Cartofi

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Cartofi

Cartofia icã "'combar "' icã patata (Solanum tuberosum) easti unã soi di earbã-analtã criscutã tu grãdinã di omu, cu lilici albi-viniti sh-cu pãrtsã di a truplui ngrupati tu locu, tsi s-facu umflãturi tu locuri-locuri (mãri ca mearili, stronghili, uvali i sprilundzi); umflãturli di-tu locu fapti tu truplu a aishtei plantã, mplini di niziste (colã) shi multu nostimi sh-hrãnitoari cãndu s-mãcã coapti, pãrjiliti i hearti tu mãcãruri; njedzlu a loclui. Ari alti numi: patatã, pãpati, curcaci, cãrcangi, combar, cumpiri, bãrboalji, bots.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.