Frândzâ

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Sari la navigare Sari la căutare
Frãndzã

Frãndzã suntu lucrili verdzã (ca nãshti acoali njits, multi ori lundzi icã arucutoasi) tsi crescu pri lumãchili di arburi (icã esu di-tu truplu di earbã, lilici etc., tsi treamburã cãndu li bati vimtu, tsi s-usucã sh-cadu earna) sh-cu cari arburlji (erghili, lilicili) adilji shi potu s-ufiliseascã energia a soarilui. Sinonimi: frundzã, foalji.

Frãndzã2 (frắn-dzã) sf frãndzã (frắn-dzã)[alâxire | modificare sursă]

1: cumatã di carti ti scriari; cumatã dit-un lucru (ca vilendza, bunãoatã) tsi sh-u-adutsi ca unã acoalã; carti, coalã, acoalã;

2: acoala cu cari suntu fapti cãrtsãli (librili, vivlia); filã, padzinã;

3: acoali mãri di carti, ligati deadun sh-vinduti di-aradã cati dzuã, tu cari s-aflã tipusiti hãbãrli shi nalili tsi s-fac tu lumi; timiridã, fimiridã, gazetã, dzuar;

(expr:)

1: s-alãxeashti frãndza = s-alãxescu lucrili, s-alãxeashti catastisea, chirolu;

2: tornu frãndza = nj-alãxescu mintea, pãrearea; alas (agãrshescu) atseali tsi s-featsirã sh-trag calea nãinti)

{ro: foaie de hîrtie; foaie (pagină) de caRTE/ziar}

Frãndzili suntu maxusi trã clorofilã.

Tipuri di frãndzã[alâxire | modificare sursă]

  1. frãndzã compusã – frãndzã ma mari, adratã di-tu ma multi frãndzã ma njits, tsi pãrnjescu (i) di-tu unu singur loc icã (ii) di pri unã njicã lumãchitsã (axã);
  2. frãndzã palmatã – frãndzã tsi sh-adutsi ca palma di la mãna omlui;
  3. frãndzã uvalã – frãndzã sprilungã, arucutoasã, tsi sh-u-adutsi cu oulu di gãljinã;

Tu populu[alâxire | modificare sursă]

S-dzãtsi cã vãrnu taljie frãndzã a cãnjiljor cãndu nu fatsi tsiva di hãiri.Format:Citation needed

Bibliografie[alâxire | modificare sursă]

  • Dicționarlu alu Tiberius Cunia
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.