Sari la conținut

Himunicu

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Unu himunicu

Himuniclu, tsi ari numili di karpuz (turc.), carpuz (tu Gãrtsia) icã arbuz (tu Sãrbie i Armãnie) easti unã turlie di plantã di-tu fumealjia-a curcubetãljei shi a piponjlui, cu trupu lungu tsi s-tradzi azvarna pri locu, cu lilici njits shi frãndzã mãri, tsi da unã timishi mari cãt unã curcubetã, cu coaja veardi sh-carnea di nuntru moali, dultsi sh-dzãmoasã, aroshi i galbinã, cu simintsã lãi sh-ma njits di-atseali di curcubetã; yimisha faptã di-aestã plantã, bunã tu mãcari.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.