Lista a câsâbadzloru di-tu Republica Machidhunia

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Sari la navigare Sari la căutare
Harta a câsâbadzloru di-tu Republica Machidonia.

Aestâ easti unâ listâ a câsâbadzloru di-tu Republica Machedonia. Tu aestu cratu ari 34 di câsâbadz, di-tu cari ținț au unâ populație ma mari di 50 di ńii și doaosprâdzați câsâbadz cu populație ma ńicâ di 10 ńii di bânâtori. Capitala, Scopia, easti casâ ti un cirecu di bânâtorli di-tu tutu cratlu. Tu anlu 2002, 59.5% di-tu bânâtori ș-avea casili tu zonili urbani.

Câsâbadz[alâxire | modificare sursă]

Tu data a cratlui[alâxire | modificare sursă]

Hartâ cu regiunea a datâľei.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Berovo Berovo 7,002[1]
Coat of arms of Berovo Municipality.svg
Flag of Berovo Municipality.svg
Berovo-monastery-church.jpg
Delčevo Delčevo 11,500 [1]
Coat of arms of Delčevo Municipality.svg
Flag of Delčevo Municipality.svg
Delcevo.JPG
Kočani Kočani 28,330 [1]
Coat of arms of Kočani Municipality.svg
Flag of Kocani Municipality.svg
Центар2.JPG
Makedonska Kamenica Makedonska Kamenica 5,147 [1]
Coat of arms of Makedonska Kamenica Municipality.svg
Flag of Makedonska Kamenica Municipality, North Macedonia.svg
Town of Makedonska Kamenica.JPG
Pehčevo Pehčevo 3,237 [1]
Coat of arms of Pehčevo Municipality.svg
Flag of Pehčevo Municipality.svg
Pehcevo.jpg
Probištip Probištip 8,714[1]
Coat of arms of Probištip Municipality.svg
no flag
Probistip town hall.JPG
Štip Štip 43,652[1]
Coat of arms of Štip Municipality.svg
Flag of Štip Municipality.svg
Sveti Nikola Shtip.jpg
Vinica Vinica 10,863 [1]
VinicaCoat.png
Flag of Vinica Municipality.svg
Vinica - Pogled od Kale 002.jpg

Tu data a ńeadza-nopțâľi[alâxire | modificare sursă]

Hartâ cu regiunea di-tu ńeadzânoaptea a datâľei.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Kratovo Kratovo 6,924 [1]
Coat of arms of Kratovo Municipality.svg
Flag of Kratovo Municipality.svg
Kratovo-panorama.jpg
Kriva Palanka Kriva Palanka 14,558 [1]
Coat of arms of Kriva Palanka Municipality.svg
Flag of Kriva Palanka Municipality.svg
Kriva-Palanka-and-Kriva-Reka.jpg
Kumanovo Kumanovo 70,842 [1]
Coat of arms of Kumanovo Municipality.svg
Flag of Kumanovo Municipality.svg
The square of Kumanovo (2).JPG

Regiunea Pelagonia[alâxire | modificare sursă]

Hartâ cu regiunea Pelagonia.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Bitule Bitola 74,550 [1]
Bitola-coat-of-arms.svg
Flag of Bitola Municipality.svg
Bitola 2007.JPG
Demir Hisar Demir Hisar 2,593 [1]
Coat of arms of Demir Hisar Municipality, Macedonia.svg
Flag of Demir Hisar Municipality.svg
DemirHisar (1).jpg
Crushuva Crushuva 5,330 [1]
Coat of arms of Kruševo Municipality.svg
Flag of Kruševo Municipality.svg
Krusevo panorama.jpg
Prilep Prilep 66,246 [1]
Coat of arms of Prilep Municipality.svg
Flag of Prilep Municipality.svg
AlexanderStatuePrilep.jpg
Resen Resen 8,748 [1]
Coat of arms of Resen Municipality.svg
Flag of Resen Municipality.svg
Resne - Niyazi Bey Sarayı 01.JPG

Polog Region[alâxire | modificare sursă]

Map of Polog Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Gostivar Gostivar 35,847 [1]
Coat of arms of Gostivar Municipality.svg
Flag of Gostivar Municipality.svg
Church Gostivar Macedonia.jpg
Tetovo Tetovo 52,915 [1]
Coat of arms of Tetovo Municipality.png
Flag of Tetovo Municipality, North Macedonia.svg
The small park in the city square in Tetovo, Macedonia.JPG

Regiunea Scopia[alâxire | modificare sursă]

Map of Skopje Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Scopia Greater Skopje 506,926[2]
Coat of arms of Skopje.svg
Flag of Skopje, North Macedonia.svg
Portra Makedonija 1.JPG

Sudlu a Datâľei[alâxire | modificare sursă]

Hartâ cu regiunea di-tu Sudlu a Datâľei.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Bogdanci Bogdanci 6,011 [1]
Coat of arms of Bogdanci Municipality.svg
Flag of Bogdanci Municipality.svg
Bogdanci.jpg
Gevgelija Gevgelija 15,685 [1]
Coat of arms of Gevgelija Municipality.svg
Flag of Gevgelija Municipality.svg
Radoviš Radoviš 16,223 [1]
Coat of arms of Radoviš Municipality.svg
Flag of Radoviš Municipality.svg
Strumica Strumica 35,311[1]
Coat of arms of Strumica Municipality.svg
Flag of Strumica Municipality.svg
Пазарот Глобал Струмица.jpg
Valandovo Valandovo 4,402 [1]
Coat of arms of Valandovo Municipality.svg
Flag of Valandovo Municipality.svg
Town center of Valandovo.jpg

Southwestern Region[alâxire | modificare sursă]

Map of the Southwestern Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Debar Debar 14,561[1]
No coats of arms.svg
Flag.svg
Debar-Macedonia.JPG
Kičevo Kičevo 27,067 [1]
Coat of arms of Kičevo Municipality.png
Flag.svg
Kicevo 11-08-2006.jpg
Makedonski Brod Makedonski Brod 3,740 [1]
Coat of arms of Makedonski Brod Municipality (2012).svg
Flag of Makedonski Brod Municipality.svg
Makedonski brod panorama.JPG
Ohrid Ohrid 42,033 [1]
Самуилова крепост, Охрид, Македония.jpg
Struga Struga 16,559 [1]
Coat of arms of Struga Municipality.svg
Flag of Struga Municipality.svg
Black Drin.jpg

Vardar Region[alâxire | modificare sursă]

Map of Vardar Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Demir Kapija Demir Kapija 3,275[1]
Coat of arms of Demir Kapija Municipality.svg
Flag of Demir Kapija Municipality.svg
Demir kapija.jpg
Kavadarci Kavadarci 29,188[1]
Coat of arms of Kavadarci Municipality.svg
Flag of Kavadarci Municipality.svg
Makedonija, Kavadarci - most na reci Luda Mara.JPG
Negotino Negotino 13,284[1]
Coat of arms of Negotino Municipality.svg
Flag of Negotino Municipality.svg
Negotino plostad.jpg
Sveti Nikole Sveti Nikole 13,746 [1]
No coats of arms.svg
Flag.svg
Sveti Nikole Center, Macedonia.JPG
Veles Veles 43,716[1]
Coat of arms of Veles Municipality.png
Flag of Veles Municipality.svg
Spomenik na Ilindencite vo Veles.jpg

Statistici[alâxire | modificare sursă]

Format:Col-begin Format:Col-2

Mărli câsâbadz[alâxire | modificare sursă]

Nai ma mărli ținț câsâbadz di-tu Machidonia suntu:

no. câsâbă municipalitati populație
1 Scopia Greater Skopje 506,926
2 Bitule Bitule 74,550
3 Kumanovo Kumanovo 70,842
4 Prilep Prilep 66,246
5 Tetovo Tetovo 52,915

Format:Col-2

Ńițli câsâbadz[alâxire | modificare sursă]

Ma ńițli ținț câsâbadz tu aestu cratu suntu:

no. câsâbă municipalitati populație
1 Demir Hisar Demir Hisar 2,593
2 Pehčevo Pehčevo 3,237
3 Demir Kapija Demir Kapija 3,275
4 Makedonski Brod Makedonski Brod 3,740
5 Valandovo Valandovo 4,402

Format:Col-end

Doaosprâdzați câsâbadz au sum 10,000 di bânâtori: Demir Hisar (2,593), Pehčevo (3,237), Demir Kapija (3,275), Makedonski Brod (3,740), Valandovo (4,402), Makedonska Kamenica (5,147), Kruševo (5,330), Bogdanci (6,011), Kratovo (6,924), Berovo (7,002), Probištip (8,714) and Resen (8,748).

Tu Machidonia ari mași 5 câsâbadz cu ma multu di 50,000 bânâtori: Skopje (506,926), Bitola (74,550), Kumanovo (70,842), Prilep (66,246) and Tetovo (52,915). Aesti suntu nai ma mărle câsâbadz di-tu aestu cratu.

Șaptisprâdzați au bânâtori anamisa di 10,000 și 50,000: Veles (43,716), Štip (43,652), Ohrid (42,033), Gostivar (35,847), Strumica (35,311), Kavadarci (29,188), Kočani (28,330), Kičevo (27,067), Struga (16,559), Radoviš (16,223), Gevgelija (15,685), Debar (14,561), Kriva Palanka (14,558), Sveti Nikole (13,746), Negotino (13,284), Delčevo (11,500) and Vinica (10,863).

Demograficâ[alâxire | modificare sursă]

câsâbă municipalitati populație gruplu (i grupurli) ethnicu dominantu % di-tu gruplu (i grupurli) ethnicu dominantu limbâle dominanti % di-tu limbâle dominanti religia (pistea) dominantâ % di-tu religia (pistea) dominantâ
Berovo Berovo 7,002 Machidońi (6,404) 91.4 Machidhuneaști (6.816) 97.3 Orthodoxâ (6.331) 90.4
Bitule Bitule 74,550 Machidońi (66,038) 88.5 Machidhuneaști (69,255) 92.8 Orthodoxâ (66,492) 89.1
Bogdanci Bogdanci 6,011 Machidońi (5,761) 95.8 Machidhuneaști (5,813) 96.7 Orthodoxâ (5,752) 95.6
Debar Debar 14,561 Arbineș (10,768) 73.9 Arbinișeascâ (11,510) 79 Islam (13,763) 94.5
Delčevo Delčevo 11,500 Machidońi (10,761) 93.5 Machidhuneaști (10,851) 94.3 Orthodoxâ (10,594) 92.1
Demir Kapija Demir Kapija 3,275 Machidońi (3,161) 96.5 Machidhuneaști (3,191) 97.4 Orthodoxâ (3,210) 98
Demir Hisar Demir Hisar 2,593 Machidońi (2,473) 95.3 Machidhuneaști (2,483) 95.7 Orthodoxâ (2,486) 95.8
Gevgelija Gevgelija 15,685 Machidońi (15,060) 96 Machidhuneaști (15,238) 97.1 Orthodoxâ (15,273) 97.3
Gostivar Gostivar 35,847 Arbineș (16.890)
Machidońi (11,885)
47.1
33.1
Arbinișeascâ (16,877)
Machidhuneaști (13,843)
47
38.6
Islam (23,686)
Orthodoxâ (11,865)
66
33
Kavadarci Kavadarci 29,188 Machidońi (28,354) 97.1 Machidhuneaști (28,847) 98.8 Orthodoxâ (28,210) 96.6
Kičevo Kičevo 27,067 Machidońi (15.031)
Arbineș (7,641)
55.5
28.2
Machidhuneaști (16.931)
Arbinișeascâ (7,635)
62.5
28.2
Orthodoxâ (15,139)
Islam (11,759)
55.9
43.4
Kočani Kočani 28,330 Machidońi (25,730) 90.8 Machidhuneaști (25,832) 91.1 Orthodoxâ (25,448) 89.8
Kratovo Kratovo 6,924 Machidońi (6,724) 97.1 Machidhuneaști (6,709) 96.8 Orthodoxâ (6,696) 96.7
Kriva Palanka Kriva Palanka 14,558 Machidońi (13,758) 94.5 Machidhuneaști (13,776) 94.6 Orthodoxâ (13,785) 94.6
Kruševo Kruševo 5,330 Machidońi (4,273) 80.1 Machidhuneaști (4,562) 85.5 Orthodoxâ (5,275) 98.9
Kumanovo Kumanovo 70,842 Machidońi (42.840)
Arbineș (18,277)
60.4
25.7
Machidhuneaști (45.306)
Arbinișeascâ (18,283)
63.9
25.8
Orthodoxâ (46,766)
Islam (22,483)
66
31.7
Makedonski Brod Makedonski Brod 3,740 Machidońi (3,725) 99.5 Machidhuneaști (3,730) 99.7 Orthodoxâ (3,731) 99.7
Makedonska Kamenica Makedonska Kamenica 5,147 Machidońi (5,096) 99 Machidhuneaști (5,106) 99.2 Orthodoxâ (4,734) 91.9
Negotino Negotino 13,284 Machidońi (12,994) 97.8 Machidhuneaști (13,111) 98.6 Orthodoxâ (12,900) 97.1
Ohrid Ohrid 42,033 Machidońi (33,791) 80.3 Machidhuneaști (34,910) 83 Orthodoxâ (33,987) 80.8
Pehčevo Pehčevo 3,237 Machidońi (3,067) 94.7 Machidhuneaști (3,124) 96.5 Orthodoxâ (3,078) 95
Prilep Prilep 66,246 Machidońi (61,320) 92.5 Machidhuneaști (64,669) 97.6 Orthodoxâ (60,655) 91.5
Probištip Probištip 8,714 Machidońi (8,560) 98.2 Machidhuneaști (8,628) 99 Orthodoxâ (8,648) 99,2
Radoviš Radoviš 16,223 Machidońi (13,991) 86.2 Machidhuneaști (14,027) 86.4 Orthodoxâ (13,912) 85.7
Resen Resen 8,748 Machidońi (6,431) 73.5 Machidhuneaști (6,574) 75.1 Orthodoxâ (6,382) 72.9
Sveti Nikole Sveti Nikole 13,746 Machidońi (13,367) 97.2 Machidhuneaști (13,396) 97.4 Orthodoxâ (13,463) 97.9
Skopje Greater Skopje 467,257[3] Machidońi (332,778)
Arbineș (103,891)
71.2
20.5
Machidhuneaști (341.339) 73 Orthodoxâ (343,197)
Islam (109,954)
73.4
23.7
Struga Struga 16,559 Machidońi (8.901)
Arbineș (5,293)
53.7
31.9
Machidhuneaști (9.665)
Arbinișeascâ (5,615)
58.3
33.9
Orthodoxâ (9,197)
Islam (7,075)
55.5
42.7
Strumica Strumica 35,311 Machidońi (32,075) 90.8 Machidhuneaști (32,123) 90,9 Orthodoxâ (30,238) 85.6
Štip Štip 43,652 Machidońi (38,323) 87.7 Machidhuneaști (38,846) 88.9 Orthodoxâ (39,127) 89.6
Tetovo Tetovo 52,915 Arbineș (28.897)
Machidońi (18,555)
54.6
35
Arbinișeascâ (29.363)
Machidhuneaști (18,980)
55.4
35.8
Islam (33,509)
Orthodoxâ (18,676)
63.3
35.2
Valandovo Valandovo 4,402 Machidońi (4,279) 97.2 Machidhuneaști (4,303) 97.7 Orthodoxâ (4,064) 92.3
Veles Veles 43,716 Machidońi (40,269) 92.1 Machidhuneaști (40,576) 92.8 Orthodoxâ (40,135) 91.8
Vinica Vinica 10,863 Machidońi (9,246) 85.1 Machidhuneaști (9,290) 85.5 Orthodoxâ (8,989) 82.7
Izvurlu easti: Numirarea a bânâtorloru di-tu 2002

Referinți[alâxire | modificare sursă]

Vedz și[alâxire | modificare sursă]