Sari la conținut

Haralampie Polenacovici

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Haralampie Polenacovici
Aflat Haralampie Polenacovici
30 Ianar 1909
Gostivarlji
Murit 15 Shcurtu 1984
Scopia
Loclu di aflare Gostivarlji
Natsionalitate Armãn
Profesia lexicograf, istoricean a artãljei shi literaturãljei machiduneascã

Haralampie Polenacovici (Gostivarlji, 30 Ianar 1909 - Scopia, 15 Shcurtu 1984), Armãn, ira un di fondatorlji a isturiiljei a literaturãljei machiduneascã, profesor di multsã-anjiu a Facultatiljei di filologhie Scopia, lexicograf shi un di protslji membri al MANU.[1]

Haralampie Polenacovici easte autor di multi lucri dit sfera di arta machedoneascã shi literatura popularã, cãcum shi dit sfera a literaturilor di alantile milets slavitsi. Opuslu a lui di shciintsã are cama multu di 1000 unite di bibliografiuri.

Haralampie Polenacovici
  1. Frãndzã di tinjie a academiceanlui la Academia machedoneascã ti shciintsã shi artsã[1]