totna) unã-arãdãtsinã, unu trupu, lumachi, frãndzã, lilici, etc.; curpit.

Pãrtsãli a plantiljoru[alâxire | modificare sursă]

Tipuri[alâxire | modificare sursă]

Ari ma multi tipuri icã soiuri di planti, ca bunãoarã:

 1. plantã dicurativã, plantã ornamentalã = plantã cu unã, icã ma multi pãrtsã mushati (trup, lumãchi, frãndzã, lilici), cari creashti naturalu icã easti criscutã di omu tu grãdinji, tra s-mushutsascã locurli;
 2. plantã inferioarã = plantã simplã, aplo, cama di nghiosu, tsi poati s-aibã clorofilã ma, multili ori, easti fãrã clorofilã;
 3. plantã limnoasã = plantã cu lemnu tu-arãdãtsinã, trupu sh-alumãchi;
 4. plantã erboasã = earbã;
 5. plantã leguminoasã, plantã legumicolã = unã fumealji di planti tsi au pãrtsã buni trã mãcari, di-aradã fructili pãstãlj, tsi creashti agrã pri cãmpu i easti criscutã maxusu di omu tu grãdinji ca unã zãrzãvati;
 6. plantã parazitã = plantã cari s-hrãneashti cu seva (dzama) di la alti planti;
 7. plantã anualã = plantã (di-aradã irboasã) cari nu bãneadzã ma multu di-unu anu;
 8. plantã perenã = plantã irboasã cari bãneadzã ma multsã anji;
 9. plantã saprofitã = plantã cari s-hrãneashti cu putridzãnji;
 10. plantã textilã = plantã di-tu cari si scot hiri trã tsãseari

Vedz shi[alâxire | modificare sursă]

 • Grãdinã, ocu iu s-seaminã zãrzãvãts i lilici
 • Earbã, multi soiuri di planti

Biblioyrafilji[alâxire | modificare sursă]

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.