Daniel Schneidermann

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Daniel Schneidermann (faptu 5 Aprir 1958, Parij) easte un jurnalistu gallescu.

S-are dedicatã cama multu pi analizã-a cãdzurlor di Televizia. Scriashce nai ma multu tu fimiridzle di stãmãnã; a articulile-a lui s-au aflatã sh-tu Le Monde shi Libération, a aljumtrea u-adrã emisiile di Televizia : Arrêt sur images, bãgatã pi France 5.

Daniel Schneidermann are cama mare interes ti analizã-a Internetlui ca fãntãna di informatsii, cã protã ti developare-a blogurlor shi-a entsiclopediiljei Wikipedia. Anlu 2005, cu David Abiker shi Judith Bernard, nãs u-adrã Big Bang Blog ; bloglu aistu nai ma multu le-fatse ideile cai nu s-aflã tu hronitsle icã emisiile a lui di televizia, shi tora s-aflã tu crititsle apruchiate.

Ligãturi[alâxire | modificare sursă]