Toshe Proeschi

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Todor "Toshe" Proesci (Pãrlep, yanar 1981 - Não Gradishka, sumedru 2007) ira cunuscut macedonesche cãntãtor shi unã di naimarile stare tu scena di muzicie pi Balcan, iucido easte cunuscut ca om tsi u vrea multu Macedonie. Cariera tu musicie u ahurhi pi festivalu "Melfest" anlu di 1997 tu Pãrlep, iu amintã cu cãnticlu "Yesterday" di Bitãlsi. Cale di sucses u ahurhi cu cãntitslji "Pushti me" (1997) shi "Ostani do kraj" (1998). Avea cooperatsie cu Dzef Beck, Grigor Coprov, Zeljko Joksimovikj, Leontina Vukmanovikj, Marina Tucakovikj, Bora Gjorgjevikj, Miro Buljan, Antonija Shola, Toni Cetinski, Phoebus, Anja Rupell shi mare numero di alte cunuscuts tu musicie pi Balcan shi iucido. Naimabunlu ciro di cariera tu musicie u ahurhi dupu cãntare di cãnticlu "Tvoite baknezhi na moite beli koshuli" pi festivalu tu Scopia, avril anlu di 1999. Avea parte tu casã ti productsie "Avalon", iu ira pãn anlu di 2002. Tu anlu di 2004, ira Ambasador di UNICEF. Alui cunuscut zbor ira "Vã voi tuts".