Israel

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Steaua alu David-Hlambura Cratlui Israel
Steaua alu David-Hlambura Cratlui Israel
Israel
Omlu tsi mindui adrarea cratlui uvrescu
Omlu tsi mindui adrarea cratlui uvrescu
Orchestra Filarmonica
Orchestra Filarmonica
Stamana di Carti tu Israel
Stamana di Carti tu Israel


Israel: iasti unu cratu uvrescu adratu tu 1948 ditu mardzina ditu apiritã ali Amarea Mediteranã.

Aua baneadzã maxus Uvrei sh Araghi. Dauli limbi suntu ofitsiali.

Cultura[alâxire | modificare sursă]

Hatigva (Nãdia) - imnul a cratlui Israel.

Ahãtu chiro anda tu inimã, nuntru,
Un geanu uvrescu nica ari caimo,
Sh ninti cãtã Apiritã,
Un oclu nica aveagli cãtã Sion,
Nãdia noastã nica nu iasti chirutã,
Nãdia di dauã njilji di anji,
S-himu unu lao eliftiru tu a noastã patridã,
Patrida Sionlui sh a Ierusalimlui.

Ashcherea[alâxire | modificare sursă]

Icunumia[alâxire | modificare sursă]

Relighia[alâxire | modificare sursă]

Culturã[alâxire | modificare sursă]

Isturia[alâxire | modificare sursă]

Resursi[alâxire | modificare sursă]

Icunumia[alâxire | modificare sursă]

Alti[alâxire | modificare sursă]

Izvuri di Nuntru[alâxire | modificare sursă]

Izvuri di Nafoarã[alâxire | modificare sursă]

Biblioyrathilj[alâxire | modificare sursă]

Sportu[alâxire | modificare sursă]