Europa

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Sari la navigare Sari la căutare
Harta politicã

Europa iasti un continentu și s-veade di punctu gheografic și gheologhic ca giumitate-insula, alla idhyia ași s-veade ca continentu di punctu cultural, ș-nu factic. Tu Arațile, Europa are mardzinâ cu Ocheanlu Arctic, pi Westu cu Ocheanlu Atlantic, pi Notlu cu Amarea Mediteranâ și Amarea Lae și pi Datlu cu Muntile Ural și Laclu Caspic.

Mas u-videm ca continentu, Europa easte al dheftherlu nai ma ńic continentu tu lume cu 10,600,000 km² di fața-a loclui, a easte cama mare sade di Australia. Dupu numirlu di bânâtori cai bâneadzâ tu Europa, nâsâ easte al treia di aradâ dupu Asia și Africa cu 799,466,000 di bânâtori, icâ mas u-videm cama global, tu Europa bâneadzâ 1/8 di bânâtorľi-a lumiľei.

Mârdzinle di Arațile, Westu și Notlu sântu determinate cum lipseașce, și sade mardzina di Datlu nica easte subiectu di discusiuri. Azâ nâsâ s-mindueașce câ easte di Muntile Ural, dupu ațea pi Datlu easte Arâolu Ural și Laclu Caspic și depoia yinâ pi budzâle-a Amariľei Lae. Dupu ațea tutâ Cavcazia easte tu Azia, alla dupu trendurle politițe mulțâ di staturle di Cavcazia sântu tu Europa, alla aoațe noi va le-prezentâm sade ațeľi staturi cai sântu delihia tu Europa.

Staturle tu Europa[alâxire | modificare sursă]

Articulu capital Staturle tu Europa

Istoria[alâxire | modificare sursă]

Fãntãnji di Nuntru[alâxire | modificare sursă]

Fãntãnji di Nafoarã[alâxire | modificare sursă]

Biblioyrafilj[alâxire | modificare sursă]

Continentiľi di pi Terra
Africa
Asia
Antarctica
Australia
America
Europa
Oceania