Sari la conținut

Farsheriots

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Fãrsheriots (Arbanitovlasi), easti njicã comunitati armãneascã tu Arbinishii shi tu statlu vitsin Machidunii iu armasirã s-bãneadzã pãnã azã tu hoara Gorna Belitsa (farsheroteashti Beala din Sus), aproapea di sinurlu arbinishescu, tu partea di Nord di Struga. Ufilisescu ahorghea dialectu. Ari dau grupi di Armãnj cari bãneadzã tu horli Beala din Sus shi Beala din Ghios, di locuri diferenti dit Arbinishii, a atsea suntu Mbaliots shi Farsherots (Farsalotsi).


Farsherotslji suntu picurari, Gretslji la dzãc Arvanitovlasi, cari di Cutsovlasi (Caraguni) s-aleg dupu buiaua a portului cari easti exact albã colori. Tu chirolu di veara, scrie Dragoslav Antoniyevich tu a lui carti "Rituali shi adets a pucurarlor balcanitsi" (1982), Farsheriotslji cu a lor cupii s-duc s-aflã pashuni pit muntsã, a tu chirolu di yiarna s-dipun tu caldili vãljuri. Anlu tut bãneadzã tu tendi shi cãlivi, adrati di shavuri, li aveaglji a lor veclji adets, a suntu cãnãscuts shi dupu atsea ca nu li agãrshescu nibuniili a dushnmanjlor. S-ãnsoarã shi s-mãritã un cu alantu, a nu s-measticã nitsi cu alantsã Armãnj, cum suntu Caraguni shi Cutsovlasi.

Vedz shi[alâxire | modificare sursă]

Literaturã[alâxire | modificare sursă]

  • Dragoslav Antoniyevich, "Rituali shi adets a picurarlor balcanitsi" (1982)
  • Gustav Weigand, „Die Aromunen", 2 vol, Leipzig 1895)