Sari la conținut

Utilizator:Eeamoscopolecrushuva

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
rup Utilizatorlu-aistu u-zburashce limba armãneascã ca limba di dadã.

Editura electronicã armãneascã "Moscopole-Crushuva" easte adunare di ominj, cai zburãscu ghine armãneashce shi publicheadzã lucre ti Armãnjlji pi limba armãneascã sh-pi alante limbe pi Internet. Prezidentu shi fundãtor-a lishcei editurã easte Prof. dr. Dumitrachi T. Fundu.

Vã-plãcãrsim s-le alãsats dimãndãrle-a vostre Aoa