Ice Bucket Challenge

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Sari la navigare Sari la căutare
Persoanâ cari lo Ice Bucket Challenge

Ice Bucket Challenge (Stihima a gâlețiľei di gľeațâ) easti unâ campanie di donații trâ agiutarea a ațeloru cari aravdâ di sclerozâ lateralâ amiotroficâ (lângoarea alu Charcot i lângoarea Lou Gehrig) și a cunoașteriľei a aestâľei lângori, di cari tradzi și Stephen Hawking.

La aeastâ campanie luarâ parti personalități Americani și di ițido, pri-tu cari si numirâ: Bill Gates, Lady Gaga, Oprah Winfrey, Shakira, Mark Zuckerberg.

Participanții suntu cľimați s-vearsi tu capu unâ gâleatâ cu apâ la temperaturâ ńicâ (i amisticatâ cu gľeațâ); mulțâ adrarâ filmi tr-aestâ, pi cari li pitricurâ pi internetu și mass-media, tu cari cľeamâ pi alanți s-facâ idhyiu lucru.

Nomu easti câ, tu 24 di ori di la cľimari, lipseaști s-dai pâradz și/i s-țâ verși gâleata di apâ cu gľeațâ pi cap. Filmulu lipseaști s-aibâ numa a acțiunâľei caritabili la cari ľea parti și numa a ațeloru pi cari ľi cľemi.