Sari la conținut

Sicarâ

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Sicarã
Secale cereale

Sicara easti unu soiu di earbã-analtã criscutã di om tu agri (tsi va siminari cati an tra s-creascã), cu palj lungu shi schic ncãrcat cu-arãdz di gãrnutsã, tsi sh-u-adutsi multu cu grãnlu tu videari (mash cã paljlu easti ma analtu, pãnã di 2m, shi schiclu ma ascur); gãrnutslu faptu di-aestã earbã, bun trã hrana a oaminjloru shi a prãvdzãlor (cã di-tu nãsã s-fatsi unã pãni niheamã ma lai ca di-atsea di grãn, s-fatsi arãchii, etc.).

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.