Dzuua a limbâľei Româneascâ

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
(2014)

Dzuua a limbâľei Româneascâ easti sârbâturitâ tu Românie 31-li di Avgustu, tu idhyea dzuuâ cu Limba a noastrâ, unâ dzuuâ isâ di-tu Republica Moldova, ahurhindalui cu anlu 1990.

Pripunearea di leadzi fu adrată 2011, hindalui simnatâ (ipugrâfitâ) di 166 parlamentari di tuti partidili parlamentari di-tu Românie. Aestâ easti unâ dzuuâ festivâ ali Românie pri-tu Ledzea nr. 53/2013[1] aprucheatâ di Parlamentulu ali Românie cu 312 voturi trâ aestâ, doao voturi contra și ținți abțineri (tâțeri)[2].


  1. Legea nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 145, din 19 martie 2013
  2. Oficial: 31 august - Ziua Limbii Române în România