Ianis Butaris

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Jump to navigation Jump to search
Iannis Butaris Celnic a Sãrunãljei

Iannis Butaris (gãr. Γιάννης Μπουτάρης) s-aflã pi 6 Ianarlu anlu 1942 ãn Sãrunã, shi easte pãrmãteftu shi politician Elladha, are diploma di tu departamentu di Himie pi Univerzitate di Aristotelis shi un inolog cu diploma. Di tu 1lu Ianar 2011 easte al 60le celnic a Sãrunãljei dit anlu 1869 cãndu s-fundã comuna-a cãsãbãlui.

Biografia[alâxire | modificare sursă]

Are zãrtsina Armãnj di tu Crushuva, di tu Nveasta shi di tu Moscopole. Parapaplu a lui, pãrmãteftu di Nveasta Ioanis Butaris, ira un di celnitslji di ... di Machedonia (1866-1867) shi membru di Nao Filiki Eteria. Ãnvitsã sculie primarã di Piramatico Sculie di Univerzitate di Aristotelis di Sãrunã, ghimnãzie tu Anatolia Colegilu shi studiã Himie pi Univerzitate di Aristotelis di Sãrunã.

Sã-nsurã cu Athina Mihail, cu cai are trei fumilje. Dupu atsea s-divorsarã, ala depoia iara ahurhira unã banã deadun, ma nu fãtsea iara numtã. Muljeare-a lui muri shi nãs u-respectã vreare-a ljei shi ãlji-cremãtise tu Vuryãrie cãtse tu Elladha nu avea un cremãtorium.

Tu publica dzãtse cã anlu 1980 cã avea un mare alcoholizmu shi nu are beatã alcohol di tu anlu 1991.

Fãntãnã[alâxire | modificare sursă]