Lista a câsâbadzloru di-tu Republica Machidhunia

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Harta a cãsãbadzloru di-tu Republica Machidonia.

Aestã easti unã listã a cãsãbadzloru di-tu Republica Machedonia. Tu aestu cratu ari 34 di cãsãbadz, di-tu cari tsints au unã populatsie ma mari di 50 di njii shi doaosprãdzatsi cãsãbadz cu populatsie ma njicã di 10 njii di bãnãtori. Capitala, Scopia, easti casã ti un cirecu di bãnãtorli di-tu tutu cratlu. Tu anlu 2002, 59.5% di-tu bãnãtori sh-avea casili tu zonili urbani.

Cãsãbadz[alâxire | modificare sursă]

Tu data a cratlui[alâxire | modificare sursă]

Hartã cu regiunea a datãljei.
cãsãbã municipalitati populatsie stemã flamburã cadhuru
Berovo Berovo 7,002[1]
Coat of arms of Berovo Municipality.svg
Flag of Berovo Municipality, North Macedonia.svg
Berovo-monastery-church.jpg
Delčevo Delčevo 11,500 [1]
Coat of arms of Delčevo Municipality.svg
Flag of Delčevo Municipality, North Macedonia.svg
Delcevo.JPG
Kočani Kočani 28,330 [1]
Coat of arms of Kočani Municipality.svg
Flag of Kocani Municipality, North Macedonia.svg
Центар2.JPG
Makedonska Kamenica Makedonska Kamenica 5,147 [1]
Coat of arms of Makedonska Kamenica Municipality.svg
Flag of Makedonska Kamenica Municipality, North Macedonia.svg
Town of Makedonska Kamenica.JPG
Pehčevo Pehčevo 3,237 [1]
Coat of arms of Pehčevo Municipality.svg
Flag of Pehčevo Municipality, North Macedonia.svg
Pehcevo.jpg
Probištip Probištip 8,714[1]
Coat of arms of Probištip Municipality.svg
no flag
Probistip town hall.JPG
Štip Štip 43,652[1]
Coat of arms of Štip Municipality.svg
Flag of Štip Municipality, North Macedonia.svg
Sveti Nikola Shtip.jpg
Vinica Vinica 10,863 [1]
Coat of arms of Vinica Municipality, North Macedonia.png
Flag of Vinica Municipality, North Macedonia.svg
Vinica - Pogled od Kale 002.jpg

Tu data a njeadza-noptsãlji[alâxire | modificare sursă]

Hartã cu regiunea di-tu njeadzãnoaptea a datãljei.
cãsãbã municipalitati populatsie stemã flamburã cadhuru
Kratovo Kratovo 6,924 [1]
Coat of arms of Kratovo Municipality.svg
Flag of Kratovo Municipality, North Macedonia.svg
Kratovo-panorama.jpg
Kriva Palanka Kriva Palanka 14,558 [1]
Coat of arms of Kriva Palanka Municipality.svg
Flag of Kriva Palanka Municipality, North Macedonia.svg
Kriva-Palanka-and-Kriva-Reka.jpg
Kumanovo Kumanovo 70,842 [1]
Coat of arms of Kumanovo Municipality.svg
Flag of Kumanovo Municipality, North Macedonia.svg
The square of Kumanovo (2).JPG

Regiunea Pelagonia[alâxire | modificare sursă]

Hartâ cu regiunea Pelagonia.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Bitule Bitola 74,550 [1]
Coat of arms of Bitola Municipality.svg
Flag of Bitola Municipality, North Macedonia.svg
Bitola 2007.JPG
Demir Hisar Demir Hisar 2,593 [1]
Coat of arms of Demir Hisar Municipality, Macedonia.svg
Flag of Demir Hisar Municipality, North Macedonia.svg
DemirHisar (1).jpg
Crushuva Crushuva 5,330 [1]
Coat of arms of Kruševo Municipality.svg
Flag of Kruševo Municipality, North Macedonia.svg
Krusevo panorama.jpg
Prilep Prilep 66,246 [1]
Coat of arms of Prilep Municipality.svg
Flag of Prilep Municipality, North Macedonia.svg
AlexanderStatuePrilep.jpg
Resen Resen 8,748 [1]
Coat of arms of Resen Municipality.svg
Flag of Resen Municipality.svg
Resne - Niyazi Bey Sarayı 01.JPG

Polog Region[alâxire | modificare sursă]

Map of Polog Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Gostivar Gostivar 35,847 [1]
Coat of arms of Gostivar Municipality.svg
Flag of Gostivar Municipality, North Macedonia.svg
Church Gostivar Macedonia.jpg
Tetovo Tetovo 52,915 [1]
Coat of arms of Tetovo Municipality.png
Flag of Tetovo Municipality, North Macedonia.svg
The small park in the city square in Tetovo, Macedonia.JPG

Regiunea Scopia[alâxire | modificare sursă]

Map of Skopje Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Scopia Greater Skopje 506,926[2]
Coat of arms of Skopje.svg
Flag of Skopje, North Macedonia.svg
Portra Makedonija 1.JPG

Sudlu a Datâľei[alâxire | modificare sursă]

Hartâ cu regiunea di-tu Sudlu a Datâľei.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Bogdanci Bogdanci 6,011 [1]
Coat of arms of Bogdanci Municipality.svg
Flag of Bogdanci Municipality, North Macedonia.svg
Bogdanci.jpg
Gevgelija Gevgelija 15,685 [1]
Coat of arms of Gevgelija Municipality.svg
Flag of Gevgelija Municipality, North Macedonia.svg
Radoviš Radoviš 16,223 [1]
Coat of arms of Radoviš Municipality.svg
Flag of Radoviš Municipality.svg
Strumica Strumica 35,311[1]
Coat of arms of Strumica Municipality.svg
Flag of Strumica Municipality.svg
Пазарот Глобал Струмица.jpg
Valandovo Valandovo 4,402 [1]
Coat of arms of Valandovo Municipality.svg
Flag of Valandovo Municipality, North Macedonia.svg
Town center of Valandovo.jpg

Southwestern Region[alâxire | modificare sursă]

Map of the Southwestern Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Debar Debar 14,561[1]
No coats of arms.svg
Flag with question mark.svg
Debar-Macedonia.JPG
Kičevo Kičevo 27,067 [1]
Coat of arms of Kičevo Municipality.png
Flag with question mark.svg
Kicevo 11-08-2006.jpg
Makedonski Brod Makedonski Brod 3,740 [1]
Coat of arms of Makedonski Brod Municipality (2012).svg
Flag of Makedonski Brod Municipality, North Macedonia.svg
Makedonski brod panorama.JPG
Ohrid Ohrid 42,033 [1]
Самуилова крепост, Охрид, Македония.jpg
Struga Struga 16,559 [1]
Coat of arms of Struga Municipality.svg
Flag of Struga Municipality.svg
Black Drin.jpg

Vardar Region[alâxire | modificare sursă]

Map of Vardar Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Demir Kapija Demir Kapija 3,275[1]
Coat of arms of Demir Kapija Municipality.svg
Flag of Demir Kapija Municipality, North Macedonia.svg
Demir kapija.jpg
Kavadarci Kavadarci 29,188[1]
Coat of arms of Kavadarci Municipality.svg
Flag of Kavadarci Municipality, North Macedonia.svg
Makedonija, Kavadarci - most na reci Luda Mara.JPG
Negotino Negotino 13,284[1]
Coat of arms of Negotino Municipality.svg
Flag of Negotino Municipality, North Macedonia.svg
Negotino plostad.jpg
Sveti Nikole Sveti Nikole 13,746 [1]
No coats of arms.svg
Flag with question mark.svg
Sveti Nikole Center, Macedonia.JPG
Veles Veles 43,716[1]
Coat of arms of Veles Municipality.png
Flag of Veles Municipality, North Macedonia.svg
Spomenik na Ilindencite vo Veles.jpg
Pulše Pulše 41,718

Statistici[alâxire | modificare sursă]

Format:Col-begin Format:Col-2

Mãrli cãsãbadz[alâxire | modificare sursă]

Nai ma mãrli tsints cãsãbadz di-tu Machidonia suntu:

no. cãsãbã municipalitati populatsie
1 Scopia Greater Skopje 506,926
2 Bitule Bitule 74,550
3 Kumanovo Kumanovo 70,842
4 Prilep Prilep 66,246
5 Tetovo Tetovo 52,915

Format:Col-2

Njitsli cãsãbadz[alâxire | modificare sursă]

Ma njitsli tsints cãsãbadz tu aestu cratu suntu:

no. cãsãbã municipalitati populatsie
1 Demir Hisar Demir Hisar 2,593
2 Pehčevo Pehčevo 3,237
3 Demir Kapija Demir Kapija 3,275
4 Makedonski Brod Makedonski Brod 3,740
5 Valandovo Valandovo 4,402

Format:Col-end

Doaosprãdzatsi cãsãbadz au sum 10,000 di bãnãtori: Demir Hisar (2,593), Pehčevo (3,237), Demir Kapija (3,275), Makedonski Brod (3,740), Valandovo (4,402), Makedonska Kamenica (5,147), Kruševo (5,330), Bogdanci (6,011), Kratovo (6,924), Berovo (7,002), Probištip (8,714) and Resen (8,748).

Tu Machidonia ari mashi 5 cãsãbadz cu ma multu di 50,000 bãnãtori: Skopje (506,926), Bitola (74,550), Kumanovo (70,842), Prilep (66,246) and Tetovo (52,915). Aesti suntu nai ma mãrle cãsãbadz di-tu aestu cratu.

Shaptisprãdzatsi au bãnãtori anamisa di 10,000 shi 50,000: Veles (43,716), Štip (43,652), Ohrid (42,033), Gostivar (35,847), Strumica (35,311), Kavadarci (29,188), Kočani (28,330), Kičevo (27,067), Struga (16,559), Radoviš (16,223), Gevgelija (15,685), Debar (14,561), Kriva Palanka (14,558), Sveti Nikole (13,746), Negotino (13,284), Delčevo (11,500) and Vinica (10,863).

Demograficã[alâxire | modificare sursă]

cãsãbã municipalitati populatsie gruplu (i grupurli) ethnicu dominantu % di-tu gruplu (i grupurli) ethnicu dominantu limbãle dominanti % di-tu limbãle dominanti religia (pistea) dominantã % di-tu religia (pistea) dominantã
Berovo Berovo 7,002 Machidonji (6,404) 91.4 Machidhuneashti (6.816) 97.3 Orthodoxã (6.331) 90.4
Bitule Bitule 74,550 Machidonji (66,038) 88.5 Machidhuneashti (69,255) 92.8 Orthodoxã (66,492) 89.1
Bogdanci Bogdanci 6,011 Machidonji (5,761) 95.8 Machidhuneashti (5,813) 96.7 Orthodoxã (5,752) 95.6
Debar Debar 14,561 Arbinesh (10,768) 73.9 Arbinisheascã (11,510) 79 Islam (13,763) 94.5
Delčevo Delčevo 11,500 Machidonji (10,761) 93.5 Machidhuneashti (10,851) 94.3 Orthodoxã (10,594) 92.1
Demir Kapija Demir Kapija 3,275 Machidonji (3,161) 96.5 Machidhuneashti (3,191) 97.4 Orthodoxã (3,210) 98
Demir Hisar Demir Hisar 2,593 Machidonji (2,473) 95.3 Machidhuneashti (2,483) 95.7 Orthodoxã (2,486) 95.8
Gevgelija Gevgelija 15,685 Machidonji (15,060) 96 Machidhuneashti (15,238) 97.1 Orthodoxã (15,273) 97.3
Gostivar Gostivar 35,847 Arbinesh (16.890)
Machidonji (11,885)
47.1
33.1
Arbinisheascã (16,877)
Machidhuneashti (13,843)
47
38.6
Islam (23,686)
Orthodoxã (11,865)
66
33
Kavadarci Kavadarci 29,188 Machidonji (28,354) 97.1 Machidhuneashti (28,847) 98.8 Orthodoxã (28,210) 96.6
Kičevo Kičevo 27,067 Machidonji (15.031)
Arbineș (7,641)
55.5
28.2
Machidhuneashti (16.931)
Arbinisheascã (7,635)
62.5
28.2
Orthodoxã (15,139)
Islam (11,759)
55.9
43.4
Kočani Kočani 28,330 Machidonji (25,730) 90.8 Machidhuneashti (25,832) 91.1 Orthodoxã (25,448) 89.8
Kratovo Kratovo 6,924 Machidonji (6,724) 97.1 Machidhuneashti (6,709) 96.8 Orthodoxã (6,696) 96.7
Kriva Palanka Kriva Palanka 14,558 Machidonji (13,758) 94.5 Machidhuneashti (13,776) 94.6 Orthodoxã (13,785) 94.6
Kruševo Kruševo 5,330 Machidonji (4,273) 80.1 Machidhuneashti (4,562) 85.5 Orthodoxã (5,275) 98.9
Kumanovo Kumanovo 70,842 Machidonji (42.840)
Arbinesh (18,277)
60.4
25.7
Machidhuneashti (45.306)
Arbinisheascã (18,283)
63.9
25.8
Orthodoxã (46,766)
Islam (22,483)
66
31.7
Makedonski Brod Makedonski Brod 3,740 Machidonji (3,725) 99.5 Machidhuneashti (3,730) 99.7 Orthodoxã (3,731) 99.7
Makedonska Kamenica Makedonska Kamenica 5,147 Machidonji (5,096) 99 Machidhuneashti (5,106) 99.2 Orthodoxã (4,734) 91.9
Negotino Negotino 13,284 Machidonji (12,994) 97.8 Machidhuneashti (13,111) 98.6 Orthodoxã (12,900) 97.1
Ohrid Ohrid 42,033 Machidonji (33,791) 80.3 Machidhuneashti (34,910) 83 Orthodoxã (33,987) 80.8
Pehčevo Pehčevo 3,237 Machidonji (3,067) 94.7 Machidhuneashti (3,124) 96.5 Orthodoxã (3,078) 95
Prilep Prilep 66,246 Machidonji (61,320) 92.5 Machidhuneashti (64,669) 97.6 Orthodoxã (60,655) 91.5
Probištip Probištip 8,714 Machidonji (8,560) 98.2 Machidhuneashti (8,628) 99 Orthodoxã (8,648) 99,2
Radoviš Radoviš 16,223 Machidonji (13,991) 86.2 Machidhuneashti (14,027) 86.4 Orthodoxã (13,912) 85.7
Resen Resen 8,748 Machidonji (6,431) 73.5 Machidhuneashti (6,574) 75.1 Orthodoxã (6,382) 72.9
Sveti Nikole Sveti Nikole 13,746 Machidonji (13,367) 97.2 Machidhuneashti (13,396) 97.4 Orthodoxã (13,463) 97.9
Skopje Greater Skopje 467,257[3] Machidonji (332,778)
Arbineș (103,891)
71.2
20.5
Machidhuneashti (341.339) 73 Orthodoxã (343,197)
Islam (109,954)
73.4
23.7
Struga Struga 16,559 Machidonji (8.901)
Arbineș (5,293)
53.7
31.9
Machidhuneashti (9.665)
Arbinisheascã (5,615)
58.3
33.9
Orthodoxã (9,197)
Islam (7,075)
55.5
42.7
Strumica Strumica 35,311 Machidonji (32,075) 90.8 Machidhuneashti (32,123) 90,9 Orthodoxã (30,238) 85.6
Štip Štip 43,652 Machidonji (38,323) 87.7 Machidhuneashti (38,846) 88.9 Orthodoxã (39,127) 89.6
Tetovo Tetovo 52,915 Arbineș (28.897)
Machidonji (18,555)
54.6
35
Arbinisheascã (29.363)
Machidhuneashti (18,980)
55.4
35.8
Islam (33,509)
Orthodoxã (18,676)
63.3
35.2
Valandovo Valandovo 4,402 Machidonji (4,279) 97.2 Machidhuneashti (4,303) 97.7 Orthodoxã (4,064) 92.3
Veles Veles 43,716 Machidonji (40,269) 92.1 Machidhuneashti (40,576) 92.8 Orthodoxã (40,135) 91.8
Vinica Vinica 10,863 Machidonji (9,246) 85.1 Machidhuneashti (9,290) 85.5 Orthodoxã (8,989) 82.7
Izvurlu easti: Numirarea a bãnãtorloru di-tu 2002

Referintsi[alâxire | modificare sursă]

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 Format:Cite Web
  2. Government of the Republic of Macedonia. „2002 census results” (PDF). stat.gov.mk. 
  3. According to the 2002 census.

Vedz shi[alâxire | modificare sursă]