Dicționar aromân–român

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Foarte frumoasa

Armãneshti = Român[alâxire | modificare sursă]

 • a = de-a
 • a = la
 • a că = deşi
 • a! = măi...
 • abâ = aba - stofă groasă
 • abagiu = abagiu - comerciant de aba
 • abanozi = abanos
 • abatu = abate, v
 • abelu = pietricea la jocul copiilor
 • abitiri = rău, mai
 • abrashcu = impertinent
 • abrashcu = obraznic
 • abrashu = galben deschis
 • a-bre... = măi...
 • absithi = absint
 • aburari = aburare
 • aburedzu = abura ,v
 • aburedzu = aburi a scoate, v
 • aburedzu = şopti, v
 • aburie = = avere
 • aburosu = vaporos
 • aburu = = abur
 • aburu = = vapor de apă
 • abusheala = abuşilea
 • abushila = abuşilea
 • abushilari = mers în 4 labe
 • abushilatu = cu 4 picioare
 • abushiledzu = merge de-abuşilea
 • aca = = nu
 • acabeti = fine, în
 • acâkisescu = înţelege, v
 • acâlisescu = invita, v
 • acâmatu = leneş
 • acareti = imobil
 • acari = = cine
 • acâri = = deal golaş
 • acâri = = loc pleşuv
 • acârsatu = roşietic
 • acasâ = = acasă
 • acatastasi =dezordine
 • acâtâstâsii = dezordine
 • acatsâ = = sta, v bine
 • acatsâ locu = lua în considerare, v
 • acatsâ locu = pică bine, v
 • acatsâ locu = prinde bine, v
 • acatsâ mâna = indemânatec a fi, v
 • acatsâ mintea = pricepe, v
 • acatsâ teta = apuca frigurile, v
 • acatsâ, loclu nu l... = =neliniştit, a fi
 • acâtsari = acroşare
 • acâtsari = agăţare
 • acâtsari = atârnare
 • acâtsari = paralizie
 • acâtsatu = amărât
 • acâtsatu = conceput
 • acâtsatu = cucerit
 • acâtsatu = cupat
 • acâtsatu = paralizat
 • acâtsatu = prins
 • acâtsatu = treabă care are
 • acâtsâturâ = găţătură
 • acâtsâturâ = cauză
 • acâtsâturâ = otiv
 • acâtsâturâ = pretext
 • acatsu = = agăţa , v
 • acatsu = = apuca, a
 • acatsu = = concepe pui, v
 • acatsu = = începe, v
 • acatsu = = închiria, v
 • acatsu = = ocupa, v
 • acatsu = = prinde, v
 • acatsu = = sta bine, v
 • acatsu, di peru = încăiera
 • acâzânsescu = câştiga, v
 • acljeamâ, si = insemna, v
 • acljem = = chema, v
 • acljem = = invita, v
 • aclo = = acolo
 • aclo = = acolo
 • acloia = = acolo
 • aclotsi = acolo
 • acloţi = = acolo
 • acmageai = şoim
 • acmotsi = acum
 • aco = = acolo
 • acoalâ = = coală de hârtie
 • acoapiru = acoperi, v
 • acoapiru = ascunde, v
 • acoapiru = ingropa
 • aconi = = cute
 • acrâturâ = acritură
 • acrearcu = acru
 • acreashtiri = creştere
 • acredzu = acri, v
 • acrescu = acri, v
 • acrescu = creşte, v
 • acridhâ = lăcustă
 • acrifa = furiş, pe
 • acrifo = secret
 • acrimi = bulion
 • acrinâ = baniţă
 • acrinâ = ladă
 • acrinâ = stup
 • acriri = acrire
 • acrişoru = acrişor
 • acrişu = acreală
 • acritu = acrit
 • acroari = frig
 • acru = acru
 • acruyealjeauâ = litoral
 • acruyealjeauâ = ţărm
 • acsescu = atinge, v
 • acshali = imbold
 • acshali = impuls
 • acshali = impulsionare
 • acshali = îmboldire
 • acshali = îndemn
 • acshali = îndemnare
 • acshali = pornire
 • acshali = stimul
 • acshali = stimulare
 • acshali = stimulent
 • acshi = aşa
 • acshia = aşa
 • acshitsi = aşa
 • acshu = capabil
 • acshu = vrednic să...
 • actsu = începe, v
 • acu = ac
 • acu di flurii = salbă de flurii
 • aculâ = castel
 • aculâ = culă
 • aculea = colea
 • aculotsi = acolo
 • aculsescu = lipsi, v
 • aculuthii = serviciu religios
 • acumbâr = cumpăra, v
 • acumbusescu, mi = rezema, v a se
 • acumpâr = asculta, v
 • acumpâr = cumpăra, v
 • acumpâr = pricepe, v
 • acumpratâ = cumpărătură
 • acumpru = cumpăra, v
 • acumsescu = rezema, v a se
 • acumtin = adăposti, v
 • acumtin = contenire
 • acumtin = înceta, v
 • acumtin = odihni, v
 • acumtin = opri, v
 • acumtin = potoli, v, a se
 • acumtin = reazem
 • acumtinari = încetare
 • acumtinari = rezemare
 • acumtinatu = potolit
 • acumtinescu, mi = opri, v
 • acundinu = atinge, v
 • acundisescu = opri, v
 • acuntinu = opri, v
 • acupirâmindu = acoperământ
 • acupiritu = acoperit
 • acupiritu = ipocrit
 • acupiriturâ = acoperitură
 • acupsitu = înţărcat
 • acushi = acum
 • acutotalui = total
 • acuvândedzu = cuvânta, v
 • adalagu = alerga. V
 • adâlagu = alerga, v
 • adancâ = adânc
 • adânca = adânc
 • adâncari = adâncire
 • adâncosu = adânc
 • adâncu = adânc
 • adâncu = profund
 • adâpari = adăpare
 • adâpatu = adăpat
 • adaptu = adaus
 • adapu = adăpa, v
 • adârâmintu = edificiu
 • adârâmintu = lucrare
 • adârâmintu = operă
 • adârari = construire
 • adârari = creere
 • adârari = durare
 • adârari = facere
 • adârari = formare
 • adâratu = durat
 • adâratu = făcut
 • adâratu = împodobit, v
 • adârâturâ = lucrătură
 • adaru = construi, v
 • adaru = creea, v
 • adaru = drege, v
 • adaru = face, v
 • adaru = forma, v
 • adaru = împodobi, v
 • adaru caplu = îmbăta, v
 • adâstari = adăstare
 • adâstari = aşteptare
 • adastu = adăsta, v -astepta
 • adastu = aştepta, v
 • adâvgâmintu = adaus
 • adâvgari = adăugire
 • adâvgatu = adăugat
 • adâvgâturâ = adaus
 • adavgu = adăuga, v
 • adavgu = amplifica -v
 • adavgu = mări, v
 • adeaneavra = adineaori
 • adeca = nedrept
 • adeti = obicei
 • adhic = injust
 • adhic = nedrept
 • adhica = injust
 • adhica = nedrept
 • adhie = permisiune
 • adhikii = inechitate
 • adhikii = nedreptate
 • adhikipsescu = nedreptăţi, v
 • adhikipsiri = nedreptăţire
 • adhikisescu = nedreptăţi, v
 • adhimtu = postav din lână
 • adhinâmii = slăbiciune
 • adhinaton = imposibil
 • adhinâtsescu = slăbi, v
 • adhinatu = debil
 • adhinatu = debil
 • adhinatu = slab
 • adhinatu = slab
 • adhixescu = primi, v
 • adhulu = piatră la arşice
 • adhyeaforit = inutil
 • adhyeafur = indiferent
 • adhyeafureauâ = diferenţă
 • adhyeafuriri = indiferenţă
 • adhyeafurisescu = indiferent, a fi
 • adhyeafurisiri = indiferenţă
 • adhyeafurisitu = inutil
 • adhyisescu = liber, a fi
 • adhyisescu = termina treaba, v
 • adhyisescu = timp, a avea
 • adiljeari = respiraţie
 • adiljeaticu = răsuflare
 • adiljeatu = respiraţie
 • adiljiosu = duios
 • adiljiosu = tandru
 • adiljiosu, vârtosu = îndurător, pre
 • adiljiu = respira, v
 • adineavra = adineaori
 • adio = adio
 • adiyii,cu = abia
 • adoara = în zori
 • adoarâ = în zori
 • a-doaura = a doua oară
 • adormu = adormi, v
 • adrâmintu = costum
 • adrari = construire
 • adrari = construire
 • adrari = creere
 • adrari = durare
 • adrari = durare
 • adrari = facere
 • adrari = facere
 • adrari = formare
 • adrari = formare
 • adratu = beat
 • adratu = durat
 • adratu = făcut
 • adratu = făcut
 • adratu = împodobit
 • aducâ = asemănare
 • aducâturâ = conduită
 • aducâturâ = manieră
 • aducu = aduce, v
 • aducu - refl = semăna, v
 • aducu aminti = aduce, v , aminte
 • adukeari = înţelegere
 • adukeari = pricepere
 • adukescu = înţeleg, v
 • adukescu = simt, v
 • adukiri = înţelegere
 • adukiri = pricepere
 • adukitoru = înţelegător
 • adukitu = judicios
 • adukitu = rezonabil
 • adukitu = simţ, cu bun
 • adukiturâ = pricepere
 • adunâ, gârnâtslu = coace, v buba
 • adunari = adunare
 • adunâtoru = adunător
 • adunâtoru = econom
 • adunatu, omu = calculat, om
 • adunâ-vimtu = gură-cască
 • adună, si = asocia, v
 • aduncosu = adâncos
 • adunu = aduna, v
 • adunu = concentra, v
 • adunu = culege, v
 • adunu = întâlni, v
 • adunu = întruni, v
 • adunu = strânge, v
 • adun-u = sterge-o
 • adunu coada = pleca, v
 • adunu, li = încasa, v lovituri
 • adunu, mintea = reculege
 • adurnjiri = adormire
 • adurnjitu = adormit
 • adusu = adus
 • adusu = încovoiat
 • adusu, di pâltări = încovoiat
 • adutseari = aducere
 • adutsiri = aducere
 • adyisescu = timp, a avea
 • adzâ = azi
 • adzâmâ = azimă
 • aerâ = aer
 • aerâ = văzduh
 • aeri = ieri
 • aestu = acest
 • aevea = real
 • aevea = realitate, în
 • 8afan = dispărut
 • afânâsitu = distrus
 • afânâsitu = nimicit
 • afandu = dispărut
 • afânisescu = nimici, v
 • afânisiri = nimicire
 • afânizmo = distrugere
 • afcu = mazăre
 • afendi = părinte
 • afendi = preot
 • afendi = tată
 • afendico = stăpân
 • afendilji = domnia ta
 • afendu = stăpân
 • aferim = bravo
 • afetu = făta, v
 • afhion = opiu
 • afhioni = opiu
 • afierumâ = sacrificiu
 • afierusescu = jertfi, v
 • afierusescu = sacrifica, v
 • afindadz = bogătaşi
 • afindadz = domni
 • afindico = stăpân
 • afindilji = domnia ta
 • afingâ = afină
 • afinge = afină
 • afinge = băţ
 • afion = opiu
 • afioni = opiu
 • afirescu = apăra, v
 • afirescu = feri, v
 • afirescu = feri, v
 • afirescu = ocroti, v
 • afirescu = păzi, v
 • afirescu = proteja, v
 • afiriri = ferire
 • afirisescu = reduce, v
 • afirisescu = scădea, v
 • afiritâ = pază
 • afiritu = ferit
 • afishcu = perfid
 • afishcu = rău
 • afisic = rău extrem
 • afitari = fătare
 • afladhâ = broşură
 • afladhâ = cărticică
 • aflaiu = întâlni, v
 • aflaiu, mi = naşte, a se
 • aflari = aflare
 • aflari = găsire
 • aflari cu cali = cuviinţă, de
 • aflari, că = informare
 • aflâtoru = aflător
 • aflatu = aflat
 • aflu = afla, v
 • aflu = descoperi, v
 • aflu = găsi, v
 • aflu = găsi, v
 • aflu = întâlni, v
 • aflu cu cali = cădea de acord, v
 • aflu cu cali = conveni, v
 • aflu, reflexiv = naşte, a se
 • afoarâ = afară
 • afondut = fund, fără
 • afondut = insondabil
 • afondut = profund
 • afrangâ = fragă
 • afratu = arsenic
 • afratu = proaspăt
 • afratu = şoricioaică
 • afreatsâ = turtă
 • aftari = astfel de
 • aftari = atare
 • afugu = alerga, v
 • afugu = fugi, v
 • afugu = pleca, v
 • afulescu = caştiga, v - tot
 • afuliri = câştigare
 • afulit = falit
 • afulit = mofluz
 • afulit = ruinat, lajoc
 • afumâ ugeaclu = urmaş, a avea
 • afumaiu, mi = îmbăta, v
 • afumari = afumare
 • afumatu = afumat
 • afumâturâ = afumătură
 • afumâturâ = poleială
 • afumitos = înfometat
 • afumu = afuma, v
 • afumu = fumega, v
 • afumu = polei, v
 • afumu , u = fura, v
 • afumu , u = tuli, v
 • afunda = adânc
 • afundedzu = înfunda, v
 • afundos = adânc
 • afundu = adânc
 • afundu = înfunda, v
 • afunducosu = adânc
 • afundusescu = înfunda, v
 • afurari = furt
 • afuratu = furat
 • afurisescu = afurisi, v
 • afurishalui = furiş, pe
 • afurishalui = secret, în
 • afurisiri = afurisenie
 • afurisiri = anatema
 • afurisitu = afurisit
 • afurizmo = anatema
 • afurnjii = cauză
 • afurnjii = motiv
 • afurnjii = pretext
 • afurnjisescu = irita, v
 • afuru = brigand
 • afuru = fur
 • afuru = fura, v
 • afuru = hoţ
 • afuru = hoţ
 • agâ = agă
 • agalea = agale
 • agalea = domol
 • agalea = lent
 • agâlescu = încetini, v
 • agâlisescu = încetini, v
 • agâlisescu = potoli, v, a se
 • agâlisitu = liniştit
 • agâljisescu = epuiza, v
 • agâljisescu = istovi, v
 • agalmâ = statuie
 • agâreauâ = merişor
 • agârshari = uitare
 • agârshescu = dormi, v
 • agârshescu = uita, v
 • agârshitoru = uită, care
 • agârshitu = uitat
 • agă = ayâ
 • ageaba = oare?
 • ageami = neexperimentat
 • ageami = naiv
 • ageamitu = necrescut
 • ageamitu = novice
 • ageamiu = naiv
 • ageamiu = neexperimentat
 • aghemi = frâu
 • a-ghinealui = de-a-binelea
 • aghiu = ager
 • aghiu = agil
 • agimitisescu = ageamiu, de
 • agiocu = joc
 • agiocu = juca, v
 • agiucâreauâ = jucărie
 • agiucârii = jucărie
 • agiucâtoru = jucător
 • agiumsu = ajuns
 • agiumtâ = sosire
 • agiumtu = copt
 • agiumtu = devenit
 • agiumtu = sosit
 • agiun = flămând
 • agiun = flămânzi, v
 • agiunami = flămânzie
 • agiunari = flămânzire
 • agiunari = flămânzire
 • agiunaticu = foame
 • agiunatu = flămânzit
 • agiundzeari = ajungere
 • agiundzeari = devenire
 • agiundzi = destul !
 • agiundziri = ajungere
 • agiundziri = devenire
 • agiuneatsâ = flămânzire
 • agiunedzu = flămânzi, v
 • agiunedzu = flămânzi, v
 • agiungu = ajunge, v
 • agiungu = coace,v
 • agiungu = deveni, v
 • agiungu = egala, v
 • agiungu = sosi, v
 • agiuratu = jurământ
 • agiuru = jura, v
 • agiutari = ajutare
 • agiutatu = ajutat
 • agiutoru = ajutor
 • agiutu = ajuta, v
 • agonea = curând
 • agrâshescu = dormi, v
 • agrâshescu = uita, v
 • agrimi = fiară
 • agromin = măr pădureţ
 • agru = câmp cultivat
 • agru = ţarină
 • agudeari = lovire
 • agudescu = fura, v
 • agudescu = lovi, v
 • agudescu = procura, v
 • agudescu = răni, v
 • agudescu = şterpeli
 • agudescu tu semnu = nimeri la ţintă
 • agudescu, fluiara = cânta, v
 • agudiri = lovire
 • aguditu = lovit
 • aguditu = nebun
 • aguditu = rănit de glonţ
 • aguditu = ţicnit
 • aguditu = uluit
 • aguditurâ = lovitură
 • agunea = curând
 • agunescu = goni, v
 • agunosu = dezgust
 • agunosu = scârbă
 • agur = câmp cultivat
 • agur = ţarină
 • agurliu = augur, bun
 • Agustu = August
 • agzoti = praf de puşcă
 • agzoti = putere
 • agzutosu = focos
 • ah = ah
 • aha = da
 • ahaincă = divertisment
 • ahaincă = petrecere
 • ahanda = adânc
 • ahândami = adâncime
 • ahântu = atât
 • ahântu = atât, atâta
 • ahar, ahară = drag, dragă
 • ahar, ahară = sarman
 • ahară = dragă
 • aharistisire = mulţumire
 • aharistisit = mulţumit
 • aharistu = ingrat
 • aharistu = nerecunoscător
 • ahârzescu, hârzescu = dărui, v
 • ahârzescu, hârzescu = estima, v
 • ahârzescu, hârzescu = preţui, v
 • ahârzescu, hârzescu = valora, v
 • ahâtu = atât
 • ahâtu = atât, atâta
 • ahazea = glumă, în
 • ahă = da
 • ahcilâki = artă culinară
 • ahciu = bucătar
 • ahindusescu = înfunda, v
 • ahiursescu = începe, v
 • ahmacu = prost
 • ahmageai = şoim
 • ahmageaie = şoim
 • ahmăcliki = neghiobie
 • ahnii = iahnie
 • ahno = aburind, în aburi
 • ahnoatâ = respiraţie
 • ahorea = separat
 • ahoryea = separat
 • ahristu = inutil
 • ahtându = atât
 • ahtântu = atât
 • ahtari = astfel de
 • ahtari = atare
 • ahtât = atât
 • ahtea, iau = răzbuna, v
 • ahti = pasiune
 • ahti = răzbunare
 • ahulescu = fura, v
 • ahulescu = pipăi, v
 • ahulescu = sufla, v
 • ahuliri = pipăire
 • ahulit = pipăit
 • ahuljisescu, nereflexiv = supăra, v reflexiv
 • ahundosu = profund
 • ahundusescu = înfunda, înghiţi, v
 • ahundusiri = înfundare
 • ahundusit = înfundat
 • ahurhescu = începe, v
 • ahurhescu = începe, v
 • ahurhescu = începe, v
 • ahurhiri = începere
 • ahurhit = început
 • ahurhitâ = începere
 • ahurhitâ = început
 • ahuri = grajd
 • ahuzu = burlan
 • ai = hai
 • ai = vai
 • aia = desigur
 • aia = sigur
 • aiar, tu = fire, în
 • aiarea, luashi = etalona, v
 • aiari = etalon
 • aiari = măsură
 • aicâ = smântână
 • aide = haide
 • aidhonâ = privighetoare
 • aidi = haide
 • aieri = ieri
 • aipi = ruşine
 • air = aer
 • airari = arare
 • airat = arat
 • airati = rentă
 • airnedzu = ierna, v
 • aistu = acest
 • aito = vultur
 • ajiundziri = ajungere
 • ajiundziri = devenire
 • ajunari = flămânzire
 • ajunatu = flămânzit
 • ajungu = ajunge, v
 • akeryiu = inoportun
 • akicâsescu = ânţeleg
 • akicâshonjiu = năzdrăvan
 • akicazmo = înţelegere
 • akikâsescu = înţelege, v
 • akikâsiri = înţelegere
 • akikâsiri = înţelegere
 • akikâsit = înţelegător
 • akikâsitu = înţelegător
 • akira = prematur
 • ala = dar
 • ala = hei
 • a-la- franga = franţuzeşte, maniera
 • alabaciu = băieţandru
 • alabaciu = copilandru
 • alâcescu = tulbura, v
 • alâcimi = mocirlă
 • alâcire = tulburare
 • alâcit = tulbure
 • alâcit di minti = smintit
 • alâciturâ = băltoacă
 • alagâ = fugă
 • alaga, alaga = repede
 • alâgari = alergare
 • alâgâtoru = umblător
 • alâgatu = alergat
 • alâgatu = cunoscător
 • alâgatu = umblat
 • alâgâturâ = alergătură
 • alâgâturâ = alergătură
 • alâghescu = iubi, v
 • alaghi = stofă indiană
 • alagu = alerga, v
 • alagu = căuta, v
 • alagu = cutreiera, v
 • alagu = umbla, v
 • alâhâescu = întâmpla, v
 • alai = huiduială
 • alai-bei = colonel
 • ala-Kerim = slavă Domnului
 • alâkescu = lipi, v
 • alâkescu = plezni o palmă
 • alaki = gaură la arşice
 • alâkitu = lipit
 • alâkitu = tuberculoză la oi
 • alâkiturâ = lipitură
 • alâkiushuru = aluneca, v
 • alâmaki = ramură
 • alâncescu = apărea, v
 • alânciri = apariţie
 • alâncit = apărut
 • alandala = alandala
 • alândârishi = iarba rândunicii
 • alandu = celălalt
 • alândurâ = rândunică
 • alantu = celălalt
 • alâptâtoari = doică
 • alâptedzu = alăpta, v
 • alargu = departe
 • alari = spălare
 • alâsari = divorţ
 • alâsari = indiferenţă
 • alâsari = lăsare
 • alâsatu = abandonat
 • alâsatu = divorţat
 • alâsatu = lăsat
 • alâsatu = neglijat
 • alâsâturâ = lăsătură
 • alâstornu = răsturna, v
 • alasu = lăsa, v
 • alasu, mi = renunţa, v
 • alâthipsescu = greşi, v
 • alathu = greşeală
 • alathusi = greşeală
 • alâtrari = lătrat
 • alatru = lătra, v
 • alatsu = cursă
 • alatsu = încheietură
 • alatsu = laţ
 • alatsu = ştreang
 • alatsu, la împletit = ochi
 • alatu = spălat
 • a-la-turca = turceşte
 • alaturea = alături
 • alaturi = alături
 • alâturi = alături
 • alau = spăla, v
 • alavdâ = laudă
 • alâvdâciuni = laudă
 • alâvdari = lăudare
 • alâvdari = lăudărăşenie
 • alâvdosu = lăudăros
 • alavdu = lăuda, v
 • alâxescu = îmbrăca, v
 • alâxescu = schimba, v
 • alâximintu = costum
 • alâxiri = schimbare
 • alâxitu = îmbrăcat
 • alâxitu = schimbat
 • alaz = pumnal
 • alba = variolă
 • albâ = rachiu
 • albânsescu = năvăli, v
 • albanu = potcovar
 • albastru = albastru
 • albastru = bleu
 • albâstruescu = albăstri, v
 • albatu = alb
 • albeatsâ = albeaţă
 • albeatsâ = albuş de C5218
 • albeatsâ = fard alb
 • alber = blond
 • albili = costume albe
 • albili = ielele
 • albu = alb
 • albu = candid
 • albu = curat
 • albu = nevinovat
 • albushu = albuş de ou
 • albushu = blond
 • alcâ = smântână
 • alceki = baniţă
 • alci = placheu la pantof
 • alcu = stocojiu
 • a-lea = fă
 • aleadziri = discernământ
 • aleapidu, refl = lepăda, v
 • aleapidu, refl = repezi, v refl
 • alegu = alege, v
 • alegu = citi, v
 • alegu = distinge, v
 • alepsu = ales
 • aleptu = ales
 • aleptu = deosebit
 • aleptu = distinct
 • aleptu = frumos
 • aletrâ = plug
 • alfavitaru = abecedar
 • alfii = alifie
 • alge = roib
 • alghescu = albi, v
 • alghescu = împăienjeni, v - ochii
 • alghi = bani albi
 • alghinâ = albină
 • alghinaru = apicultor
 • alghitu = albit
 • alghiturâ = albitură
 • alicu = roşu roşietic
 • alicu = stocojiu
 • alidzeari = discernământ
 • alifii = alifie
 • alihea = adevăr
 • alihinosu = veritabil
 • alihiosu = adevărat
 • alihira = adevăr
 • alihirea = adevăr
 • alihiuri = adevăr
 • alikescu = lipi, v
 • alikescu, reflexiv = prinde, v refl
 • alikiri = lipire
 • alikitu = lipit
 • alikiturâ = lipitură
 • alikiushuru = aluneca, v
 • alikiushuru = luneca, v
 • alil-hisapu = acont
 • alimiu = beat
 • alimsu = beat
 • alimsu = frumos
 • alimsu = lins
 • alimtu = beat
 • alimtu = frumos
 • alimtu = lins
 • alimunu ! = vai !
 • alimurâ = jaf
 • alin = încânta, v
 • alin = scumpi, v
 • alin = urca, v
 • alinari = urcare
 • alinat = urcat
 • alincescu = fixa, v
 • alincescu, mi = apărea, v
 • alinciri = apariţie
 • alincitoru = înşelător
 • alincitu = apărut
 • alindzeari = lingere
 • alindziri = lingere
 • alingu = linge, v
 • alipidari = lepădare
 • alipidatu = curajos
 • alipidatu = îndrăzneţ
 • alishvirishi = alişveriş - negoţ
 • alisidhâ = lanţ
 • alisivâ = leşie
 • alisu = lanţ
 • alithea = adevăr
 • alithina = adevărat
 • alithinosu = veritabil
 • alithiosu = adevărat
 • alithkea = adevărat
 • aljiu = usturoi
 • aljiu kisatu = mujdei
 • aljiumtrea = altminteri
 • aljiumtrea = altminteri
 • aljiumtrealui = altminteri
 • aljiurea = aiurea
 • aljiuredzu = aiura, v
 • âlj-u amu = trage una, v
 • alneauâ = ramură
 • aloatu = aloat
 • alobudâ = lobodă
 • alocutu = dezordonat
 • aloni = arie
 • aloru = lor
 • alsaru = sări, v
 • alsidhâ = lanţ
 • alsivâ = leşie
 • altâoarâ = altădată
 • altari = altar
 • altaru = altar
 • althipsescu = greşi, v
 • altilâcu = monedă de 6 piaştri
 • altipatlaru = revolver
 • altsari = înălţare
 • altsu = înălţa, v
 • altsu = lanţ
 • altsu = lăuda, v
 • altu = alt
 • aluatu = aluat
 • aluatu = moale, om
 • alucotu = dezordonat
 • aludzâmi = fleşcăire
 • aludzâri = alterare
 • aludzâscu = altera, v
 • aludzâscu = ofili, v
 • aludzâtu = alterat
 • alughescu = iubi, v
 • alughiri = iubire
 • alughitu = iubit
 • alumâ = ichiu - os la arşice
 • alumaki = ramură
 • alumâkios = rămuros
 • alumi = lume
 • alumtâ = luptă
 • alumtari = luptă
 • alumtaticu = luptă
 • alumtâtoru = luptător
 • alumtu = cutreiera, v
 • alumtu = lupta, v
 • alumtu = munci, v
 • alunâ = alună
 • alunami = alunet
 • Alunaru = Iulie
 • aluneauâ = rămurea
 • alunicu = aluneca, v
 • alunizmâ = nămol
 • alunsescu = treiera, v
 • alunsit = treierat
 • alunu = alun
 • aluptari = luptă
 • aluptu = lupta, v
 • alusturnari = răsturnare
 • alusturnat = răsturnat
 • alutu = lut
 • alutusescu = greşi, v
 • am = avea, v
 • am = dar
 • ama = dacă
 • ama = dar
 • amadhâ = piatră la joc
 • amadiri = plantă erbacee
 • amagicu = ichiu mic la arşice
 • amagru = macru
 • amahi = duşmănie
 • amai = farmece
 • amâlai+B902 = iarbă multă
 • amalamâ = aur
 • amâlâyii = iarbă multă
 • amalomâ = aur
 • amalumâ = aur
 • amâmatu = târziu
 • aman = aman, graţie
 • amânari = amânare
 • amânâtoru = întârzietor
 • amânatu = întârziat
 • amaneci = om de încredere
 • amaneti = amanet
 • amaneti = gaj
 • amaneti = garanţie
 • amani = trăsură
 • amânii = ură
 • amânu = întârzia, v
 • amârâciuni = amărăciune
 • amârami = amărăciune
 • amârari = amărâre
 • amârâri = amărâre
 • amârăscu = amărâ, v
 • amâreatsâ = amărăciune
 • amari = mare
 • amârosu = amar
 • amârtii = păcat
 • amârtiosu = păcătos
 • amârtipsescu = păcătui, v
 • amaru = amar
 • amaxâ = căruţaş
 • amayi = farmece
 • amâyipsescu = vrăji, v
 • ambâirari = pornire în şir
 • ambâirat = înşirat
 • ambairu = apare, v
 • ambairu = împunge, v
 • ambairu = înşira, v
 • ambairu = înşira, v
 • ambairu = merge, v
 • ambairu = regula, v
 • ambar = bine, cu
 • ambar = îndemână, la
 • ambar = norocos
 • ambar = plin, din
 • ambâreatsâ = noroc bun
 • ambari = hambar
 • ambârtuescu = învălmăşi, v
 • ambârusescu = hambar, a pune în..., v
 • ambâtrulari = galopare
 • ambatrulea = galop, în
 • ambâtruledzu = galopa, v
 • ambatur = galopa, v
 • ambatur = răvăşi, v
 • ambetu = îmbăta, v
 • ambinâ = odaie
 • ambirigi = cârciumar
 • ambitari = beţie
 • ambitâtsâlji = beţie
 • ambitatu = beat
 • ambladea = pieziş
 • ambodhyiu = piedică
 • ambogru, amboagrâ = neisprăvit
 • amboljiu = altoi
 • ambrâtsari = îmbrăţişare
 • ambrâtsâtedzu = îmbrăţişa, v
 • ambrâtsatu = îmbrăţişat
 • ambratsu = îmbrăţişa, v
 • ambrună = ciucur
 • ambucu = îmbuca, v
 • ambudhyiseari = împiedicare
 • ambudhyisescu = împiedica, v
 • ambudhyisescu = încurca, v
 • ambudhyisit = împiedicat
 • ambuiru = împunge, v
 • ambulisescu = lapida, v
 • ambulisiri = lapidare
 • ambulisitu = lapidat
 • ambuljisescu = altoi, v
 • ambunari = conciliere
 • ambunari = îmbunare
 • ambunatu = îmbunat
 • ambunedzu = concilia, v
 • ambunedzu = îmbuna, v
 • ambunu = îmbuna, v
 • ambushuledzu = merge de-abuşilea
 • ambutoari = putoare
 • ambutseascu = împiedica, v
 • ambutseascu = încurca, v
 • ambutsosu = puturos, ca miros
 • ambutsu = împunge, v
 • ambutsu = stânjeni, v
 • ambutu = împuţi, v
 • amea = dar, deci+C2253
 • ameasticâ = amestecătură
 • ameasticu = amesteca, v
 • ameasticu = îngâna, v - amesteca
 • ameasticu = mesteca, v
 • amfirescu = feri, v
 • ami = dar, deci
 • amilii = leşin
 • amin = amin - adevarat, aşa să fie
 • aminari = aruncare
 • aminari = descărcare de armă
 • aminatu = aruncat
 • aminciunedzu = minţi, v
 • amindari = câştigare
 • amindari = naştere
 • amindoauli = amândouă
 • amindoiljii = amândoi
 • amindu = câştiga ,v
 • aminshushitsâ = lindină - ou de păduche
 • amintari = câştigare
 • amintari = naştere
 • amintaticu = câştig
 • amintatu = născut
 • aminti = aminte
 • amintreili = toate trei
 • amintreilji = toţi trei
 • amintu = câştiga ,v
 • amintu, mi = naşte, a se
 • amintu, mi = naşte, v
 • aminu = arunca, v
 • aminu = arunca, v
 • aminu = mâna, v
 • aminu = trage cu, v
 • aminu tufekea = trage, v , cu puşca
 • amiralaiu = amiral
 • amirâliki = împărăţie
 • amirârescu = împărătesc
 • amirârilji = împărăţie
 • amirâripsescu = împărăţi, v
 • amirâroanji = împărăteasă
 • amirârushu = împărătuş, fiu de împărat
 • amiră = împărat
 • amiră = împărat
 • amirău = împărat
 • amirescu = împărătesc
 • amiricancâ = pânză de america
 • amiridzari = merizare-repaosul oilor după prânz pana pe la ora
 • amiridzu = odihni la prânz, v
 • amiridzu = repaosul de prânz
 • amiroanji = împărăteasă
 • amisticari = amestecare
 • amisticari = contactare
 • amisticatu = amestecat
 • amisticatu = îmbinat
 • amisticâturâ = amestecătură
 • amisticâturâ = confuzie
 • amnari = amnar
 • amnatu = târziu
 • amnearu = amnar
 • amo = acum
 • a-mo! = fă femeie
 • amoljiu = ud leoarcă
 • amoni = nicovală
 • ampârari = împungere
 • amparu = împunge, v
 • ampâturari = galopare
 • ampâturedzu = galopa, v
 • ampâturlari = galopare
 • ampâturledzu = galopa, v
 • ampaturu = galopa, v
 • ampihiurare = străpungere
 • ampihiuru = înfira, v
 • ampihiuru = regula, v
 • ampiltescu = împleti, v
 • ampladea = pieziş
 • amplatea = pieziş
 • amplâtescu = împleti, v
 • amplâtescu = înota, v
 • amplâtescu = pluti, v
 • ampulimsescu = război, v
 • ampulimsiri = războire
 • ampulimsitu = războit
 • ampulisescu = lupta, v
 • amputsâri = puţire
 • amputsâtu = împuţit
 • amputsăscu = împuţi, v
 • amputsosu = puturos
 • amputu = împuţi, v
 • amu = acum
 • amultsăscu = înmulţi, v
 • amurâ = ac de păr
 • amurâ = mură
 • amurâ = rânză
 • amurdzishu = amurg
 • amurdzitâ = amurg
 • amurgu = amurg
 • amurgu = murg
 • amurtari = amorţire
 • amurtu = amorţi, v
 • amurţâtu = amorţit
 • amurţâtu = junghi
 • amurţâtu = pleurezie
 • amurţâturâ = amorţitură
 • amurţăscu = amorţi, v
 • amushi = acum
 • amutsaljiu = muţenie
 • amutsăscu = amuţi, v
 • amutu = amuţi, v
 • amutu = mut
 • amvâlescu = înveli, v
 • amvârlighedzu = înconjura, v
 • amvârligu = înconjura, v
 • amvârtescu = învârti, v
 • amvârtikedzu = înconjura, v
 • amvoni = amvon
 • amvunâ = amvon
 • amvunu = amvon
 • anâbârescu = trezi îngrozit, v
 • anâcâtusescu = amesteca
 • anacrâ = curaj
 • anacrâ = permisie
 • anacrâ = tărie
 • anâcrescu = certa, v
 • anâcriciu = acreală
 • anâcrimi = acreală
 • anacshiu = incapabil
 • anadulishu = oriental
 • anafal = zadarnic
 • anâfâtescu, mi = sătura, v
 • anâfirsescu = menţiona, v
 • anâfirsescu = reaminti, v
 • anâfirsescu = relua, v
 • anafurâ = anafură
 • anafurauâ = petiţie
 • anaghiori = conform
 • anagnosti = dascal la biserică
 • anahimatu = anatemizat
 • anâhimedzu = blestema, v
 • analipsi = ascensiune
 • analipsi = înălţare
 • analisâ = analiză
 • anâlisescu = descompune, v
 • anâlsescu = descompune, v
 • anâlsiri = descompunere
 • anâlsit = descompus
 • anâltsari = înălţare
 • anâltsari = ridicare
 • analtsu = înălţa , v
 • analtsu = ridica, v
 • analtu = deasupra
 • analtu = exact
 • analtu = în plus
 • analtu = înalt
 • analtu = peste
 • analtu = sus
 • analutu = cotă
 • analutu = proporţie
 • analuyii = analogie
 • anamâ = glorie
 • anamâ = renume
 • anamâ = vin pentru biserică
 • anâmâ = cadână - femeie turcă
 • anamera = separat
 • anami = glorie
 • anami = renume
 • anamirsescu = sta deoparte, v
 • anamisa = între
 • anamisa = mijloc, în
 • anamisa = prin
 • anamisa = printre
 • anâmuzi = demnitate
 • anandu = celălalt
 • anângâsâescu = constrânge, v
 • anângâsâescu = incita, v
 • anângâsâescu = îndemna, v
 • anângâsâescu = stimula, v
 • ananghi = necesitate
 • ananghi = nevoie
 • ananghios = necesar
 • ananghiuri = lipsuri
 • an-antsărtsu = acum 3 ani
 • anantu = celălalt
 • anâpâdescu = invada, v
 • anâpâdescu = încercui, v
 • anâpâdescu = înconjura, v
 • anâpâdescu = întâlni, v
 • anâpâdescu = năpădi, v
 • anâpâdiri = năvălire
 • anâpâdiri = năvălire
 • anâpâditu = invadat
 • anaparti = dincolo
 • anaprocup = netrebnic
 • anapudha = anapoda
 • anapudha = deandoaselea
 • anâpudhilji = strâmbătate
 • anâpudhilji = sucire
 • anapudhu = sucit
 • anapudhu = turbulent
 • anapudzâlji = îndărătnicie
 • anapudzâtu = îndărătnic
 • anapudzăscu = îndărătnici, v
 • anarga = agale
 • anarga = domol
 • anarga = încet
 • anarga = lin
 • anargalui = domol
 • anargalui = nonşalant
 • anari = adunare
 • anari = adunare
 • anarya = agale
 • anarya = domol
 • anarya = încet
 • anarya = lin
 • anasâ = răsuflare
 • anasâ = respiraţie
 • anasâ = suflu
 • anasânâ ! = măta ! - înjurătură
 • anaskila = dos, pe
 • anaskila = spate, pe
 • anâskirsescu = deretica, v
 • anastâsescu = învia, v
 • anastasi = înviere
 • Anastasi = Înviere
 • Anastasi = Învierea Domnului
 • anasturu = nasture
 • anathema = anatemă
 • anathima = blestem
 • anâthimari = blestemare
 • anâthimatu = blestemat
 • anathimedzu = blestema, v
 • anathumu = blestema, v
 • anatolit = levantin
 • anatolit = oriental
 • anatredzâ = treiazi la mort
 • anatu = adunat
 • anâvâdescu = nevedi, v
 • anaxiu = incapabil
 • anaynosti = dascal la biserică
 • anăltsari = înălţare
 • anăltsatu = înălţat
 • ancâciari = ceartă
 • ancâciats = certaţi
 • ancâcitori = certăreţi
 • ancaciu = certa, v
 • ancaciu = încâlci, v
 • ancâlaru = călare
 • ancâlicari = încălicare
 • ancalicu = încăleca, v
 • ancaltsu = încălţa, v
 • ancânescu = geme, v
 • ancânescu = ofta, v
 • ancâniri = gemere
 • ancâniri = oftare
 • ancârcatu = încărcat
 • ancârligatu = încârligat
 • ancâtilea = în câte
 • ânciup = prinde, v, de păr
 • anciupatu = înhăţat
 • anciupu = încăiera, v
 • anciupu = înhăţa, v
 • ancljegu = închega, v
 • âncotu = degeaba
 • ancruntu = încrunta, v
 • anculea = colea
 • ancunjiu = atenţie a da cuiva, v
 • ancunjiu = cârpi una, v
 • ancunjiu = înteţi, v,
 • ancunjiu = trage una, v
 • ancupârari = cumpărare
 • ancupâratu = cumpărat
 • ancupratâ = cumpărătură
 • ancupuru = asculta, v
 • ancupuru = cumpăra, v
 • ancupuru = pricepe, v
 • anda = când
 • andâcâ = adânc
 • andâmusescu = întâlni, v
 • andamusi = întâlnire
 • andâmusiri = întâlnire
 • andâmusit = întâlnit
 • andarâ = alarmă
 • andarâ = tulbureală
 • andarâ = vacarm
 • andarâ = vârtej
 • andârlisitu = ameţit
 • andârlusescu = ameţi, v
 • andârsii = rebeliune
 • andârsii = rebeliune
 • andartikescu = andart, de
 • andartu = comitagiu
 • andartu = rebel
 • andartu = revoltat
 • an-daulea = în doi
 • an-daulea = înconvoiat
 • an-daulea = îndoielnic
 • an-daulea = nedecis
 • andâvâlescu = tăvăli, v
 • andâvâliturâ = tăvălitură
 • andesu = îndesa, v
 • andesu = tasa, v
 • andi = în loc de
 • andicra = în faţă
 • andicra = vis a vis
 • andicrita = în faţă
 • andicrita = vis a vis
 • andicu = tată
 • andihristu = anticrist
 • andihristu = rău
 • andipirinâ = antipirină - medicament pt febră
 • andiri = anteriu
 • andirisi = jenă
 • andirisi = timiditate
 • andirsescu = jena, v
 • andirsi = jenă
 • andirsi = timiditate
 • andirsiri = timiditate
 • andirsitu = jenat
 • andirsitu = timid
 • andisaru = sări, v
 • andisescu = nimeri rău, v
 • ando nâinti = peste doi ani
 • andoali = amândoi, amândouă
 • andoapir = rezema, v a se
 • andoapir = susţine, v
 • andoapiru = reazem
 • andopu = îndopa, v
 • andornicu = răzleţ
 • andralâ = ameţeală
 • andrâlâsescu = ameţi, v
 • andrâlâsescu = ameţi, v
 • andrâlisescu = ameţi, v
 • andrâlisiri = ameţire
 • andreadziri = aranjare
 • andreadziri = dregere
 • andreapta = dreapta, la
 • andreau = andrea
 • andregu = aranja, v
 • andregu = pregăti, v
 • andreptu = direct
 • andreptu = dreptaci
 • Andreu = decembrie
 • andrisaru = sări, v
 • andropicâ = hidropizie - ciroză hidrică
 • andrupâri = rezemare
 • andrupâtu = rezemat
 • andrupâturâ = reazem
 • andrupăscu = rezema, v a se
 • andrupăscu = susţine
 • andukilescu = tăvăli, v
 • andukiliri = tăvălitură
 • andukilitu = tăvălit
 • andukuliturâ = tăvălitură
 • andultseascu = îndulci
 • andupârari = rezemare
 • andupirari = rezemare
 • anduplicari = îndoire
 • anduplicâturâ = îndoitură
 • anduplicu = convinge, v
 • anduplicu = curba, v
 • anduplicu = îndoi, v
 • anduplicu = plia, v
 • andupurari = rezemare
 • andzâ = astăzi
 • andzâ = pulpă
 • andzâmedzu = apare, v - fig
 • andzâmedzu = ivi, v - a se , - fig
 • andzâmedzu = ţâşni, v (lent)
 • andzârescu = întrevedea, v
 • andzârescu = zări, v
 • andzari = zare
 • andzari = zori, în
 • andzâriri = zărire
 • andzâritu = zărit
 • andzărtsu = anţărţ, acum 2 ani
 • ândzeanâ = sus
 • aneaprocupu = netrebnic
 • aneauâ = zăpadă
 • anemi = vârtelniţă
 • anesustu = incapabil
 • anfluiritu = înflorit
 • angâisescu = denunţa
 • angâisescu = raporta
 • angâisescu = reclama
 • angâlisescu = denunţa
 • angâlisescu = raporta
 • angâlisescu = reclama
 • angâlisiri = denunţare
 • angâlisiri = raportare
 • angâlisiri = reclamare
 • angâlisitu = denunţat
 • angâlisitu = raportat
 • angâlisitu = reclamat
 • angâljisescu = îmbrăţişa
 • angâljisiri = îmbrăţişare
 • angâljisitu = îmbrăţişat
 • angânari = chemare de căine, cai etc
 • angânescu = geme, v
 • angânescu = respira gemând, v
 • anganu = chema, v - cai, câini
 • anganu câtsua = fugi, v
 • anganu câtsua = muri, v
 • anganu câtsua = pleca, v
 • anganu câtsua = şterge, v - a o ...
 • anganu câtsua = tuli, v
 • angârii = angara -sarcină, necaz, belea
 • angârii = greutate
 • angârii = problemă -necaz
 • angârii = sarcină
 • angârlimari = căţărare
 • angârlimatu = căţăratu
 • angârlimu = căţăra, v ref
 • angârsescu = rage, v - măgarul
 • angârsescu = zbiera, v
 • angârsiri = zbierare
 • ângâsâescu = incita, v
 • ângâsâescu = îndemna, v
 • ângâsâescu = stimula, v
 • ângâsâiri = îndemnare
 • ângâsâitu = îndemnat
 • angâtanu = grijă
 • angâtanu = grijă
 • angâtanu = grijuliu
 • angărmari = bani, gologani
 • angeac = în fine
 • angheari = înviere
 • angheari = resuscitare
 • angheauâ = creştet
 • angheauâ = vârf
 • anghidhâ = intrigă
 • anghidhâ = un pic
 • anghidhâ = vrabie
 • anghilescu = angelic
 • anghilescu = îngeresc
 • anghilu = înger
 • anghilushu = îngeraş
 • anghinarâ = anghinare
 • anghistru = cârlig
 • anghiu = iute
 • anghiudhâ = pitic
 • angicâ = cinteză
 • angiupu = încăiera, v
 • angiupu = înhăţa, v
 • angiurari = înjurătură
 • angiuratu = înjurat
 • angiuru = insulta, v
 • angiuru = înjura, v
 • angljegu = înche+C1488ga, v
 • angljicescu = ghici, v
 • angljicitoari = ghicitoare
 • angljiciu = ghici, v
 • angljimea = glumă, în
 • angljitari = înghiţire
 • angljitatu = înghiţit
 • angljitu = înghiţi, v
 • angrânj = dezacord
 • angrânjeari = discordie
 • angrânjeari = mârâială
 • angrânjeari = sâcâire
 • angrânjearicu = mârâitor
 • angrânjearicu = sâcâitor
 • angrânjescu = bombăni, v
 • angrânjescu = mârâi, v
 • angrânjescu = sâcâi, v
 • angrecu = greu, a atârna, a fi
 • angrecu, refl = lene, v a fi
 • angrecu, refl = ruga stăruitor, v
 • angricari = greutate
 • angricari = stăruinţă
 • angricatu = leneş
 • angricatu = supraâncărcat
 • angricosu = greoi
 • angropu = îngropa, v
 • angucescu = ghici, v
 • angucescu = înţeleg, v
 • angucescu = simt, v
 • anguciri = ghicitoare
 • angucitoari = ghicitoare
 • angucitu = ghicitoare
 • angulcescu = deranja, v
 • angulici = băluşcă - specie de floare
 • angunâ = corn
 • angunari = piatra unghiulară
 • angunjeari = înteţi focul, v
 • angunjiu = atenţie a da cuiva, v
 • angunjiu = cârpi una, v
 • angunjiu = înteţi, v,
 • angunjiu = trage una, v
 • angunu = corn
 • angurâ = ancoră
 • anguru = castravete
 • angusâ = apăsare
 • angusâ = greaţă
 • angusâ = măhnire
 • angusâ = oprimare
 • angusâ = strâmtorare
 • angusâ = suferinţă
 • angusedzu = sătura cu greaţă, v
 • angustari = îngustare
 • angustatu = îngustat
 • angusteatsâ = îngustime
 • angustedzu = îngusta, v
 • angustu = gusta, v
 • angustu = îngust
 • anicanu = incapabil
 • anifurami = urcuş mare
 • anifurari = urcare în pantă
 • anifuratu = urcător în pantă
 • anifuredzu = urca panta, v
 • anifuru = pantă
 • anifuru = urcuş
 • anikisescu = învinge, v
 • anilea = asemenea
 • anilea = chiar
 • anilea = exact
 • anin = arin - copac
 • aniorihta = neaşteptat, pe neaşteptate
 • aniorihta = neaşteptat, pe neaşteptate
 • aniorihta = subit
 • anipandiha = neaşteptat, pe neaşteptate
 • anipandiha = subit
 • aniskirsescu = deretica, v
 • anitiriu = anteriu
 • anivolji = nevoie
 • anixescu = învinge, v
 • anixiri = învingere
 • anixitu = învins
 • ânj ini eryu = presimţi, v
 • anjilâ = jale
 • anjilâ = milă
 • anjilâ = milă
 • anjirlâ = mierlă
 • anjirlâ = mierlă
 • anjiru = mira, v
 • anjiru = mira, v
 • anjurdzescu = mirosi, v
 • anjurdzescu = simţi, v - fig
 • anjurdziri = mirosire
 • anjurdzitu = mirosit
 • anjurizmâ = mireasmă
 • anjurizmâ = miros
 • anjurzescu = mirosi, v
 • anjurzescu = simţi, v - fig
 • ankeadicu = împiedica, v
 • ankeadicu = împiedica, v
 • ankidicari = împiedicare
 • ankidicatu = împiedicat
 • ânkisescu = începe, v
 • ânkisescu = porni la drum, v
 • ânkizmâ = pizmuire
 • anodhin = anodin
 • anodhin = neimportant
 • anodhin = nevaloros
 • anodu = înnoda, v
 • anoisii = prostie
 • anoitu = prost
 • anomu = vinovat
 • anotiru = mai bun
 • anotiru = mai bun
 • anotiru = superior
 • anotu = înota, v
 • anoyi = mansardă
 • an-patrulea = în galop
 • ansârari = bătaie, fig
 • ansârari = sărare
 • ansâratu = sărat
 • ansârâturâ = sărătură
 • ansâreari = sărire
 • ansâriri = sărire
 • ansâritoanji = minge
 • ansâritu = sărit
 • ansâritu = sărit
 • ansâriturâ = săritură
 • ansaru = bate, v- măr - fig
 • ansaru = săra, v
 • ansaru = sări, v
 • antânjiu = întâi
 • antartu = antart
 • antâvâlescu = rostogoli, v
 • antâvâlescu = tăvăli, v
 • anthi = floare
 • anticâ = antică
 • anticagi = anticar
 • antihristu = anticrist
 • antihristu = rău
 • antinsu = întins
 • antirisi = jenă
 • antirisi = timiditate
 • antreatsiri = întrecere
 • antrebu = întreba, v
 • antrecu = depăşi, v
 • antrecu = devansa, v
 • antrecu = întrece, v
 • an-treilea = în trei
 • antreilji = toţi trei
 • antrisaru = sări, v
 • antsapu = ânţepa, v
 • antsărtsu = acum 2 ani
 • antsărtsu = anţărţ, acum 2 ani
 • antsertu = certa, c
 • anturtsescu = turcesc
 • anturtsescu = turci, v
 • anu = an
 • anu = an
 • anu = anul trecut
 • anu = anul trecut
 • anudari = înnodare
 • anudatu = înnodat
 • anumâ = ichiu - os la arşice
 • anumirea = umăr, pe
 • anumiru = număra, v
 • anumiru = umăr
 • anusteatsâ = dezgust
 • anustsâtu = anostit
 • anustsări = anostire
 • anustsăscu = anosti, v
 • anustu = anost - fără gust
 • anustu = greţos
 • anvâlescu = acoperi, v
 • anvâlescu = înveli, v
 • anvâlescu = şterpeli, v, fig
 • anvâliri = învelire
 • anvâlitoari = învelitoare
 • anvâlitu = învelit
 • anvârigu = încercui, v
 • anvârliga = împrejur
 • anvârliga = în jur
 • anvârligari = înconjurare
 • anvârligatu = înconjurat
 • anvârlighedzu = încercui, v
 • anvârlighedzu = înconjoura, v
 • anvârligosu = rotund
 • anvârligu = încercui, v
 • anvârligu = înconjoura, v
 • anvârlu = ameţit
 • anvârlu = capiu
 • anvârlu = nebun
 • anvârtescu = învârti, v
 • anvârtescu = şterpeli, v - fig
 • anvârtiri = învârtire
 • anvârtitu = învârtit
 • anverliga = împrejur
 • anverliga = în jur
 • anvescu = acoperi, v
 • anvescu = îmbrăca, v
 • anvetsu = învăţ
 • anvetsu = învăţa, v
 • anvicljedzu = învechi, v
 • anvilescu = înveli, v
 • anvirinedzu = întrista, v
 • anvirinedzu = mâhni, v
 • anviscutu = îmbrăcat
 • anvitsari = învăţare
 • anxilicitu = strălucit
 • anyedzu = învia, v
 • anyii = repede
 • anyilicescu = străluci, v
 • anyiliciosu = strălucitor
 • anyiliciri = strălucire
 • anyiliciu = strălucire
 • anyisedzu = visa, v
 • aoa = aici
 • aoa shi ...ahâtu kiro = acum şi.....atâta timp
 • aoaltari = alaltăieri
 • aoaltaz = alaltăieri
 • aoarfanu = orfan
 • aoartara = alaltăieri
 • aoartari = alaltăieri
 • aoatsi = aici
 • aoru = ura, v
 • apâ = apă
 • apâ = apucături
 • apâ = rîu
 • apâ = urină
 • apadhikii = injust
 • apadhikii = nedreptate
 • apadhikii = strâmbâtati
 • apai = miză
 • apala = palâ, de vânt
 • apala = sabie
 • apândâxescu = aştepta,a se - v
 • apandiha = pe neaşteptate
 • apândisescu = răspunde, v
 • apandisi = răspuns
 • apandisi = răspuns
 • apândisiri = răspundere
 • apândixitu = aşteptat
 • apândiyiri = aşteptare
 • apândoahâ = ajutor
 • apanghi = salvare
 • apanghiu = adăpost
 • apansâz = inopinant
 • apansâz = inopinant
 • apansâz = neaşteptat, pe neaşteptate
 • apârâ = apăra, v
 • aparalactu = identic
 • apârari = apărare
 • apârâsescu = abandona, v
 • apârâsescu = părăsi, v
 • apârâtoru = apărător
 • apârâtsescu = părăsi, v
 • apâratu = apărat
 • apârâturâ = adăpost
 • apârnâsescu = părăsi, v
 • apârnjescu = începe, v
 • apârnjiri = începere
 • apârnjisescu = părăsi, v
 • apârnjitu = început
 • apârnjiturâ = începătură
 • aparu = părea, v
 • aparu = părea, v
 • apâryisescu = părăsi, v
 • apâryisescu = părăsi, v
 • apâryisiri = părăsire
 • apâryisit = părăsit
 • apatii = înşelăciune
 • apationu = înşelător
 • apâtosu = apos
 • apâtusescu = apos a deveni, v
 • apcu = inferior
 • apcu = mai prost, slab
 • apeanâ = aripă
 • apeanâ = condei
 • apeanâ = geană
 • apeanâ = pană
 • apelâ = scândură subţire
 • apicâshonjiu = năzdrăvan
 • apicundu = tutore
 • apidhyiu = perete
 • apidhyiu = zid
 • apilpisescu = descuraja, v
 • apilpisescu = dispera, v
 • apilpisii = disperare
 • apilpisiri = disperare
 • apirâ = flacără
 • apiriri = răsărit
 • apiritâ = zori de zi
 • apiru = crăpa de zi, v
 • apiru = răsări, v - soarele
 • apiru = zi a se face, v
 • apistii = necredinţă
 • apistisescu = cred, v - nu
 • apistu = infidel
 • apistu = necredincios
 • apistu = perfid
 • apitrusescu = copleşi, v
 • apitrusescu = năpădi, v
 • apitrusescu = presa, v
 • apitrusescu = sufoca, v
 • apitrusiri = presare
 • apitrusit = presat
 • apladhâ = farfurie de aramă
 • aplan = înşelăciune
 • aplan = şiretenie
 • aplânâsiri = înşelătorie
 • aplânisescu = înşela, v
 • aplecu = alăpta, v
 • aplecu = apleca, v
 • aplecu = inclina, v
 • aplicari = alăptare
 • aplicari = aplecare
 • aplicâtoari = aplecătoare
 • aplicâtoari = care dă lapte
 • aplicatu = alăptat
 • aplicatu = aplecat
 • aplo, aplodz = naiv
 • aplo, aplodz = simplu
 • aplucusescu = năpădi, v
 • aplucusescu = presa, v
 • aplucusiri = presare
 • aplucusit = presat
 • apocrisescu = răspunde, v
 • apocrisi = răspuns
 • apodhixescu = accepta, v
 • apodhixi = chitanţă
 • apodhixi = dovadă
 • apodixiri = accept
 • apodixitu = acceptat
 • apofasi = decizie
 • apofasi = hotărâre
 • apoi = apoi
 • apoia = apoi
 • aportu = purta, v
 • apostalu = apostol
 • apostimâ = abces
 • apostolu = apostol
 • aposu = apos
 • apractu = pierde vară
 • aprahtu = pierde vară
 • apreadunari = restrângere
 • apreadunatu = ghemuit
 • apreadunatu = limitat
 • apreadunâturâ = limitare
 • apreadunâturâ = restricţie
 • apreadunu = împăca, v
 • apreadunu = ocroti, v
 • apreadunu = primi, v
 • apreadunu = restrânge, v
 • apreadunu = scurta, v
 • apreasâ = răsărit
 • apreaveglju = păzi prea, v
 • apres = aprins
 • apres = arzător
 • apres = focos
 • apres = infierbântat
 • apres = inflamat
 • apres = încins
 • apres = turburatu
 • Apriir = Aprilie
 • Apriir = Aprilie
 • April = Aprilie
 • Apriljiu = Aprilie
 • Apriljiu = Aprilie
 • Aprilu = Aprilie
 • aprimsu = aprins
 • aprimtu = aprins
 • aprindeari = aprindere
 • aprindiri = aprindere
 • aprindu = apare, v
 • aprindu = aprinde, v
 • aprindu = dospi, v
 • aprindu = fermenta, v
 • aprindu = incendia, v
 • aprindu = în ajun
 • aprindu = înfuria, v
 • aprindu = naşte, v
 • Aprir =
 • aproapea = aproape
 • aproapea = cam
 • aprokiu = accepta, v
 • aprokiu = admite, v
 • aprokiu = ajunge, v
 • aprokiu = apropia
 • aprokiu = primi, v
 • aprokiu = primi, v
 • aprokiu = primi, v
 • aprukeari = apropiere
 • aprukeatu = apropiat
 • aprukeatu = primit
 • apshoarâ = apă puţină
 • apsithi = absint
 • apsun = provizie
 • apu - ... = aproape - ....
 • apu-aducu = aduce aproape integral, v
 • apu-aducu = converti, v
 • apu-aducu = convinge, v
 • apu-arucu = arunca aproape în totalitate, v
 • apu-aspargu = strica aproape integral, v
 • apu-beau = bea aproape integral, v
 • apucari = apucare
 • apucatu = apucat
 • apucu = apuca, v
 • apucu = fura, v
 • apucupescu = înţelege, v
 • apucupsescu = înţărca, v
 • apucupsiri = înţărcare
 • apu-dau = da aproape integral, v
 • apudhixescu = dovedi, v
 • apudidescu = îndestula, v
 • apudidescu = podidi, v
 • apudidescu = satisface, v
 • apu-dormu = adormi aproape de tot, v
 • apu-facu = face aproape integral, v
 • apufâsescu = decide, v
 • apufâsescu = hotărâ , v
 • apufâsiri = decizie
 • apufâsiri = hotărâre
 • apufâsitu = decis
 • apufâsitu = hotărât
 • apufirsescu = îndura, v
 • apu-fugu = pleca până la urmă, v
 • apu-gârshescu = adormi aproape de tot, v
 • apu-gârshescu = uita aproape integral
 • apugudescu = întâmpla, v - caz fericit
 • apugudescu = nimeri, v
 • apu-gudescu = întâmpla, v - caz fericit
 • apu-gudescu = nimeri, v
 • apugudiri = întâmplare fericită
 • apugudiri = nimereală
 • apugudit = atins
 • apuhii = moment propice
 • apuhii = ocazie
 • apuhii = oportunitate
 • apuhreusi = angajament
 • apuhreusi = obligaţie
 • apukirusescu = confirma
 • apukiu = semn
 • apulimsescu = război, v
 • apulimsitu = luptat, care a luptat
 • apulitii = mulţime de oameni
 • apulitii = oraş
 • apulsescu = termina, v
 • apu-mblatescu = împleti aproape integral
 • apumoarâ = sminteală
 • apunu = apune, v
 • apunu = aşeza, v refl
 • apunu = calma, v
 • apunu = culca, v refl
 • apunu = diminua, v refl
 • apunu = dispare, v
 • apunu = potoli, v
 • apunu = pune, v
 • apunu = reduce, refl
 • apuplixii apoplexie
 • apur = apăra, v
 • apurii = mirare
 • apurii = surpriză
 • apurisescu mira, v
 • apurisitu mirat
 • apustusescu obosi, v
 • apustusiri oboseală
 • apustusitu obosit
 • apusu = apus
 • apusu = culcat
 • apusu = jos, joasă
 • apusu = scund
 • apusu = smerit
 • aputrusescu = copleşi, v
 • aputrusescu = năpădi, v
 • aputrusescu = presa, v
 • aputrusescu = sufoca, v
 • apu-urfânipsescu = orfan a deveni aproape, v
 • apu-vindeari = vinde aproape tot, v
 • araba = morcov mare
 • arâbâtii = cocioabă
 • arâbdâsescu = boci, v
 • arâbdâsiri = bocire
 • arâbdâsitu = bocit
 • arâboju = răboj
 • arâboju = socoteală
 • arâboju = socotire
 • arâboju = socotit
 • arâbudzinari = erupţie la buze
 • arâbushu = răboj
 • arâcescu = atinge uşor, v
 • arâcini = răşină
 • arâciri = atinger euşoară
 • arâcitu = atins uşor
 • araciu = plugar
 • arâciusescu = zbârli, v
 • arâcoari = frig
 • arâcoatâ = roată
 • aracu = rac
 • arâdâpsescu = aranja, v
 • arâdâsescu = boci, v
 • arâdâtsinâ = rădăcină
 • arâdeari = batjocură
 • arâdeari = înşelare
 • arâdeari = înşelătorie
 • arâdeari = râdere
 • arâdeari = râs
 • arâdeari, cu = râzând
 • aradha = în şir
 • aradha = pe rând
 • aradhâ = menstruaţie
 • aradhâ = obicei
 • aradhâ = orânduială
 • aradhâ = rang
 • aradhâ = strat
 • aradhâ, tu = ordine
 • arâdhâpsescu = aranja, v
 • arâdhâriki = salbă
 • arâdhâriki = şir
 • arâdhâtsinâ = rădăcină
 • arâdhyipsiri = aliniere
 • arâdhyipsiri = aranjare
 • arâdhyipsit = aliniat
 • arâdhyipsit = aranjat
 • arâditoru = înşelător
 • aradu = rade, v
 • arâdu = batjocori
 • arâdu = înşela, v
 • arâdu = minţi, v
 • arâdu = păcăli, v
 • arâdu = râde, v
 • arâdz = ciclu menstrual
 • aradzâ = rază
 • aradzâmu = plai
 • aradzâmu = reazem
 • aradzâmu = rezema, v a se
 • aradzimu = reazem
 • aradzimu = rezema, v a se
 • arâescu = rări, v
 • arafâ = raft
 • arafi = raft
 • arâfteasâ = croitoreasă
 • arâftoanj = croitoreasă
 • araftu = croitor
 • araftu = raft
 • arâgâescu = râgâi, v
 • arâgociu = aluneca, v
 • arâgozu = rogoz
 • arâguescu = râgâi, v
 • arâguredzu = râgâi, v
 • arâhati = linişte
 • arâhătipsescu = linişti, v
 • arahi = colină
 • arahi = creastă de munte
 • arâhnjisescu = ofili, v
 • arâhnjisiri = ofilire
 • arâhnjisitu = ofilit
 • arâi = râie
 • arâiatâ = dezordine
 • arâiati = armăsar
 • arâiatsâ = nenorocire
 • arâiatsâ = răutate
 • arâie = raia
 • arâiescu = dispersa, v
 • arâiescu = împrăştia, v
 • arâiescu = rări, v
 • arâiescu = răspândi, v
 • arâiri = dispersare
 • arâiri = împrăştiere
 • arâiri = rărire
 • arâiri = răspândire
 • arâitu = rărit
 • arâjei = rugăminte
 • arâkescu = răpi, v
 • arâkii = rachiu
 • arâkiiu = înfuria, v
 • arâkiiu = lua, v
 • arâkiiu = răpi, v
 • arâkiiu = repezi, v
 • arâkiri = răpire
 • arâkishu = aluneca, v
 • arâkishu = alunecuş
 • arâkitâ = grabă, în
 • arâkitoru = răpitor
 • arâkitu = iute
 • arâkitu = pripit
 • arâkitu = răpit
 • arâkitu = repezit
 • arâkitu = repezit
 • arâkiturâ = răpitură
 • arâkiushurari = alunecare
 • arâkiushuratu = alunecat
 • arâkiushuru = aluneca, v
 • arâlâki = rărire
 • arâlâki = spaţiu larg
 • arali = zulufi
 • arâliki = rărire
 • arâliki = spaţiu larg
 • arâmânu = rămâne, v
 • arâmari = râmare
 • arâmâsâturâ = rămăsătură
 • arâmâsâturâ = rest
 • arâmâtheauâ = legătură, de ceapă
 • arâmâtoru = râmător
 • arâmatu = râmat
 • arâmatu = zgrâmatu
 • arâmâturâ = râmătură
 • arâmâzani = ramazan
 • arâmu = râma, v
 • arâmu = scobi, v
 • arâmu = zgâria, v
 • aranâ = rană
 • arândisescu = rindelui, v
 • arândurâ = rândunea
 • arânduricâ = rândunică
 • arândzâ = osânză
 • arânescu = răni, v
 • arânjescu = râios a deveni, v
 • arânji = râie
 • arânjiosu = încrezut
 • arânjiosu = orgolios
 • arânjiosu = râios
 • arânjitu = râie, cu
 • aranu, aranâ = drag, dragă
 • arao = rău
 • arâpâ = râpă
 • arapan = ciorchine
 • arapanu = ciorkine
 • arâpas = încetare
 • arâpas = odihnă
 • arâpas = repaos
 • arâpas = repauza, v
 • arâpâsari = odihnă
 • arâpâsari = repaos
 • arâpâsari = repauzare
 • arâpâsedzu = odihni, v
 • arâpâsedzu = repauza, v
 • arâpasu = odihni, v
 • arâpasu = repauza, v
 • arâpescu = arăpesc
 • arapitâ = aripă
 • arâpoi = darămite
 • arapositi = porumb
 • arâposu = râpos
 • arapsâ = negresă
 • araptu = smuls
 • Arapu = Arab
 • arapu = arab
 • arapu = negru
 • arapu = negru
 • arapu = negru , rasă
 • Arapu = nume dat cailor sau câinilor negri
 • arapu = răpi, v
 • arapu = smulge, v
 • arapu = urcuş
 • arâpunedzu = erupţie pe obraz, a avea, v
 • arapunu = ciorchine
 • arâpushu = harap mic
 • arâpusitu = porumb
 • arari = airare
 • araru = rar
 • arasâ = rasă călugărească
 • arâsâ = ciucur
 • arâsâ = franjuri
 • arâsaru = sări, v
 • arâsboru = zbura, v
 • arâsbunari = împăcare
 • arâsbunatu = împăcat
 • arâsbunu = împăca, v
 • arâsescu = plăcea, v
 • arâsgânâ = rădăcină
 • arâsgânâ = urmă
 • arâsgânâ = urmă
 • arâshcljitoru = răşchitor
 • arâshiratu = răsfirat
 • arâshkirari = răsfirare
 • arâsiri = plăcere
 • arâsitu = plăcut
 • arâskiredzu = răsfira, v
 • arâspândeiri = răspândire
 • arâspândescu = disipa, v
 • arâspândescu = răspândi, v
 • arâspânditu = disipat
 • arâspânditu = răspândit
 • arâspândzăscu = disipa, v
 • arâspândzăscu = răspândi, v
 • arâspeasi = intermitente
 • arâspeasi = periodice
 • arasti = moment propice
 • arasti = ocazie
 • arâstoacâ = strâmtoare -fig
 • arâstoacâ = strungă
 • arâstornu = răsturna, v
 • arâsturnari = răsturnare
 • arâsturnatu = răsturnat
 • arasu = ras
 • arâsu = înşelat
 • arâsu = minţit
 • arâsu = păcălit
 • arâsu = râs
 • arâsu = râs - animal
 • arâsun = răsuna, v
 • arâsunari = răsunare
 • arâsunatu = răsunat
 • arâsvuescu = surpa, v
 • arâtoru = plugar
 • aratru = plug
 • arâtsescu = răci, v
 • aratsi = rece
 • Aratsili = Crivăţul
 • arâtsimi = frig
 • arâtsimi = răcoare
 • arâtsimi = răşină
 • arâtsimi = temniţă
 • arâtsiri = răcire
 • arâtsitu = răcit
 • aratu = plug
 • arâturâ = arătură
 • arâturâ = arătură
 • arau = rea
 • arâu = mult, mulţi
 • arâu = râu
 • araua = soarta rea
 • arauâ = favoriţi
 • arauâ = perciune
 • arauâ = rouă
 • arauâ = zuluf
 • araulea = cu răutate
 • arâuredzu = roura, v
 • arâvâescu = năvăli, v
 • arâvani = buestru, în
 • arâvdâciuni = răbdare
 • arâvdari = răbdare
 • arâvdâsescu = boci, v
 • arâvdat = răbdat
 • arâvdâtoru = răbdător
 • arâvdos = durabil
 • arâvdos = solid
 • aravdu = răbda, v
 • aravdu = suferi, v
 • aravdu = suporta, v
 • arâvinedzu = stropi, v
 • arâvinedzu = uda, v
 • arâvoanâ = arvună
 • arâvoanâ = logodnă, semn de
 • arâvoli = revolver
 • arâvuescu = năvăli, v
 • arâvuiri = năruire
 • arâvuitu = aplecat
 • arâvuitu = înclinat
 • arâvulsescu = nărui, v
 • arâvulsescu = scufunda, v
 • arâvunjisescu = arvuni, v
 • arâvunjisiri = arvunire
 • arâvunjisiri = logodire
 • arâvunjisitu = logodit
 • arâzboiu = război de ţesut
 • arâzbunedzu = bucura, v
 • arâzbunedzu = consola, v
 • arâzbunedzu = înveseli, v
 • arâzbunu = bucura, v
 • arâzbunu = consola, v
 • arâzbunu = înveseli, v
 • arâzgâ = origine
 • arâzgan = răzbunare
 • arâzgânâ = urmă
 • arâzgânari = răzbunare
 • arâzgânatu = răzbunat
 • arâzganu, mi = răzbuna, v
 • arâzmârinu = rozmarin
 • arădz = menstruaţie- fig
 • arădzâm = plai
 • arădzâmishu = de la poalele muntelui
 • arădzâmu = plai
 • arădzimari = rezemare
 • arădzimatu = rezemat
 • arădzimishu = locuitor la poalele muntelui
 • arăsbunu = consola, v
 • arău = mult, mulţi
 • arău = nenorocire
 • arău = rău
 • arău = rău
 • arău = rău
 • arăulu = nenorocire
 • arbii = vargă de aramă
 • arbinâ = masat - unealtă de ascuţit cuţite
 • Arbines = Albanez
 • arbines = rău foarte
 • arbinshami = albănezime
 • arbinsheashti = albanezeşte
 • arbinshescu = albanezesc
 • arburet = arboret
 • arburetu = arboret
 • arburi = arbore
 • arburic = arborel
 • arburu = arbore
 • arcari = aruncare
 • arcari = aruncare
 • arcatu = aruncat
 • arcatu = aruncat
 • arcâturâ = aruncătură
 • arceatcu = irascibil
 • arceatcu = iute la mânie
 • arcedzu = infuria, v
 • arcicioru = ulcior
 • arcioru = ulcior
 • arciuitu = furios
 • arco = acolo
 • arcoari = frig
 • arcoatâ = roată
 • arcu = arc
 • arcucotiru = păhărel de rachiu - ţoi
 • arcurami = frig
 • arcurari = răcire
 • arcuratu = răcit
 • arcuredzu = răci, v
 • arcurosu = friguros
 • arcurosu = glacial
 • arcutescu = bea, v -fig
 • arcutescu = rostogoli, v
 • arcutiri = rostogolire
 • arcutitu = rostogolit
 • ardeari = ardere
 • ardilji = boală de gât -
 • ardiri = ardere
 • ardu = arde, v
 • ardu = pălmui, v
 • ardurii = usturime
 • ardzinari = ruginire
 • area = rar
 • areadzimishu = plăieş - locuitor la poalele muntelui
 • areahâ = creastă
 • areapidu = vale, la
 • areapini = ciorchine
 • areapitâ = aripă
 • areapitu = râpă
 • areapuni = ciorchine
 • areati = armăsar
 • areati = etalon
 • arebilu = rebel
 • arehav = rar - spaţiu
 • aremâ = guturai
 • arendâ = răzuitoare
 • arendzâ = răzuitoare
 • arendzâ = rindea
 • arepit = aripă
 • arestu = rest
 • aretcu = arareori
 • aretcu = rar - în timp
 • aretii = virtute
 • areu = alior, plantă
 • areu = apucături
 • areu = maniere
 • areu = obicei
 • argâvanliu = stacojiu
 • argavanu = liliac - plantă
 • argâvanu = liliac - plantă
 • argeandu = argint, de
 • argeandu = argintiu
 • argeandu = nerod
 • argheandâ = iele
 • argheandâ = zână
 • arghii = arie
 • argiuhali = petiţie
 • argo = disponibil
 • argo = suspendat
 • argo = şomer
 • argo facu = disponibiliza, v
 • argo facu = suspenda, v
 • argo faptu = indisponibilizat
 • argo fâtseari = indisponibilizare
 • arguvan = liliac - plantă
 • arguvanu = liliac - plantă
 • arhanghilu = arhanghel
 • arhiereu = arhiereu
 • arhiereu = prelat
 • arhii = debut
 • arhii = început
 • arhilistin = hoţ şef
 • arhinitâ = început
 • arhinsescu = începe, v
 • arhinsescu = începe, v
 • arhiolog = arheolog
 • arhistratiyo = generalisim
 • arhitectu = arhitect
 • arhiusescu = începe, v
 • arhizmâ = început
 • arhondisâ = bogătaşă
 • arhondu = bogat
 • arhundă = bogat
 • arhundescu = aristrocratic
 • arhundescu = boieresc
 • arhundiliki = boierie
 • arhundilji = boierie
 • arhundipsescu = boieri, v
 • arhundoanji = bogătaşă
 • arhundu = bogat
 • ari = exista, v
 • ari = fi, v
 • ari zboru = înţelegere
 • aricescu = atinge uşor, v
 • aricionju = arici mare
 • ariciu = arici
 • ariciu = neg
 • ariciuescu = înfuria, v
 • ariciusescu = zbârli, v
 • aricljiu = rinichi
 • aridhâ = burghiu
 • aridhâ = fluierul piciorului
 • aridhâ = sfredel
 • aridhâ = tibie
 • ariditsinâ = rădăcină
 • arie = raia
 • arifine = cotă parte
 • arifine = cotizaţie
 • arige = rugăminte
 • arihati = linişte
 • arihati = repaos
 • arihâtipsescu = linişti, v
 • arihâtipsiri = liniştire
 • arihâtipsiri = odihnire
 • arihâtlâki = linişte
 • arihâtosu = liniştit
 • arihina = adevărat
 • arihina = întradevăr
 • arihitipsitu = liniştit
 • arii = iernat
 • arikescu = răpi, v
 • arinâ = nisip
 • arinde = rindea
 • arindisescu = rindelui, v
 • arinii = pilă
 • arinji = pace
 • arinjisescu = calma, v
 • arinjisescu = pacifica, v
 • arinosu = nisipos
 • arinsescu = pili, v
 • arinu = arin - copac
 • aripâ = aripă
 • aripâ = flanc
 • aripâ, sum = protecţie
 • aripani = ridichie
 • aripâsedzu = odihni, v
 • aripasu = odihni, v
 • aripidinâ = pantă
 • aripidinâ = povârniş
 • aripidinedzu = coborî, v - în pantă
 • aripidinosu = pantă, în
 • aripidinu = coborî, v - în pantă
 • aripidinu = repezi, v
 • aripidzinâ = scoboriş
 • aripinushu = ciorchinel
 • aripitâ = aripă
 • arisati = sămânţă de tutun
 • arisescu = agrea, v
 • arisescu = iubi, v
 • arisescu = plăcea, v
 • arisiri = plăcere
 • arisiti = anulare
 • arisitu = plăcut
 • aritcu = arareori
 • aritcu = rar - în timp
 • ariteu = rar - spaţiu
 • aritsinâ = dril - ţesătură
 • ariu = iernatec
 • arivani = buestru, în
 • arivani = prăjitură, fel de
 • arivanlâtcu = cal buestraş
 • ariyan = măghiran
 • arizaki = provizie
 • arizari = roibă
 • arize = balama
 • arizili = batjocură, de
 • arizili = derizoriu
 • arizili = râs, de
 • arizilji = batjocură, de
 • arizilji = derizoriu
 • arizilji = râs, de
 • arizu = orez
 • arizuescu = înrădăcina, v
 • arkescu = răpi, v
 • arkishuru = aluneca, v
 • arkishuru = strecura, v-refl
 • arlâki = interval
 • arlâki = rar
 • arlâki = rărire
 • armâ = armă
 • armâ = lapte acru
 • armâ = podoabă
 • armânami = armânime
 • armâneari = rămânere
 • armânescu = armânesc
 • Armânu = Armân
 • armânu = rămâne, v
 • armânu = lăsa, v
 • armânu = rămânea, v
 • armâsâturâ = rămăsătură
 • armâsâturâ = rest
 • armasu = lăsat
 • armasu = obosit
 • armasu = părăsit
 • armasu = rămas
 • armatâ = costum de sărbătoare
 • armatâ = îmbrăcăminte
 • armatâ = podoabă
 • armâtheauâ = legătură, de ceapă
 • armati = arme
 • armâtulâki = armatol, cariera de
 • armâtulami = armatoli, mulţime
 • armâtulă = armatol
 • armâtusescu = împodobi, v
 • armâtusescu = înarma, v
 • armâtusiri = împodobire
 • armâtusiri = înarmare
 • armâtusitu = împodobit
 • armâtusitu = înarmat
 • armâzani = ramazan
 • armenâ = muşeţel
 • armirâ = saramură
 • armozmu = moare, zeamă
 • armu = sfert
 • armunii = armonie
 • arnâpoki = lână de miel
 • arnaretu = iarnă, de
 • arnari = iernare
 • arnaticu = provizii de iarnă
 • arnatu = iernat
 • arneadzu = ierna, v
 • arnealâ = măturare
 • arnealâ = pilă
 • arnealâ = pilă de ascuşit
 • arnedzu = ierna, v
 • arnescu = mătura, v
 • arnicljiu = rinichi
 • arnii = iernatec
 • arnii = pilă
 • arniri = măturare
 • arnisearic = negativ
 • arnisescu = nega, v
 • arnisescu = refuza, v
 • arnisescu = renega, v
 • arnisi = negare
 • arnisi = refuz
 • arnisiri = pilire
 • arnisitu = pilit
 • arnitu = măturat
 • arniu = iernat
 • arnjeaco = piele de miel
 • arnjiuzescu = adulmeca, v
 • arnjiuzescu = mirosi, v
 • aroa = aici
 • aroabâ = con de molid
 • aroabulâ = con de molid
 • aroadiri = roadere
 • aroaficu = tivi, v
 • aroamigu = mesteca, v
 • aroamigu = rumega, v
 • aroamigu = vorbi, v - fig
 • aroatâ = roată
 • aroatâ, puilu = împărătuş - pasăre
 • aroatâ, puilu = pitulice
 • aroauâ = rouă
 • arobâ = robă
 • arobu = molid
 • arobulu = molid
 • arocuta = de a berbeleacul
 • arocutu = râpă
 • arocutu = roată
 • arodu = roade, v
 • arofke = tunet
 • arogu = angaja, v
 • aroibu = roib
 • aroidhâ = rodie
 • aroiu = roi de albine
 • aromâ = aromă
 • arombu = cocoloş
 • arondu = săltând
 • aropanu = bubă roşie
 • aropanu = erupţie pe piele
 • aropunu = bubă roşie
 • aroputu = ropot
 • aroshu = roşu
 • aroshu = vin roşu
 • arostu = gură
 • arostu = ordine
 • arostu = rost
 • arou = roi
 • arovu = linte, sortiment
 • arozu = bătături în palmă
 • arozu = nod la lemn
 • arpâ = aripă
 • arpâ = flanc
 • arpâsedzu = odihni, v
 • arpâsedzu = repauza, v
 • arpatinu = pudic
 • arpâyii = răpire
 • arpayu = rapace
 • arpayu = răpitor
 • arpăyi = raze de soare
 • arpitâ = aripă
 • arpusitu = porumb
 • arriu = iernat
 • arsaru = apare, v
 • arsaru = răsări, v
 • arsaru = sări, v
 • arshic = arşic
 • arshinari = ruşinare
 • arshini = ruşine
 • arshinosu = ruşinos
 • arsizu = impertinent
 • arsizu = obraznic
 • arslanu = brav
 • arslanu = leu
 • arslanu = piastru
 • arsliu = dornic
 • arsu = ars
 • arsu = avid de...
 • arsu = incendiat
 • arsu = însetat
 • artâc = în fine
 • articâ = pronaos - tinda bisericii
 • articli = daraveri
 • artirisescu = prisosi, v
 • artirizmâ = prisosinţă
 • artirsescu = prisosi, v
 • artirsiri = scumpire
 • artirsiri = urcare de preţ
 • artirsitu = prisosit
 • artisescu = drege mancarea, v
 • artu = artos - pâine sfiinţită pt împărtăşanie
 • aru = ara, v
 • arubei = galben, ducat
 • arubi = galben, ducat
 • arubuescu = robi, v
 • arubuiri = robire
 • arubuiri = sclavie
 • arucani = rindea
 • arucanizmă = rumeguş
 • arucatu = aruncat
 • arucâturâ = aruncătură
 • arucotu = cerc
 • arucotu = roată
 • arucu = arunca, v
 • arucu = avorta, v
 • arucu = azvârli, v
 • arucu = impune, v
 • arucu = insista, v
 • arucu = lansa, v
 • arucu = repezi, v
 • arucu = trage, v
 • arucu = trânti, v
 • arucu crudu = avorta, v
 • arucu mirakea = place, v
 • arucu nâuntru = pătrunde, v
 • arucu petalili = muri, v
 • arucu tu steali = ghici, v
 • arucu vrearea = îndrăgosti, v
 • arucucotiru = păhărel de rachiu - ţoi
 • arucutâ = apă
 • arucutâ = apă
 • arucutescu = bea, v -fig
 • arucutescu = îndopa, v
 • arucutescu = rostogoli, v
 • arucutetsu = mazăre
 • arucutetsu = mazăre
 • arucutiri = rostogolire
 • arucutos = rotund
 • arudhicu = aluneca, v
 • arudicu = aluneca, v
 • arudinâ = grind
 • arudu = debil
 • arudu = fraged
 • arudu = moale
 • arudzinâ = rugină
 • arudzinatu = ruginit
 • arudzinedzu = rugini, v
 • arudzinescu = rugini, v
 • aruedzu = roura, v
 • aruescu = roi, v
 • arufearicu = croi, v
 • arufearicu = mânca, v
 • arufearicu = tivi, v
 • arufecu = croi, v
 • arufecu = mânca, v
 • arufecu = tivi, v
 • arufei = fulger
 • aruficari = croire
 • aruficari = mancare,acţiunea
 • aruficari = tivire
 • aruficatu = croit
 • aruficatu = mâncat
 • aruficatu = tivit
 • aruficâturâ = croială
 • aruficâturâ = tivitură
 • arufkeanu = proxenet
 • arufsescu = sorbi zgomotos, v
 • arufsiri = sorbire
 • arufsitu = sorbit
 • arugâ = salariu
 • arugâ = simbrie
 • arugâ = strungă
 • arugari = angajare
 • arugatu = angajat
 • arughedzu = tocmi, v
 • arughedzu, mi = angaja, v
 • arugiuhali = petiţie
 • arugoshu = rogoz
 • arugozu = rogoz
 • arugozu = rogoz
 • arugu = măceş
 • arugu, mi = angaja, v
 • arugucearu = dansator mascat
 • aruguescu = râgâi, v
 • aruguiri = râgâitură
 • aruguzinâ = rogojină
 • aruidheauâ = vârtelniţă, rodan
 • aruidheu = rodiu - arbore mediteranean
 • arujescu = necheza, v
 • arujiri = nechezat
 • arujit = nechezat
 • arujuvos = crispat
 • arukiushuru = aluneca, v
 • arumani = aperitiv fript
 • arumigari = rumegare
 • arumigatu = rumegat
 • arumigu = rumega, v
 • aruminu = ronţăi, v
 • aruminu = rumen
 • aruncari = aruncare
 • aruncu = arunca, v
 • arundisescu = rindelui, v
 • arundisescu = strunji, v
 • arundisiri = rindeluire
 • arundisit = rindeluit
 • arungii = runc - loc defrişat
 • arungu = runc - loc defrişat
 • arunicu = aluneca, v
 • arunicu = aluneca, v
 • arupasu = repaos
 • arupâtsăscu = ropoti, v
 • arupeari = rupere
 • arupi = 5 cm lungime
 • aruptu = cearcăn
 • aruptu = rupt
 • aruptu = sărac
 • aruptu = zdrenţuros
 • arupu = găuri, v
 • arupu = izbucni, v
 • arupu = monedă austriacă
 • arupu = năvăli, v
 • arupu = râpă
 • arupu = 5 cm lungime
 • arupu = rupe, v
 • arupu di aua = tuli, v
 • arupu gushea = fugi, v -
 • arupunari = erupţie pe faţă
 • aruseauâ = făină superioară
 • arusfeti = mită
 • arushcuvan = roşcovan
 • arushdii = timiditate
 • arushdisescu = jena, v
 • arushdisiri = timiditate
 • arushdisitu = timiditate
 • arusheatsâ = fard
 • arusheatsâ = roşeaţă
 • arushescu = roşi, v
 • arushinâ = răşină
 • arushinari = ruşinare
 • arushinedzu = ruşina, v
 • arushini = ruşine
 • arushinosu = ruşinos
 • arushiri = roşire
 • arushit = roşit
 • arushiturâ = roşeală
 • arushtescu = jena, v
 • arushunatu = ruşinat
 • arushutsâtu = răsucit
 • arusii = grâu galben-roşcat
 • aruspu = monedă de aur
 • aruspu = nepreţuit
 • aruspu = nestemat
 • aruspu = scump, drag
 • arustico = dulciuri pt bolnavi
 • arustoacâ = strâmtoare -fig
 • arustoacâ = strungă
 • arusu = blond
 • arusu = roşcat
 • Arusu = Rus
 • arusun = răsuna, v
 • aruteau = curea de cicrică
 • arutelu = scripete
 • aruvenji = rovine
 • aruversu = spuzi, v
 • aruvescu = spuzi, v
 • aruvinari = stropire
 • aruvinatu = stropit
 • aruvinedzu = stropi, v
 • aruvirsari = spuzire
 • aruvirsatu = spuzat
 • aruvirsâturâ = spuzeală
 • aruvisari = erupţie la buze
 • aruvisescu = crăpa buzele, v
 • aruvoanâ = arvună
 • aruvoli = revolver
 • aruvuescu = nărui, v
 • aruvuiri = năruire
 • aruvuitu = năruit
 • aruvulsescu = nărui, v
 • aruvulsescu = scufunda, v
 • aruvulsiri = năruire
 • aruyani = lac vopsea
 • aruyucearu = dansator mascat
 • aruzearcu = noduros
 • aruzosu = noduros
 • aruzuescu = înrădăcina, v
 • aruzusescu = noduros a deveni, v
 • aruzusitu = înrădăcinat
 • aruzuvali = petiţie
 • arvali = deschis total
 • arvanliu = buiestraş cal
 • arveau = lipitoare
 • arvelâ = lipitoare
 • arvunâ = arvună
 • aryâsescu = apreta, v
 • aryâsescu = tăbăci, v
 • aryâsiri = tăbăcire
 • aryâsitu = obişnuit
 • aryâsitu = tăbăcit
 • aryâstiru = buoutique
 • aryâstiru = prăvălie
 • aryâstiryearu = băcan
 • aryatu = muncitor
 • aryatu = uşier
 • aryatu = zilier
 • aryi = arie
 • aryii = răgaz
 • aryo = disponibil
 • aryo = şomer
 • asaltu = sălta, v
 • asami = susan
 • asândzâ = astăzi
 • asboair = zbura, v
 • asboiuru = zbura, v
 • asboristu = taciturn
 • asboru = zbura, v
 • asbuirari = zbor
 • asbuiratu = zburat
 • asbunari = mângâiere
 • asbunu = consola, v
 • asburâtoru = zburător
 • ascâdatu = scăldat
 • ascâldari = scăldare
 • ascaldu = scălda, v
 • ascalinu = agăţa, v
 • ascalinu = atârna, v
 • ascalinu = căţăra, v
 • ascalinu = înhăţa, v
 • ascâlnari = căţărare
 • ascâlnâtoru = căţărător
 • ascâlnatu = căţărat
 • ascâpari = salvare
 • ascâpari = scăpare
 • ascâpâtoru = mântâitor
 • ascâpatu = salvat
 • ascâpatu = scăpat
 • ascâpirari = scăpărare
 • ascâpiratu = scăpărat
 • ascâpirâturâ = scăpărare
 • ascapiru = fulgera, v
 • ascapiru = scăpăra, v
 • ascapitâ = scăpătatul soarelui
 • ascâpitari = scăpătare
 • ascâpitatâ = apus
 • ascâpitatu = apus
 • ascapitu = scăpat
 • ascapitu = scăpăta, v
 • ascapu = mântui, v
 • ascapu = salva, v
 • ascapu = scăpa, v
 • ascriatu = desenat
 • ascriatu = scris
 • ascriu = scrie, v
 • ascukeari = scuipare
 • ascukeatu = castrat
 • ascukeatu = scuipat
 • ascukiturâ = scuipătură
 • ascukiu = scuipa, v
 • ascultari = ascultare
 • ascultatu = ascultat
 • ascultu = asculta, v
 • ascumbusescu = sufleca, v
 • ascumpâru = răzbuna, v
 • ascumsu = ascuns
 • ascumta, pi = ascuns, pe
 • ascumtalui = ascuns, pe
 • ascumtinu = opri, v
 • ascumtishalui = furiş, pe
 • ascumtishalui = secret, în
 • ascumtishu = ascunzătoare
 • ascumtosu = ascuns
 • ascumtu = ascuns
 • ascundeari = ascundere
 • ascundu = ascunde, v
 • ascunsu = ascuns
 • ascurami = asprime
 • ascurari = asprire
 • ascuratu = asprit
 • ascuredzu = aspri, v
 • ascuru = aspru
 • ascutsâtu = curat
 • ascuturari = scuturare
 • ascuturat = scuturat
 • ascuturat = svelt
 • ascuturu = deretica, v
 • ascuturu = scutura, =
 • asdari = asudari, v
 • asdruntsinu = zdruncina, v
 • aseara = aseară
 • aseara = ieri
 • asescu = ajunge, v
 • asescu = sosi, v
 • asfâlsescu = asigura, v
 • asfixedzu = asfixia, v
 • asfixitu = asfixiat
 • asgânipsescu = senzual, a deveni, v
 • asgânlâki = senzualitate
 • asgânu = senzual
 • asgunescu = goni, v
 • asgurnjearicu = scormonitor
 • asgurnjescu = scormoni, v
 • asgurnjescu = scotoci, v
 • asgurnjiri = scormonire
 • asgurnjitu = scormonit
 • ashas = opiu
 • ashcljeatu = aşchiat
 • ashcljedzu = ashcljia, v
 • ashcljii = aşchie
 • ashcolsun = bravo
 • ashi = aşa
 • ashi = fie
 • ashicu = arşic
 • ashikearei = clar
 • ashikearei = faţă, pe
 • ashikearei = transparent
 • ashishu = opiu
 • ashitsi = aşa
 • ashkeri = armată
 • ashkirlâki = militărie
 • ashkirli = soldat
 • ashlamaie = altoi
 • ashteardziri = ştergere
 • ashteptu = aştepta, v
 • ashteptu = aştepta, v
 • ashteptu = primi, v
 • ashtergu = şterge, v
 • ashtergu = şterge, v
 • ashtergu = şterge, v
 • ashteri = osuar
 • ashternu = aşeza, v
 • ashternu = aşterne, v
 • ashternu = cuminţi, v - fig
 • ashternu = întinde, v - masa
 • ashtersu = şters
 • ashtiptari = aşteptare
 • ashtiptatu = aşteptat
 • ashtirari = aşternere
 • ashtirneari = aşternere
 • ashtirnumintu = cuvertură, se pune pe cal
 • ashtirnutedzu = strănuta, v
 • ashtirnutu = aşternut
 • ashtirnutu = pat
 • âsh-u ari = crede, v
 • âsh-u ari = închipui, v
 • asicmecâ = pâine superioară
 • asiguripsescu = asigura, v
 • asimco = asimcadz
 • asimi = argint
 • asimicâturâ = argintărie
 • asimico = argintărie
 • asimusescu = arginti, v
 • asimusiri = argintare
 • asimusitu = argintat
 • asiri = sosire
 • asitu = copt
 • asiyuriftu = turbulent
 • asiyuripsescu = asigura, v
 • askepi = voal
 • askeri = armată
 • askerli = soldat
 • askirli = soldat
 • askitaryio = schit
 • askitifsescu = sihăstri, v
 • askitipsescu = sihăstri, v
 • askitipsiri = sihăstrie
 • askitipsitu = sihăstrit
 • askitiu = skismatic
 • askitlâki = sihăstrie
 • aslâ = veritabil
 • aslanu = leu
 • aslanu = piastru-monedă
 • asloatâ = zloată
 • asmu = inamic
 • asnjescu = goni, v
 • asotu = nesăţios
 • aspârdzeari = spargere
 • aspârdziri = spargere
 • aspâreari = speriere
 • aspâreatu = speriat
 • aspâreatu = speriat
 • aspârgâciuni = distrugere
 • aspârgâtoru = spărgător
 • aspârgâturâ = spargere
 • aspargu = cheltui, v
 • aspargu = distruge, v
 • aspargu = schimba, v
 • aspargu = sparge, v
 • aspargu = strica, v
 • aspargu = termina, v
 • aspargu = ucide, v
 • asparizmâ = frică
 • asparizmâ = groază
 • asparizmâ = spaimă
 • aspârosu = înfricoşător
 • aspârosu = sperios
 • aspartâ = corupt
 • aspartâ = terminare
 • aspartu = depravat
 • aspartu = stricat
 • asparu = speria, v
 • aspâryiu = alarmă
 • aspâryiu = spaimă
 • aspelu = spăla, v
 • aspilari = spălare
 • aspilatu = curat - fig
 • aspilatu = spălat
 • aspindzurari = spânzurare
 • aspindzurâtoari = spânzurătoare- loc unde se spanzură obiectele
 • aspindzuratu = apânzurat
 • aspindzuru = agăţa, v
 • aspindzuru = atârna, v
 • aspindzuru = depinde, v
 • aspindzuru = spânzura, v
 • aspirdiciuni = pierzanie
 • asplâmtu = plâns, copleşit de
 • asplândzâri = plânsoare grea
 • asplângu = plânge, v - istovitor
 • asplindiri = iritare
 • asplinsescu = excita, v
 • asplinsescu = irita, v
 • asplinsiri = excitare
 • asprimtu = înfierbântat
 • aspru = piastru-monedă
 • aspru = solz
 • asprucanatu = albiu
 • asprucukescu = stropi, v
 • asprucukiri = stropire
 • asprucukitu = stropit
 • aspulbiru = prăfui, v
 • aspumari = spumare
 • aspumatu = spumat
 • aspumu = spuma, v
 • aspunu = arăta, v
 • aspunu = spune, v
 • astâ....iarnă = astă....iarnă
 • astaco = rac de mare, langustă
 • astâhisescu = întâlni, v
 • astaho = rac de mare, langustă
 • astâljeari = întâlnire
 • astâljeatu = încrucişat
 • astâljeatu = întâlnit
 • astâljeatu = stricat
 • astâljeatu = supărat
 • astâljiturâ = întâlnire
 • astâljiturâ = supărare
 • astaljiu = îmbrânzi, v - lapte
 • astaljiu = întâlni, v
 • astaljiu = întretăia, v
 • astaljiu = scurta, v - calea
 • astaljiu = supăra, v
 • astaljiu = trece, v
 • astâmâtiri = opritor, opritoare
 • astâmâtsescu = opri, v
 • astâmâtsiri = oprire
 • astâmâtsitu = oprit
 • astânga = stânga, la
 • astângu = stâng
 • astângu = stângaci
 • astarâ = diseară
 • astari = căptuşeală
 • astârkescu = seca, v
 • astârusescu = căptuşi, v
 • astâsescu = fixa, v
 • astâsescu = monta, v
 • astasidhâ = strană
 • astâsiri = fixare, v
 • astâsiri = înjghebare, v
 • astâsiri = ridicare, v
 • astâsitu = fixat
 • astesu = afurisit-fig
 • astesu = nemernic
 • astesu = nenorocit
 • astesu = stins
 • astihisescu = întâlni întâmplător, v
 • astimtu = nepreţuit
 • astimtu = stins
 • astingu = stinge, v
 • astorcu = stoarce, v
 • astrâdziri = zvârlitură
 • astragu = arunca, v
 • astragu = repezi, v
 • astragu = trage, v
 • astrâkescu = avorta, v
 • astrâkescu = seca, v
 • astrâkiri = secare
 • astrâkit = avorton
 • astrâkit = secat
 • astrâkit = secătură
 • astrakiu = bea, v - tot
 • astrakiu = seca, v
 • astrâpii = fulger
 • astraptu = azvârlit
 • astraptu = nesocotit - fig
 • astraptu = pripit - fig
 • astraptu = trăsnit - fig
 • astrâxescu = suporta, v
 • astrădziri = aruncare
 • astreahâ = streaşină
 • astreatsiri = întrecere
 • astrec = întrece, v
 • astricutu = întrecut
 • astrisâritu = sărit peste
 • astrisaru = sări, v - peste
 • astrisăriri = sărire peste
 • astronomu = astronom
 • astrunumii = astronomie
 • astupari = astupare
 • astupâtoari = dop
 • astupatu = astupat
 • astupatu = constipat
 • astupatu = înfundat, nasul
 • astupatu = sufocat
 • astupâturâ = astupâtură
 • astupu = astupa, v
 • astupu = îndopa, v
 • astupu = înfunda, v
 • asturkescu = avorta, v
 • asturkescu = lepăda, v
 • asturusescu = căptuşi, v
 • asturusiri = căptuşire
 • asturusitu = căptuşit
 • asu = as
 • asudari = adudare
 • asudari = asudare
 • asudatu = asudat
 • asudatu = asudatu
 • asudoari = sudoare
 • asudu = asuda, v
 • asunari = sunare
 • asunâtoru = sunător
 • asunatu = sunat
 • asunâturâ = zgomot
 • asunu = bate, v - fig
 • asunu = suna, v
 • asurdzâri = surzire
 • asurdzâtu = surzit
 • asurdzăscu = asurzi, v
 • asusescu = scăpa, v
 • asvingâtoru = învingător
 • asvingu = învinge, v
 • asvinsu = învins
 • asxcâpitatâ = apus
 • at = armăsar
 • at = cal
 • at = marş, de aici
 • atacta = dezordonat
 • atârdisescu = scumpi, v
 • atari = cutare
 • atâxii = dezordine
 • ată = mamă
 • athanatu = nemuritor
 • atherâ = elită
 • atheu = ateu
 • atihescu = sărăci, v
 • atihii = ghinion
 • atihii = nenoroc
 • atihiri = nenorocire
 • atihisescu = rău a se simţi, v
 • atihisescu = reuşi nu, v
 • atihu = nenorocos
 • atimii = infamie
 • atimu = infam
 • atlazi = satin
 • atmusferâ = atmosferă
 • atreiadzâ = a treia zi - de Paşte, la mort, ..
 • atsâ = aţă
 • atsala-matsala = târâie-brâu, dezordonat
 • atsalu = murdar
 • atsea = aceea
 • atseia = acolo
 • atselu = acel
 • atsestu = acesta
 • atsia = acolo
 • atsistu = acesta
 • atumtsea = atunci
 • atumtsealui = atunci
 • atumtsinea = atunci
 • atuntsea = atunci
 • atuntsealui = atunci
 • atuntsi = atunci
 • au! = aoleu!
 • au! = oare!
 • aua = acum
 • aua = aici
 • aualtadz = alaltăieri
 • aualtari = alaltăieri
 • aualtats = alaltăieri
 • auartari = alaltăieri
 • auatsi = aici
 • auă = strugure
 • aumbrâ = protecţie
 • aumbrâ = străin - fig
 • aumbrâ = strigoi - fig
 • aumbrâ = umbră
 • aumbrâ = vârcolac - fig
 • aumbrari = umbrire
 • aumbrat = umbrit
 • aumbrat = vrăjit
 • aumbratâ = umbrar
 • aumbrăscu = fermeca, v
 • aumbrăscu = umbri, v
 • aumbrăscu = vrăji, v
 • aumbredzu = fermeca, v
 • aumbredzu = umbri, v
 • aumbredzu = vrăji, v
 • aumbrosu = fermecat
 • aumbrosu = umbros
 • aumbrosu = vrăjit
 • aumtu = uns
 • aundzeari = ungere
 • aundzescu = asemăna, v
 • aundziri = ungere
 • aungu = insulta, v
 • aungu = mitui, v
 • aungu = unge, v
 • aurâri = urâre
 • aurâri = urâre
 • aurât = urât
 • aurâtu = urât
 • aurăscu = plictisi, v
 • aurăscu = urî, v
 • aurăscu = urî, v - plictisi, v
 • auredzu = ruga, v
 • aurlari = intrare
 • aurlari = slobozire
 • aurlari = urlare
 • aurlari = urlet
 • aurlâtoru = hăitaş
 • aurlâtoru = urlător
 • aurlatu = urlat
 • aurlâturâ = urlătură
 • aurlu = arunca, v
 • aurlu = deochia, v
 • aurlu = repezi, v
 • aurlu = striga, v
 • aurlu = urla, v
 • aurlu = vârî, v
 • aurnjescu = năpusti, v
 • aurnjiri = năpustire
 • aursâ = urs
 • aushami = bătrânet
 • aushaticu = bătrâneţe
 • ausheami = bătrânet
 • ausheashti = bătrâneşte
 • ausheaticu = bătrâneţe
 • aushescu = bătrânesc
 • aushescu = îmbătrâni, v
 • aushiri = îmbătrânire
 • aushitu = îmbătrânit
 • aushu = bătrân
 • autsi = aici
 • auuâ = strugure
 • auuâ frântseascâ = coacăze
 • a-vâ = haideţi
 • avai = aer
 • avai = climat
 • avaijivâ = lemn colorat
 • avani = piuliţă
 • avarigu = jur, în
 • avarliga = jur, în
 • avarriga = jur, în
 • avaru = arin - copac
 • avâryâsescu = răguşi, v
 • avăriga = jur, în
 • avărliga = jur, în
 • avărriga = jur, în
 • avdagu = adăuga, v
 • avdelâ = lipitoare
 • avdhelâ = lipitoare
 • avdu = asculta, v - fig
 • avdu = auzi, v
 • avdzâri = ascultare
 • avdzâri = auzire
 • avdzâtâ = rezonanţă
 • avdzâtu = auzit
 • avdzâtu = renumit
 • aveari = avere
 • avegljiu = păzi, v
 • avegljiu = veghea, v
 • averi = avere
 • averiga = jur, în
 • averu = adevăr
 • avgâtsescu = adăuga, v
 • avgâtsescu = multiplica
 • avgi = vânător
 • avighitoru = gardian
 • avighitoru = paznic
 • avigljitoru = gardian
 • avigljitoru = paznic
 • avinari = gonire
 • avinari = urmărire
 • avinari = urmărire
 • avinari = vânare
 • avinari = vânătoare
 • avinaticu = vânat
 • avinâtoru = vânător
 • avinâtoru = vânător
 • avinatu = vânat
 • avinatu = vânat
 • avinu = fugări, v
 • avinu = goni, v
 • avinu = grăbi, v
 • avinu = persecuta, v
 • avinu = urmări, v
 • avinu = vâna. V
 • avlaki = brazdă
 • avlaki = canal
 • avlaki = gârlă
 • avlaki = rigolă
 • avlakiu = brazdă
 • avlakiu = canal
 • avlakiu = gârlă
 • avlakiu = rigolă
 • avlami = frate de cruce
 • avlii = curte
 • avocatu = avocat
 • avoleto = posibil
 • avrâ = adiere
 • avrâ = prospeţime, aer
 • avrâ = răcoare
 • avrag = brazdă
 • avrâhnisescu = răguşi, v
 • avrâhnisiri = răguşeală
 • avrâhnisitu = răguşit
 • avraki = găteală
 • avrapa = avânt
 • avrapa = iute
 • avrapa = iuţeală
 • avrapa = repede
 • avrapa = viteză
 • avrapa, cu = grabă, în
 • avrapa, cu = grabă, în
 • avrapa, cu = iute
 • avrapa, cu = iute
 • avrari = răcoreală
 • avratu = răcorit
 • a-vre! = bre!
 • avredzu = răcori, v
 • avritsâ = evantai
 • avrohi = cursă de prins...
 • avros = răcoritor
 • avruguescu = brăzda, v
 • avruguiri = brăzdare
 • avruguitu = brăzdat
 • avrusescu = obosi, v
 • avucâtlâki = avocatură
 • avucatu = avocat
 • avursescu = obosi, v
 • avursiri = obosire
 • avursitu = obosit
 • avutsâlji = avuţie
 • avutsâlji = bogăţie
 • avutsâmi = avuţie
 • avutsâmi = bogăţie
 • avutsăscu = îmbogăţi, v
 • avutsăscu = înavuţi, v
 • avutsescu = cufunda, v
 • avutsescu = plonja, v
 • avutu = bogat
 • avuzescu = înota, v
 • avuzescu = pluti
 • avuzu = havuz - arteziană
 • avyiulgi = lăutar
 • avyiulgi = lăutar
 • avyiulgi = violonist
 • avyiulii = vioară
 • avyiulii = vioară
 • Avyustu = August
 • avzoti = praf de puşcă
 • avzoti = putere
 • axafna = neaşteptate, pe
 • axayiu = uium, plată
 • axayurauâ = răsplată
 • axeanâ = străinătate
 • axenitu = înstrăinat
 • axenu = străin
 • axescu = împlini, v
 • axescu = învrednici, v
 • axescu = vrednic a fi să, v
 • axif = arsenic
 • axii = valoare
 • axinitoru = străin
 • axiri = împlinire
 • axitâ = demnitate
 • axitu = împlinit
 • axiu = capabil
 • axiusescu = învrednici, v
 • axiusiri = învrednicire
 • axiusitu = învrednicit
 • axizescu = costa, v
 • axizescu = merita, v
 • axolitu = solitar
 • axostrâ = pronaos
 • axungi = slănină
 • ayâ = agă
 • ayâkipsescu = iubi, v
 • ayalea = domol
 • ayalea = lent
 • ayâlisescu = epuiza, v
 • ayâlisescu = istovi, v
 • ayâlisiri = istovire
 • ayâlisitu = istovit
 • ayalits = încet
 • ayalmâ = statuie
 • ayalmâ = statuie
 • ayamii = burlăcie
 • ayamii = celibat
 • ayapi = amor
 • ayapi = iubire
 • ayâpisescu = iubi, v
 • ayâpitcoanj = ibovnică
 • ayâpsescu = iubi, v
 • ayea = abia
 • ayea yramâ = sfânta scriptură
 • ayeaspi = viespe
 • ayeazmo = agheazmă
 • ayeazmu = izmă
 • ayia = abia
 • Ayia-Triadha = Sfânta Treime
 • ayii = toi
 • ayimliu = evident
 • ayimliu = vizibil
 • ayimtu = sacru
 • ayimtu = sfiinţit
 • ayimţâljii afendzâ = sfinţii părinţi
 • ayinj = vie
 • ayisescu = sfinţi, v
 • ayishteari = comoară
 • ayisiri = sfinţire
 • ayisitu = grăbit
 • ayisitu = sfinţit
 • ayitâ = viţă de vie
 • ayiu = abia
 • ayiu = iute
 • ayiu = sfânt
 • ayiudhimâ = altar
 • ayiudhimâ = sanctuar
 • ayiukeri = lumânare
 • ayiusealâ = grabă
 • ayiusescu = grăbi, v
 • ayiusescu = sfinţi, v
 • ayiusiri = grabă
 • ayiusiri = sfinţire
 • ayiusitu = grăbit
 • ayiusitu = sfinţit
 • ayiyâzmu = delapida, v
 • ayizmâciuni = cules de vie
 • Ayizmâciunj = Septembrie
 • ayizmari = cules de vie
 • ayizmari = delapidare
 • ayizmat = cules
 • ayizmu = via a culege
 • ayizmusescu = aghezmui
 • aylisturari = alunecare
 • aylisturu = aluneca, v
 • aynâghipsescu = contempla
 • aynâghipsinda = privind
 • aynâghipsiri = privire de departe
 • aynâghipsitu = privit, de departe
 • aynândipsescu = contempla
 • aynanghea = vis a vis
 • aynanghea = vis-a-vis
 • aynanghiu = panoramâ
 • aynanghiu = privelişte
 • aynanghiu = punct de vedere
 • ayni = pur şi simplu
 • aynosu = dezgust
 • aynusedzu = dezgusta, v
 • aynusedzu = scârbi, v
 • aynusescu = dezgusta, v
 • aynusescu = scârbi, v
 • aynusosu = desgustător
 • aynusosu = scârbos
 • ayoanâ = trudă
 • ayonâ = trudă
 • ayonjea = curând
 • ayonjea = iute
 • ayonjea = repede
 • ayoyi = chirie
 • ayrandzalâ = strugure sălbatec
 • ayrandzaljeauâ = viţă sălbatică
 • ayrâpnii = denie
 • ayrâpsescu = sălbătici, v
 • ayrâxescu = înţelege, v
 • ayrâxiri = pricepere
 • ayrâxitu = priceput
 • ayreadhâ = pir - plantă
 • ayrimi = fiară
 • ayrinji = fiară
 • ayripnii = denie
 • ayripsescu = sălbătici, v
 • ayrombalu = măr pădureţ - fruct
 • ayrombalu = măr pădureţ - pom
 • ayrominu = măr pădureţ - pom
 • ayru = aspru
 • ayru = fioros
 • ayru = nedomesticit
 • ayru = sălbatic
 • ayru -om = om sâlbatic
 • ayru-bibâ = raţă sălbatică
 • ayru-caprâ = capră sălbatică
 • ayru-cucotu = cocoş de munte
 • ayru-cumbanu = trântor
 • ayru-gâscâ = gâscă sălbatică
 • ayru-gortsu = pară de pădure
 • ayru-gortsu = păr sălbatic
 • ayruljeauâ = măslin sălbatic
 • ayru-mutrescu = privi sălbatic, v
 • ayru-mutriri = privire sălbatică
 • ayru-prunâ = corcoduşe
 • ayru-trandafileauâ = măceş
 • ayunescu = goni, v
 • ayuniri = gonire
 • ayunitâ = goană
 • ayunjii = grabă
 • ayunjisealâ = grabă
 • ayunjisescu = grăbi, v
 • ayunjisiri = grăbire
 • ayunjisitu = grăbit
 • ayunosu = dezgust
 • ayunosu = scârbă
 • ayunsescu = agonisi, v
 • ayunsiri = trudire
 • ayuridhâ = aguridă
 • ayurliu = augur, de bun
 • ayuyeatu = cărăuş
 • ayuyii = proces , juridic
 • ayuyipsescu = închiria cai, v
 • az+B3510bunu = consola, v
 • azâ = azi
 • azapi = domolire
 • azapi, facu = domoli, v
 • ază = consilier
 • azboairu = zbura, v
 • azboru = zbura, v
 • azbuirari = zburare
 • azbuirâtoru = zburător
 • azburari = zburare
 • azburâtoru = zburător
 • azdari = asudare
 • azdisescu = exalta, v
 • azdisescu = volupta, v
 • azdisiri = lascivitate
 • azdisitu = lasciv
 • azgânipsescu = senzual a deveni, v
 • azgânlâki = senzualitate
 • azgânlâki = voluptate
 • azgânu = exaltat
 • azgânu = senzual
 • azgânu = voluptos
 • azgârlescu = zgâi, v
 • azgheru = behăi, v
 • azgheru = zbiera, v - fig
 • azghirari = behăitură
 • azghiraticu = behăitură
 • azghiratu = behăitură
 • azgunescu = goni, v
 • azgurii = rugină
 • azimâ = azimă
 • azmacu = mocirlă
 • azmetu = firav
 • azmetu = slăbănog
 • azmulgu = smulge
 • azmutsu = azmuţi
 • aznjiurâ = zmeură
 • azundzescu = găuri, v
 • azunjescu = alunga, v
 • azurescu = necheza, v
 • azvanalui = târâş
 • azvârlescu = zvârli, v
 • azvârlu = zvârli, v
 • azvarna = târâş
 • azvârnâescu = târî, v
 • azvarnalui = târâş
 • azvârnâturâ = târâtură
 • azvârnjearu = târâtor
 • azvârnuescu = târî, v
 • azvarra = târâş
 • azvestre = var
 • azvimtu = învins
 • azvimturari = zvântare
 • azvimturatu = zvântat
 • azvimturu = zvântura, v
 • azvindziri = învingere
 • azvingu = ănvinge, v
 • azvingu = învinge
 • azvistâreau = varniţă
 • azvistaru = vărar
 • azvistaru = zugrav
 • azvistusescu = vărui, v
 • azvistusiri = văruire
 • azvistusitu = văruit
 • azvomu = ţâşni, v
 • azvomu = voma, v
 • azvu = viezure
 • azvundzescu = găuri, v
 • azvurăscu = izvorî, v
 • azvurnescu = târî, v
 • azvurnuiri = târâre
 • azvurnuitu = aplecat
 • azvurnuitu = înclinat
 • azvurnuitu = târât
 • ba = dar
 • ba = nu
 • baba = tată
 • babâ = bătrână
 • babâ = bunică
 • babageanu = brav
 • bâbâlescu = bolborosi, v
 • bâbâliri = bolborosire
 • bâbâlitu = bolborosit
 • bâbâljearu = flecar
 • bâbâljiuru = gogoriţă
 • bâbâljiuru = sperietoare pt. copii
 • babanatsâ = pâine de mălai
 • bâbârutâ = flacără mare
 • bâbârutâ = flacără mare
 • bâbârutâ = văpaie
 • babashcu = puternic
 • babcâ = umflătură
 • babes = parşiv
 • bâbisliki = = parşivenie
 • babnicu = buştean
 • bâboanji = băbăaie - babă
 • bâbotâ = lipie de mălai
 • babugearu = dansator mascat
 • bâcal = băcan
 • bâcâlă = băcan
 • bâcâlău = băcan
 • bâcâlescu = băcănesc, de băcănie
 • bâcâliki = băcănie
 • bacaljearu = peste afumat
 • bâcâloanj = băcăniţă
 • bâcalu = băcan
 • bâcami = băcan
 • bâcâră = aramă
 • bâcârdanu = mămăligă
 • bâcâri = aramă
 • bâcâri = aramă
 • bâcâryisescu = arămi, v
 • bâcâryisiri = arămire
 • bâcâryisitu = arămit
 • bâcâtaru = bucătar
 • baciu = baci
 • baciu = brânzar - care face brânză
 • bâclâvai = baclava
 • bâclâvă = baclava
 • bâclă = bacă - fruct
 • bacră = aramă
 • bâcrescu = arămi, v
 • bademi = migdală
 • bâdrumi = pesteră
 • badzarâ = bădăran - fig
 • badzarâ = nespălat - fig
 • badzarâ = plăcintă de mălai
 • bâdzarâ = bădăran - fig
 • bâdzarâ = nespălat - fig
 • bâdzarâ = plăcintă de mălai
 • bâerescu = sta în pat, v
 • bafâ = brotac mare
 • baftâ = baftă
 • bâgari = băgare
 • bâgari = punere
 • bâgatu = băgat
 • bâgatu = culcat
 • bâgâturâ = avort la oi
 • bagav = sur
 • bâgdâtai = perete despărţitor
 • bâge = horn
 • bâginacu = cumnat - însuraţi cu 2 surori
 • bagiu = baci
 • bagiu = brânză smantânită
 • bagremu = salcâm
 • bagu = amesteca, v
 • bagu = aplica, v
 • bagu = băga, v
 • bagu = culca, v
 • bagu = decide, v
 • bagu = intra, v
 • bagu = plasa, v
 • bagu = pune, v
 • bagu = stărui, v
 • bagu = vârî, v
 • bagu - boatsi = stiga, v, începe a ..
 • bagu di cali = convinge, v
 • bagu eryu = observa, v
 • bagu eryu = simţi, v
 • bagu lăili = purta doliu, v
 • bagu mânâ a curiva = învinge, v
 • bagu mânâ a curiva = pune capăt, v
 • bagu minti bunâ = maturiza, v
 • bagu oarâ = atent a fi, v
 • bagu tu cornu = înţelege, v
 • bagu tu cornu = reţine minte, v
 • bagu tu cornu = ţine minte, v
 • bagu tu mânâ pi cariva = prinde, v
 • bagu tu minti = gândi să.., v
 • bagu zvercâ = îngrăşa, v refl
 • bâhce = grădină
 • bâhcishi = baciş
 • bahti = noroc
 • bahti = satisfacţie
 • bahti = şansă
 • bâiatcu = degradat
 • bâiatcu = învechit
 • bâiatcu = uzat
 • bâiatcu = vechi
 • bâildisescu, nereflexiv = extenua, v
 • bainetâ = baionetă+C9882
 • bairahtaru = stegar
 • bairaki = drapel
 • bairaki = steag
 • bâirami = bairam
 • bâire = teren larg
 • bairu = amuletă
 • bairu = baier
 • bairu = salbă
 • bairu = şir
 • bairu = şirag
 • bâirushu = dungă subţire
 • bâirushu = linie trasată
 • bajancâ = codobatură
 • bâjdaru = perceptor
 • bâjdaru = vameş
 • baki = ţurcă
 • balâ = balot
 • balâ = pingea
 • bâlâtânj = alice
 • balavancu = enorm
 • bâlbâescu = bâlbâi, v
 • bâlbâtoru = sulul dinapoi la război
 • balconi = balcon
 • bâldâsitu = extenuat
 • bâldumi = curar - parte a hamului
 • bâldunji = curar - parte a hamului
 • bâlguru = grâu fiert
 • bali = bale
 • baliciu = camelie
 • baligâ = baligă
 • bâligari = băligar
 • bâligatu, iasti.. = băligat - care s-a...
 • baligu = băliga, v
 • baljeaciu = caraghios
 • baljeados = bursuc
 • baljiu = breaz - cu semn alb
 • baljiuca = hrăpăreţ
 • baljiuca = rapace
 • bâlosu = bălos
 • balsamu = balsam
 • bâlsâmusescu = îmbălsăma
 • bâlsâmusiri = îmbălsămare
 • bâlsâmusitu = îmbălsămat
 • baltâ = baltă
 • bâltacu, bâltoacâ = băltoacă
 • bâltă = baltag
 • bâltoacâ = băltoacă
 • bâltocu = băltoacă
 • bâltosu = băltos
 • bâltsari = punerea baticulului
 • bâltsatâ = brăţată - lungimea dintre braţe
 • bâltsatu = cu baticul pe cap
 • baltsotâ = crăiţă
 • baltsotâ = mac
 • baltsu = basma mare
 • baltu = monopol
 • balu = bal
 • balu = balot
 • bâmbâcosu = bumbăcos
 • bamnji = bame - fructe
 • banâ = pace
 • banâ = trai
 • banâ = viaţă
 • banabacu = soldat turc - poreclă
 • bânari = vieţuire
 • bânatâ = trai
 • bânatu = trăit
 • bancâ = bancă
 • bancu = bancă
 • bandâ = bandă
 • bandâ = fanfară
 • bandâ = grup
 • banderâ = drapel
 • banderâ = drapel
 • banderâ = flamură
 • banderâ = renume - fig
 • banderâ = steag
 • bandi = nemernic
 • bândicu = trunchi
 • bandilă = ştrengăriţă
 • bandoanj = nemernică
 • bândurari = bolborosire
 • bândurari = flecărire
 • bândurat = flecărit
 • bânduratu = bolborosit
 • bânduredzu = bâlbâi, v
 • bânduredzu = flecări, v
 • bânedzu = trăi, v
 • bângiu = merişor
 • bangu = bancă
 • banji = baie
 • barâ = băltoacă
 • barâ = băltoacă
 • barâ = lac
 • bara-bara = alături
 • barangâ = baracă
 • barbâ = barbă
 • bârbâljiusit = voalat - cu voal
 • bârbâriri = bolborosire
 • barbarozâ = floare - specie de..
 • barbarusâ = căciulă
 • barbarusâ = fes alb
 • bârbârusâ = fes
 • bârbârushu = buchet
 • bârbârutâ = flacără
 • bârbâtami = bărbaţi în grup
 • bârbâteascâ = partea anterioară a bisericii rezervată bărbaţilor
 • bârbâteashti = bărbăteşte
 • bârbâteatsâ = bravură
 • bârbâtescu = bărbătesc
 • bârbâtescu = energic
 • bârbâticu = bărbăţel
 • bârbâtinu = energic
 • bârbâtinu = viril
 • bârbâtoanji = femeie bărbată
 • bârbâtoru = sul la războiul de ţesut
 • bârbâtsilji = virilitate
 • bârbatu = bărbat
 • bârbatu = curajos
 • bârbatu = soţ
 • bârbatu = viril
 • bârbatu = voinic
 • barberu = bărbier
 • bârbirisescu = bărbieri, v
 • bârbirisitu = bărbierit
 • bârbirsescu = bărbieri, v
 • bârboalji = cartof
 • bârbosu = bărbos
 • bârbuljisescu = voala, v - pune voal de doliu
 • bârbuljisiri = voalare
 • bârbuljiu = năframă
 • bârbuni = mreană
 • bârburishu = ciorchine
 • bârbutâ = praz - căpăţână
 • bârcaci = găleată
 • bârcâdanu = mămăligă
 • bârcudii = bagatelă
 • bârcudii = nimicuri
 • bârdă = bătătorul la războiul de ţesut
 • bârdecicâ = lopăţică
 • bârdhă = bătătorul la războiul de ţesut
 • bârdhecicâ = lopăţică
 • bardhon = scuzaţi
 • bardhon! = pardon!
 • bârdhushu = albiu
 • bârdilâ = bătătorul la războiul de ţesut
 • bârdinâ = perdea
 • bardzu = barză
 • bardzu = bălan pestriţ
 • bardzucânatu = bălan pestriţ colorat
 • bare = cel puţin
 • bârgaci = găleată
 • bârgâdanu = mămăligă
 • bârgânitsâ = negel
 • bârgâvitsâ = negel
 • bârghelâ = guşă
 • bârgheliu = guşă
 • bari = cel puţin
 • bâricu = buric
 • barim = cel puţin
 • barish = armonie
 • bârishi = împăcare
 • bârishi = pace
 • bariş, bariş = armonie, în
 • bârliv = căpiat
 • bârliv = nebun
 • bârnă = planta căţărătoare
 • bârnu = brâu
 • bârnu = generaţie
 • bârnu = leat
 • bârnuti = tutun
 • bârnuticiu = vânzător de tutun
 • barsamu = plantă medicinală
 • bârsii = drojdie
 • bârsii = sediment
 • bârtsatu = brăţată - lungimea dintre braţe
 • bârtsiri = pietroi
 • bâru = brâu
 • barunoarâ = niciodată
 • barunu = nicio
 • barunu = niciun
 • barunu = nimeni
 • bâruti = praf de puşcă
 • bâryaci = găleată
 • bâryeaki = stindard
 • bâryici = vizita prima după nuntă la mama miresei
 • barzâ = barză
 • basanu = balsam
 • basareti = curaj
 • bascâ = lâna toată a unei oi după tundere
 • bâsearicâ = biserică
 • bash = chiar
 • bash = taman
 • bashâ = excedent
 • bashâ = prisos
 • bashâ = surplus
 • bashacu = vânzător ambulant, de fructe
 • bashakinâ = vânzător ambulant, de fructe
 • bâshari = pupare
 • bâshari = sărutare
 • bâsheari = pupare
 • bâsheari = sărutare
 • bashinghelu = gură-cască
 • bashinghelu = nătăfleţ
 • bashinghelu = zăpăcit
 • bashnâ = proprietate mică
 • bashrâ oai = oaie albă cu extremităţile negre
 • bashu = pupa, v
 • bashu = săruta, v
 • bashurcu = murdar la faţă - copil
 • bashuru = murdar
 • bâsilău = rege
 • bâsmă = basma
 • bastâ = cută
 • bastâ = îndoitură la postav
 • basti = pariu
 • bâstisescu = devasta, v
 • bâstisiri = devastare
 • bâstisitu = devastat
 • bâstrâ = ardere de brumă
 • bâstruescu = opări, v - despre plante, ierburi
 • bâstruiri = pârlire
 • bâstruit = ars de brumă
 • bâstruit = pârlit
 • bâstuni = baston
 • bâstunu = baston
 • batâ = cursă de prins...
 • batâ = depresiune
 • batâ = pată
 • bata, bata! = la fel
 • batacu = delicvent
 • batacu = libertin
 • batacu = răufăcător
 • bâtacu = delicvent
 • bâtacu = libertin
 • bâtacu = răufăcător
 • bâtâhci = escroc
 • bâtâhcilâki = potlogărie
 • bâtâhcioanj = hoaţă
 • bâtâki = sărăcie
 • bâtâlâmâ = rest de marfă
 • bâtalcu = spătos
 • bâtâljearu = piuar
 • bâtalji = piuă
 • bâtâljiusescu = învechi, v
 • bâtâljiusescu = piuă, v - a da la...
 • bâtânii = cuvertură
 • bâtanji = piuă
 • bâtanji = postav subţire
 • bâtanji = ţesătură de lână subţire
 • bâtânjiusescu = piuă, v - a da la...
 • bâtâturâ = bătătură
 • batcâ = la fel
 • bâteari = batere
 • bâteari = cântare- fig
 • bathava = degeaba
 • bathava = gratis
 • bâticu = bătălie
 • bâtii = luptă
 • bâtiki = luptă
 • bâtinu = putinei
 • batiri = batere
 • batsâ = palmă
 • batu = bate, v
 • batu = bătători, v
 • batu = cânta, v - păsările, instrumentele
 • batu = deplasa, v
 • batu = încerca, v
 • batu = învinge, v
 • batu = mişca, v
 • batu = suna, v
 • batu = vorbi, v - fig
 • bâtutâ cali = umblat drum
 • bâtutu = bătut
 • bâtutu - di soari = expus
 • baulâ = valiză
 • bâzacâ = burtă mare
 • bâzâcosu = burtos
 • bâzdrâmâ = pâine de rând
 • bâzdrâvitsâ = negel
 • bâzmâ = mustrare
 • bâzmâtâ = catalog
 • bâzmâtâ = mustrare
 • bâzmâtâ = registru
 • băcâ = fustă de lână
 • băereascâ = sta în pat, v
 • bealbishu = frumuşel
 • bealishu = bălan
 • bealu = bălan
 • beari = bere, băută
 • beau = bea, v
 • beau = suge, v
 • beau = topi, v
 • beau tâtumi = fuma, v
 • beau tsigarâ = fuma, v
 • bebu, bebi = prunc
 • becatsâ = sitar
 • beci = femeie frumoasă
 • becifi = nădragi
 • beciu, beci = alb aurii - oi
 • beica = boiereşte
 • beiliki = boierie
 • beiu = bei
 • belberu = bărbier
 • belenitsâ = lapte smântânit
 • belitsâ = covor ţesut
 • belki = poate
 • belu, bealâ = bălan
 • belu, bealâ = piatră, pietricea
 • bertâ = haină femeiască
 • beru = behăi, v
 • besâ = fidelitate
 • besa-beas = jurământ - formulă
 • besalâ = fidel
 • besbeli = negreşit
 • Beshlji = Viena
 • besu = băşi, v
 • betâ = cap
 • betâ = căpăţână
 • beti, cu = neplăcut
 • beu = bei
 • beu = fermier turc
 • bezbile = negreşit
 • biani = comparare
 • biani = comparaţie
 • biani facu = compara, v
 • bibâ = raţă
 • bibu = răţoi
 • bicâ = burtă
 • bicatsâ = becaţă
 • bică = taur
 • bicigă =
 • bicimi = formă
 • bicimsâzu = deformat
 • bicimsâzu = diform
 • bicimsâzu = inform
 • bicimsâzu = sucit - fig
 • bicriu = beat
 • bicu = taur
 • bideliu = impozit
 • bidivi = bidiviu - cal tânăr iute şi frumos
 • bidivitcu = aidoma
 • biducljeami = păduchi mulţi
 • biducljeari = despădichire
 • biducljeatu = păduchi, cu
 • biducljeauâ = piedică
 • biducljedzu = despăduchi, v
 • biducljiosu = păduchios
 • biducljiu = păduche
 • bifă = cauţiune
 • bifă = ipotecă
 • bigâ = rocă
 • bigă = coardă, de vie
 • bihuliki = inactivitate
 • biiashti = boiereşte
 • biinâ = soţia beiului
 • biindisescu = atenţie a da, v
 • biindisescu = prefera, v
 • bikearu = becher
 • bikearu = celibatar
 • bikearu = holtei
 • bikireatrsă = celibatariat
 • bilbâescu = bâlbâi, v
 • bilberu = bărbier
 • bilbicci = comerciant de năut prăjit
 • bilbice = năut prăjit
 • bilbiliu = fluier de pământ
 • bilbiliu = privighetoare
 • bilbitsâ = scrumbie
 • bilcic = belciug
 • bildume = curar - haranşament
 • bile = încă
 • bileai = belea
 • bileai = necaz
 • bileauâ = belea
 • bileauâ = necaz
 • bilem = doar
 • bilescu = beli, v
 • bilescu = înălbi, v
 • bilescu = jupui, v
 • bilescu = prăda, v
 • bilgeki = brăţară
 • bilide = primărie
 • bilide = tribunal
 • bilidii = ceasornicul de pe clădirea...
 • biligeki = brăţară
 • biligic = brăţară
 • biligicâ = brăţară
 • bilikzii = brăţară
 • bilingiucâ = brăţară
 • biliri = jupuire
 • bilitsâ = cuvertură de lână albă
 • bilitu = belit
 • biliună = bilion
 • bilje = belea
 • biljeai = belea
 • biljeauâ = belea
 • biljiuri = cristal
 • bilushu = peşte de apă dulce
 • bimâ = * origine
 • bimâ = origine
 • bimbash = maior în armata turcă
 • bimtsâ = pivniţă
 • bina = construcţie
 • binai = şantier
 • binats = gemeni
 • bindercu = cocoş
 • bindiricu = cocoş
 • bindisescu = atenţie a da, v
 • bindisescu = atenţie a da, v
 • bindisescu = prefera, v
 • binecu = cal de şa
 • binecu = copertă colorată
 • bineki = călărie
 • bioanj = boiereasă
 • bioanj = soţie de bei
 • birâ = bere
 • birârii = berărie
 • birati = firman
 • birati = ordin emis de sultan
 • birbântlâki = libertinaj
 • birbantu = afemeiat
 • birbantu = berbant
 • birbati = murdar
 • birbeacâ = voinică
 • birbecu = berbec
 • birberu = bărbier
 • birbicaru = berbecar
 • birbicushu = berbecel
 • birbilji = canâ
 • birbiljiocu = privighetoare
 • birbiljiu = privighetoare
 • birbiljiu = privighetoare
 • birbiljiu = tiv
 • birbiljiu = ulcică
 • birbiru = privighetoare
 • birbu = afemeiat
 • birbu = mândru
 • birciu = brav
 • birciu = fiu brav
 • bircu = drăguţ
 • bircu = fiu brav
 • bircu = gentil
 • birde = perdea
 • birdhipsescu = încurca
 • birdhipsiri = încurcătură
 • birdhipsitu = încurcat
 • birdushu = vagabond
 • birhuzuri = mulţumire
 • birikeat-virsân = bogdaproste
 • birikeavis = bogdaproste
 • birikeavis = mulţumită
 • biriketi = berechet
 • biriketi = cereale (multe)
 • biringi = fruntaş
 • biringi = primul
 • biro = bade
 • biru = fiu brav
 • bishicâ = băşică
 • bishikedzu = băşica, v
 • bismă = basma
 • bizbiljie = bolovan
 • bizeljie = mazăre
 • bizeryiu = plictiseală
 • bizilicâ = brăţară
 • bizire = ulei de in
 • bizirsescu, nereflexiv = plictisi
 • bizirsiri = plictiseală
 • bizirsitu = plictisit
 • biziryiu = plictiseală
 • bizusteni = bazar
 • bladuhu = gorun
 • blanâ = blană - scândură
 • blanavu = fad
 • blâncu = oblânc
 • blândâ = erupţie de bube
 • blânduredzu = cânta melancolic, v
 • blânduru = sunet plăcut
 • blanesu = leneş
 • blanivu = nesărat
 • blâstemu = blestem
 • blâstimar = blestemare
 • blâstimat = blestemat
 • blâstimâtoru = blestemător
 • blastimu = blestema, v
 • blastrâ = opăreală la plante
 • blastru = plasture
 • blatâ = baltă
 • blidu = blid
 • blisnits = gemeni
 • blistemu = blestem
 • bljiondâ = leoarcă
 • bluguru = grâu fiert
 • bluki = buluc
 • bluzgâ = drojdie
 • boashâ = testicul
 • boatsi = voce
 • boatsitu = bocet
 • bobâ = fruct - limbaj copii
 • bobo! = văleu!
 • Boboatem = Bobotează
 • Boboatem = Bobotează
 • Boboteadzâ = Bobotează
 • bobu = bob
 • bogru = biet
 • bogru = nefericit
 • bogru = sărman
 • bogu = învelitoare
 • bohce = boccea
 • boi = boia
 • boi = culoare
 • boi = fard
 • boie = boia
 • boie = culoare
 • boie = fard
 • boie = mărită - apelativ
 • boie = statură
 • boiu, boi = biet - limbaj femeiesc
 • boje = cucoană
 • boji = bucată
 • bolcu = abundent
 • bolcu = suficient
 • bolic = amplu
 • boliciu = crizantemă
 • bolji = furii
 • bolji = grăunţe de porumb sau grâu fiert
 • bombâ = bombă
 • bondzâ = ţăst
 • bora = defăimare - fig
 • bora = furtunos
 • bora = vijelios
 • borâ = vijelie
 • borgi = datorie
 • boru = zbura, v
 • bosh = zadarnic
 • boshâ = şold
 • boshcu = indolent
 • boshcu = neatent
 • boshi = fantomă
 • boshi = sperietoare pt copii
 • bosiljieacu = busuioc
 • botsâ = sticlă
 • botsi = cartofi
 • bou = bou
 • bozâ = bragă
 • bozu = soc
 • brac! = lasă!
 • bracean = moşmol - arbust rozaceu
 • brâdicu = brădishor
 • brâdicu = brăduţ
 • bradu = brad
 • brâgâcicâ = căldărushe
 • brâgâcicâ = căldăruşă
 • brâganâ = coacăză
 • braganjeu = coacăz
 • bran = lung până la pământ- părul
 • brandu = trunchi
 • brândzâ = brânză
 • brândză = brânză
 • brangâ = lanţ
 • brânu = brâu
 • brânu = cerc
 • brânu = generaţie
 • brashovanu = mucos
 • brâsimi = mătase
 • brâsimi = mătase
 • brâtsatâ = braţ
 • brâtsatu = braţ
 • bratsetâ = braţ, la
 • bratsu = braţ
 • bravâ = broască de uşă
 • bravo = bravo!
 • brâyaci = căldare
 • brazdâ = brazdă
 • brâznjeauâ = iarbă lată
 • bre! = eh!
 • bre! = măi!
 • breanâ = mreană
 • brecushi = şalvari
 • brem = dar
 • brenda = înăuntru
 • brengâ = oboseală
 • brengâ = supărare
 • brescu = privi, v
 • bricu = buric
 • brilantu = briliant
 • brishimi = fir de aţă răsucit
 • brisimi = mătase
 • britâ = privire
 • broascâ = broască ţestoasă
 • broaticu = brotăcel
 • broshtu = lipan, brusture - plantă
 • broshturu = lipan, brusture - plantă
 • brostu = lipan, brusture - plantă
 • bruboadâ = broboadă
 • bruescu = privi, v
 • bruhavu = buhav
 • bruiri = privire
 • bruitâ = privire
 • bruitu = privit
 • brujolâ = friptură la grătar
 • brumâ = brumă
 • brumancâ = mănuşă
 • brumangâ = mănuşă
 • brumanicâ = măcriş
 • brumari = brumare
 • brumari = brumare
 • Brumaru = Noiembrie
 • brumatu = brumat
 • brumeadzâ = bruma cade, v
 • brumosu = brumos
 • brundzu = bronz
 • bruscami = broaştele toate
 • brusconjiu = broscoi
 • brushtiru = lipan, brusture - plantă
 • brushtirusescu = vopsi cu lipan-bruştur, v
 • brushturâ = lipan, brusture - plantă
 • bruticami = broscărie
 • bruticari = orăcărire
 • bruticushu = brotăcel
 • brutikedzu = orăcăi, v
 • brutsâ = ipingea - manta bărbătească
 • bruyaci = căldare
 • bruzgâ = drojdie
 • bruzgâ = rezid, drojdie
 • bruzgâescu = vomita, pe cale de a , v
 • bruzgâiri = vomitare
 • bruzgâiturâ = vomitură
 • bubâ = bubă
 • bubâ = gogoriţă, minciună
 • bubâ = larva viermelui de mătase
 • bubairu = personaj din Liyucearii - Mutul
 • Buboati = Bobotează
 • bubotâ = lipie de mălai
 • bubotâ = mălai
 • bubotu = ghebos
 • bubuescu = îngrozi, v
 • bubuescu = înspăimânta, v
 • bubugearu = dansator mascat
 • bubuiri = îngrozire
 • bubuitu = îngrozit
 • bubuki = buchet
 • bubuki = mugur
 • bubukiosu = bubos
 • bubukisescu = înmuguri, v
 • bubukisiri = înmugurire
 • bubukisitu = înmugurit
 • bubulic = gânganie
 • bubuligâ = gânganie
 • bubunâ = flacără
 • bubunâ = văpaie
 • bubuneadzâ = tuna, v
 • buburanâ = flacără mare
 • buburari = pâlpâire
 • buburat = pâlpâit
 • bubureacu = liliac - animal
 • bubureadzâ = focul, a trosni, v
 • buburecu = ciupercă
 • buburecu = rinichi
 • buburedzu = buhăi, v
 • buburosu = buhăit
 • buburunâ = flacără mare
 • bubusharu = dansator mascat
 • bubusharu = dansator mascat
 • bubutâ = flacără
 • Bubuteazâ = Bobotează
 • bubyalâ = papară - fel de mâncare
 • bubzealâ = măceaşă
 • bubzel = măceş
 • bucâ = bucată
 • bucâ = bucă
 • bucâ = coapsă
 • bucâ = îmbucătură
 • bucali = carafă
 • bucalu = carafă
 • bucatâ = bucată
 • bucâtici = bucăţică
 • bucicosu = cărnos, durduliu
 • bucicu = pătat pe faţă
 • bucini = buştean
 • buciu = pătat pe faţă
 • bucium = buştean
 • buclâ = fedeleş - butoiaş pt apă
 • buclar = fedeleş care face
 • buclitsâ = fedeleş mic
 • bucurilji = bucurie
 • bucuru - verb dispărut = bucura, v -
 • bucusescu = înghiţi, v
 • bucusiri = înghiţire
 • bucuvalâ = papară - fel de mâncare
 • budâlâ, budâloanji = prostănac
 • budâlacu = prost
 • budecu = baston de iarnă
 • budicu = ulcior
 • budilâ = prostănac
 • budin = vierme de mătase
 • budrâ = pudră
 • budrumi = pesteră
 • buducâsharu = corb, specie de
 • buducusharu = corb, specie de
 • buduvai = bazin
 • budzânarâ = buzunar - clin în formă de buză
 • budzaru = buzat
 • budză = buză
 • budză = mal
 • budză = margine
 • budză = ţărm
 • budzosu = buzos
 • buf, buhi = bufniţă
 • buf, buhi = prostănac
 • bufâ, bufi = bufniţă
 • bufâ, bufi = prostanacă
 • bufaru = coteţ
 • bufcâ = moţ
 • bugaci = prăjitură
 • bugâtsâlji = bogăţie
 • bugatu = bogat
 • bugdan = chipeş
 • bugdan = mândru
 • bugeaiu = boiangiu
 • bugiornâ = pomana mancare
 • bugunitsâ = prăjitură
 • bugvalâ = papară - fel de mâncare
 • buhâ = bufniţă
 • buhare = horn
 • buharu = horn
 • buhasii = stofă sau pânză
 • buhâsii = stofă sau pânză
 • buhav = buhav
 • buhce = grădină
 • buhtiri = efort
 • buhtiri = osteneală
 • buhtisescu = plictisi, v
 • buhtisiri = saturare
 • buhtisit = desgustat
 • buiagi = boiangiu
 • buiagi = vopsitor
 • buiagilâki = boiangerie
 • buiagilâki = vopsitorie
 • buiangiu = boiangiu
 • buiangiu = vopsitor
 • buiatâ = şopron
 • buiauâ = culoare
 • buiauâ = fard
 • buiauâ = vopsea
 • buimatcu = neted
 • buimatcu = plat
 • buime = fular
 • buime = voal
 • buinu = bou, de
 • buisescu = colora, v
 • buisescu = jeli, v
 • buisescu = nenoroci, v
 • buisescu = râs, face de - v
 • buisescu = vopsi, v
 • buisescu = zugrăvi, v
 • buisiri = colorare
 • buisitu = colorat
 • buisitu = nenorocit
 • buitsâ = tifos
 • buiumi = fular
 • buiumi = voal
 • buiurdii = ordin
 • buiurun! = poftim!
 • buiuts = bouţ - mic bou
 • bujan, bujanâ = carafă
 • bujor = bujor
 • buketu = buchet
 • bulcicosu = cărnos,
 • bulcicosu = dudruliu
 • buldumi = curar - haranşament
 • buldzinedzu = buhăi, v
 • bulguri = grâu fiert
 • bulguru = grâu fiert
 • buljearu = şarpe mare
 • bulubashu = căpitan
 • bulubotsâ = dimie, stofă de lână
 • buluki = buluc
 • buluki = grup
 • bulvurâ = praf de puşcă
 • bumbâcosu = bumbăcos
 • bumbacu = bumbac
 • bumbacu, fig = moale
 • bumbâkii = bumbăcărie
 • bumbaru = cârnat, fel de
 • bumbaru = tăune
 • bumbunaricâ = măcriş
 • bumbunaru = cărăbush
 • bumbuneadzâ = tuna, v
 • bumbunedzu = tuna, v
 • bumbunidzari = tunet
 • bumbunidzatu = tunat
 • bunacicu = bun la suflet
 • bunacu = bun
 • bunâoarâ = de exemplu
 • bunaru = puţ
 • bunâtati = bunătate
 • bunâteatsâ = buneţe
 • bunatsâ = vreme bună
 • bundâ = bundă
 • bundâ = curent umed
 • buneatsâ = binefacere
 • bunelâ = furculiţă
 • bunili = cele bune
 • bunluki = abundenţă
 • bunshoru = bunicel
 • bunu = bine
 • bunu = bun
 • bunuescu = face bine, v
 • burani = urzici fierte
 • burazani = trompetă
 • bură, buranj = erou
 • burbufeatâ = arbore, specie de
 • burbuljiusitu = îndoliat
 • burbunacâ = măcriş
 • burbureadzâ = arde cu flacără, v
 • burdalu = zburdalnic
 • burdhâ = sac de cânepă
 • burdulacu = plantă ierboasă
 • burduljeacu = liliac-animal
 • burduval = ştire rea
 • bureati = burete, ciupercă
 • burecâ = prăjitură răsfoiată
 • burecu = burete, ciupercă
 • bureki = prăjitură răsfoiată
 • burescu = extermina, v
 • burescu = privi, v
 • burghii = burghiu
 • burgilipsescu = îndatora, v
 • burgilipsiri = îndatorare
 • burgilipsitu = îndatorat
 • burgilî = dator
 • burhonju = bătrân
 • buricosu = burtos
 • buricu = buric
 • buricu = centru
 • buricu = inimă - fig
 • buricu = mijloc
 • burii = goarnă
 • burii = trompetă
 • buriri = împlinire
 • burit = împlinit
 • buritâ = sfârşit
 • burjolâ = friptură la grătar
 • burlidhâ = ochi - fig
 • burlidhâ = scoică
 • burlu = vas de lemn
 • burungicâ = borangic
 • burungiki = borangic
 • buryaci = găleată
 • buryâcicâ = căldărushă
 • bushcu = brunet
 • bushcu = oacheş, brunet
 • bushtinâ = fagure de miere
 • bushtinâ = funingine
 • bushtu = pumn
 • bushu = ghem - fig
 • bushu = lovitură de pumn
 • bushu = pumn
 • bushulii = con de pin
 • bushuru = pumn
 • busileacu = busuioc
 • busiljeacu = busuioc
 • bustangi = bostangiu
 • bustani = bostănărie
 • busuleacu = busuioc
 • busuljeacu = busuioc
 • busuljiocu = busuioc
 • butaru = dogar
 • butcavu = palid şi umflat
 • buti = butoi
 • butiljii = butelie
 • butinâ = putină
 • butinelu = putinică
 • butsescu = boci, v
 • butsescu = boci, v
 • buturâ = astm
 • buturari = sforăire, de cal
 • buturu = guturai
 • buturu = răpcigos
 • buturu = sforăi, v
 • buvâliciu = bivol mic
 • buvâlitsâ = bivoliţă
 • buvalu, buvalâ = bivol,
 • buveatâ, buveti = jartieră
 • buvulu, buvulitsâ = bivol
 • buvyalâ = papară - fel de mâncare
 • buyâ, buyadz = taur
 • buyaci = prăjitură
 • buyazi = defileu
 • buydan = chipeş
 • buydanu = chipeş
 • buydanu = mândru
 • buyearu = bouar
 • buygi, buygeadz = nuntarii ce vin la noua casă a miresii
 • buyuzii = stofă sau pânză
 • buzâ = buză
 • buzagi = comerciant de bozan
 • buză = bragă
 • buzbukeauâ = bobocel
 • buzduganu = buzdugan
 • buzmâ = mustrare
 • buzuki = cobză
 • buzunaru = buzunar
  • byealâ = obială de legat opinca
 • ca = ca
 • ca = cam
 • ca = dacă
 • ca = de
 • ca = pentru ca
 • câ = că
 • ca la = aproximativ
 • câ tse = pentru că
 • cââtâdixitu = umilit
 • câbârdisescu = umfla, v
 • câbârdisiri = umflare
 • câbârdisitu = umflat
 • câbatcu = voluminos
 • câbatcu, omu = zdrahon
 • câbati = vină, de
 • câbili = fel
 • câbili = situaţie
 • câbili = stare
 • câbuli = acord
 • câbuli = complăcere
 • câbuli = convenire
 • câburi = pistol
 • cacâ = excrement
 • câ-câ-câ = cucurigu
 • câcâciosu = căcăcios
 • cacafingu = avorton
 • cacafingu = mititel
 • cacafingu = stârpitură
 • câcâradzâ = căcărează
 • câcârdacu = nodul gâtului
 • câcârdhacu = nodul gâtului
 • câcâredzu = cotcodăci
 • câcâredzu = cucuriga, v - cânta ca cocoş
 • câcâridzari = cotcodăcire
 • câcârusescu = degera, v
 • câcârusescu = degera, v
 • câcâstoare = = latrină
 • câcâstoru = căcat/excrement de şoarece
 • câcâstoru = muc uscat
 • câcâtescu = de căcat
 • câcâtoru = căcăstoare
 • câcâtosu = căcăcios
 • câcatu = căcat
 • câcaturi = gunoi
 • câcaturi = prostii
 • cacavatrâ = sordid
 • cacavu = arbore, specie de
 • cacavu = avorton
 • cacavu = stârpitură
 • caceacu = dezertor
 • caceacu = fugit
 • caceacu = hoţ
 • caceacu = tâlhar
 • cacealiu = creştet
 • cacealiu = vârf
 • cacearmai = cacealma
 • cacfângu = stârpitură
 • câcimacu = mămăligă
 • câcimoru = căpuşe mare
 • câciu = asin - catâr masculin
 • câciub = buturugă
 • câciulâ = căciulă
 • câciulâ = fes
 • câciulicâ = scufiţă
 • câciumacu = mămăligă
 • Câciunu = pindean, locuitor di Pind
 • câciuuâ = căciulă
 • câciuuâ = fes
 • cacomiru = nenorocos
 • cacu = căca, v
 • cacurizicu = abominabil
 • cacurizicu = afurisit
 • cacurizicu = detestabil
 • cacurizicu = nenorocit
 • cacuriziliki = meschinărie
 • cacurizipsescu = a trăi mizerabil, v
 • cacurizipsiri = strâmtorare
 • cacurizipsitu = strâmtorat
 • cacutsâ = manta mică
 • cacu-zburâri = ocărâre
 • cacu-zburâtu = denigrat
 • cacuzburăscu = calomnia - v
 • cacuzburăscu = defaima - v
 • cacuzburăscu = denigra - v
 • cacuzburăscu = ocărâ - v
 • cacu-zburăscu = defăima - v
 • câdâifi = cataif - prăjitură din tăiţei însiropaţi, cu frişc
 • cadânâ = cadână
 • câdâri = puternic
 • cadâru = puternic
 • câdeari = cădere
 • cadhenâ = lanţ
 • cadhru = portet
 • ca-di câni = caca de câine
 • cadi tu pâzari = convine preţul, v
 • cadi tu vreari = place, v
 • cadu = cădea, v
 • cadu = cuveni, v
 • cadu = începe, v
 • cadu = învins, v - a fi
 • cadu = surpa, v
 • cadu analtu = năvăli, v
 • cadu ma nghiosu = lăsa mai prejos
 • cadu nafoarâ = epileptic a fi
 • cadu plâcârii = implora, v
 • cadu rigeai = implora, v
 • cadu tufeki = se aud focuri de armă
 • cadur = portret
 • cadzâ = putină mare
 • câdzutu = căzut
 • câfâsescu = pune în colivie, v
 • câfashi = colivie
 • câfasi = colivie
 • cafasu = poliţist, agent
 • cafcâ = craniu
 • cafcalâ = orbită
 • cafcalâ = ţeastă
 • cafcâturâ = certuri
 • cafcă = craniu
 • cafe = cafea
 • cafe = fiecare
 • cafebricu = ibric
 • cafebricu = ibric de cafea
 • caferengiu = cafeniu - culoare
 • câfesi = cuşcă
 • caffârtic = purgativ
 • cafi = fiecare
 • cafigi = cafegiu
 • cafine = cafenea
 • cafki = ardoare
 • caftani = maramă
 • caftani = năframă
 • câftari = căutare
 • câftatu = căutat
 • câftă = cuvertură de pânză
 • câftoru = cuptor
 • caftu = căuta, v
 • caftu = cerceta, v
 • caftu = cere, v
 • caftu = cere, v- în logodnă
 • câh - ni câh nu featsi = câr - nu face câr
 • câhâri = mâhnire
 • câhâri = nefericire
 • câhâri = supărare
 • cahpei = voluptos
 • câhtescu = leşina, v - de râs
 • câhtescu = râde cu hohote, v
 • câhtiri = leşin, de râs
 • câhtitu = leşinat, de râs
 • cai = care
 • cai = cine
 • caicu = luntre turcească
 • caicushcâ = pară - fruct
 • caicushcu = păr - pom
 • câidâgi = curajos
 • câidâgi = curajos
 • câidâgi = îndrăzneţ
 • caide = vizat
 • caide, facu = viza, v
 • caidigi = vizor - cel ce dă viza
 • câidisescu = îndrăzni, v
 • câidisiri = îndrăzneală
 • câidisitu = îndrăznit
 • caiki = barcă
 • câili = în stare
 • câili = posibil
 • caimacan = caimacan - subprefect
 • câimacu = caimac
 • câimacu = cremă
 • caimei = monedă-hârtie
 • caimen = sărman
 • caimenu = sărac, fig
 • caimenu = sărman
 • caimo = dor
 • caimo = durere vie
 • caimo = mahnire
 • caimo = păs
 • caimo = regret
 • cainiva = cineva
 • cainiva = nimeni
 • caipe = dispărut
 • câipi = dispărut
 • câipi = invizibil
 • câipusescu = dispărea, v
 • câipusiri = dispariţie
 • câipusitu = dispărut
 • cairu = caier
 • câirushu = ciorchine
 • caisâ = caisă
 • cai-shci = cine stie
 • caishti = cineştie
 • caisu = cais
 • caiti = viză
 • caitsido = oricare
 • câjoalji = coajă
 • caki = caki, culoare
 • caki = supărare
 • caki, tsânu = supărat, a fi pe
 • cakinu = râde cu hohote, v
 • cakinu = râs în hohot
 • cakinu, cakinuri = hohot
 • câkiosu = supărăcios
 • câkiusescu = supăra, v
 • câkiusitu = supărat
 • cala = bine
 • cala = bine că...
 • câlâbâlâki = aglomeraţie - fig
 • câlâbâlâki = calabalâc
 • calacandzu = diavol
 • câlâci = sabie-baionetă
 • calagrosu = icosar
 • câlai = cositor
 • câlai = înşelătorie - fig
 • calai că... = bine că...
 • calai tsi... = bine că...
 • câlâmaru = călimară
 • câlâmbuki = porumb
 • câlâmbukiu = porumb
 • câlami = fluierul piciorului
 • câlami = trestie
 • câlâmnjeau = mirişte
 • câlapi = calup
 • câlâpodhi = calapod
 • câlâretsu = călăreţ
 • câlârsescu = curăţa, un copac de ramuri inutile
 • calaru = acoperis
 • calaru = călare
 • calaru = căprior
 • câlaru = căprior
 • calaru, calari = acoperiş
 • calaru, calari = căprior
 • câlârushu = ciorchine
 • câlâstrâpsescu = nimici, v
 • câlathâ = coş
 • câlâthicâ = coşuleţ
 • câlâthici = coşuleţ
 • câlâtoru = călător
 • câlâuz = călăuză
 • câlâuzlâki = călăuzire
 • câlâyuzu = călăuz
 • calăru = grindă la cort
 • calbicu = fals
 • calc pi... anj = împlini, v - ani
 • câlcânjiu = călcâi
 • câlcânjiu = coltuc, de pâine
 • câlcânjiu di pitâ = refec de plăcintă
 • câlcari = călcare
 • câlcatu = călcat
 • câlcâturâ = călcătură
 • calcavuru = dojană, bătaie
 • câlcinji = călţun - papuci de casă
 • câlciun = călţun, şosetă
 • câlciuni = călţun - papuci de casă
 • câlciunu = călţun - papuci de casă
 • calcu = călca cu fierul, v
 • calcu = călca, v
 • calcu = parcurge, v
 • calcu = prăda, v
 • calcu = surprinde, v
 • calcu = umbla, v
 • câlcu = rână
 • câldârâmi = caldarâm
 • câldari = căldare
 • câldârmă = pavaj din piatră
 • câldârushi = câldăruşe
 • câldishoru = călduţ
 • caldu = bogat, fig
 • caldu = cald
 • câldurâ = căldură
 • câldurâ = temperatură
 • câlduri = friguri
 • câldurosu = călduros
 • cale = fortăreaţă
 • cale ambar = drum bun
 • caleao, calei = colibă
 • caleashcâ = caleaşcă
 • caleme = condei de trestie
 • câlescu = căli, v
 • câlescu = fugi pe ascuns, v -
 • câlescu = fura, v
 • câlescu = îmbăta, v
 • câlescu = potoli foamea, v
 • câlescu = tuli, v
 • caleshu = oacheş
 • calezmatâ = invitare
 • calfâ = calfă
 • câlfâlâki = călfie-a fi calfă
 • câlfă = calfă
 • câlgâritsâ = călugăriţă
 • cali = adevăr
 • cali = cale
 • cali = dată
 • cali = dreptate
 • cali = drum
 • cali = rută
 • cali = sfat
 • cali = stradă
 • cali = transport
 • câlici = potecă
 • câlicu = căluşel
 • caliheal = ferice de..
 • câlimirsescu = bineţe a da, v
 • câlimirsescu = bună ziua a da, v
 • câlimirsescu = saluta, v
 • câlimisescu = bobina fir, v
 • calimkearâ = năframă
 • calimkeri = năframă
 • calindaru = calendar
 • câlingoaci = catalige
 • câlingoaci = picioroange
 • câlipodâ = gheată
 • câlipushu = fes
 • câliri = călire
 • câlisaru = cavaler de onoare la nuntă
 • câlisescu = invita, v
 • câlishoarâ = călicică
 • calishu = berbec bălan-oacheş
 • câlisiri = invitare
 • câlisitor = vornicel - care invită la nuntă
 • câlitoru = călător
 • câlitsâ = călicică
 • câlitu = călit
 • câliushu = şef de grup
 • câlivâ = colibă
 • câlivaru = colibaş
 • câlivoci = colibuţă
 • câlivuci = colibuţă
 • caliyraf = caligraf
 • caliyrafii = caligrafie
 • caliyrafii = caliyrafie
 • câliyuthiki = sac pt trusa de potcovit
 • caljea = preferabil
 • câlkeri = var
 • câloari = arşiţă
 • câloari = căldură
 • calohit = ferice de...
 • caloht = ferice de...
 • caloiru = călugăr
 • calotih = fericit
 • câlpaki = căciulă mare boierească
 • câlpâzanu = calp, fals
 • câlpâzanu = fals
 • câlpe = dispărut
 • calpicu = calp, fals
 • calpicu = fals
 • câlpitoru = cărpător pt întins pita
 • câlpiturâ = crăpătură
 • calpu = fals, calp
 • calpuzanu = înşelător
 • caltsâ = încălţăminte
 • câltsâvetâ = jartieră pt prins cioarecii sub genuchi
 • caltsinu = ţesăturâ pt cioareci
 • calu al Dumnidză = libelulă
 • calu areati = armăsar
 • calu cu arivani = cal buiestraş
 • calu di câvalâ = cal de călărie
 • calu di furtii = cal de povară
 • calu shutsâtu = cal jugănit, castrat
 • calu, calji = cal
 • câlufi = învelitoare
 • câlugârescu = călugăresc
 • câlugâru = călugăr
 • câlugârushu = călugăraş
 • câlugru = călugăr
 • câluguritsâ = călugăritsă
 • câluguru = călugăr
 • câlupci = calupuri care face
 • câlupi = calapod
 • câlupi = calapod
 • câlupi = formă
 • câlupi = tipar
 • câlupi = săpun
 • calupodhi = calapod
 • calupodhi = tipar
 • calurizicu = fericit
 • câlushu = căluş - pt gura calului
 • câluyreauâ = călugăriţă
 • câluyritsâ = călugăriţă
 • câluzu = călăuză
 • calvu = chel
 • calvu = chelbos
 • cama = încă
 • cama = mai
 • cama = mai mult
 • camâ = fâlcare
 • camâ = familie
 • camâ = stilet
 • cama - pozitiv = mai
 • câmacu, câmaki = harpon
 • câmacu, câmaki = suliţă
 • câmâgelâ = flanelă de lână
 • câmâlafki = potcap - pălărie fără boruri pt popi
 • câmangu = bumbac
 • camarâ = cameră
 • câmarâ = boltă
 • câmarâ = glorie
 • câmarâ = mândrie
 • câmarâ = orgoliu
 • câmârusescu = mândri, v
 • câmârusiri = mândrie
 • câmârusit = înmândrit
 • camatâ = scul
 • câmbâcuki = plăcintă de mălai
 • câmbanâ = clopot
 • cambanaryio = clopotniţă
 • câmbani = clopot
 • câmblafi = potcap - pălărie fără boruri pt popi
 • câmboru = pistol
 • camburâ = cocoaşă
 • camburu = cocoşat
 • camburu = ghebos
 • câmburu = pistol
 • câmburyipsescu = cocoşa, v
 • câmburyisiri = cocoşare
 • câmburyisitu = cocoşat
 • câmciki = bici
 • câmeashi = cămaşă
 • camfurâ = camfor
 • câmigeanâ = flanelă de lână
 • câmigelâ = flanelă de lână
 • câmilâ = cămilă
 • câmilafi = potcap - pălărie fără boruri pt popi
 • câmilafki = potcap - pălărie fără boruri pt popi
 • câmilaru = cămilar - conducător de cămile
 • câminji = cuptor pt cărbune
 • câminjiusescu = întreţine focul la cuptorul pt cărbune
 • câmishutsâ = cămăşuţă
 • camisolâ = haină scurtă femeiască
 • camo = păs
 • camomati = maniere
 • camomati = nazuri
 • câmparu = câmpean
 • câmpicu = câmp mic
 • campiri = cartofi
 • campiru = cartof
 • câmpishu = câmp mic
 • câmpishu = câmpenesc
 • câmpu = câmp
 • câmpu = câmpie
 • câmpu = loc plat
 • câmpu = şes
 • can = cel puţin
 • can = de loc
 • canâ = nimeni
 • cânâ = fard
 • canâ, canălji = fir de păr
 • canâ, canălji = scamă
 • canaciki = micşunea
 • canai = cel puţin
 • canai = deşi
 • canai că.. = cel puţin
 • canai că.. = deşi
 • cânâkearcu = alintat
 • cânaki = alintare
 • cânâkipsescu = alinta, v
 • canali = canal
 • cânali = canal
 • canapei = canapea
 • cânâră = stâncă, loc stâncos
 • canaru = canar
 • cânatâ = oblon de fereastră
 • cânatâ = ulcior
 • cânati = oblon de fereastră
 • cânatu = oblon de fereastră
 • cânâvatsâ = boccea
 • cânâvă = canava - ţesătură de bumbac pt broderie
 • cânavi = cânepă
 • cană = pat de tun
 • cană = pipirig
 • când = când
 • canda = când
 • canda = parcă
 • cândârgi = cântaragiu
 • cândari = cântar
 • cândârmă = caldarâm
 • cândârmă = pavaj
 • cândârsescu = convinge, v
 • cândâsescu = decide, v
 • cândâturashu = adolescent
 • cândilâ = băşică
 • cândilâ = candelă
 • cândilâ = gură - fig
 • candilanaftu = paracliser
 • cândilaru = candelâ, tub de
 • cândilaru = lumânărar
 • cândirsescu = convinge, v
 • cândisescu = convinge, v
 • cândisiri = convingere
 • cândisitu = convins
 • cândrâmă = caldarâm
 • cândrâmă = pavaj
 • cându = când
 • candu s-hiba = oricand
 • cândushi = haină lunga
 • candyiu = candel - zahăr
 • câneashti = câineşte
 • canelâ = cep
 • canelâ = scorţişoară
 • cânescu = câinesc
 • cânestrâ = coş de nuiele
 • canfurâ = camfor
 • cange = belea
 • cange = nenorocire
 • cângheljiu = întortocheat
 • canghilu = zăbrea
 • cângicu = ciocănel
 • cângiki = cârlig
 • cângiki = caţă
 • cangrenâ = cangrenă
 • câni = câine
 • câni omu = om rău
 • câniki = cânepă
 • cânikipsescu = alinta, v
 • cânikishti = cânepişte
 • cânilji = răutate
 • canim = cel puţin
 • canim = măcar
 • cânipâ = cânepă
 • canirinu = canar
 • câniscu = cadou de nuntă, vas
 • câniscu = colac de nuntă
 • cânistealâ = coş de nuiele
 • cânistrâ = coş de nuiele
 • câniu = câini mulţi
 • caniva = nimeni
 • cânivuri = loc stâncos
 • cânjinâ = amărâre
 • cânjinâ = îndurerare
 • cânjinâ = întristare
 • cânjinâ = mahnire
 • cânjinâ = mâhnire
 • cânjinâ = ştevie veninoasă
 • cânjisescu = căina, v
 • cânjisescu = mâhni, v
 • cânjisiri = mâhnire
 • cânjisitu = mâhnit
 • cânkishdo = oricând
 • canonâ, canonj = canon
 • canoni, canonj = tun
 • cântari = cântar
 • cântari = cântare
 • cântârii = sunătoare
 • cântatâ = cântat
 • cântâtorashu = cocoş
 • cântâtoru = cântător
 • cântatu = cântat
 • cântatu = fermecat
 • cântatu = năzdrăvan
 • cântatu pulji = măiastră, pasăre
 • cantatu, calu = fermecat, cal
 • cântatu, locu = vrăjit, loc
 • cânticari = cântare
 • cânticu = cântec
 • cânticu di mortu = bocet
 • cântsi =
 • cântsido = oricând
 • cantsiva = nimic
 • cântu = boci, v
 • cântu = cânta, v
 • cântu = citi, v
 • cântu = citi, v
 • cântu = îndruga, v
 • canurâ = fir de lână gros
 • cânusescu = ameninţa, v
 • cânusescu = intimida, v
 • cânusiri = ameninţare
 • cânusitu = ameninţat
 • cânusitu = înspăimântat
 • cânusitu = speriat
 • cânuticu = cărunţel
 • cânuticu = grizonat
 • cânutsâri = încărunţire
 • cânutsâtu = încărunţit
 • cânutsăscu = încărunţi, v
 • cânutu = cărunt
 • cânutu = cenuşiu
 • cap, da = apare, v
 • capâ = manta cu capişon+C5149
 • câpâescu = extenua, v
 • câpâescu = muri de râs, v
 • câpâiri = extenuare
 • câpâiri = leşin
 • câpâitu = istovit
 • câpaki = capac
 • câpaki di ocljiu = pleoapă
 • câpâkisescu = capac a pune, v
 • câpâkisescu = căpăci, v
 • câpâkisiri = acoperire cu capac
 • câpâkisitu = acoperit cu capac
 • câpâkisitu = căpăcit
 • câpâkisitu = muşamalizat
 • câpâlahtu = zăvor
 • câpâmă = mâncare din carne de miel, pasăre cu stafide
 • câpani = cursă
 • câparâ = arvună
 • câpâraru = căprar
 • câpârleadzâ = căprăreatsă - locul de odihnă al caprelor
 • câpârleatsâ =
 • caparoshu = pasăre cu capul roşu
 • câpârusescu = arvuni, v
 • câpârusiri = arvunire
 • capelâ = pălărie
 • câperdhâ = cuvertură pt cai
 • câpestru = căpăstru
 • câpicu = căpuşor
 • câpicu = copeică
 • capidanu = căpitan
 • capidanu = căpitan
 • câpii = căpetenie
 • câpii = comandant
 • câpii = conducător
 • câpincâ = zmeură
 • capisâzu = haimana
 • capishonâ = capişon
 • câpisteari - ti frmtari aloatlu = căpistere
 • câpistrusescu = căpăstru a pune, v
 • câpistrusescu = înfrâna, v
 • câpistrusiri = înfrânare
 • câpistrusiri = punere de căpăstru
 • câpistrusitu = înfrânt
 • câpitaljiu = capital
 • capitalu = capital
 • câpitanatâ = căpitănie
 • câpitanatâ = căpitănie
 • câpitânjiu = căpătâi
 • câpitânjiu = pernă
 • câpitânlâki = căpitănie
 • câpitanu = căpitan
 • câpitedzu = tunde capitul
 • câpitsâ = căpiţă
 • câpitsânâ = căpăţână
 • capitu = tunde capitul
 • capitu, capiti = capăt
 • capitu, capiti = lână de la cap şi de la coadă
 • câplâdisescu = căptuşi, v
 • câplâdisiri = căptuşire
 • câplâdisitu = căptuşit
 • câplâmă = manta
 • câpnjeauâ = funingine
 • câponjiu = clapon, cocoş
 • câponu = clapon, cocoş
 • câposu = căpăţânos
 • capotâ, capoti = manta
 • capotu, capoati = manta
 • caprâ = capră
 • câprâriu =
 • câpraru = căprar
 • caprez = cărămiziu
 • câpricearu = capricios
 • câpriciu = capriciu
 • câprinâ = păr de capră
 • câprindzu = căpresc - de capră
 • câprioru = căprior
 • câprioru, căprioară = căprior
 • câpritsâ = căpriţă
 • câpritsusescu = capricios a deveni, v
 • câpritsusitu = capricios devenit
 • câprulji = căprior
 • câpruljiu = căprior
 • capsâ = capsă
 • câpsalâ = arsură
 • câpsalâ = pâlitură
 • câpsâlsescu = pârli, v
 • câpsâlsescu = şterpeli, v
 • câpsâlsitu = pârlit
 • câpsescu = consimnţi, v
 • câpsheanâ = căpşună
 • câpshunâ = căpşună
 • capsi, căpsi = constipaţie
 • capsi, căpsi = febră
 • capsi, căpsi = temperatură
 • capsu = biet
 • capsu = săracu, fig
 • capsumanu = încăpăţânat
 • capsumanu = îndărătnic
 • capu = cap
 • capu = frunte
 • capu = început
 • capu = lider
 • capu = şef
 • câpu = şef
 • capu di pâradz = capital
 • capu, în = exact
 • capu-di câni = căpcăun
 • capu-di-arâu = izvor
 • câpuescu = leşina de râs, v
 • câpuljie = crupă
 • câpuljiu = crupă
 • câpushi = căpshună
 • câpushi = căpuşă
 • câpushu = capuşon
 • câputâ = căpută - partea superioară a labei piciorului
 • câputsu = căpuşă
 • cara = atunci
 • cara = când
 • cara = dacă
 • cara = după ce
 • carâ = carne
 • carabashu = cu negru la cap - oaie albă
 • carabeu = ciocănitoare
 • carabinâ = carabină
 • cârâbushu = cărăbuş
 • Cârâcâceanu = Sărăcăcean
 • caracandzu = diavol
 • caracaxâ = coţofană
 • caracoli = patrulă
 • cârâcushu = tuberculos
 • câradhi = corabie
 • cârâdzeljiu = coapsa, de cal
 • cârafâ = carafă
 • cârâfetâ = ţeastă
 • Câragâ = Sâmbăta morţilor
 • cârâgari = ologire
 • cârâgatu = ologit
 • caraghiosu = caraghios
 • caraghiuzlâki = caraghiozlâc
 • caragrosu = icosar
 • câragu = ologi, v
 • cârâljiu = bobină
 • cârâljiu = mosor
 • cârâlushu = ciorchine
 • cârâmânghiolâ = ghilotină
 • carambolâ = carambol
 • caramuzu = negricios
 • cârândanâ = gologan
 • cârândii = catrafuse
 • caranfilâ = garoafă
 • caranfilu = garoafă
 • caranfiru = garoafă
 • cârânti = carpen
 • cârapâ = craniu
 • cârari = cărare
 • cârari = rezoluţie
 • cârari = sentinţă
 • cârâricâ = cărăruie
 • cârârici = cărăruie
 • caras = negru-roşcat
 • carasoyiftu = ţigan negru
 • cârâtoru = deşteptător din somn - persoană angajată
 • cârâulâ = santinelă
 • cârâulgi = santinelă
 • cârâuli = santinelă
 • cârâulsescu = veghea, v
 • cârâveljiu = graur
 • câravi = corabie
 • cârâvidhâ = rac
 • cârâvukilu = corăbier
 • cârâvukilu = matelot
 • cârâvyearu = corăbier
 • cârâvyiotu = corăbier
 • cârâyaciu = ulm
 • câră, câradz = murg, negricios
 • cârbatsâ = bici
 • cârbunami = cărbuni multsi
 • cârbunârlâki = cărbunărie
 • cârbunaru = cărbunar
 • cârbuni = cărbune
 • cârbushu = furcă
 • carcalandzu = diavol
 • carcalecu = greier
 • carcaledzu = greier
 • cârcâletsu = greier
 • cârcândă = bagaj
 • carcandzalu = diavol
 • cârcângi = cartof
 • cârcârari = cârâire
 • cârcârari = hohotire
 • cârcâredzu = cârâi, v
 • cârcâredzu = cotcodăci, v
 • cârcâredzu = hohoti, v
 • cârcâshinâ = zdreanţă
 • cârcealjiu = ger
 • cârciliu, cârciliuri = creştet
 • cârciljiosu = buclat
 • cârciljiu = creştet
 • cârcim, cârcimeanj = mîrţoagă
 • cârcinaru = gioală - de care se spânzură mieii
 • cârcioru = cârcel
 • cârcociu, cârcoaci = cracă
 • carcu = încărca, v
 • cârdâshlâki = camaraderie
 • cârdiliu = masacru
 • Câreagâ = Sâmbăta morţilor
 • careclâ = scaun
 • câredzu = crâcni, v
 • câredzu = crâcni, v
 • carekishdo = oricare
 • caretâ = trăsură închisă
 • caretsido = oricare
 • cârezi = duşmănie
 • cârfetâ = ţeastă
 • cârfitsâ = ac de siguranţă
 • cârghii = dulap -în zidul casei
 • cari = atunci
 • cari = când
 • cari = care
 • cari = dacă
 • cârigu = cârlig
 • cârinâ = coşniţă
 • cârindi = canin, dinte
 • cârindi = colţ
 • cârindi = revanşă
 • cârintanâ = gologan
 • cârintanâ = plisc
 • cârinti = canin, dinte
 • cârinti = canin, dinte
 • cârinti = canin, dinte
 • cârinti = colţ
 • cârinti = revanşă
 • cârintsosu = colţuros
 • cari-shti = cine ştie
 • caritcu = verde închis
 • caritsi = oricare
 • caritsido = oricare
 • caritsindo = oricare
 • cariva = cineva
 • cârjanu = lemn strâmb
 • cârkeauâ = belciug
 • cârkeljiu = belciug
 • cârkeri = var
 • carkinu = cancer
 • cârleagâ = lăsat sec de carne
 • Cârleagâ = Sâmbăta morţilor
 • cârledzu = crâcni, v
 • cârledzu = croncăni, v
 • cârlej = căpuşă
 • cârleshi = vărsare, de sânge
 • cârlibanâ = cârlig pt oi
 • cârlidzari = crâcnire
 • cârlidzatu = crâcnit
 • cârligu = cârlig
 • cârligu = cârlig de împletit
 • cârligu = caţă
 • cârligu = caţă
 • cârmâsescu = mândri, v
 • cârmâsiri = mândrire
 • cârmâsitu = înmândrit
 • cârmâstaru = ciorchine
 • cârmezi = cârmiziu
 • cârminâ = lână ţigae
 • cârmoalâ = masacru
 • cârmucănj = lemne sparte
 • cârmuescu = descânta, v
 • cârmuescu = exorciza, v
 • cârnâbitâ = conopidă
 • carnacs! = noroc! - mustrător
 • cârnaru = măcelar
 • carnas! = noroc! - mustrător
 • cârnashu = melc
 • carnaval = carnaval
 • cârneciu = covăţică
 • cârneciu = pungă
 • cârneciu = pungă de blană
 • cârneciu = răboj
 • carni = carne
 • cârniciu = covăţică
 • cârniciu = pungă de blană
 • cârniciu = răboj
 • cârniciu, cârnici = pungă
 • cârnicociu = ţeapă
 • cârnjidâ = murdar
 • cârnosu = cărnos
 • cârnu = cârn
 • câroari = arşiţă
 • câroari = căldură
 • carofilâ = puşcă
 • carotsâ = căruţă
 • cârpâ = cârpă
 • cârpaciu = cârpaci
 • cârpâshinâ = căpşună
 • carpezu = cârmiziu
 • cârpilogu = furcă
 • cârpinishu = cărpiniş
 • carpinu = carpen
 • cârpitoru = cârpător pt plăcinte
 • cârpiturâ = crăpătură
 • carpo = rod, fruct
 • carpos = verde
 • carpoz = verde
 • cârpuljiu = căprior
 • carpuloyu = furcă
 • carpuzu = pepene verde
 • cârsheljiu = confuzie
 • cârsheljiu = fărâmitură
 • cârsheljiu = încâlcitură
 • carshi = vis-a-vis
 • cârshilâki = obstrucţie
 • cârshilâtisescu = opune, v
 • cârshiledzu = încurca, v
 • cârshiljeari = încâlcire
 • cârshiljeatu = încâlcit
 • cârshiljiu = fărâmitură
 • cârshiljiu = încâlcitură
 • cârshutâ = capră shută
 • cârshutu = fără coarne
 • cârtâtiratu = strălucitor
 • cârteari = supărare
 • cârteljiu = belciug
 • cârteljiu = inel, belciug
 • carteri, tu = pândă, la
 • cârtescu = atinge, v
 • cârtescu = deranja, v
 • cârtescu = întrista, v
 • cârtescu = supăra, v
 • carti = act
 • carti = carte
 • carti = carte de joc
 • carti = hârtie, coală
 • carti = registru
 • carti = scrisoare
 • carti, a mortsâloru = pomelnic
 • cârtilivosu = aţâţos
 • cârtilivosu = cârcotaş
 • cârtilivosu = cârtitor
 • cârtiljeari = găurire
 • cârtiljeatu = găurit
 • cârtiljedzu = găuri, v
 • cârtiri = atingere
 • cârtit = amărât
 • cârtit = atins
 • cârtit = deranjat
 • cârtit = supărat
 • cârtit tu cheptu = tuberculos
 • cârtiturâ = atingere
 • cârtiturâ = supărare
 • cartofi = cartofi
 • cârtonâ = ornament
 • cârtonâ = stofă
 • cârtsâconjiu, cârtsâcoani = scârţâitor
 • cârtsâconjiu, cârtsâcoanj = crocant
 • cârtsânescu = crăpa, v
 • cârtsânescu = izbi, v
 • cârtsânescu = scârţâi, v
 • cârtsânescu = scrâşni, v
 • cârtsânescu = trosni, v
 • cârtsâniri = scârţâire
 • cârtsâniri = scrâşnire
 • cârtsâniri = trosnire
 • cârtsânitu = scârţâit
 • cârtsânitu = scrâşnit
 • cârtsânitu = trosnit
 • cârtsânosu = scârţâitor
 • cârtsânosu = trosnitor
 • cartsido = oricare
 • cârtsioarâ = iie
 • cârtsunâ = căpăţână
 • cartu = sfert
 • câruljiu = bobină
 • câruljiu = mosor
 • cârunâ = cunună
 • carupilâ = puşcă
 • cârushu = scripete
 • cârutâ = jgheab
 • cârutsâ = căruţă
 • cârutsaru = căruţaş
 • cârutseru = căruţaş
 • cârvalu = caval
 • cârvânaru = cărăvănar-propietar sau conductor de caravana
 • cârvânaru = chirigiu-propietar sau conducător de caravana
 • cârvâni = caravană
 • cârvânliu = caravană, de
 • cârvâsarâ = han pt caravane
 • cârvealji = pâine întreagă
 • cârvukiru = cărăuş
 • câryaciu = ulm
 • câryii = dulap - în zidul casei+C5338
 • casâ = casă
 • casâ = familie
 • casâ = gospodărie
 • câsâbă = oraş
 • câsâbă, câsâbadz = oraş
 • câsâbunjiu = orăşean
 • câsâpnitsâ = măcelărie
 • câsari = coasă
 • câsâtoru = căsătorit
 • casaveti = supărare
 • câsâveti, câsâvets = supărare
 • câsâvyearu = cavaler de onoare
 • câsâvyearu = colăcar - duce colacul de nuntă
 • câscândisescu = sâcâi, v
 • câscândisescu = tachina, v
 • câscari = căscare
 • cascu = căsca, v
 • caselâ = cufăr
 • câsenu = străin
 • câshari = situaţie-stare
 • câshari = stână
 • câshârii = căşărie-unde se face caşul
 • câsharu = baci
 • câsharu = câsharu
 • câshcâvâlaru = caşcaval, cel ce face
 • câshcâvalu = caşcaval
 • câsheari = stână
 • câsheatu = bânză, cu
 • casheri = caşcava, specie de
 • câsheri = groapă de catran
 • câshigicu = iarbă - specie de
 • câshingicu = ceafă
 • câshirlâki = baci, meseria de
 • câshlă, câshladz = cazarmă
 • câshlă, câshladz = loc de iernat
 • câshleagâ = lăsat sec de caş
 • cashmiri = caşmir
 • câshoarâ = căscioară
 • câshtigâ = atenţie
 • câshtigâ = grijă
 • câshtigâ = grijă, băgare de seamă
 • câshtigâ, cu = atenţie cu
 • câshtigari = îngrijire
 • câshtighedzu = îngriji, v
 • câshtigosu = atent
 • câshtigosu = grijuliu
 • câshtigosu, la giocu = câştigător
 • cashu = brânză
 • cashu = caş
 • câshug = coşniţă
 • câsicâ = căscioară
 • câsidhâ = râie
 • câsidhosu = râios
 • câsidhyearu = râios
 • câsii = vargă de aramă
 • câsistrâ = coteţ
 • câsmeti = noroc
 • câsmiri = caşmir
 • câsnacu = coş de nuiele
 • casoitaru = bufon
 • casonâ = ladă
 • castanaryio = pădure de castani
 • câstânat = castaniu
 • câstânji = castană
 • câstânjishti = castani , loc cu
 • câstânjiu = castan
 • castel = culâ
 • castilea = anume
 • castilea = expres
 • castili = anume
 • castili = expres
 • câstinishu = castani, loc cu
 • castori = castor
 • castravetsu = castravete
 • câstrâvetsu = castravete
 • câstrii = cetate
 • castru = citadelă
 • castru = fortăreaţă
 • castru = tabără
 • câsturâ = briceag
 • câsturâ = cuţit
 • cata = cum
 • cata = cum
 • cata = după
 • cata = după
 • câtâ = către
 • câtâ = spre
 • cata cumu = după cum
 • cataclizmo = cataclism
 • cataclizmo = potop
 • câtâcnii = pâclă
 • câtâdhicâtsescu = condamna, v
 • câtâdixescu = binevoi, v
 • câtâdixescu = catadixi, v
 • câtâdixiri = catadixire
 • câtâdixitu = umilit
 • câtâfronisescu = înjosi, v
 • catafronisi = dispreţ
 • câtâfronji = dispreţ
 • câtâhnii = ceaţă
 • câtâhnii = ceaţă
 • câtâhnii = pâclă
 • catahrisi = abuz
 • catai = după cum
 • câtâlahtu = zăvor
 • cataloyu = catalog
 • catandâ = avere
 • câtândii = avere
 • câtândii = bagaje
 • câtândii = noroc
 • câtândisescu = deveni, v
 • câtândisescu = îngriji, v
 • câtândisescu = termina, v
 • catandisi = hal
 • catandisi = situaţie - rea
 • catandisi = stare
 • câtândisiri = ajungere
 • câtândisiri = devenire
 • câtândisitu = devenit
 • câtândorashu = cocoş
 • câtâpâtsescu = încerca, v
 • câtâpâtsiri = încercare
 • câtâpâtsitu = constatat
 • câtâpâtsitu = încercat
 • câtâpâtsitu = observat
 • câtâprâescu = linişti, v
 • câtâprâescu = relaxa, v
 • câtarâ = blestem
 • câtârâsescu = excomunica, v
 • câtrânescu = cătrăni, v
 • câtrânsescu = cătrăni, v
 • câtârnâsescu = cătrăni, v
 • catartu = corabie
 • câtâryar = excroc
 • câtâryar = viclean
 • câtâryârlilji = ticăloşenie
 • câtâryisescu = afurisi, v
 • câtâryisiri = afurisire
 • câtâryisitu = afurisit
 • catasarcâ = flanelă de lână
 • catasarcu = flanelă de lână
 • catashisi = sechestru
 • catastasi = situaţie
 • catastih = registru
 • câtâstrâpsescu = distruge, v
 • câtâtyisescu = afurisi, v
 • cataxipsescu = învrednici, v
 • câtâyrafii = înregistrare
 • câtâyrafii = recensământ
 • câtâyurilji = acuzare
 • câthâ = broască ţestoasă
 • câthârâsescu = curăţi, v
 • câthârâsescu = purifica, v
 • câthârisiri = curăţire
 • câthârisiri = epurare
 • catharticu = purgativ
 • cathedrâ = fotoliu
 • cathi = fiecare
 • cathishunu = fiecare
 • cathmeri = cusur
 • cathmeri = defect
 • catholikii = universal
 • câthurisitu = curăţit
 • cati = judecător
 • câti = câte
 • câti = câte
 • catife = catifea
 • catifuru = povârniş
 • câtikisescu = locui, v
 • catile = asasin
 • catile = criminal
 • catile = rău de tot, om
 • câtilinu = cătinel
 • câtilinu = puţin câte puţin
 • catinâ = cheie
 • câtinâ = spinare
 • câtinaru = lacăt
 • câtiyurii = acuzare
 • câtiyurilji = acuzare
 • câtiyursescu = reproşa
 • câtiyursescu = acuza, v
 • câtiyursescu = blama, v
 • câtiyursescu = ponegri, v
 • câtiyursiri = acuzare
 • câtiyursitu = blamat
 • câtiyursitu = criticat
 • câtiyursitu = ponegrit
 • catmeri = cusur
 • catmeri = defect
 • câtnă = lâcâtuş
 • catorthosi = rezultat
 • catoyi = beci
 • câtrâ = către
 • câtrâ = înspre
 • câtrâ = spre
 • câtrâcearcu = răutăcios
 • catrafusi = bagaj
 • catrafusi = catrafuse
 • câtrânaru = catran, care face
 • câtrânaru = rău
 • câtranu, câtranâ = nefericit
 • câtrani = catran
 • câtrânitu = cătrănit
 • câtranu = nenorocos
 • câtratsâ = nenorocire
 • catregu = corabie
 • catricu = corabie
 • catrig = corabie
 • catrig = corabie
 • câtruvâ = carafă
 • câtsâlacu = căţeluş
 • câtsâlicu = căţeluş
 • câtsâlushu = căţeluş
 • câtsâmaki = legănare
 • câtsâmaki mi facu = legăna, v
 • câtsânu = farfurie
 • catsaonu = Grecotei
 • câtsâroanji = plăcintă rumenită, cu foi multe
 • câtsârosu = buclat
 • câtsârosu = creţ
 • câtsau = căţea
 • câtsau = răutăcoiasă-fig
 • câtsau = rea-fig
 • câtsălu = căţel
 • câtsălu di aljiu = căţel de usturoi
 • câtsănu = farfurie
 • câ-tse ? = de ce ?
 • câ-tse? = de ce?
 • câtsei = jocu pe vine la ceamcu
 • câtsescu = însăila, v
 • catsidu = monedă de 20 bani
 • câtsii = vătrai
 • câtsiri = însăilare
 • câtsith = ban
 • câtsith = monedă
 • câtson = strakină
 • câtsutu = cuţit
 • câtu = cât
 • câtu = cât
 • câtu = deabia
 • câtu = îndată ce
 • câtuhii = stăpânire
 • câtukishdo = oricât
 • câtunâ = avere
 • câtunâ = stare, avere
 • câtunâ = avut
 • câtunu = cătun
 • câturthusescu = reuşi, v
 • câtushi = ipocrit-fig
 • câtushi = pisică
 • câtushu = cotoi
 • câtushu = motan
 • catxipsescu = învrednici, v
 • câuli = conditsie
 • câurâ = arsură
 • câurâ = arsură stomacală
 • câuru = păgân
 • cavai! = vai!
 • câvalâ = cal de călărit
 • câvalâ = cârcă, în
 • câvalâ = călare
 • câvalâ = călărie
 • câvalâ = călărit
 • câvalâ = deasupra-fig
 • cavalarâ = călăreţ
 • câvâlârii = cavalerie
 • câvâlaru = călăreţ
 • cavalu = caval
 • cavanu = ulcior
 • cavazu = poliţist, agent
 • câvgâgi = certăreţ, om
 • câvramâ = conservă de carne
 • câvramâ = tocană
 • cavru = rac
 • câvuki = pălărie ciudată
 • câvuli = acord
 • câvuri = mormânt
 • cavuru = rac
 • cavuru = rac
 • câvuru = rac
 • câvyâgi = certăreţ, om
 • câvyângi = certăreţ, om
 • câvyâturâ = ceartă
 • câvyă = ceartă
 • câvyă = scandal
 • cazacâ = piatră la arşice
 • câzâmii = cazanie
 • câzângi = cazangiu
 • câzani = cazan
 • câzânsescu = câştiga, v
 • câzânulji = cazan mic
 • câză = district
 • câzinaru = opaiţ
 • cazinu = cafenea de rând
 • câzmă = târnăcop
 • cazmiri = caşmir
 • că = că
 • că = pentru că
 • căprioru = căprior
 • cărăbushu = cărăbuş
 • cărăulâ = caraulă
 • cărăulâ = santinelă
 • cărăulgi = santinelă
 • cărăulsescu = caraulă, a sta de
 • cărăusiri = cărăulă, stare de cărăulă
 • cărăveljiu = graur
 • cărshiljiki = răspuns
 • cătinaru = lacăt
 • căuru = infidel
 • ceacal = şacal
 • ceacâzâ = sacâz
 • ceacîru = saşiu, privire
 • ceacrâ = fierărie
 • ceadrâ = cort
 • ceafâ = ceafă
 • ceahri = aspect
 • ceai = ceai
 • ceai = plantă din Pind, aromată ca teiul
 • ceaketu = vestă la femei
 • cealâcu = stejar
 • cealâmi = sabie
 • cealistră = fierul lung al plugului
 • cealma = turban
 • cealpâ = pas
 • cealyagi = muzician
 • ceamceacîzâ = sacâz
 • ceamcu = fel de dans popular
 • ceamnji = dropie
 • ceamu = castron de pământ
 • ceamunâ = conflict
 • ceandâ = geantă
 • ceangii = dansatoare ţigancă
 • ceantă = geantă
 • ceapâ, ceapi = pas
 • ceapcânlâki = răutate
 • ceapcânlâki = ticăloşenie
 • ceapcânu = rău
 • ceapcânu = ticălos
 • ceapcânu = viclean
 • ceapraz = ceapraz
 • cearâ = guturai
 • cearâ = guturai
 • cearcu = trăgaci
 • cearei = mijloc, mod
 • cearei = mod, mijloc
 • cearniceani = dude
 • cearnicenu = dud
 • cearnici = dudă
 • cearper = nebun
 • cearper = zbârlit
 • ceashu = groază
 • ceaşav = înfiorător
 • ceaşav = înfricoşător
 • ceaşcâ = ceaşcă
 • ceatâ = ceată
 • ceatrafilu = greier
 • ceaunu = schelălăi, v
 • ceaushescu = sergentesc
 • ceaushu = sergent turc
 • ceflâ = coajă
 • celepiu = galant
 • celepiu = politicos
 • celnic = celnic
 • cemir = venin
 • cemir = venin
 • cepcuescu = pişca, v
 • cepu = cep
 • cergâ = cergă
 • cernu, cernâ = mohorât
 • cetcâ = perie
 • cicâlescu = flecări, v
 • cicali = şacal
 • cicânescu, cicâniri, = palpita, v
 • cicânescu, cicâniri, = zvâcni, v
 • cicânitu = nebun
 • cicânitu = smintit
 • cicârdisescu = sminti, v
 • cicârdisiri = sminteală
 • cicârdisitu = nebun
 • cicârdisitu = smintit
 • ciceroanâ = năframă albă la fărşeroţi
 • cicioru = pas
 • cicioru = picior
 • cicmac = amnar
 • cicmacâ = gang
 • cicmigi = sertar
 • cicnescu = scrânti, v - de minte
 • cicricâ = beat criţă, fig
 • cicricâ = ruletă
 • cicricâ = vârtelniţă
 • cicricâ = vârtelniţă, rodan
 • cicricoanj = sfârlează mare
 • cicutealâ = socoteală
 • cidâri = cort
 • cifci = clăcaş
 • cifti = armă de vânătoare
 • ciftiliu = rău
 • Cifutu = Evreu
 • cihtâsescu = sminti, v
 • cihtâsiri = sminteală
 • cihtâsitu = confuz
 • cihtâsitu = smintit
 • cihtâsitu = zăpăcit
 • ciiri = păşune
 • cijdisescu = linia, v
 • cijmâ = cizmă
 • ciket = vestă
 • cilâstisescu, cilâstisiri, cilâstisitu = agonisi, v
 • cilâstisescu, cilâstisiri, cilâstisitu = insista, v
 • cilâstisescu, cilâstisiri, cilâstisitu = stărui, v
 • cildâsescu = ului, v
 • cildâsitu = smintit
 • cildisiri = smintire
 • cileahtinu = vatra focului
 • cilecâ = ţurcă
 • cileki = oţel
 • cilengâ = ciucur
 • cilibi = nobil
 • cilicusescu = oţeli, v
 • cilicusiri = oţelire
 • cilicusitu = oţelit
 • cilihtisescu = insista, v
 • cilihtisescu = silinţa a da, v
 • cilihtisescu = strădui, v
 • cilii = şuviţă
 • ciliki = oţel
 • cilimeanu = copil de 7-10 ani
 • cilipârlâki = brutărie
 • cilistrâ = rază
 • ciljlu = falcă
 • cilnicami = celnicime
 • cilnicoanj = celnică
 • cilu = alb
 • cimber = maramă
 • cimbrosu = avar
 • cimbrosu = zgârcit
 • cimbru = cimbru
 • cimbuzi = petrecere
 • cimentu = ciment
 • cimshescu, cimshiri, cimshitu = atinge uşor, v
 • cinacâ = strachină
 • cinacu = strachină
 • cinaki = strachină
 • cingârliu = creştet
 • cingârnescu, cingărsiri, cingârsitu = ciocni, v
 • cingârshescu, cingârsiri, cingârsitu = ciocni, v
 • cingheljiu = belciug
 • cingheljiu = cârlig
 • cingheljiu = inel
 • cinghii = ţigancă dansatoare
 • cinghilacu = cârlig de împletit
 • cinghilacu = igliţă
 • cingrâmi = ger aspru
 • cingu = farfurie din zinc
 • cingu = zinc
 • cinii = carafă
 • cinii = cofă
 • cinu = fuştei de scară
 • cinusharu = cenuşar
 • cinushi = cenuşă
 • cioahâ = nevoiaşe
 • cioarâ = sfoară
 • cioaricu = craci de pantaloni
 • ciocanu = clopot de oi
 • ciocu = cioc
 • ciocu = ciocan
 • cioljiu = maxilar
 • cioljiu = zdreanţă
 • ciomburâ = fulg
 • ciomir = venin
 • ciomu = mândru
 • cionâ, cionjiu = vrabie, vrăbioi
 • ciopu = sorţ
 • ciorbâ = ciorbă
 • ciorbagi = gospodar
 • ciorbagi = înstărit
 • ciorbagi = notabil
 • ciorbagilâki = burghezie
 • ciorgâ = pătură
 • ciorligan = lungan la picioare
 • ciornicu = îndărătnic
 • cioru = picior
 • ciotâ = mânuţă
 • ciotrâ = ciutură, găleată
 • cipâ = căciulă grămustenească
 • cipari = galon
 • cipit = nimic ca zgomot
 • cipitu = creştet
 • cipkenu = rever
 • ciplitoari = ciocănitoare
 • cipocu = coapsă
 • cipocu = şold
 • cipocu = şold
 • cipu = cu urechi mici
 • ciracu = calfă
 • ciracu = cirac
 • circeafi = cearceaf
 • circive = cercevea
 • cirdaki = cerdac
 • cireapu = cuptor
 • cireashi = cireaşă
 • cirec, cireki = sfert
 • cirecâ = pâine întreagă
 • cireshu = cireş
 • cirici = dudă
 • cirici = mură
 • ciriciu = dud
 • cirije = clei
 • cirike = ţest
 • cirikel = cuptoraş
 • cirinidhâ = ţiglă
 • ciriparu = brutar
 • ciripicu = cuptor mic
 • Cirisharu = Iunie
 • cirishu = clei
 • cirishu = lipici
 • cirkeljiu = ţest
 • cirkezu = cerchez - călăreţ turc
 • cirnici = dudă neagră
 • cirniciu = dud
 • cirniciu = răboj
 • cirnidâ = ţiglă, olan
 • cirnidhâ = ţiglă
 • cirnidhâ = ţiglă, olan
 • cirshescu = cerşi, v
 • cirshii = piaţă
 • cirshii = târg
 • cirshiri = răscolire
 • cirshitu = căutat insistent
 • cirtâsescu, cirtâsiri, cirtâsitu = buimăci, v
 • cirtuescu, cirtuiri, cirtuitu = zăpăci, v
 • cirtusescu, cirtusiri, cirtusitu = buimăci, v
 • cishiescu, cishiiri, cishiitu = îngrozi, v
 • cishiti = eşantion
 • cishiti = mostră
 • cishiti = soi
 • cishiti = specie
 • cishitu = spion
 • cishuitu = înfricoşat
 • cit = mâlc
 • citalji = agăţătoare
 • citalji = furcă- braţele
 • citâmanu = individ
 • citâsescu = năvăli
 • citâsiri = năvălire
 • citâsitu = asaltat
 • citii = acoperiş
 • citurâ = dovleac sălbatec
 • citus! = taci!
 • ciubâ = buturugă
 • ciubanâ = lingură de lemn
 • ciubucci = tutungiu
 • ciubuki = pipă turcească
 • ciucâ = creştet
 • ciucanâ = oaie cu talangă
 • ciucâniciu = talangă mică
 • ciucanicu = talangă mică
 • ciucanu = ciocan
 • ciucâtoari = ciocănitoare
 • ciuciu = prunc
 • ciuciu = sugar
 • ciuciulâ = creştet
 • ciuciulâ = pisc
 • ciuciulâ = vârf de munte
 • ciuciulanu = ciocârlan
 • ciuciulcâ = moţ
 • ciuciuleauâ, ciuciuleanu = ciocârlie
 • ciuciuredzu = şopti, v
 • ciuciurlii = ciocârlie
 • ciuciuru, ciuciurari, ciuciuratu = şopti, v
 • ciuciurushu = picioruş
 • ciuculatâ = ciocolată
 • ciucutescu = ciocăni, v
 • ciucutescu, ciucutiri, ciucutit = ciocni, v
 • ciucutescu, ciucutiri, ciucutit - = bea, v
 • ciucutescu, ciucutiri, ciucutit - mintea = frământa, v - gândul
 • ciucutonjiu = băutor
 • ciucutu = boală de inimă
 • ciucutu = zvâcnire dureroasă
 • ciudâ = ciudă
 • ciudâ = minune
 • ciudâ = miracol
 • ciudescu = uimi, v
 • ciudii = minune
 • ciudii = mirare
 • ciudii = uimire
 • ciudiosu = ciudat
 • ciudisescu = mira, v
 • ciudisescu, ciudisiri, ciudisitu = minuna, v
 • ciudisescu, ciudisiri, ciudisitu = mira, v
 • ciuduescu, ciudusiri, ciudusitu = minuna, v
 • ciuduescu, ciudusiri, ciudusitu = uimi, v
 • ciuf = încâlcit
 • ciufleacâ = îndopat
 • ciuflecâ = îndopat
 • ciuflic = micuţ
 • ciuflicâ = burduf
 • ciuflicaru = boier
 • ciuflicaru = moşier
 • ciufliki = fermă
 • ciufliki = moşie
 • ciufulescu, ciufuliri, ciufulitu = încâlci, v
 • ciufulicâ = burduf
 • ciufutinâ = căpăţână
 • ciuiescu = mâna, v
 • ciul = ciuntit
 • ciul = cu urechi mici
 • ciulacu = ciung
 • ciulduescu = ului, v
 • ciule = soldat vânător
 • ciuleaiu = ciocârlie
 • ciuleki = oţel
 • ciulengâ = băţ de joc
 • ciulescu, ciuliri, ciulitu = ciuli, v
 • ciulescu, ciuliri, ciulitu = curăţa de ramuri
 • ciulescu, ciuliri, ciulitu = şterpeli, v
 • ciulescu, ciuliri, ciulitu = tăia, v
 • ciulescu, ciuliri, ciulitu = tuli, v
 • ciulicâ = ţurcă
 • ciuliganu = pasăre răpitoare
 • ciulii = şuviţă
 • ciuliki = oţel
 • ciuljea = prostănac
 • ciulu = musculiţă
 • ciulubetu = vârf
 • ciumâ = moţ de lână
 • ciumagu, ciumagâ = ciomag
 • ciumâracu = pilon
 • ciumbâ = cucui
 • ciumberi = voal de mireasă
 • ciumealâ = hrană
 • ciumleki = ghiveci, mâncare
 • ciumulescu = înşira, v
 • ciumulescu, ciumuliri, ciumulitu = bălăci, v
 • ciumulescu, ciumuliri, ciumulitu = molfăi, v
 • ciumulescu, ciumuliri, ciumulitu = şifona, v
 • ciumulicâ = vârfuleţ
 • ciunari = lamentare
 • ciunari = văitare
 • ciunedzu = văita, v
 • ciungani = pisc
 • ciungu = ciung, fără o mână, un corn
 • ciunjeari = văitare
 • ciunjeatu = văitat
 • ciunke = pentru că
 • ciunu = mărăcine
 • ciunu = prăjină
 • ciunu, ciunari, ciunatu = fura, v
 • ciunu, ciunari, ciunatu = şterpeli, v
 • ciupâlicu = pieire, guşter verde
 • ciupari = panglică
 • ciuparu = ciorap
 • ciupatâ = şoltâc
 • ciupernicâ = ciupercă
 • ciupernicu = voinic
 • ciupilaru = şopârlă
 • ciuplescu, ciupliri, ciuplitu = stâlci, v
 • ciuplescu, ciupliri, ciuplitu = şterpeli, v
 • ciuplitani = plisc
 • ciupliturâ = stâlcitură
 • ciupocu = şold
 • ciuporu = ţeapă
 • ciupraki = agrafă
 • ciupraki = agrafă
 • ciupră = fiică
 • ciuprecâ = agrafă
 • ciupu = câlţi
 • ciupu = copilaş
 • ciupulicu = dezastru
 • ciupulicu = guşter verde
 • ciupulicu = pieire
 • ciupurtescu = atinge uşor, v
 • ciuraciu = ucenic
 • ciurbagi = gospodar
 • ciurbagi = înstărit
 • ciurbâgioanji = soţia gospodarului
 • ciurbă = ciorbă
 • ciurecu = sfert
 • ciurigatu = sucit
 • ciurliganu = lungan la picioare
 • ciurlu-papâ = popă candriu, ţicnit
 • ciuruc = putreziciune
 • ciurunidâ = cărămidă
 • ciurutipsescu, ciurutipsiri, ciurutipsitu = degenera, v
 • ciushciu = nuştiuce
 • ciushtu = oricare
 • ciushuitu = năucit
 • ciuşcâ = ardei iute
 • ciut, ciutâ = şut - fără coarne
 • ciutrâ = căuş
 • ciuturâ = căuş
 • ciuvanjiu = oală spartă
 • ciuvre = batistă brodată
 • civii = cui
 • civitlii = indigo, culoare
 • civrimi = friptură
 • cizmâ = cizmă
 • cîcimoru = căpuşe mare
 • cîftani = maramă
 • cîrinâ = coşniţă
 • clâdhiftiru = cosor
 • clâdhipsescu = tăia cu cosorul, v
 • clându = lână scărmănată
 • clapâ = cursă
 • clapâ = încuietoare
 • clapâ = lanţ
 • clarâ = prăjină
 • clârnetâ = clarinet
 • clâtescu = clăti, v
 • clatinu = clătina, v
 • cleacicâ = cărbune mic
 • cleaciu = cleşte
 • cleaciu = mugure
 • cleambâ = prăjină
 • cleashti = cleşte
 • clendzâ = sanda din lemn
 • clidhushi = articulaţie
 • clidhushi = încheietură
 • climâ = climă
 • climâtsidhâ = viţă de vie uscată
 • climbuciu = rămurea
 • climbuciu = surcea
 • clincâ = vale
 • clindâ = bobârnac
 • clinumsiri = moştenire
 • clir = cler
 • clir = progenitură
 • clir = sorţ
 • clirâ = progenitură
 • clirâ = specimen
 • clirunomu = moştenitor
 • clirunumii = moştenire
 • clirunumsescu = moşteni, v
 • clisâ = argilă
 • clisi = citaţie
 • clistiru = irigator
 • clivâtâreau = boltă de viţă
 • cljeagu = avere - fig
 • cljeagu = cheag
 • cljeagu = rânză
 • cljeai = broască de uşă
 • cljeai = cheie
 • cljeamâ, si = insemna, v
 • cljeashti = cleşte
 • cljeciu = rămurea
 • cljegu = închega, v
 • cljem = chema, v
 • cljem = chema, v
 • cljem = invita, v
 • cljemu = chema, v
 • cljiitsâ = cheiţă
 • cljimari = chemare
 • cljimari = chemare
 • cljimari = invitaţie
 • cljimatu = chemat
 • cljimatu = invitat
 • cljinu = clin
 • cljinu = închina, v
 • cljinu = toană
 • cljishutsâ = agrafă
 • cljishutsâ = copcă, agrafă
 • clo = acolo
 • cloaci = cloşcă
 • cloatsâ = copită, lovitură de
 • cloci = cloşcă
 • clocutu = clocot
 • clondiru = butelie
 • clondiru = vas de pâmant
 • cloputu = talangă
 • closhcâ = closhcă
 • clotsâ = copită, lovitură de
 • clucescu = cloci, v
 • cluciri = clocire
 • clucitu = clocit
 • clucutescu = clocoti, v
 • clucutescu = fierbe în clocot, v
 • clucutiri = clocotire
 • clucutitu = clocotit
 • cluputiciu = talangă mică
 • cluputicu = talangă mică
 • clurâ = covrig
 • clutsatâ = copită, lovitură de
 • clutsuescu = azvârli cu copita, v
 • cluvii = colivie
 • cluvyisescu = cloci, v - strica, v
 • cluvyisitu = clocit, stricat
 • cluvyiu = clocit, stricat
 • cluzunescu = scrânti, v
 • cluzuniri = scrântire
 • cluzunit = scrântit
 • cmu-tsi = oricum
 • coa = încoace
 • coacâ = crestătură
 • coacâ = curmătură
 • coacâ = gaură
 • coacâz = coacăz
 • coaci = flanelă
 • coadâ = coadă
 • coaji = coajă
 • coală = coală
 • coamâ = coamă
 • coapsâ = coapsă
 • coarâ = scoarţă
 • coardâ = coardă
 • coardâ = sabie
 • coardâ = sabie
 • coardâ = sfoară
 • coardâ = ţarc mic
 • coardâ, cordzâ = panglică
 • coasâ = coasă
 • coastâ = coastă
 • coatsinu = roşcat la cap
 • coatsiri = coacere
 • cobâ = nenorocire
 • cobu = singur sărman
 • cocâ = bomboană
 • cocâ = căpăţână
 • cocalâ = sâmbure
 • cocinâ = coteţ
 • cociu = arşic
 • cocoshurâ = umflătură
 • cocu = coace, v
 • cocu = puroia, v
 • cocut = cocoş
 • codoshu = codoş
 • codru, coduru = codru
 • codru, coduru = codru
 • codru, coduru = pădure
 • codru, coduru = piaţă publică
 • codushlâki = codoşenie
 • cofâ = cap
 • cofâ = craniu
 • cofâ = ploscă
 • cofetâ = cofeturi
 • cohi = colţ
 • cohi = colţ
 • cohi = ungher
 • cojoc = cojoc
 • cojocar = cojocar
 • cokinitsâ = scarlatină
 • cokiroshilu = roşietic
 • cokiu = bastard
 • colâ = scrobeală
 • colacu = linguşitor
 • colasi = ântuneric
 • colasi = infern
 • colburecâ = plăcintă de carne
 • colea-mbolea = fleacuri
 • colibâ = colibă
 • colicâ = colică
 • colindâ = Mos ajun
 • colindu = covrig
 • colivâ = colivă
 • coljiu = coi
 • colonjea = dezastru
 • colpidi = plăcinte
 • coluv = berc, fără coadă
 • comâ, comati = parte
 • comâ, comati = partid
 • cominâ = drojdie
 • condaru = lance
 • condicâ = condică
 • condrâ = contra
 • congulâ = neghină
 • consultu = consulta, v
 • consulu = consul
 • contra = contra
 • contracci = contractant
 • copâ = căpiţă
 • copâ = claie
 • copâ = teslă
 • copan = copaie
 • copan = copilaş
 • copan = pulpă
 • copil = bastard
 • copos = osteneală
 • coptu = copt
 • coracu = corb
 • coranu = păstrăv
 • corbu = corb
 • corbu = nefericit
 • corbu = negru
 • corbusitu = nenorocit
 • corcanu = ţeapăn
 • cornu = bucium
 • cornu = colţ
 • cornu = colţ
 • cornu = corn de animal
 • cornu = corn, pm
 • cornu = gând -fig
 • cortsâ = ploşniţă
 • coru = horă
 • cosâ = coasă
 • cosagi = cosaş
 • coshu = coş
 • costenliv = costeliv
 • cosu = coase, v
 • cothrâ = murdărie
 • cothuru = cerc de gât
 • cotsalâ = pleavă
 • cotu = cot
 • cozmu = lume
 • cozmu = univers
 • crâcimâ = adălmaş
 • crâciunu = buştean
 • Crâciunu = Crăciun
 • cracmi = perciuni
 • crahtu = deşteptător din somn - persoană angajată
 • crangâ = cracă
 • craniu = craniu
 • crapu = crap
 • crâshmă, crâshmadz = adălmaş
 • crâsht = hârşt - tăiere
 • cravatâ = cravată
 • creacu = pripor
 • creashtiri = creştere
 • creashtitu = creştet
 • creastâ = creastă
 • creaştic = creştet
 • creditu = credit
 • credu = crede, v
 • crefcu = fraged
 • crefcu = proaspat
 • creftu = fraged
 • creftu = proaspat
 • crehtu = fraged
 • crehtu = proaspat
 • cremasi = legătura
 • cremini = cremene
 • crepâ = vopsea roşie
 • crepu = crăpa, v
 • crepu = muri, v - fig
 • cresâ = creastă
 • crescu = creşte, v
 • crieru = creier
 • crimâ = grămadă
 • crimâ = mulţime
 • crimâ = păcat
 • crinâ = baniţă
 • crinâ = ladă
 • crinâ = stup
 • crinti = canin, dinte
 • crinu = crin
 • cripari = crăpare
 • cripari = necaz, fig
 • cripatâ = zori de zi
 • cripatâ = zori de zi
 • cripatu = crăpat
 • cripatu = îngrijorat, fig
 • cripatu = nefericit, fig
 • cripatu = nenorocit
 • cripirurâ = crăpătură
 • cripsanâ = ascunzătoare
 • criscutu = crescut
 • crise = proces
 • crisescu = judeca, v
 • crisescu = raţiona, v
 • crishtinami = mulţime de creştini
 • crishtinâtati = creştinătate
 • crishtinedzu = creştina, v
 • crishtinescu = creştinesc
 • crishtinipsescu = creştina, v
 • crishtinipsiri = creştinare
 • crishtinipsitu = creştinat
 • crishtinu = creştin
 • crishtinu = om bun, fig
 • crivati = pat
 • crocu = gălbenuş de ou+C725
 • crocu = şofran
 • cropu = clocotită
 • cropu = fierbinte
 • crotu = larmă
 • crubâ = gaură
 • crucishalui = cruciş
 • crucudhilu = crocodil
 • crudu, crudâ, crudz, crudi = crud
 • cruescu = aranja, v fig
 • cruescu = croi, v
 • cruescu = urzi, v fig
 • cruiri = croire
 • cruitu = croit
 • cruiturâ = croitură
 • crunâ = cunună
 • crundu = curând
 • crupu = oală
 • crushu = ciorkine
 • crushu = sorb
 • crustalu = cristal
 • crutsescu = întoarce ceasul, v
 • crutsi = cruce
 • crutsicâ = cruciuliţă
 • crutsicăljiuri = răspântie
 • cshură, cshuranj = naiv
 • cshură, cshuranj = prostuţ
 • ctituru = ctitor
 • cu fatsa albâ = curat, cu faţa
 • cu numâ = renumit
 • cuâ = coajă de pâine
 • cubâescu = cobi, v
 • cubâiri = cobire
 • cubei = boltă
 • cubelu = boltă
 • cubiliki = cobire
 • cubilitsâ = cobiliţă
 • cubilji = cobire
 • cuburi = pistol
 • cucâ = bonetă
 • cuceafcâ = crestătură
 • cuceaftâ = crestătură
 • cuceanu = cocean
 • cuceanu = varză
 • cucescu = cloci, v
 • cucescu = ghici, v
 • cuci-cuci = cuţu-cuţu
 • cucigi = birjar
 • cucii = trăsură
 • cucitoari = ghicitoare
 • cuciub = buştean
 • cuciub = ciung
 • cuciumitu = cârn
 • cuciumoru = nămol
 • cuciuro = pătul
 • cuclâ = păpuşă
 • cucoashi = cucă
 • cuconâ = cocoană
 • cuconu = cocon
 • cucoshu = nuc, pom
 • cucotu = cocoş
 • cucu = bonetă
 • cucu = cuc
 • cucuciu = con de pin
 • cucuciu = ştiulete
 • cucudâ = bubă pe piele
 • cuculâ = capuşon
 • cuculescu = cocoloşi
 • cuculiciu = con de pin
 • cuculiciu = ştiulete
 • cuculiri = cocoloşire
 • cuculitu = cocoloşit
 • cuculjeatu = cucuiat
 • cuculjeatu = moţat
 • cuculjiu = cucui
 • cuculjiu = moţ
 • cucumbiciu = pepene verde crud
 • cucumbishu = plăcintă, fel de
 • cucumishu = plăcintă, fel de
 • cucureciu = aperitiv fript
 • cucureciu = aperitiv friptură
 • cucuruz = aperitiv din măruntaie
 • cucusheatu = cocoşat
 • cucushică = nucă mică
 • cucutâ = cucută
 • cucuticiu = cocoşel
 • cucuticiu = felie de pâine
 • cucutsălu = cocoşel
 • cucuvai = cucuvea
 • cucuveauâ = cucuvea
 • cucuvitsâ = pipirig, plantă nuiele
 • cudaru = codaş
 • cudisescu = poposi, v
 • cuditsâ = codiţă
 • cuditsâ = noadă
 • cudoshu = codoş
 • cudumanu = voinic
 • cudushlâki = codoşie
 • cuf = surd
 • cufal = scorbură
 • cufciugaru = coşciugar
 • cufciugu = coşciug
 • cufculâ = găoace
 • cufetâ = bomboană
 • cufii = pahar
 • cufinâ = coş
 • cufitsâ = coşuleţ
 • cufkisescu = cariat, a deveni
 • cufkisescu = găunos, a deveni
 • cufkisitu = găunos devenit
 • cufkiu = găunos
 • cufkiu = stricat
 • cufoari = diaree
 • cuftor = cuptor
 • cufumâ = cadavru
 • cufumâ = hoit
 • cufumâ = scorbură
 • cufurescu = cufuri, v
 • cufuritu = cufurit
 • cufuritu = fricos, fig
 • cufuryearu = cufuros
 • cufuryearu = fricos, fig
 • cufusescu = asurzi, v
 • cufusiri = asurzire
 • cufusit = asurzit
 • cugea = cogeamite
 • cugiri = casă de bani
 • cuhmâ = cadavru
 • cui = a cui
 • cuibairu = cuib
 • cuibaru = cuib
 • cuibu = cuib
 • cuikishdo = oricine
 • cuikishdo = oricui
 • cuiniva = cineva
 • cuitescu = gândi, v
 • cuitiri = amintire
 • cukeauâ = bob
 • cuki = rosiatic
 • cukilami = tineret
 • cul, culâ = roscat-sein
 • culâ = castel
 • culâ = castel
 • culâ = turn
 • culacu = colac
 • culacu = turtă
 • culâcushu = colăcel
 • culai = uşor
 • culai = uşurinţă
 • culâkii = linguşire
 • culâkipsescu = linguşi, v
 • culâkipsiri = linguşire
 • culâkipsitu = flatat
 • culani = colier
 • culari = gluga
 • culari = pafta
 • culârsescu = scrobi, v
 • culârsiri = scrobire
 • culârsitu = scrobit
 • cularu = guler
 • culâsescu = pedepsi, v
 • culasi = colonel
 • culastrâ-protlu lapti = curasta - primul lapte
 • culcari = culcare
 • culcatu = culcat
 • culcu = culca, v
 • culcu = roib
 • culcushu = culcuş
 • culcusuri = colportor
 • culcutescu = clăti, v
 • culcutiri = clătire
 • culcutitu = clătit
 • culeaciu = terci
 • culeashu = terci
 • culeastrandu = clopoţei
 • culeatsâ = ţâţa oii
 • culedzu = blestema, v
 • culegu = culege, v
 • culeu = cârnat
 • culgiosu = antreu, la casa
 • culidzari = blestemate
 • culimbisescu = scălada, v
 • culimbisiri = scăldare
 • culimbisitu = scăldat
 • culindâ = colindă
 • culindaru = colindător
 • culindedzu = colinda, v
 • culingiosu = pirpiriu
 • culistră = furcă
 • culmâ, culmi = vărf
 • culoanâ = coloană
 • culpanu = scutec
 • culucancu = cârnat
 • culucushu = colăcel
 • culufi = învelitoare
 • culughiosu = antreu, la casa
 • culumbirâ = pederast
 • culumbishâ = porumbiţă
 • culumbu = porumbel
 • culumbushu = porumbel
 • culupanu = scutec
 • culususâ = codubatură
 • culutumbâ = tumbă
 • culuvii = colivie
 • cum = cum
 • cum = pe când
 • cumalindru = şiret
 • cumandâ = comandă
 • cumândârgi = gardian
 • cumândârgi = îngrijitor
 • cumândârsescu = îngriji, v
 • cumândârsiri = supraveghere
 • cumândârsitu = ingrijit
 • cumândaru = comandant
 • cumânicu = cumineca, c
 • cumânicu = împărtăşi, v
 • cumanj = provizii
 • cumarâ = cătină
 • cumarâ = dulap
 • cumârgi = cartofor
 • cumaru = pomişor
 • cumashu = adăpost
 • cumashu = stofă
 • cumasu = coteţ
 • cumatâ = bucată
 • cumâthisescu = tăia in bucăţi
 • cumâtici = bucăţică
 • cumâtushu = bucăţică
 • cumbanii = societate
 • cumbanu = trântor
 • cumbarâ = puşculiţă
 • cumbârlâki = cumetrie
 • cumbaru = fin
 • cumbostrâ = salată
 • cumbuloyi = mătănii
 • cumburâ = pistol
 • cumburâ = revolver
 • cumburâ = zăpăcit
 • cumbushoanj = vecinătate
 • cumenj = drojdie
 • cumerki = vamă
 • cumidhii = comedie
 • cumisaru = comisar
 • cumitagi = comitagiu - revoluţionar bulgar
 • cumitii = rebeliune
 • cumitu = comitagiu - revoluţionar bulgar
 • cumnatu = cumnat
 • cumnicari = cuminecare
 • cumnicari = împărtăşire
 • cumnicatu = cuminecat
 • cumnicatu = împărtăşit
 • cumnicâturâ = cuminecătură
 • cumnicâturâ = împărtăşanie
 • cumpiru = cartof
 • cumpiti = cumpăt
 • cumshoanj = adunare
 • cunaki = conac
 • cunaki = distanţa dintre 2 popasuri
 • cunaki = popas
 • cunaki = tribunal
 • cunâscâtoru = cunăscător
 • cunavi = dihor
 • cuncavu = colţuros
 • cundacu = pat de puşcă
 • cundândiru = vestă cu mâneci
 • cundaru = lancie
 • cundiljeatu = pictat
 • cundiljeauâ = semnătură
 • cundiljisescu = încondeia, v
 • cundiljisiri = consemnare
 • cundiljisitu = încondeiat
 • cundiljiu = condei
 • cundisescu = poposi, v
 • cundisiri = poposire
 • cundraki = contract
 • cundratâ = contract
 • cundupsescu = poposi, v
 • cundurâ = pantof
 • cunduragi = cizmar
 • cunduragilâki = cizmărie
 • cundusescu = poposi, v
 • cundushu = haină lungă
 • cunetâ = flacon
 • cunetâ = sticlă
 • cunetâ = sticluţă
 • cuniva = nimeni
 • cuniva = niumănui
 • cunjeacu = arşic plumbuit
 • cunjeacu = coniac
 • cunji = leagăn
 • cunoashtiri = cunoashtere
 • cunoscu = cunoashte, v
 • cunsoltu = consultare
 • cunsulatâ = consulat
 • cunupi, cunuki = ţânţar
 • cunupidhâ = conopidă
 • cunuscutoru = cunoscător
 • cunuscutu = cunoscut
 • cunushmai = cunoştinţă
 • cunushtusescu = convorbi, v
 • cunushtusescu = întâlni, v
 • cupâ = cupă
 • cupâcearcâ = sapă
 • cupâcearu = lemnar, care vinde lemn
 • cupâcinâ = stejăriş
 • cupaciu = copac
 • cupaciu = stejar
 • cupanâ = albie
 • cupanâ = copaie
 • cupanj = albie
 • cupanj = copaie
 • cupânjeat = săpat adânc
 • cupânjitsâ = albie mică
 • cupânjitsâ = copaie mică
 • cupâran = haină
 • cupâsescu = pofti, v
 • cupceau = agrafă
 • cupel, cupelâ = copil, copilă
 • cupii = turmă
 • cupilaciu = copilandru
 • cupilciu = copil fin flori
 • cupilciu = copilaş
 • cupitâ = copită
 • cupitsâ = copcă
 • cuprii = gunoi
 • cuprii = gunoi
 • cuprii = gunoi
 • cuprisescu = gunoi, v
 • cuprisiri = gunoire
 • cuprisiti = gunoite
 • cuptoru = cuptor
 • cuptură = puroi
 • cupuran = haină
 • cupusescu = invita, v
 • cupusescu = pofti, v
 • cupusiri = invitare
 • cupusitu = invitat
 • curâ = petrece, se
 • curabe, curabadz = prăjitură uscată
 • curacu, curats = corb
 • curagiosu-oasâ = curajos
 • curaiu = curaj
 • curaju = curaj
 • curamanâ = tain
 • curanu = coran
 • curari = curăţare
 • curari = curgere
 • curari = scurgere
 • curasani, curasănj = tencuială
 • curatu = curat
 • curatu-tâ, curats-ti = curăţat
 • curauâ, curăi = curea
 • curazadz = mătăsuri
 • curazei = pânză de mătase
 • curazi = pânză de mătase
 • curbaiu, curbairi-curbai = cuib
 • curbani = sacrificiu
 • curbani mi facu = sacrifica, v
 • curbani, curbănj = adorat, fig
 • curbani, curbănj = drăguţ, fig
 • curbani, curbănj = jertfă
 • curbani, curbănj = miel, .. Etc -fript
 • curbani, curbănj = sacrificiu
 • curbani, curbănj = scump, fig
 • curbeti, curbets = străinătate
 • curbetu-tâ, curbets-ti = ţigan
 • curbisescu, curbisiri, curbisitu = nenoroci, v, nenorocire, nenorocit
 • curbishanu- nâ, curbishanj - ni = nefericit
 • curcaci = cartof
 • curcalecu = greier
 • curcari, curcări = arpagic
 • curconjiu, curconji = soţ, însoţitor
 • curcu, curtsâ = curcan
 • curcubetâ, curcubeti = dovleac
 • curcubetâ, curcubeti = fleacuri- fig
 • curcubeu, curcubei = curcubeu
 • curcubitaru = vânzător de dovleac
 • curcufeli = fleacuri- fig
 • curcufeli = mofturi
 • curcufeli = prostii
 • curcushoru = ştafetă
 • curcusuru = intrigant
 • curdeauâ, curdeli = panglică
 • curdelâ, curdei = panglică
 • curdheauâ, curdhei = curaj
 • curdheauâ, curdheli = panglică
 • curdhelji = gheată
 • curdhilaru = cizmar
 • curdhilă = cizmar
 • curdhoni = cordon
 • curdhusescu = acorda, v
 • curdisescu - mi, curdisitu, curdisiri = aşterne la..., v
 • curdisescu - mi, curdisitu, curdisiri = fuduli, v
 • curdisescu - mi, curdisitu, curdisiri = instala, v
 • curdisescu, curdisitu, curdisiri = întoarce ceasul, v
 • curdusitu, curdisitâ = aranjat lucru, treabă
 • cureciu = curişor
 • curescu = croi, v
 • curescu = plînui, v
 • curghiosu = curios
 • curi ? = cui ?
 • Curicu = Iulie
 • curii = pădure
 • curiri = croire
 • curitu = croit
 • curmâ, curmadz = curmală
 • curmari = înţărcare
 • curmat = înţărcat
 • curmâturâ = curmătură
 • curmâturâ = ruptură
 • curmâturâ = terminătură
 • curmicami = flacără mare
 • curmidhâ = ceapă
 • curmu = abate, v
 • curmu = cauza, v
 • curmu = despărţi, v
 • curmu = desprinde, v
 • curmu = devia, v
 • curmu = înceta, v
 • curmu = înţărca, v
 • curmu = înţărca, v
 • curmu = lăsa de , a se, v -
 • curmu = opri, v
 • curmu = opri, v
 • curmu = retrage, v -
 • curmu = separa, v
 • curmu = speti, v
 • curmu = tăia, v
 • curmu = termina, v
 • curmu, - mi = obosi, v
 • curmu, curmuri = funie, capăt de
 • curnidhâ = cornişă
 • curnidhâ = ramă
 • curnitsâ = cornişă
 • curnitsâ = ramă
 • curnizâ = cornişă
 • curnizâ = ramă
 • curnjeahto = praf
 • curnjeahto = pulbere
 • curnutseauâ = fruct
 • curnutselu = roşcovă
 • curnutu = cornut
 • curoari = căldură
 • curoiu = găleată
 • curpaie = gunoi
 • curpanu = curpen
 • cursaru = pirat
 • curshum = glonţ
 • curshumat = împuşcat
 • curshumi = glonţ
 • curshumi = glonţ
 • cursu = prăpăd
 • cursu = vuiet
 • cursu = zgomot
 • curtelâ = cuţit mare
 • curti = curte
 • curtsori = şale, crucea de la
 • curturisescu, curturisiri, curturisitu = scăpa, v
 • curtusu = ultim
 • curu = cur
 • curu = curăţa, v
 • curu = curge, v
 • curunâ = coroană
 • curundari = grăbire
 • curundeatsâ = iuţeală
 • curundedzu = grăbi, b
 • curundu = curând
 • curundu = curând
 • curunu = cununa, v
 • curvâ = curvă
 • curvârii = curvie
 • curvârisescu = curvăsări, v
 • curvaru = curvar
 • cuscrâlji = cuscrie
 • cuscrami = cuscrime
 • cuscru = cuscru
 • cuscuni = profil
 • cuseari = coasere
 • cuseauâ = coadă de păr
 • cuseauâ = cosiţă
 • cusheari = amic
 • cusheari = camarad
 • cusheari = văr
 • cusheljiu = coş
 • cushiri = amic
 • cushiri = camarad
 • cushiri = văr
 • cushoru = coş
 • cushoru = stup
 • cushugu = dulap
 • cushuri = amic
 • cushuri = camarad
 • cushuri = văr
 • cusitsâ = cosiţă
 • cusoru = cocoaşă
 • cusoru = seceră
 • custâ, custatu, custari = spori, v
 • custicâ = costiţă
 • custisescu, custisiri, custisitu = costa, v
 • custumi = costum
 • custurâ = briceag
 • cusuescu, cusuiri, cusuitu = cosi, v
 • cusuratu = cocoşat
 • cusuri = defect
 • cusuri = rămăşiţă
 • cusuri = rest
 • cusurinu = văr
 • cusurinu = verişor
 • cusurinu-veru = văr primar
 • cusutu = cusut
 • cusuturâ = cusătură
 • cutar = strungă
 • cutar = ţarc
 • cutâretsu = ţărcuşor
 • cutâvâlescu = tăvăli, v
 • cuteatsâ = coteţ
 • cutedzu, cutidzari = cuteza, v- cutezare
 • cutedzu, cutidzari = îndrăzni, v - îndrăznire
 • cutii = coşciug
 • cutii = cutie
 • cutii = oglindă
 • cutlâ = baniţă
 • cutlâ = căuş
 • cutmaciu = lapte de putină
 • cutnii = ţesătură din bumbac şi mătase
 • cutreamburu = cutremur
 • cutreamburu = cutremura, v
 • cutreamburu = îfioria v
 • cutreamuru = cutremur
 • cutreamuru = cutremura, v
 • cutreamuru = îfioria v
 • cutremburu = cutremur
 • cutremu = cutremur
 • cutremuru = cutremur
 • cutrimburari = cutremurare
 • cutrimburatu = cutremurat
 • cutriyiru = cutreiera, v
 • cutrom = groază
 • cutruburatu = tulburat
 • cutruburu = tulbure
 • cutruljeauâ = grâu alb
 • cutrumuredzu = înfiora de groază, v
 • cutrumuredzu = îngrozi, v
 • cutrusescu = tunde, v
 • cutseari = coacere
 • cutsu = semi
 • cutsu-beari = semi băută
 • cutsu-biutu = semi băut
 • cutsuru = buştean
 • cutsuru = butuc
 • cutsuru = prost, fig
 • cutsuticu = cuţitaş
 • cutsutu = cuţit
 • cutsutushu = cuţitaş
 • cutulburu = tulbura, v
 • cutumagu = pitricea
 • cutumas = cocină
 • cutunit = tolănit
 • cutura = cu toptanul
 • cutura = fără măsură
 • cutura = la noroc
 • cuturburat = tulbure
 • cuturburu = tulbura, v
 • cuturela = nesăbuit
 • cuturgi = nesocotit, om
 • cutursescu, cutursiri, cutursit = debarasa, v
 • cuturu = cu toptanul
 • cuturu = fără măsură
 • cuturu = la noroc
 • cutuvlescu = tăvăli, v
 • cutuvulescu = tăvăli, v
 • cutuvulitu = tăvălit
 • cuuâ = coajă de pâine
 • cuvârdă = darnic
 • cuvârdă = generos
 • cuvari = ghem
 • cuvatâ = strachină din lemn
 • cuvâticâ = strachină mică
 • cuvâtici = strachină mică
 • cuvă = găleată
 • cuvendâ = convorbire
 • cuvendâ = cuvânt
 • cuvendâ = discurs
 • cuvertâ = pătura de pe cal
 • cuvet = forţă
 • cuveti = forţă
 • cuvintedzu = cuvânta, v
 • cuvlukiu = baldachin
 • cuvurdhă = generos
 • cuvurdhăliki = dărnicie
 • cuvutosu = scobit
 • cuzmican = laic
 • da neauâ = ninge, v
 • da ploai = ploua, v
 • dâblâ = tavă de servit cafea,...
 • dabloanâ = dubloană - monedă de aur spaniolă
 • dablonâ = dubloană - monedă de aur spaniolă
 • daboga, dau = descotorosi, v
 • daboha, dau = descotorosi, v
 • daboljea = naiv
 • daboljea = prostănac
 • dacâ = tocător
 • dadâ = mamă
 • dâdeari = dare
 • dadunu = împreună
 • dafinâ = dafină - floare de dafin
 • dafinu = dafin
 • dafnă = dafină - floare de dafin
 • dâgâescu = auzi, v
 • dâguescu = auzi, v
 • dâhnescu = duhni, v
 • dai = mândru
 • dâiaki = reazem
 • dâilâki = mândrie
 • daileanu = chipeş
 • dâiliki = mândrie
 • dailjeanâ = puşcă
 • dailjeanu, dailjeanâ = chipeş
 • dailjeanu, dailjeanâ = mandru
 • dailjeanu, dailjeanâ = voinic
 • daima = totdeauna
 • daimacu = ciocan
 • dâinsescu = rezista, v
 • daire = tobă mică
 • dâire = tamburină
 • daitcu = orgolios
 • dalâ = lapte bătut
 • dalacâ = boală de splină
 • dâlacâ = boală de splină
 • dalaga = fuga
 • dalaga = iute
 • dalaga = repede
 • dâlagu = alerga, v
 • dâldâsescu, dâldâsiri, dâldâsitu = năvăli, v
 • dâldâsescu, dâldâsiri, dâldâsitu = risca, v
 • dâldâsescu, dâldâsiri, dâldâsitu = risca, v
 • dâldâsiri = înfruntare
 • dâldâsiri = înfruntare
 • dâldâsitu = curajos
 • dâldâsitu = decis
 • dâldâsitu = expus
 • dâldâsitu = expus
 • dâldâsitu = hotărăt
 • dalgâ = val
 • dâlgani, acatsu = discordie
 • dâlgani, acatsu = discordie
 • dalingâ = birjă
 • daljeanu = chipeş
 • damâ = grajd
 • damâ = grajd
 • dâmâ = pagubă
 • damageanâ = damigeană
 • dâmâljiugu = plug
 • dâmâljiugu = plug
 • dâmarâ = rasă
 • dâmarâ = rasă
 • dâmârlitcu = de rasă
 • dâmârlitcu = de rasă
 • dâmâzlâki = prăsilă
 • dâmâzlâki = prăsilă, de
 • dâmblă = dambla
 • damcâ = pată
 • damcâ = sigiliu
 • damca bagu = pecetlui, v
 • damca bagu = stigmatiza, v
 • dâmcusescu = păta, v
 • dâmcusescu = sigila, v
 • dâmlai = dambla
 • dâmlusescu, dâmlusiri, dâmlusit = paraliza, v
 • dâmuri = hârtoape
 • dânalji = cleşte de cizmar
 • dânâpoi = înapoi
 • dânâsescu = opri, v
 • dânâsescu = reziata, v
 • dânâsescu = rezista, v
 • dânâsiri = oprire
 • dânâsiri = rezistare
 • dânâsitu = oprit
 • dancâ = adânc
 • danda = de când
 • dândânai = dandana
 • dândână = dandana
 • daneavra = adineauri
 • danelâ = cremă
 • danelâ = elită
 • dangâ = adânc
 • dânga = din belşug
 • dânga = doldora
 • dângânescu, dângâniri, dângânitu = crăpa de necaz, v
 • dângânescu, dângâniri, dângânitu = plesni, v
 • dângă = asin
 • dângă = obraznic
 • dânglirâ = măgar, măgăriţă
 • dângljeatu = urchiat
 • dângljinatu = urechiat
 • dângusescu, dângusiri, dângusitu = umple doldora, v
 • dao = doi
 • daosprădzatsi = doisprezece
 • dapoia = apoi
 • daporpoia = apoi
 • dar, pishkeshi = dar, cadou
 • dârâ = dâră
 • dârâ = urmă
 • daracu = drac
 • dârâmari = fărâmare
 • dârâmat = dărâmat
 • daraveră = afacere
 • daraveră = tranzacţie
 • dârci = ploaie grea
 • dardarâ = sfârlează zbârnâitoare
 • dârdârescu, dârdâriri, dârdârit = bâlbâi, v
 • dârdârescu, dârdâriri, dârdâritu = flecări
 • dârdârescu, dârdâriri, dârdâritu = trăncăni
 • dârdâriri = flecărie
 • dârdârosu = flecar
 • dari = dat
 • dari = impozit
 • dari = pomană
 • dari-loare = afacere
 • dari-loare = comerţ
 • dari-loare = tranzacţie
 • dari-loari = alişveriţâş
 • dari-loari = comerţ
 • dari-loari = tranzacţie
 • dârlicu = maldăr
 • dârmâ = basma mare
 • dârmâ = cracă
 • dârmâ = ramură
 • dârmâ = ramură
 • dârmâ = ramură
 • dârmalâ = nemernic
 • dârmani = ruine
 • dârmâtseau = rămurea
 • dârmonjiu = dârmon - ciur pt cereale
 • dartmă = broboadă
 • dâruescu = dărui, v
 • dârvar = lemnar
 • dârveni = barieră
 • dâryatu = pândar
 • dâryatu = paznic
 • dâs, dâshi = dânsul, dânshii
 • dasharu = iubit
 • dasharu = proprietar
 • dasharu = stăpânul casei
 • dashu = drag
 • dashu = iubit
 • dashuru = iubit
 • datâ = dată, a da
 • datâ = Est
 • datâ = obicei
 • datâ = obicei
 • datâ = Răsărit
 • datâ = Răsărit
 • datâ = spaimă
 • datâ - unâ = dată - o
 • dâtor = dătător
 • datu = dat, a da
 • datu = datină
 • datu = datorie
 • datu = impozit
 • datu = ivit
 • datu = obicei
 • datu = promis
 • datu = răsărit, a răsări
 • datu = venit
 • daturâ = durere de picioare
 • dau = apuca, v - pe la
 • dau = da, v
 • dau = da, v
 • dau = răsări, v - soarele
 • dauâ = două
 • dâuledzu = deşela, v
 • dâulgi = toboşar, v
 • dauli = amândouă
 • dauli = ambele
 • dâulji = tobă
 • dâvai = judecată
 • dâvani = tavan
 • dâvânisescu, dâvânisiri, dâvânisitu = tăvăni - a face tavanul
 • davanu = salcâm
 • davanu = tăun
 • dâvâturâ = certuri
 • daveli = câine alb cu negru
 • dâvii = proces
 • dâvrânescu = insista, v
 • dâvrânescu = îndrăzni
 • davunu = tăun
 • dălaga = iute
 • de = aşadar
 • de = deci
 • de! = deh!
 • dea = dar- de ce
 • deadunu = împreună
 • deadunu = împreună
 • deadzitu = deget
 • deagâ = creangă
 • deagâ = ramură
 • deagâ = ramură
 • dealihea = adevărat
 • dealihea = întradevăr
 • deaneavra = adineaori
 • deaneavra = adineauri
 • deapinu, dipinari, dipinatu = depăna, v
 • deapiru = depăra - smulgere de păr
 • deapiru = extenua, v
 • deapiru = geme, v
 • deapiru = încăiera, v
 • deapiru = sfâşia - de durere, v
 • deapiru = tângui, v
 • deapiru = vaiet
 • deapiru = văicăreală
 • deapiru = văicări, v
 • deapiru = văita, v
 • deapoaia = apoi
 • deaspir = desperare
 • deaspir = desperat
 • deavârliga = împrejur
 • de-ayii = de grabă
 • deazitu = deget
 • deca = pentru că
 • defi = ducă-se
 • degâ = cracă
 • dem = dar- de ce
 • demec = adică
 • demunu = drac
 • demushu = viţel
 • denga = cu vârf şi îndesat
 • dengâ = balot mare
 • derâ = poartă
 • derâ = uşă
 • deri = porc
 • derlic = tain greu
 • dertâ = grijă
 • dertâ = nenorocire
 • dertâ = păs
 • dertâ = suferinţă
 • des = ades
 • des = des
 • desi = dacă
 • detunâ = detuna, v
 • detunâ = tuna, v
 • deunâ = totdeauna
 • deunâ = totdeauna
 • devrâ = tur
 • dhafneauâ = dafin
 • dhafneauâ = laur - pom
 • dhafni = dafin
 • dhafni = laur - pom
 • dhahtilithrâ = degetar
 • dhalâ = lapte bătut
 • dhamalu = taur
 • dhamaskin = prun
 • dhamaskinâ = prună
 • dhascal = dascăl
 • dhâscâlii = dăscălie
 • dhâscâliki = dăscălie
 • dhasii = spirit rudimentar
 • dhasu = pădure
 • dhecat = dijmă
 • dheftir = al doilea
 • dheftira = a doua
 • dhelfinu = somon
 • dhemunu = diavol
 • dhesi = dig
 • dhiacrisi = discernământ
 • dhiadhohu = prinţ moştenitor
 • dhiadhohu = succesor
 • dhialectu = dialect
 • dhialoy = dialog
 • dhiamandâ = diamant
 • dhiarii = diarie
 • dhiaskidhasi = petrecere
 • dhiastimâ = distanţă
 • dhiatâ = testament
 • dhiatâ = testament
 • dhiataymâ = ordonanţă
 • dhiathiki = testament
 • dhiathiki = testament
 • dhicaniki = baston
 • dhicaniki = cârjă
 • dhicaru = gologan
 • dhicuhturâ = guguştiuc
 • dhicunjearu = cerşetor
 • dhicunji = cerşetorie
 • dhidhahii = predică
 • dhidhâxescu, dhidhâxiri, dhidhâxitu = instrui
 • dhietâ = dietă
 • dhifteri = listă
 • dhifteri = registru
 • dhiftursescu, dhiftursiri, dhiftursitu = repeta, v
 • dhihtâlithrâ = degetar
 • dhiitâyii = ordin
 • dhikeli = târnăcop
 • dhiki = dreptate
 • dhiki = justeţe
 • dhikiyoru = avocat
 • dhiladhi = adică
 • dhilfinu = somon
 • dhimarhu = primar
 • dhimati = mănuchi
 • dhimitu = postav din lână
 • dhimuneatsâ = drăcie
 • dhimunsescu, dhimunsiri, dhimunsitu = îndrăci, v
 • dhimuyerundii = municipalitate
 • dhimuyerundu = consilier comunal
 • dhinâ = cutare
 • dhinami = forţă
 • dhinami = putere
 • dhintenâ = plisc
 • dhiotu = mânz de doi ani
 • dhipla = curmeziş
 • dhiplâ = pliu
 • dhiplâ = strat
 • dhiplarcu = spătos
 • dhiplo = dublu
 • dhiplumâ = diplomă
 • dhiplumatii = diplomaţie
 • dhiplumatu = diplomat
 • dhiplusescu, dhiplusiri, dhiplusitu = dubla, v
 • dhiplusescu, dhiplusiri, dhiplusitu = împâturi, v
 • dhiplusescu, dhiplusiri, dhiplusitu = plia, v
 • dhirpani = seceră
 • dhiscu = platou
 • dhiscu = taler
 • dhisculii = dificultate
 • dhisculii = greutate
 • dhisculu = dificil
 • dhisculu = greu
 • dhispoti = arhiereu
 • dhisputami = arhierei, tagmă
 • dhisputeashti = arhiereu, ca
 • dhisputescu = arhieresc
 • dhisputsâlji = arhierie
 • dhistihii = nenorocire
 • dhistihipsescu = nenoroci, v
 • dhistihu = nenorocit
 • dhiurii = termen
 • dhixescu = accepta, v
 • dhixescu = admite, v
 • dhixescu = primi, v
 • dhixescu = primi, v
 • dhixescu = primi, v
 • dhixiri = primire
 • dhixitu = primit
 • dhoarâ = cadou
 • dhoarâ = dar
 • dhohi = secret
 • dhohi = stare civilă
 • dholjiu = sărman
 • dholu = viclenie
 • dhonoloyii = doxologie
 • dhonoloyii = ofrandă
 • dhoxâ = glorie
 • dhoxâ = mărire
 • dhoxâsitâ = glorie
 • dhoxoloyisescu = glorifica pe Dumnezeu, v
 • dhoymâ = dogmă
 • dhoymâ = indice
 • dhoymâ = semn
 • dhrami = dram
 • dhrami = puţin
 • dhukimâsescu, dhukimâsiri, dhukimâsitu = încerca, v
 • dhukimii = încercare
 • dhulu = servitor
 • dhulu = valet
 • dhursescu, dhursiri, dhursitu = dărui, v
 • dhuxaru = arc
 • dhuxâsescu, dhuxâsiri, dhuxâsitu = preamări, v
 • dhuxisescu, dhuxisiri, dhixisitu = preamări, v
 • dhuxitu = preamărit
 • dhuxusescu, dhuxusiri, dhuxusitu = preamări, v
 • dhyeacu = diacon
 • dhyeafuru = interes
 • dhyeafuru = profit
 • dhyeamandi = diamante
 • dhyearâ = gologan
 • dhyearyu = răzor
 • dhyeatâ = testament
 • dhyeavâsi = cuminecătură
 • dhyeavâsi = grijanie
 • dhyeavâsi = împărtăşanie
 • dhyeavatu = călător
 • dhyeavatu = trecător
 • dhyeaveranu = asistent
 • dhyeaveranu = secund
 • dhyeaveru = asistent
 • dhyeaveru = secund
 • dhyeavulii = drăcie
 • dhyeavulu = diavol
 • dhyiuvâsescu = citi, v
 • dhyivâsescu = citi, v
 • di = de
 • di = decât
 • di = din
 • di aver = întradevăr
 • di... = din cauza..
 • diacutotalui = tot, de
 • di-a-cu-totalui = integral
 • diaghinealui = deabinelea
 • di-alaga = fuga
 • dialjiumtrea = dealtminteri
 • di-aljiumtrea = dealtminteri
 • di-althea = întradevăr
 • di-a-lungului = de-a-lungul
 • di-anda = de când
 • di-anumirea = umăr, pe
 • di-anvâligalui = de jur împrejur
 • di-apoia = apoi
 • di-ayie = abia
 • di-ayii = iute
 • dibinâ = total
 • dicara = deci
 • dicara = după ce
 • dicâtu = decât
 • dicâtu = totuşi
 • dicunjearu = cerşetor
 • dicunjii = cerşire
 • dicutotu = total
 • didimarcu = geamăn
 • didimarcu = gemen
 • didindi = dincolo+B6223
 • diftilidhi = degetar
 • dighiosu = jos, de jos, în jos
 • digosu = rămuros
 • dihalâ = furcă
 • dihamin = călduţ
 • dihanjiu = călduţ
 • dihtur = arătător
 • dihtur = indicator
 • dijgljinu, dijgljinari, dijgljinatu = dejghina- desprinde ramură
 • dijgljinu, dijgljinari, dijgljinatu = detaşa
 • dijgljinu, dijgljinari, dijgljinatu = separa
 • dijiredzu, dijirari, dijiratu = jerui -răscolirea focului
 • dikitoru = inteligent
 • dilbideru = derbedeu
 • dilbideru = vagabond
 • dilealâki = anunţ
 • dilealu = anunţător la mezat
 • dilicatu = delicat
 • diligiturâ = rază
 • dilii = liber
 • dimândâciuni = recomandare
 • dimândari = cerinţă
 • dimândari = condiţie
 • dimândari = ordin
 • dimândari = recomandare
 • dimândari = rugăminte
 • dimândatâ = comandă
 • dimândatu = comandat
 • dimândatu = recomandat
 • dimându = ordin
 • dimându = recomanda, v
 • dimari = îngrijire
 • dimi = din moment ce
 • dimi = de vreme ce
 • dimi = deoarece
 • dimi = întrucât
 • dimineatsâ = dimineaţă
 • dimneatsâ = dimineaţă
 • dimultu = dedemult
 • din = din
 • dinâ = credinţă
 • dinâcali = dintr-o dată
 • dinâcali = imediat
 • dinâcali = imediat
 • dinafoarâ = de afară
 • dinâindi = înainte
 • dinâinti = înainte
 • dinânti = dinainte
 • dinanumirea = pe umăr
 • dinâoarâ = dintr-o dată
 • dinâoarâ = dintrodată
 • dinâoarâ = imediat
 • dinapadiha = brusc
 • dinapadiha = neaşteptat
 • dinapandica = brusc
 • dinapandica = neaşteptat
 • dinapandica = neaşteptat, pe neaşteptate
 • dinâparti = dincolo
 • dinâpoi = dinapoi
 • dinâpoi = în dos
 • dinâpoi = spate, la
 • dinâsescu, dinâsiri, dinâsitu = rezista, v
 • dinâsescu, dinâsiri, dinâsitu = sprijini, v
 • dinâuntru = dinăuntru
 • dinclo = dincolo
 • dincoa = dincoace
 • dincoatsi = dincoace
 • dindi = dincolo
 • dindisescu = rezista, v
 • dinga = doldora
 • dingari, digatu, dingâturâ = dumicare
 • dinghiosu = vale, la
 • dinglo = dincolo
 • dingoa = dincoace
 • dininti = dinainte
 • dinjicâturâ = dumicătură
 • dinjicu, dinjicari, dinjicatu = dumica, v
 • dinjicu, dinjicari, dinjicatu = mărunţi, v
 • dinjicu, dinjicari, dinjicatu = sfâşia - de durere, v
 • dinsâz = necredincios
 • dintacu = mânz
 • dintacu = mânz de doi ani
 • dintanâ = plisc
 • dintâne = cioc
 • dinti = dinte
 • dintrâ = dintre
 • di-oarâ = de mult
 • diospras = doisprezece
 • diospratsi = doisprezece
 • dip = de loc
 • dip = detot
 • dip = foarte
 • dip = foarte
 • dip ma.. = cel mai...
 • dipârtari = depărtare
 • dipârtaticu = depărtare
 • dipârtaticu = îndepărtare
 • dipârtatu = depărtat
 • dipârtatu = îndepărtat
 • dipârtatu = înstrăinat
 • dipârtedzu = îndepărta, v
 • diparti = departe
 • dipârtosu = îndepărtat
 • diperu = decât
 • dipi = decât
 • dipinari = depănare
 • dipinâtoru = depănător
 • dipinatu = depănat
 • dipinâturâ = depănătură
 • dipirari = depărare - smulgere de păr
 • dipirari = desperare
 • dipirari = văitare
 • dipiratu = derărat - cu părul smuls
 • dipiratu = desperat
 • dipishescu, dipishitu, dipishiri = înghiţi, v
 • di-pistaneu = de prisos
 • dipozitu = depozit
 • di-pri-apoia = apoi
 • di-pri-suprâ = de prisos
 • di-pri-suprâ = de-deasupra
 • dipriunâ = împreună
 • dipriunâ = întotdeauna
 • dipriunâ = întruna- timp
 • dipriunâ = laolaltă
 • dipriunâ = mereu
 • dipriunâ = totdeauna
 • dipu = după
 • dipunu, dipuneari = coborâ, v
 • dipusu = abătut
 • dipusu = coborât
 • dira = în voie
 • dira = liber
 • dirce = furtună
 • direcu = stâlp
 • direptu = drept
 • dirin, = prăpăd
 • dirin, dirinari, dirinatu = epuiza, v
 • dirin, dirinari, dirinatu = istovi, v
 • dirin, dirinari, dirinatu = sfâşia - de durere, v
 • dirin, dirinari, dirinatu = zbuciuma, v
 • dirmani = leac
 • dirmani = remediu
 • dirmani = vindecare
 • dirmi = de vreme ce
 • dirmi = din moment ce
 • dirveni = barieră
 • dirveni = defileu
 • dirveni = trecătoare
 • dirvingi = vameş
 • dirvishu = derviş - călugăr musulman
 • disa = dânsa
 • disâ = jumătate
 • disagâ = desagă
 • disbaiur, disbâirari, disbâiratu = deşira, v
 • disbârâiturâ = deshirare
 • disbetu = dezbate, v
 • disbilescu, disbilari, disbilitu = descoji, v
 • disbiliturâ = belitură
 • disbiliturâ = jupuitură
 • disbitari = dezâmbătare
 • disbitatu = dezâmbătat
 • disbitâturâ = dezâmbătare
 • disbuljitsari = desbrobodire
 • discâcârari = răscăcărare
 • discâcârâturâ = răscrăcănare
 • discacăru = răscrăcăna, v
 • discâceari = descâlcire
 • discâceatu = descâlcit
 • discâcioru = pieptene
 • discâciros = neâncâlcit
 • discâcitoru = pieptene rar
 • discaciu = descâlci, v
 • discairu = desface caierele, v
 • discâlicari = descălecat
 • discâlicatâ = descălecat
 • discâlicâtoare = descălecat, loc de
 • discâlicatu = descălecat
 • discalicu = descăleca, v
 • discâlnedzu = slăbi, v
 • discalnu = desprinde, v
 • discâltsari = despotcovire
 • discâltsatu = descălţat
 • discaltsu = descălţa, v
 • discaltsu = despocovi, v
 • discântari = descântare
 • discântatu = descântat
 • discântâturâ = descântare
 • discânticu = descântec
 • discântu = descânta, v
 • discârcari = descărcare
 • discârcatu = descărcat
 • discârcâturâ = descărcătură
 • discarcu = descărca, v
 • discârfusescu, discârfusiri, discârfusitu = descoase mintea, v
 • discârfusescu, discârfusiri, discârfusitu = scoate cuiele, v
 • discăcăratu = răscăcărat
 • discoapiru = descoperi, v
 • discoasiri = descoasere
 • discosu = interoga, v
 • discosu = scos din nou, v
 • discosu, discuseari, discusutu = descoase, v
 • discreashtiri = descreştere
 • discrescu = descreşte, v
 • discriscutu = descrescut
 • discufusescu = descoperi capul, v
 • discufusiri = descoperirea capului
 • discufutu = cap descoperit
 • discultsu = desculţ
 • discultsu = sărac
 • discultsu, discultsari, discultsat = descălţa, v
 • discumpâru, discumpârari, discumpâratu = răscumpăra, v
 • discumpâru, discumpârari, discumpâratu = răsplăti, v
 • discupiriri = descoperire
 • discupiritu = descoperit
 • discurmari = concediu
 • discurmari = odihnă
 • discurmu, discurmari, discurmat = odihni, v
 • discurmu, discurmari, discurmat = repauza, v
 • disdaru = desgăti, v
 • disfacu, disfătseari, disfaptu = deschide, v
 • disfacu, disfătseari, disfaptu = desface, v
 • disfacu, disfătseari, disfaptu = despărţi, v
 • disfacu, disfătseari, disfaptu = desprinde, v
 • disfacu, disfătseari, disfaptu = dezveli, v
 • disfacu, disfătseari, disfaptu = dizolva, v
 • disfacu, disfătseari, disfaptu = strica, v
 • disfashu, disfâsheari, disfâshatu = desfăşa, v
 • disfoljiu = deschide burduful, v
 • disfunda, disfundari, disfundatu = desfunda, v
 • disfungu, disfundziri, disfimtu = îmbucătăţi, aluatul, v
 • disgârdescu, disgârdiri, disgârditu = desângrădi, v
 • disgulescu, disguliri, disgulitu = dezgolire, v
 • dishă = dânşii
 • dishcântâ, dishcântadz = cântâtor
 • dishcledzu, dishcljeari, dishcljiatu = deschide, v
 • dishclisu = deschis
 • dishclisu = deştept
 • dishclisu = indiscret
 • dishclisu = primitor
 • dishclisu = sincer
 • dishcljidu, dishcljideari, dishcljisu = deschide, v
 • dishcljidu, dishcljideari, dishcljisu = înflori, v
 • dishcljidu, dishcljideari, dishcljisu = însenina, v
 • dishcljidzâturâ = deschizătură
 • dishcljitoari = cheie
 • dishcljitoru = răşchitor
 • dishcljitoru - lâshcljitoru = răşchitor
 • dishertu = deşertat
 • dishertu,dishirtatu, dishirtari = deşerta, v
 • dishkitoru - lâshcljitoru = răşchitor
 • dishteptu = deştept
 • dishteptu = inteligent
 • dishteptu, dishtiptari, dishtiptatu = deştepta, v
 • dishteptu, dishtiptari, dishtiptatu = trezi, v
 • dishternu, dishtirnatu, dishtirnari = dezaşterne, v
 • dishtiptâciuni = inteligenţă
 • dishtiptâciuni = perspicacitate
 • dishtiptatâ = trezie
 • dishutsu, dishutsâtu, dishutsâri = desuci, v
 • disi = dacă
 • disi = dânsele
 • disicari = despicare
 • disicari = spargere
 • disicatu = despicat
 • disicatu = spart
 • disicâturâ = despicătură
 • disicu, disicari, disicatu = crăpa, v
 • disicu, disicari, disicatu = despica, v
 • disicu, disicari, disicatu = sfâşia, v
 • disicu, disicari, disicatu = sparge, v
 • diskeadicu, diskidicari, diskidicatu = despiedica, v
 • dislikescu, dislikeari, dislikitu = dezlipi, v
 • dislikiturâ = dezlipitură
 • dislu = dânsul
 • dismânâ = peşin
 • dismâritu, dismârtari, dismâritu = divorţa, v
 • dismurtsăscu, dismurtsari, dismurtsâtu = dezmorţi, v
 • dismurtu, dismurtsari, dismurtsâtu = dezmorţi, v
 • disnjierdu, disnjirdari, disnjirdatu = dezmierda, v
 • disnjirdâtoru = dezmierdător
 • disnjirdosu = dezmierdător
 • disnou = din nou
 • dispânticu, dispânticari, dispânticatu = despinteca, v
 • dispârtsâturâ = despărţitură
 • dispârtsâturâ = separaţie
 • dispartu, dispârtsâri, dispârtsâtu = despărţi, v
 • dispartu, dispârtsâri, dispârtsâtu = divorţa, v
 • dispeaticu, dispiticari, dispiticatu = despetici, v
 • dispeaturu, dispiturari, dispituratu = desface în foi, v
 • dispeturu, dispiturari, dispituratu = desface în foi, v
 • dispiducljedzu, dispiducljeari, dispiducljeatu = despăduchia, v
 • dispindzuru, dispindzurari, dispindzuratu = despânzura, v
 • dispindzuru, dispindzurari, dispindzuratu = desprinde, v
 • dispituredzu = coşcovi, v
 • dispituredzu = desface în foi, v
 • displâtescu, displâtiri, displititu = despleti, v
 • dispoljiu, dispuljeari, dispuljeatu = despuia, v
 • dispuiatu = nemernic
 • dispuljiturâ = zdreanţă
 • dispurintu, = curăţa, v - vasele înainte de post
 • dispustusescu = odihni, v
 • disputu, disputsâri, disputsâtu = desâmpuţi, v
 • distimeli = basma
 • distimeli = basma
 • distimeli = batistă
 • distorcu, distoartsiri, distorsu = destoarce, v
 • distorsu = dereglat
 • distrâmtu = destins
 • distrâmtu = nestrâns
 • distramu, distrâmari, distrâmatu = destrăma, v
 • distrângu, distrândziri, distresu = destinde, v
 • distrângu, distrândziri, distresu = destrânge, v
 • distrângu, distrândziri, distresu = relaxa, v
 • distrimedzu = destrăma, v
 • distsingu, distsimtu, distsindziri = descinge, v
 • distul = destul
 • distupu, distupari, distupatu = destupa, v
 • disturi = destul
 • disturi = suficient
 • disturu = destul
 • disu = dânsul
 • disucljedzu, disucljeari, disucljeatu = des-deochia, v
 • disuflu, disuflari, disuflatu = dezumfla, v
 • disufrâsescu, disufrâsiri, disufrusitu = descreţi, v
 • disumflu = dezumfla, v
 • disuprâ = deasupra
 • disuprâ = mai sus
 • disusescu = des-logodi, v
 • disveru = împăca, v
 • disveru = împăcare
 • disvireadzâ = însenina, v
 • disvocu, disvucari, disvucatu = derăpăna, v
 • disvursescu, disvursitu, disvursiri = odihni, v
 • ditrâ = din
 • ditrâ = pentru că
 • di-tru = dintru...
 • ditu = din
 • diucljeari = deochere
 • diucljeatu = deocheat
 • diucljedzu = deochea, v
 • diunâ = totdeauna
 • diunâcali = dintrodată
 • di-unâ-cali = dintr-o dată
 • di-unâ-cali = imediat
 • di-unâ-unâ = imediat
 • di-unâ-unâ = totdeauna
 • diunjeai = lume
 • divâgi = acuzator
 • divâgilâki = acuzaţie
 • divanâ, divanadz = nărod
 • divanâ, divanadz = prost
 • divani = divan
 • divariga = în jur
 • divarliga = în jur
 • divarligala = în jur
 • divu, divi = uriaş
 • dizbârnedzu, dizbârnari, dizbârnatu = descinge, v
 • dizbrânedzu, dizbrânari, dizbrânatu = descinge, v
 • dizgâ = margine de postav
 • dizgârdescu, dizgârdiri, dizgârditu = dezgrădi, v
 • dizghinu, dizghinari, dizghinatu = dejghina, v
 • dizgiugu, dizgiugari, dizgiucatu = desjuga, v
 • dizgljetsu, dizgljitsari, dizgljitsatu = dezgheţa, v
 • dizgljinu, dizgljinari, dizgljinatu = dejghina, v
 • dizgoljiu, dizguljeari, dizguljiatu = descoji, v
 • dizgropu, dizgrupari, dizgrupatu = dezgropa, v
 • dizgrupâciuni = dezgropare
 • dizlâcescu, dizlâciri, dizlâcitu = limpezi, v
 • dizlâciturâ = limpezitură
 • dizlâxescu, dizlâxiri, dizlîcsitu = dezbrăca, v
 • dizlegu, dizligari, dizligatu = confesa, v
 • dizlegu, dizligari, dizligatu = dezlega, v
 • dizlegu, dizligari, dizligatu = rezolva, v
 • dizmâlâratu = destrăbălat
 • dizmalu, dizmâlari, dizmâlatu = destrăma, v
 • dizmatsu, dizmâtsari, dizmâtsatu = scoate maţele, v
 • dizmeasticu = descurca, v
 • diznâirâescu, diznâiriri, diznâiritu = des-supăra, v
 • diznău = din nou
 • diznău = iarăşi
 • diznjerdu = dezmierdare
 • diznjerdu, diznjirdari, diznjirdatu = dezmierda, v
 • diznjirdâciuni = dezmierdăciune
 • diznjirdâtoru = dezmierdător
 • diznodu, diznudari, diznudatu = deznoda, v
 • diznou = din nou
 • diznou = iarăşi
 • diznudâturâ = nod dezlegat
 • dizvâlescu, dizvâliri, dizvâlitu = dezvălui, v
 • dizvâlescu, dizvâliri, dizvâlitu = dezveli, v
 • dizvâlitu = dezgustat
 • dizvârtescu, dizvârtiri, dizvârtitu = desfăşura, v
 • dizvârtescu, dizvârtiri, dizvârtitu = dezvârti, v
 • dizvescu, dizvishteari, dizviscutu = dezbrăca, v
 • dizvetsu = dezvăţ
 • dizvetsu, dizvitsari, dizvitsatu = dezobişnui, v
 • dizvocu, dizvucari, dizvucatu = naşte, v
 • dizvocu, dizvucari, dizvucatu = sfâşia, v
 • dizvocu, dizvucari, dizvucatu = smulge, v
 • dizvulusescu = despecetlui, v
 • doagâ = cergă
 • doagâ = doagă, de butoi
 • doagâ = plapumă
 • doagâ = velinţă
 • doahâ = ascunziş
 • doamnâ = stăpână
 • doarâ = cadou
 • doarâ = har
 • doară = cadou
 • doară = har
 • doari = zestre
 • dobru = blajin
 • dobruljeacu = liliac
 • docâră = ghindă
 • dociu = bastard
 • dodâ = dodă
 • dodâ = soră mai mare
 • dodâ = verişoară mai mare
 • dohi = ascunziş
 • dol = invidie
 • doljiu = duios
 • domâ = palat
 • dominâ = domino, joc
 • domnu = boier
 • domnu = domn
 • domnu = stăpân
 • domnu = turc
 • donci = izmene
 • donuri = izmene
 • dormu = dormi, v
 • doru = dor
 • doru = dori, v
 • doru = dorinţă
 • doru = durea, v
 • doru = durere
 • doru = iubire
 • doru = nostalgie
 • doru = pasiune
 • dosâ = curvă
 • dospratsi = doisprezece
 • dospră = doisprezece
 • dosprădzatsi = doisprezece
 • dotu = de fel - negaţie
 • dotu = de tot - negaţie
 • dotu = deloc
 • dotu = nici
 • doxâ = mărire
 • drâclă = tumbă
 • drâcoanj = drăcoaică
 • drâcosu = drăcos
 • dracsâ = drăcoaică
 • drâcsescu, drâcsiri, drâcsitu = îndrăci, v
 • drâcsescu, drâcurii, drâcuitu = îndrăci, v
 • dracu = drac
 • drâcurescu = diabolic
 • drâcurii = drăcie
 • drâcurilji = drăcie
 • dragumanu = dragoman
 • draicâ = reziduu de unt
 • drâmă = ramură
 • drâmbalâ = scrânciob
 • drâmbâlâsescu, drâmbâlâsiri, drâmbâlâsitu = legăna, v
 • dramnâ = broboadă
 • drapnâ = broboadă
 • drâshcljeauâ = pas
 • drâshtealâ = dârstă
 • drâshtealâ = piuă
 • drashtolinâ = deşeu
 • drâtseascu = drăcesc
 • drâyâsii = ghereta de pază
 • drâzgâ = tufiş
 • drăcurosu = drăcos
 • drăcusescu, drăcusiri, drăcusitu = îndrăci, v
 • drăcushu = drăcuşor
 • drăyatu = pândar
 • drăyatu = paznic
 • dreptu = drept
 • drihea = adevăr, în
 • driptati = dreptate
 • driptâticu, driptâticâ = drept
 • driptâticu, driptâticâ = echitabil
 • driptâticu, driptâticâ = just
 • driptâticu, driptâticâ = pe drept, pe dreptate,
 • drugâ = furcă de tors
 • drugu = fus
 • drumu = drum
 • dubâracu = liliac,
 • dubârai = farsă
 • dubecu = piua pt cafea - din piatră, lemn
 • dubeki = piua pt cafea - din piatră, lemn
 • dublâ = monedă de aur
 • dubloanâ = dublon - monedă austriacă de aur
 • dublu = dublu
 • dubracu = pădure
 • dubruljeacu = liliac- animal
 • ducâ = ducă
 • ducâ = ducere
 • ducâ = dus
 • ducâturâ = ducere
 • ducâturâ = dus
 • ducheani = prăvălie
 • ducmen = galben
 • ducu = duce, v
 • dudâ = dudă
 • dudii = duduie
 • dudii = porumbel sălbatic
 • dudu = dud
 • dudu = ulcior
 • dudusheanâ = mireasă
 • dugani = prăvălie
 • dugaru = dogar
 • dugoarâ = dogoare
 • dugră, dugradz = puşcă
 • dugurescu, duguriri, duguritu = dogori, v
 • dugurită = nerăbdare
 • dugurosu = dogoritor
 • duhu = duh
 • duhu = respiraţie
 • dui, duiu = doi de treflă
 • duiaru = gologani
 • dukeană = magazin
 • dukeană = prăvălie
 • dukeani = magazin
 • dukeani = prăvălie
 • dukescu, dukiri, dukitu = înţelege, v
 • dukescu, dukiri, dukitu = simţi, v
 • dukiri = înţelegere
 • dukiri = simţire
 • dulai = târcoale
 • dulâmă = haină scurtă din blană, boierească
 • dulapi, dulăki = dulap
 • dularu = gologan
 • dulbenu, dulbeni = batic de doliu
 • dulberu, dulberă = fermecător
 • dulberu, dulberă = frumos foarte
 • dulberu, dulberă = încântător
 • dulbii = ochean
 • dulgheru = tâmplar
 • dulii = carafă
 • duljeatu = nefericit
 • duljeatu = nenorocos
 • duljeatu = sărman
 • dulmă = haină scurtă din blană, boierească
 • dulmeciu = hăinuţă
 • dulmiciu = hăinuţă
 • dultse = dulceaţă
 • dultseami = dulceaţă
 • dultseami = prăjitură
 • dultseatsă = dulceaţă
 • dultsi = dulce
 • dulumă = haină scurtă din blană, boierească
 • dulumiciu = hăinuţă
 • dumani = ceaţă
 • dumani = fum
 • dumatâ = roşie - legumă
 • dumatâ = tomată
 • dumba = otova
 • dumba = prostănac
 • dumbâră = tamburină
 • dumei = cârmă
 • dumeni = cârmă
 • dumnami = boierime
 • dumneashti = domneşte
 • dumnescu = domnesc
 • dumnescu = domni, v
 • dumnescu = stăpâni, v
 • dumnidzâlji = divinitate
 • dumnidzăscu = dumnezeiesc
 • Dumnidzău = Dumnezeu
 • dumnilji = domnie
 • dumusharu, dumusharcu = blând
 • dumusharu, dumusharcu = casnic
 • dumusharu, dumusharcu = inocent
 • dumusharu, dumusharcu = liniştit
 • Duna = Dunăre
 • dundurmai = îngheţată
 • dundurmă = îngheţată
 • dunjeai = lume
 • dunjeauâ = lume
 • dunjeauâ = lume
 • dupâ = după
 • dupâ-nâsâtoru = următor
 • dupcâ = galben mare
 • duplu = dublu
 • dupu = după
 • durdu = durduliu
 • durdursescu, durdursiri, durdursitu = umple doldora, v
 • durduru = zvăpăiat
 • dureari = durere
 • dureari = suferinţă
 • durecu = stâlp
 • durecu = stâlp
 • duri = destul
 • duri = suficient
 • durimi = durime
 • durin = roib, ca
 • durirosu = dureros
 • duriu = roib, ca
 • durnjiari = adormire
 • durnjiri = dormire
 • durnjitu = adormit
 • durnjitu = dormit
 • durnjitu = gură-cască
 • durusescu, durusiri, durusitu = dăriu, v
 • durusitu = dotat
 • durutu = doritor
 • durutu = iubitor
 • durutu = tandru
 • dushcu = păr, specie
 • dushec, dusheki = saltea
 • dushmană = boală de oi
 • dushmânilji = duşmănie
 • dushmanu = duşman
 • dusu = dus
 • dusu = mort
 • dusu = plecat
 • dutseari = ducere
 • duvai = rugăciune
 • duvaleti = podoabă
 • duvali = podoabă
 • duvleti, duvlets = stat
 • duyani = prăvălie
 • duyeanu = tutun
 • duyrâmâgi = tâmplar
 • duzeni = acord
 • duzeni = ordine
 • duzi = adaptat
 • duzi = neted
 • duzi = potrivit
 • duzinâ = duzină
 • duzinjearcu = adaptat
 • duzinjearcu = armonios
 • dyeatâ = diată
 • dyeatâ = testament
 • dzâcâ = spusă
 • dzâcâ = vorbă
 • dzâcâturâ = zicătură
 • dzâcu = zice, v
 • dzacu, dzâtseari, dzâcutu = zăcea, v
 • dzâcutâ = zacere
 • dzâcutu = bolnav
 • dzadâ = opaiţ
 • dzadâ = zadă - lemn de pin pt aprins focul
 • dzadila = fricos
 • dzâdosu = zadă, cu
 • dzâdzâescu, dzâdzâiri, dzâdzâitu = zâzâi, v
 • dzâfnosu = arţăgos
 • dzâfnosu = ţâfnos
 • dzâgâdescu, dzâgâdiri, dzâgâditu = ascunde, v
 • dzâgâdescu, dzâgâdiri, dzâgâditu = rătăci, v
 • dzamâ = zeamă
 • dzamarâ = caval
 • dzâmarâ = caval
 • dzâmos = zemos
 • dzânâ = zână
 • dzandzâ = arţag
 • dzandzâ = temperament
 • dzândzâvosu = arţăgos
 • dzândzâvosu = certăreţ
 • dzândzosu = arţăgos
 • dzândzosu = arţăgos
 • dzângârră = liră
 • dzangrâ = zăvor
 • dzânu, dzânj = demon
 • dzânu, dzânj = geniu rău
 • dzânu, dzânj = spirit rău
 • dzâpi = difterie
 • dzâpitu = crăpet
 • dzâpitu = tuse
 • dzardzacuki = naiba
 • dzardzavuli = naiba
 • dzârdzeali = zarzără
 • dzari = zare
 • dzaru = naiba
 • dzâru = zer
 • dzâsu, dzâsâ = zis, zisă
 • dzâtseari = zăcere
 • dzâtseari = zicere
 • dzatsi = zece
 • dzâtsiri = zacere
 • dzâtsiri = zicere
 • dzâuâ, dzâli = zi
 • dzeaditu = deget
 • dzeadziru = degera, v
 • dzeadziru = ger mare
 • dzeadzitu = deget
 • dzeaminu = geamăn
 • dzeamiri = gemere
 • dzeamitu = geamăt
 • dzeanâ = colină
 • dzeanâ, dzeani = sprânceană
 • dzeanâ, dzeni = deal
 • dzeditu = deget
 • dzemu, dzeamiri, dzeamitu = geme, v
 • dzendzeru = greiere
 • dzenuri = coline
 • dzenuri = dealuri
 • dzeru = ger
 • dzidzeru = greiere
 • dzidzinari = degerare
 • dzidziratu = degerat
 • dzidzirâturâ = degerătură
 • dzidzirosu = geros
 • Dzidzirushu = Gerilă
 • dzidzitaru = degetar
 • dzidziticu = degetul cel mic
 • dzif, dzihi = ochi - peioratif
 • dzigurescu, dziguriri, dziguritu = castra, v
 • dzimeari = gemere
 • dzindzii = gingie
 • dzindzinaru = greiere
 • dzindziru = greiere
 • dzinicâ = colină mică
 • dzinicâ = deal mic
 • dziniracu = ginerică
 • dziniri = ginere
 • dzinosu = deluros
 • dzinosu = sprânceană
 • dzinu = geniu
 • dzinucljiu = genuchi
 • dzirdzeljiu = cercel
 • dzoyiur = viezure
 • dzugranâ = pieptene cu dinţi rari
 • dzuuâ = zi
 • dzuuâ = ziuă
 • e = da
 • e = iar
 • e = sau
 • e = şi
 • ea = ea
 • eclesiaris paracliser
 • edec edec
 • edec trântor
 • edepsâzlâki ticăloşenie
 • edu ied
 • efcul = uşor
 • efcula = uşor
 • efculii uşurinţă
 • efculipsescu, efculipsiri, efculipsitu = facilita, v
 • efculipsescu, efculipsiri, efculipsitu = uşura, v
 • efendim domnule
 • efharistii = mulţumire
 • efhâristisescu, efhâristisiri, efhâristisitu = mulţumi, v
 • efharisto = mersi
 • efheli = maslu
 • efsevis = smerit
 • eftihii = fericire
 • eftihipsescu, eftihipsiri, eftihipsitu = ferici, v
 • eftinâtati = ieftinătate
 • eftineatsâ = ieftinătate
 • eftinii = ieftinătate
 • eftinipsescu, eftinipsiri, eftinipsitu = ieftini, v
 • eftinu = ieftin
 • efurii = administraţie
 • efurii = eforie
 • efurlâki = administraţie
 • efurlâki = eforie
 • efuru = administrator
 • efuru = efor
 • egiptean = misir
 • egu = arici
 • ehli = înşelător
 • ehtru = duşman
 • ehturu = duşman
 • ela = vino!
 • elbeti = poate
 • elefandu = elefant
 • elefterii = libertate
 • elefthiru = liber
 • elefthirusescu, elefthirusiri, elefthirusitu = elibera, v
 • elefthirusescu, elefthirusiri, elefthirusitu = libera, v
 • eleimosini = pomană
 • elenu = cerb
 • elinu = păgân
 • elmai = guler de vulpe
 • elpidhâ = speranţă
 • elpisescu, elpisiri, elpisitu = spera, v
 • elu = el
 • em = şi
 • embistimenu = confident
 • embistusini = încredere
 • emburipsescu, = comercializa, v
 • emburipsescu, = negocia, v
 • emburiu = comerţ
 • emburlâki = comerţ
 • emburlâki = negustorie
 • emburu = comerciant
 • emri = ordin
 • endec = groapă
 • endolii = poruncă
 • eneryii = energie
 • eneryisescu = activa energic, v
 • eneryisiri = stăruire
 • entipusi = impresie
 • enurii = enorie
 • epanastatu = revoluţionar
 • eparhii = eparhie
 • epidhi = fiindcă
 • epidhimii = epidemie
 • epin = de laudă
 • epin = de mândrie
 • episcopat = episcopat
 • episcopu = episcop
 • episcupii = episcopie
 • epistatu = supraveghetor
 • epitafiu = epitaf
 • epitidhiu = abil
 • epitrop = epitrop
 • epitrupii = epitropie
 • ergi = probitate
 • ermu = dezolat
 • ermu = nefericit
 • ermu = pustiu
 • ermu = pustnic
 • ermu = retras
 • ermu = singiratic
 • ermuxescu = pustii, v
 • ermuxescu = pustii, v
 • ermuxiri = devastare
 • erotipsitu = amorezat
 • eryi = demnitate
 • eryu = invidie
 • eryu = presimţire
 • escu = fi, v
 • eshâ = asemănare
 • eshâ = egalitate
 • estanu = anul acesta
 • estanu = estimp
 • estu, estă = acest, aceasta
 • esu = apare, v
 • esu = ieşi, v
 • esu = termina, v
 • etâ = eternitate
 • etâ = împrejurări
 • etâ = lume
 • etâ = odată
 • etâ = secol
 • etâ = timp
 • etâ = veac
 • etâ = viaţă
 • etepsâzu = ticălos
 • etimâsescu, etimâsiri, etimâsitu = pregăti, v
 • etimâsii = pregătire
 • etimu, etimâ = gata
 • etimu, etimâ = pregătit
 • etmu, etmâ = gata
 • etmu, etmâ = pregătit
 • Eusfor = Scaraoţchi
 • evâ = înşelătoare
 • evashcu, evashcâ = domol
 • evashcu, evashcâ = încet
 • evil, evilâ = uriaş
 • evlavii = evlavie
 • evlavii = pietate
 • evlaviosu = evlavios
 • evluyii = binecuvântare
 • evluyisescu = binecuvânta, v
 • exafnu, exafna = inopinant
 • exafnu, exafna = neaşteptat
 • exafnu, exafna = subit
 • exarhatu = exarhat
 • exarhii = exarhat
 • exarhu = exarh - inspector bisericesc
 • exetase = examen
 • exetase = investigaţie
 • exiyisescu = explica, v
 • exiyisi = explicaţie
 • exiyisitu = explicat
 • exudu, exudi = cheltuială
 • exumuluyii = confesiune
 • exumuluyisescu = confesa, v
 • exurii = exil
 • exusii = autoritate
 • fabricâ = fabrică
 • facâ = faptă
 • fâcâtoru = făcător
 • facu = căca - la copii
 • facu = coace, v
 • facu = comite, v
 • facu = fabrica, v
 • facu = face, v
 • facu = naşte, v
 • facu = produce, v
 • facu = realiza, v
 • facu = transforma, v
 • facu = valora, v
 • facu înclo = apuca întracolo, v
 • facu pâradz = costa, v
 • facu pâzari = tocmi
 • fâdzimi = făget
 • fafaljearu = flecar
 • fafuta, fafutanj = fomf
 • fagâ = jir
 • fagu = fag
 • fai = mâncare
 • fai, făi = vină
 • fakilu = plic
 • falâ = fală
 • falâ = glorie
 • falâ = mândrie
 • falâ = orgoliu
 • falcâ = falcă
 • fâlcari = grup de câteva zeci de familii
 • fâlcâryiotu = membru de fălcare
 • fâlcetâ = cuţit de cizmar
 • fâlescu = făli, v
 • falimentu = faliment
 • fâljioru = umflătură
 • fâljiursescu = mofluzi, v
 • fâljiursiri = faliment
 • fâljiursitu = mofluzit
 • fâlosu = fălos
 • fâltacâ = băşică
 • fâltacu = schioapă
 • fambricâ = fabrică
 • fambricantu = fabricant
 • familitu = cu familie mare
 • fanâ, fani = aspect
 • fanâ, fani = faimă
 • fanâ, fani = renume
 • fânari = felinar
 • fânâtescu, fânâtitu, fânâtiri = sătura, v
 • fanaticu = fanatic
 • fanatizmo = fanatism
 • fândâcu = anus
 • fândâcu = cur
 • fândâcu = glonţ
 • fândaki = mănuchi
 • fândâsii = fantezie
 • fândâxescu = mândri, v
 • fândâxiri = imaginare
 • fândâxiri = închipuire
 • fândâxitu = prezumţios
 • fândâzii = fantezie
 • fandazmâ = fantazmă
 • fandazmâ = fantomă
 • fândecu = glonţ
 • fandi, fandzâ = valet - la cărţi
 • fanelâ = flanelă
 • fanfaronu = fanfaron
 • fânico, fânicadz = asasinat
 • fânico, fânicadz = bătălie
 • fânico, fânicadz = carnagiu
 • fânico, fânicadz = masacru
 • fânico, fânicadz = măcel
 • fanirâ = făţiş
 • fanirâ = vizibil
 • fânirusescu = apărea, v
 • fânirusescu = arăta, v
 • fânirusescu = prezenta, v
 • fânitescu = sătura, v
 • fântânâ = fântână
 • fântânaru = fântânar
 • fântâneauâ = fântânea
 • fântânelâ = ventuză
 • fântânicâ = fântânică
 • fântânici = fântânică
 • fântânjioarâ = fântânioară
 • fantasi = fantazmă
 • fanuminu = arătos
 • fanuminu = falnic
 • fanuminu = fălos
 • faptâ = faptă
 • faptu = căcat
 • faptu = devenit
 • faptu = farmec
 • faptu = făcut
 • faptu = împlinit
 • faptu = născut
 • faptu = vrajă
 • fâpturâ = făptură
 • far = farmec
 • farâ = nem
 • farâ = trib
 • fârâ = fără
 • fârâ = fără
 • farafurâ = palavragiu
 • fârâmiturâ = fărămitură
 • fârasi = făraş
 • farcâ = deosebire
 • fârce = perie
 • fârfâljiushi = fetişcană
 • fârfârescu = flecări
 • fârfâriu = porţelan
 • fârfaru, fârfarâ = flecar
 • fârfudâ = capriciu
 • fârfulâ = tânără amorezată
 • fari = complet
 • fari = total
 • fâricari = potcovire
 • fârinâ = făină
 • fârinaru = făinar
 • fârinosu = făinos
 • farki = diferenţă
 • farki = distincţie
 • farki, ari = deosebi, v
 • fârmâcari = otrăvire
 • fârmâcatu = otrăvit
 • farmâcu = otrăvi, v
 • fârmacu = plantă veninoasă
 • fârmacu = otravă
 • fârmacu, fârmaţi = amărăciune
 • fârmacu, fârmaţi = necazuri
 • fârmacu, fârmaţi = supărări
 • fârmâcusescu = otrăvi, v
 • fârmâkirosu = veninos
 • farmazon = disimulat
 • farmazon = francmason
 • farmazon = înşelător
 • farmazon = perfid
 • farmazon = seducător
 • fârmintu = frământa, v
 • fârmitu = frământa, v
 • farmu = fărâmiţa, v
 • fârnu = frâu
 • fârnu = frâu
 • fârnu = frâu
 • farsi = perfect
 • fârtâtliki = camaderie
 • fârtâtliki = colegialitate
 • fârtâtsâlji = camaderie
 • fârtâtsâlji = colegialitate
 • fârtatu = camarad
 • fârtatu = cavaler de onoare
 • fârtatu = coleg
 • fârtatu = fărtat
 • fârticu = fărtat-diminutiv
 • fasâ = guguştiuc
 • fasâ, fasi = porumbel sălbatic
 • fâsârii = tapaj
 • fashano = fazan
 • fâshcalâ = schioapă
 • fâshcatâ = şchioapă + 15 cm
 • fashi = faşă
 • fâstacâ = fisticuri
 • fâsulji = fasole
 • fasuljiu = fasole
 • fatazâ = ursitoare
 • fatigei = depravat
 • fatsâ = aspect
 • fatsâ = culoare
 • fatsâ = faţă
 • fatsa groasâ = nesimţit
 • fatsâ lai = nemernic
 • fâtseari = facere
 • fatsiri = facere
 • fauâ = fasole
 • fauâ = linte
 • favâ = bob
 • favricâ = fabrică
 • favricantu = fabricant
 • favru = faur
 • favru = fierar
 • favuru = faur
 • favuru = fierar
 • fâyă = escroc
 • fâyă = mâncător mare
 • fâyurâ = mâncărime
 • fădzetu = făget
 • fălit = fălos
 • fărmacu = venin
 • făshi = fâşie
 • feaminâ = femeie
 • feaminu, feaminâ = feminin
 • fearicâ = ferigă
 • featâ = fată
 • featâ mintea = înţelege
 • fedi = credinţă
 • felisescu = folosi, v
 • feneri = felinar
 • ferari, facu = difuzat
 • fesfesi = arţăgos
 • fesi = fes
 • festâ = farsă
 • festâ = petrecere
 • festi = beretă
 • fetu = băieţel
 • fetu = copil mic
 • fetu = face pui, păsările
 • fetu = făt
 • fetu = făta, v
 • fetu mari = flăcău
 • fexi = lumină
 • fheacâ = farsă
 • fialâ = butelie
 • ficioru = fecior
 • ficiră, ficiroanj = sărman
 • ficiu = pitic - om puţin crescut
 • ficiuracu = adolescent
 • ficiurami = copii mulţi
 • ficiurami = tinereţe
 • ficiurangu = copilandru
 • ficiureashti = copilăreşte
 • ficiureaţâ = copilărie
 • ficiureaţâ = tinereţe
 • ficiurescu = copilăresc
 • ficiuricu = copilaş
 • ficiurilji = copilărie
 • ficurinâ = vatră
 • fidanâ, fidănj = vlăstar
 • fidânlâki = ţinută voinicească
 • fidanu, fidănj = flăcău
 • fidanu, fidănj = vlăstar
 • fidanu, fidănj = zvelt
 • fide = fidea
 • fifu = pitic - om puţin crescut
 • figiurâ = figură
 • figurâ = figură
 • fikiri = raţiune
 • filâ = filă
 • filadhâ = caiet
 • filâkii = puşcărie
 • filanthropilji = filantropie
 • filanthropu = filantrop
 • filaryirii = avariţie
 • filaryirii = zgârcenie
 • filaryiru = avar
 • filaryiru = zgârcit
 • filcu = liber
 • fildishinu = elefant
 • fildishu = fildeş
 • fileanu = cutare
 • fileanu = cutare
 • filgeanâ = ceaşcă
 • filgeani = ceaşcă
 • filie = amiciţie
 • filigeanâ = ceaşcă
 • filii = bucată
 • filii = felie
 • filikii = închisoare
 • filinaru = felinar
 • filipsescu, filipsiri, filipsitu = ospăta, v
 • filipsescu, filipsiri, filipsitu = servi mâncare, v
 • filipsescu, filipsiri, filipsitu = trata cu mâncare, v
 • filisescu, filisiri, filisitu = folosi, v
 • filisescu, filisiri, filisitu = profita, v
 • filjioarâ = fluier
 • filjiu = soc
 • filoloyu = filolog
 • filomelâ = privighetoare
 • filoni = odajdie
 • filotimu = darnic
 • filotimu = galanton
 • filotimu = generos
 • filozofu = filozof
 • filu, filji = elefant
 • filuluyii = filologie
 • filundi = voluntar
 • filunikii = ceartă
 • filunikii = dispută
 • filureauâ = tei, pădure de
 • filutimii = dărnicie
 • filutimii = generozitate
 • filutimisescu = dărui, v
 • filuzufii = filozofie
 • fimiridhâ = ziar
 • fineri = felinar
 • finge = băţ
 • fingidhu = opaiţ
 • fingitu = opaiţ
 • finje = băţ
 • finu, finâ = fin - adjectiv
 • fiongu = fundă
 • fiongu = pompon
 • firadhâ = lipsă
 • firadhâ = pierdere
 • firaonu = perfid
 • firaunlâki = infamie
 • firaunu = perfid
 • firă = lipsă
 • firă = pierdere
 • fireastâ = fereastră
 • firescu = feri, v
 • firfârushu = băieţandru
 • firfiredzu = foşni, v
 • firfiridzari = foşnet
 • firfiriţâ = fetişcană
 • firidâ = fantă
 • firidâ = fereastră
 • firidhâ = fereastră
 • firige, firigeadz = haină turcească de damâ
 • firisescu = împuţina, v
 • firisescu = lipsi, v
 • firisescu = pierde, v
 • firisescu = reduce, v
 • firisescu = scădea, v
 • firisiri = scădere
 • firisitu = pierdere, cu
 • firisitu = scăzut
 • firitâ = pază
 • firitsimi = ferigă multă
 • firizâ = fantă
 • firizâ = fereastră
 • firliciu = bătător de unt
 • firmâ = firmă
 • firmani = firman - ordin scris al sultanului
 • firmintu = frământa, v
 • firmitu = frământa, v
 • fisheki = cartuş
 • fishicu, fishitsi = cartuş
 • fishturâ = ulceraţie
 • fisi = caracter
 • fisi = natură
 • fisi = puţă
 • fisicâ = natural
 • fisico, fisicadz = fire
 • fisico, fisicadz = natural
 • fisikii = fizică
 • fisiunumii = fizionomie
 • fistike = fistic
 • fistulâ = ulceraţie
 • fisuljiu = fasole
 • fisuljiu = fasole
 • fitadhâ, firădz = crăpătură
 • fitaljiu = fătare
 • fitaljiu = fătat
 • fitami = fete multe
 • fitari = fătare
 • fitari = fătare
 • fitaryio = fete multe
 • fitâtoari = fătătoare
 • fitatu = fătat
 • fitealjiu = fătălău
 • fitescu = fetesc
 • fitfai = sentinţă juridică
 • fitheauâ = viţă tânârâ
 • fiticâ = fetiţă
 • fiticiu = fătălău
 • fitilji = fetişcănie
 • fitilji, fitilji = fitil
 • fitiljiu = fitil
 • fitipsescu = planta, v
 • fititsâ = fetiţă
 • fitru = colţ - sămânţă
 • fitru = germen
 • fitrusescu = încolţi, v
 • fitsâ = impertinenţă
 • fitsâ = obraznică
 • fitu = chit - nu-ţi datorez niumic
 • fiturişki = şoim
 • fituriu = fete multe
 • fixescu = lumina, v
 • fiyurâ = impresie
 • fiyuratu = fastuos
 • fiyuratu = impresionant
 • fkeasidhi = fard
 • flamâ = flacără
 • flamâ = flacără
 • flamâ = rază
 • flamburâ = drapel
 • flamburâ = flamură
 • flamburaru = stegar
 • flamurâ = drapel
 • flamurâ = flamură
 • flanelâ = flanelă
 • flanelâ = pulovăr
 • flascutâ = palmă
 • flautâ = flaut
 • fleacâ = flacără
 • fleacâ = rază
 • fleamâ = flacără
 • flevâ = vână
 • flintâ = flintă
 • fliscutâ = palmă
 • flituracu = fluşturatic
 • flituredzu = flutura, v
 • fliturisescu = înflori, v
 • flituru = fâlfâit
 • flituru = flutura, v
 • flituru, fliturâ = fluture
 • Flivaru = Februarie
 • flivirosu = jalnic - de jale
 • floară = floare
 • floari = floare
 • flocu = floc
 • florâ, flori = floare
 • floru, floarâ, flori, floari = alb auriu
 • florucanatu = sur cu capul alb
 • floyâ = arşiţă
 • flucatu, flucatâ, flucats, flucati = floc, cu
 • flucatu, flucatâ, flucats, flucati = miţos
 • flucosu = flocos
 • flucusescu = întemniţa, v
 • fludhâ = coajă
 • fludhâ = pieliţă
 • fluiarâ, fluieri = fluier
 • fluiri = galben - bănuţ
 • fluiru = fluier
 • fluiru = tibie
 • fluminu = mulţime
 • fluminu = puhoi
 • flurici = gălbenior - bănuţ
 • flurii = auriu
 • flurii = colier de aur
 • flurii = monedă de aur
 • fluriţâ = făină superioară
 • foali = burduf
 • foali = burtă
 • foali = foale
 • foami = foame
 • foamitâ = foamete
 • foamiti = foamete
 • foarficâ = foarfece
 • foarticâ = foarfece
 • foarticu = forfeca, v
 • focâ = boală contagioasă - erizipel
 • focu = fierbânţeală
 • focu = foc
 • focu = iute
 • focu = vioi
 • focurusâ = certăreaţă
 • foki = cingătoare de piele
 • folâ = buton - nasture
 • folâ = nasture
 • folâ = pastilă
 • folji = frunze
 • foljiu = cuibar
 • fora = faţă, pe
 • fora = făţiş
 • forimâ = costum
 • fortsâ = forţă
 • fortsâ = forţă
 • fortsâ = putere
 • fortumâ, fortunj = frânghie
 • fortumâ, fortunj = încărcătură dusă de o persoană
 • foru = impozit
 • foru = piaţă publică
 • fosfuru = fosfor
 • Fota = Bobotează
 • fotâ = stofă
 • fotisescu = inspira, v
 • fotisi = inspiraţie
 • frâmti = frunte
 • frâmtseauâ = sprânceană
 • frâmtu = frânt
 • frâmtu = înfrânt
 • frâmtu = râşnit
 • frâmturâ = cotitură pe drum
 • frâmturâ = frântură
 • frâmtura a cânticlui = modulaţie
 • frâmtura a truplui = legănătură
 • Frâncu = Francez
 • frândzâ = foi
 • frândzâ = foi de carte
 • frândzâ = frunză
 • frândzâ = pagină
 • frândzâ = ziar
 • frândzeari = frângere
 • frândzescu = francez, occidental
 • frândzosu = fruzos
 • franga - a la franga = franţuzeşte
 • frangă = fragă
 • frangiolâ = franzelă - pâine franceză
 • frangomină = roşie - pătlăgea
 • frangu = franc
 • frângu = declin, a fi în
 • frângu = diminua, v
 • Frângu = Francez
 • frângu = frânge, v
 • frângu = îmbătrâni
 • frângu = înfrânge, v
 • frângu = învinge, v
 • frângu = prăpădi, v
 • frângu = rupe, v
 • frângu = slăbi, v
 • frângu calea = coti, c
 • frângu di aua = tuli, v
 • frângu foamea = astâmpăra foamea, v
 • frângu inima = întrista, v
 • frângu nâpoi = retrage, v
 • frângu nărli = umili, v
 • frangu-araftu = croitor în stil apusean
 • frântseau = sprânceană
 • frântselu = furuncul
 • frântsescu = europenesc
 • frântsescu = francez
 • frânu = frâu
 • frâpsinami = frăsinet
 • frâpsinetu = frăsinet
 • frapsinu = frasin
 • frashi = făraş
 • frâshtuescu = lovi cu biciul, v
 • frâshtuiri = biciuire
 • frati = frate
 • frâticu = frate drag
 • frâticu = frăţior
 • frâtsâlji = frăţie
 • frâtseashti = frăţeşte
 • frâtsescu = frăţesc
 • freamitu = freamăt
 • frecu, fricari, fricatu = freca, v
 • frencu = zăvor
 • Frengu = Francez
 • freshcu = proaspăt
 • fricâ = frică
 • fricari = frecţionare
 • fricatu = încercat - fig
 • fricâturâ = frecătură
 • fricosu = fricos
 • fricosu = înfricoşător
 • fricu, fricuiri, fricuitu = înfrica, v
 • fricuescu = înfricoşa, v
 • fricuiri = înfricare
 • fricuitu = înfricat
 • fricusheatu = înfricoşat
 • fridâ = fereastră
 • frigânatu = avântat
 • frigânedzu = zvânta, v
 • frigu = frige, v
 • frigu, fridzeari, friptu = frige, v
 • frigurosu = friguros
 • frimintu = frământa, v
 • frintselu = furuncul
 • friptaljiu = friptură
 • friptu = fript
 • friptu = prăjit
 • fripturâ = friptură
 • frishtuitu = biciuit
 • fritsescu = frăţesc
 • fromineatsâ = purtare bună
 • fronimu = cuminte
 • fronimu = liniştit
 • fructu, fructi = fruct
 • frumâ, frumi = lustru
 • frumâ, frumi = puf de lână
 • frumineatsâ = purtare bună
 • fruminescu, fruminii, fruminitu, fruminiri = îmblânzi, v
 • frundidhâ, frundidz = grijă
 • frundisescu = îngriji, v
 • frundisescu = ocupa de, v
 • frundisescu = preocupa, v
 • frundixescu = îngriji, v
 • frundixescu = ocupa de, v
 • frundixescu = preocupa, v
 • frundzâ, frundzâ = frunză
 • frundzami, frundzănj = frunzet
 • frundzaru, frundzari = frunzar
 • frundzosu, frundzoasă = frunzos
 • frunge, frundzâ = frunte
 • frunimadâ, frunimadz = purtare bună
 • frunimeatsâ = purtare bună
 • frunti, fruntsâ = frunte
 • frunzâ = frunză
 • frutâ, fruti = fruct
 • fruti, fruti = volan, la rochie
 • frutu, fruti = fruct
 • fsatu, fsati = tranşee
 • fsheki, fsheki = cartuş
 • ftazmitcu = pâine cu năut
 • ftă, ftadz = cuvertură de pânză
 • ftehâ, ftehi = octoih - carte bisericească
 • ftexim, fteximi = vină
 • ftinâ, ftini = cap
 • ftinâ, ftini = oală
 • ftisescu, ftisii, ftisitu, ftisiri = vină, a fi de - v
 • ftisi, ftisi = oftică
 • ftisico = ftizie
 • ftisico = oftică
 • ftisiri, = greşire
 • ftiuâ = furcă de la vârtelniţă
 • ftixescu = greşi, v
 • ftixiri = greşire
 • ftixit = vinovat
 • ftohi = sărăcie
 • ftohu, ftohâ, ftohi, ftohi = sărac
 • ftonu, ftonuri = invidie
 • ftuhipsescu = sărăci, v
 • ftuihi, ftuihi = octoih - carte bisericească
 • ftunirosu = invidios
 • ftunisescu = invidia, v
 • ftunjearcu = invidios
 • ftursescu = dura, v
 • fucârami = săraci mulţi
 • fucâră, fucâroanj = sărac
 • fucârescu = sărac, de
 • fucârlâki = sărăcie
 • fucâroanj = săracă bătrână
 • fucosu = focos
 • fucurinâ = vatră
 • fucurinâ = vatră cu foc
 • fudulâki = fudulie
 • fuduleatsâ = fudulie
 • fudulescu = fuduli, v
 • fudulii = fudulie
 • fudulii = orgoliu
 • fuduliri = fudulire
 • fudulitu = arogant
 • fudulu = arogant
 • fudulu = fudul
 • fudzeari = fugire
 • fudziri = fugărire
 • fudzit = fugit
 • fudzitâ = fugă
 • fufulescu = goli pe cineva de..., v
 • fugâ = fugă
 • fugâ = plecare
 • fugari = fugărire
 • fugari = plecare
 • fugaru = fugitif
 • fugatu = fugit
 • fugatu = plecat
 • fugu = alerga, v
 • fugu = fugi, v
 • fugu = pleca, v
 • fuldzirâ = fulgera, v
 • fuldzirari = fulgerare
 • fulgu = fulg
 • fulidzini = funingine
 • fuljeauâ = cuib
 • fuljeauâ = cuib
 • fuljicu = foale mic
 • fuljinâ = burduf
 • fuljinâ = burtă
 • fuljinosu = burtos
 • fuljioru = fuior
 • fultacâ = şchioapă
 • fultâcari = băşicare
 • fultâcatu = băşicat
 • fultacu = schioapă
 • fultacu = şchioapă
 • fultâkedzu = băşica, v
 • fultutiri = prăjină-furcă
 • fulunikisescu, fulunikisiri, fulunikisitu = certa, v
 • fumari = fumare
 • fumari = fumat
 • fumealji = copii
 • fumealji = familie
 • fumealji = familie
 • fumealji = progenitură
 • fumilitu = familist
 • fumitosu = flămând
 • fumu, fumuri = fum
 • fumu, fumuri = funungine
 • fumu, fumuri = tsigară
 • fundâ, fundi = ciucure
 • fundâ, fundi = fundă
 • fundâ, fundi = moţ
 • fundu = fund
 • fundusescu = afunda, v
 • fundusescu = înfrunzi, v
 • fundusiri = înfrunzire
 • fundusiri = scufundare
 • fundusitu = înfrunzit
 • fundusitu = scufundat
 • fundutosu = stufos
 • fungaru = coş de fum
 • fungaru = horn
 • funi = funie
 • funicadu, funicadz = rău
 • funico = asasinat
 • funico = bătălie
 • funico = carnagiu
 • funico = masacru
 • funico = măcel
 • funico = omor
 • funipsitu = blestemat
 • funtânâ = fântână
 • furacu = haiduc tânăr
 • furacu = hoţ mic,
 • furami = hoţi mulţi
 • furari = furt
 • furari = furt
 • furatu = furat
 • furatu = furat
 • furcâ = furcă
 • furcaci = furcuţă
 • furce = perie
 • furcudaru = hoţ
 • furculiţâ = furculiţă
 • furcutashu = disc
 • furcutashu = roată
 • furduescu = legăna, v
 • furduiri = legănare în mers
 • furduit = înmândrit
 • fureashti = hoţeşte
 • furentselu = furuncul
 • furentselu = furuncul
 • furescu = haiducesc
 • furescu = hoţesc
 • furfuredzu = bate inima, v
 • furi-că = dacă
 • furidzinâ = funingine
 • furigâ = furnică
 • furii = galben - bănuţ
 • furilji = hoţie
 • furishalui = hoţie
 • furisheauâ = costum
 • furishu = hoţie
 • furkisescu = îndrăci, v
 • furlâki = hoţie
 • furlâki = tâlhărie
 • furlă = piruetă
 • furlă = sfârlează
 • furliciu = bătător de unt
 • furnaru = brutar
 • furnă = cuptor
 • furnă, furnadz = cuptor
 • furnăgi = brutar
 • furnicâ = fiori
 • furnicâ = furnică
 • furnicâ = furnică
 • furnicami = furnici multe
 • furnicu = umple de furnici, v
 • furnigă = fiori
 • furnigă = furnică
 • furnigi = brutar
 • furnisescu = apărea, v
 • furnisescu = arăta, v
 • furnisescu = arăta, v
 • furnisescu = prezenta, v
 • furnitselu = furuncul
 • furnjii = cauză
 • furnjii = motiv
 • furnjii = pretext
 • furnu = cuptor
 • furnuciu = cuptor
 • furnutselu = furuncul
 • furru = cuptor
 • fursatli, fursatladz = favorabil
 • furtâ = pliu
 • furtatu = cavaler de onoare
 • furtatu = fărtat
 • furticari = forfecare
 • furtii = âncarcătură
 • furtii = încărcătură dusă de un cal, catâr
 • furtii = încărcătură pe catâr
 • furtii = povară
 • furtii = sarcină
 • furtii, câdzu = insista
 • furtikedzu = forfeca, v
 • furtsatâ = fortsă
 • furtsuescu = mânia, v
 • furtsuiri = mâniere
 • furtsuitu = mâniat
 • furtu = furt
 • furtunâ = furtună
 • furtunatu = furtună, lovit de
 • furtunatu = nefericit
 • furtunosu = furtunos
 • furtunosu = impetuos
 • furtusescu = âncărca
 • furtusescu = încărca, v
 • furtutire = par-furcă la cort
 • furtutiri = prăjină-furcă
 • furu = brigand
 • furu = fur, v
 • furu = fura, v
 • furu = furişa, v
 • furu = haiduc
 • furu = hoţ
 • furu = hoţ
 • furu, furi = cuptor
 • fusar = care face fuse
 • fusaru = fuse, care face
 • fusati = tranşee
 • fuscâ = băşică
 • fuscâ = băşică
 • fuscâlithrâ = clăbuc
 • fuscâlitrâ = clăbuc
 • fushcatâ = schioapă
 • fusheki = cartuş
 • fushicliki = cartuşieră
 • fushti = bâtă
 • fustâ = fustă
 • fustâ = fustă
 • fustanatu = falduri, cu
 • fustanatu = pliuri, cu
 • fustâneauâ = fustanelă
 • fustanelâ = fustanelă
 • fustani = rochie
 • fustani = rochie
 • fusu = fus
 • fusu = picior
 • futâ - participiul trecut = fost - participiul trecut
 • futseascu, futsiri, fitsitu = aghezmui, v
 • futugraf = fotograf
 • futuyrafii = fotografie
 • futuyrafilji = fotografie
 • futuyrâfsescu, futuyrâfsiri, futuyrâfsitu = fotografia, v
 • fuveră = ameninţare
 • fuvirii = ameninţare
 • fuviros = ameninţător
 • fuviros = înfiorător
 • fuvirsescu, fuvirsiri, fuvirsitu = ameninţa, v
 • fuzmâ = elan
 • gaberu = carpen
 • gabile = acceptabil
 • gabile = posibil
 • gâbjeu = jep
 • gâbunu, gâbuni = haină groasă
 • gâburu = cenushiu
 • gâburu = gri
 • gâburu = sur
 • gâburu = sur
 • gâciu = ţap fruntaş
 • gadafei = catifea
 • gâdâifi = cataif - prăjitură din tăiţei însiropaţi, cu frişc
 • gâdâlicu = gâdila, v
 • gâdâlitsu = gâdilicios
 • gâdicari = gădilare
 • gâdicu = gâdila, v
 • gâdilari = gădilare
 • gâdilicu = gâdila, b
 • gâdilu, mi = gâdila, v
 • gadu, gadz = prunc sugar
 • gâdzâmoiu = cocoşat
 • gâdzâmoljiu = ghemuit
 • gâdzoafâ = flanelă de lână
 • gafâ = necaz
 • gâgânjearu = ros
 • gâgânjiosu = ros
 • gâganu = fruntaş
 • gaganu, gaganj = grec
 • gaganu, gaganj = laş
 • gâgâratsâ = căcărează
 • gâgâreatsâ = căcărează
 • gâgâredzu = gugăi, v - gâşte
 • gâgâritsâ = căcărează
 • gâgi = vreascuri
 • gâgoashi = gogoashe
 • gaguru = castrat
 • gâguru = ţap jugănit
 • gai, găi = cioară
 • gai, găi = ţigan
 • gâiarnushu = ciorchine
 • gaidâ = cimpoi
 • gâidâgi = cimpoier
 • gaile = grijă
 • gâile = lucios
 • gairei, gairei = curaj
 • gaireti = curaj
 • gaireti = efort
 • gaireti = emulaţie
 • gâitânatu = găitănat
 • gâlâganu = gologan
 • gâlâgustâ = lăcustă
 • gâlâitsu = negru lucios
 • galantu = galant
 • galanu, galanâ = câine negru
 • gâlbadzâ = gălbează
 • gâlbâgiosu = gâlbejos - de gălbeaţă
 • gâlbeatsâ = gălbează
 • gâlbidzăscu = gălbeji - îmbolnăvi de gălbeaţă
 • gâlbinari = gălbinare
 • gâlbinari = icter
 • gâlbineatsâ = gălbeneală - culoare
 • gâlbinescu = gălbeni, v - vopsi galben
 • gâlbiniturâ = vomitură galbenă
 • gâlbinjioru = gălbior
 • gâlbinosu = gâlbiniu
 • galbinu = galben - culoare
 • galbinu = galben - monedă
 • gâlbinushi = galben - monedă
 • gâlbinushi = liră - monedî
 • gâlbonjiu = pepene galben
 • gâlbushu = gălbenuş de ou
 • galea = agale
 • galea = domol
 • galea = încet
 • galguru = verde închis
 • galjeamanu, galjeamanâ = colos
 • gâljinâ = găină
 • Gâljinushi = Cloşca cu pui - constelaţie
 • gâlmădz = flăcări mari
 • galonu, galoani = galon
 • galonu, galoani = grad
 • galu = negricios
 • gamâ = fâlcare
 • gamâ = familie
 • gamilâ = cămilă
 • gângâvetsu = gângav
 • gângu = gângav
 • ganguru = verde închis
 • gânji = vreascuri putrede
 • gânoju = om de nimic
 • gantâ, ganti = mănuşă
 • ganumâ = cositor, de
 • garafilâ = garoafă
 • garameti = migală
 • garamitliu = anevoios
 • gârbaciu = bici
 • gârbă = cadă
 • gârbu = furcă
 • gârbuvu = gârbov
 • gârdeljiu = cârd
 • gârdeljiu = turmă
 • gârdinâ = grădină
 • gârdinigi = grădină
 • gârdinushi = grădină
 • gardu = gard
 • gardu = obstacol
 • gârgâljeanu = grumaz
 • gârgaljiu = foc cu flacără mare
 • gârgalu = gâtlej
 • gârgâredzu = susur, v
 • gârgâriciu = zdrăngănici pt copii
 • gârguljiu = piatră rotundă
 • gâritsu = bubă
 • garivaldu = purpură
 • gârkinâ = scul mic de fire textile
 • gârkinu = prun, specie de
 • gârmadz = bani
 • gârmadz = gologani
 • gârmisescu = prăvăli, v
 • gârn = colivă
 • gârn = grâu
 • gârneatsâ = făină de grâu
 • gârnetâ = clarinet
 • gârnetăgi = clarinetist
 • gârnishoru = porumb
 • gârnishoru = porumb
 • gârnishu = fulger
 • gârnitsâ = frontieră
 • gârnitsâ = graniţă
 • gârnjescu = mârâi, v
 • gârnu = grâu
 • gârnu = grâu
 • gârnuts = bob
 • gârnutsedzu, gârnutsari, gârnutsatu = coş, a scoate pe faţă, v
 • gârnutsicu = bobuleţ
 • gârnutsosu = bubos
 • gârnutsu = bob
 • gârnutsu = bubă
 • gârnutsu = grăunte
 • garoaflâ = garoafă
 • garofil = calomfir
 • garofiru = calomfir
 • gârtsuescu = răsuna, v
 • gârtu = colibă ciobănească
 • gâru = colivă
 • gâru = grâu
 • garufiljeatu = calomfiriu
 • garufiljiu = calomfir
 • garvano = ţesătură din lână
 • gârvanu = corb mare
 • gâscâ = gâscă
 • gâscu = gâscan
 • gâshnitsâ = omidă
 • gâstânj = castană
 • gâstanji = castană
 • gâstânju = castan
 • gatu, gaturi = prunc sugar
 • gâtunjiu = gutui
 • gâvanâ = scobitură în lemn
 • gâvânosu = scobit, lemn
 • gâvojdu, gâvojdzâ = caielă - cui de potcoavă
 • gâvozdu = caielă - cui de potcoavă
 • gavrâ = gaură
 • gavranu = corb mare
 • gâvranu = corb mare
 • gavru = carpen
 • gavu, gavâ, gayi, gavi = chior
 • gavumarâ = orbire
 • gâvunosu = zbârcit
 • gâvunu = excrement mare
 • gâvusescu = chiorî, v
 • gazdu = gazdă
 • gazepi = supărare
 • gâzepi = supărare
 • gazetâ = gazetă
 • gâzetâ = gologan
 • gazi = gaz lampant
 • gazonâ = promoroacă
 • gazu, gazuri = opaiţ
 • găitani = găitan
 • gălbinushu = gălbiniu colorat
 • gărmari = bani
 • gărmari = gologani
 • geaba = degeaba
 • geadei = şosea
 • geadiu, geadii = stricată - femeie
 • geadiu, geadii = zvăpăiată
 • geagiu, geagi = moş
 • geahti = dorinţă vie
 • geahtu, geahti = varză
 • geaize = permis, admisibil
 • gealâ, geali = arţăgoasă
 • geamală, geamali = ciufulită
 • geamandanu = mintean - haină scurtă bărbătească
 • geamantani, geamantănj = mintean - haină scurtă bărbătească
 • geambashu, geambashi = geambaş
 • geambâzlâki = geambaşlâc - profesie
 • geambazu, geambaji = geambaş
 • geamfesi, geamfesuri = mătase
 • geamgiu = geamgiu
 • geami = fereastră
 • geami = geam
 • geamii = geamie
 • geamlâki = geamlâc
 • geamu = geam
 • geanabetu = trepăduş
 • geanămu = suflet
 • geandaru = jandarm
 • geanu = suflet
 • geapi = buzunar
 • gengâ = jaf
 • gengâ = pradă
 • gengâ, gendzâ = luptă
 • gepi = buzunar
 • gheafru = dobanda
 • ghearyiru = mercur
 • gheatru = medic
 • gheatsâ = trai
 • gheatsâ = viatsă
 • gheauru = gheaur
 • gheavolu = diavol
 • gheazâ = scrisa parte a unei monede
 • Gheganu = Bulgar
 • ghelâ = mâncare
 • ghelâgiu = bucătar
 • ghelindu = cilindru
 • ghelindu = sferă
 • ghemi = frâu
 • ghemi = frâu
 • ghengâ = jaf
 • ghengâ = pradă
 • gherdu = verde-albastru
 • ghesu = roşcat
 • ghesucânatu = alb-roşcat
 • ghesu-laiu = negru-roşcat
 • ghevghiri = clădire din piatră
 • ghideri = nenorocire
 • ghiftâ = oală
 • ghiftami = ţigănime
 • ghiftu = lăutar
 • Ghiftu = Ţigan
 • ghigânescu = ghegănesc - albanezesc
 • ghigantu = gigant
 • ghighiftescu = ţigănesc
 • ghigoru = piatră ponce
 • ghilandru = cilindru
 • ghilandru = cocoloş
 • ghilandru = sferă
 • ghilindescu = rostogoli
 • ghiliru = câştig ilicit
 • ghilishti = deranjat
 • ghimii = luntre
 • ghimii = luntre
 • ghimtâ = naţie
 • ghimtâ = popor
 • ghimtuescu = pârâi, v
 • ghinâteatsâ = bineţe
 • ghincâ = pâlnie
 • ghincalâ = chingă
 • ghincalâ = greier
 • ghindâ = ghindă
 • ghineatsâ = fericire
 • ghineri = caro
 • ghini = bine
 • ghintâ = naţie
 • ghintâ = popor
 • ghintanâ = plisc
 • ghintanâ = plisc
 • ghinuescu = da bineţe, v
 • ghinuescu = saluta, v
 • ghio = doar
 • ghio = parcă
 • ghio = pare-se că...
 • ghioam = doar
 • ghioam = parcă
 • ghioam = pare-se că...
 • ghioarâ = viorea
 • ghioă = doar
 • ghioă = parcă
 • ghioă = pare-se că...
 • ghiocu = roib - cal brun-roşcat
 • ghioia = parcă
 • ghioiam = parcă
 • ghioli = lac
 • ghionâ = pingea
 • ghioni = ghionoaie - pasăre
 • ghioni = pingea
 • ghionu = pingea
 • ghioshani = locuitorii din josul localităţii
 • ghiosu = jos
 • ghioz-boiagi = prestidigitator
 • ghioz-boiagi = scamator
 • ghirâkina = şoim
 • ghirdapi = cataractă de râu
 • ghirgalu = roată
 • ghirgefi = gherghef
 • ghirgheanâ = fecioară - fată
 • ghirghen = fecior
 • ghirghinâ = simpatic
 • ghirghiru = strecurătoare
 • ghiritâ = boală de ochi
 • ghiritsu = fulger
 • ghirizu = canal subteran
 • ghirnuescu = cinsti, v
 • ghismâ = dijmă
 • Ghismâciuni = Septembrie
 • ghismedzu = dijmui, v
 • ghitâ = viţă de vie
 • ghitrii = medicament
 • ghitrishcâ = leac
 • ghiu = viu
 • ghiubecu = piuă de piatră
 • ghiubecu = podoabă de cap
 • ghiucâ = dificultate
 • ghiuci = părere de rău
 • ghiule = ghiulea
 • ghiule = ghiulea
 • ghiuleabiu = trandafiriu
 • ghiuleabiu = trandafiriu
 • ghiuleapi = apă de trandafir
 • ghiulgiu = giulgiu
 • ghiulsu = apă de trandafir
 • ghiulvaracă = plăcintă dulce
 • ghium = tobă
 • ghium = vas din cupru cositorit pt apă
 • ghiumacâ = ibric
 • ghiumaciu = ibric
 • ghiumbrucâ = vamă
 • ghiumi = vas din cupru cositorit pt apă
 • ghiumiciu = ibric
 • ghiumitsâ = ibric
 • ghiumsâ = măsură
 • ghiuralantâ = stambă înflorată
 • ghiurdani = colier
 • ghiurdani = salbă
 • ghiurdânitsâ = colier mic
 • ghiurdânitsâ = salbă mică
 • ghiurghiuliu = încântător
 • ghiurghiuvanu = liliac - floare
 • ghiurultâgi = certăreţ
 • ghiurultii = gălăgie
 • ghiurultii = tapaj
 • ghiushâreauâ = palmă pe ceafă
 • ghiushtâ = palmă pe ceafă
 • ghiushu = bunic
 • ghiuvâsescu = citi, v
 • ghiuveciu = ghiveci - pt flori
 • ghiuvezi = roşu-închis
 • ghiuvrecu = covrig
 • ghiuzdan = ghiozdan
 • ghivăr = mâncare scumpă
 • ghiveciu = ghiveci - pt flori
 • ghivezu = roşiatic
 • ghivisescu = citi, v
 • ghivregu = covrig
 • ghivregu = crud
 • ghizâ = brânză
 • ghizai = amendă
 • ghizapu = apă tare
 • ghizâreauâ = brânză slabă
 • ghizaru = brânză, care face
 • ghiză = amendă
 • ghizeri = plimbare
 • ghizii = ţesătură lucioasă
 • ghizintii = antreu
 • ghizirsescu = plimba, v
 • giditsâ = nădragi
 • gifâ, gifadz = glumă
 • gigantu = uriaş
 • gigive = ibric
 • giglatâ = pas
 • gijve = ibric
 • gijvei = ibric
 • gilatu, gilatâ = călău
 • gilatu, gilatâ = rău - om
 • gilatu, gilatâ = rău - om
 • gileai = lustru
 • gileatu = călău
 • gileatu = gealat
 • gilepci = încasator de taxa de oierit
 • gilepu = taxa de oierit
 • gilitipsescu = masacra, v
 • gilitu, giliti = raza soarelui
 • gilitu, giliti = suliţă
 • giliturâ = săgeată
 • gilvei = graţie
 • gilvei = şarm
 • gimandani = mintean - haină scurtă bărbătească
 • gimbushi = ospăţ
 • gimbushi = petrecere
 • gimbushi = veselie
 • gimii = geamie
 • gindârmă = jandarm
 • gindaru = jandarm
 • gindi, gindzâ = demon
 • gindosu = furios
 • ginemi = infern
 • ginsâ = naţiune
 • ginsâ = neam
 • ginsâ = popor
 • gintâ = naţiune
 • gintâ = neam
 • gintâ = popor
 • giocu = dansa, v
 • giocu = joc
 • giocu = joc
 • giocu = juca, v
 • giocu = juca, v
 • giocu, giots = manta de lână
 • gioi = joi
 • Gioia = Joimăriţa
 • gioni, gionj = brav
 • gioni, gionj = flăcău
 • gioni, gionj = june
 • gioni, gionj = viteaz
 • gioni, gionj = voinic
 • gioni-aleptu = făt-frumos
 • giopi = buzunar
 • girahu = chirurg
 • girime = amendă
 • girimitisescu = amenda, v
 • girimitsescu = amenda, v
 • girimitsitu = amendat
 • gisve = ibric
 • giubă, giubi = haină lungă şi largă boierească
 • giucâreauâ = jucărie
 • giucari = jucare
 • giucârii = jucărie
 • giucâtoru = jucător
 • giucâtoru = jucător
 • giucatu = jucat
 • giudetsu = judecată
 • giudetsu = tribunal
 • giudicari = judecare
 • giudicari = mustrare
 • giudicatâ = judecată
 • giudicatâ = proces
 • giudicatâ = tribunal
 • giudicâtoru = judecător
 • giudicatu = judecat
 • giudicu = aprecia, v
 • giudicu = certa, v
 • giudicu = cugeta, v
 • giudicu = judeca, v
 • giudicu = judecător
 • giudicu = mustra, v
 • giufâ, giufadz = tărăboi
 • giufcâ, giuftsi = creastă de cocoş
 • giugaru = vătrai
 • giugastru = jugastru - pom
 • giugâtoru = bou de jug
 • giugia, giugianj = pitic
 • giugii, giugii = pereche
 • giugiufcâ = moţ
 • giugiunaru = greier
 • giugive = ibric
 • giugu = jug
 • giugu = suiş
 • giugu = urcuş
 • giuguescu = înjuga, v
 • giuiapi = răspuns
 • giumacu = ciomag
 • giumaeti = adunare
 • giumaeti = comunitate
 • giumandani = mintean - haină scurtă bărbătească
 • giumbâ = cucui
 • giumbâ = umflătură
 • giumbră = cucui
 • giumbră = umflătură
 • giumbushi = oapăţ
 • giumbushi = petrecere
 • giumbushi = veselie
 • giumcâ = cucui
 • giumcâ = umflătură
 • giumetâ, giumets = jumătate
 • giumetru, giumertsâ = darnic
 • giumitati = jumătate
 • giumiticu, giumiticâ = jumătăţică
 • giunacu = curajos
 • giunacu = viteaz
 • giunami = bravură
 • giunami = tineret
 • giunami = vitejie
 • giunaru = tânăr
 • giunaru = voinic
 • giunaticu = bravură
 • giunaticu = tinereţe
 • giuncu = juncan
 • giuneali = bravură
 • giuneali = tinereţe
 • giuneapini = jneapăn
 • giuneashti = brav
 • giuneashti = vitejeşte
 • giuneashti = voiniceşte
 • giuneatsâ = bravură
 • giunelu, giuneauâ = voinicel
 • giunescu = vitejesc
 • giungiula = razna
 • giungiunâ = razna
 • giungljeari = junghi, durere de
 • giungljedzu = junghi, a avea - v
 • giungljiu = junghi dureros
 • giungu = juncan
 • giunopu = voinicel
 • giupâ = jupon
 • giuphani = muniţie
 • giupu = anteriu
 • giurari = jurare
 • giuraticu = jurat
 • giuraticu = jurământ
 • giuratu = jurat
 • giuratu = jurământ
 • giurgiunâ = dandana
 • giuru = jura, v
 • giusta = exact
 • giusta = precis
 • giustu = exact
 • giustu = precis
 • giuvairgi = bijutier
 • giuvairgi = giuvaergiu
 • giuvairi = giuvaer
 • giuvairu = giuvaer
 • giuvapi = răspuns
 • givarico = giuvaer
 • gizâ = amendă
 • glâburâ = mocirlă de zăpadă
 • glâburosu = noroios
 • glâcâ = esofag
 • glâcâ = gâtlej
 • glâcâescu = înfuleca, v
 • glâcâiri = hlăpăire
 • glâcâit = hlăpăit
 • glâmi = rahat
 • glâpuescu = înfuleca, v
 • glar = prost
 • glâreatsâ = prostie
 • glârescu = înnebuni, v
 • glârescu = prostesc
 • glârescu = prosti, v
 • glârilji = prostie
 • glârimi = prostii
 • glâriri = prostire
 • glâritu = prostit
 • glaru = prost
 • glaru = prost
 • glaru-lishoru = uşuratic
 • glarumarâ = prostie
 • glârushcu = prostuţ
 • glasu = ştire
 • glâvânii = chepeng
 • glâvânii = trapă
 • glibâ = pieptene rar+B8417
 • gljeatsâ = gheatsă
 • gljemu = ghem
 • gljetsu = gheatsă
 • gljiciu = crud
 • gljiciu = necopt
 • gljiciu = verde - necopt
 • gljimâ = glumă
 • gljinaru = lin - peşte
 • gljindâ = ghindă
 • gljindurâ = ghindă
 • gljindurâ = glandă
 • gljindurii = ghindă multă
 • gljioagâ = ghioagă
 • gljiomu = ghem
 • gljitsimcâ = pâine necoaptă
 • gljiurâ = zmeură
 • gloatâ = gloată
 • glubescu = amenda, v
 • glubudanu = aur, de
 • glubuescu = amenda, v
 • glupu = ţeavă
 • glutsiri = clocire
 • goadâ = lovitură
 • goadâ = lovitură
 • goali = fleacuri
 • goalishu = golaş
 • goalishu = pleşuv
 • goalji... di tseapâ = foi de .... Ceapă
 • goartsâ = pară
 • gofi, gohi = ghete, fel de
 • gofu, goafâ, gohi, goafi = catriat
 • gofu, goafâ, gohi, goafi = scorburos
 • gofu, goafi, gofuri = şold
 • Gogu, Gogâ = poreclă pt armânj shi ortodocşi dată de albanezi
 • golinâ = colină
 • golinâ = creştet pleşuv
 • golnâ = colină
 • golnâ = creştet pleşuv
 • golu, goalâ, golji, goali = fleac
 • golu, goalâ, golji, goali = gol - dezbrăcat
 • golu, goalâ, golji, goali = gol - vid
 • golu, goalâ, golji, goali = numai
 • golu, goalâ, golji, goali = sărman
 • golu, goalâ, golji, goali = singur
 • gongalâ = neghină
 • gonghisescu = gângăvi, v
 • gongulâ = neghină
 • gonjea = iute
 • gornâ = haină - palton
 • gortsu = păr - pom
 • gotca = poarcă - joc
 • grâcicâ, ăn = cârcă, în
 • gradhu = grad
 • grâdinâ = grădină
 • grâdinaru = grădinar
 • grâdiniciu = grădiniţă
 • grâdinushi = grădiniţă
 • grâditâ = cetate
 • grâditâ = oraş
 • Grailu-mari = Învierea Domnului
 • grairu, grairi = cuvânt
 • grairu, grairi = vorbă
 • graiu = grai
 • gramâ = carte
 • gramâ = literă
 • gramarauâ = piaza rea
 • grambelu = mire
 • grambo = mire
 • Grâmusteanu = Grămostean
 • grâmustinescu = grămostenesc
 • grândini = grindină
 • grandzâ = nimicuri
 • grandzalâ = nimicuri
 • grandzalâ = strugure sălbatec
 • grâneatsâ = grâu
 • grangâ = creangă
 • granitsâ = granitsă
 • grânitsâ = frontieră
 • grânitsâ = graniţă
 • grânu = colivă
 • grânu = grâu
 • grânutsu = furuncul
 • grâshtealâ = dârstă
 • grâshtealâ = piuă
 • grâsicu = grăsuţ
 • grâsimi = grăsime
 • grasu = gras
 • gratsâ = greblă
 • grâtsu, grâtsâ = bucată
 • grâvâniciu = ţesătură din lână
 • gravano = ţesătură din lână
 • gră , gradz = carabină - armă
 • grămadâ = grămadă
 • grea iasti iapa = gravidă este iapa
 • grea lâyoari = gravă boală
 • greaiu = grai
 • greaiu = vorbă
 • greasâ = gresie
 • greasi = gresie
 • greasu = gras
 • greatsâ = greatsă
 • greatsâ = greutate
 • greblu = râpă
 • grebu, = râpă
 • grebu, greghi, greburi = perete
 • gremu = povârniş
 • gremuru = râpă
 • grendâ = grindă
 • grepu = undiţă
 • grescu = chema, v
 • grescu = grăi, v
 • grescu = invita, v
 • grescu = spune, v
 • grescu = striga, v
 • grescu = zice, v
 • greu = greu
 • greu = necaz
 • greu = penibil
 • greu nicukir = bogat gospodar
 • greu somnu = adânc somn
 • gribâ = pieptene rar
 • griblâ = pieptene rar
 • gribosu = cocoşat
 • gribuescu = gheboşa, v
 • gricami = greci mulţi
 • grieatsâ = greatsă
 • grieatsâ = greutate
 • griiu = grai
 • griju = buturugă de zadă
 • grimeljiu = râpă
 • grimurâ = râpă
 • grindinâ = grindină
 • grindinari = grindinare
 • grindinat = grindina, ca - strălucitor
 • grindinat = strălucitor
 • grindineadzâ = grindină bate, v
 • gripu = undiţă
 • griri = grăire
 • grishcâ, în = cârcă, în
 • grishti = pleavă
 • gritâ = chemare
 • gritsosu = greţos
 • gritu = grăit
 • grivâ = coamă
 • griveljiu = coamă
 • grivu = cenuşiu
 • grivu = gri
 • grivu = sur
 • grivuescu = cărunţi, v
 • grivuescu = grisona, v
 • grivuitu = cărunt
 • grohtu = fierbere în clocot
 • grohutu = hohot
 • grominu = mere pădureţe
 • grondu = mătase
 • gronu = mătase
 • gropu = îngropa, v
 • gropu = săculeţ de bani
 • grosu = gros
 • grosu = piastru
 • grozdavenu = grăsuliu
 • gruhtescu = clocoti
 • grumadzu = esofag
 • grumadzu = grumaz
 • grumadzu = laringe
 • grumbâ = grămadă
 • grumburu = grămadă
 • grumuru = grămadă
 • grumuru = grup
 • grundâ = bucată
 • grundzâ = bucată
 • grundzâ = tărâţă
 • grunflari = horcăială
 • grungi = bucată
 • grunjeari = grohăire
 • grunjedzu = grohăi, v
 • grunjiu = bărbie
 • gruparu = gropar
 • grupishti = cimitir
 • gualji = găoace
 • gube, gubedz = boltă
 • gube, gubedz = pafta
 • gubesu = gârbov
 • gubilosu = boltit
 • gucescu = ghici, v
 • gucilii = creştet
 • gudalgâ = repede
 • gudescu = bucura, v
 • gudiljearcu = gudurat
 • gudiljearu = gudurat
 • gudurescu = gudura, v
 • guduru = gudura, v
 • gugea... = cogeamite
 • gugea... = enorm
 • gugeabashi = primar
 • gugeamite = cogeamite
 • gugilescu = mângâia, v
 • gugiu = pitic
 • gugiufoarticâ = urechelniţă
 • gugiulii = vârf de arbore
 • gugoshu = glonţ
 • guguci = guguştiuc
 • guguci = guguştuc
 • guguciu = ştiulete
 • gugufcâ = ştiulete
 • gugufci = ştiulete
 • guguljeanâ = ciupercă
 • guguljeanâ = mândruţă
 • gugurari = gângurire
 • gugureciu = platan - fructul
 • guguredzu = gânguri, v
 • gugustari = îmbrăţişare
 • gugustatu = sărutat
 • gugustedzu = îmbrăţişa, v
 • gugustescu = îmbrăţişa, v
 • gugutsâ = narcis
 • guhticu = guturai
 • guhtisădzu = tuşi, v
 • gulâciuni = goliciune
 • gulâciuni = nuditate
 • guldânecu = musafir nepoftit
 • guleaci = floarea lui Hristos
 • gulescu = dezbrăca de tot, v
 • gulescu = goli, v
 • gulescu = jefui
 • gulici = floarea lui Hristos
 • gulinâ = colină
 • gulinâ = deal gol
 • guliri = golire
 • gulisheanu = golaş
 • gulishinari = despuiere
 • gulishinatu = despuiat
 • gulishinedzu = despuia, v
 • gulishinedzu = fura, v
 • gulishinedzu = jefui, v
 • gulitu = golit
 • gulivragâ = luncă
 • guljeano = somn - peşte
 • gulubizdră = nemernică
 • gulucustâ = lăcustă
 • gulugescu = sta lângă foc iarna, v
 • Gulugeu = Ianuarie
 • gulugustâ = lăcustă
 • gulumeu = excrement mare
 • guluvanu = excrement mare
 • gumaradhâ = grămadă de pietre
 • gumoljiu = bulz
 • gumoljiu = cocoloş
 • gumuljiu = bulz
 • gumuljiu = cocoloş
 • gunâ = haină îmblănită
 • gundu = costeliv
 • gunduluki = diurnă
 • gunealâ = haină lunga
 • gunealâ = manta de damă fără mâneci
 • gunelâ = flanelă de lână
 • gunelâ = manta de damă fără mâneci
 • gunosu = scârbă
 • gunusârescu = spoitoresc
 • gunusaru = spoitor
 • gunusescu = spoi, v
 • gunusosu = dezgustător
 • gunusosu = scârbos
 • gurâ = gură
 • gurabii = prăjitură uscată
 • gurahanu = plângăcios mare
 • gurbii = prăjitură uscată
 • gurguleadzâ = chiorăi, v - maţele
 • gurguleadzâ = vui, v
 • gurgulitedzu = rotunji, v
 • gurguljeatu = rotund
 • gurguljitosu = rotund
 • gurguljiu = piatră rotundă
 • gurguljiu = toartă
 • gurgureadzâ = chiorăi, v - maţele
 • gurgureadzâ = vui, v
 • gurguredzu = susura, v
 • gurguru = susur
 • guritsâ = guritsă
 • guritsâ = pere rădureţe
 • guritsu = păr pădureţ
 • gurleadzâ = chiorăi, v - maţele
 • gurleadzâ = vui, v
 • gurledzu = chiorăi, v
 • gurledzu = guiţa, v
 • gurmadzu = esofag
 • gurmadzu = grumaz
 • gurmadzu = laringe
 • gurnâ = bazin
 • gurnitsu = păr - pm
 • gurnjedzu = grohăi, v
 • gurshoarâ = guriţă
 • guryitsâ = ceafă
 • guryitsâ = greabăn
 • gusacu = gâscan
 • gushi = gât
 • gushi, pi = cârcă, în
 • gushtiritsâ = guşteriţă
 • gushtiru = guşter
 • gushturari = înrăutăţire
 • gushturatu = înrăutăit
 • gushturedzu = irita ca un guşter, v
 • gushturitsâ = guşteriţă
 • gushturu = guşter
 • gushuescu = decapita
 • gushuescu = gâtui, v
 • gushuiri = decapitare
 • gushuitu = decapitat
 • gustosu = gustos
 • gustu = dispoziţie bună
 • gustu = gust
 • gustu = gusta, v
 • gustu = gusta, v
 • gustu = plăcere
 • gutunji = gutuie
 • gutunjitsâ = gutuiţă
 • gutunjiu = gutui
 • guualji = găoace
 • guvâ = gaură
 • guvâleaci = găurice
 • guvâlici = găurice
 • guvatâ = strachină din lemn
 • guvicâ = găurice
 • guvici = găurice
 • guvojdu = caia
 • guvojdu = cui de potcoavă
 • guvoru = cocoşat
 • guvujdei ghimpe
 • guvunosu găunos
 • guvunu = excrement mare
 • guvuzdei ghimpe
 • guvuzdeljiu = ghimpe
 • guzgunipsescu = scotoci, v
 • guzgunu scormonitor
 • guzmoljiu gem
 • hâbari = noutate
 • hâbari = ştire
 • hâbari = veste proastă
 • hâbârseari considerare
 • hâbârsescu considera, v
 • hâbârsit considerat
 • habinâ, habini baltă
 • habinu = călduţ
 • habinu = lejer
 • habinu = liber
 • hâboatâ băşică
 • haca nu
 • hadhyearcu răsfâţat
 • hadhyi = mângâiere
 • hadum, hadunj = eunuc
 • hagibâ = oare?
 • hâgilâki binefacere
 • hâgilâki = hagealâc
 • hâgilâki = pelegrinaj
 • hagiu = hagiu
 • hahâ = găgăuţă
 • hahâ = prostănac
 • hahamu = rabin
 • hâiati, hâiets = tindă - prispă
 • hâidipsescu = răsfăţa, v
 • hai-hui = zăpăcit
 • haileasu = leneş
 • haileazu = leneş
 • hailesliki = hoinăreală
 • haimalâ, haimaladz = amuletă
 • haimalâ, haimaladz = talisman
 • haimani, haimanadz = amuletă
 • haimani, haimanadz = talisman
 • haimanlii, haimanlii = amuletă
 • haimanlii, haimanlii = talisman
 • hâinlâki = lenevie
 • hâinu = leneş
 • hainu, hainâ = leneş
 • hâiri, hâiri = folos
 • hâiri, hâiri = profit
 • hâirlâtcu = norocos
 • hâirusescu = profita, v
 • haki = dreptate
 • haki = hac
 • hakiru = stofă de mătase
 • halâ = hal
 • halâ = stare proastă
 • hâlâciu = dărăcitor
 • halal = bravo
 • halal = halal
 • hâlândârăscu = hoinări, v
 • hâlati, hâlăts = instrument
 • hâlati, hâlăts = membru al corpului
 • hâlati, hâlăts = unealtă
 • halatu = gălăgie
 • halatu = zgomot
 • halazmo, halazmadz = ruină
 • halcumâ = aramă
 • haldupu = hrăpăreţ
 • haldupu = nătâng
 • haldupu = soldat turc
 • hale, haleadz = latrină
 • hale, haleadz = wc
 • hali, hăljiuri = apoplexie
 • hali, hăljiuri = hal
 • hali, hăljiuri = nevoia
 • hâliki = pietrărie
 • halimâ = poveste încurcată
 • hâlitsâ = stâncă
 • hâlitsâ = stâncărie
 • haljeati = instrumente
 • hâljiurâ = hal
 • hâlkeri = var
 • hâlvângi = halvagiu
 • hâlvă = halva
 • hâmâlâki = hamalâc
 • hâmâleashti = hamal, ca un
 • hâmâlescu = hamal, de
 • hamalu = hamal
 • hâmami = baie turcească
 • hâmbari = hambar
 • hambilumâ = depresiune
 • hamblâ = jos
 • hâmblusescu = jos a se lăsa, v
 • hâminedzu = tempera, v
 • haminu = călduţ
 • haminu = lejer
 • haminu = liber
 • hamnâ = rău
 • hamomilâ = muşeţel
 • hamu-arâdeari = zâmbire
 • hamu-arâdu = surâde, v
 • hamu-arâsu = surâs
 • hâncâ = pâlnie
 • handa = adânc
 • hândacu = şanţ
 • hândâcusescu = afunda, v
 • hândâcusescu = înfunda, v
 • hândâcusiri = cufundare
 • hândâcusit = îndundat
 • hândaki = groapă
 • hândaki = şanţ
 • hândosu = adânc
 • hândosu = profund
 • hânducusitu = nenorocit
 • hângearâ = hanger
 • hângearu = hanger
 • hângi = hangiu
 • hani = han
 • hani = hotel
 • hani = restaurant
 • hânjaru = hanger
 • hânjeaticu = cheltuială de han
 • hanumsâ = cadână - femeie turcă
 • hapâ = pilulă
 • hapcâ = pilulă
 • haphi = pilulă
 • hap-hup = căpcăun
 • hap-hup = mâncău
 • hâpsânău = închisoare
 • hâpsani = închisoare
 • hâpsânitu = încarcerat
 • hâpsânitu = întemniţat
 • hâpsânitu = puşcăriaş
 • hapsi = închisoare
 • hapu = pilulă
 • hâpuescu = hăpăi, v - mâncare în grabă
 • har = moarte
 • hara = ferice
 • harabeljiu = vrabie
 • harabeu = vrabie
 • haracastrâ = coţofană
 • hârâce = haraci
 • haraci = haraci
 • hârâcopu = vesel
 • haractiru = caracter
 • haractiru = fire
 • haracu, haratsi = linie
 • hârâculi = coţofană
 • hârâcupilji = voioşie
 • hârâfiljiu = vrabie
 • haragmâ = zori
 • hârâhastâ = coţofană
 • hârâhaxâ = coţofană
 • hârâhuli = coţofană
 • hâraii, hârăi = balot
 • haraimerâ = zori de zi
 • hârâkescu = sforăi, v
 • hâraki = linie - riglă
 • hârâmgi = parazit
 • harami = haram - pomană, nemeritat
 • hârami = haram
 • hârâmitu = hoţ
 • haramiu = haiduc
 • haramiu = hoţ
 • haramufai = pierde-vară
 • hârapi = dărăpănătură
 • hârapi = ruină
 • hâraru, hârari = balot
 • hâraru, hârari = sac de lână mare
 • hârâsescu = mângâia, v
 • harasmâ = zori de zi
 • haratsumâ = bir
 • harauâ = bucurie
 • harauâ = nuntă
 • hârâxescu = cresta, v
 • hârâxitâ = zori de zi
 • hârâyii = zori de zi
 • harazmâ = zori de zi
 • harbâ = suliţă
 • hârbii = suliţă
 • hârboalâ = flegmă
 • hârbuledzu = sforăi, v
 • hârbulescu = sforăi, v
 • hârbutu = gurmand
 • hârbutu = lacom - gurmand
 • hârdalâ = hârdău - vas de lemn
 • harei, harei = nuntă
 • haremi = harem
 • harengi = hering - peşte
 • hârescu = hrăni, v
 • hareshu, hareshi = graţios
 • harfâ = harpă - instrument
 • hârgescu = cheltui, v
 • hargi, hărgi = cheltuială
 • hargi, hărgiuri = cheltuială
 • hârgii = zori de zi
 • hârgilâki = cheltuială
 • hârgiri = cheltuire
 • hârgiuescu = cheltui, v
 • hârgiuiri = cheltuire
 • hârgiuitoru = cheltuitor
 • hârgiuitu = cheltuit
 • harhabei = vrabie
 • hârhalâ = pământ steril
 • hârhalji = creasta cocoşului
 • hârhândeljiu, hârhândealjji = coi
 • hârhândeljiu, hârhândealjji = testicul
 • hârhârescu = râde în hohote, v
 • hârhârescu = râde în hohote, v
 • hârhastâ = coţofană
 • hârhidhâ = rac
 • hari, hări = bunătăţi
 • hari, hări = cadou
 • hari, hări = calitate
 • hari, hări = farmec
 • hari, hări = favor
 • hari, hări = gratitudine
 • hari, hări = graţie
 • hari, hări = har
 • hari, hări = putere sfântă
 • hari, hări = talent
 • hârii = folos
 • hâriosu = bucuros
 • hâriosu = vesel
 • hârisescu = bucura, v
 • harishu, harishi = graţios
 • harismâ = graţie
 • hârjescu = cheltui, v
 • hârkescu = sforăi, v
 • hârkinu = cancer
 • hârlâputu = gurmand
 • hârlâticâ = noroc, cu
 • hârlu = gata
 • hârnescu = hrăni, v
 • hârnescu = hrăni, v
 • hârosu = bucuros
 • hârosu = vesel
 • hârpâ = flegmă
 • hârpuescu = flegma, v
 • hârsescu = bucura, v
 • hârsescu = mângâia, v
 • hartâ = datorită
 • hartâ = hartă
 • hârtâ, hârti = ogar
 • hârtaki = carte de joc
 • hârtii = hârtie
 • hartupexi, hartupexanj = jucător
 • haru = Charon - zeul morţii
 • haru, hari = moartea
 • harval = dărăpănat
 • harval = ruinat
 • hârvâlisitu = holbat
 • hâryii = aurora
 • hâryii = zori de zi
 • hârzâescu = trebui, v
 • hârzescu = dărui, v
 • hârzescu = estima, v
 • hârzescu = preţui, v
 • hârzescu = valora, v
 • hârziri = dăruire
 • hârzitoru = dăruitor
 • hârzitu = dăruit
 • hasâ = as
 • hâsâbă = oraş
 • hâsâdhearu = colăcar - duce colacul de nuntă
 • hâsâmnitsâ = măcelărie
 • hâsâpă = oraş
 • hâsâpă = oraş
 • hâsâpescu = măcelăresc
 • hâsâplâki = măcelar , meserie
 • hasapljio = măcelărie
 • hâsâpnitsâ = măcelărie
 • hâsapu = măcelar
 • hâsâvyearu = colăcar - duce colacul de nuntă
 • hasca = gură-cască
 • hascanifuru = nătăfleţ
 • hâscari = căscat
 • hâscatu, hâscatâ = căscat
 • hascu = căsca, v
 • hascu = fin - de calitate
 • hascu = superior - de calitate
 • hase, haseadz = pânză de Olanda
 • hâseanlâki = antipatie
 • hâseanlâki = duşmănie
 • hâseanlâki = ostilitate
 • haselâ = cufăr
 • haselâ = ladă
 • hasha = tăgadă
 • hâshcâ = coţofană
 • hashcâ, hashti = cioară
 • hashishu = opiu
 • hâshotu = locuitor din Hâshi
 • hâshti = imbold
 • hâshti = termen
 • hasidhearu = colăcar - duce colacul de nuntă
 • hâsiljiu = orz
 • hasmu = duşman
 • hasu, hasâ = fin - de calitate
 • hasu, haşi = as
 • hasumeri = pierdere de timp
 • hâsumirsescu = pierde timp, v
 • hâsumirsescu = pregeta, v - pierde timp
 • hâtai = greşeală
 • hâtai = pagubă
 • hâtârgi = serviabil
 • hâtârgi = tolerant
 • hâtâri = hatâr
 • hâtâri = plac
 • hâtâri = plăcere
 • hâtâri = poftă
 • hatrâ = hatâr
 • hatu = armăsar
 • hauâ, hăuri = abis
 • hauâ, hăuri = haos
 • hâusescu = înfunda, v
 • hâvai = aer
 • hâvai = climă
 • hâvai = melodie
 • havali, havaleadz = inoportunitate
 • havali, havaleadz = îndatorire
 • hâvani = piuă din bronz
 • hâvă = arie de cântec
 • hâvă = climă
 • hâvă = părere
 • havrâ, havri = sinagogă
 • hâvuzi = bazin cu apă
 • hâvyearu = icre
 • hâzârcu = gata
 • hâzârcu = gata
 • hâzârcu = pregătit
 • hâzâri = gata
 • hâzâriâ = gata
 • hâzâriâ = pregătit
 • hazi = haz
 • hazmu = adversar
 • hazmu = duşman
 • hazmu = galben-monedă
 • hazmu = inamic
 • hâzmusescu = duşmăni, v
 • hâznâtaru = vistiernic
 • hâznă = hazna
 • hâznă = tresorerie
 • hazo, hazeauâ = prost
 • hazumarâ, hazumări = prostie
 • hâzuri = tihnă
 • hazuscu = prost
 • hâzusescu = prosti, v
 • hâzusitu = înnebunit
 • hălke = fierar
 • heamâ = dulceaţă de must
 • heamâ = puţină
 • heaminu = feminin
 • heamu = puţin
 • hearbiri = fierbere
 • hearhicu = piersic
 • hearhirâ = piersică
 • hearhiru = piersic
 • hearhit, kearsic = piersic
 • hearhitâ = piersică
 • hearhitu = piersic
 • heari = fiere
 • heari = răutate
 • heavrâ = bondar
 • heavrâ = febră
 • heavrâ = fierbânţeală
 • heavrâ = friguri
 • helji = ţipar
 • herâ = lipsă
 • herâsescu, v = despărţi de..., v
 • herâsescu, v = lipsi, v
 • herbu = fierbe, v
 • herhicâ = piersică
 • herhicu = piersic
 • herhicu = piersic
 • herhiru = piersic
 • herovico, hirovicadz = imn bisericesc ortodox
 • hertu = fiert
 • heru, heari = fier
 • hicâ = smokină
 • hicat, dit = inimă, din
 • hicatu = ficat
 • hicatu = iubire
 • hicatu = suflet
 • hici = deloc
 • hicu = smokin
 • hidzeari = înfigere
 • hidziri = înfigere
 • higu = înfige, v
 • hilandru = adolescent
 • hilandru = băieţandru
 • hilârii = veselie
 • hilheanu, hiljeani = scobitori
 • hilidhonâ = rândunică
 • hilieti = nedreptate
 • hiljearcâ = o mie
 • hiljearcâ = sticlă de ...l
 • hiljeastru = fiu adoptiv
 • hilji = fiică
 • hiljinu = fin
 • hiljioru = fiuţ
 • hiljiu = fiu
 • him = sunt, a fi, să fiu
 • hima = jos
 • hima = vale, la
 • himâ = furie
 • himâ = prăpastie
 • himâzicu = puţinel
 • himi = durerile naşterii
 • himil, himilâ = galben deschis
 • himos, himoasâ = năvalnic
 • himunicu = pepene verde
 • himusescu = năpusti, v
 • himusescu = repezi, v
 • hinâ = gâscă
 • hindeki = groapă
 • hintic = lână ordinară
 • hioli, hilji = ţipar
 • hiopsu = mort - animal
 • hioru = fior
 • hioti, hiots = coamă
 • hipsu = înfipt
 • hiptu = înfipt
 • hirâkinâ = şoimană
 • hirârilji = fierărie
 • hiraru = fierar
 • hirisescu = împuţina, v
 • hirisescu = reduce, v
 • hirisiri = micşorare
 • hirisitu = micşorat
 • hirisitu = scăzut
 • hiritimati = complimente
 • hiritimati = salutări
 • hiritisescu = saluta, v
 • hiritisescu = săruta, v
 • hiritisiri = salutare
 • hiritisiri = sărutare
 • hiritisitu = salutat
 • hiritisitu = sărutat
 • hiritseascu = îmbrăţişa, v
 • hirotâ, hiroti, hirots = mănuşă
 • hirotunisescu = hirotonisi, v
 • hirtu = lacom
 • hirturâ = fiertură
 • hiru = fior
 • hiru = fir
 • hiru = nimic
 • hiru, pi = de puţin
 • hiru, un = puţin
 • hiruryu = chirurg
 • hisapi = socoteală
 • histră = răzuitoare
 • histrisescu = ţesăla, v
 • hitru = abil
 • hitru = şiret
 • hitru = şiret
 • hitru = viclean
 • hiu = fi, v
 • hiumânicu = pepene verde
 • hiumunicu = pepene verde
 • hiumusescu = repezi, v
 • hiupsescu = muri, v - animale
 • hiurari = freamăt
 • hiurari = înfiorare
 • hiuri = durerile naşterii
 • hiuvrescu = friguri a avea, v
 • hivadhâ = dulap în perete
 • hivrescu = febră a avea, v
 • hivrescu = friguri a avea, v
 • hivros = friguri, apucat de
 • hlamburâ = drapel
 • hlamburâ = flamură
 • hlâpuescu = hăpăi, v
 • hlimbusescu = cufunda, v
 • hlio = călduţ
 • hljeara, hljearanj = prostănac
 • hljearâ, hljeri = lingură mare de lemn
 • hljearâ, hljeri = linguroi
 • hljinu = fin
 • hljiushcu = căldişor
 • hnoatâ = suflare
 • hoarâ = sat
 • hoardâ = sabie
 • hoardâ = sfoară
 • hogi = hoge
 • honoatâ = suflare
 • hopâ = clipă
 • hopâ = dată
 • hopâ = moment
 • horhanu = curcan
 • horhutu = freamăt
 • horyea = separat
 • hranâ = hrană
 • hrânescu = hrăni, v
 • hranu = hrean
 • hrao = bucurie
 • hrâshtuescu = decapita, v
 • hrâshtuiri = decapitare
 • hrâstii, = inutilitate
 • hrâxescu = cresta, v
 • hrâxitâ = zori de zi
 • hreami = cuvertură
 • hreu = datorie
 • hreus = datorie
 • hreusi = datorie
 • hrii = latrină
 • hrisafi = fir de aur
 • hriscu = argintar
 • hrisic = argintar
 • hrisicliki = argintar - meseria de
 • hrismâ = miruire
 • hrisozmâ = fir de aur
 • hristii = inutilitate
 • Hristo = Hristos
 • hrisusescu = auri, v
 • hrisusescu = mirui, v
 • hrisusescu = străluci ca aurul, v
 • hrisusiri = poleire
 • hrisusitu = aurit
 • hrisusitu = nepreţuit
 • hriusescu = îndatori
 • hroa = bucurie
 • hromâ = culoare
 • hromu = crom
 • hrupâ = blândă - bube pe fatsa pruncilor
 • hrupu = ciob
 • htapodhe = polip
 • htibari = consideraţie
 • htibari = stimă
 • htizâ = necesitate
 • htizâ = nevoie
 • hu = şic
 • huciudii = dovadă
 • hudumu = castrat
 • huescu = striga, v
 • huftâ, hufti = pumn
 • hugiudii = dovadă
 • huhulescu = pipăi, v
 • huhutâ = pisc de munte
 • huhutâ = strigăt
 • huhutescu = arunca, v
 • huhutescu = chiui, v
 • huhutescu = răsuna, v
 • huhutescu = vui, v
 • hui = caracter
 • hui = nărav
 • huilî = nărăvaş
 • huke = fire
 • huke = nărav
 • huke = obicei
 • hukimati = tribunal
 • hukiumati = tribunal
 • hulandaru = hoinar
 • huledzu = certa, v
 • hulerâ = holeră
 • hulescu = certa, v
 • hulidzari = hulire
 • hulidzatu = mustrat
 • hulii = furie
 • hulii = vărsătură de fiere
 • hulirosu = coleric
 • hulirosu = holeric
 • huljisescu = supăra, v - din fiere
 • hulusescu = supăra , v
 • hulusescu = supăra, v
 • hulusescu = supăra, v - din fiere
 • humba = înfulecare
 • huncâ, huntsi = loc adăpostit
 • hundosu = adânc
 • hundratâ = contract
 • hundratâ = tratat
 • hundruvenalu = ac mare
 • hunerâ = dandana
 • hunerâ = dexteritate
 • hunerâ = păţanie
 • huneri = dandana
 • huneri = dexteritate
 • huneri = păţanie
 • huni, huniuri = depresiune ca o pâlnie
 • hunii = pâlnie
 • hunii = pâlnie
 • hunipsescu = epuiza, v
 • hunipsescu = înghiţi în sec, v
 • hunipsescu = mistui, v
 • hurhonjiu = soţ
 • hurhulescu = deranja, v
 • hurhurescu = fierbe în clocot, v
 • hurhutescu = fremăta, v
 • hurhutulashu = copil
 • huricâ = sătuc
 • hurieti = democraţie
 • hurieti = libertate
 • hurmâ = curmală
 • hurmai = curmală
 • huro, huradz = horă
 • hursescu = datori, v
 • huryeanitu = consătean
 • huryeatâ = separatism
 • huryeatu = sătean
 • huryeatu = ţăran
 • huryiteashti = ţărăneşte
 • hushafi = compot
 • husuli = manieră
 • husuli = măsură
 • hutâ, huti = şoim
 • hutsâlji = prostie
 • hutsâri = îndobitocire
 • hutsăscu = prosti, v
 • hutsăscu = stupid
 • hutu, hutâ = buimăcit
 • hutu, hutâ = prost
 • hutuli = streaşină
 • huţami = prostie
 • huzmeti = serviciu
 • huzmeti = treabă
 • huzmikearu = servitor
 • huzmitipsescu = sluji, v
 • huzuri = tihnă
 • huzuri = tihnă
 • huzuripsescu = huzuri, v
 • i = este
 • i = sau
 • ia = sau
 • iabangiu = strămutat
 • iacâ = guler
 • iacmageai = şoim
 • iadâ = iadă
 • iadirâ = iederă
 • iadiri = iederă
 • iadirishu = iederă
 • iahnii = iahnie
 • ialangiu = mincinos
 • ialani = minciună
 • iamâ = jaf
 • iamâ = pâclă
 • iamacâ = ibric
 • iambulâ = cuvertură
 • iambulâ = pătură
 • iami = perioadă de timp
 • iandzâ = naiba
 • ianglâshi = eroare
 • ianitsaru = ienicer
 • ianurâ = crâng
 • iapâ = iapă
 • iar = iar
 • iar = iarăshi
 • iara = iar
 • iara = iarăshi
 • iarâ = iarnă
 • iarâ = iarnă
 • iaran, iaranj = amant
 • iaranlâki = curvie
 • iarbâ = iarbă
 • iarci = mic şi frumos
 • iargi = iaurt, vânzător de
 • iarnâ = iarnă
 • iasamin = iasomie
 • iascâ = iască
 • iasi soarli = răsări, v - soarele
 • iasmiu = iasomie
 • iaspiru = perspicace
 • iatâ = mamă
 • iataganu = iatagan
 • iavaş = agale
 • iavaş = domol
 • iave = iată
 • iavea = iată
 • iavriu = păsărică
 • iazagi = secretar
 • iazâki = ruşine
 • iboju = bozie
 • ibozu = soc
 • ibrâsimi = fir de aţă răsucit
 • ibreti = exemplu de teroare
 • ibreti = groază
 • ibreti = teroare
 • ibricu = ibric
 • ibrishimi = fir de aţă răsucit
 • icano, icanadz = vrednic
 • ică = sau
 • ici = deloc
 • icoanâ = icoană
 • icri = icre
 • icunaru = iconar - fabricant, vânzător
 • icunomu = econom
 • icunumii = economie
 • icunumisearicu = econom
 • icunumisescu = economisi, v
 • icunustasu = iconostas
 • icusaru = icosar - monedă
 • iczari = citaţie
 • idhei = idee
 • idhiomâ = obicei
 • idhisi = ştire
 • idhiu = acelaşi
 • idhiumâ = caracter
 • idhololatru = idolatru
 • idholu = idol
 • idhulatrii = idolatrie
 • idhulatru = idolatru
 • idhulu = idol
 • idhyiu = acelaşi
 • idipsâzu = ticăloasă
 • idusescu = potrivi, v
 • iedu = ied
 • iehlâ = brad
 • ieri = aieri
 • ieri = ieri
 • iesu = ieşi, v
 • iesu = termina, v
 • iesu nafoarâ = am scaun
 • iesu nafoarâ = merge la wc
 • ifculii = uşurinţă
 • ifculipsescu = uşura, v
 • ifhăristisescu = mulţumi, v
 • ifhii = binecuvântare
 • ifkeauâ = binecuvântare
 • ifkii = binecuvântare
 • iftihii = fericire
 • iftinâtati = ieftinătate
 • iho = acompaniament
 • iho = ison
 • ihtibari = consideraţie
 • ihtibari = demnitate
 • ihtibari = demnitate
 • ihtibari = stimă
 • ihtisescu = ruina, v
 • ihtisescu = topi, v
 • ihtizâ, ihtizadzâ = nevoie
 • ihtizai, ihtizăi = nevoie
 • ihtrilji = duşmănie
 • ihtrilji = ostilitate
 • ikishdo = orice
 • ilâcâ = ştergar, de lână
 • ilats = veniţi!
 • ilea = sau
 • ileacâ = parte
 • ileaci = leac
 • ileagi = doctorie
 • ileagi = leac
 • ileakim = aşadar
 • ileami = sentinţă
 • ileami = verdict
 • ileani = sentinţă
 • ileani = verdict
 • ilecâ = ilic
 • ilei = şiretlic
 • ileki = ilic
 • ileni = lighean
 • ili = sau
 • iliftirii = libertate
 • iliftirii = libertate
 • ilikii = etate
 • iliumai, ilumăi = intelectualitate
 • iljeami = sentinţă
 • iljeami = verdict
 • iljeani = sentinţă
 • iljeani = verdict
 • iljedzu = rotunjire de şolduri, v
 • ilji, ii = şold
 • ilmâ, ilmadz = guler de vulpe
 • ilmai, ilmăi = guler de vulpe
 • ilpidhâ, ilpidz = speranţă
 • imâ, imi = mamă
 • imam = hoge
 • imani = credinţă
 • imansâzu = infidel
 • imbru = blând
 • imbrucci = vameş
 • imir = blând
 • imirami = blândeţe
 • imireatsâ = blândeţe
 • imiredzu = îmblânzi, v
 • imiripsescu = îmblânzi, v
 • imiripsiri = îmblânzire
 • imirominii = dată
 • imnari = umblare
 • imnaru = pedestru
 • imnatâ = umblat
 • imnatâ = umblet
 • imnaticu = umblat
 • imnaticu = umblet
 • imnatu = umblat
 • imnatu = umblet
 • imnâturâ = umblătură
 • imnu = merge, v
 • imnu = umbla, v
 • impetigâ, impetidzi = erupţie a pieli
 • imuti = intenţie
 • imzai = atestare
 • inaciu = supărăcios
 • inagilâki = irascibilitate
 • inagilâki = îndărătnicie
 • inagilâki = obstinaţie
 • inagiu = supărăcios
 • inanti = înainte
 • inâtci = mânios
 • inati = mânie
 • inati = obstinaţie
 • inati = supărare
 • inâtusescu = înfuria, v
 • incanu = cel puţin
 • inda = des
 • inda = mereu
 • indami = înfâţişare
 • indati = ajutor
 • indihaki = hac, de
 • indru = intra, v
 • induescu = îndoi, v
 • Inglezu = Englez
 • ini = fibre
 • inii = brăzdar
 • inimâ = cord
 • inimâ = curaj
 • inimâ = inimă
 • inimâ = miez
 • inimâ = toi
 • inimarcu = curajos
 • inimarcu = inimos
 • inimarcu = întreprizător
 • inimarcu = viteaz
 • inimosu = inimos
 • inimusescu = încuraja, v
 • inimushi = inimioară
 • inini = pace
 • injioarâ = inimioară
 • insa = egal
 • insafi = fără măsură
 • insafi = milă
 • inshirâ arâurli = revărsa, v
 • inshiri = ieşire
 • inshitâ = terminare
 • inshitâ, tu = sfârşit, la
 • insu = ins
 • insu = însushi
 • insush = însushi
 • intati = ajutor
 • intiresu = interes
 • intrari = intrare
 • intratâ = intrat
 • intratâ = început
 • intru = intra, v
 • intru = pătrunde
 • intru = penetra, v
 • intru tu eryu = bănui, v
 • inurii = parohie
 • io = eu
 • io = eu
 • io = mine
 • iodh = iod
 • ipâ = arşic
 • ipaptu = suspect
 • iparhii = eparhie
 • ipatu, ipati = dorinţă
 • ipatu, ipati = ficat
 • ipatu, ipati = putere
 • ipiryu, ipiryi = sculă
 • ipodhiastoli = virgulă
 • ipolipsi = consideraţiune
 • ipolipsi = reputaţie
 • iposhisi = promisiune
 • ipothisi = afacere
 • ipsu = ipsos
 • ipsumâ = prescură
 • ipu = arşic
 • ipucrisii = ipocrizie
 • ipucritu = ipocrit
 • ipuhii = ocazie
 • ipuhii = oportunitate
 • ipuhondru = ipohondru
 • ipuhreusi = obligaţie
 • ipuhriusescu = obliga, v
 • ipuhriutico = obligatoriu
 • ipuhundrilji = ipohondrie
 • ipuhundrisescu = ipohondru a deveni, v
 • ipukimenu = persoană
 • ipumunii = răbdare
 • ipupsii = bănuială
 • ipuptu = suspect
 • ipuryiu = minister
 • ipuryo = ministru
 • ipushisescu = promite, v
 • ipuyrafii = semnătură
 • ipuyrâpsescu = iscăli, v
 • ipuyrâpsescu = semna, v
 • irade, iradedz = decret
 • iradei, iradei = decret
 • iratâ, irati = venituri
 • irati, irăts = venituri
 • irbapi = capabil
 • irbapi = competent
 • irbapu, irbaki = competent
 • irbosu = ierbos
 • irghilii = herghelie
 • irghilishu = herghelie, de
 • irinipsescu = linişti, v
 • irinipsescu = pacifica
 • Iriritsâ = ** constelaţia
 • irmuxescu = pustii, v
 • irmuxiri = devastare
 • irmuxiri = pustiire
 • irmuxitu = pustiit
 • irmuxitu = singuratic
 • irnari = iernat
 • irnatu = iernat
 • irnedzu = ierna, v
 • irnedzu = ierna, v
 • irnjii = pustiu
 • irnjitu = solitar
 • irnjiu = deşert
 • irnjiu, irnjii = pustiu
 • irushi = iureş
 • irushi = năvală
 • irusi = iureş
 • irusi = năvală
 • iryâlii = unelte
 • isa = egal
 • isâ, isi = dânsa
 • isafi = măsură
 • isafi = milă
 • isapi = socoteală
 • isea = direct
 • ishala = cu vrerea lui Dumnezeu
 • ishea = direct
 • ishicu = arşic
 • ishiri = diaree
 • ishiri = ieşire
 • ishitâ = ieshire
 • ishitu = ieşit
 • ishitu = revărsat
 • isihâsescu = calma, v
 • isihâsescu = linişti, v
 • isihâsescu = pacifica, v
 • isihii = linişte
 • isihu = liniştit
 • iskeari = nivelare
 • iskeatu = aplatizat
 • iskeatu = nivelat
 • iskedzu = nivela, v
 • iskedzu = omorî, v
 • iskinaru = dansator mascat
 • iskiu = drept - plat
 • iskiu = neted
 • ismeru = negricios cu faţa palidă
 • isnafci = breslaş
 • isnafci = meseriaş
 • isnafi = breaslă
 • isnafi = comunitate
 • isnafi = societate
 • isosmâ = logodnă
 • isosmatâ = logodnă
 • ispapi = ţesătură din lână
 • ispati = chitanţă
 • ispati = dovadă
 • ispati = mărturie
 • ispitu = examen
 • istindaki = interogatoriu
 • istirisescu = lipsi, v
 • istirisescu = priva, v
 • istirisitu = lipsit
 • istreti = ocupaţie
 • isturii = istorie
 • isu = ison
 • isu, isâ = egal
 • isu, ishi = dânsul
 • isusescu = arvuni, v
 • isusescu = logodi, v
 • isusiri = logodire
 • isusitu = aranjat
 • isusitu = gătit
 • isusitu = logodit
 • itârii = asociaţie
 • itii = motiv
 • itinu = orfan
 • itipasa = oricine
 • itsi = orice
 • itsi = oricine
 • itsido = orice
 • itsido = oricine
 • itsindo = orice
 • itsindo = oricine
 • iu = unde
 • iubricu = ibric
 • iudo = oriunde
 • iugu = austru - vânt de sud
 • iukishdo = oriunde
 • iukiumeti = tribunal
 • Iuliu = Iulie
 • iulmai = samar
 • iurgani = lac
 • iurganu = plapumă
 • iurnecâ = exemplu
 • iurnecâ = model
 • iurnecâ = speţă
 • iurushi = iureş
 • iurushi = năvală
 • iurusi = iureş
 • iurusi = năvală
 • iusescu = logodi, v
 • iutagani = iatagan
 • iutayani = iatagan
 • iutsido = oriunde
 • iuva = nicăieri
 • iuva-sh-iuva = de loc
 • iuzmikearu = servitor
 • ivlavii = evlavie
 • ivlaviosu = evlavios
 • ixiki = lipsă
 • ixurii = exil
 • iyienâ = igienă
 • iyrasii = igrasie
 • iyrasii = umiditate
 • iyuminu = egumen
 • izbâ = beci
 • izini = permisiune
 • izini = permisiune
 • izmâciuni = cules de vie
 • izoti = capabil
 • izoti = capabil
 • izoti = în stare de
 • izvuricu = izvoraş
 • izvuru = izvor
 • îlu ia n-gurâ = îl vorbeşte de rău
 • îmbairu = înşira, v
 • îmbânatu = reînviat
 • îmbânedzu = reînvia, v
 • îmbâreatsâ = noroc bun
 • îmbaru = bine, cu
 • îmbaru = îndemână, la
 • îmbaru = înşira, v
 • îmbaru = norocos
 • îmbaru = plin, din
 • îmbetu = îmbăta, v
 • îmbitâtoru = beţiv
 • îmbitâtsâlji = beţie
 • îmbitatu = beţiv
 • îmbogru = bătrân ghebos
 • îmbogru = prostănac
 • îmbogru = tolomac
 • îmbugatu = bogat
 • îmbulisescu = acoperi faţa, v
 • împârjinedzu = bătaie a da, v
 • împârtâciuni = divizare
 • împârtâciuni = împărţire
 • împartu = împărţi, v
 • împâturari = alergătură
 • împiunu = împăuna, v
 • împlinu = plin
 • împradu = prăda, v
 • împrânjescu = atinge, v
 • împreunâ = împreună
 • împrostu = picioare, în
 • împrustatu = dezvoltat
 • împrustedzu = arogant a deveni, v
 • împrustedzu = ridica în picioare, v
 • împumuratu = sumbru
 • în = în
 • înbulzinari = buhăire
 • înbulzinatu = buhăit
 • încaciu = certa, v
 • încalicu = încăleca, v
 • încaltsu = încălţa, v
 • încânescu = geme, v
 • încâniri = gemere
 • încapu = încape, v
 • încârcatu = plin
 • încarcu = încărca, v
 • încârligatu = încârligat
 • încârlighedzu = încârliga, v
 • încârlighedzu = înconvoia, v
 • înciornicu = întuneca, v
 • înciuvânjeatu = cârn
 • încljegu = închega, v
 • încljiatu = încheiat
 • încljidu = închide, v
 • încljinâciuni = închinăciune
 • încljinâciuni = salutare
 • încljinâtoru = închinător
 • încljinu = ezita, v
 • încljinu = închina, v
 • încljinu = moţăi, v
 • încljisu = închis
 • înclo = încolo
 • încredu = încrede, v
 • încucinedzu = înţepeni de frig, v
 • încucutedzu = curaj a prinde, v
 • încucutedzu = înviora, v
 • încucutedzu = răţoi, v
 • înculea = încolo
 • încurpiljedzu = îmbrăţişa, v
 • încurpiljedzu = înconjura, v
 • încurunu = cununa, v
 • încusuratu = cocoşat
 • încusuratu = ghebos
 • încusuratu = încovoiat
 • încusuredzu = gârbovi, v
 • îndârlu = îngâmfat
 • îndatâ = ajutor
 • îndhuplâsescu, înduplâsiri, înduplâsitu = dubla, v
 • îndhuplâsescu, înduplâsiri, înduplâsitu = împâturi, v
 • îndhuplâsescu, înduplâsiri, înduplâsitu = plia, v
 • îndirsescu = jena, v
 • îndisatu = îndesat, v
 • îndoi, îndoauâ, îndao = câţiva, câteva
 • îndregu = pregăti, v
 • îndreptu = direct
 • îndreptu, îndreaptâ = aranjat
 • îndreptu, îndreaptâ = dres, dreasă
 • îndreptu, îndreaptâ = gătit
 • îndrupâciuni = reazem
 • înduhaki = hac, de
 • îndultsescu = îndulci, v
 • îndultsitu = pleurezie
 • îndupâratu = sprijinit
 • îndupâritu = sprijinit
 • înduperu = rezema, v
 • îndzinucljedzu = îngenuchea, v
 • înfarmâcu = otrăvi, v
 • înfricushatu = înfricoşat
 • înfricushedzu = înfricoşa , v
 • înfushtatu = întristat, v
 • înfushtatu = supărat
 • îngâlatu = murdărit
 • îngâlbidatu = frâu - cu frâul pus
 • îngâtanu = atenţie
 • îngâtanu = băgare de seamă
 • îngâtanu = grijă
 • înghiosu = jos
 • îngljetsu = îngheţa, v
 • îngljimâ = glumă, în
 • îngljinescu = glumi, v
 • îngljitu = înghiţi, v
 • îngrânji = discordie
 • îngrânji = mârâială
 • îngreacî = lene , a fi
 • îngrecu = îndatora, v
 • îngrecu = lene, a fi
 • îngropu = îngropa, v
 • îngucescu = ghici, v
 • îngucinedzu = înţepeni de frig, v
 • îngusâ = astm
 • îngusosu = mâhnitor
 • îngusosu = sufocant
 • îninti = întâi
 • înj.... = mi-a....
 • înkeari = negaţie
 • înkeari = tăgadă
 • înkerdu = câştig
 • înkerdu = noroc
 • înkisescu = începe, v
 • înkisescu = porni, v
 • înkismâ = gelozie
 • înkismâ = invidie
 • înkismâsescu = gelos a fi, v
 • înkismâsescu = invidia
 • înkismâtâricu = gelos
 • înkismâtâricu = invidios
 • înprapâ = iute
 • însirinatu = înseninat
 • însoru = însura, v
 • întânjea = întâia
 • întânjiu = întâi
 • întardâ = încet
 • întardâ = târziu
 • întintu = întins
 • într.. = întru...
 • întreatsitâ = trecător
 • întrebu = întreba, v
 • întregu = întreg
 • întribari = întrebare
 • întricu = hrăni, v
 • întru... = intre...
 • întrupusescu = încarna, v
 • întrupusescu = întrupa, v
 • întsâpâlicosu = ascuţit
 • întsâpâturâ = intrigă
 • întsâpâturâ = înşţepătură
 • întsâpulicosu = ascuţit
 • întunearicâ = înnoptează, v
 • întunearicu = întuneric
 • întunicâ = întuneca, v
 • întunicatu = întunecat
 • întunicatu = trist
 • întunicosu = întunecos
 • întunicosu = obscur
 • întunicosu = sumbru
 • întunicu = întuneca, v
 • înturinâ = viscoli, v
 • înturtsescu = turcesc
 • învapsu = nenorocit
 • învârgosu = rotund
 • învârligosu = arcuit
 • învârligosu = încovoiat
 • învârtescu = învârti, v
 • învârtushedzu = învârtoşa, v
 • înveastâ = nevastă
 • înveastâ noauâ = mireasă
 • înverigatu = înconjurat
 • învescâminti = îmbrăcăminte
 • învescu = îmbrăca, v
 • învescu = învesti, v
 • învescu = înveşmânta
 • învescu = procura, v
 • înviduescu = văduv a rămâne, v
 • învingu = învinge, v
 • învirinatu = amărât
 • învirinatu = întristat
 • învirinatu = supărat
 • învupsescu = vopsi, v
 • înyiliciosu = strălucitor
 • înyisedzu = visa, v
 • înzârzâlatu = înzorzonat
 • îshi.... = şi-l...
 • îts... = îţi.....
 • jabâ = broască râioasă
 • jabec = pipernicit soldat turc
 • jaghinâ = lintitsă
 • jaghinâ = mătasea broaştei
 • jaghinâ = mormoloc
 • jaketâ = jachetă
 • jâlescu = compătimi, v
 • jali = doliu
 • jali = jale
 • jali = tristeţe
 • jandaru = jandarm
 • janu, janji = cercel
 • janurâ = crâng
 • jaru = jăratic
 • jeali = doliu
 • jeali = jale
 • jeali = tristeţe
 • jeghinâ = muşchi de copac
 • jeghiu = lintitsă
 • jeghiu = mătasea broaştei
 • jeghiu = mormoloc
 • jeynâ, jeyni = algă
 • jgljioatâ = pas
 • jgljiotu = pas
 • jibâcosu = stârpitură
 • jibicosu = stârpitură
 • jibnacâ = mătasea broaştei
 • jigârditsâ = lapoviţă
 • jigârditsâ = măzăriche
 • jighinâturâ = lintitsă
 • jighinâturâ = mătasea broaştei
 • jighinâturâ = mormoloc
 • jigo, jigouri = creasta muntelui
 • jilâ, jili = crâng
 • jilavu, jilayi = flexibil
 • jilescu = boci, v
 • jilescu = doliu a ţine, v
 • jilescu = întrista, v
 • jilescu = jeli, v
 • jilescu = tângui, v
 • jiliri = jelire
 • jilitu = îndoliat
 • jilitu = întristat
 • jilitu = jelit
 • jilosu = îndurerat
 • jilosu = jalnic
 • jilosu = trist
 • jimbu = ştirb
 • jindaricu = nărăvaş, cal
 • jireaglji, jireglji = jurubiţă - scul mic de fire textile
 • jirtuescu = biciui, v
 • jirtuescu = trage cu biciul, v
 • jiru = jir
 • jongâ = dinte
 • jongâ = ştirb
 • jongu, jondzâ = nod de arbore
 • jubârjescu = rida
 • jubârjescu = riduri a face, v
 • jubârjescu = zbârci, v
 • jucâ = buză
 • judavu = pipernicit
 • judetsu = judecată
 • judetsu = tribunal
 • judicatu = condamnat
 • jugastru = jugastru - pom
 • jugii = pereche
 • juhna = voal
 • juji = greier
 • jujuescu = ţiui, v
 • jujui, jujulji = jivină
 • jujunaru = greier
 • julescu = juli, v
 • juljiu = piele
 • juljiu = răscopt
 • jumbâ = cucui
 • jumbâ = umflătură
 • jumbu = ştirb
 • jumearâ = bălării
 • jumitati = jumătate
 • junâ = coajă de castană
 • junâ = gândac verde lucitor
 • junami = bravură
 • junaru = voinic
 • junaticu = bravură
 • junclu = voal
 • juncu = viţel
 • juneashti = vitejeşte
 • junelu, juneali = brav
 • junescu = voinicesc
 • junicâ = viţea
 • junjescu = fremăta
 • junjulâ = garoafă
 • junopu = voinicel
 • jupâ = rochie
 • jupânescu = grosolan
 • jupânescu = necioplit
 • jupânu, jupânj = fusar - fabricant de fusuri
 • jupânu, jupânj = om de rând
 • jurahu = mănuchi
 • juratu = jurâmânt
 • jurcu = cârn
 • jurdunâ, jurduni = mulţime
 • jurebi, jureghi = jurubiţă - scul mic de fire textile
 • jurtuescu = biciui, v
 • juyurditsâ = lapoviţă
 • juyurditsâ = măzăriche
 • keadicâ = piedică
 • keadicu = împiedica, v
 • keadin = ghem
 • keadin = tort, fire
 • keafâ = ceafă
 • keafeti = demnitate
 • keafeti = orgoliu
 • keai = cheie
 • kealea , u deadi a preftului = muri
 • kealea groasâ = nesimnţit
 • kealea lji-u umflă = bataie
 • kealea, âlj poati = capabil
 • keali = burduf
 • keali = piele
 • keandzâ = neghină
 • keaniţă = neghină
 • keantsâ = neghină
 • keaptini = pieptăne
 • keaptinu = pieptăne
 • keardiri = pagubă
 • keardiri = pierdere
 • keardiri = pierzanie
 • keari = tăgadă
 • keari, keruri = neânsorit, loc
 • keari, tsânu în = tăgădui, v
 • kearsicâ = piersică
 • kearsicu = piersic
 • keatrâ = piatră
 • keatra a calui = piatră vânătă
 • keatrâ albâ = alun
 • keatrâ vinitâ = piatră vânătă
 • keci, keci = beretă de pâslă
 • kedicâ = piedică
 • kedinu = tort, fire
 • kefalu = chefal
 • kefi = chef
 • kefi = plăcere
 • kefi, pi = dispus, bine
 • kekirâ = mazăre
 • kelcâ = pahar
 • kelcâ = sticlă
 • kelci = pahar
 • kelci = sticlă
 • kelcu = pahar
 • kelcu = sticlă
 • keleshu, keleshi = chel
 • keli = lunetă
 • keli = ochean
 • kelindru = cilindru
 • kelindru = sferă
 • kelki = pahar
 • kelki = sticlă
 • kelu, kelâ, kelji, keli = chel
 • kemu = chema, v
 • kenats = salbă pe cap
 • kend = când
 • kendicu = lână de rând
 • kendimâ, kendimati = broderie
 • kendrâ = stabilitate
 • kentru = centru
 • keptari = pieptar
 • keptu = bundiţă
 • keptu = piept
 • keptu = sân
 • keptu, di pi = sugar
 • keptu, tsâni = rezista
 • kerâ = boală - căderea părului
 • kerâ, keri = car
 • keră, keradz = chirie
 • kerdu = dispare, v
 • kerdu = pierde, v
 • kerdu = pieri, v
 • kerdu = rătăci, v
 • kerdu = ucide, v
 • kerkinezu = greier
 • keru = dispare, v
 • keru = pierde, v
 • keru = pieri, v
 • keru = rătăci, v
 • keru = ucide, v
 • keru pusula = dezorienta, v
 • keru torlu = pierde urma, v
 • kesâ, kesi = pungă
 • keshki = de ar fi
 • ketru = ciocănitoare
 • kets = as
 • kets = as - la cărţi
 • ketsari, arucâ = intriga
 • ketu = cât
 • kiameti = furtună
 • kiameti = nenorocire mare
 • kiameti = potop
 • kiameti = prăpăd
 • kiaptin = pieptene
 • kiardiri = pierdere
 • kibape, kibăki = kebab
 • kibar = distins
 • kibar = nobil
 • kibarcu = distins
 • kibarcu = nobil
 • kibarcu = superb
 • kibâreashti = artistic
 • kibâreatsâ = lux
 • kibritâ = chibrit
 • kibritu = chibrit
 • kibur = chiabur, prea bogat
 • kicâ = chică
 • kicâ = chică
 • kicâ = picătură
 • kicâ = puţin
 • kicari = picare
 • kicâsescu = înţelege, v
 • kicâsescu = pricepe, v
 • kicatu = picat
 • kicâturâ = picătură
 • kicazmo = pricepere
 • kicazmo = pricepere
 • kicerâ = vârf de munte
 • kicioru = picior
 • kicisescu = supăra , v
 • kiclâ = piruetâ
 • kicu = atârna, v
 • kicu = păta, v
 • kicu = pica, v
 • kicu = picura, v
 • kicu = pune, v
 • kicu = supăra, v
 • kicu = vârâ, v
 • kicuredz = picura, v
 • kicuredzu = picura, v
 • kicuru = picura, v
 • kicusescu = pâta, v
 • kicusescu = supăra, v
 • kicusiri = supărare
 • kicusitu = supărat
 • kicuta = parakiyie
 • kicutâ = apoplexie
 • kicutâ = dambla
 • kicutâ = picătură
 • kicutâ = trăsnet
 • kicuta, lai, greauâ = apoplexie
 • kicuta, oarfân ca = sărac lipit
 • kicuta, pi tini = trăsnet
 • kicuta,lu agudi = damblagi, v
 • kicutari = apoplexie
 • kicutari = picurare
 • kicutatu = paralitic
 • kicutedzu = picura, v
 • kideri = nenorocire
 • kideri = nenorocire
 • kifâlâreauâ = pielea capului
 • kifalete = garantie
 • kifalu = independent
 • kifâlucâ = scufiţă
 • kifili = cauţiune
 • kifilimei = cauţiune
 • kifiljiot = girant
 • kifiljiu = girant
 • kifte = chiftea
 • kihâie = chehaia
 • kihâoanji = chehaia - soţia lui
 • kihlibari = chihlimbar
 • kihtrâ = mult
 • kikir-mikir = alună americană
 • kilar = beci, subsol
 • kilârgi = chelar
 • kileafâ = căciula turcească
 • kileafi = căciula turcească
 • kilefâ = căciula turcească
 • kileshu, kileshi = chel
 • kilicâ = pieliţă
 • kilii = chilie
 • kilimi, kilinj = covor
 • kilindescu = rostogoli
 • kilipirgi = chilipirgiu
 • kiliposhi = scufiţă
 • kilipurgi = chilipirgiu
 • kilipuri = kilipir
 • kilitsâ = pieliţă
 • kilitsâ, kilitsi = burduşel
 • kilitsu, kilits = burduşel
 • kilo = baniţe, 2-3
 • kilodhramu = kilogram
 • kilometru = kilometru
 • kilumi, kilunj = covor
 • kilunge = burlan
 • kilunge = picior, fluier
 • kiluvetâ = podoabă de cap
 • kimâ = val
 • kimanei, kimanei = vioară
 • kimangi = lăutar
 • kimani, kimanedz = vioară
 • kime = necaz
 • kimeri = brâu, de lană
 • kimeri = chimir
 • kimin = chimen
 • kimitir = cimitir
 • kimitiriu = cimitir
 • kimitiryiu = cimitir
 • kimpaze, kimpazadz = om de nimic
 • kimval = ţambal
 • kinâ = chenar
 • kinarâ, kinări = anghinare
 • kinari, kinări = bordură
 • kinari, kinări = chenar
 • kină, kinadz = franjuri
 • kină, kini = chinină
 • kindhimâ = broderie
 • kindhimâ, kindhimati = broderie
 • kindicosu = de calitate slabă
 • kindii = chindie
 • kindimâ = broderie
 • kindin = pericol
 • kindin, pi = pericol, ân
 • kindinâ, kindini = broderie
 • kindinar, kindinari = şir
 • kindinipsescu = periclita
 • kindinushu = iarbă căţărătoare
 • kindisescu = broda, v
 • kindisescu = câştiga, v
 • kindrâ = mulţime
 • kindrii, kindrii = ac
 • kindrisescu = colora, v
 • kindrisescu = împestriţa, v
 • kindrisit = âmpodobit
 • kindruescu = poposi, v
 • kindruire = poposire
 • kindurescu = poposi, v
 • kindz = dantelă
 • kinefe = latrină
 • kinetu = pinet
 • kingeru, kingeri = mărăcini
 • kinimâ = pornire
 • kinise = purgativ
 • kinisescu = porni, v
 • kinitco = purgativ
 • kiniyii = vânătoare
 • kiniyitor = vânător
 • kino = comun
 • kinotitâ = comunitate
 • kinu = pin
 • kiola = chiar
 • kiola = deja
 • kioru = chior
 • kioshcu = chioşc
 • kioshi = colţ
 • kiosi = spin
 • kipariciu = chiparos
 • kiparishu = chiparos
 • kiparoshu = chiparos
 • kipaze, kipazadz = om de nimic
 • kipărishu = chiparos
 • kipene = chepeng
 • kipenge = chepeng
 • kipeni = oblon
 • kiperu = piper
 • kipinâ, mi = pişca, v
 • kipinâturâ = pişcătură
 • kipitâ = creştet
 • kipitâkiscu = vârf
 • kipitat = ciupit de vărsat
 • kipitoru = ascuţit
 • kipitosu = ascuţit
 • kipitosu = ciupit de vărsat
 • kipitu = ciupi, v
 • kipriciu = clopoţel
 • kipru = clopot
 • kiptaru = pieptar
 • kiptosu = pieptos
 • kipuriciu = clopoţel
 • kipuru = ciupi, v
 • kipuru = clopot
 • kir = domn
 • kirâ = doamnă
 • kiracâ = magiun de opiu
 • kirâciuni = pieire
 • kiragi = chirigiu
 • kiragilâki = cărăuşie
 • kiralfie = pomadă
 • kiramaryio = cărămidărie
 • kirâmidhâ = olane
 • kirâmidhâ = ţiglă
 • kirâmidharu = cărămidar
 • kirâsescu = cinsti, v
 • kirată, kirâtadz, kirâtoanj = ticălos
 • kirâturâ = fleac
 • kirauă = cumnată - sora soţului
 • kirauă = doamnă
 • kirturi = prostii
 • kiră, kiradz = chirie
 • kirdâciuni = pieire
 • kirdeari = pagubă
 • kirdeari = pierdere
 • kirdeari = pierzanie
 • kirdutu = pierdut
 • kirhan = prostituat
 • kirii = chirie
 • kiriri = pierire
 • kiriste = cherestea
 • kiristigi = cherestegiu
 • kiritâ = apus
 • kiritâ = deşert
 • kiritu = dement
 • kiritu = nebun
 • kiritu = pierit
 • kirixescu = predica, v
 • kirkinecu = greier
 • kirkinecu = uliu
 • kirkinedzu = vârf
 • kirkirinâ = sturz
 • kirnisescu = cinsti, v
 • kirnisescu = cinsti, v
 • kiro = timp
 • kiro = vreme
 • kirosu = chelbos - chel
 • kirturâ = fleac
 • kirusescu = cerui
 • kirut, lucru = inutil
 • kirutu = dezorientat
 • kirutu = nebun
 • kisâ = ântuneric
 • kisâ = gaiţă
 • kisâ = infern
 • kisâ = păcură
 • kisâgi = tâlhar
 • kisali = chesea, pt dulceaţă
 • kisari = pisare
 • kisate = criză
 • kisatu = pisat
 • kisâturâ = pisătură
 • kisavro = comoară
 • kiscâ = legătură
 • kiscu = pisc
 • kisedzu = pisa, v
 • kishari = pişare
 • kishatu = pişat
 • kishcu = pişca, v
 • kishigi = hoţ turc
 • kishu = pişa, v
 • kisigi = hoţ turc
 • kiskineatsâ = curăţenie
 • kiskinetsu = ândemânatec
 • kiskinu = ager
 • kiskinu = curat
 • kismâ = pizmă
 • kisusescu = cufunda în iad, v
 • kisusit = blestemat
 • kisusit = condamnat iadului
 • kitabi = stofă
 • kitapci = librar
 • kitapi = carte
 • kitarâ = chitară
 • kităki = cărţi
 • kitcâ = buchet
 • kitharâ = chitară
 • kitib, kitibeanj = grefier
 • kitră = fructul chitrului
 • kitrishu = pietriş
 • kitritseauâ = pietricea
 • kitrosu = pietros
 • kitru = chitru, arbore ca lămâiul
 • kitrubobalâ = enibahar
 • kiulafi = căciula turcească
 • kiuleafi = căciula turcească
 • kiumure = cărbune
 • kiune = capital comun
 • kiunge = burlan
 • kiunghi = burlan
 • kiungu = apeduct
 • kiupâ = chiup - vas de lut
 • kiupe = chiup - vas de lut
 • kiupu = chiup - vas de lut
 • kiur = piui, v
 • kiurari = piuire
 • kiurcci = blănar
 • kiurcu = blană
 • kiurhanu = prostituat
 • kiuse = colţ
 • kiushe = colţ
 • kiuskii = pilon
 • kiustecâ = lănţişor
 • kiusteki = lănţişor
 • kiutandalu = rău
 • kiutecâ = bătaie
 • kiuti, kiutadz,kiutoanj = fricos
 • kiutiliki = teamă
 • kiutipsescu = descuraja, v
 • kiutucu = buştean
 • kiutucu = prostănac
 • kiutucu, kituchea = carte
 • kivernisi = guvern
 • kivirnisescu = administra, v
 • kivirnisescu = chivernisi, v
 • kivirnisescu = economisi, v
 • kivirnisescu = gestiona, v
 • kivirnisescu = întreţine, v
 • kivirnisescu = trata, v
 • kivirnit = guvernator
 • kivure = coşciug
 • kivuri = mormânt
 • lâcârdii = convorbire
 • lâcârmari = lăcrimare
 • lâcescu = tulbura, v
 • lâciri = tulburare
 • lâcitu = tulburat
 • lacrâmâ = lacrimă
 • lâcrâmatu = lăcrimare
 • lâcrâmedzu = lăcrima, v
 • lâcrâmosu = lăcrămos
 • lacrimâ = lacrimă
 • lâcrimeauâ = lacrimă
 • lâcrimedzu = lăcrima, v
 • lâcrimosu = lăcrămos
 • ladhi, lădhuri = untdelemn
 • ladzinâ = câmp de păşunat sub munte
 • lâescu = înnegri, v
 • lafâzanu = vorbăreţ
 • lafi, lăhi = conversaţie
 • lafi, lăhi = palavră
 • lafi, lăhi = taifas
 • lâgâmâ = origine bună, neam bun
 • lâgami = canal
 • lâgârsitu = limpezit
 • lâghii = fel
 • lâghii = oglindă
 • lâghinu = lighean
 • lâgumi = cavernă
 • Lâhiotu = Polonez
 • lâhmâ, lâhmadz = sorţi
 • lahno = loterie
 • lahno = soartă
 • lâhtarâ = groază
 • lâhtarâ = spaimă
 • lâhtari = groază
 • lâhtari = spaimă
 • lâhtârosu = înfricoşător
 • lâhtârosu = înspăimântător
 • lâhtârosu = lugubru
 • lâhtârsescu = îngrozi, v
 • lâhtârsescu = înspăimânta, v
 • lâhtârsitu = îngrozit
 • lâhtârsitu = înspăimântat
 • lâhtârsitu = speriat
 • lâhtărsiri = înfricare
 • lâhtărsiri = înspăimântare
 • lâhurâ, = broboadă
 • lâhurâ, = năframă
 • lâhuri = broboadă
 • lâhuri = năframă
 • lâiatsâ, lâiets = ghinion
 • lâiatsâ, lâiets = întunecime
 • lâiatsâ, lâiets = negreaţă
 • lâiatsâ, lâiets = nenorocire
 • laico = laic
 • lâiescu = amărâ, v
 • lâiescu = bronza, v
 • lâiescu = înnegri, v
 • lâiescu = întrista, v
 • lâiescu = pată a forma, v
 • lâiescu = păta, v
 • lâiescu, reflexiv = plictisi, v
 • lâiescu, reflexiv = urî, v - plictisi
 • lâilji = desgust
 • lâiri = înnegrire
 • lâitsu = negru de tot
 • lâitu = bronzat
 • lâitu = înnegrit
 • lâitu = nefericit
 • lâitu = nefericit
 • lâitu = sărman
 • lâiturâ = negreaţă
 • laiu = biet
 • laiu = cafea turcească
 • laiu = drag
 • laiu = îndurerat
 • laiu = nefericit
 • laiu = negru
 • laiu = nenorocos
 • laiu = periculos
 • laiu = sărac
 • laiu = sărman
 • laiu = trist
 • laiu omu = periculos om
 • lâkeardhâ = ton - peşte
 • laki = gaură la arşice
 • lalâ = unchi
 • lâlânghitâ = mâncare - fel de
 • lâlâtoari = lucrătoare zi
 • lalei, lalei = lalea
 • lalitsâ = fructul socului
 • lâlitsâ = soc - flori de
 • laltari = alaltăieri
 • lâludâ = floare
 • lâludhâ = floare
 • lâludz = flori - de pom
 • lamâ, lami = lamă
 • lamarinâ = tablă de fier
 • lâmârinâ = tablă de fier
 • lambâ = lampă
 • lâmbadhâ = lumânare albă mare
 • lâmbadhâ = lumânare albă mare
 • lambagi = lampagiu
 • lâmbicu = alambic
 • lâmbii = flacără strălucitoare
 • lâmbisescu = străluci, v
 • lâmbricosu = limbrici, cu
 • lâmbricu = limbric
 • lâmbrusescu = străluci, v
 • lâmbusescu = străluci, v
 • lami = balaur
 • lamnii = ţeavă
 • lamnji, lămnji = balaur
 • lamnjii = ţeavă
 • lampâ = lampă
 • lampsi = strălucire
 • lânâ = lână
 • lânâ arudâ = lână moale
 • lânaru = lânar
 • lândârushi = rândunea
 • landoni = cupeu
 • lândurâ = barcă
 • lândurâ = luntre
 • lândurâ = rândunea
 • lândurâ = rândunică
 • lândureauâ = rândunică
 • lândurushi = rândunică
 • lândurushi = rândunică
 • lândzâdzâri = îmbolnăvire
 • lândzâdzâri = lâncezire
 • lândzâdzâtu = îmbolnăvit
 • lândzâdzăscu = îmbolnăvi a se, v
 • lândzâdzăscu = lâncezi, v
 • lândzidu = bolnav
 • lândzitu = bolnav
 • lângârosu = languros
 • lânghidhâ = gogoşi - mai ales pt lăuză
 • lânghiru = limpede
 • lânghiru = tescovină
 • lângoari = boală
 • lângurosu = bolnăvicios
 • lângurosu = languros
 • lângutâ = picătură
 • lânosu = lânos
 • lântsidu = bolnav
 • lântu = celalt
 • lao = popor
 • lapâ = lapoviţă
 • lâpâ = cataplasmă
 • lâpâitsâ = lapoviţă
 • lâpârdii = balivernă
 • lâptară = plăcintă de lapte
 • lâptari = plăcintă de lapte
 • lâptariu = lapte mult
 • lâptaru = lăptar
 • lapti = lapte
 • lapti = lapte
 • lâptoari = plăcintă de lapte
 • lâptoasă = lăptos
 • lâptucâ = gâleată pt lapte
 • lâptuescu = mulge, v
 • lâptuiri = mulgere
 • lâptuitu = muls
 • lâpudâ = ciorap
 • lâpushi = sfârcul urechii
 • lâpushu = floare de...
 • lapuvitsâ = lapoviţă
 • lârdhii = grăsime
 • lârdii = grăsime
 • lârdzescu = lărgi, v
 • lârdzimi = lărgime
 • lârdzimi = lăţime
 • lârdziri = lărgire
 • lârdzitu = lărgit
 • lârgonjiu, lârgoanj = amplu
 • largu = departe
 • largu, largâ, lărdzâ = larg
 • largu, largâ, lărdzâ = lat
 • lârguescu = lărgi, v
 • lârguriu = larg prea
 • lari = spălare
 • lari = spălare
 • larmâ = larmă
 • lasâ = legat bănesc al evlavioşilor
 • lâsari = închiriere
 • lâsari = lăsare
 • lâsari = lăsare de sânge
 • lâsatu = lăsat
 • lâsâturâ = lepădătură de om
 • lâshkitoru = răşchitor
 • lâshturâ = amestec murdar
 • lasi ! = lasă !
 • laspi, lăski = noroi
 • lâspusescu = bulgări, v - pereţi
 • lâspusescu = întina, v
 • lâspusescu = tencui, v
 • lâspusitu = înnoroiat
 • lâstari = vlăstar
 • lasticâ = biberon
 • lasticâ = elastic
 • lasticu = biberon
 • lasticu = elastic
 • lastihu = biberon
 • lastihu = elastic
 • lasu = lăsa, v
 • laternâ = instrument muzical
 • lâthâsescu = greşi, v
 • lâthâsescu = înşela, v - reflexiv
 • lâthipsescu = greşi, v
 • lâthipsescu = înşela, v - reflexiv
 • lâthosiri = greşire
 • lathosu, lathosuri = eroare
 • lathosu, lathosuri = greşeală
 • lâtinescu = latinesc
 • lâtiniciu = plângăcios
 • latinu = catolic albanez
 • lâtinu = catolic
 • lâtrâpodh = Carul Mare
 • latru = lătra, v
 • latsu = laţ
 • latsu = ochi la împletitură
 • latu = lat
 • latu = spălat
 • lâturâ = Carul Mare
 • lâturâ = lătură
 • lâturosu = lăturos - cu lături
 • lâturosu = mizerabil
 • lau, mi = spăla, v
 • lâutâ = lăută - vioară
 • lâutâ = vioară
 • lavâ = larmă
 • lavâ = zgomot
 • lâvâsescu = zgomot a face, v
 • lâvâshescu = murdări, v
 • lâvâshiri = murdărire
 • lâvâshitu = murdărit
 • lâvâshiturâ = murdărie
 • lâvâturâ = vacarm
 • lâvâturâ = zgomot mare
 • lavdâ = lambda - litera alfabet grecesc
 • lavdâ = lăudare
 • lâvdari = laudă
 • lâvdatu = lăudat
 • lâvilji = murdărie
 • lâvosu = murdar
 • lâvrâsescu = tânji, v
 • lâvrâsescu = tuberculoză a avea, v
 • lâvrâtoari = lucrătoare zi
 • lavru = laur - specie de
 • lâvrusescu = obosi, v
 • lâvrusiri = obosire
 • lâvrusiri = ostenire
 • lâvuescu = răni, v - cu glonţ
 • lâvuiri = rănire de glonţ
 • lâvuitu = rănit de glonţ
 • lâvuiturâ = rănire de glonţ
 • lâvusescu = răni, v - cu glonţ
 • lâvushescu = murdări, v
 • lâvushii = murdărie
 • lâyarâ = limpede
 • lâyarâ = oglindă - curat
 • lâyarâ = senin
 • lâyârsescu = limpezi, v
 • lâyârsiri = limpezire
 • lâyârsitu = limpezit
 • lâyârsitu = limpezit
 • lâyicescu = oglindi, v
 • lâyii = oglindă
 • lâyinu, lâyini = lighean
 • lâyumi = canal
 • lazarinâ = paparudă
 • laznâ = popas în transhumanţă
 • lazu = pumnal
 • lăcrâmari = lăcrămare
 • lăcrămat = lăcrămat
 • lăcrimatu = înlăcrimat
 • lăcrimatu = lăcrimat
 • lăcustâ = lăcustă
 • lăi = măi
 • lăi = măi
 • lăshkitoru = răşchitor
 • lea = fă
 • leagânu = leagăn
 • leagânu = legăna, v
 • leangâ = prostănac
 • leangu = prostănac
 • leani = lene
 • leapâ = ureche de sarică
 • leasâ = leasă - împletitură de nuiele
 • leasâ = mreajă - pescuit
 • leastrâ = aripă de peşte
 • lefcâ = plop
 • lefterii = libertate
 • lefteru = liber
 • legu = angaja, v - reflexiv
 • legu = înconjura, v
 • legu = lega, v
 • legu = promite, v
 • legu = rodi, v
 • legu = vrăji, v
 • lele = dragă
 • le-le! = vai!
 • le-le! = văleu!
 • leli = boală de moarte
 • lelicu = barză
 • lemaryu = lacom
 • lemnu = lemn
 • leprâ = lepră
 • lepuri = iepure
 • lerâ = jeg
 • lercâ = leoarcă
 • lerghi = pantaloni
 • leshi, leshuri = măcelărit
 • leshu, leshuri = cadavru
 • leshu, leshuri = însângerat
 • leshu, leshuri = leş - cadavru
 • lesta = gata
 • letnâ = păstrăv
 • letscâ = zdrenţe
 • letu = porni, v
 • leurii = basma roşie
 • lexico = lexic
 • lexuiri = lăcomie
 • libadi, libadedz = haină lungă bărbătească
 • licâturâ = aşchie
 • licnii = haită
 • licrâsescu = licări, v
 • licshoru = uşor
 • licuredzu = licări, v
 • licuricescu = licări, v
 • licuriciu = licurici
 • licuriki = mâncarede post cu dovleac
 • licuru = lucire
 • lieni, lienji = lighean
 • liftocar = alun
 • liftocarâ = alună
 • ligâmintu = legământ
 • ligânari = legănare
 • ligânatu = legănat
 • ligari = legare
 • ligatu = ferm
 • ligatu = legat
 • ligatu = voinic - bine legat
 • ligâturâ = condiţie
 • ligâturâ = legământ
 • ligâturâ = legătură
 • ligoaci = primulă - floare
 • ligothet = logofăt
 • lihnari = opaiţ
 • lihnaru = opaiţ
 • lihoanâ = lăhuză
 • lihudu = lacom
 • lihudu = lihnit
 • lihuneaticu = lăuză, mâncare pentru
 • lihuneatsâ = lăuzie
 • lihunescu = lăuză, de
 • lihunilji = lăuzie
 • lihunipsescu = lăuzi, v
 • lihunipsiri = lăuzire
 • lihunipsitâ = lăuzită
 • lihunlâki = lăuzie
 • likescu = lipi, v
 • liki = pată
 • likisescu = păta, v
 • likisiri = pătare
 • likisitu = pătat
 • likiu = liceu
 • lila = liliac - plantă
 • lila = liliac, pom
 • lilâ = liliac - floare
 • lilecu = barză
 • lilici = floare
 • lilici albâ = muşeţel
 • lilinghi = brânduşe
 • lilishtrufâ = fragă
 • lilishtrufâ = mură
 • liliştrufâ = fragă
 • limâ = lăcomie
 • limâ = pilă
 • limâdhurâ = meliţă
 • limâdurâ = meliţă
 • limânescu = foame mare a avea, v
 • limani = liman
 • limâreauâ = gât
 • limâreauâ = guler
 • limâryii = lăcomie
 • limâryisescu = lăcomi, v
 • limbâ = flacără
 • limbâ = limbă
 • limbâ atsea njica = omuşor
 • limbaru = vorbăreţ
 • limbidzăscu = limpezi, v
 • limbisescu = limpezi, v
 • limbisescu = străluci, v
 • limbisiri = limpezire
 • limbisiri = strălucire
 • limbisitu = limpezit
 • limbisitu = limpezit
 • limbitu = limpede
 • limbricu = limbric
 • limbushi = limbuţă
 • limbutsescu = guraliv
 • limeri = ascunzătoare haiducească
 • limirisescu = pândi în ascunzătoare, v
 • limiryisescu = pândi în ascunzătoare, v
 • limnaru = lemnar
 • limniu = lemne multe
 • limnos = lemnos
 • limnusescu = încremeni, v
 • limnusescu = înlemni, v
 • limnusitu = stupefiat
 • limonji = lămâie
 • limonjiu = lămâi - pom
 • limontus = sare de lămâie
 • limosu = gurmand
 • limosu = lacom
 • limpidi = limpede
 • limpidu = clar
 • limpidu = limpede
 • limpidu = senin
 • limpidu = strălucitoare
 • limpidzâri = limpezire
 • limpidzâtu = limpezit
 • limpidzăscu = limpezi, v
 • limtu = lins
 • limudhetâ = fular
 • limunadhâ = limonadă
 • limungi = limonagiu
 • limunishu = galben ca lămâia
 • limunishu = limoniu - culoare
 • limunjeu = lămâi
 • limuvetâ = fular
 • limuxescu = foame mare a avea, v
 • limuxescu = lăcomi, v
 • linâvos = leneş
 • linâvosu = leneş
 • linâvosu = puturos
 • lindi = linte
 • lindinâ = lindină
 • lindinosu = lindinos
 • lindzeari = lingere
 • lindziri = lingere
 • lingâ = lângă
 • lingârsescu = foame mare a avea, v
 • lingârsescu = lăcomi, v
 • lingarsu = ahtiat
 • lingarsu = lacom
 • lingheru = farfurie de aramă
 • lingrâ = lingură
 • lingu = linge, v
 • lingurâ = lingurâ
 • linguraru = linguraru
 • lingurici = lingura pieptului
 • lingurici = linguriţă
 • linitsâ = peşte - specie de
 • linivosu = leneş
 • linivosu = puturos
 • linosu = leneş
 • linti = linte
 • lioco = prostănac
 • lipâ = tei
 • lipi = doliu
 • lipidatu = curajos
 • lipidatu = îndrăzneţ
 • lipidhâ = cuţit
 • lipidhâ = lamă
 • lipidhâ = sabie
 • lipiros = întristat
 • lipiscanâ = panglică din Lipsca
 • lipisescu = îndolia, v
 • lipisescu = întrista, v
 • lipisitu = nefericit
 • lipisitu = nenorocos
 • lipon = aşadar
 • lipon = deci
 • liprosu = lepros
 • lipsanâ, lipsani = moaşte
 • lipsanâ, lipsani = relicvă
 • lipsanu = moaşte
 • lipsanu = relicvă
 • lipsescu = lipsi, v
 • lipsescu = trebui, v
 • lipsiri = lipsă
 • lipsiri = lipsire
 • lipsiri = trebuinţă
 • lipsiri = trebuinţă
 • lipsit iasti = nevoie a fi, v
 • lipsitâ = lipsă
 • lipsitâ = necesitate
 • lipsitâ = trebuinţă
 • lipsitu = necesar
 • lipuraru = vultur iepurar
 • lipuroanji = iepuroaică
 • lipurushu = iepuraş
 • lirâ = liră - instrument
 • lirâ = liră turcească
 • lirosu = jegos
 • lirusescu = murdări
 • lirusiri = murdărire
 • lirusitu = murdărit
 • lisâ = furie
 • lisâ = mânie
 • lisâ = sărat prea
 • lisearcu = turbat
 • liseauâ = uşă de nuiele
 • lishinari = leşinare
 • lishinatu = leşinat
 • lishinâturâ = fleac
 • lishinâturâ = leşinătură
 • lishinu = leşin
 • lishinu = leşina, v
 • lishkitoru = răşchitor
 • lishkitoru = răşchitor
 • lishoru = scrânciob
 • lishoru = uşor
 • lishoru = uşor
 • lishoru = uşuratec
 • lishoru di minti = uşuratec
 • lishuracu = fluşturatic
 • lishuracu = uşuratec
 • lishurami = uşurătate
 • lishurari = uşurare
 • lishurashcu = uşuratec
 • lishuraticu = uşurinţă
 • lishuratu = uşurat
 • lishureatsâ = uşurătate
 • lishuredzu = uşura, v
 • lishuredzu, reflexiv = prosti, a se
 • lisivâ = leşie
 • lisixescu = turba, v
 • lisixitu = turbat
 • lisixsiri = turbare
 • litacicâ = zmeu de hârtie
 • litanii = litanie - rugăciune lungă
 • litanii = procesiune
 • litescu, litiri, lititu = porni, v
 • litrâ = litră
 • lituryii = prescură
 • lituryisescu = liturghisi, v
 • lituryisescu = slujba a tsine preotul
 • lituryisiri = slujire în biserică
 • lituryisitu = binecuvântat
 • lituryo, lituryadz = slujitor în biserică
 • liuskidâ = aşchie
 • liuskidâ = ţepuşă
 • livâ = vânt cald de sud
 • livadhi = livadă
 • livadhi = pajişte
 • livadi = livadă
 • livadi = pajişte
 • livandâ = levandă
 • livandâ = parfum
 • livandu = parfum
 • livandu = pomadă
 • livanu = leandru
 • livendu = viteaz
 • livendu = voinic - bine legat
 • lividhâ = teacă de fasole
 • livindeatsâ = bravură
 • livindeatsâ = vitejie
 • livindlâki = bravură
 • livindlâki = vitejie
 • lixescu = culege, v
 • lixurii = lăcomie
 • lixurilji = lăcomie
 • lixuru = gurmand
 • lixuru = lacom
 • liyâreauâ = căluş
 • liyâreauâ = nuia
 • liyâreauâ = răchită
 • liydhâ = untură
 • liydosu = gras - ca mâncare
 • liydosu = unsuros
 • liydosu = unturos
 • liyeni, liyenj = lighean
 • liyoaci = primulă - floare
 • liyonu, liyoanâ = ogar
 • liyuceari = căluşari
 • liyucearu = căluşar mascat
 • liyusescu = istovi, v
 • liyusescu = leşina, v
 • liyusiri = leşinare
 • liyusitu = epuizat
 • liyutastru = traista pt hrănit caii cu orz
 • lizeti = plăcere
 • ljeabricu = peşte - lup de mare
 • ljeanumâ = mărunţiş - bani
 • ljeanumati = măruntaie
 • ljeanurâ = crâng
 • ljeapu = hrăpăreţ
 • ljearâ = bălţată manta
 • ljearu = pestriţ
 • ljeastrâ = ghiveci
 • ljeau = apuca, v
 • ljeau = căsători, v
 • ljeau = cuceri, v
 • ljeau = începe, v
 • ljeau = lua, v
 • ljeau = paraliza, v
 • ljeau anasâ = răsufla, v
 • ljeau di limbâ = conversa, v
 • ljeau di ocljiu = deochia, v
 • ljeau di ureclji = asculta, v
 • ljeau di ureclji = înţelege, v
 • ljeau di ureclji = pricepe, v
 • ljeau în cicioari = goni, v
 • ljeau ocljii = pleca, v
 • ljeau peljii = fugi, v
 • ljeau torlu = urma a lua, v
 • ljeau vimtu = răcori, v
 • ljepuru = iepure
 • ljertu = despărţi, v
 • ljertu = ierta, v
 • ljertu unu cu alantu = mărturisi păcate, v
 • ljin = in
 • ljinaru = inar - de la in
 • ljinatsâ = in - resturi de
 • ljinu = in
 • ljiocâ = imbecil
 • ljioladh = ulei de măsline
 • ljiondu = câine ca un leu
 • ljiopuru = iepure
 • ljipurami = iepurime
 • ljipuraru = vulturul mieilor
 • ljirtâciuni = iertare la moarte
 • ljirtâciuni = iertăciune
 • ljirtari = despărţire
 • ljirtari = iertare
 • ljirtari ! Cu = pardon !
 • ljirtatu = iertat
 • ljirtatu = iertat de Dumnezeu
 • ljirtatu = răposat
 • ljishoru = scrânciob
 • ljishoru = uşor
 • ljishoru = uşuratec
 • ljishoru di minti = uşuratec
 • ljishuracu = uşuratec
 • ljishurami = uşurătate
 • ljishurari = uşurare
 • ljishurashcu = uşuratec
 • ljishuraticu = uşurinţă
 • ljishuratu = uşurat
 • ljishureatsâ = uşurătate
 • ljishuredzu = uşura, v
 • ljishuredzu, reflexiv = prosti, a se
 • ljitsâ = iţe - la război
 • ljiuftâ = luptă
 • ljiuftâ = namilă
 • ljiuftescu = lupta, v
 • ljiuftescu = urni, v
 • ljiuftu = lupta, v
 • ljiuftu = urni, v
 • ljiuftuescu = lupta, v
 • ljiuftuescu = urni, v
 • ljiuljeacu = licurici
 • ljiunaru = erou
 • ljiunaru = leu - animal
 • ljiundarâ = leoaică
 • ljiundaru = erou
 • ljiundaru = leu - animal
 • ljiushoru = uşor
 • ljiushpâ = solz
 • loari = căsătorie
 • loari = luare
 • loari = primire
 • loatâ = luare
 • lobudâ = lobodă
 • locantă = birt
 • locmai, locmăi = plăcintă
 • locu = loc
 • locu = pământ
 • locu = ţară
 • locu = ţărână
 • locu = ţinut geografic
 • locu acatsâ = util a fi, v
 • locumi = rahat
 • lohi = baionetă
 • loji = culcuş
 • loju = culcuş
 • longhii = gălăgie
 • lordhu = lord
 • loscutu = strop
 • loscutu = zgomot
 • lostru = pârghie
 • lostru = zăvor
 • losturu = pârghie
 • losturu = zăvor
 • losturu = zăvor
 • lotârii = loterie
 • lothrâ = rădăcină de dinte
 • lothru = zăvor
 • lotu = lot
 • lotu = sorţ
 • loyiotatu = savant
 • luatu = căsătorit
 • luatu = luat
 • luatu = paralizat
 • luatu = tras
 • lubrisitu = strălucit
 • lucancu = cârnat
 • lucanicu = cârnat
 • lucantagi = birtaş
 • lucantă = birt
 • lucrari = lucrare
 • lucrâtonjiu = lucrător
 • lucrâtoru = lucrător
 • lucratu = lucrat
 • lucredzu = lucra, v
 • lucru = afacere
 • lucru = chestie
 • lucru = lucru
 • lucru = obiect
 • lucru = ocupaţie
 • lucru = treabă
 • lucru mari = minune
 • lucuru = afacere
 • lucuru = chestie
 • lucuru = lucru
 • lucuru = obiect
 • lucuru = ocupaţie
 • lucuru = treabă
 • ludeatsâ = copilărime
 • ludu, ludâ, ludz, ludi = copil din flori
 • lufi = leafă
 • lughearicu = simpatic
 • lugrii = obiect
 • lujaru = vizuină
 • lujescu = poposi, v
 • lujescu = sta în culcuş, v
 • lujiri = poposire
 • lujitu = poposit
 • lulakiu = indigo - nu se decolorează
 • lulakiu = vânăt
 • lule, luledz = lulea
 • lulecu = barză
 • luludhâ = floare
 • luludhâ galbinâ = lumânărică
 • luludhyisescu = înflori, v
 • lulustrufâ = fragi
 • lumaki = ramură
 • lumaki = ramură
 • lumâkisescu = rămuri, v
 • lumâkitsâ = rămurea, v
 • lumbardâ = lumânare
 • lumbardâ = lumânare mare
 • lumbardhâ = lumânare mare
 • lumbârsescu = străluci, v
 • lumbaru = cârnat, fel de
 • lumbrisescu = străluci, v
 • lumi = lume
 • lumi = oamenii
 • lumi = omenirea
 • lumi = societate umană
 • luminari = lumânare
 • lumtâ = bătălie
 • lumtâ = încăierare
 • lumtâ = luptă
 • lumtashu = luptător
 • lumtu = lupta, v
 • lunâ = alună
 • lunâ = lună - astru
 • lunârili = menstruaţie
 • lunaticu = lunatic
 • luncâ = luncă - vale lungă, lată, cu iarbă
 • luncaru = locuitor din luncă
 • lundzeami = lungime
 • lundzeari = lungire
 • lundzescu = lungi, v
 • lundzimi = lungime
 • lundzin, lundzinâ = viaţă lungă
 • lundziri = lungire
 • lundzitu = lungit
 • lungâ = umflare a picioarelor de frig
 • lungu = lung
 • lungurosu = bolnăvicios
 • lungurosu = suferind
 • Luni = Luni
 • lunidâ = omidă
 • lunizmâ = aluviune
 • lunjidâ = omidă
 • lunjinâ = lumină
 • lunjinari = lumânare
 • lunjinatu = luminat
 • lunjinedzu = lumina, v
 • lunjinosu = luminos
 • luntri = luntre
 • lupatâ = lopată
 • lupatâ di vârcâ = vâslă
 • lupâtaru = lopătar - fabricant de lopeti
 • lupoanji = lupoaică
 • luptâ = luptă
 • lupu = drac
 • lupu = lup
 • lupudhitu = borfaş
 • lupudhitu = potlogar
 • lurâ = nuia
 • luridhâ = fâşie
 • lushi = îmbăiere
 • lusi = lux
 • luskidhâ = aschie
 • lustragi = lustragiu
 • lustră = mocirlă de mistreţ
 • lustrinji = lac - de pantof
 • lustru = lustru
 • lustrusescu = lustrui, v
 • lusu = lux
 • lutarii = loterie
 • lutosu = lutos
 • lutrai = şnur de mătase
 • lutruyii = liturghie
 • lutseafiru = luceafăr
 • lutseascu = luci, v
 • lutsiri = lucire
 • lutsitu = strălucit
 • lutsu = prunc
 • lutu = doliu
 • lutu = lut
 • luvescu = lovi, v
 • luxu = lux
 • luyaryeazmo = socoteală
 • luyii = fel
 • luyii = fel
 • luyii = oglindă
 • luyii = sortiment
 • luyii = specie
 • luyrii = obiect
 • luyumi = canal
 • luyurii = obiect
 • luyursescu, luyursiri, luyursitu = calcula
 • luyursescu, luyursiri, luyursitu = socoti, v
 • luyuryeazmo = socoteală
 • luyuryisescu, luyuryisiri, luyuryisitu = calcula
 • luyuryisescu, luyuryisiri, luyuryisitu = socoti, v
 • luznâ = neg
 • ma = ci
 • ma = dacă
 • ma = dar
 • ma = încă
 • ma = mai
 • ma = daca
 • mabuli = preferabil
 • maca = daca
 • maca = dacă
 • mâcâescu = plânge istovitor, v
 • mâcâldarâ = mămăligă
 • macar = cel puţin
 • macar = măcar
 • mâcâră = macara
 • mâcâră, mâcâradz = macara
 • mâcari = mâncare
 • mâcari = mâncare
 • macarim = cel puţin
 • macarim = măcar
 • macaronji = macaroane
 • mâcaru = măcar
 • macati = cuvertură
 • mâcâtoari = zi de dulce
 • mâcâtoru = mâncător
 • mâcatu = care a mâncat
 • mâcatu = mâncat
 • mâcatu = mâncat
 • mâcâturâ = disensiune
 • mâcâturâ = litigiu
 • mâcâturâ = mâncărime
 • mâcâturâ = mâncătură
 • mâcâturâ = zâzanie
 • macă = dacă
 • macearocu = cotoi
 • mâceashi = măceş
 • mâceashi = măcieşe
 • mâceshu = măceş
 • mâcilsescu = mesteca, v
 • mâcilsescu = molfăi, v
 • maciocu = cotoi
 • mâciucâ = măciucă
 • mâciucâ = măciucă
 • mâclâdarâ = mămăligă cu magiun
 • macru, macrâ, macri, macri = macru, macră - fără grăsime
 • mâcu = atinge, v
 • mâcu = distruge, v
 • mâcu = mânca, v
 • macu, matsi = mac
 • madamâ = cucoană
 • made, madeadz = cauză
 • made, madeadz = motiv
 • madei = cauză
 • mademi = mină
 • madeni = mină
 • madhâ, mădz = piatră de joc
 • mâdularu = mădular
 • mâdularu = membru
 • mâduuâ = cap
 • mâduuâ = creier
 • mâduuâ = măduvă
 • mâduuâ = minte
 • madzâri = mazăre
 • madzări = mazăre
 • mâdziriclji = mazăre
 • magearu = monedă ungurească
 • mâgheauâ, mâghei = urechea acului
 • mâghii = vrajă
 • mâghipsescu = vrăji, v
 • mâgirescu = unguresc
 • magiuni =
 • mâgiuni = magiun
 • mâgiuni = marmeladă
 • mâgiunu = magiun
 • mâgiunu = marmeladă
 • magneti = magnet
 • magoru = bandulieră
 • magoru = şnur
 • mâgurâ, mâguri = colină
 • mâgurâ, mâguri = măgură
 • maguru, maguri = salbă
 • mâhâlă = cartier
 • mâhâlă = mahala
 • mâhâlă, mâhâladz = cartier
 • mâhâlă, mâhâladz = mahala
 • mâhână = metehne
 • mâhână = pretext
 • mâhână = vină
 • mâhână, mâhânadz = metehne
 • mâhână, mâhânadz = pretext
 • mâhână, mâhânadz = vină
 • mahmudei, mahmudeadz = mahmudea
 • mahmudii, mahmudii = mahmudea
 • mahmurlâki = mahmureală
 • mahmurliu = mahmur
 • mahmuru = mahmur
 • mahmuzi = pinten
 • mâhmuzi = pinten
 • mai = mai
 • mai, măi = bătrână
 • mai, măi = bunică
 • maiauâ = creştet
 • maiauâ = maia
 • maicâ = maică
 • maidani = maidan
 • maimaru, maimari = meşter şef
 • maimi = bătrâne multe
 • maimunlâki = maimuţărie
 • maimunu = maimuţă
 • maimutsâ = maimuţă
 • maimuuâ = maimuţă
 • maioshcu = acrişor
 • maioshcu = măr acrişor
 • maisturu = meşter
 • maitapci = batjocoritor
 • maitapi = batjocură
 • Maiu = Mai
 • mâjotâ = mănuşă
 • mâkeliu = carnagiu
 • mâkeliu = masacru
 • mâkeliu = măcel
 • makidhunishu = pătrunjel
 • mâkilipsescu = masacra, v
 • makinâ = automobil
 • makinâ = maşină
 • mal' = bogăţie
 • mal' = marfă
 • mal' = mult
 • malâ = bogăţie
 • malâ = marfă
 • malâ = mult
 • malaco, malacadz = crinolina - fusta de dedesubt
 • malacov, malacoavi = crinolina - fusta de dedesubt
 • mâlâcuki = mac sălbatic
 • mâlâfrandzâ = sifilis
 • mâlâfrundzosu = sifilitic
 • mâlai = iarbă multă
 • malakii = masturbare
 • malâmâ = aur
 • malâmâ = aur
 • malamaternjiu = aurit
 • mâlâmusescu = auri, v
 • mâlâmusiri = aurire
 • mâlâmusitu = aurit
 • mâlanji = mierlă
 • mâlathâ, mâlathi = cufăr
 • malathru = mărar
 • mâlâxescu = obişnui, v
 • mâlâyaru = viclean
 • mâlâyii = iarbă multă
 • mâldaru = maldăr
 • mâldzârushi = căldare pt muls
 • mali = consideraţie
 • mâlifâturâ = manufactură
 • malinâ = stofă de lână
 • mâlinari = bucurie
 • mâlinjiu = mierloi
 • malinu = mierlă - specie de
 • malista = da
 • maljeaclu! = taci!
 • maljeacura! = taci!
 • maljiotu = măntăluţă
 • maljiu, malji = mai - de bătut
 • maltâ = avere
 • maltâ = bogăţie
 • mâltari = tencuială
 • malteanu = poreclă dată celor din Bitolia
 • malteciucu = cu urechi lungi şi atârnânde
 • mâltseadzâ = vărsat - variolă
 • mâltseadza pâduriljei = vărsat de vânt - varicela
 • mâltsidzatu = ciupit de vânt
 • mâltsidzosu = ciupit de vărsat
 • maltu = destul
 • maltu = mai
 • malu = mal
 • malufrandzâ = blenoragie
 • malufrandzâ = sifilis
 • mamâ = dumict pt sugari
 • mamâ = măduvă la pomi
 • mamâ = miez
 • mamâ, mami = guşă
 • mamâ, mami = mamă
 • mamcâ = guşă
 • mâmii = moashă
 • mâmosu = guşat
 • mâmuligu = mămăligă
 • mâmushi = mama fârtatului
 • mâmushu = tatăl fârtatului
 • mânâ = mână
 • manâ = mană
 • manâ = pâclă
 • manâ, mani = mamă
 • mânâcopâ = teslă
 • manafu = fructar - vânzător de fructe
 • mânali = sfeşnic de biserică
 • mânari = sfeşnic de biserică
 • mânaru = mâner
 • mânaru = miel îmblânzit
 • mânâstiru = mânăstire
 • mânatâ = mână de...flori
 • mânatâ = pumn
 • mânatâ = pumn de...galbeni
 • manazi = mure
 • mânazi = mură
 • mâncâturâ = hrană
 • mâncu = mânca, v
 • mândâlâki = supărare
 • mandalu = penis
 • mandalu = zăvor
 • mândanji = piuă
 • mândatâ = recomandare
 • mândată, mândăts = mandat
 • mândată, mândăts = ştire
 • mândii = fermecătorie
 • mândilâ = batistă
 • mândipsescu = fermeca, v
 • mândipsiri = vrăjire
 • mândipsit = fermecat
 • mandisă = vrăjitoare
 • mandrâ = adăpost de iarnă al oilor
 • mândrânjeauâ = stână de iarnă
 • mândrânjeauâ = târlă de iarnă
 • mandu, măndzî = ghicitor
 • mandulinâ = mandolină
 • mandulinu = mandolină
 • mândzâ = blestem
 • mândzâ = raze
 • mândzâ = semnătură
 • mândzâ = tiflă
 • mandzali = nimicuri
 • mândzatâ = cameră de iarnă, călduroasă
 • mândzatu = mânz
 • mândzatu = mânzat
 • mândzu = mânz
 • mândzu = mânz de doi ani
 • mândzurâ = baniţă
 • mandzuranâ = măgheran
 • mâneari = plăsea de cuţit
 • mânearu = amnar
 • manei, manei = manea - melodie turcească
 • manelâ, maneli = prăjină de atârnat cântarul
 • mangâ, manganj = şnapan - pungaş, excroc
 • mângalu = mangal
 • mângalu = mangal
 • mângani = mangal
 • mangarâ, mangari = leţcaie
 • mângâră = gologan
 • mângâri = ban de aramă
 • mângâri = bani
 • mângâri = mangal
 • mângâru = gologan
 • mânghioshu = cercel
 • mânghiushu = cercel
 • mangi = mâncare
 • mângi = numai
 • manglaru = prost
 • mângljir = bani
 • mângljir = gologani
 • mangu = prost şi mare
 • mangufâ = netrebnic
 • mangusaru = netrebnic
 • mâni = ci
 • mâni = mâine
 • mânicâ = braţ fluvial
 • mânicâ = categorie
 • mânicâ = mânecă
 • mânicljiu = pin - fe de
 • mânicoaci = mânecă suflecată
 • mânii = mânie
 • mânii = ură
 • mâniketâ = manşetă
 • mani-mani = repede
 • manitsâ = pânză de ???
 • mânitsâ = mămiţă
 • manliherâ = puşcă Manlicher cu 5 cartuşe
 • mânokiru = amuletă
 • mânokiru = talisman
 • manoleacu = nesociabil
 • manoleacu = solitar
 • mântilâ = batistă
 • mânucljiu = mănuchi
 • mânucljiu = mănuchi
 • mânucljiu = molid
 • mânucljiu = pin - fe de
 • mânucljiu = snop
 • mânuncljiu = mănuchi
 • mânuri = brânză grasă
 • mânuri = urdă
 • manushaki = violetă
 • mânushcâ = mânutsă
 • mânushi = cercel
 • mânushi = leagăn
 • mânushi = toartă
 • mânushi = toartă
 • mânushotâ = mânuţă
 • mânzacu = mânz
 • mânzat = viţel
 • mapari = ca şi când
 • mar = vai de ...
 • marâ = pasiune
 • mârâcui ! = vai !
 • maradoiu = sticlete
 • mârâescu = mârâi, v
 • mârâjaru = bolvănăvicios
 • mârâjaru = suferind
 • mârâjosu = bolvănăvicios
 • mârâljiu = mărar
 • maramangâ = păianjen
 • mârâmnatu = întristat
 • mârânatu = întristat
 • marandu = amarant - floare de la munte
 • mârânedzu = întrista, v
 • mârânedzu = veşteji, v
 • mârânghipsescu = ofili, v
 • mârânghisescu = ofili, v
 • marango, marangadz = tâmplar
 • maranthru = amarant - floare de la munte
 • mârâtsini = mărăcine
 • mâratu = biet
 • mâratu = biet
 • mâratu = nefericit
 • mâratu = sărac - sărman
 • mâratu = sărman
 • mâratu = sărman
 • mâratu = sărman
 • mârazi, mârăji, mârăzuri = dor greu
 • mârazi, mârăji, mârăzuri = mâhnire
 • mârazi, mârăji, mârăzuri = supărare
 • marcâ, mărtsâ = marcă
 • mârcâtâgi = iaurgiu
 • mârcatu = iaurt
 • mârcatu = iaurt
 • mârcushu = narghilea, tubul de la
 • mârdaie, mârdăi = marfă depreciată
 • mârdaie, mârdăi = meteahnă
 • mârdaie, mârdăi = punct vulnerabil
 • mârdzeauâ = mărgea
 • mârdzeauâ, mârdzeali = mărgea
 • mârdzeauâ, mârdzeali = mărgea - piatră
 • mârdzeauâ, mârdzei = pupilă ochiului
 • mârdzilatu = mărgea, ca
 • mârdzinatu = tivit
 • mardzină = margine
 • mardzini = capăt
 • mardzini = margine
 • mârdziniclji = colţ de pâine
 • mâreatsâ = îngâmfare
 • mâreatsâ = mândrie
 • marengu, marendzâ = tâmplar
 • mârescu = mândri, v
 • mârescu = mări, v
 • mârgăritaru = mărgăritar
 • marghiolu = linguşitor
 • margurâ, marguri = pervaz
 • mari = bătrân
 • mari = căpetenie
 • mari = mare
 • mari = şef
 • mari - Marea Lai = mare - Marea Neagră
 • mâricâ = măricică
 • mâricui ! = vai !
 • mârilji = alteţă
 • mârilji = glorie
 • mârilji = grandoare
 • mârilji = grandomanie
 • mârilji = majestate
 • mârilji = mărire
 • mârilji = renume
 • mârinatu = întristat
 • mârinatu, mârinats = dezolat
 • mârinedzu = întrista, v
 • mârinedzu = ofili, v
 • mârinu = întrista, v
 • mâriri = mărire
 • mâritsăscu = înrăutăţi
 • mâritu = fălos
 • mâritu = mărit
 • mâritu = mărita, v
 • mâritu = orgolios
 • mâritu = pierde
 • mâritu = scăpa de ceva, v
 • mâritu, mârits = măritat
 • mârlescu = mârli, v
 • mârlire = mârlire
 • mârlitâ = mârlire
 • mârliturâ = mârlire
 • marmar, marmari = marmoreu
 • marmar, marmari = marmură
 • marmarâ, marmari = marmură
 • marmAră, marmAri = stearpă grasă
 • mârmârisescu = înmărmuri, v
 • mârmindu = mormânt
 • marmurâ, marmuri = marmură
 • mârmurisescu = înmărmuri, v
 • mârmurisitu = înmărmurit
 • mâroiu = cotoi
 • mârshi = cadavru
 • mârshinedzu = răsfira fluierând, v
 • mârshinu = răsfira fluierând, v
 • mârshinu = răsfira, v
 • mârshusescu = dedare la cadavru, v
 • mârshusitu = însângerat
 • marsin, marsinâ = post, de
 • mârsinari = postire
 • mârsinatu = post, de
 • mârsineatsâ = post, de
 • mârsinedzu = posti, v
 • mârtari = măritare
 • mârtari = măritare
 • mârtari = măritat
 • mârtatâ = măritată
 • mârtatâ = măritată
 • mârtâtoari = măritat, de
 • mârtâtoru = adolescent prostuţ
 • mârtii = păcat
 • martinâ = puşcă Martini cu un cartuş
 • mârtirii = mărturie
 • mârtirilji = mărturie
 • martirisescu = mărturisi
 • mârtirisescu = mărturisi, v
 • mârtirisiri = mărturie
 • mârtirisitu = mărturisit
 • martiru = martor
 • martiryiu = martiriu
 • mârtishu = măritiş
 • Martsâ = Marţi
 • Martsu = Martie
 • martsu = marţ
 • martsu = mărţişor
 • mârturii = mărturie
 • marturu = martor
 • maru = marele
 • mârulâ = pin, fructul de
 • mârulji = lăptucă
 • mârunâ = voal
 • mâryâritaru = mărgăritar
 • mâryeascu = murdări, v
 • maryiolu = linguşitor
 • mas, masuri = mas - loc de înnoptat
 • mâsatu = pilă de ascuţit
 • mâscâ = felcer
 • mâscâlidhâ = măscărici
 • mâscâră = batjocură
 • mâscâră = mascara
 • mâscâră = mascara
 • mâscâră = ocară
 • mâscârilji = obscenitate
 • mâscâripsescu = măscări, v
 • mâscâripsiri = măscărire
 • mâscâripsitu = măscărit
 • mâscâripsitu = ridiculizat
 • mâscârlâki = obscenitate
 • mâscurescu = masculiniza, v
 • mascuru = fecior
 • mascuru = mascul
 • mascuru = masculin
 • mâseauâ = măsea
 • mâseauâ = măselăriţă
 • mashâ = cleşte de foc
 • mashala = să nu fii de deochi
 • mâshcari = junghi
 • mâshcari = muşcare
 • mâshcatu = muşcat
 • mâshcâturâ = îmbucătură
 • mâshcâturari = îmbucătăţire
 • mâshcâturedzu = îmbuca, v
 • mâshcâturedzu = speti, v
 • mâshcâturicâ = îmbucătură mică
 • mâshcu = căi, v
 • mâshcu = muşca, v
 • mashi = cleşte de foc
 • mashi = doar
 • mashi = numai
 • mâshi = doar
 • mâshi = numai
 • mâshitsâ = mânuţă
 • mâshitsâ = mânuţă
 • mâsidhâ, misidz = trăsături ale feţei
 • masinâ = măslină
 • mâsinatu = măsliniu
 • masinu = măslin
 • maslâ = măslină
 • mâslati, mâslăts = discuţie
 • mâslati, mâslăts = vorbă
 • masnâ = măslină
 • mâsnari = măcinare
 • mâsnatu = măcinat
 • mâsneu = măslin
 • masnu = măcina, v
 • masonu = francmason
 • masti, mashti = chip
 • masti, mashti = faţă - obraz
 • masticâ = mastică
 • mâsticâ = mastică
 • mâsticari = mestecare
 • mâsticatu = mestecat
 • masticu = mesteca, v
 • mâstihâ = mastică
 • mâstihi = mastică
 • mastorsâ = şireată
 • mastorsâ = şmecheră
 • mastorsâ = ţigancă cerşetoare
 • mastoru = meşter
 • mastracu = suliţă
 • mâstrapâ, mâstrâpadz = cupă
 • mâsturiciu = meşter începător
 • mâsturii = meserie
 • mâsturipsescu = meşteri, v
 • mâsturipsescu = meşteşugi, v
 • mâsturipsiri = fasonare
 • mâsturipsitu = meşteşugit
 • mâsturlâki = meserie
 • mâsturljii = meserie
 • masturu = meşter
 • masturu = zidar
 • mâsuru = bobină
 • mâşcâliti = găitan
 • mâşotâ = mânuţă
 • mâştinedzu = răsplăti, v
 • mata = din nou
 • mata = încă
 • mata = mai
 • mata - negativ = mai
 • mâtafi = fetru
 • mâtâracu = bidon
 • mâtâracu = ploscă
 • mâtâră = bidon
 • mâtâră = ploscă
 • mâtasi = mătase
 • matea = în zadar
 • mathimâ, mathimati = lecţie
 • mathiti, mathitadz = şcolar
 • mâtracu = cană
 • mâtrâgunâ = mătrăgună
 • mâtratsâ = mătreaţă
 • mâtreaţă = mătreaţă
 • mâtricâ, mâtritsi = oaie de lapte după fătare
 • mâtricami = oi mulgătoare
 • mâtricaru = păstor de oi de lapte
 • mâtricu = hrăni din gură, v
 • matsâ, matsi = pisică
 • mâtscâ = felcer
 • mâtsinari = măcinare
 • mâtsinatu = măcinat
 • matsinu = măcina, v
 • matsinu = trăncăni, v
 • matsiru = măcina, v
 • matsu = maţ
 • mâtsucâ = măciucă
 • Mâturu = Evreu
 • mâturu, mâturi = copt
 • matuyealji, matuyealji = ochelari
 • mavrumatu = ochi negri, cu
 • mavrunjeatu = ochi negri, cu
 • mâxuli = produs ovin
 • maxus = anume
 • maxus = întradins
 • maxus = special, în
 • maxutarcu, maxutartsâ = special
 • may, mayi = mag
 • mâyâjaru = comerciant
 • mâyâzaru = negustoraş
 • mâyâzâtoru = buticar
 • mâyâzii = magazin
 • mâyeauâ = urechea acului
 • mâyeauâ = vârf
 • mayi, măyi = farmec
 • mayi, măyi = vrajă
 • mâyii = vrajă
 • mâyilicu = otrăvită mâncare
 • mâyipsescu = vrăji, v
 • mâyipsescu = vrăji, v
 • mâyipsire = fermecare
 • mâyipsiri = fermecare
 • mâyipsit = fermecat
 • mâyipsit = fermecat
 • mâyipsit = vrăjit
 • mâyir = bucătar
 • mâyirgi = bucătar
 • mâyirii = mâncare
 • mâyiripsescu = găti, v
 • mâyiru = bucătar
 • mâyiryio = bucătărie
 • mâyistrâ = vrăjitoare
 • mâyistru = vrăjitor
 • mayneti = magnet
 • maynetizmo = magnetism
 • mâyulâ, mâyuli = colină
 • mâyulâ, mâyuli = colină
 • mâzâlji = batjocură
 • mâzbâtă = proces-verbal
 • mazdâ, măzdi, măzdzi = ţărm
 • mâzdracu = suliţă
 • mâzeau = suliman - fard
 • mâzgâ = mâzgă
 • mâzgâ = noroi cleios
 • mâzgalâ = ferestruică
 • mâzgâlescu = înnoroi, v
 • mâzgosu = vâscos
 • mâzii = fard negru
 • mâzii = suliman - fard
 • mă = mamă
 • măgazâ = magazin
 • măi = farmece
 • măi = vrajă
 • mă'le ! = mamă !
 • măni = ci
 • măni = dar
 • mărăcine, spinet = mărăcine
 • mărmurisiri = împietrire
 • mă'-sa = maică-sa
 • mă'-ta = maică-ta
 • măyirgi, măyirgioanj, măyirgeadz = bucătar, bucătăreasă
 • măyisâ = vrăjitoare
 • măyiuryio = bucătărie- separată de locuinţă
 • mbadi = jos
 • mbâirari = înşirare
 • mbâiratu = înşirat
 • mbâirâturâ = înşirare
 • mbairu = înşira, v
 • mbâlsâmedzu = îmbălsăma, v
 • mbaltsu = îmbălţa, v - a pune balţul
 • mbâlţari = îmbălţa, v - a pune balţul
 • mbalumati, mbalumatadz = cârpaci
 • mbârbâtari = îmbărbătare
 • mbârbâtatu = îmbărbătatu
 • mbârbâtedzu = îmbărbăta, v
 • mbârbâtedzu = încuraja, v
 • mbâreatsâ = noroc
 • mbaru = înşirat
 • mbaru = norocos
 • mbâryici = vezi arădz
 • mbâxescu = îmbâcsi, b
 • mbâxescu = oxida, v
 • mberdhosescu = încurca, v
 • mbetu = îmbăta, v
 • mbiducljeari = despăduchere
 • mbiducljeatu = plin de păduchi
 • mbiducljedzu = despăduchea, v
 • mbirduescu = încurca, v
 • mbirshari = înfiorare
 • mbirshatu = zbârlit
 • mbirshedzu = zbârli, v
 • mbitari = beţie
 • mbitari = îmbătare
 • mbitâtoru = beţiv
 • mbitâtoru = îmbătător
 • mbitâtsâlji = beţie
 • mbitâtsâlji = îmbătare
 • mbitatu = îmbătat
 • mbitâturâ = beţie
 • mbitâturâ = îmbătare
 • mbitharu, mbitharâ = încredere
 • mbitrânescu = îmbătrâni, v
 • mbizuescu = a-şi bate joc
 • mbizuiri = bătaie de joc
 • mbizuitoru = batjocoritor
 • mbizuitu = batjocorit
 • mbizuiturâ = batjocură
 • mblari = catârcă
 • mblâtescu = împleti, v
 • mblâtescu = înnota, v
 • mblâtiri = împletitură
 • mblâtiri = înotare
 • mblâtitu = înotat
 • mblâtiturâ = împletitură
 • mbljeari = femeie
 • mblustela = băgăcioasă femeie
 • mboalâ = în poală
 • mbodh, mbodhuri = piedică
 • mbogru, mbogrâ, mbogri, mboagri = biet
 • mbogru, mbogrâ, mbogri, mboagri = nefericit
 • mbogru, mbogrâ, mbogri, mboagri = sărman
 • mbolitsari = îmbrobodire
 • mbolitsatu = îmbrobodit
 • mbolitsedzu = îmbrobodi, v
 • mbpipiredzu = pipera, v
 • mbratsâ = în braţe
 • mbrâtsisheatu = îmbrăţişat
 • mbrâtsishedzu = îmbrătsisha, v
 • mbrescu = privi, v
 • mbriri = privire
 • mbrostishoru, mbrotishoarâ = prostuţ
 • mbrostu = drept
 • mbrostu = în picioare
 • mbrostu = îndrepta, v
 • mbrumari = bruma, cădere de
 • mbrumat = brumă căzutâ
 • mbrumeadzâ = bruma a cădea, v
 • mbrumutedzu = împrumuta, v
 • mbrumutu = împrumut
 • mbrustaru = oblânc - cornul şeii
 • mbrustedzu = îndrepta, v
 • mbrustedzu = ridica în picioare, v
 • mbrustela = băgăcioasă femeie
 • mbrustela = şorţ
 • mbrustishoru = prostuţ
 • mbrustushoru = prostuţ
 • mbubukisescu = înmuguri, v
 • mbuburicatu = rinichi, ca un
 • mbucu = îmbuca, v
 • mbucuru = bucura, v
 • mbudhuescu = împiedica, v
 • mbudzatu = buzat
 • mbudzinari = bosumflare
 • mbudzinatu = bosumflat
 • mbudzinedzu = bosumfla, v
 • mbufnatu = îmbufnat
 • mbufunedzu = îmbufna, v
 • mbugâtsâlji = bogăţie
 • mbugâtsâri = îmbogăţire
 • mbugâtsăscu = îmbogăţi, v
 • mbugâtsitu = îmbogăţit
 • mbugatu = bogat
 • mbugrusescu = termina dând cu tifla, v
 • mbuiru = împunge, v
 • mbujuratu = îmbujorat
 • mbulbukedzu = bulbuca, v
 • mbulitsari = îmbrobodire
 • mbunedzu = îmbuna, v
 • mbunedzu = împăca, v
 • mbunu = îmbuna, v
 • mbunu = împăca, v
 • mburescu = împlini, v
 • mburescu = termina, v
 • mburitâ = toi
 • mbutoari = putoare
 • mbutsari = împungere
 • mbutsescu = împunge, v
 • mbutsinedzu = împuţina, v
 • mbutsu = împunge, v
 • mbutsu = împungere
 • mbutu = împunge, v
 • mcari = mâncare
 • mcari = mâncat, de
 • mcatu = mâncat
 • mea = ci
 • mea = dar
 • mea = iată
 • mealji = lână de pe cap, coadă, picioare
 • mealu, mealuri = coclaură
 • mealuri = coclauri
 • mearâ = vas de lemn pt lapte
 • measâ = masă
 • meashtiri = cinstire
 • measticâ, meastitsi = confluenţă
 • measticu = amesteca, v
 • measticu = mesteca, v
 • Mecanu = Bulgar
 • mectepi, mectipedz = şcoală
 • medaljioani = medalion
 • megidii = Medjid sultan, ca el
 • mehengi = hangiu
 • mejdâ, mejdi = ţărm
 • mekhemi, mekhemedz = tribunal
 • melazâm = sublocotenent
 • meljiu = mei - plantă
 • meljiu = ulm - specie de
 • melu = meu
 • mena = doar
 • mendâ = mentă
 • mengâ, mengi = atenţie
 • mengâ, mengi = gând
 • mentâ = mentă
 • merâ = vas de lemn pt lapte
 • merahunu = amar
 • merdu, merdzâ = excrement
 • mergi = bălţat
 • mergiu = bălţat
 • merhameti = clemenţă
 • merimagâ = păianjen
 • merimagâ = păianjen
 • merimangâ = păianjen
 • merosu = parte
 • meru = măr
 • mescu = cinsti, v
 • mescu = cinsti, v
 • mescu = da bacciş, v
 • mescu = da un ban cuiva, v
 • meshu = fierul lat de la plug - brăzdar
 • mesi = mijloc
 • mesi = talie
 • mestrâ, mestri = papuc
 • mesu = lună - timp
 • mesu = menstruaţie
 • metalu = metal
 • meti = chiar
 • metru = măsură
 • metru = metru
 • metsi = deşi
 • metsi = cu toate că
 • metsi = fie
 • metsi că.... = deşi
 • meturâ, meturi = barbă
 • meturâ, meturi = mătură
 • meturu = mătura, v
 • meturu, meturi = măturar- care face mături
 • mezdâ = ţărm
 • mezi = abia
 • mgljeari = muiere
 • mi facu bileai = deranja, v
 • mianei = cabaret
 • micami = măiestrie
 • miceti = moschee mică
 • micruscopu = microscop
 • midhi = chiar
 • miduljiu = creier
 • miduuâ = măduvă
 • midzitrâ = brânză - fel de
 • miengiu = hangiu
 • mighetâ = imbecil
 • migidei = monedă turcească
 • migidei = stocojiu
 • migitu = migidii
 • miglisi = consiliu comunal
 • mihanâ, mihânadz = birt
 • mihani, mihănj = foale
 • miheni, mihenj = cabaret
 • mihlemi = consolare
 • mihlemi = unguent
 • mihrisescu = cocoşa, v
 • mihrisescu = micşora, v
 • mijacou = cadet
 • milancolii = melancolie
 • milani, milănj = cerneală
 • mileti = naţiune
 • mileti = neam
 • mileti = popor
 • milgean = mărgean
 • milii = leşin
 • milii = leşin
 • militsâ = scutec
 • miliunâ, miliuni = milion
 • miliunistru = milionar
 • miljioru = miel de 2 ani
 • miludhii = melodie
 • milurâ = râpă
 • minarei = minaret
 • minari = mişcare
 • minatu = mişcat
 • minciunâ = minciună
 • minciunari = minciunare
 • minciunedzu = minţi, v
 • minciunedzu = minţi, v
 • minciuni = minciună
 • minciunilea, de-a = minciuni, cu
 • minciunosu = mincinos
 • minciushami = păducherie
 • minciushi = cercel
 • mincu = copil
 • mindanu = mintean - haină
 • mindedzâ = înţelepciune
 • minderi = sofa fixă
 • minderu = sofa fixă
 • mindescu = amesteca, v
 • mindescu = tulbura, v
 • mindi, mindzâ = minte
 • mindimenu = înţelept
 • mindiminilji = prudenţă
 • mindiosu = înţelept
 • mindireaji = învălmăşală
 • mindireazi = învălmăşală
 • mindiri = amestecare
 • mindiri = sofa fixă
 • mindirlâki = cuvertură
 • minditoru = turbulent
 • minditu = amestecat
 • minditurâ = răscoală
 • mindiz = inginer
 • mindizlâki = înginerie
 • minduescu = gândi, v
 • minduescu = îngândura, v
 • minduhii = galben - ban
 • minduiri = gând
 • minduiri = gândire
 • minduitu = îngândurat
 • minduosu = înţelept
 • mindzalji = aşchie
 • mindzithrâ = brânză - fel de
 • mineu = carte bisericească cu sfinţii din lună
 • minghetu = domol
 • minghinadhâ = pată
 • minghinadhâ = prihană
 • minghini = menghină
 • minghiushi = cercel
 • minghiushi = mărgăritar
 • minghiushu = cercel
 • minghiushu = cercel
 • minghiushu = mărgăritar
 • mingilizi = consiliu comunal
 • mingiunâ = minciună
 • mingiunami = minciuni multe
 • mingiunari = minciunare
 • mingiunatu = minţit
 • mingiunedzu = minţi, v
 • mingiunosu = mincinos
 • mingiushari = păduchere
 • mingiushatu = plin de păduchi
 • mingiusholâ = pingea
 • mingiushu = păduchel
 • mingu = copil
 • mini = eu
 • mini = mine - pronume
 • mini = pe mine
 • miningitâ = meningită
 • mintani, mintănj = mătanie
 • mintâtoru = băţ ca un făcăleţ
 • mintescu = amesteca, v
 • mintescu = răscoli
 • mintescu = tulbura, v
 • mintescu = zăpăci, v
 • mintezâ = minte ascuţită
 • minti = atenţie
 • minti = deşteptăciune
 • minti = gând
 • minti = inteligenţă
 • minti = intenţie
 • minti = minte
 • minti = opinie
 • minti = părere
 • minti = sfat
 • minticâ = minte ascuţită
 • mintimenu = înţelept
 • mintiminilji = înţelepciune
 • mintiminilji = prudenţă
 • mintiosu = mintos
 • mintireaji = învălmăşeală
 • mintireaji = probleme
 • mintireaji = răscoală
 • mintiri = amestecare
 • mintitoru = amestecător
 • mintitoru = turbulent
 • mintitu = tulbure
 • mintiturâ = amestecătură
 • mintiturâ = anarhie
 • mintiturâ = confuzie
 • mintiturâ = învălmăşeală
 • mintiturâ = revoluţie
 • mintsâ = galben - ban
 • mintsalji = aşchie
 • mintsimi = păducherie
 • mintuescu = gândi, v
 • mintuiri = gândire
 • minu = mişca, v
 • minutâ = clipă
 • minutâ = minut
 • minutari = subţiere
 • minutatu = subţiat
 • minutedzu = sărăci, v
 • minutedzu = subţia, v
 • minutsalji, minutsălji = aşchie
 • minutsalji, minutsălji = mărunţiş
 • minutsami = mărunţişuri
 • minutsălji = mărunţiş
 • minutsăscu = mărunţi, v
 • minutu = minut
 • minutu, minutâ, minuts, minuti = fin - calitate
 • minutu, minutâ, minuts, minuti = mărunt
 • mirâ = destin
 • mirâ = soartă
 • mirâ = ursită
 • mirâ = ursitoare
 • miracli, miracleadz, miracloanji = doritor
 • miracuni = piatră de ascuţit
 • miraki = dorinţă
 • miraki = pasiune
 • miraki = plăcere
 • miraki = regret
 • miralaiu = amiral
 • mirârescu = împărătesc
 • mirashigi = moştenitor
 • miratu = mirat
 • mirazi = moştenire
 • mirdzeani = mărgean
 • mirgeani = coral roşu
 • mirgeani = mărgean
 • mirghinosu = mărgean, ca
 • miri, miredz = islaz
 • miriadhâ = mulţime
 • miriadhâ = număr mare de..
 • miriciu = măr mic
 • miricu = măr mic
 • miridzu = odihni la prânz, v
 • miridzu = repaosul de prânz
 • mirimangâ = păianjen
 • mirimeti = reparaţie
 • mirimitisescu = repara, v
 • mirimiţescu = repara, v
 • mirindari = gustarea de la ora 16-17
 • mirindatu = gustat de ora 16-17
 • mirindi = chindie - orele 16-17
 • mirindi = merinde
 • mirindu = gusta la ora 16-17, v
 • miringeu = portocal - soi de
 • miriu = mulţime
 • mirizmadhâ = mirodenii
 • mirkezi = garnizoană
 • mirmeru = marmură
 • mirmeru = mărgea colorată
 • mirmintu = mormânt
 • mirmitu = mormânt
 • miru = mir
 • miru = muci
 • mirudhatu = odorant
 • mirudhyeauâ = miros
 • miruloyiu = bocit
 • mirulyisescu = boci, v
 • mirulyisescu = boci, v
 • mirumagâ = păianjen
 • miruminji = primele 12 zile ale lui August
 • mirunicu = salbă
 • mirusescu = mirui, v
 • mirushu = măr mic
 • mirusitu = miruit, v
 • miryiuloiu = bocet
 • miryiulotu = bocet
 • miryiulunescu = boci, v
 • miryiuluniri = bocire
 • miryiulunitu = bocit
 • misali = faţă de masă
 • misali = masă
 • misali = pomană
 • misandrâ = garderobă în perete
 • misâreauâ = rarişte
 • miscâ = curcă
 • miscu = curcan
 • miscu = mosc
 • miscutu = cinstit
 • mishacâ = mijlociu
 • mishicu = arşic
 • mishini = piele tăbăcită ordinară
 • mishki = nuieluşă
 • mishkiu = parfumat cu mosc
 • mishteari = cinstire
 • mishteari = cinstire
 • mishusholji = pingea
 • misicâ = masă mică
 • misidhâ, misidz = chip
 • misidhâ, misidz = trăsătură a feţei
 • misimerâ = siestă
 • misircu, misircâ = curcan, curcă
 • misiri = oraş
 • misirocu = curcan
 • misitii = mediere
 • misitii = negociere
 • misitu = agent comercial
 • misitu = intermediar
 • misitu = mediator
 • miskiu = parfumat cu mosc
 • misokiru = între două vârste
 • misotrivu = mediocru
 • misticari = amestecare
 • misticatu = amestecat
 • misticatu = îmbinat
 • misticatu = sociabil, om
 • misticâturâ = amestecătură
 • mistico = secret
 • mistiryipsescu = secret a ţine, v
 • mistiryipsescu = tăinui, v
 • mistiryipsiri = tăinuire
 • mistiryipsitu = tăinuit
 • mistiryiu = secret
 • misto, mistadz = salariu
 • mistrii = mistrie
 • misu-aroshu = semi-roşiu
 • misucupsescu = deşela, v
 • misucupsescu = speti, v
 • misuhori = centrul localităţii
 • misuhori = piaţă
 • misurâ = farfurie
 • misurâ = măsură
 • misurar = farfurii care face
 • misurari = măsurare
 • misurari = numărare
 • misuratu = măsurat
 • misuratu = numărat
 • misuru = farfurie
 • misuru = măsura
 • misuru = măsura din priviri, v
 • misuru = număra
 • misuru = număra, v
 • misuru = porumb
 • misuru = porumb
 • mitâ = mită
 • mitani, mitănj = mănuşă fără deget
 • mitanji, mitănj = genoflexiune
 • mitanji, mitănj = mătanie
 • mitânjiusescu = căi, v
 • mitasi = mătase
 • mithcâ, mithtsi = creştet
 • mithcâ, mithtsi = vârf
 • mithoadhâ = metodă
 • mithuluyii = mitologie
 • mitilicu = gologan
 • mitilu = gălbează
 • mitirizi = meterez
 • mitohi = locuinţă la mânăstire
 • mitohu = locuinţă la mânăstire
 • mitrâ = matrice
 • mitrâ = mitră - acoperământ al capului
 • mitricari = hrănire
 • mitricaru = hrăni, cel ce
 • mitricatu = hrănit
 • mitricu = hrăni, v
 • mitropoli = mitropolie
 • mitrupulitu = mitropolit
 • mitunjiusescu = regreta, v
 • miturari = măturare
 • mituraru = măturar - cel ce face mături
 • mituricâ = măturică
 • miţiu = jumătate de vin
 • miucâescu = istovi, v
 • miuftaru = perceptor
 • miuhiurlidisescu = sigila, v
 • miurgi = sigila - cel care
 • miuri = sigiliu
 • mixâ, mixi = muci
 • mixosu = mucos
 • miydal = migdal
 • miydani = iveală
 • miydani = loc deschis
 • miydani = suprafaţă
 • miydhalâ = migdală
 • miydhâlatu = migdala, ca
 • miydhâljeauâ = migdal
 • miyirgii = artă culinară
 • miyirii = mâncare gătită
 • miylemi = mângâiere
 • miyleni = mângâiere
 • mize = aperitiv
 • mize = mezelic
 • mizi = abia
 • mizia = abia
 • mizile = poştă - termen învechit
 • miziliki = aperitiv
 • miziliki = mezelic
 • mizilishti = consiliu
 • mizlisi = consiliu
 • mizurâ = măsură
 • mlare = catârcă
 • mljeari = femeie
 • mljioru = mior, mioară
 • mnatâ = pumn
 • moali = excrement
 • moali = moale
 • moarâ = moară
 • moari = moare
 • moashi = babă
 • moashti = moashte
 • modhâ = modă
 • moguru = salbă
 • molavu = blând
 • molavu = molatic
 • molci ! = taci, tăceţi - mâlc
 • molimâ = molimă
 • molitsâ = molie
 • moljiu = ameliora, v
 • moljiu = atenua, v
 • moljiu = calma, v
 • moljiu = leoarcă
 • moljiu = muia, v
 • moltsâ = molie
 • molu, moluri = chei, ţărm
 • momilâ = mobilă
 • monâ, moni = as
 • monedhâ = monedă
 • monohu = castrat
 • monohu = jugănit
 • monokiru = amuletă
 • morâ = coşmar
 • morcu = purpuriu
 • more = măi
 • mori = măi, pt femeie
 • moricu = purpuriu
 • morozâ = amantă
 • morozâ = ibovnică
 • mortu = mort
 • mortului, a = moarte, de
 • moru = muri, v - despre oameni
 • moru = ucide, v
 • morvu, morvă = nenorocit
 • moscu = mosc
 • moscu = parfum
 • mostrâ = mostră
 • mostru = balaur
 • mostru = pocitură
 • mpadi = jos
 • mpârligu = plămădi, v
 • mpârmâtedzu = împrumuta, v
 • mpârmutu = împrumut
 • mpârmutu = răsplată
 • mpârtsâri = împărţire
 • mpârtsâri = pomană
 • mpârtsâtu = împărţit
 • mpartu = despărţi, v
 • mpartu = împărţi, v
 • mpartu = pomană a da, v
 • mpartu = separa, v
 • mparu = împunge, v
 • mpâturari = galopare
 • mpaturu = galopa, v
 • mpeaticu = cârpi, v
 • mpeaticu = petici, v
 • mpeaturu = întinde foi de plăcintă, c
 • mpihioru = înfira
 • mpihiuru = înfira
 • mpikiu = întâlni, v
 • mpiltescu = împleti
 • mpipirat = piperat
 • mpipiredzu = pipera, v
 • mpirpirari = piperare
 • mpirushari = fior
 • mpirushedzu = zbârli, v - de frig
 • mpiticari = peticire
 • mpiticâtoru = cârpaci
 • mpiticatu = peticit
 • mpiticâturâ = cârpoceală
 • mpiturari = întindere de foi
 • mpizuescu = batjocori, v
 • mpladea = pieziş
 • mplascu = plezni palmele, v
 • mplâtescu = împleti, v
 • mplâtescu = înota, v
 • mplinu = încărcat
 • mplinu = plin
 • mpliteturâ = împletitură
 • mplititurâ = împletitură
 • mpluari = ploare
 • mpluatu = plouat
 • mpluiadzâ = plouă, v
 • mpotu = învinge, v
 • mpradu = prăda, v
 • mprâmutedzu = împrumuta, v
 • mpriunâ = împreună
 • mprostu = în picioare
 • mprumutari = împrumutare
 • mprumutatu = împrumutat
 • mprumutedzu = împrumuta, v
 • mprumutu = împrumut
 • mprumutu = împrumuta, v
 • mprustari = ridicare
 • mprustatu = în picioare
 • mprustatu = ridicat
 • mprustedzu = demara, v
 • mprustedzu = progresa, v
 • mprustishoru = prostuţ
 • mpuljeari = îmnulţire
 • mpuljeatu = puiat
 • mpuljedzu = înfrăţi, v
 • mpuljedzu = pui a scoate, v
 • mpushcljeatu = ciumat
 • mpushcljedzu = ciuma, v
 • mputoari = putoare
 • mputsânari = împuţinare
 • mputsânatu = împuţinat
 • mputsânedzu = diminua, v
 • mputsânedzu = împuţina, v
 • mputsâtu = împuţit
 • mputu = puţi, v
 • mreanâ = mreană - peşte
 • mshatu = frumos
 • mtrescu = privi, v
 • mu = dar
 • mu- mea = muma mea
 • muabeti = discuţie
 • muabeti = petrecere
 • muagearu = refugiat
 • muagiru = refugiat
 • muarifu = consiliu de instrucţiune
 • mucâ = muci
 • mucademi = normă
 • mucaeti = hotărâre
 • mucaeti = îndemn
 • mucaitlâ = grijuliu
 • mucaitlâki = îndemnare
 • mucari = mucozitate
 • mucâva = mucava
 • mucealâ = mocirlă
 • muceali = leoarcă
 • mucearâ = cortegiu nupţial
 • mucearâ = mocirlă
 • muceashi = măceşe
 • mucilescu = uda de ploaie, v
 • muciliri = udare
 • mucilitu = udat
 • mucio = ucenic
 • mucioru = mocirlă
 • mucirlâ = mocirlă
 • muciucu = limbă de cântar
 • muciulescu = uda de ploaie, v
 • muciuliri = bălăcire
 • muciulitu = mucegăit
 • muclishti = leoarcă
 • muclji = muchie
 • mucoari = mucozitate
 • mucosu = mucos
 • mucu, muts = muci
 • mudhistrâ = modistă
 • mudzescu = mugi, v
 • mudziri = mugire
 • mufluzescu = mofluzi, v
 • mufluzipsescu = mofluzi, v
 • mufluzipsitu = mofluzit
 • mufluziri = mofluzire
 • mufluzitu = mofluzit
 • mufluzlâki = faliment
 • mufluzu = faliment
 • mufluzu = mofluz
 • muftiu = muftiu - lider religios
 • mugrisescu = mugi, v
 • mugrisiri = mugire
 • mugu = mugi, v
 • muhabeti = discuţie
 • muhabeti = petrecere
 • muhlâ = mucegai
 • muhladhâ = moină - vreme umedă călduţă
 • muhlidu = mucegăit
 • muhlidzami = mucegăire
 • muhlidzâri = mucegăire
 • muhlidzâtu = mucegăit
 • muhlidzăscu = mucegăi, v
 • muhlji = muchie
 • muhlu = tuleu - fir de păr
 • muhmude = mahmudea
 • muhmurlâki = mahmureală
 • muhmurli = mahmur
 • muhmuzâ = pinten
 • muhtani = calomnie
 • muhtârlâki = percepţie
 • muhtaru = perceptor
 • muhuri = sigiliu
 • muinâ, muinj = moină - vreme umedă călduţă
 • mujde, mujdedz = cadou de veste bună
 • mujde, mujdedz = recompensă
 • mulâ, muli = catârcă
 • mulâliki = câmpie
 • mulâliki = domeniu
 • mulami = cerneală
 • mulari, mulări = catâr
 • mulâritsâ = catârcă mică
 • mulashcu = blajin
 • muldzarâ = mânzară -
 • muldzarcâ = mânzară -
 • muldzaru, muldzări = mulgător
 • muldzeari = mulgere
 • muldziri = mulgere
 • muleaftâ = cioclu
 • muleaftâ = tăcut
 • muleaftadz = ciocli
 • muleaftadz = tăcuţi
 • mulfluzipsiri = mofluzire
 • mulgâtoru = mulgător
 • mulgu = mulge, v
 • mulicâ = catârcă mică
 • mulici = catârcă mică
 • muliciu = catârcă mică
 • mulidhi = glonţ
 • mulidhi = plumb
 • mulidhusescu = plomba, v
 • mulidi = glonţ
 • mulidi = plumb
 • muliftu = molift - molid
 • mulipsescu = contamina
 • mulipsescu = infecta
 • mulipsescu = molipsi, v
 • mulitsâ = molie
 • mulitsâ = molie
 • muliv, muliyi = creion
 • mulivi = glonţ
 • muljeari = femeie
 • muljeari = înmuiere
 • muljeari = muiere
 • muljeatu = muiat
 • muljeazimu, muljeazimenj = sublocotenent
 • muljirami = femei multe
 • muljirami = muieret
 • muljirami = muieri multe
 • muljirashcu = afemeiat
 • muljirescu = femeiesc
 • muljirescu = muieresc
 • muljirescu = partea posterioară a bisericii rezervată femeilor
 • muljiroanj = femeie voinică
 • muljirushu = afemeiat
 • muljitsâ = molie
 • muljitsari = molii a prinde, v
 • muljitsatu = ciupit de vărsat
 • muljitsatu = molii care a prins
 • muljitsedzu = ciupit a fi de vărsat
 • muljitsedzu = molii a prinde, v
 • muljiturâ = lichid
 • muljiturâ = mâncare lichidă
 • muljiturâ = moale
 • muljiturâ = vreme umedă
 • muljiu, mulji = negricios
 • muljrushcu = afemeiat
 • mulki = domeniu
 • mulki = proprietate
 • muloahâ = nalbă
 • mulsâ = mulsă
 • multeatsâ = mulţime
 • multsâmi = mulţime
 • multsari = molii a prinde, v
 • multsat = molii care a prins
 • multsăscu = înmulţi, v
 • multseadzâ = vărsat de vânt
 • multsidzosu = ciupit de vărsat
 • multu = foarte
 • multu = mult
 • mulu, mulâ, mulji, muli = catâr
 • muluetsu = mălăieţ
 • mulufrandzâ = sifilis
 • muluyii = poliţă - obligaţie
 • mumâ = conducător
 • mumâ = mamă
 • mumâ = şef
 • mu-mea = maică-mea
 • mumulescu = bombăni, v
 • mumulicu = mămăligă
 • mumuligu = mămăligă
 • mumuliri = bombănire
 • munâficliki = intrigă
 • munaficu, munaficâ, munafits, munafitsi = intrigant
 • munaficu, munaficuri = intrigă
 • munâsipi = acord, de
 • munatu, munatâ, munats, munati = neamestecat
 • munatu, munatâ, munats, munati = simplu, neamestecat
 • mundâ, mundi = caznă
 • mundâ, mundzâ = rază
 • mundi = munte
 • mundishu = munte, de
 • mundo = brun
 • mundo = sumbru
 • mundrescu = privi, v
 • munduescu = căzni, v
 • munduescu = tortura, v
 • munduiri = caznă
 • munduiri = suferinţă
 • munduiri = supliciu
 • munduitu = căznit
 • munduitu = chinuit
 • munduitu = torturat
 • mundzâ = demnătură cu degetul
 • mundzâ = tiflă
 • mundzuescu = tifla , a da cu - v
 • mundzusescu = tifla , a da cu - v
 • mungârisescu = mugi, v
 • munokiru = amuletă
 • munolcu = nesociabil
 • munolcu = solitar
 • munrdhâ = monedă
 • munti = munte
 • muntishu = munte, de
 • muntosu = muntos
 • muntrescu = privi, v
 • muntritâ = privire
 • munufliki = intrigă
 • munuhu = castrat
 • munuhu = castrat
 • munuhu = jugănit
 • munuhu = jugănit
 • munupati = potecă
 • munzurâ = baniţă
 • murâ = mură
 • murafeti = abilitate
 • murafeti = şmecherie
 • murafitlâki = abilitate
 • muraru = morar
 • murdârilji = murdărie
 • murdâripsescu = murdări
 • murdâripsiri = murdărire
 • murdâripsitu = murdărit
 • murdârlâki = murdărie
 • murdaru = murdar
 • murdzeari = mulgere
 • murdzeashti = amurgi, v
 • murdzeashti = însera, v
 • murdzescu = amurgi, v
 • murdzescu = însera, v
 • murdziri = amurgire
 • murdzishu = amurg
 • murdzitâ = amurg
 • murdzitu = amurgit
 • mureauâ = dud
 • murgishu = amurg
 • murgiu = amurg
 • murgu = amurg
 • murgu = murg - cal gri
 • muriri = moarte
 • muriri = murire
 • murisci = ruine
 • muritu = mort
 • muritu = murit
 • murlai = mizerabil
 • murlai = sărman
 • murlai = ticălos
 • murlaiu = mizerabil
 • murlaiu = sărman
 • murlaiu = ticălos
 • murmii = calendarul lunilor după zile
 • murmin, murminji = soroc
 • murmindu = mormânt
 • murminji = calendarul lunilor după zile
 • murminti = mormânt
 • murmintsâ = cimitir
 • murmintu = mormânt
 • murmuredzu = murmura
 • murmuru = murmur
 • murmuru = murmura
 • murneatsâ = brun-închis
 • murnescu = învineţi, v
 • murnescu = vânăt
 • murniri = învineţire
 • murnitu = învineţit
 • murnu = brun
 • murozâ = amantă
 • murtami = morţii cei mulţi
 • murtârauâ = rea foarte
 • murtii = rentă
 • murtiki = rentă
 • murtsinâ = cadavru
 • murtu = amorţi, v
 • murtuţinâ = hoit
 • murtuţinâ = mortăciune
 • muru = bubă de cal
 • muru = zid
 • murumunji = calendarul lunilor după zile
 • murunicu = salbă
 • murvâ = dare-ar....
 • musafirlâki = musafir, primire de
 • musafiru = musafir
 • muscâ = muscă
 • muscami = muşte multe
 • muscaru = viţel
 • muscu - mâcu = mânca, bine, v
 • muscusapnâ = săpun parfumat
 • muscuvulsescu = parfuma
 • muscuvulsiri = parfumare
 • muscuvulsitu = parfumat
 • musgalgâ = crenel de meterez
 • mushaferi = consultaţie
 • musharecâ = moşnegutsă
 • mushatili = iele
 • mushatu = frumos
 • mushaver = amant
 • mushavirei = consiliu
 • mushăferi = consfătuire
 • mushăferi = înţelegere
 • mushăveri = consfătuire
 • mushăveri = înţelegere
 • mushcâ = catârcă
 • mushcari = muşcare
 • mushcari = muşcătură
 • mushcâturâ = muşcătură
 • mushcljiosu = musculos
 • mushcljiu = muşchi
 • mushcljiu = muşchi - lichen
 • mushconju = ţânţar
 • mushcru = muscur - alb cu pete negre pe bot
 • mushcru = muscur - alb cu pete negre pe bot
 • mushcruescu = cărunţi, v
 • mushcu = catâr
 • mushcu = muşca, v
 • mushde = cadou de veste bună
 • mushde = recompensă
 • musheashti = băbeşte
 • musheatu = drăguţ
 • musheatu = frumos
 • musheatu, musheatâ = frumos
 • mushescu = băbesc
 • mushescu = îmbătrâni, v - despre femei
 • mushi = mama fârtatului
 • mushicâ = băbuţă
 • mushicu = moşuleţ
 • mushidâri = sulfat de amoniac
 • mushimâ = muşama
 • mushinghinâ = albastru deschis
 • mushiri = îmbătrânire
 • mushiteatsâ = bunătate
 • mushiteatsâ = frumuseţe
 • mushiteatsâ = răutate
 • mushitescu = frumuşel
 • mushiticadz = frumuşel
 • mushiticu = frumuşel
 • mushitsâ = musculiţă
 • mushitsâtu = înfrumuseţat
 • mushitsăscu = frumos a se face, v
 • mushitsăscu = înfrumuseţa, v
 • mushman = cârtiţă
 • mushmoalâ = şiret, şireată
 • mushmoalâ = viclean
 • mushmulâ = şiret, şireată
 • mushmulâ = viclean
 • mushonjiu = moşuleţ
 • mushtinari = răsplată
 • mushtinari = recompensă
 • mushtinedzu = răsplăti, v
 • mushtinedzu = recompensa, v
 • mushtiră, mushtiroanj, mushtiradz = client
 • mushtiră, mushtiroanj, mushtiradz = muşteriu
 • mushtireki = latrină
 • mushtiri, mushtiradz, mushtiranj = client
 • mushtiri, mushtiradz, mushtiranj = muşteriu
 • mushtucu = belciug de cântar
 • mushu = tatăl fârtatului
 • mushumă = muşama
 • mushurecâ = moşnegutsă
 • mushuronjiu = cârtiţă
 • mushuru, mushuri = mareşal
 • mushuteatsâ = fapră rea, reprobabilă
 • mushuteatsâ = frumuseţe
 • mushuticu = frumuşel
 • mushutsâtu = înfrumuseţat
 • mushutsăscu = înfrumusetsa, v
 • musitsâ = musculiţă
 • muskidhâ = viţea
 • mustacâ = mustaţă
 • mustâcatu = mustăcios
 • mustâcioarâ = mustăcioară
 • mustâcushi = mustăcioară
 • mustândicu = judecător
 • mustatsâ = mustaţă
 • mustosu = mustos
 • mustu = must
 • mustusescu = must a face, v
 • mustusiri = must, facere de
 • mustusitu = must, murdărit de
 • mutâ loclu = răscoli, v
 • mutâ loclu = zgudui, v
 • mutafi, mutăhi, mutăfuri = cuvertură de rând
 • mutaljiu = muţenie
 • mutari = mutare
 • mutatu = mutat
 • mutcâ = mai de presat struguri
 • muteaiu = mutălău
 • mutisarifu = guvernator de judeţ - vilaet
 • mutlacu = sigur
 • mutrâ = mutră
 • mutrea = uite
 • mutrescu = îngriji, v
 • mutrescu = observa, v
 • mutrescu = privi, v
 • mutriri = îngrijire
 • mutriri = privire
 • mutritâ = îngrijire
 • mutritâ = privire
 • mutritu = îngrijit
 • mutritu = privit
 • mutrusescu = mutre a face, v
 • mutrusescu = supărat a se uita, v
 • mutrusiri = îmbufnare
 • mutrusitu = supărat, v
 • mutsâ = bot
 • mutsami = muţenie
 • mutsari = amuţire
 • mutsâri = amutsire
 • mutsâtu = amuţit
 • mutsăscu = amuţi, v
 • mutscâ = bot
 • mutsosu = mucos
 • mutsu = bot
 • mutsu = suge, v
 • mutsunâ = mască
 • mutu = mut
 • mutu = fura, v
 • mutu = începe, v
 • mutu = jefui, v
 • mutu = muta, v
 • mutu = ridica, v
 • mutu = sălta, v
 • mutu = scula, v
 • mutu cânticlu = câta subţire, v
 • mutu caplu = răscula, v
 • mutu di coadâ = lăuda, v
 • mutu, muts, mutâ, muti = mut
 • mutuleangâ = mutălău
 • mutus ! = taci !
 • mutuvilâ, mutuvili = răşchitor
 • mutvaki = bucătărie
 • muuâ = maimuţă
 • muvleti = termen
 • muzâ, muzi = măr
 • muzâ, muzi = oaia care merge în frunte
 • muzaicu = mozaic
 • muzavirlâki = intrigă
 • muzaviru = intrigant
 • muzgâ = noroi cleios
 • muzicâ = muzică
 • muzicâ = muzicuţă - instrument
 • muzicandu = muzicant
 • muzikii = muzicuţă - instrument
 • mvescu = îmbrăca, v
 • mvirinat = amărât
 • mvirinat = supărat
 • mvulbedzu = rula urzitura, v
 • n = în
 • na = iată
 • na = la
 • na = na
 • nâ = o
 • nâ = una
 • nâ = una
 • naca = nu cumva
 • naca,naca = doar
 • naciu, naci = gurgui - vărful opincii, pantofului
 • nacrâ = grijă
 • nadâ = speranţă
 • nâdâescu = spera, v
 • nâdâiri = nădejde
 • nâdâiri = sperare
 • nâdâitu = sperat
 • nadanlâki = insolenţă
 • nadanlâki = obrăznicie
 • nâdii = speranţă
 • nâdufu = năduf
 • nâdufu = zăpuşeală
 • nâearcâ = mamă vitregă
 • naevea = aevea
 • naevea = real
 • naevea = realitate, în
 • nâfâcă = hrană
 • nâfâcă = soartă
 • nâfamâ = mulţime
 • nâfâtescu = îndopa, v
 • nâfâtescu = sătura, v
 • nâfâtitu = săturat
 • nâfâturi = îndopare
 • nâfeamâ = puţin
 • nafee = samur - animal
 • nafile = zadar, în
 • nafoarâ = afară
 • nafoarâ = afară
 • nafoarâ = WC
 • nâftescu = navigator, de
 • naftu = marinar
 • naftu = navigator
 • nafurâ = anafură
 • nâfuzi = certificat de naştere
 • nâheamâ = puţin
 • nâheamâtâ = puţin
 • nâheamâzâ = puţin
 • nahimâ = blestemat să fie
 • nahti = numerar
 • nâhusetu = nefast
 • nai = corabie
 • nai = regiune
 • nai.... = cel mai...
 • naieti = intenţie
 • nâieti = intenţie
 • nâindi = înainte
 • nâintea = înainte
 • nâinti = înainte
 • nâinti = înainte
 • nâinti = înainte
 • nâintru = înăuntru
 • nâireatsâ = supărare
 • nâirescu = mânii, v
 • nâirescu = supăra, v
 • nâiriri = supărare
 • nâiritu = supărat
 • naji = nazuri
 • nâlânghitâ = mâncare - fel de
 • nalănj = catalige
 • nalbâ = nalbă
 • nalban = potcovar
 • nalbanu = potcovar
 • nalbastru = sur
 • nalci = placheu la pantof
 • naletu = blestemat
 • nalimâ = nari
 • naljiurea = aiurea
 • naljiurea = aiurea
 • naloni = sandale din lemn
 • nâlsescu = lamenta, v
 • naltsu = înălţa, v
 • naltu = înalt
 • naltu = sus
 • namâ, nami = faimă
 • namâ, nami = renume
 • nâmaljiu = miel, oaie pt frigare
 • namalo = destul
 • nâmâtisescu = vrăji, v
 • nâmâtisiri = vrăjire
 • nâmâtisitu = vrăjit
 • namisa = între
 • namisa di... = printre....
 • nâmlii = ţeavă de puşcă
 • nâmuzi = demnitate
 • nâmuzi = demnitate
 • nâmuzi = mândrie
 • nâmuzi = mândrie
 • nâmuzi = onoare
 • nâmuzi = onoare
 • nâmuzli = om de onoare
 • nâmuzli = onoare, om de
 • nanâ = leagăn
 • nanâ = ştevie, fel de
 • nanciu = penis
 • nandreapta = dreapta, la
 • nângâ = lângă
 • nânghidhâ = un pic
 • nânghidhâ = un pic
 • nânti = înainte
 • nânti = înainte
 • nantu = altul
 • nanumirea = umăr, pe
 • nao = templu
 • nâoarâ = cândva
 • nâoarâ = odată
 • napa = nu cumva
 • napâ = nu cumva
 • nâpâdescu = năvăli, v
 • nâpârtecâ = pârtie
 • naparti = dincolo
 • nâpârticâ = năpârcă
 • nâpârticâ = reptilă
 • nâpârticâ = şarpe, v
 • nâpoi = iarăşi
 • nâpoi = înapoi
 • nâpoi = totuşi
 • nâpoiu = apoi
 • nâpoiu = înapoi
 • napranu = îndăratnic
 • napu = nu cumva
 • nâpudhearicu = turbulent
 • napudhishalui = de-a-ndărătelea
 • nâpuescu = întoarce, v
 • nâpuescu = retrage, v
 • nâpuiri = înapoiere
 • napulioni = napoleon - monedă
 • nârâescu = mânia, v
 • nârâescu = supăra , v
 • nârâescu = supăra, v
 • nârâescu = supăra, v
 • nârâiri = mânie
 • nârâiri = supărare
 • nârâitu = mâniat
 • nârâitu = supărat
 • nârândzu = carpen - specie de
 • nârângeu = frasin - specie de
 • narău = răutate, cu
 • nâreci = năsuc
 • nâreciu = cârn
 • narga = încet
 • narghile = narghilea
 • narghilei = narghilea
 • nari = nas
 • narki = preţ maximal
 • nârleatsâ = mânie
 • nârosu = năsos
 • narti = preţ maximal
 • narticâ = pronaos - tinda bisericii
 • narya = încet
 • nas = gurgui - vărful opincii, pantofului
 • nâs, nâshi = dânsul, dânshii
 • nâsa = dânsa
 • nâsa = dumneaei
 • nâsa = ea
 • nâsâhati = sfat
 • nâscându = câţiva
 • nâscându = nişte
 • nâscându = puţin
 • nâscându, niscândâ = puţin
 • nâscântu = câţiva
 • nâscântu = nişte
 • nâscântu = puţin
 • nâscântu, niscântâ = piţin
 • nâscârii = curăţenie
 • nâscârsescu = curăţenie a face, v
 • nâscârsescu = deretica, v
 • nâscârsescu = face curat, v
 • nâscârsiri = dereticare
 • nâscârsitu = dereticat
 • nascu = răsări, v
 • nascu, mi = naşte, a se
 • nâscumbusescu = sufleca mânecile, v
 • nâshti = nişte
 • nâsihati = sfat
 • nâskirsescu = curăţenie a face, v
 • nâskirsescu = deretica, v
 • nastânga = stânga, la
 • nâstâsescu = învia, v
 • nâstâsiri = înviere
 • nâstâsitu = înviat
 • nasturu = nasture
 • nasturu = nasture
 • nâsu = dânsul
 • nâsu = dumnealui
 • nâsu = el
 • nâsu, nâshi, nâsa, nâsi = dânsul, dânsa..
 • nâtheamâ = puţin
 • nathema = anatemă
 • nathima = blestemat să fie
 • nathimatu = blestemat
 • nâthimedzu = blestema, v
 • natu, naturi = prunc
 • nauâ = nouă
 • nauâ = nouă - număr
 • nauâ, nali = noutate
 • nâundru = înăuntru
 • nauntru = înăuntru
 • nâuntru = înăuntru
 • nâuntru = înăuntru
 • naurli = al 9-lea
 • nausprâdzatsi = nouăsprezece
 • nâvâdescu = năvădi, v
 • nâvâdescu = năvădi, v
 • nâvâescu = viscoli, v
 • nâvaiu = ninsoare
 • nâvaiu = viscolire
 • nâvalâ = năvală
 • nâvâlescu = coborâ, v
 • nâvâlescu = cuprinde, v
 • nâvaljiu = troian de ninsoare
 • nâvalu = năvală
 • navlu = taxă de navigare
 • nâvoiu = sul de răzbiu
 • naxi = supărare
 • naxu = incapabil
 • nazi, năji, nazi = naz
 • năltsâmi = înălţime
 • năltsari = înăltsari
 • năltsatu = înăltsatu
 • năoru = nor
 • nău = nou
 • năureadzâ = noura, v
 • năuru = albastru
 • năuru = nor
 • năvrâscâ = viţă de vie sălbatică
 • nbirdhuescu = încurca, v
 • ncâceari = ceartă
 • ncâceari = certare
 • ncâceari = dispută
 • ncâceatu = certat
 • ncaci = gâlceavă
 • ncâciturâ = ceartă
 • ncaciu = certa, v
 • ncâlaru = călare
 • ncâldurari = încălzire
 • ncâlduratu = încălzit
 • ncâlduredzu = înfierbânta, v
 • ncâldzâri = încălzire
 • ncâldzâtu = încălzit
 • ncâldzăscu = încălzi, v
 • ncâlicari = încălecare
 • ncâlicatu = încălecat
 • ncâlicâturâ = femeie josnică
 • ncâlicâturâ = încălecare
 • ncalicu = încăleca, v
 • ncâltsari = încălţare
 • ncâltsatu = încălţat
 • ncaltsu = încălţa, v
 • ncaltsu = înşela, v
 • ncaltsu = potcovi, v
 • ncâlulari = încălzire
 • ncâluratu = înfierbântat
 • ncâluredzu = încălzi, v
 • ncâluredzu = năduşi, v
 • ncâpâtoru = încăpător
 • ncâpeari = încăpere
 • ncapu = încăpea, v
 • ncâputu = încăput
 • ncâragu = ologi, v
 • ncârcari = încărcare
 • ncârcari = murdărire
 • ncârcâtoari = butoiaş de gloanţe
 • ncârcatu = copleşit
 • ncârcatu = încărcat
 • ncârcatu = mâjit, v
 • ncârcatu = murdărit
 • ncârcatu = plin
 • ncârcâturâ = încărcătură
 • ncârciliu = în vârf
 • ncârciljeatu = cârlionţat
 • ncarcu = încărca, v
 • ncarcu = murdări, v
 • ncarcu = muri, v
 • ncârdzeliu = ciorapi a broda
 • ncârdziljeari = brodare
 • ncârdziljeatu = brodat
 • ncârfusescu = bate în cuie, v
 • ncârfusescu = înţepeni, v
 • ncârfusescu = pironi, v
 • ncârligari = încăierare
 • ncârligatu = încârligat
 • ncârlighedzu = încârliga, v
 • ncârnjidari = înnegrire
 • ncârnjidedzu = înnegri, v
 • ncârshiljeari = încâlcire
 • ncârshiljeatu = cârlionţată
 • ncârshiljedzu = încâlci, v
 • ncârshiljedzu = încurca, v
 • ncâtrâmari = înfrânare
 • ncâtrâmedzu = înfrâna calul, v
 • ncărciljiosu = cârlionţ
 • ncemir = otravă
 • ncernu = biet
 • ncernu = nefericit
 • ncernu = nenorocit
 • ncernu = sărman
 • ncimiratu = mâhnit
 • ncimiratu = otrăvit de supărare
 • ncioamiru = învenina, v
 • nciomiru = învenina, v
 • ncionjiu = scânci, v
 • ncionjiu = schelălăi, v
 • nciornicu = întuneca, v
 • nciornikedzu = întuneca, v
 • ncircljeatu = încercui, v
 • ncirgari = acoperire cu cerga, v
 • ncirgari = învelire cu cerga
 • ncirgatu = învelit cu cerga
 • ncirghedzu = înveli cu cerga, v
 • nciulescu = şterpeli, v
 • nciumirari = mâhnire
 • nciumiratu = mâhnit
 • nciumiredzu = învenina, v
 • nciumulescu = bălăci, v
 • nciumuliri = bălăcire
 • nciunedzu = scânci, v
 • nciunedzu = schelălăi, v
 • nciunishari = încenuşare
 • nciunishedzu = încenuşa, v
 • nciunishedzu = murdări cu cenuşă, v
 • nciunushatu = încenuşat
 • nciupari = încăierare
 • nciupat = încăierat
 • nciupu = încăiera, v
 • nciuredzu = ciripi, v
 • nciuredzu = scânci, v
 • nciuricatu = chior
 • nclishtatu = încleştat
 • nclishtedzu = încleşta, v
 • ncljegu = închega, v
 • ncljiari = încuiare
 • ncljiatu = încuiat
 • ncljideari = închidere
 • ncljidiri = închidere
 • ncljidu = bloca, v
 • ncljidu = consimţi, v
 • ncljidu = decide, v
 • ncljidu = împlini ani
 • ncljidu = închide, v
 • ncljidu = pune la închisoare, v
 • ncljiedzu = încuia, v
 • ncljigari = închegare
 • ncljigatu = construi, v
 • ncljigatu = împodobi, v
 • ncljigatu = închegat
 • ncljinâciunâ = complimente
 • ncljinâciunâ = închinăciune
 • ncljinâciunâ = salutare
 • ncljinâciuni = complimente
 • ncljinâciuni = închinăciune
 • ncljinâciuni = salutare
 • ncljinari = închinare
 • ncljinari = moţăială
 • ncljinari = rugăciune
 • ncljinatu = închinat
 • ncljinu = capitula, v
 • ncljinu = ceda, v
 • ncljinu = închina, v
 • ncljinu = moţăi, v
 • ncljinu = preda, v
 • ncljinu = ruga, v
 • ncljinu = supune, v
 • ncljisoari = închisoare
 • ncljisu = închis
 • ncljisu = întemniţat
 • ncljisu = puşcăriaş
 • ncljitoru = covăţică cu capac
 • ncljiturâ = încheietură
 • nclo = încolo
 • nclotsi = încolo
 • ncoa = încoa
 • ncoa = încoace
 • ncoarnishu = gogonat
 • ncoatsi = încoace
 • ncot = degeaba
 • ncot = geaba
 • ncrâfusescu = bate în cuie, v
 • ncrâfusescu = înţepeni, v
 • ncrâfusescu = pironi, v
 • ncrâshca = în cârcă
 • ncredu = încrede
 • ncrunari = cununare
 • ncrunatu = cununat
 • ncrunu = căsători, v
 • ncrunu = cununa, v
 • ncrutsescu = cruci, v
 • ncrutsiljeatu = crucificat
 • ncrutsiljeatu = încrucişat
 • ncrutsiljedzu = încrucişa, v
 • ncrutsishalui = cruciş
 • ncrutsishu = cruciş
 • ncrutsitu = încrucişat
 • ncucinari = înţepenire de frig, v
 • ncucinedzu = înţepeni de frig, v
 • ncucushedzu = cocoşa, v
 • ncucushedzu = gârbovi, v
 • ncucutari = roţăire
 • ncucutatu = cocoţat
 • ncucutatu = dârz
 • ncucutatu = răţoit
 • ncucutedzu = înviora, v
 • ncucutedzu = prinde curaj, v
 • ncucutedzu = răţoi, v
 • ncuduratu = răsucit
 • nculea = colea
 • nculea = încoace
 • nculo = încolo
 • nculosu = necurat
 • ncunjeatu = în flăcări
 • ncunjeatu = înfierbântat
 • ncunjeatu = înteţit
 • ncunjiu = scoate fum, v
 • ncupuljedzu = ucide, v
 • ncurdusescu = aşterne la..., v
 • ncurdusescu = fuduli, v
 • ncurdusescu = instala, v
 • ncurdusescu = întoarce ceasul, v
 • ncurfusitu = înţepenit
 • ncurpiljeari = cuprindere
 • ncurpiljedzu = conţine
 • ncurpiljedzu = cuprinde
 • ncurpiljedzu = îmbrăţişa
 • ncurpiljedzu = înconjura, v
 • ncurpiljedzu = îndopa
 • ncurpiljiu = conţine
 • ncurpiljiu = cuprinde
 • ncurpiljiu = îmbrăţişa
 • ncurpiljiu = înconjura, v
 • ncurpiljiu = îndopa
 • ncurtsiljeatu = crucificat
 • ncurtsiljeatu = încrucişat
 • ncurunari = cununare
 • ncurunatu = cununat
 • ncurunu = căsători, v
 • ncurunu = cununa, v
 • ncuscrari = încuscrare
 • ncuscratu = încuscrit
 • ncuscredzu = împrieteni, v
 • ncuscredzu = încuscri, v
 • ncusoru = gârbovi, v
 • ncusuredzu = gârbovi, v
 • nda = când
 • ndâcânescu = respira înnăbuşit, v
 • ndâcâniri = înnăbuşire
 • ndâcânitu = înnăbuşit
 • ndâhâniri = duhnire
 • ndâhânitu = duhnit
 • ndâhnescu = duhni, v
 • ndâhniri = duhnire
 • ndâhnitu = duhnit
 • ndalicu = delicat
 • ndâmusescu = aduna, v
 • ndâmusescu = întâlni, v
 • ndamusi = adunare
 • ndamusi = întâlnire
 • ndao = câteva
 • ndârsescu = ameţi, v
 • ndârsescu = ameţi, v
 • ndârsiri = uluire
 • ndârsitu = ameţit
 • ndasi = adesea
 • ndâturedzu = îndatora, v
 • ndesu = îndesa, v
 • ndesu = înfuleca, v
 • ndesu = ninge îndesat, v
 • ndezmâ = belea
 • ndezmâ = încurcătură
 • ndilicatu = delicat
 • ndilicatu = gingaş
 • ndilisi = frică
 • ndilisi = sfială
 • ndilisi = timiditate
 • ndipiratu = rup de tot
 • ndiregu = întreg
 • ndireptu = drept
 • ndireptu = dreptate
 • ndirisescu = jena, v
 • ndirisi = jenă
 • ndirusescu = înţepeni, v
 • ndisari = îndesare
 • ndisatu = apăsat
 • ndisatu = des
 • ndisatu = îndesat
 • ndisescu = nimeri rău, v
 • ndisiri = nimerire mâhnitoare
 • ndisitu = belea, care a dat de
 • ndizmâ = belea
 • ndizmâ = încurcătură
 • ndizmusescu = brodi, a se - v
 • ndoapâru = propti, v
 • ndoapâru = sprijin
 • ndoapiru = rezema, v a se
 • ndoapiru = susţine, v
 • ndoarnicu = aventurier
 • ndoi = câţiva
 • ndo-pâimâni = răs-poimâine
 • ndrâshtedzu = drâstă, a da la - v
 • ndrâshtescu = drâstă, a da la - v
 • ndrâshtitu = drâstă, dat la
 • ndră = lângă
 • ndreadziri = aranjare
 • ndreao = andrea
 • ndreapâ = la apă
 • ndre-apâ = la apă
 • ndreapta = la dreapta
 • ndregu = aranja, v
 • ndregu = drege, v
 • ndregu = găti, v
 • ndregu = întreg
 • ndregu = înţelege cu, v
 • ndregu = pregăti, v
 • ndregu = repara, v
 • ndrei = cerb
 • ndrepsu = drept
 • ndrepsu = dreptate
 • ndreptu = drept
 • ndreptu = dreptate
 • ndreptu = dres
 • ndreptu = gătit
 • ndreptu = îndrepta, v
 • ndreptu = just
 • Ndreu = Decembrie
 • ndridzeari = aranjare
 • ndridzeari = aranjare
 • ndriptaciu = dreptaci
 • ndriptari = îndreptare
 • ndriptati = adevăr
 • ndriptati = dreptate
 • ndriptedzu = îndrepta
 • Ndriu = Decembrie
 • ndruminu = puternic
 • nduhuni = lac de munte
 • ndukescu = persecuta, v
 • ndulţescu = îndulci, v
 • ndulţiri = îndulcire
 • ndulţit = îndulcit
 • ndupârâciuni = reazem
 • ndupârari = rezemare
 • ndupâratu = rezemat
 • ndupârâtu = rezemat
 • ndupirari = rezemare
 • nduplicatu = îndupleca, v
 • ndupuratu = rezemat
 • ndurlu = nebun
 • ndurtedzu = turti, v
 • ndzâmari = supurare
 • ndzâmari = zemuire
 • ndzâmatu = supurat
 • ndzâmedzu = apare, v
 • ndzâmedzu = ivi, v
 • ndzâmedzu = supura, v
 • ndzapu = înţepa, v
 • ndzârescu = zări, v
 • ndzari = zare
 • ndzârimi = zărire
 • ndzăritu = zărit
 • ndzeaminu = cununa, v
 • ndzeaminu = îngemăna, v
 • ndzeanâ = sus
 • ndzernu = cerceta, v
 • ndzernu = cerne, v
 • ndzernu = nenorocit
 • ndziminari = îngemănare
 • ndziminatu = îngemănat
 • ndziminedzu = cununa, v
 • ndziminedzu = îngemăna, v
 • ndzinucljeari = îngenuchiere
 • ndzinucljedzu = îngenuchia, v
 • ndzinucljiu = îngenuchia, v
 • ndzirneari = cernere
 • ndzirnutu = cernut
 • Neamtsu = German
 • neao = nea
 • neao = zăpadă
 • nearcâ = vitregă
 • neauâ = nea
 • neauâ = zăpadă
 • neca = nici
 • necă = nici
 • neci = fotă
 • neci = şorţ
 • necicâ = fotă
 • necicâ = şorţ
 • necu = inunda, v
 • necu = înec
 • necu = îneca, v
 • necu = potop
 • nefti = marinar
 • nefti = navigator
 • negru = negru
 • negurâ = negură
 • neguru = negru
 • neisi = fie
 • neisi = în fine
 • nelu, neali = inel
 • nenâ = ştevie, fel de
 • neni = tată - copilăresc
 • nerac = arbust - specie de
 • nercu = vitreg
 • nergu = merge, v
 • nevrâ = nerv
 • nevralyii = nevralgie
 • nevrico = nervos
 • nfârinedzu = înfăina, v - a se umple de făină
 • nfârmâcari = înveninare
 • nfârmâcatu = înveninat
 • nfârmâcosu = înveninat
 • nfârmâcosu = veninos
 • nfarmâcu = învenina, v
 • nfarmâcu = otrăvi, v
 • nfârmâcusescu = învenina, v
 • nfârmâcusescu = otrăvi, v
 • nfâsheari = înfăşare
 • nfâsheari = naştere
 • nfâsheatu = înfăşat
 • nfâshedzu = înfăşa, v
 • nfâshedzu = naşte, v
 • nfâshimindu = scutec
 • nfashu = înfăşa, v
 • nfashu = naşte, v
 • nflucatu = flocos
 • nflurescu = înflori, v
 • nfoljiu = burduf, a pune în - v
 • nfricu = înfrica, v
 • nfricushari = spaimă
 • nfricusheatu = infern
 • nfricusheatu = înfricoşător
 • nfricushedzu = înfricoşa, v
 • nfricushedzu = îngrozi, v
 • nfricushedzu = înspăimânta, v
 • nfricushedzu = speria, v
 • nfrigurari = frig, simţire de
 • nfriguratu = înfrigurat
 • nfriguredzu = frig, a simţi - v
 • nfrikedzu = înfricoşa, v
 • nfrikedzu = îngrozi, v
 • nfrikedzu = înspăimânta, v
 • nfrikedzu = speria, v
 • nfrundzăscu = înfrunzi, v
 • nfuljeari = burduf, punere în
 • nfuljeatu = burduf, pus în
 • nfumiljeari = copii, a avea
 • nfumiljeari = procreere
 • nfumiljeatu = copii care are
 • nfumiljedzu = copii, a avea - v
 • nfushtatu = mâhnit
 • nfushtedzu = mâhni, v
 • ngâceari = ceartă
 • ngâciturâ = ceartă
 • ngaciu = certa, v
 • ngâlari = murdărire
 • ngâlbâgeari = gălbejire
 • ngâlbâgeatu = gălbejit
 • ngâlbâgedzu = gălbeji, v
 • ngâlbinari = îngălbenire
 • ngâlbinescu = îngălbeni, v
 • ngâlbinitu = îngălbenit
 • ngâlcitoari = ghicitoare
 • ngâledzu = îngăla, v
 • ngâluredzu = încălzi, v
 • ngâluredzu = năduşi, v
 • ngânescu = ofta, v
 • ngâniri = oftare
 • ngânitu = gemut
 • ngârdedzu = îngrădi, v
 • ngârdescu = îngrădi, v
 • ngârlim = căţăra, v ref
 • ngârmâru = gologan, nici un
 • ngârmisescu = risipi, v
 • ngârnjearicu = sâcâitor
 • ngârnjescu = mârâi, v
 • ngârnjescu = sâcâi, v
 • ngâsâiescu = îndemna, v
 • ngâtanu = grijă
 • ngărditurâ = îngrăditură
 • ngernu = nefericit
 • ngernu = nenorocit
 • ngernu = nenorocos
 • nghidhâ = intrigă
 • nghidhâ = vrabie
 • nghihuredzu = ud leoarcă a fi, v
 • nghii = iute
 • nghii = repede
 • nghiosu = jos
 • nghiosu = minus
 • nghiosu = puţin
 • nghiosura = jos, în
 • nghisari = visare
 • nghisatu = visat
 • nghisedzu = visa, v
 • ngindari = furie
 • ngindu = înfuria, v
 • ngiornicari = întunecare
 • ngiornicatu = întunecat
 • ngiornikedzu = întuneca, v
 • ngiugari = înjugare, v
 • ngiugatu = înjugat
 • ngiugu = înjuga, v
 • ngiulnami = însănătoşire
 • ngiulnari = însănătoşire
 • ngiulnedzu = întrema, v
 • ngiumeaticu = înjumătăţi, v
 • ngiumetâ = două, pe
 • ngiumetâ = jumătate, pe
 • ngiumiticari = înjumătăţire
 • ngiumiticatu = înjumătăţit
 • ngiumitikedzu = înjumătăţi, v
 • ngiunedzu = schelălăi, v
 • ngiunedzu = urla , v
 • ngiurari = înjurare
 • ngiuratu = înjurat
 • ngiurâturâ = înjurătură
 • ngiuru = înjura, v
 • nglârescu = înnebuni, v
 • ngljegu = închega, v
 • ngljetsu = îngheţa, v
 • ngljiciu = ghici
 • ngljigatu = închegat
 • ngljigatu = plin
 • ngljimâ = glumă
 • ngljimari = glumire
 • ngljimatu = glumit
 • ngljimedzu = glumi, v
 • ngljimuescu = glumi, v
 • ngljinescu = glumi, v
 • ngljitari = înghiţire
 • ngljitatu = înghiţit
 • ngljitsari = congelare
 • ngljitsari = îngheţare
 • ngljitsatu = îngheţat
 • ngljitu = înghiţi, v
 • nglubudari = poleire
 • nglubudedzu = auri, v
 • ngordu = înţepenit de frig
 • ngrâcicâ = cârcă, în
 • ngrânjearcu = mârâitor
 • ngrânjearcu = sâcâitor
 • ngrânjearcu = scânciitoru
 • ngrânjescu = mârâi, v
 • ngrânjescu = scânci, v
 • ngrânji = dezacord
 • ngrânji = discordie
 • ngrânji = mârâială
 • ngrânjiri = mârâire
 • ngrânjitu = mârâit
 • ngrâpsescu = scrie, v
 • ngrâshari = îngrăşare
 • ngrâshatu = îngrăşat
 • ngrâshca = cârcă, în
 • ngrâshedzu = îngrăşa, v
 • ngrashu = îngrăşa, v
 • ngrecu = apăsa, v
 • ngrecu, = greu, a atârna, a fi
 • ngrecu, = lene, v a fi
 • ngrecu, = ruga, v - stăruitor
 • ngrecu, = trage în jos, v
 • ngricari = greutate
 • ngricari = stăruinţă
 • ngricatu = leneş
 • ngricatu = supraâncărcat
 • ngricosu = greoi
 • ngrishca = în cârcă
 • ngropu = îngropa, v
 • ngroshu = îngroşa, v
 • ngrupâciuni = înmormântare
 • ngrupari = îngropare
 • ngrupatu = îngropat
 • ngrupiljeari = îngropare
 • ngrupiljeatu = îngropat
 • ngrupiljedzu = conţine, v
 • ngrupiljedzu = cuprinde, v
 • ngrupiljedzu = îngropa, v
 • ngrupuljeatu = înconjurat
 • ngrupuljedzu = îngropa, v
 • ngrusheari = îngroşare
 • ngrusheatu = îngroşat
 • ngrushedzu = exagera, v
 • ngrushedzu = îngroşa, v
 • ngucescu = ghici, v
 • ngucinari = înţepenire de frig
 • ngucinatu = înţepenit de frig
 • ngucinedzu = înţepeni de frig - v
 • ngucushari = gheboşare
 • ngucusheatu = cocoşat
 • ngucushedzu = cocoşa, v
 • ngulishare = paralizie bucală
 • ngulishatu = încleştată, cu gura
 • ngulishedzu = încleşta gura, v
 • ngupiljeari = îmbrăţişare
 • ngurdescu = înţepeni, v
 • ngurdiri = amorţire
 • ngureadzâ = înnegura, v
 • ngurguljeari = rotunjire
 • ngurguljeatu = rotunjit
 • ngusâ = apăsare
 • ngusâ = greaţă
 • ngusâ = măhnire
 • ngusâ = strâmtorare
 • ngusâ = suferinţă
 • ngusari = saturaţie
 • ngusatu = săturat peste măsură
 • ngusedzu = sătura cu greaţă, v
 • ngusescu = sătura cu greaţă, v
 • ngustari = dejun
 • ngustari = îngustare
 • ngustatu = îngustat
 • ngusteatsâ = îngustime
 • ngustedzu = dejuna, v
 • ngustedzu = îngusta, v
 • ngustu = dejuna, v
 • ngustu = îngust
 • nguvari = izolare ca în gaură
 • nguvatu = retras ca în gaură, v
 • nguvedzu = trăi izolat ca în gaură
 • nguvujdari = înghimpare
 • nguvujdari = înţepare
 • nguvujdatu = înţepat
 • nguvujdatu = supărat
 • nguvujdedzu = caiele a bate
 • nguvujdedzu = supărat a fi, v
 • nguvuzdatu = supărat
 • nguzmuljedzu = ghemui, v
 • nheamâ = puţin
 • nhidzeari = înfigere
 • nhigu = înfige, v
 • nhigu = vârâ, v
 • nhiljeari = adopţie
 • nhiljeari = înfiere
 • nhiljeatu = adoptat
 • nhiljeatu = înfiat
 • nhiljedzu = adopta, v
 • nhiljedzu = înfia, v
 • nhima = jos, în
 • nhimâ = jos, în
 • nhipsu = înfipt
 • nhipsu = vârât
 • nhiptu = înfipt
 • nhiptu = vârât
 • nhiumusescu = repezi, v
 • nhiurari = înfiorare
 • nhiurâtoru = înfiorător
 • nhiuratu = înfiorat
 • nhiuredzu = înfiora, v
 • ni = nici
 • ni = nici
 • ni-acâtsatu = liber
 • ni-acâtsatu = neocupat
 • ni-acâtsatu = şomer
 • niacsu = incapabil
 • niacsu = nevrednic
 • niacumtinari = neprimire
 • ni-acumtinari = neîncetare
 • ni-acumtinatu = nepotolit
 • ni-adukiri = neînţelegere
 • ni-adukiri = nepricepere
 • niadukitu = nesimţit
 • ni-aduratu = necioplit
 • ni-agârshari = neuitare
 • ni-agârshitu = neuitat
 • ni-agiumtu = necopt
 • ni-agiundzeari = neajungere
 • ni-agiundzeari = sărăcie
 • ni-agiunsu = necopt
 • ni-ahârzitu = inestimabil
 • ni-ahârzitu = nepreţuit
 • ni-akâkisitu = neînţelegător
 • ni-akâkisitu = neînţeles
 • ni-akikâsiri = neînţelegere
 • ni-alâgatu = neumblat
 • ni-alâxiri = neschimbare
 • ni-alâxitu = neprimenit
 • ni-amârtipsit = nepăcătuit
 • ni-aminatu = nedescărcat
 • ni-apândixitu = neaşteptat
 • ni-apârnjiri = neîncepere
 • ni-apârnjitu = neânceput
 • ni-apcatu = lua-l-ar dracul
 • ni-apiritâ = necrăpare de ziuă
 • ni-aprukeatu = neaprobat
 • ni-aprukeatu = neprimit
 • ni-apuadusu = inflexibil
 • ni-apudusu = inflexibil
 • ni-aradhâ = dezordine
 • ni-arâsu = nefericit
 • ni-arâvdari = nerăbdare
 • ni-arâvdatu = nerăbdat
 • ni-arhiusitu = neînceput
 • ni-arushinari = neruşinare
 • ni-arushinatu = neruşinat
 • ni-arushinosu = neruşinat
 • ni-aruvinatu = neudat
 • ni-ascultari = nesupunere
 • ni-ascultatu = neascultat
 • ni-ashtirnutu = zvăpăiat
 • ni-aspâreatu = neînfricat
 • ni-astâljeatu = neîntrecut
 • ni-astesu = nestins
 • ni-asvimtu = neînvins
 • ni-aumtu = nezugrăvit
 • ni-aveari = sărăcie
 • ni-avutu = sărac
 • ni-axi = incapabil
 • ni-axi = nedemn
 • nibirbii = năut
 • nibirbilji = năut
 • ni-bitisiri = neterminare
 • ni-bitisitu = neterminat
 • ni-bruiri = neîngrijire
 • ni-bunu = prost
 • ni-bunu = rău
 • ni-buritu = neterminat
 • nica = deja
 • nica = încă
 • ni-câftari = cerere, nu
 • ni-câftari = necăutare
 • ni-câlcari = neîncălcare
 • ni-cântatâ = înainte de cântatul cocoşilor
 • nicari = înecare
 • ni-cârtiri = neatingere
 • ni-cârtitu = intact
 • nicatu = înecat
 • nicâturâ = înecat, ceva
 • nică = încă
 • ni-cîlcatu = neumblat
 • nicopâ = teslă
 • ni-coptu = necopt
 • nicukirami = grup de notabili
 • nicukiratâ = gospodărie
 • nicukirescu = gospodăresc
 • nicukiripsiri = gospodărire
 • nicukiripsitu = gospodărit
 • nicukiru = gospodar
 • nicukiru = soţ
 • nicukiru = stăpânul casei
 • ni-cuminicatu = necuminecat
 • ni-cumtiniri = neîncetare
 • ni-cumu = necum
 • nicunuscutu = necunoscut
 • ni-curmari = neîncetare
 • ni-curmatu = neobosit
 • ni-curmatu = nepregetat
 • nicusescu = copleşi, v
 • ni-datâ soarli = înainte de răsăritul soarelui
 • ni-datâ.... = înainte de...
 • ni-dhukimâsitu = neîncercat
 • ni-disvucatu = nezdrenţuite
 • ni-dreptu = nedrept
 • ni-driptati = nedreptate
 • ni-driptaticâ = nedreptate
 • ni-dukiri = nesimţire
 • ni-dukitu = nesimţit
 • ni-durnjiri = insomnie
 • ni-durutu = nedorit
 • ni-dusu = nedus
 • nidzâ = mijloc
 • nieti = intenţie
 • nieti = intenţie
 • ni-faptu = nefăcut
 • nifeamâ = puţin
 • niferu = soldat simplu turc
 • nifitsâ = nevăstuică de casă
 • ni-frâmtu = neînfrântă
 • nifur = urcuş
 • nifuru = urcuş
 • nifuru = urcuş
 • nigljeanâ = pământ argilos
 • nigoaidâ = umflătură la deget
 • nigurari = înnegurare
 • niguratu = înnegurat
 • nigureadzâ = înnegura, v
 • niguredzu = înnegura, v
 • nigurosu = neguros
 • ni-hârisitu = nebucurat
 • ni-hârisitu = nemângâiat
 • niheamâ = puţin
 • niheamâdzâ = puţin
 • niheamâtâ = puţin
 • niheamtâ = puţin
 • nihitu = afurisit
 • nihitu = blestemat
 • nihitu = diavol
 • nihitu = îndrăcit
 • niho = ison
 • nihteri, nihteri = priveghi
 • nihteryiu = priveghi
 • nihtiri, nihtiredz = liliac-animal
 • nihtiridhâ, nihtiridz = liliac-animal
 • nihunipsitu = nemistuit
 • nikezu = avar
 • niki = chirie
 • niki = chirie
 • niki, luom cu = înkiria
 • nikicadzâ = prea puţin
 • nikicushi = prea puţin
 • nikisescu = învinge
 • nikisescu = învinge, v
 • nikisiri = învingere
 • nikizlâki = avariţie
 • nilipsitu = inutil
 • ni-ljirtatu = neiertat
 • nilsescu = geme, v
 • nilsescu = lamenta, v
 • nilsiri = prăpădenie
 • nilsitu = ruinat
 • ni-lucrari = inactivitate
 • ni-lucru = şomaj
 • nilushu = ineluş
 • ni-mâcatu = mâncat, care nu a
 • nimal = deajuns
 • nimal = destul
 • nimal = destul
 • nimaljiu = animal pt frigare
 • nimalo = deajuns
 • nimalo = destul
 • nimalo = destul
 • ni-mbunatu = ireconciliabil
 • ni-mbunatu = neîmpăcat
 • ni-minari = nemişcare
 • ni-minatu = fix
 • ni-minatu = imobil
 • ni-minduiri = necugetare
 • ni-minduitu = necugetat
 • ni-misuratu = nemăsurat
 • ni-mpadi = neastâmpăr
 • ni-mprustatu = neridicat
 • nimtsescu = german
 • Nimtsii = Germania
 • nimucaeti = nehotărâre
 • ni-mucaeti = indolenţă
 • ni-mucaeti = nehotărâre
 • nimupirimâ = erizipel - boală a pielii
 • nimusorizmâ = troian de zăpadă
 • ni-mutriri = neîngrijire
 • ni-mutritu = nrîngrijit
 • ninca = încă
 • nincă = încă
 • nincă = lângă
 • nindi = înainte
 • ni-ndreptu = nepregătit
 • ninga = chiar
 • ninga = încă
 • ningă = încă
 • ningă = lângă
 • ni-njilosu = nemilos
 • ni-njiluitu = nemiluit
 • ninti = înainte
 • nintrâ = lângă
 • nintsi = nici
 • ni-numiratu = nenumărat
 • ni-nviscutu = neîmbrăcat
 • ni-nvitsari = neînvăţare
 • ni-nviţatu = ignorant
 • ni-nviţatu = incult
 • ni-nviţatu = neînvăţat
 • ni-nviţatu cu... = neobişnuit cu..
 • ni-oaspi = duşman
 • ni-oaspi = duşman
 • ni-omu = crud, om
 • ni-omu = monstru
 • niorihta = neaşteptat
 • nioru, niori, nioari = nour
 • nip = arşic
 • ni-pâpsiri = neîncetare
 • ni-pâriyursiri = neconsolare
 • ni-pâriyursitu = neconsolat
 • nipârticâ = năpârcă
 • nipârticâ = şarpe
 • nipârticari = înfuriere
 • nipârticatu = furios
 • nipârticatu = şarpe, muşcat de
 • nipârticu = înfuria, v
 • nipârticuşi = şarpe mic
 • nipârtikedzu = înfuria, v
 • ni-pâtsâtâ = nenorocire
 • ni-pâxitu = neîncetat
 • niphiu, niphi = prunc
 • ni-pilixitu = necioplit
 • ni-pirâxitu = intact
 • ni-pirâxitu = neatins
 • nipoi = înapoi
 • nipotu, nipoatâ = nepot
 • ni-prâxitu = educat prost
 • ni-prâxitu = needucat
 • ni-pteari = boală
 • ni-ptutu = bolnav
 • ni-pulitipsitu = necivilizat
 • ni-puteari = boală
 • ni-puteatsâ = boală
 • ni-putsami = epidemie
 • niputsâmi = nepoţime
 • ni-pututu = bolnav
 • niraidhâ = nimfă
 • nirange = portocal sălbatic
 • nirangiu = portocal sălbatic
 • niri = rinichi
 • niricondâ = durere la picior
 • niruhiti = lavoar
 • niruyaladz = albastru
 • nisafe = destul
 • niscândi, niscânti = câteva
 • niscândzâ, niscântsâ = câţiva
 • niscântu = câţiva
 • niscântu = câţiva
 • niscântu = nişte
 • niscântu = puţin
 • niscântu = puţin
 • ni-sciutu = fără ştiinţă
 • ni-sciutu = ignorant
 • nishali = notoriu
 • nishali = renumit
 • nishangi = ţintaş
 • nishani, nishenj = arvună
 • nishani, nishenj = daruri de logodnă
 • nishani, nishenj = decoraţie
 • nishani, nishenj = minune
 • nishani, nishenj = năzdrăvănie
 • nishani, nishenj = nenorocire
 • nishani, nishenj = semn distinctiv
 • nishani, nishenj = splendoare
 • nishani, nishenj = ţintă
 • nishanliu = ţintaş
 • nishidâri = amoniac
 • ni-shidzutu = activ
 • nishinipsescu = ochi, v
 • nishinipsescu = ţinti, v
 • nishinlitcu = remarcabil
 • nishinlitcu = splendid
 • nishoreatsâ = uşurătate
 • nishoru = uşor
 • ni-shteari = ignoranţă
 • nishti = nişte
 • ni-shtiutu = fără ştiinţă
 • ni-shtiutu = ignorant
 • nisii = insulă
 • ni-siyurliki = nesiguranţă
 • ni-siyuru = nesigur
 • ni-stipsitu = inocent
 • ni-stipsitu = nevinovat
 • ni-sumnari = insomnie
 • nisunu = niciun
 • ni-tâcutu = continuu
 • ni-tâcutu = indiscret
 • ni-tâcutu = lăudăros
 • ni-tâljeatu = netăiat
 • ni-tâljeatu = netuns
 • nitheamâ = puţin
 • ni-traptu = suferinţe mari
 • ni-treatsiri = neînţelegere
 • nitricu = hrăni din gură, v
 • ni-tricutu = care nu a trecut
 • ni-tricutu = neîncheiat
 • ni-tricutu = netrecut
 • nitru = salpetru - sare de azot
 • nitsâ = leagăn
 • nitse = nici
 • nitsi = nici
 • nitsidânâoarâ = niciodată
 • nitsiunu = nimeni
 • ni-tumsu = netuns
 • ni-tumtu = netuns
 • ni-tunsu = netuns
 • ni-turnari = neîntoarcere
 • ni-turnatu = neîntors
 • ni-turnatu = nereturnat
 • ni-turyisitu = neascuţit
 • ni-tut = netot
 • ni-tut = prost
 • ni-tutu = netot
 • ni-uidisiri = nepotrivire
 • ni-uidisitu = nepotrivit
 • niurâ = albastru
 • niurari = înnourare
 • niuratu = înnorat
 • ni-urdinatu = necălcat de om
 • ni-urdinatu = neieşit în lume
 • ni-urdinatu = neumblat
 • niureadzâ = înnora, v
 • niureadzâ = înnoura, v
 • niureadzâ = posomorâ, v
 • niurosu = noros
 • niurosu = sumbru
 • niurosu = supărat
 • niurosu = supărat
 • niuru, niurâ, niuri, niuri = albastru
 • ni-uspitsâlji = duşmănie
 • nivaiu = ninsoare
 • nivaiu = viscolire
 • nivaljiu = troian de zăpadă
 • niveastâ = tânără proaspăt căsătorită
 • niveastâ noauâ = mireasă
 • ni-videari = nevăzut, de
 • nividzutu = dispărut
 • ni-vidzutu = nevăzut
 • ni-vidzutu = supliciu
 • ni-vinitâ = abia venit
 • ni-vinitâ = nevenit
 • ni-vinitu = nedospit
 • nivistescu = mireasă, de
 • nivisticâ = mireasă mică
 • nivisticâ = miresică
 • nivistulji = nevăstuică
 • nivolji = mizerie
 • nivolji = nevoie
 • nivoljinu = nevoiaş
 • ni-vreari = duşmănie
 • ni-vreari = nedrând
 • ni-vreari = ură
 • ni-vrutu = nedorit
 • nizam = soldat infanterist turc
 • nizami = infanterie
 • ni-zâptâsiri = neprins
 • ni-zburâtu = necomentat
 • nizearcu = capricios
 • ni-zgrunjitu = nescormonit
 • nizisti = amidon
 • nizixitu = necântărit
 • njadzâ-noapti = miezul nopţii
 • njaeadzâ-oarâ = seară, spre
 • njeacu = copil mic
 • njeacu = prunc
 • njeadzâ = miez
 • njeadzâ-dzuuâ = amiază
 • njeadzâ-dzuuâ = miază-zi
 • njeadzâ-iarnâ = miezul iernii
 • njeadzâ-prândzu = prânz, la
 • njeadzâ-prumuvearâ = mijlocul primăverii
 • njeadzâ-toamnâ = mijlocul toamnei
 • njeadzâ-vearâ = neagră
 • njealâ = mieluşea
 • njeamu = merge, v
 • njeardziri = mergere
 • njeari = miere
 • njeatâ = tinereţe
 • njeatsâ = tifos
 • njeatu = copil mic
 • njeatu = prunc
 • njeauâ = mieluşea
 • njeauru = miorlăi, v
 • njedzlu a loclui = cartof
 • njedzu = miez
 • njegu = merge, v
 • njei = mei
 • njelu = mieluşea
 • njemu = merge, v
 • Njercuri = Miercuri
 • njergu = merge, v
 • njeri = miere
 • njerlâ = mierlă
 • njersu = mers
 • njeu = mea
 • njeu = meu
 • njicâ = copilă mică
 • njicâzâ = micuţă
 • njicshoru = micuţ
 • njicshoru = uşor
 • njicshurari = micşorare
 • njicshuratu = micşorat
 • njicşuredzu = micşora, v
 • njicu = copil mic
 • njicu = mic
 • njicu = prunc
 • njicurami = micşorime
 • njicurari = micşorare
 • njicuredzu = micşora, v
 • njicutsu = micuţ
 • njicuzancu = micuţ
 • njicuzanu = micuţ
 • njicuzu = micuţ
 • njidzâ = mijoc, la
 • njidzâ = printre
 • njilâ = jale
 • njilâ = milă
 • njilâosu = jale, cu
 • njilâosu = milos
 • njilgiocu = mijlociu
 • njilgiucanu = mijlociu
 • njilicu = mieluşel
 • njilji = mie
 • njiljioru = mior
 • njiljoacă = mijloc
 • njiljucanu = mijlociu
 • njilosu = jale, cu
 • njilosu = milos
 • njiluescu = compătimi, v
 • njiluescu = milă a avea, v
 • njiluescu = milă a i se face, v
 • njiluescu = milui, v
 • njiluitu = miluit
 • njilushu = mieluşel
 • njioldzucu = mijlociu
 • njiolgicanu = mijlociu
 • njiolgiucu = mijlociu
 • njioru = mele
 • njioru = mior
 • njirâ = soartă
 • njirari = mirare
 • njirari = mirare
 • njiratu = mirat
 • njirâturâ = distracţie
 • njirâturâ = divertisment
 • njirdzeari = mergere
 • njirdzeari = mers
 • njiredzu = jăratec a se face, v
 • njiridzu = meriza, v
 • njiridzu = odihni după prânz, v
 • njirlâ = mierlă
 • njirlu = albastru
 • njirlu = albastru azuriu
 • njiru = căsca gura, v
 • njiru = distra, v
 • njiru = mir
 • njiru = mira, v
 • njiru = mira, v
 • njiru = muci
 • njiru = omorâ timpul, v
 • njiru = uimi, v
 • njirusitu = miruit
 • njishcari = mişcare
 • njishcatu = mişcat
 • njishcu = mişca, v
 • njishoru = uşor
 • njishurami = uşurare
 • njishurari = uşurare
 • njishuratu = uşurat
 • njishuredzu = uşura, v
 • njisidhâ = trăsătură a feţei
 • njitsâ = lână miţoasă
 • njitsico = prunc
 • njitsico = sugar
 • njitsosu = miţos
 • njitsu = lână miţoasă
 • njiurdii = miros
 • njiuredzu = miorlăi, v
 • njiurizmâ = mireasmă
 • njiurizmâ = miros
 • njiurizmosu = mirositor
 • njiurzescu = bănui, v
 • njiurzescu = mirosi, v
 • njiurzescu = simţi, v
 • njizâ = mijloc, la
 • njizâ = printre
 • nj-u amu că... = crede..., se, v
 • nkeadicu = împiedica, v
 • nkeari = apus
 • nkeari = asfinţit
 • nkeari = neînsorit loc
 • nkerdhu = câştig
 • nkerdhu = profit
 • nkerdhu, cu = noroc
 • nkerdu = câştig
 • nkerdu = profit
 • nkerdu, cu = noroc
 • nkicutari = apoplexie
 • nkicutedzu = damblagi, v
 • nkidicari = împiedicat
 • nkidicâturâ = piedică
 • nkidu = închide, v
 • nkilescu = ţinti, v
 • nkiliri = ţintire
 • nkipitedzu = ciupit de vărsat a fi, v
 • nkirdhâsescu = beneficia, v
 • nkirdhâsescu = câştiga, v
 • nkirdhâsescu = profit a face, v
 • nkirdhâsiri = câştigare
 • nkirdhâsiri = profit
 • nkirdhâsitu = câştigat
 • nkisescu = porni la drum, v
 • nkisiri = începere
 • nkisiri = început
 • nkisiri = pornire
 • nkiuluiri = mântuire
 • nkizmâ = pizmă
 • nkizmuiri = pizmuire
 • nkizmuit = pizmuit
 • nkizmusescu = pizmui, v
 • nmârmurisescu = înmărmuri, v
 • nmărmurisiri = înmărmurire
 • nmărmurisiri = stupefiere
 • nmărmurisitu = stupefiat
 • nmultsăscu = înmulţi, v
 • noaci = penis
 • noadă = penis
 • noapti = noapte
 • noatinu = miel de un an
 • noauâ = informaţie
 • noauâ = nouă 9
 • noauâ = noutate
 • noauâdzătsâ = nouăzeci
 • noaurlu = al 9-lea
 • noausprădzatsi = nouăsprezece
 • nocupâ = teslă
 • nodu = înnoda, v
 • nodu = nod
 • noi = noi
 • noi = pe noi
 • noimâ = logică
 • noimâ = noimă
 • noimâ = presimţire
 • noimâ = sens al unui cuvânt
 • nolgicanu, nolgicană = mijlociu
 • nolgicu, nolgicâ = mediocru
 • nolgicu, nolgicâ = mijlociu
 • nolgicu, nolgicâ = printre
 • nolgicu, nolgicuri = mijloc
 • nolgiucu, nolgiucâ = mijloc
 • noljicu, noljicâ = mijloc
 • noljucanu = mijlociu
 • noljucu, noljucâ = mijloc
 • nomu = lege
 • nor = noră
 • norâ = noră
 • noru = nor
 • noru = noră
 • nost, noastâ = nostru, noastrâ
 • nostim = agreabil
 • nostim = gentil
 • nostim = gust bun
 • nostim = gustos
 • nostim = gustos
 • nostim = plăcut
 • nostru, noastră = nostru , noastre
 • noti = igrasie
 • notiosu = igrasios
 • notu = austru - vânt de sud
 • notu = austru - vânt de sud
 • notu = înnot
 • notu = înnota, v
 • notu = sud
 • nou = nou
 • npadi = jos
 • npârtsâri = împărţire
 • npartu = împărţi, v
 • npâryicea = vizita prima înapoi la părinţii miresii
 • npiticatu = cârpit
 • nsânari = însănătoşire
 • nsânatu = însănătoşit
 • nsânatu = întremat
 • nsânâtushatu = însănătoşit
 • nsânâtushiri = însănătoşire
 • nsânedzu = însănătoşi, v
 • nsânedzu = întrema, v
 • nsârari = sărare
 • nsâratu = sărat
 • nsârâturâ = sărătură
 • nsârgociu = împodobi cu flori artificiale
 • nsârguceari = împodobire
 • nsârtsânedzu = însărcina pe cineva
 • nsârtsânedzu = însărcinată a rămâne, v
 • nsârtsinari = sarcină
 • nsârtsinedzu = însărcina pe cineva
 • nsartsinu = însărcina pe cineva, v
 • nsartsinu = însărcinată a rămâne
 • nsaru = săra, v
 • nsaru = sări, v
 • nscrumedzu = scruma, v
 • nscrumu = scruma, v
 • nshârpicatu = înrăit
 • nshârpicatu = muşcat de şarpe
 • nsharpicu = înrăi, v
 • nshârpitatu = înrăit
 • nshârpitatu = muşcat de şarpe
 • nsharpitu = înrăi, v
 • nshirpicari = înrăire
 • nshirpikedzu = înrăi, v
 • nshirpitari = înrăire
 • nshirpitedzu = înrăi, v
 • nshiuedzu = înşeua, v
 • nsimnedzu = însemna, v
 • nsirari = înserare
 • nsiratâ = înserat
 • nsiratu = înserat
 • nsireadzâ = însera, v
 • nsiredzu = însera, v
 • nsirinari = înseninare
 • nsirinatu = înseninat
 • nsirineadzâ = însenina, v
 • nsirinedzu = însenina, v
 • nsirinu = însenina, v
 • nsoru = însura, v
 • nstugatu = ghemuit
 • nsumnari = dormire
 • nsumnatu = dormit
 • nsumnedzu = dormi, v
 • nsurari = însurare
 • nsuratu = însurat
 • nsurin = încălzi la soare, v
 • nsurin = însenina, v
 • nsurin = însori, v
 • nsurin = însorit loc
 • nsurinari = însorire
 • nsurinatu = însorit
 • nsurinedzu = încălzi la soare, v
 • nsurinedzu = însenina, v
 • nsurinedzu = însori, v
 • nsurnedzu = încălzi la soare, v
 • nsurnedzu = însenina, v
 • nsurnedzu = însori, v
 • nsusu = sus
 • nsusu = sus, în
 • ntânji = întâi
 • ntânjiu = întâi
 • ntânjiu = întâi
 • ntârâcari = împrejmuire cu uluci, v
 • ntâracu = împrejmui
 • ntârdedzu = întârzia, v
 • ntardu = târziu
 • ntâvâlescu = tăvăli, v
 • ntheamâ = puţin
 • ntinirari = întinerire
 • ntiniredzu = întineri, v
 • ntiniritu = întinerit
 • ntiresu = interes
 • ntirisari = interesare
 • ntirisatu = interesat
 • ntirisedzu = interesa, v
 • ntirisescu = înveseli, v
 • ntirneari = cernere
 • ntirsescu = jena, v
 • ntornicu = răzleţ
 • ntrâ = după
 • ntrâ = înainte
 • ntrâ = lângă
 • ntrâ = lângă
 • ntratu = intrat
 • ntreatsitu = trecător
 • ntrebu = consulta, v
 • ntrebu = întreba, v
 • ntrecu = întreca, v
 • ntregu = întreg
 • ntreshcu = prost
 • ntri = după
 • ntri = la
 • ntribari = întrebare
 • ntribatu = întrebat
 • ntricari = hrănire din gură
 • ntricu = hrăni din gură, v
 • ntritseari = întrecere
 • ntrocu = murdar
 • ntrocu = pământ, în
 • ntrocu facu = murdări, v
 • ntru = în
 • ntru = întru
 • ntruhisescu = ascuţi, v
 • ntrupushădzu = întrupa, v
 • ntruxescu = ascuţi, v
 • ntruxitu = ascuţit
 • ntsâpari = înţepare
 • ntsâpâtosu = înţepător
 • ntsâpatu = înţepat
 • ntsâpâturâ = intrigă
 • ntsâpâturâ = înţepătură
 • ntsapu = intrigi a pune, v
 • ntsapu = înţepa, v
 • ntsârcari = înţărcare
 • ntsârcatu = înţărcat
 • ntsarcu = înţărca, v
 • ntsepu = începe, v
 • ntsercljiu = încercui, v
 • ntsernu = cerne, v
 • ntsertu = certa, v
 • ntsesu = fermentat
 • ntsesu = încins
 • ntsesu = stricat
 • ntsilegu = înţelege, v
 • ntsilistratu = expus razelor
 • ntsilistredzu = stropi, v
 • ntsinu = înbolnăvi uşor, v
 • ntsiputu = început
 • ntsircari = înţărcare
 • ntsircatu = înţărcat
 • ntsircljeari = încercuire
 • ntsircljeatu = încercuit
 • ntsircljedzu = încercui, v
 • ntsirnutu = cernut
 • ntsirtari = certare
 • ntumnari = tomnare
 • ntumnatu = tomnat
 • ntumneadzâ = toamna a veni, v
 • ntumneadzâ = tomna
 • ntumneadzâ kirolu = toamna, vremea se face de, v
 • ntumnedzu = tomna, v - a petrece toamna
 • ntunearicâ = înnopta, v
 • ntunearicâ = întuneca, v
 • ntunearicu = înnopta, v
 • ntunearicu = întuneca, v
 • ntunearicu = întuneric
 • ntunicâ = înnopta, v
 • ntunicâ = întuneca, v
 • ntunicâ = noapte a se face, v
 • ntunicari = întunecare
 • ntunicatâ = amurg
 • ntunicatu = întunecat
 • ntunicosu = întunecos
 • ntunicu = înnopta, v
 • ntunicu = întuneca, v
 • nturhisescu = ascuţi, v
 • nturhisiri = ascuţire
 • nturhisitu = ascuţit
 • nturicari = întunecare
 • nturinâ = viscoli, v
 • nturinatu = viscolit
 • nturineadzâ = viscoli, v
 • nturinu = viscol
 • nturkipsescu = turciza, v
 • nturkipsiri = turcire
 • nturkipsitu = turcit
 • nturocu = pune în pâmânt, v
 • nturtâredzu = însănătoşi, v
 • nturtâredzu = întrema, v
 • nturtari = turtire
 • nturtatu = turtit
 • nturtedzu = turti, v
 • nturtsescu = turci, v
 • nturturedzu = însănătoşi, v
 • nturturedzu = întrema, v
 • nturusescu = înţepeni, v
 • nturusiri = înţepenire, v
 • nturusitu = înţepenit
 • nturyisescu = ascuţi, v
 • nu = nu
 • nu = nu
 • nu lu ari loclu = astâmpăr, nu are
 • nubeti = arie muzicală
 • nubeti = supraveghere
 • nubici = sentinelă
 • nucâ = ceafă
 • nucâ = nucă
 • nucu = nuc
 • nudari = înnodare
 • nudâturâ = înnodătură
 • nuearcâ = mamă vitregă
 • Nuembru = Noiembrie
 • nufuzi = certificat de naştere
 • nufuzi = certificat de naştere
 • nujitsâ = nojiţă
 • nujitsâ = şiret
 • nukescu = suspina, v
 • nulâ = zero
 • nulgicanu = mijlociu
 • numâ = nume
 • numâ = poreclă
 • numâ = renume
 • numaljiu = animal pt frigare
 • numâtsescu = aminti de, v
 • numâtsescu = destina, v
 • numâtsescu = meni, v
 • numâtsescu = menţiona, v
 • numâtsiri = vrăjire
 • numâtsitu = destinat
 • numâtsitu = menit
 • numi = nume
 • numii, numii = mas - loc de înnoptare
 • numii, numii = stâlp
 • numirari = numărare
 • numiratu = numărat
 • numiri = număr
 • numiru = considera
 • numiru = măsura, v
 • numiru = număr
 • numiru = număra, v
 • numiru = umăr
 • numtâ = nuntă
 • numtaru = nuntaş
 • nunâ = naşă
 • nunami = nuntaşii naşului
 • nunilji = năşie
 • nuntâ = nuntă
 • nuntaru = nuntaş
 • nuntru = înăuntru
 • nunu = naş
 • nuoreadzâ = înnoura, v
 • nuoru = nor
 • nupo = nu care cumva
 • nuptatâ = căderea nopţii
 • nupteadzâ = înnopta, v
 • nuptedzu = înnopta, v
 • nupu = nu care cumva
 • nurari = înnourare
 • nurcâ = nurcă
 • nuruhidhâ = lavoar
 • nustimacu = simpatic
 • nustimadhâ = nostimadă
 • nustimeatsâ = nostimadă
 • nutari = crestare la ureche a oilor
 • nuthiosu = igrasios
 • nutii = igrasie
 • nutii = umiditate
 • nutinaru = păstor de noateni
 • nutiosu = igrasios
 • nutirosu = igrasios
 • nutosu = igrasios
 • nutricu = hrăni din gură, v
 • nutsescu = jilăvi, v
 • nutsiri = jilăvire
 • nutsitu = jilăvit
 • nuzitsâ = nojiţă
 • nuzitsâ = şiret
 • nvâlescu = acoperi, v
 • nvâlescu = înveli, v
 • nvâliturâ = învelitură
 • nvârgosu = rotund
 • nvârliga = împrejur
 • nvârliga = în jur
 • nvârligari = înconjurare
 • nvârlighedzu = înconjura, v
 • nvârligu = înconjura, v
 • nvârtescu = înfăşura, v
 • nvârtescu = învârti, v
 • nvârtescu = învârti, v
 • nvârtiri = învârtire
 • nvârtitu = învârtit
 • nvârtiturâ = învârtitură
 • nvârtushari = învârtoşare
 • nvârtushedzu = învârtoşi, v
 • nvârtushedzu = putere a prinde, v
 • nvârtuşatu = fortificat
 • nvârtuşatu = întărit
 • nvârtuşatu = învârtoşat
 • nvârtuşatu = puternic
 • nvaspu = nenorocit
 • nveastâ = soţie
 • nveastâ = soţie, de
 • nveastâ noauâ = mireasă
 • nverdu = înverzi, v
 • nvernari = amărâre
 • nvernari = înveninare
 • nveru = întrista, v
 • nveru = supărare
 • nvescu = bătători, v
 • nvescu = dimie - stofă de lână
 • nvescu = îmbrăca, v
 • nvescu = împodobi, v
 • nvescu = învesti în marfă, v
 • nvescu = înveşte, v
 • nvescu = procura marfă
 • nvescu = stofă de lână
 • nvetsu = afla, v
 • nvetsu = învăţ
 • nvetsu = învăţa, v
 • nvetsu = obişnui, v
 • nvetsu = obişnuinţă
 • nvetsu = sfat
 • nvetsu = sfătui, v
 • nvicljeari = învechire
 • nvicljeatu = învechit
 • nvicljedzu = desuet a deveni
 • nvicljedzu = îmbătrâni, v
 • nvicljedzu = învechi, v
 • nviduescu = văduvi, v
 • nviduitu = văduvit
 • nvinâtsâri = învineţire
 • nvinâtsâtu = învineţit
 • nvipiratu = rău ca vipera
 • nvipiratu = răutăcios
 • nvipiredzu = înrăi ca o viperă, v
 • nvirari = mâhnire
 • nvirari = vara, sosirea ie
 • nviratu = supărat
 • nviratu = vară - anotimp
 • nviratu = vărat
 • nvirdzami = înverzire
 • nvirdzâri = înverzire
 • nvirdzâtu = înverzit
 • nvirdzăscu = înverzi
 • nvireadzâ = vara, a sosi, v
 • nviredzu = vara, a sosi, v
 • nvirinari = amărâre
 • nvirinari = amărâre
 • nvirinari = înveninare
 • nvirinari = înveninare
 • nvirinatu = amărât
 • nvirinatu = întristat
 • nvirinedzu = întrista, v
 • nvirinedzu = mâhni, v
 • nvirinosu = întristat
 • nvirinu = întrista, v
 • nvirinu = mâhni, v
 • nvirinu = supărare
 • nvirnatu = amărât
 • nvirnatu = întristat
 • nviscâmindu = îmbrăcăminte
 • nviscâmindu = veşmânt
 • nviscumindu = îmbrăcăminte
 • nviscumindu = veşmânt
 • nviscutu = îmbrăcat
 • nvishteari = îmbrăcare
 • nvishteari = înveştere
 • nvishtescu = mireasă, de
 • nvishtidzăscu = veşteji, v
 • nvistâljeanu = nevăstuică
 • nvitsari = învăţare
 • nvitsari = obişnuire
 • nvitsari = sfătuire
 • nvitsatu = învăţat
 • nvitsatu = obişnuit
 • nvitsatu = sfătuit
 • nvitsâturâ = instruire
 • nvitsâturâ = învăţătură
 • nvolbu = rula urzitura pe sul, v
 • nvrâgari = brăzdare
 • nvrâgosu = rotund
 • nvragu = brăzda, v
 • nvulbari = rulare a urziturii pe sul
 • nyiari = înviere
 • nyiedzu = învia, v
 • nyii = iute
 • nyii = rapid
 • nyii = rapid
 • nyii = repede
 • nyilicescu = străluci, v
 • nyilicescu = străluci, v
 • nyiliciosu = strălucitor
 • nyiliciri = strălucire
 • nyilicitu = strălucit
 • nyiliciu = luciu
 • nyisari = visare
 • nyisedzu = visa, v
 • nyispinari = înţepare de viespe
 • nyispinatu = înţepat de viespe
 • nyispinatu = răutăcios
 • nyispinedzu = înţepa, v
 • nyiuratu = viorea, ca
 • nyiuredzu = limpezi, v
 • nyiuredzu = viorea, a face ca
 • nyrâpsescu = scrie, v
 • nzurlusescu = sminti, v
 • oacârnu = oaie albă cu pete negre la cap
 • oacljishu = oacheş
 • oai = oaie
 • oalâ = oală
 • oamâ = babă
 • oamâ = bătrână foarte
 • oamâ = femeie voinică
 • oarâ, ori = ceas
 • oarâ, ori = ceasornic
 • oarâ, ori = clipă
 • oarâ, ori = moment
 • oarâ, ori = oră
 • oarâ, ori = timp
 • oarâ, ori = toane
 • oarâ, unâ = dată, o
 • oardzâ = orz pădureţ
 • oarfânu = orfan
 • oarfânu = sărac
 • oasâ, oasi = sâmbure
 • oaspi = amic
 • oaspi = musafir
 • oaspi = oaspe
 • oaspi = prieten
 • oasti = oaste
 • oatsi = aici
 • oauâ = oua, v
 • obor = curte
 • obor = obor
 • Ocanu, ocanj = Bulgar - poreclă
 • ocă = oca
 • ocljilu-al-soari = floarea soarelui
 • ocljiu = desagă
 • ocljiu = laţ la ciorap
 • ocljiu = ochelari
 • ocljiu = ochi
 • ocljiu = vedere
 • ocnâ = fund de butoi
 • ocrenu = oaie albă cu pete negre la cap
 • odâ, odi = cameră
 • ofelimu, ofelimâ = util
 • ofkiu = şarpe gros inofensiv
 • ofticâ = oftică
 • ofticosu = ofticosu
 • ohelji = ţipar
 • ohi = nu
 • ohi = nu
 • ohru = nenorocit
 • ohticâ = oftică
 • ohtu, oahti = dâmb
 • oimă = broderie la extremităţi
 • oinâ = joc de cărţi
 • olmu = hrean
 • olugu, oludz, oloagâ, oloadzi = olog
 • omâ = bunică
 • omea = încet
 • omea = la fel
 • omnjea = încet
 • omnjea = la fel
 • omnjiu, oamnji, oamni, oamnji = asemenea
 • omu = om
 • onbashi = sergent
 • ondusu = durere
 • ondusu = suferinţă
 • opdzăts = optzeci
 • opistaru = oblânc
 • opistohorisi = retragere
 • opla = scoarţă mică de proastă calitate
 • oprescu = opri, v
 • opsi = aspect
 • opsi = culoare a feţii
 • opsi = faţă
 • opsi = înfăţişare
 • opsi = mină
 • optu = opt
 • optusprâ = optsprezece
 • optusprâdzatsi = optsprezece
 • optusprâtsi = optsprezece
 • optusprâyinghits = douăzeci şi opt
 • orbu = ignorant
 • orbu = incult
 • orbu = orb
 • orca = la naiba
 • orcu, orcuri = jurământ
 • ordhinii = ordin
 • ordinu = ordin
 • ordu = rânduială
 • ordu = urzi, v
 • ordzu = orz
 • ore = măi
 • ori = capricii
 • ori = furii
 • ori = marginea îmbrăcămintei
 • ori = mătănii cu 24 piese
 • oristi ! = poftim !
 • orixescu = poftă a avea, v
 • orixi = poftă de mâncare
 • orizu = orez
 • ornicaru = supraveghetor de ceasornic
 • ornicu = ceas
 • ornicu = ceasornic
 • ornji = hrăpăreaţă
 • ornji = vultur
 • ornjiu = hrăpăreţ
 • ornjiu = vultur
 • oroloyi = ceasornic
 • orsi ! = poftim !
 • orthodhox = ortodox
 • ortu = ort
 • oru = felicita, v
 • oru = ruga, v
 • oru = ura, v
 • oryanu = orgă
 • oshâ = ogar
 • oshti ! = marş !
 • osmacu = banitsă
 • osti = aşadar
 • ostrakelâ = medalie, monedă austriacă de aur
 • osu = os
 • osu = sâmbure
 • osu di curdhelji = limbă de pantof
 • ou = oua, v
 • ovezu = ovăz
 • pabes = hain
 • pabes = infidel
 • pace = piftie
 • pâce = piftie
 • pâce, pâceadz = piftie
 • pacfoni = aliaj
 • paciu, paci - paci, paci = turtit
 • pâciurâ, pâciuri = cârpă
 • pâciurâ, pâciuri = femeie �. - epitet depreciativ
 • pâcivurâ, pâcivuri = cârpă
 • pâcsescu = înceta, v
 • pacus, pacusi = nenorocire
 • pâdhânaru = crac de pantalon
 • padi = jos
 • padi, pădz = padină
 • padi, pădz = şes
 • padinâ = padină
 • pâdinâ, pâdinji = padină - mic teren plat
 • padishahu = padişah
 • pâdurami, pâdurănji = pădure întinsă
 • pâduri = pădure
 • pâduri, pâduri = pădure
 • pâduricâ, pâdiritsi = pădurice
 • pâdurici, pâdurici = pădurice
 • pâdurishu,pâdurishi, pâdurishi, pâdurishi = pădureţ
 • pâdurliki, pâdurliki = pădure întinsă
 • pâdurosu, pâduroasă, pâduroshi, pâduroasi = păduros
 • pafilu = tinichea
 • pâfsescu, pâfsii = înceta, v
 • pafsi = încetare
 • pâfsiri, pâfsiri = încetare
 • pâfsitu, pâfsitâ, pâfsits, pâfsiti = încetat
 • paftâ, pafti = pafta
 • pagâ = leafă
 • pâgani, pâgănji = poteră
 • pâgânjioru = încetişor - sunet
 • pâgoru = jos, în
 • pâgoru = vale, la
 • pâhâescu, pâhâii = rîde în hohote
 • pâhâiri, pâhâiri = râs în hohote
 • pâhâitu, pâhâitâ, pâhâits, pâhâiti = rîde în hohote, care
 • pâhâvrosu = buhav
 • pâhâvrusescu = buhăi
 • pâhâvrusiri = buhăire
 • pâhă = preţ
 • pâhă = preţ
 • pâhă = valoare
 • pâhnii, pâhnii = iesle
 • pahomanu = ursuz
 • pahomu, pahomâ, pahomani, pahoani = ursuz
 • pahtauâ = pafta
 • pai = zestre
 • paiangu = păianjen
 • pâiatâ, pâiati = adăpost
 • paidusu = armistiţiu
 • paimâni = poimâine
 • pâimâni = poimâine
 • paingu = păianjen
 • pâitescu, pâitii = angaja
 • pâitiri, pâitiri = angajare
 • pâititu, pâititâ, pâitits, pâititi = angajat
 • paitoni = faeton
 • palâ = pală
 • palâ = pâlc
 • palâ = sabie
 • pâlâcârii, pâlâcârii = rugăminte
 • pâlâcârsescu, pâlâcârsii = ruga, v
 • pâlâcârsiri, pâlâcârsiri = rugăminte
 • pâlâcârsitu, pâlâcârsitâ, pâlâcârsits, pâlâcârsiti = rugat
 • pâlâmaru, pâlâmări = cablu
 • pâlâmaru, pâlâmări = parâmă
 • pâlâmidhâ, pâlâmidhi = pălămidă
 • palandzâ = balanţă
 • pâlandzâ, pâlăndzâ = balanţă
 • palangâ = pafta
 • pâlâpascâ, pâlâpăshti = cartuşieră
 • pâlârii, pâlârii = cadou pentru mireasă
 • palascâ = cartuşieră
 • pâlascâ, pâlăshti = cartuşieră
 • pâlâthiri, pâlâthiri = fereastră
 • palati = palat
 • pâlati, pâlăts = palat
 • palatu = palat
 • palavrâ = palavră
 • pâlavrâ, pâlăvri = palavre
 • pâlâvrâgi, pâlâvrâgeadz = palavragiu
 • pâlâvrâgioanji, pâlâvrâgioanji = palavragioaică
 • palazu = dezordonat
 • pâlcari, pâlcări = grup de câteva zeci de familii
 • pâldâmâ, pâdâmi = curar - parte a hamului
 • paldesu = pardesiu
 • pâlescu, pâlii = arde o lovitură
 • pâlescu, pâlii = ofili
 • pâlescu, pâlii = pârli
 • pâlescu, pâlii = păli
 • pâlescu, pâlii = pierde cumpătul
 • pâlescu, pâlii = roşi
 • pâlescu, pâlii = veşteji
 • pali = din nou
 • pali = iarăşi
 • pali = iarăşi
 • pâlicaru, pâlicari = policar - degetul mare
 • pâliri, pâliri = păliri
 • pâlitu, pâlitâ, pâlits, pâliti = pălit
 • paljiu = pai
 • paljiu = prost
 • paljiu omu = depravat
 • pâljiuriu, pâljiurii = pâlc de arbuşti spinoşi
 • pâljiuru, pâljiuri = arbust spinos
 • pâljiushu, pâljiushi = păiuş - mic pai
 • palmâ = palmă
 • pâlmunâ, pâlmuni = plămân
 • pâlmutsâ = laba piciorului
 • palonghearu = vrăjitor
 • pâltânitsâ, pâltânitsâ = cosiţă
 • paltânu = platan
 • pâltari, pâltări = omoplat
 • pâltari, pâltări = spate
 • pâltâtoru, pâltâtoari, pâltâtori, pâltâtoari = plătitor
 • pâltescu = plăti, v
 • pâltescu, pâltii = plăti
 • pâlthiri, pâlthiri = fereastră
 • pâlthiri, pâlthiri = fereastră
 • paltinu = platan
 • pâltiri, pâltiri = plătiri
 • pâltitu, pâltitâ, pâltits, pâltiti = plătit
 • palto, paltadz = palton
 • paltoni, paltonj = palton
 • pâlturâ, pâlturi = vacarm
 • pâlucu, pâlutsi = par
 • pâmântu, pâmântsâ = pomană
 • pampori = vapor
 • pamporu = vapor
 • pân = până
 • pân = până
 • panâ = cârpă
 • pânâ = până
 • pânâ = până
 • pânadâ = balsam
 • pânadâ = doctorie
 • pânadâ, pânădzâ = medicament
 • panadhâ = balsam
 • panadhâ = medicament
 • panakidâ = alfabet
 • panakidâ = tăbliţă
 • pânaru = brutar
 • pânâvraki = poturi
 • pânâyii, pânâyii = prescure
 • pânâyiru, pânâyiri = bâlci
 • pânâyiru, pânâyiri = sărbătoare patronală
 • panda = totdeauna
 • pândâlicâ, pândâlitsi = pătlagină, fir de
 • pândaru = gardian
 • pândaru = pândar
 • pândaru = paznic
 • pândâxescu = aştepta, v
 • pândâxescu = aştepta,a se - v
 • panderâ = steag
 • pandilos = total
 • pândisescu, pândisii = răspunde
 • pandispanji = pandişpan - pâine din Spania
 • pândixeari, pândixeri = pândire
 • pândixeari, pândixeri = sperare
 • pândixescu, pândixii = pândi
 • pândixescu, pândixii = spera
 • pândixitu, pândixitâ, pândixits, pândixiti = pândit
 • pândixitu, pândixitâ, pândixits, pândixiti = sperat
 • pandoflă = pantof
 • pândrunitsâ = cerdac
 • pândrunitsâ = foişor
 • pândzâ = pânză
 • pândzaru = pânzar
 • pândzâturâ = pânzătură
 • pângali, pângălji = masa epitropilor în biserică
 • pângânâtati = excrement
 • pângâneatsâ = excrement
 • pângânescu = pângări, v
 • pângânescu = spurca, v
 • pângânipsescu = pângări, v
 • pângânipsescu = spurca, v
 • pângâniri = murdărire
 • pângânitescu = păgân
 • pângânitu = spurcat
 • pângânu = păgân
 • pângaru = masa epitropilor în biserică
 • pângâru = păgân
 • pângeari = sfeclă
 • pânghii = depravare
 • pânghiosu = josnic
 • pânghiosu = nedemn
 • panglicâ = panglică
 • pangu = păianjen
 • pangu = păianjen
 • pângusitu = tulburat
 • pâni, pânji = pâine
 • pâniyirescu = sărbătoare, de
 • pâniyirescu = sărbătoresc
 • pânjeauâ = furculiţă
 • pânjisescu = mătura cuptorul cu pămătuful, v
 • pânjisiri = împăienjenire
 • pânjisitu = măturat
 • pantaloni = pantalon
 • pantalunaru = fricos
 • pantalunaru = pantalon care poartă
 • pânticâ = burtă
 • pânticosu = burtos
 • pânticu = pântece
 • pânticushi = burtică
 • pantlicâ = panglică
 • panto = cărţi de joc
 • pânucapâ = manta cu glugă
 • pânucaplâ = manta cu glugă
 • pânuclji = ciumă
 • panuyomi = supra-încărcată
 • Panyia-triadha = Sfânta fecioară
 • pânyii = curvie
 • pânyiru = sărbătoare patronală
 • papa = papa - de la Roma
 • papâ = hrană pt copii
 • papâ = piatră plată la joc
 • papâ, papi = raţă
 • pâpâdhulâ = floricele de porumb
 • papafingu = foişor
 • papanu = figură la carte
 • paparâ = bătaie
 • paparâ = papară - mâncare - pâine în zeamă
 • papardhelâ = balivernă
 • paparicâ = ardei
 • pâpârunâ = mac
 • pâpârusescu = pitula, v
 • pâpârusiri = pitulare
 • pâpârusitu = pitit
 • papayalu = papagal
 • papazacu = cucui
 • pâpă = preot
 • papcâ, papki = raţă
 • papeanu = figură la carte
 • paphi, paphi = raţă
 • papistanu = papistaş
 • pâpsescu = înceta, v
 • papsi = în
 • pâpsiri = încetare
 • pâpsitu = încetat
 • paptâ = pafta
 • papu = bunică
 • papu = moş
 • pâpugi = papugiu
 • pâpuljiu = leoarcă
 • pâpushi = păpuşă
 • pâputaru = cizmar
 • pâputaru = papugiu
 • pâputsâ = gheată
 • pâputsâ = pantof
 • para- = prea - prefix
 • para.voiu = vrea mult, v
 • para-agiumtu = destul, prea
 • para-agiumtu = mai mult decât suficient
 • para-ascultu = asculta mult, v
 • para-avdu = prea aud
 • para-baciu = ajutor de baci - brânzar
 • para-batu = bătea foarte, v
 • para-beari = bea foarte, v
 • para-cadu = apleca în faţa cuiva, v
 • para-cadu = ruga stăruitor, v
 • para-calcu = călca greşit, v
 • pârâcâlii = rugăminte
 • pârâcâlsescu = ruga, v
 • pârâcâlsiri = rugare
 • pârâcâlsitu = rugat
 • paraclisi = biserică mică
 • paraclisi = capelă
 • paraclisi = paraclis
 • paraclisi = rugă la Sf Maria
 • para-cunoashtiri = cunoaştere foarte bună
 • para-cuscru = rudele cuscrilor direcţi
 • para-dari = încredinţa, v
 • para-dari = preda, v
 • para-dari = transmite, v
 • paradhangalâ = amigdalită
 • paradhangalâ = gâlci - amigdalită
 • paradhisâ = Sfânta fecioară
 • paradhisu = paradis
 • paradhisu = paradis
 • paradhisu = rai
 • paradhisu = rai
 • paradhiymâ = exemplu
 • paradhiymâ = model
 • pârâdhusescu = preda, v
 • paradhusi = lecţie
 • pârâdhusiri = predare
 • pârâdhusitu = predat
 • paradisu = rai
 • para-facu = depăşi, v
 • parafta = imediat
 • pârâgurisescu = condoleanţe a transmite
 • pârâgurisescu = consola, v
 • para-hearbiri = fierbere foarte
 • para-kihâie = cioban şef
 • para-kinisescu = îndemna, v
 • pârâkinisescu = îndemna, v
 • para-kinisi = îndemn
 • parakinisiri = îndemnare
 • parakinisitu = ăndemnat
 • pârâlâki = ţârâită
 • para-lari = spălare multă
 • para-lâsari = neglijenţă
 • para-lasu = neglija, v
 • para-latu = spălat bine
 • para-ljeau = certa tare, v
 • para-ljeau = greşi, v
 • para-ljeau = lua piuitul cuiva, v
 • para-ljeau = lua prea mult
 • para-mâcu = mânca prea mult, v
 • paramanâ = ac de siguranţă
 • paramanâ = agrafă
 • para-manâ = doică
 • paramandâ = plug
 • paramazmâ = avânt
 • paramendâ = plug
 • pârâmii = proverb
 • paramirâ = la o parte
 • pârâmirsescu = da la o parte, v
 • pârâmisu = basm
 • pârâmith = basm
 • para-mumâ = doică
 • para-ncarcu = supraîncărca, v
 • parangâ = barcă
 • parangagi = barcă care are
 • pârânghilsescu = comanda, v
 • pârânghilsescu = recomanda, v
 • pârânghilsitu = comandat
 • pârânghilsitu = recomandat
 • pârângilii = comandă
 • pârângilii = recomandare
 • parangomi = poreclă
 • para-ngrecu = insista, v
 • para-nipotu = nepot adoptiv
 • paranomilji = fărădelege
 • paranomilji = fărădelege
 • paranomilji = ilegalitate
 • para-nomu = ilegal
 • para-nomu = împotriva legii
 • para-nsaru = săra prea, v
 • para-nsaru = sări prea, v
 • para-numâ = poreclă
 • para-oarâ = târziu
 • parapanishu = de prisos
 • parapanishu = în plus
 • parapunjearcu = plângător
 • pârâpunjiosu = plângător
 • pârâpunjisescu = supăra, v
 • pârâpunjisiri = mâhnire
 • pârâpunjisitu = mâhnit
 • parapunu = necaz
 • parapunu = supărare
 • parapunu = tristeţe
 • para-rucu = arunca mult, v
 • para-scotu = scoate mult
 • pârâsescu = părăsi, v
 • para-shedu = şedea prea, v
 • paraspuru = comun
 • paraspuru = de rând
 • paraspuru = ordinar
 • pârâstâsescu = prezenta
 • pârâstâsitu = înfăţişat
 • pârâstâsitu = prezentat
 • para-stau = sta insistent, v
 • pârâstisescu = apărea, v
 • pârâstisescu = arăta, v
 • pârâstisescu = prezenta, v
 • pârâstisiri = prezentare
 • para-strâmbu = strâmba mult, v
 • para-strâmbu = sucit prea
 • parasumâ = poreclă
 • pâratâ = paradă
 • parataxi = alai
 • pârâthiri = fereastră
 • paratirisi = observaţie
 • pârâtirisiri = observare
 • pârâtirisitu = observat
 • pârâtirisitu = remarcat
 • pârâtirsescu = observa, v
 • pârâtisescu = părăsi, v
 • pârâtsescu = părăsi, v
 • pârâturâ = acuzaţie
 • pârâturâ = critică
 • pârâturâ = pârâturâ
 • para-umplu = umple de tot, v
 • paraurâ = târziu
 • para-vegljiu = veghea mult, v
 • pârâvulii = anecdotă
 • pârâvulii = fabulă
 • pârâvulii = parabolă
 • pârâvulii = poveste
 • paraxinu = ciudat
 • paraxinu = straniu
 • parayrafu = paragraf
 • para-zburăscu = flecări, v
 • parazinâ = iarbă de toamnă
 • pâră = ban
 • pară, paradz = bani
 • pară, paradz = para
 • pârcâzonu = brăcinar - sfoară de legat pantalonii
 • pârcâzonu = curea
 • pârceaclji = bucată
 • pârcescu = mârli, v
 • pârcoavâ = covor din lână de capră
 • pârdâritsâ = talpa războiului de ţesut
 • pârdhunâ = forţă
 • pârdhunâ = silă
 • pârdzicu = fluture metalic
 • pârdzicu = solz
 • pare = de exemplu
 • pâreaclji = pereche
 • pâreari = părere
 • pâreasinji = păresimi
 • pâreasinji = post creştinesc
 • parei = grup
 • parei = grup de vizitatori
 • parei = trupă
 • paretisi = demisie
 • pârgursescu = condoleanţe a transmite
 • pârgursescu = consola, v
 • pâricu = par mic
 • pârigorii = consolare
 • pârimii = proverb
 • pârintescu = părintesc
 • pârinti = părinte
 • pâriyurii = consolare
 • pâriyurisiri = consolare
 • pâriyursitu = consolat
 • pârjalâ = arşiţă
 • pârjescu = pârli, v
 • pârjilescu = prăji, v
 • pârjiliri = prăjire
 • pârjilitu = prăjit
 • pârjinâ = bătaie
 • pârjiri = rărire de păr
 • pârjitu = prăjit
 • pârlâcârsescu = ruga, v
 • pârleandzâ = loc ars
 • pârleatsâ = loc ars
 • pârlescu = păli, v
 • pârliri = pălire
 • pârmâclâki = gard
 • pârmâclâki = grilaj
 • parmacu = zăbrea
 • pârmacu = zăbrea
 • pârmacu = zăbrea
 • pârmârâsescu = abate, v
 • pârmâsescu = abate, v
 • pârmâtaru = comerciant
 • pârmâtaru = negustor
 • pârmâteftu = comerciant
 • pârmâteftu = negustor
 • pârmâtii = marfă
 • parmen, parmenâ, parmenj, parmeni = apucat - nebun
 • parmen, parmenâ, parmenj, parmeni = nebun
 • pârmisu = basm
 • pârmithu = basm
 • pârmunâ = plămun
 • pârnari = arbust spinos
 • pârnâsescu = abandona, v
 • pârnâsescu = părăsi, v
 • pârnâsiri = abandon
 • pârnâsiri = părăsire
 • pârnâsitu = abandonat
 • pârnâsitu = părăsit
 • pârnisescu = abandona, v
 • pârnisescu = părăsi, v
 • pârnishcâ = portiţă
 • pârnisiri = abandon
 • pârnisiri = părăsire
 • pârnjescu = porni, v
 • pârnoanji = poreclă
 • paroha, parohanj = paroh
 • parohii = parohie
 • pârpâdescu = prăpădi, v
 • parpalangu, parpalandzi = par lung
 • parparii, parparii = naiba
 • pârpodi = ciorap
 • pârpunjisitu = mâhnit
 • pârsescu = nenoroci, v
 • pârsiri = nenorocire
 • pârsitu = nenorocit
 • pârtâciuni = cuminecătură
 • pârtâdatu = ruinat
 • pârtâdescu = convinge
 • pârtalâ = zdreanţă
 • pârtalcu = zdrenţăros
 • pârtalji = zdrenţe
 • pârtâlosu = zdrenţăros
 • pârtalu = om de nimic
 • pârtalu = zdrenţuros
 • partalu, partalâ = zdreanţă
 • pârtecâ = nuia
 • parti, părtsâ = parte
 • pârticâ = cărăruie
 • pârticâ = pârtie
 • pârtidhâ = partid
 • pârtitsâ = guleraş
 • pârtselu = purcel
 • paru = par
 • paru = părea, v
 • pârumbu = drag
 • pârumbu = drăgălaş
 • pârumbu = porumbel
 • pâryicea = ospăţ de cale primară - obicei
 • pâryisescu = părăsi, v
 • pâryisiri = părăsire
 • pâryitsâ = ospăţ de cale primară - obicei
 • pârzâturâ = aftă - băşică în gură
 • pasa = fiecare
 • pasa = fiecare
 • pasa = fiecare
 • pasâ = fiecare
 • pasâ = totdeauna
 • pâsâ = pisică
 • pasaporti, pasaportsâ = paşaport
 • pâscâlitsâ = buburuză
 • pascu, pâscuiu = culege
 • pascu, pâscuiu = paşte
 • pascu, pâscuiu = spiona
 • pascu, pâscuiu = urmări
 • pâsculjiu = fasole
 • pâscutu = păscut
 • pâscutu, pâscutâ, pâscuts, pâscuti = păscut
 • pâshâ = pashă
 • pâshculetâ = cuvertură
 • pâshe = pashă
 • pâshescu = boiereşte
 • pâshilâki = boierie
 • pâshilă = paşale
 • pâshileashti = boiereşte
 • pâshilescu = boiereşte
 • pâshoanj = boieroaică
 • pâshpacâ = puşcoi
 • pâshpurami = şoptire
 • pâshpurari = şoptire
 • pâshpuratu = şoptit
 • pâshpuredzu = şopti, v
 • pâshpuredzu = şopti, v
 • pâshteari = paştere
 • pâshteari = paştere
 • pâshteari = păscut
 • Pashti, Pashti = Paşte
 • pashtiri = paştere
 • pâshuni = păşune
 • pâspalâ = mălai
 • pâspaljiu = faină fină - pulbere de făină
 • paspâltari = harcea-parcea
 • pâspâtescu = pipăi, v
 • pasprâdzatsi = patrusprezece
 • paspratsi = patrusprezece
 • pasprâyinghits = douăzeci şi patru
 • pâstalji = fasole verde
 • pâstalji = păstaie
 • pâstalji = teacă
 • pasto = slănină
 • pastrâ, păstri = curăţenie
 • pâstrâmă = pastramă
 • pâstrari = păstrare
 • pâstravâ = păstrăv
 • pâstredzu = păstra, v
 • pâstrescu = curăţi, v
 • pâstrit = cărăţit
 • pâstrit = curat
 • pâsturâ = hrană digerată din stomacul unui animal
 • pâsturmă = pastramă
 • pasu, pashi = pas
 • pâsuri = păs
 • patâ, pati = gâscă
 • patâ, pati = raţă
 • patâ, pati = talpă
 • pâtâlâmă = rest de marfă
 • pataloni = braţe, pe
 • pataloni = targă, în
 • pâtâreauâ = rafală de armă
 • pâtâreauâ = salvă de armă
 • pâtârescu = greşeală de tipar
 • pâtâritsâ = cârjă
 • patarocu, patarotsi = răţoi
 • pâtârzâtu = putrezit
 • pâtatâ = cartof
 • patatucu, patatutsi = palton
 • pataxenu, pataxenj = străin, total
 • pâtâxescu = drăcui, v
 • pâtâxiri = drăcuire
 • patcâ, patki = gâscă
 • patcâ, patki = raţă
 • pâteadzâ = lalea
 • pâtedzu = boteza, v
 • patera = tată
 • pateranu, paretanj = patriarh
 • pathimâ, pathimati = accident
 • pathimâ, pathimati = aventură
 • pathimâ, pathimati = încercare
 • pathimâ, pathimati = necaz
 • pathu, ? = afecţiune
 • pathu, ? = patos
 • pathu, ? = patos
 • pathu, ? = ranchiună
 • pathus, ? = afecţiune
 • pathus, ? = nenorocire
 • pathus, ? = patos
 • pathus, ? = ranchiună
 • pâtidzari = botezare
 • pâtidzâtoru = botezător
 • pâtidzatu = botezat
 • Pâtigiuni = Bobotează
 • pâtigiuni = botez
 • pâtiki = talpa de la războiul de ţesut
 • pâtiljeauâ = ascunziş
 • pâtiljeauâ = loc ascuns
 • pâtlicâ = cravată
 • pâtligeani = pătlăgea vânătă
 • pâtljeauâ = ascunziş
 • pâtljeauâ = loc ascuns
 • patni = ultima carte de joc
 • patocu, patoclji = răţoi
 • patonu, patonâ, patonj, patoani = conciliator
 • patonu, patonâ, patonj, patoani = conciliator
 • patonu, patonâ, patonj, patoani = pacifist
 • patos, ? = grajd
 • pâtrâhilji = patrafir
 • patriarhii, patriarhii = patriarhie
 • patriarhu, patriarhi = patriarh
 • patricu, patrits = patriarh
 • pâtridhâ = patrie
 • patriotu, patrioati, patriots, patrioati = compatriot
 • patriotu, patrioati, patriots, patrioati = prieten
 • pâtriţă = cârjă
 • patru = patru
 • patrudzăts = patruzeci
 • patrusprâdzatsi = patrusprezece
 • pâtsâri = păţire
 • pâtsâri, pâtsâri = pâţire
 • pâtsâri, pâtsâri = păţanie
 • pâtsâtu = păţit
 • pâtsâtu, pâtsâtâ, pâtsâts, pâtsâti = păţit
 • pâtsăascu = păţi, v
 • patu, pâtsâlji = chinui
 • patu, pâtsâlji = deveni
 • patu, pâtsâlji = frământa
 • patu, pâtsâlji = păţi
 • patu, paturi = etaj
 • patu, paturi = pat
 • patu, paturi = rând
 • pâtuljiu = ţarc
 • patumâ, patomati = etaj
 • patuna = nume dat câinilor cu labe mari
 • pâtunâ = talpă
 • pâtunjisiri = pardosire
 • pâtunjisitu = pardosit
 • pâtunjisscu = pardosi, v
 • patura = a patra
 • pâturi = nădragi
 • pâturicâ = tufiş
 • paturlu = al patrulea
 • paturu = patru
 • pâtusescu = pardosi, v
 • pâtusiri = pardosire
 • pâtusitu = pardosit
 • pâunu = păun
 • paunu, paunji = păun
 • pâvrii = groază
 • pâxescu = înceta, v
 • pâximadhi = pesmet
 • pâxiri = încetare
 • pâxiri = liniştire
 • payalea = agale
 • payalea = agale
 • payalea = domol
 • pâyanâ, pâyănji = poteră
 • pâyidhâ, pâyidz = cursă
 • pâyuru, pâyuri = bidon de rachiu
 • pâzari = oraş
 • pâzari = piaţă
 • pâzari = preţ
 • pâzari = târg
 • pâzari = târguială
 • pâzâripsescu = negocia, v
 • pâzâripsescu = tocmi, v
 • pâzâripsitu = negociat
 • pâzâripsitu = tocmit
 • pâzârlâki = negociere
 • pâzârlâki = târguială
 • pâzescu = păzi, v
 • pâziri = păzire
 • pâzitu = păzit
 • pâzvandu = paznic de noapte
 • pâzvanu = paznic de noapte
 • păparâ = bătaie
 • păparâ = papară - mâncare - pâine în zeamă
 • păpati = cartof
 • păstosescu = săra, v
 • păstriri = curăţenie
 • păstriri = curăţire
 • peaji = coajă
 • peaji = pieliţă
 • peanâ = aripă
 • peanâ = condei
 • peanâ = pană
 • peanâ di ocljiu = geană
 • peapini = pepene
 • pearâ = pară
 • peashti = peşte
 • peaticâ = batistă
 • peaticâ = cârpă
 • peaticu = petec
 • peatsâ = peliculă
 • peatsâ = pojghiţă
 • peci = fotă
 • peci = leapşa
 • peci = şorţ
 • pecnâ = pistrui
 • pecnâvosu = pistruiat
 • pecurâ = păcură
 • pedestru = pedestru
 • pedhevsescu = chinui, v
 • pedhimo = chin
 • pei = arvună
 • peki = da
 • pelâ = satin
 • pelaryu = mare - Marea Neagră
 • pelayu = mare - Marea Neagră
 • pelti = peltea - gel de fructe
 • pembi = trandafiriu
 • pen = până
 • pendâ = pogon
 • pendâ = prăjină - unitate de suprafaţă
 • pendicustaru = carte bisericească care ....
 • pengi = bănuţ de cercel
 • pengiu = bănuţ de cercel
 • penu = pană de împănat
 • penurâ = cui
 • penuricâ = cuiuţ
 • percâ = decât
 • percalâ = ţesătură de bumbac albă shi fină
 • perci = chică
 • perci = coamă de păr
 • perci = cositsă
 • perci = plete
 • perde = perdea
 • peregi = servitor pt oi
 • pergurâ = boltă de viţă
 • periculu = pericol
 • perieryii = curiozitate
 • perieryu = curios
 • perivoli = grădină
 • peronâ = cui
 • perpirâ = costum aurit
 • perpirâ = haine aurite
 • perpunâ = mac
 • peru = pară - fruct
 • peru = păr - de pe cap
 • peru = păr - pom
 • peru = pericardită exudativă - cancer la oi
 • peru, di = decât
 • perunâ = cui
 • peryea = decât
 • peryurâ = boltă de viţă
 • pescu = peşte
 • peshli = vestă
 • peshu = vestă
 • pestaru = oblânc din spatele şeii
 • pestrav = păstrăv
 • pestravâ = păstrăv
 • pestru = pestriţ
 • pestruvâ = păstrăv
 • pestruvu = păstrăv
 • petalâ = potcoavă
 • petâlaru = potcovar
 • peticâ = cârpă
 • peticu = petic
 • petsumâ = talpă de încălţăminte
 • peturi = tăiţei
 • peturiclji = potârniche
 • peturu = foaie de plăcintă
 • pezâ = batjocură
 • pezevenghiu = pezevenghi - şalatan, excroc ticălos
 • pheanu = pian
 • pheastru = bănuţ-agrafă de cosiţă
 • pheatacu = farfurie mică
 • pheatu = farfurie mică
 • pheshcâ = piersică
 • pi = contra
 • pi = după
 • pi = la
 • pi = pe
 • pi-anarya = încet
 • piatsâ = piaţă publică
 • piatu = farfurie
 • pic = picura, v
 • picâ = necaz
 • picâ = picătură
 • picâ = ranchiună
 • picâ = răzbunare
 • picâ = supărare
 • picari = picurare
 • picat = păcat
 • picatu = păcat
 • piceanu = om fără valoare
 • piceanu = secătură
 • pici = vagin
 • piciocu = boabă - în joc de copii
 • piciu = pici - mic copil
 • piciuru = fuior
 • picmezi = dulceaţă
 • picmezi = gem
 • picmezi = magiun
 • picnâ = mereu
 • picnâvosu = pistruiat
 • picnă = pistruiat
 • picnosu = dens
 • picnosu = des
 • picnosu = pistruiat
 • piculescu = îmblânzi, v
 • piculjiu = bani agonisiţi de bătrâni
 • picunjiu = bani
 • picurârashu = ciobănel
 • picurâreashti = ciobăneşte
 • picurârescu = păcurăresc
 • picurârilji = ciobănie
 • picurârlâki = ciobănie
 • picurâroanji = păstoriţă
 • picuraru = cioban
 • picuraru = păcurar
 • picuraru = păstor
 • picurâturâ = păstorie
 • picurâturâ = păstorime
 • picurescu = păcurăresc
 • picurlâki = ciobănie
 • picuroanji = păstoriţă
 • pidhayoyu = pedagog
 • pidhimo = chin
 • pidhimo = suferinţă
 • pidhimo = tortură
 • pidhipsescu = chinui, v
 • pidhipsiri = căznire
 • pidhipsiri = supliciu
 • pidhipsitu = căznit
 • pidhupinacu = covăţea cu capac
 • pidiki = arcan
 • pidilocu = glamnică - pt transport greutăţi pe cap
 • piducljeari = despăduchiere
 • piducljedzu = păduchi, a se umple de, v
 • piducljiosu = păduchios
 • piducljiu = păduche
 • piducljiu = păduche
 • pidzuljiu = prispă
 • pifilic = vârf
 • pifilicu = vărf
 • pifkiu = ulcior, gura mică a
 • pihavitsâ = lipitoare
 • pihi = cot
 • pihitsâ = năframă
 • pihlivânlâki = pehlivănie
 • pihlivanu = circar
 • pihlivanu = mucalit
 • pihlivanu = pehlivan
 • pihlivanu = şarlatan
 • pihmez = dulceaţă
 • pihmez = gem
 • pihmez = magiun
 • pihtii = piftie
 • pihtusescu = închega, v
 • pihtusiri = sâcâire
 • pihtusitu = cicălit
 • pijâ = prunc nebotezat
 • pijilinâ = pieliţă subţire
 • pilaf = pilaf
 • pilafi = pilaf
 • pilatu = îmbrăcat bine
 • pilatu = prezentabil
 • pileafi = pilaf
 • pilicanu = barză
 • pilicaru, pilicari = policar - degetul mare
 • piliciosu = pipernicit
 • pilicudhâ = aşchie
 • pilidari = ciripire
 • pilikidhâ = copertă de carte legată
 • pilikisescu = ciopli, v
 • pilikisiri = cioplire
 • pilikisitu = cioplit
 • pilipiscâ = fluieraş
 • pilisterâ = porumbel
 • pilisteru = porumbel
 • pilivuri = rug de munte
 • pilixescu = ciopli, v
 • pilixiri = cioplire
 • pilixitu = cioplit
 • pilixiturâ = cioplitură
 • piljeafi = pilaf
 • pilji = crestătură
 • piljiu = lăptucă
 • pilmunu = plămân
 • pilonjiu = amar
 • pilonjiu = pelin
 • pilpetu = mesteacăn
 • pilpisescu = descuraja, v
 • pilpisescu = dispera, v
 • pilpisii = disperare
 • pilpisiri = descurajare
 • pilpisitu = descurajat
 • pilpisitu = disperat
 • piltecu = peltic
 • pilushu = pluş
 • pimintu = pământ
 • pimnitsâ = pivniţă
 • pimtu = împins
 • pin = prin
 • pinacâ = tăbliţă de şcolar
 • pinacu = tăbliţă de şcolar
 • pinacuto = lopată de cuptor
 • pinakidhâ = copertă de carte legată
 • pinârishu = merişor, de
 • pindanâ = pătlagină - iarba oaiei
 • pindani = pătlagină - iarba oaiei
 • pindanicâ = pătlagină - iarba oaiei
 • pindânicâ = pătlagină - iarba oaiei
 • pindarâ = gologan
 • pindarâ = para
 • pindeartu = pâine binecuvântată
 • pindolirâ = galben de 5 lire
 • pinduricâ = cuiuţ
 • pindurniţă = post de observaţie
 • pindzeari = împingere
 • pindziri = împingere
 • pindzuru = brânci
 • pineshu = galben - monedă
 • pingeri = fereastră
 • pingheauâ = furculiţă
 • pingu = brânci
 • pingu = îmbrâncire
 • pingu = împinge, v
 • pinikidhâ = copertă de carte legată
 • pinitadhâ = bani datsi prietenilor la plecarea din sat
 • pinjisescu = făli, v
 • pinjisescu = lăuda pe sine, v
 • pinjisiri = lăudăroşenie
 • pintru = printre
 • pinurici = cuiuţ
 • pionelu = păun
 • pipercâ = ardei
 • piperu = piper
 • pipilescu = ucide, v
 • pipilitsâ = solniţă
 • pipiru = pipera, v
 • piponjiu = pepene galben
 • pir = pe
 • pirâ = flacără
 • pirâ = practică
 • pirâxescu = tachina
 • pirâxiri = deranjare
 • pirazmo = diavol
 • pirazmo = tentaţie
 • pircalâ = pânză olanda
 • pirdafi = mustrare aspră
 • pirdafi = perdaf - dojană
 • pirdahi = mustrare aspră
 • pirdahi = perdaf - dojană
 • pirde = perdea
 • pirde = perdea
 • pirdeshi = spaimă
 • pirdhicâ = potârniche
 • pirdhicu = pestriţ
 • pirdhicu = potârniche
 • pirdhicu, ou = ou încondeiat
 • pirdhucljeauâ = piedică
 • pireatsâ = isteţime
 • pirgacu = isteţ
 • pirgacu = perspicace
 • pirgurii = boltă de viţă
 • piricljiu = pericol
 • piriculu = pericol
 • piridari = ciripire
 • piridatu = ciripit
 • piridau = ciripi, v
 • piridharumu = neastâmpărat
 • pirifanji = mândrie
 • pirifânjilji = mândrie
 • pirifanu = mândru
 • pirindu = ajun
 • piringi = furculiţă
 • piriorizmo = restricţie
 • piripaki = nimicit
 • piripatu = plimbare
 • piripinacu = covăţea cu capac
 • piristasi = împrejurare
 • piristeru = porumbel
 • piriursescu = mărgini, v
 • piriursiri = limitare
 • piriursitu = limitat
 • pirize = dietă - regim
 • pirize = regim alimentar
 • pirkinde = provizoriu
 • pirkinde = zilier
 • pirmisu = basm
 • pirmithu = basm
 • pironji = furculiţă
 • pirosu = păros
 • pirpinacu = covăţea cu capac
 • pirpiritsâ = paparudă
 • pirpirunâ = fluture
 • pirpirunâ = mac
 • pirpirunâ = paparudă
 • pirpishoru = gingaş
 • pirpishoru = pomană
 • pirtsii = zestre
 • piru, pirâ, piri, piri = isteţ
 • piruclji = perucă
 • pirulji = furculiţă
 • pirumahu = năclad
 • pirunâ = furculiţă
 • pirunigâ = floare, specie de
 • pirunsescu = pironi, v
 • pirunsitu = pironit
 • pirushani = bucle, de păr
 • pirushani = cârlionţi
 • pirusheanâ = chipeşă
 • pirusheanâ = fată cu păr bogat
 • pirusheanâ = fată frumoasă
 • pirusheanâ = mândră
 • pirusheanâ = perucă
 • pirusheanâ = salbă de 7 galbeni peste frunte sub fes
 • pirushu = păr mic
 • pirustii = pirostrie
 • piruyi = furculiţă
 • pirvazâ = pervaz
 • pirvazi = pervaz
 • pirvulii = boltă de viţă
 • piryu = turn
 • piryurii = boltă de viţă
 • pisâ = doliu
 • pisâ = infern
 • pisâ = întuneric
 • pisâ = păcură
 • pisâ = pisică
 • pisâ = smoală
 • piscâ = fluieraş
 • piscalâ = ţeavă
 • piscârilji = pescărit
 • piscâroanji = pescăreasă
 • piscaru = pescar
 • piscâtranu = nenorocit
 • piscoplu = peştişor
 • piscu = merişor
 • piscu = nod
 • piscurâ = prescură
 • piscuri = prescură
 • piscuru = prescură
 • pishcimalu = prosop
 • pishcireauâ = peşteră
 • pishcireauâ = stâncă
 • pishikeru = şmecher
 • pishinu = cash
 • pishinu = numerar, bani
 • pishinu = peşin
 • pishinu = plata pe loc
 • pishkeshi = cadou
 • pishkiri = năframă
 • pishkiri = prosop
 • pishli = jaketă
 • pishli = vestă
 • pishlirosu = murdar
 • pishmani = căinţă
 • pishmânipsescu = căi, v
 • pishmânipsiri = căire
 • pishmânipsitu = căit
 • pishmanu = căit
 • pishnicâ = lipie
 • pishnicu = cuptoraş
 • pishpuredzu = şopti, v
 • pishtamalâ = prosop
 • pishtamalu = prosop
 • pishteamalu = prosop
 • pishteauâ = curea de haraşament - pe sub coada calului
 • pishtinâ = tescovină
 • pishtireauâ = peşteră
 • pishtireauâ = stâncă
 • pishtolâ = pistol
 • pishtulicâ = pistol mic
 • pisimu = sărbătoare, de
 • pisimu = solemn
 • piskesi = cadou
 • piskisescu = dărui, v
 • piskisiri = dăruire
 • piskisitu = dăruit
 • piskiuli = canaf - ciucure
 • piskiuli = ciucure
 • piskiuli = fundă
 • piskiuli = moţ
 • pismâ = invidie
 • pisnicâ = lipie
 • pispeatsâ = şiretenie
 • pispilescu = presăra, v
 • pispiliri = presărare
 • pispilitâ = plăcintă de mălai
 • pispilitu = presărat
 • pispu = şiret
 • pistalji = păstaie
 • pistari = samar, traversă de
 • pistaru = oblânc
 • pisteauâ = curea de haraşament - pe sub coada calului
 • pisti = credinţă
 • pisti = dincolo de
 • pisti = în timpul
 • pisti = peste
 • pistili = bătaie grea
 • pistimali = şorţ
 • pistimenu = credincios
 • pistipsescu = cred
 • pistipsescu = crede, v
 • pistipsiri = credere
 • pistipsitu = crezut
 • pisto = credincios
 • pistuhorisi = retragere
 • pistulii = scrisoare
 • pistupsescu = crede, v
 • pisuridzâ = jumări
 • pisurudâ = jumări
 • pisusescu = cătrăni, v
 • pisusescu = smoli, v
 • pisusiri = cătrănire
 • pisusitu = nenorocos
 • pisuzâ = acar - cutie cu ace
 • pitâ = plăcintă
 • pitaciu = cerşetor
 • pitaki = zmeu de hârtie
 • pitâlaru = potcovar
 • pitâloyu = glamnică - pt transport greutăţi pe cap
 • pitâludhâ = fluture
 • pitaluryâ = fluture metalic de cămaşă
 • pitâroanji = plăcintă mare
 • pitavrâ = şindrilă
 • piteauâ = cheag
 • pithari = vas de lut cu 2 toarte
 • pithiu = gura mică a ulciorului
 • pitiroanji = plăcintă mare
 • pitishinâ = membrană
 • pitishinâ = pieliţă
 • pitligeanâ = pătlăgea vânătă
 • pitmezi = dulceaţă
 • pitmezi = gem
 • pitmezi = magiun
 • pitrâhilji = patrafir
 • pitrayi = şindrilă
 • pitreacâ = însoţire
 • pitreatsiri = petrecere pe cineva
 • pitreatsiri = trimitere
 • pitrecu = însoţi, v
 • pitrecu = petrece una peste alta, v
 • pitrecu = plia, v
 • pitrecu = trimite, v
 • pitricâ = pietricea
 • pitricutu = însoţit
 • pitricutu = pliat
 • pitricutu = trimis
 • pitriki = fâşie de fuior
 • pitrishinâ = fâşie de fuior
 • pitritseari = petrecere pe cineva
 • pitritseari = trimitere
 • pitritu = erete
 • pitritu = mândru
 • pitroanji = plăcintă mare
 • pi-tru = prin
 • pitrumsu = străpuns
 • pitrumtu = pătruns
 • pitrumtu = penetrat
 • pitrundari = pătrundere
 • pitrundatu = străpuns
 • pitrundeari = pătrundere
 • pitrundiri = pătrundere
 • pitrundu = fora, v
 • pitrundu = găuri, v
 • pitrundu = pătrunde, v
 • pitrundu = străbate, v
 • pitrundzeari = pătrundere
 • pitruniclji = potârniche
 • pitrupilji = epitropie
 • pitrupu = epitrop
 • pitrusescu = apăsa, v
 • pitrusescu = presa, v
 • pitrusiri = apăsare
 • pitrusiri = presare
 • pitruzahari = zahăr candel
 • pitsetâ = şervet
 • pitsindzinâ = pecingine
 • pitsusescu = pingelui, v
 • pitsusiri = pingeluire
 • pitsusitu = pingeluit
 • pitu = prin
 • pitu = prin
 • pituljiu = culcuş
 • pituminâ = zburător
 • pituminu = zburător
 • pituriclji = potârniche
 • pituridhâ = mătreaţă
 • pituriki = potârniche
 • piturniclji = potârniche
 • pituroanji = plăcintă de foi
 • piunaru = păun
 • piuvitsâ = lipitoare
 • pivonjiu = pârâu
 • pivulu = pitic
 • pixari = merişor
 • pixu = merişor
 • piyadhi = puţ
 • pizescu = păzi, v
 • pizgâ = şuerătură de vapor
 • pizitu = păzit
 • pizivinglîki = infamie
 • pizivinglîki = pezevenglîc
 • pizmâ = pizmă
 • pizmusescu = invidia, v
 • pizmusescu = pizmui, v
 • pizmusiri = invidie
 • pizmusiri = mâniere
 • pizmusitu = invidiat
 • pizmusitu = înfuriat
 • pizovulu = năvod
 • pizuescu = bate joc, v
 • pizuiaricu = batjocoritor, care îşi bate joc
 • pizuiri = batjocură
 • pizuiri = bătaie de joc
 • pizuitoru = batjocoritor, care îşi bate joc
 • pizuljiu = prispă
 • pizurâ = infanterie
 • placeanu = turtit
 • plâciutatu = turtit
 • plâciutedzu = turti, v
 • plâciutosu = turtit
 • plâciuturâ = turtire
 • placu = plăcea, v
 • placumâ = greutate stomacală
 • placuto = lopată de cuptor
 • pladâ = tavă
 • pladea = pieziş
 • pladhâ = farfurie de alamă
 • plahurcu = bleg de urechi
 • plainâ = de-a curmezişul
 • plainâ = oblic
 • plaiu = plai
 • plâmânâ = plămân
 • plaminâ = flacără
 • plâmtu = plâns, plânsă
 • plâmunâ = plămân
 • plânâsescu = amăgi, v
 • plânâsescu = înşela, v
 • plândzeari = plângere
 • plânescu = amăgi, v
 • plânescu = înşela, v
 • plangâ = pafta
 • plângaciu = jalnic
 • plângu = plânc
 • plângu = plânge, v
 • plângurosu = jalnic
 • plângutu = plânge, v
 • plângutu = plânset
 • plânipsescu = amăgi, v
 • plânipsescu = amăgi, v
 • plânipsescu = înşela, v
 • plânipsescu = înşela, v
 • plâniri = amăgire
 • plâniri = înşelare
 • plânitu = amăgit
 • plânitu = înşelat
 • plânjearu = plângăcios
 • plântari = împlântare
 • plântari = înfigere
 • plântari = plantare
 • plântatu = împlântat
 • plântu = împlânta, v
 • plântu = înfige, v
 • planu = amăgitor
 • planu = plan
 • plapumâ = plapomă
 • plârii = pâlnie
 • plasâ = neam
 • plasâ = pală
 • plasâ = reţea
 • plâsari = turtire
 • plâsatu = creat
 • plâsatu = turtit
 • plâsâturâ = burtă
 • plâsâturâ = secătură
 • plascâ = cartuşiere
 • plâscânami = plesnitură
 • plâscânescu = crăpa, v
 • plâscânescu = detuna
 • plâscânescu = detuna, v
 • plâscânescu = plesni, v
 • plâscânescu = plesni, v
 • plâscânescu = trânti, v
 • plâscâniri = plesnire
 • plâscânitu = plesnit
 • plâscari = tumoare
 • plascu = pleosc - palmele
 • plâsedzu = crea, v
 • plâsedzu = plăsmui, v
 • plâsedzu = turti, v
 • plâshii = bucată
 • plasi = făptură
 • plasi = lume
 • plasi = natură
 • plasmâ = rudă
 • plastoyrafii = falsificare
 • plastoyrafii = plasoyrafie
 • plastoyrafu = falsificator
 • plastoyrafu = plastograf - falsificator
 • plasturu = plasture
 • platâ = plată
 • plâtânami = platani mulţi
 • plâtâneu = platan mic
 • plâtanicu = platan mic
 • platanu = platan
 • plâtari = protecţie
 • plâtari = spată
 • plâtari = spate
 • plâtari, plâtări = omoplat
 • plâtari, plâtări = spate
 • plâtârosu = spătos
 • plâtescu = plăti, v
 • plâticâ = plătică
 • plâtiri = plătire
 • plâtitsâ = grâu, specie
 • plâtitsâ = scândurică
 • platonu, omu = chipeş
 • plâtseari = plăcere
 • plâtsintâ = plăcintă dulce
 • plâtunu = cerb
 • plâturâ = haită
 • plâvântatu = pete roşii, cu
 • plâvântedzu = păta cu roşu, v
 • plâvucu = pământ argilos
 • plazmâ = făptură
 • plazu = călcâi
 • plazu = talpă
 • plăciusescu = turti, v
 • plăciutari = turtire
 • plea = mai
 • pleacicâ = bagaj
 • pleagâ = rană
 • pleami = obişnuinţă
 • pleamnitsâ = pivniţă
 • pleangu = plânge, v
 • pleantsâ = grajd
 • pleantsâ = grajd
 • pleantsâ = grajd
 • pleashcâ = pleaşcă
 • pleashcâ = pradă
 • pleashcagiu = borfaş
 • pleati = plete
 • pleavnitsâ = pivniţă
 • plecu = apleca, v
 • plecu = pleca, v
 • plicari = plecare
 • plicâtoari = oaie de muls
 • plicatu = plecat
 • pliciosu = turtit
 • plicitosu = turtit
 • plictisescu = plictisi, v
 • plicu = plic
 • plicu = plic
 • pliguescu = răni, v
 • pliguiri = rănire
 • pliguitu = rănit
 • plihtumâ = piftie
 • plimatco = confesor
 • plimirâ = inundaţie
 • plimunu = plămân
 • plinu = plin
 • pliofcâ = pocnitoare
 • pliopu = plop
 • plirufurii = informaţie
 • plirufurisescu = informa, v
 • plirufurisiri = informare
 • plirufurisitu = informat
 • plirufursescu = informa, v
 • plirutusescu = răci la plămân, v
 • plisadhâ = pară
 • plisatu = turtit
 • pliscu = merişor - pom
 • pliscutâ = palmă
 • pliscutâ = palmă
 • plitcu = adânc puţin
 • plitencâ = cosiţă
 • plitescu = împleti, v
 • plitescu = urzi, v
 • plithari = chirpici
 • plithizmo = mulţime
 • plitsâ = puică
 • pliumbu = glonte
 • plivescu = plivi, v
 • plivircescu = răci la plămân, v
 • plivitu = pleurezie
 • plivricescu = răci la plămân, v
 • plivriciri = răcire la plămân
 • plivricitu = răcit la plămân
 • plivritu = pleurezie
 • plivritusescu = răci la plămân, v
 • plivucu = pâine necoaptă
 • plixii = plictiseală
 • pliyii = rană
 • pliyitu = pleurezie
 • pliyuescu = răni, v
 • pliyuiri = rănire
 • pliyuitu = rănit
 • pliyusescu = răni, v
 • pljeacâ = moş
 • pljeacicâ = bagaj
 • pljeahurcu = bleg de urechi
 • pljeamitsâ = grajd
 • pljeandzâ = şopron
 • pljeantsâ = şopron
 • pljeashcâ = pleaşcă
 • pljeashcâ = pradă
 • pljeashcagi = borfaş
 • pljeashcagi = jefuitor
 • pljioru = plug, parte a
 • pljitsâ = puică
 • pljiumbâ = glonte
 • pljiumbu = glonte
 • ploaci = ardezie
 • ploaci = dală de piatră
 • ploaci = lespede
 • ploaci = mormânt
 • ploaci = pafta
 • ploaci = placă
 • ploai = ploaie
 • ploascâ = ploscâ
 • plocu = gard
 • plodu = mulţime
 • plopu = plop
 • ploscâ = ploscă
 • plucicâ = ardezie mică
 • plucicâ = dală de piatră mică
 • plucicâ = lespede mică
 • plucicâ = placă mică
 • plucusescu = năpădi, v
 • plucusescu = presa, v
 • plucusiri = presare
 • plucusitu = presat
 • plugu = plug
 • pluinâ = ploaie măruntă
 • pluiosu = ploios
 • pluireadzâ = ploua, v
 • pluirosu = ploios
 • plumbâ = glonte
 • plumbu = glonte
 • plumoni = plămân
 • plup = plop
 • plupu = plop
 • pluscukescu = stropi, v
 • pluscutâ = băşică
 • pluscutescu = stropi, v
 • pluscutiri = stropire
 • pluscutitu = stropit
 • pluvucu = pâine necoaptă
 • pnacuto = lopată de cuptor
 • pnevmâ = spirit
 • po = da
 • poahâ = mreajă
 • poahâ = pingea
 • poalâ = şorţ
 • poamâ = fruct
 • poarcâ = poarcă
 • poartâ = poartă
 • poati = poate
 • pociu = copil
 • pociu = ulcior
 • pocroavă = covor din lână de capră
 • podhimâ = încălţăminte
 • podidiri = podidire
 • pofki = floricele de porumb
 • pofki = mofturi
 • pogoru = jos, în
 • pointsâ = ţăst
 • polcâ = polcă
 • poli = oraş
 • polieleu = candelabru
 • poliloyii = vorbărie
 • poliloyu = vorbăreţ
 • polimu = război
 • pomeanu = colivă
 • pomeanu, pumeani = colivă
 • pomeanu, pumeani = pomană
 • pomu = fruct
 • pomu = pom fructifer
 • ponciu = pumn, lovitură de
 • pondâ = pneumonie
 • pondu = blestemat
 • pondu = pustiu
 • pondu = solitar
 • pondzâ = ţăst
 • poniru = şiret
 • ponjitsâ = ţăst
 • pontsâ = ţăst
 • ponu = durere
 • ponu = suferinţă
 • popâ = ghete
 • popâ = preot
 • poplu = popor
 • populu = popor
 • popurdhâ = pufai, soi de ciupercă
 • porcu = porc
 • poricu = piele de cârpit pantofi
 • pornicu = piele de cârpit pantofi
 • portafelu = portofel
 • portu = conduce, v
 • portu = conduită
 • portu = costum
 • portu = port - costum
 • portu = port naval
 • portu = purta, v
 • portu = transporta, v
 • poru = vad
 • poshi = batic
 • poshi = voal
 • poshtâ = poştă
 • postâ = poştă
 • postimâ = abces
 • postimâ = tumoare
 • potâ = ulcică
 • potanâ = pod de casă
 • potani = grindâ
 • potanu = pod de casă
 • poterâ = poteră
 • potocu = potop
 • potu = învinge, v
 • potu = putea, v
 • potu, nu = bolnav a fi, v
 • prâcâzonu = brăcinar
 • prâcâzonu = brăcinar
 • pracicâ = nuia mică
 • practikii = practică
 • pradâ = pradă
 • pradu = prăda, v
 • pragu = prag
 • prâharu = molatic
 • prâhtisescu = abandona, v
 • prâhtisescu = părăsi, v
 • prâhtisitu = abandonat
 • prâhtisitu = părăsit
 • prâmâtaru = comerciant
 • prâmâtaru = negustor
 • prâmâteftu = comerciant
 • prâmâteftu = negustor
 • pramatico = duhovnic
 • prâmatico = duhovnic
 • prâmâtii = marfă
 • prâmâtlâki = negustorie
 • prându = prânzi, v
 • prândzâri = prânzire
 • prândzâtu = prânzit - care a prânzit
 • prândzăscu = prânzi, v
 • prândzu = prânz
 • prândzu = prânzi, v
 • prangâ = cătuşe
 • prangâ = lanţuri
 • prânoamâ = poreclă
 • prapâ = iute
 • prâpâdescu = prăpădi, v
 • prâpâdiri = prăpădire
 • prâpâditu = prăpădit
 • prâpsescu = supraveţui
 • prâpsitu = gătit
 • prasatu = praz, mâncare de
 • prascâ = caisă
 • prâscari = tumoare
 • prâscutescu = stropi, v
 • prâshescu = prăşi, v
 • prashti = praştie
 • prâshtinâ = drojdie de struguri
 • prâstânescu = îndopa, v
 • prâstuescu = împrăştia, v
 • prâstuescu = răspândi, v
 • prâsturâ = burtă
 • prâsturâ = secătură
 • praşu = praz
 • pravatos = tare, glas
 • pravatos = zgomotos
 • prâvatos = tumoare
 • pravdâ = animal
 • pravdâ = dobitoc
 • prâvdicâ = animal mic
 • prâxescu = educa bine, v
 • praxi = purtare
 • prâxiri = educare bună
 • prâxitu = ebucat bine
 • prâzgu = lapte, crema lui
 • prâzneauâ = iarbă multă, specie de
 • pră = ban
 • pre = pe
 • preacanu = pipernicit
 • preaclji = pereche
 • preacnâ = pistrui
 • preagu = prag
 • preangu = pipernicit
 • preashu = praz
 • preasinji = păresimi
 • preasinji = post crestinesc
 • preaspâ = prispă
 • preasu = praz
 • preaznâ = iarbă, specie de
 • predâ = muncă febrilă
 • prefâ = joc de cărţi - prefă
 • preftu = preot
 • preftu = preot
 • prepsescu = cadra, v
 • prepsescu = trebui, v
 • prepu = aspect
 • prepu = înfăţişare
 • preshcavu = nebun în comportament
 • preshcavu = violent
 • prezâ = priză de tutun
 • prezvitu = bătrân
 • pri = pe
 • pri = prea
 • pri anarga = încet
 • pri-adaru = reface, v
 • pri-adunu = restrânge
 • pri-aleadziri = alege prea, v
 • pri-avutu = prea bogat
 • pri-ayalea = agale
 • pricâ = zestre
 • pri-câdeari = implorare
 • pri-câdeari = rugăminte
 • pri-câdeari = solicitare
 • pri-cadu = implora, v
 • pri-cadu = ruga prea, v
 • pricalâ = pânză olanda
 • pri-cându = când, de pe
 • pri-că = decât
 • prici = fiară
 • prici = jivină
 • pri-coatsiri = coace prea, v
 • pricunoashtiri = recunoaşte, v
 • pricupsescu = îmbogăţi, v
 • pricupsescu = pricopsi, v
 • pri-curmu = înceta, v
 • pri-curmu = întrerupe, v
 • pri-curmu = opri, v
 • pri-curmu = suspenda, v
 • pridâciuni = jaf
 • pridâciuni = prădăciune
 • pri-dau = capitula, v
 • pri-dau = depune, v
 • pri-dau = înmâna, v
 • pri-dau = livra, v
 • pri-dau = preda, v
 • pri-dau = trăda, v
 • priepu = aspect
 • priepu = înfăţişare
 • pri-facu = face prea, v
 • pri-facu = metamorfoza, v
 • pri-facu = modifica, v
 • pri-facu = preface, v
 • pri-facu = renova, v
 • pri-facu = simula, v
 • pri-facu = transforma, v
 • priftami = cler
 • priftami = preoţime
 • prifteasâ = preot, soţia lui
 • prifteasâ = preoteasă
 • priftescu = clerical
 • priftescu = popesc
 • priftescu = preoţesc
 • priftsâlji = preoţie
 • prighiosu = dedesubt
 • prighiosu = jos, de
 • pri-giudicatâ = rejudecată
 • pri-giudicu = rejudeca, v
 • prigiuru = complota, v
 • prigiuru = conjura, v - jura insistent
 • prigiuru = implora, v
 • prigiuru = jura solemn, v
 • pri-hearbiri = fierbe prea, v
 • priimnari = plimbare
 • priimnari = promenadă
 • priimnu = plimba, v
 • prikinde = zilier
 • pri-laiu = negru prea
 • pri-laiu = periculos prea
 • pri-largu = departe, de
 • pri-largu = indirect
 • prilingu = prelung
 • prima = foarte bine
 • pri-mâcu = mânca prea, v
 • primansusu = abundent
 • primansusu = inutil
 • primansusu = prisos
 • primansusu = superfluu
 • primansusu = surplus
 • primâvearâ = primăvară
 • primnu = plimba, v
 • primtu = mândru
 • primuvearâ = primăvară
 • prin = prin
 • princâ = capcană
 • princâ = cursă
 • prindeari = potrivire
 • prindeari = trebuire
 • prindi = trebuie, v
 • prindiri = potrivire
 • prindiri = trebuire
 • prindu = ajun
 • prindu = ajun
 • prindu = ajun, ân
 • prindu = dospi aluat, b
 • prindu = înţelege, v
 • prindu = prinde, v
 • pringâ = capcană
 • pringâ = cursă
 • pringâ = lângă
 • prinodu = articulaţie
 • prinodu = încheietură
 • printrâ = printre
 • printsu = prinţ
 • prioni = fierăstrău
 • prioni = joagăr
 • pripilitsâ = prepeliţă
 • pripodhâ = ciorap
 • pripodi = ciorap
 • pripsescu = cadra, v
 • pripsescu = da bine, v
 • pripsescu = sta bine cuiva, v
 • pripsescu = trebui, v
 • pripsitu = elegant
 • pripsitu = manierat
 • pripsitu = prezentabil
 • pripuneari = presupunere
 • pripuniri = presupunere
 • pripunu = bănui, v
 • pripunu = propune, v
 • pripusu = bănuială
 • pripusu = presupus
 • Priru = Aprilie
 • priscari = tumoare
 • prishidescu = saluta, v
 • prishtinâ = drojdie de struguri
 • prisinadhâ = verdeaţă
 • prisini = prisnel - partea inferioară de la fus
 • prisini = scripete
 • pristânâsescu = îndopa
 • pristânescu = îndopa
 • pristaneu = silă, în
 • pristi = peste
 • pristinisescu = îndopa
 • pristinisiri = grabă
 • pristuiri = împrăştiere
 • pristuitu = risipit
 • prisuprâ = deasupra
 • pritsii = zestre
 • pritu = prin
 • privatos = tare, glas
 • privedu = etala, v
 • privedu = găti, v
 • privedu = prevedea, v
 • privegljiu = priveghea, v
 • privideari = dichisire
 • privideari = etalare
 • privideari = gătire - haine
 • privideari = prezentabilitate
 • privideari = prezentare bine
 • prividzutu = dichisit
 • prividzutu = etalat
 • prividzutu = gătit - haine
 • prividzutu = prezentabil
 • privigljeari = priveghere
 • privigljeatu = privegheat
 • proacâ = cui de încălţăminte
 • proanji = puroi
 • proashti = praştie
 • proaspitu = proaspăt
 • prodhrom = precursor
 • prodhu = progres
 • proeresi = intenţie
 • proesto = prezident
 • profc = soc
 • prohiru = îndemână, la
 • prohumâ = dig
 • proiu = puhoi de apă
 • proiu = torent
 • prokiu = cui de încălţăminte
 • prokiu = primi, v
 • prologu = ou fără găoace
 • pronjiu = chin
 • pronjiu = puroi
 • pronjiu = suferinţă
 • pronomiu, pronomii = privilegiu
 • proodh = progres
 • propatoru = străbun
 • propayandâ = propagandă
 • proscomidhii = sacrificiu
 • proscutu = strop
 • proseacu = cerşetor
 • prosefhii = rugăciune
 • prosfaljiu = productul oilor - lapte, lână
 • prosfayiu = papară, specie de
 • prosfingu = refugiat
 • proskiru = temporar
 • prostih = prost
 • prostih = valoare, fără
 • prostu = picioare, în
 • prosupâ = faţă
 • prosupu = faţă
 • prosyalu = lapte, crema lui
 • prota = întâi
 • protestu = protest
 • prothesmii = termen
 • prothimii = promptitudine
 • prothimu = gata
 • prothimu = pregătit
 • prothimu = serviabil
 • protu = fruntaş
 • protu = prim
 • protu = primul
 • prour = noapte, de cu
 • provâ = dovadă
 • provâ = probă
 • provatos = tare, glas
 • provatos = zgomotos
 • proyonu = copil vitreg
 • proyonu = vitreg copil
 • proyramâ = program
 • prozgalu = lapte, crema lui
 • prucletu = încăpăţânat
 • pruclitii = încăpăţânare
 • prucukii = pricopseală
 • prucukii = profit
 • prucukii = progres
 • prucupsescu = pricopsi, v
 • prucupsiri = procopsire
 • prucupsitu = procopsit
 • prucuyitsâ = pojar
 • prucuzunâ = brăcinar
 • prudari = trădare
 • prudatu = trădat
 • prudau = trăda, v
 • prudhipsescu = progresa, v
 • prudhipsiri = progresare
 • prudhipsitu = progresat
 • prudhotu = trădător
 • prudhusescu = trăda, v
 • prudhusii = trădare
 • prudhusiri = trădare
 • prudhusitu = trădat
 • prufitii = profeţie
 • prufitipsescu = profetiza
 • prufitipsescu = profeţi, v
 • prufitipsiri = profetizare
 • prufitipsitu = profetizat
 • prufitu = profet
 • pruftusescu = ajunge să...v
 • pruftusescu = apuca să..., v
 • pruftusescu = avea timp să.., v
 • pruhavu = buhav
 • pruhuyitsâ = pojar
 • prumuvearâ = primăvară
 • prumuvirescu = primăvăratic
 • prunâ = corcoduşă
 • prunami = corcoduşe multe
 • prunjeari = puroiere
 • prunjearu = puroios
 • prunjeatu = puroiat
 • prunjedzu = puroia, v
 • prunjiosu = puruios
 • prunu = corcoduş
 • pruscukescu = stropi, v
 • pruscukiri = stropire
 • pruscukitu = stropit
 • pruscutescu = împroşca, v
 • pruscutescu = stropi, v
 • pruscutiri = împroşcare
 • pruscutiri = stropire
 • pruscutitâ = plăcintă stropită cu brânză
 • pruscutitu = împroşcat
 • pruscutitu = stropit
 • prushtinâ = drojdie de struguri
 • prusopi = prosop
 • prusufhii = rugăciune
 • prusupidhâ = mască
 • prusvulii = insultă
 • prusvulisescu = insulta, v
 • prusvulsiri = insultare
 • prutami = notabili mulţi
 • prutarcu = născut primul
 • prutarcu = primul născut
 • prutestu = protest
 • pruthimisescu = prefera, v
 • prutid = putred
 • prutimisescu = prefera, v
 • prutimisi = preferinţă
 • prutimsiri = preferare
 • prutimsitu = preferat
 • prutusinghilu = protosinghel - grad monahal
 • pruvedu = etala, v
 • pruvedu = găti, v
 • pruvedu = prevedea, v
 • pruvideari = prevedere
 • pruxinilji = peţire
 • pruxinilji = peţitorie
 • pruxinisescu = peţi, v
 • pruxinitu = peţitor
 • pruxinsiri = peţire
 • pruxinsitu = peţit
 • pruyomi = copil vitreg
 • pruyomi = vitreg copil
 • pruzumi = pipernicit
 • psalmo = psalm
 • psâlsescu = psălmui, v
 • psâlsiri = psălmuire
 • psâlsitu = psălmuit
 • psâltikii = psalmodie
 • psâltiri = psaltire - cartea psalmilor
 • psâltisescu = psălmui, v
 • psaltu = psalt - cântăreţ în strană
 • psânacu = mărunţel
 • psânami = puţinătate
 • psânari = diminuare
 • psânari = împuţinare
 • psânari = reducere
 • psandhâ = rogojină
 • psânedzu = diminua, v
 • psânedzu = împuţina, v
 • psânedzu = reduce, v
 • psâniri = împuţinare
 • psânu = puţin
 • psaricu = brumăriu
 • psaru = cal sur
 • psaru = sur - gri
 • psaruvotan = iarbă de prins peşti
 • psathâ = rogojină
 • psaut = psalt - cântăreţ în strană
 • pseftu = calitativ prost
 • pseftu = mincinos
 • psemâ = minciună
 • psifii = briceag
 • psifisescu = vota, v
 • psifu = vot
 • psihuharti = pomelnic
 • psihupedhu = adoptat copil
 • psihupedhu = copil adoptat
 • psihupedhu = copil de suflet
 • psimatearu = mincinos
 • psirudhâ = pastă făinoasă prăjită
 • psiruvotan = iarbă de prins peşti
 • psito = friptură
 • psofu = mortalitate de animale
 • psohiu = mort, animal
 • psorâ = râie
 • psulisescu = psălmui, v
 • psumâ = brutar
 • psuni = cumpărătură
 • psuni = provizii
 • psunisescu = aproviziona, v
 • psunsiri = aprovizionare
 • psunsitu = procurat
 • psuryearu = râios
 • psusescu = muri, v
 • psusiri = murire
 • psusitu = mort
 • psuthii = cuţit
 • psuthimi = hoit
 • pteari = putere
 • ptsânu = puţin
 • ptutu = puternic
 • puceami = olărie
 • pucearu = olar
 • pucicu = ulcioraş
 • pudeao, pudei = poală
 • pudeao, pudei = şorţ
 • pudhâritsâ = talpă la război
 • pudhimatâ = încălţăminte
 • pudhrashu = oi cu picioare albe
 • pudhumatâ = încălţăminte
 • pudhunaru = crac de pantalon
 • pudhuritsâ = talpă la război
 • pudhyeauâ = poală
 • pudhyeauâ = şorţ
 • pudidescu = podidi
 • pudrumi = pesteră
 • pufcâ = floricele de porumb
 • pufcâ = mofturi
 • pufcagi = floricele care vinde
 • pufcagi = vânzător de floricele
 • pugaci = lipie
 • pugudescu = întâmpla, v - caz fericit
 • pugudescu = nimeri, v
 • pugunicu = ospăţ a treia zi de la naşterea micului
 • pugunicu = turtă-plăcintă
 • puh, puhuri = fulg
 • puhav = livid
 • puhâvrusitu = buhăit
 • puho = nor de praf
 • puiatâ = streaşină
 • puiljiu = pui
 • puitescu = angaja , v
 • puitiri = angajare
 • puititu = tocmit
 • puituescu = angaja, v
 • pulbirami = prăfărie
 • pulbiri = praf
 • pulbiri = pulbere
 • pulcusescu = apăsa, v
 • pulcusescu = presa, v
 • puleacu = pândar
 • puleacu = paznic
 • puleacu = păzitor
 • puleanu = ciomag
 • pulicaru = policar - degetul mare
 • pulieleu = candelabru
 • pulimsescu = război, v
 • puliticâ = politică
 • pulitii = oraş
 • pulitii = oraş
 • pulitikii = politeţe
 • pulitipsescu = civiliza, v
 • pulitipsiri = civilizare
 • pulitipsitu = civilizat
 • pulitsâ = poliţă
 • pulitsă = poliţist
 • pulitsu = poliţist
 • pulitu = orăşean
 • puljeacu = pândar
 • puljeacu = paznic
 • puljeacu = păzitor
 • puljeanâ = loc viran
 • puljeanâ = poiană
 • puljeanu = ciomag
 • Pulji = Cloşca cu pui - constelaţie
 • pulji = puică
 • puljicâ = puică
 • puljilu picuraru = ciocârlan
 • puljishoru = puică
 • puljiu = pasăre
 • puljiu = pui
 • puljiu = timbru poştal
 • puljiu di noaptea = liliac - animal
 • pulmu = pumn
 • pulmunâ = plămân
 • pulpâ = pulpă
 • pulpâ = pulpă
 • pulpariu = pulpă mare
 • pulpariu = pulpe multe
 • pulpetu = mestecăniş
 • pulposu = pulpos
 • pultânitsâ = cositsă
 • pultari = spate
 • pultari, pultări = spate
 • pultari, pultări = spate
 • pultârosu = spătos
 • pultunitsâ, pultunitsâ = cosiţă
 • pulurâ = postav gros
 • pulviri = praf
 • pulviri = pulbere
 • pumânicâ = mănuşe
 • pumeanu = colivă
 • pumeanu, pumeani = colivă
 • pumeanu, pumeani = pomană
 • pumetu = pomet - obraz
 • pumhi = pod - punte
 • pumhi = punte - pod
 • puminii = comemorare
 • puminii = parastas
 • pumoarâ = aiureală
 • pumoarâ = coşmar
 • pumoarâ = coşmar
 • pumoarâ = sminteală
 • pundaturu = blestemat
 • pundescu = pustii, v
 • pundii = pustiu
 • pundiri = pustiire
 • pundixescu = pustii, v
 • pundixiri = pustiire
 • pundixitu = pustiit
 • punduxescu = pustii, v
 • pundzâ = testicole
 • pundziri = junghi
 • puneauâ = furculiţă
 • pungâ = pungă
 • pungaru = geantă din piele
 • punghitsâ = pungutsă
 • pungi = pod - punte
 • pungi = punte - pod
 • puniripsescu = viclenii a face, v
 • puniripsitu = viclenit
 • punirou = perfid
 • punirou = viclean
 • punte = pod - punte
 • punte = punte - pod
 • puntu = pont
 • pupâ = pruncuţă
 • puparâ = papară, specie de
 • pupâzâ = pupăză
 • puplu = popor
 • puponjiu = pepene galben
 • puponjiu = pepene galben
 • puponjiu = sâmbure
 • pupsescu = ânceta, v
 • pupsescu = înceta, v
 • pupu = prunc
 • pupugi = cizmar
 • pupuiri = aolire - de la aoleu
 • pupujeu = pasăre - specie de
 • pupuljiu = leoarcă
 • pupulu = bebeluş
 • pupulu = mulţime
 • pupulu = popor
 • pupurisescu = snopi în bătaie, v
 • pupusescu = poposi, v
 • pupushi = păpuşă
 • puputsâ = pantof
 • pupuzâ = pupăză
 • puravâ = cort
 • purcâreadzâ = porc - loc pt
 • purcâreatsâ = porc - loc pt
 • purcaru = porcar
 • purcaryio = cocină
 • purcupsescu = pricopsi, v
 • purcuyitsâ = pojar
 • purdhascalu = dascăl belfer
 • purdhecicâ = spaimă
 • purdhucalji = portocală
 • purdhucljeauâ = piedică
 • pureauâ = poală
 • pureauâ = şorţ
 • pureauâ = vad
 • puricami = purici mulţi
 • puricu = purice
 • purii = piatră poroasă
 • purindâ = mâncare de post
 • purindu = mânca de dulce, v
 • purindu = mânca puţin v
 • purindu = post - care nu ţine
 • purintari = gustare
 • purintari = post a nu mai ţine, v
 • purintatu = post care nu ţine
 • purinteatsâ = mâncare de dulce
 • purintu = mânca de dulce, v
 • purintu = mânca puţin v
 • purintu = păgân, turc
 • purintu = post - care nu ţine
 • purintu = turc, păgân
 • puripsescu = subzista, v
 • puripsescu = supravieţui, v
 • purmunâ = plămân
 • purnâ = corcoduşă
 • purnâreauâ = corcoduşe multe - loc cu
 • purnari = arbust spinos
 • purnescu = începe, v
 • purnilji = desfrâu
 • purnjescu = porni, v
 • purnjiri = pornire
 • purnu = corcoduş
 • purnu = lasciv
 • purpodi = ciorap
 • purtarcu = născut primul
 • purtarcu = primul născut
 • purtari = purtare
 • purtaricu = născut primul
 • purtaricu = primul născut
 • purtaru = portar
 • purtaticu = atitudine
 • purtaticu = conduită
 • purtaticu = port
 • purtaticu = ţinută
 • purtatu = purtat
 • purteacâ = nuia
 • purtecâ = nuia
 • purtitsâ = portiţă
 • purtoyiru = vătăşel - curier la primărie
 • purtseauâ = purcea
 • purtselu = purcel
 • purtselu = purcel
 • purtsilushu = purceluş
 • purtsinâ = porcină
 • purtucalâ = portocală
 • purtucalishu = portocaliu
 • purtucalji = portocală
 • purumbu = porumbel
 • purushtinâ = drojdie de struguri
 • puryeauâ = poală
 • puryeauâ = şorţ
 • pus = pus
 • puscâ = oţet
 • puscâiturâ = acreală
 • puscaru = oţetar
 • puscuiri = oţetire
 • puscuitu = oţetit
 • puscusescu = acri, v
 • puscusescu = oţeti, v
 • pushescu = înceta, v
 • pushiri = încetare
 • pushpurari = şoptire
 • pushpuratu = şoptit
 • pushpuredzu = şopti, v
 • pushpuru = şopti, v
 • pushputari = sărire - la păsări
 • pushputedzu = sări, v - la păsări
 • pushputescu = mângâia, v
 • pushteanu = desfrânat
 • pushteanu = libertin
 • pushtu = desfrânat
 • pushtu = nemernic
 • pushtu = stricat - om
 • pushtuescu = îmbrăţişa, v
 • pusii = poziţie de pândă
 • pusoagâ = pacoste
 • pusputescu = pipăi, v
 • pusputipsescu = pipăi, v
 • puta = impotenţă
 • putanâ = curvă
 • putanâ = prostituată
 • putanaryio = bordel
 • putânescu = curvesc
 • putânlâki = curvie
 • putânlâki = prostituţie
 • pute = niciodată
 • puteari = forţă
 • puteari = posibilitate
 • puteari = putere
 • puteari = putere
 • puteari = putinţă
 • putetsu = ulcior
 • putilu = ceafă
 • putinâ = putină
 • putiri = pahar
 • putiru = pahar
 • putoari = putoare
 • putridu = putred
 • putridzânji = putrezime
 • putridzânjiu = putrezime
 • putridzâri = putrezire
 • putridzâtu = putrezit
 • putridzăscu = putrezi, v
 • putridzăscu = sta continuu, v
 • putriganjiu = putregai
 • putrigiuni = putrezime
 • putrusescu = apăsa, v
 • putrusescu = copleşi, v
 • putrusescu = năpădi, v
 • putrusescu = presa, v
 • putrusescu = presa, v
 • putrusescu = sufoca, v
 • putsâ = penis
 • putsânu = puţin
 • putsârâ = viguros
 • putsu = puţ
 • puturi = pantaloni
 • puturi = pantaloni
 • putusescu = murdări, v
 • putusiri = murdărire
 • putusitu = mânjit
 • putusitu = murdărit
 • pututu = forte
 • pututu = puternic
 • pututu = teribil
 • puvonjiu = puhoi
 • puvonjiu = torent
 • puvunjiosu = murdar
 • puximadhâ = pesmet
 • puximadhi = pesmet
 • puyaci = lipie
 • puyunicu = ospăţ a treia zi de la naşterea micului
 • puyunicu = turtă-plăcintă
 • puzgheauâ = şorţ
 • puzumi = stârpitură
 • râbushu = răboj
 • râcâescu = râcâi, v
 • râcâescu = râcâi, v
 • râcâescu = râcâi, v
 • râcâescu = râcâi, v
 • râcâescu = râcâi, v
 • râcai = dungă
 • râcicâ = covăţică cu toartă
 • râciuni = binecuvântare
 • râciuni = binecuvântare
 • racu = rac
 • radâ = menstruaţie
 • radâ = obicei
 • radâ = orânduială
 • radâ = pe rând
 • radâ = rang
 • radâ = stare
 • radâ, tu = ordine
 • râdâtsinâ = rădăcină
 • râdhâriki = salbă
 • râdhâriki = şir
 • râdu = râde, v
 • râdu = râde, v
 • râdu = râde, v
 • râdu = râde, v
 • râdu = râde, v
 • radzâ = rază
 • râdzâtsinâ = rădăcină
 • rafi, răhi = croitor
 • raftu = croitor
 • râgâescu = râgâi, v
 • râgâiri = râgâitură
 • râgociu = aluneca, v
 • râgociu = alunecuş
 • râgociu = glisa, v
 • râgozu = rogoz
 • râguciosu = alunecos
 • râiescu = roi, v
 • raiu = paradis
 • raiu = rai
 • râkei = râuleţ
 • râkii = rachiu
 • râkitâ = salcie
 • râmâturâ = râmătură
 • râmâturâ = râmătură
 • râmâturâ = râmătură
 • râmâturâ = râmătură
 • râmâturâ = râmătură
 • râmâzani = ramazan
 • râmu = râma, v
 • râmu = râma, v
 • râmu = râma, v
 • râmu = râma, v
 • râmu = râma, v
 • râmu = râma, v
 • ranâ = rană
 • râncai = dungă
 • râncai = dungă
 • râncai = dungă
 • râncai = dungă
 • râncai = dungă
 • râncai = dungă
 • rândurâ = rândunică
 • rândurâ = rândunică
 • rândurâ = rândunică
 • rândurâ = rândunică
 • rândurâ = rândunică
 • rânescu = răni, v
 • rânji = râie
 • rânji = râie
 • rânji = râie
 • rânji = râie
 • rânji = râie
 • rânji = râie
 • râpâ = râpă
 • râpâ = râpă
 • râpâ = râpă
 • râpâ = râpă
 • râpâ = râpă
 • râpâsedzu = repausa, v
 • râpasu = repaos
 • râposu = râpos
 • râposu = râpos
 • râposu = râpos
 • râposu = râpos
 • râposu = râpos
 • rapunu = platan
 • raru = rar
 • rasâ = rasă - sutană
 • rasâ = sutană
 • râshcljitoru = răşchitor
 • râshiratu = răsfirat
 • râspândescu = răspândi, v
 • râstornu = răsturna, v
 • râteauâ = scripete
 • râtelu = prisnel
 • ratsâ = naţiune
 • ratsi = rece
 • râu = râu
 • râu = râu
 • râu = râu
 • râu = râu
 • rauâ = cărare în păr
 • rauâ = rouă
 • râurari = rourare
 • râurari = rourare
 • râurari = rourare
 • râurari = rourare
 • râuratu = rourat
 • râuratu = rourat
 • râuratu = rourat
 • râuratu = rourat
 • râureadzâ = roura, v
 • râureadzâ = roura, v
 • râureadzâ = roura, v
 • râureadzâ = roura, v
 • râvâescu = năvăli, v
 • râvdari = răbdare
 • râventi = revent - plantă erbacee
 • râyazi = rogoz
 • râzgâ = origine
 • razi = rasă - sutană
 • razi = sutană
 • râzuescu = dărâma, v
 • rău = rău
 • rcoari = frig
 • readzimu = reazem
 • reapinu = ciorchine
 • rebilipsescu = răscula, v
 • rebilipsiri = răscoală
 • rebilipsiri = rebeliune
 • rebilipsitu = răsculat
 • rebilu = rebel
 • recikiu = zdreanţă
 • rehâ = creastă de munte
 • rehav = rar - spaţiu
 • rehavu = rar
 • remâ = guturai
 • rendâ = răzătoare
 • rendi = răzător
 • rendzâ = răzător
 • rengâ = culoare
 • rengâ = farsă
 • rengi = culoare
 • rengi = farsă
 • repâ = ridiche
 • restu = rest
 • reu = alior, plantă
 • rezâ = balama
 • rgiuhali = petiţie
 • rgiuhali = plângere - petiţie
 • ribiljio = rebeliune
 • ricami = calcul
 • ridife = rezervă militară - soldaţi
 • ridifu = recrut
 • rifine = cotă parte
 • rifine = cotozaţie
 • rigati = fregată
 • rige = rugăminte
 • rigeagi = rugător
 • rigeai = rugăminte
 • riglâ = linie
 • rihati = linişte
 • rihati = linişte
 • rilâ = liră - monedă
 • rimâ = insectă - specie de
 • rimuxescu = pustii, v
 • rimuxescu = pustii, v
 • rinde = rindea
 • rinicljiu = rinichi
 • ripâ = râpă
 • ripani = sfeclă
 • ripâsari = repaus
 • ripasu = repaos
 • ripidinâ = povârniş
 • ripidinos = pantă, în
 • risiti = anulare
 • ristoru = răsturna, v
 • ritsinâ = răşină
 • rivani = buiestru
 • riveni = rovină - teren accidentat
 • riya = popă
 • riyanu = măghiran
 • rizâ = catâr alb
 • rizâ = cămaşă
 • rizaki = provizii militare
 • rizari = roib
 • rize = balama
 • rizilescu = ocărî, v
 • rizilescu = ocărî, v
 • rizilescu = ocărî, v
 • rizilescu = ocărî, v
 • rizilescu = ocărî, v
 • rizilescu = ocărî, v
 • rizilescu = ocărî, v
 • rizilescu = ocărî, v
 • rizilescu = ocărî, v
 • rizilescu = ocărî, v
 • rizilescu = ocărî, v
 • rizili = batjocură
 • rizilipsescu = ocărî, v
 • rizilipsescu = ocărî, v
 • rizilipsescu = ocărî, v
 • rizilipsescu = ocărî, v
 • rizilipsescu = ocărî, v
 • rizilipsescu = ocărî, v
 • rizilipsescu = ocărî, v
 • rizilipsescu = ocărî, v
 • rizilipsescu = ocărî, v
 • rizilipsescu = ocărî, v
 • rizilipsescu = ocărî, v
 • riziliri = ocărâre
 • riziliri = ocărâre
 • riziliri = ocărâre
 • riziliri = ocărâre
 • riziliri = ocărâre
 • riziliri = ocărâre
 • riziliri = ocărâre
 • riziliri = ocărâre
 • riziliri = ocărâre
 • riziliri = ocărâre
 • riziliri = ocărâre
 • rizilitu = batjocorit
 • rizilitu = batjocorit
 • rizilitu = batjocorit
 • rizilitu = batjocorit
 • rizilitu = batjocorit
 • rizilitu = batjocorit
 • rizilitu = batjocorit
 • rizilitu = batjocorit
 • rizilitu = batjocorit
 • roamigu = rumega, v
 • roamigu = rumega, v
 • roamigu = rumega, v
 • roamigu = rumega, v
 • roamigu = vorbi, v - fig
 • roamigu = vorbi, v - fig
 • roamigu = vorbi, v - fig
 • roamigu = vorbi, v - fig
 • roatâ = piatra găurită de moară
 • roatâ = piatra găurită de moară
 • roatâ = piatra găurită de moară
 • roatâ = piatra găurită de moară
 • roatâ = roată
 • roatâ = roată
 • roatâ = roată
 • roatâ = roată
 • roauâ = rouă
 • roauâ = rouă
 • roauâ = rouă
 • roauâ = rouă
 • robu = rob
 • robu = rob
 • robu = rob
 • robu = rob
 • robu = sclav
 • robu = sclav
 • robu = sclav
 • robu = sclav
 • robulu = molid - specie de
 • robulu = molid - specie de
 • robulu = molid - specie de
 • robulu = molid - specie de
 • rocutu = roată
 • rocutu = roată
 • rocutu = roată
 • rocutu = roată
 • rodu = roade, v
 • rodu = roade, v
 • rodu = roade, v
 • rodu = roade, v
 • rucucotiru = păhărel de rachiu - ţoi
 • rudani = vârtelniţă, rodan
 • rufei = fulger
 • rumbetâ = trompetă
 • rutsâ = guturai
 • sâ = se
 • sâ = să
 • sâati = ceas
 • sâati = ceasornic
 • sâati = oră
 • sâbai = dimineaţă
 • sâbai = zori de zi
 • sabri = răbdare
 • sabu = rău
 • sabu = urât
 • sâburâ = râmâşiţă
 • sâburi = aloe, suc de
 • sâcâiarcu = răpciugos
 • sacaiu = răpciugă
 • sâcaki = veston
 • sâcâldâsescu = plictisi, v
 • sâcâldisiri = plictisire
 • sâcâldisitu = enervat
 • sâcâldisitu = plictisit
 • sâcâlmai = enervare
 • sâcâriclji = recompensă
 • sâcâriki = recompensă
 • sâcâtinâ = diform om
 • sâcâtipsescu = schilodi, v
 • sâcâtlâki = mutilare
 • sâcatu = ciung
 • sâcatu = infirm
 • sâcatu = schilod
 • sâcâzi = sacâz
 • sâcă = covată
 • sâceaki = streaşină
 • sâcleti = cauză de nelinişte
 • sâcleti = motiv de nelinişte
 • sâcoljiu = săculeţ
 • sâcolu = şoim
 • sacu = haină îmblănită
 • sacu = sac
 • sacurafâ = sac mare
 • sade = numai
 • sadeu = pur
 • sadeu = simplu
 • sadinâ = iarbă - specie de
 • sadu = vie plantată decurând
 • sâdzeatâ = săgeată
 • sâdzitedzu = săgeta, v
 • sâfâri = zero
 • sâfâru = zero
 • sâfati = sofa
 • safe = perfect
 • sâfheani = piele fină
 • safi = perfect
 • safiri = safir
 • safranu = şofran
 • saftianâ = piele fină
 • sahani = farfurie
 • sahanu = farfurie
 • sâhâsitu = încet care se mişcă
 • sâhâtci = ceasornicar
 • sâhati = ceas
 • sâhati = ceas
 • sâhati = ceasornic
 • sâhati = ceasornic
 • sâhati = oră
 • sâhati = oră
 • sahnâ = paloare
 • sâhnisescu = palid a deveni, v
 • sâhnisitu = palid
 • sâholarhiu = liceu
 • sâhtiani = piele fină
 • sâhunescu = ponegri, v
 • sâhuniri = defăimare
 • sâhunji = vorbe rele
 • sai = exact
 • sai = numai
 • sâi, sâiadz = anteriu
 • saicu = sigur
 • saidisescu = considera, v
 • saidisescu = seamă, a lua în, v
 • sâinu = cenuşiu
 • sâinu = gri
 • sâitâ = săgeată
 • salâ = sală
 • sâlâghescu = da drumul, v
 • sâlâghescu = elibera, v
 • sâlâghescu = lăsa, v
 • sâlâghescu = repezi, v
 • sâlâghescu = slobozi, v
 • sâlâghiri = boşorogeală
 • sâlâghiri = hernie
 • sâlâghiri = slobozire
 • sâlâghitu = asmuţit
 • sâlâghitu = lăsat liber
 • sâlâghitu = slobozit
 • salamendrâ = salamandră
 • salamurâ = saramură
 • sâlâmurâ = saramură
 • sâlani = libertinaj
 • sâlârii = plăcintă cu brânză
 • sâlatâ = salatâ
 • sâlâvati = larmă
 • sâlâvati = vacarm
 • salbitu = palid
 • sâlcâmu = salcâm
 • sâlcâmu = salcâm
 • sâldisescu = considera, v
 • sâldisescu = seamă, a lua în, v
 • salepciu = salep, vânzător de
 • sâlepi = băutură răcoritoare
 • salepu = băutură răcoritoare
 • sâlghescu = da drumul, v
 • sâlghescu = elibera, v
 • sâlghescu = lăsa, v
 • sâlghescu = repezi, v
 • sâlghescu = slobozi, v
 • sâlghitu = darnic
 • sâlghitu = generos
 • sâlghitu = mână largă
 • sâlipci = salep, vânzător de
 • sâlistrâ = pieptăraş - pieptar pt copii
 • sâlistrâ = puşcoci
 • sâljearu = şerveţel
 • salkiu = urâcios
 • salmâ = fulg
 • sâlnâescu = constrânge, v
 • sâlnâescu = forţar, v
 • sâlnâescu = sili, v
 • sâlnâescu = silnici, v
 • sâlnicâ = flanelă
 • sâlniosu = silnic
 • sâlniosu = violent
 • salon = salon
 • saloni = salon
 • salpâ = urdoare
 • saltâ = salt
 • saltamarcâ = vestă feminină scurtă neagră cu mâneci largi
 • sâltânati = fast
 • sâltânati = pompă - fast
 • sâltare = săltare
 • sâltatu = săltat
 • sâltikii = psalmodie
 • sâltiri = psaltire - cartea psalmilor
 • sâltisescu = psălmui, v
 • saltsâ = sos
 • saltsi = salcie
 • saltsinâ = gravidă
 • saltsinâ = încărcătură
 • saltsinâ = însărcinare
 • saltsinâ = însărcinată
 • saltsinâ = povară
 • saltsinâ = sarcină
 • sâltsioarâ = sălcioară
 • saltu = arşic plombat
 • saltu = sălta, v
 • sâluescu = înteţi, v
 • sâluescu = silnic a deveni, v
 • sâluescu = violent a deveni, v
 • sâlusheascu = argumenta, v
 • sâlusheascu = raţiona, v
 • samâ = minune
 • sâmânari = consolare
 • sâmânâtoru = mângâietor
 • sâmâră = samargiu - care face/vinde samare
 • sâmârgi = samargiu - care face/vinde samare
 • sâmârgilâki = samargerie - meseria de samargiu
 • sâmaru = samar
 • sâmaru di broascâ = carapace de broască
 • sâmârusescu = pune samarul, v
 • sâmbucu = soc
 • sâmburi = sâmbure
 • samsacâzi = colofoniu - sacâz
 • samsacâzi = sacâz
 • sâmsârescu = samar, de
 • sâmsârlâki = samsarlâc
 • sâmsaru = samsar
 • sâmtu = sfânt
 • sâmtu = sfânt
 • sâmunâ = pâine întreagă
 • sâmuni = pâine întreagă
 • sâmurâ = samur
 • samuri = samur
 • samuri = zebelină
 • sâmuri = samur
 • san = farfurie
 • san = sânâtos
 • sânâtati = sănătate
 • sânâtoru = ghiozdan
 • sânâtoru = traistă
 • sânâtosu = sănătos
 • sânâtosu = sănătos
 • sânâtushedzu = însănătoshi
 • sânâtushescu = însănătoshi
 • sândani = închisoare
 • sândraciu = pătrat
 • sândraciu = renetă - instrument pt curăţat copita calului
 • sânduki = coşciug
 • sânduki = ladă
 • sândzeanâ = sânziană - floarea din părul zânelor
 • sândzi = rudă
 • sândzi = sânge
 • sândzinari = însângerare
 • sândzinatu = însângerat
 • sândzinedzu = sângera, v
 • sândzinosu = sângeros
 • sândziratu = însângerat
 • sânedzu = însănătoşi, v
 • sânedzu = sănătos a deveni, v
 • sâneti = circumcizie
 • sângeacu = district
 • sanki = ca şi cum
 • sânluosu = păduros
 • santacrutâ = mătase
 • sântiri = senzaţie
 • sântisescu = santifica, v
 • sântisescu = sfinţi, v
 • sântsăscu = sfinţi, v
 • sântu = sfânt
 • sânu = sănătos
 • sapâlatâ = sapă lată
 • sâpani = buzunar interior
 • sâpari = săpare
 • sâpâtoru = săpător
 • sâpatu = săpat
 • sâpâturâ = săpătură
 • sâpitu = şarpe veninos - specie de
 • sapu = cerceta, v
 • sapu = săpa, v
 • sâpunari = săpunire
 • sâpunaru = săpunaru
 • sâpunedzu = săpuni, v
 • sâpungi = săpunar
 • sâpuni = săpun
 • sâpunsescu = săpuni, v
 • sârâcuci = bolero - jachetă din lână
 • saracufai = molie
 • sârâfliki = zaraflâc
 • sârafu = avar
 • sârafu = zaraf - casier, cămătar
 • saragarâ = leoarcă
 • sârâgeai = scrofulă - ganglioni inflamaţi
 • sârâgi = scrofulă - ganglioni inflamaţi
 • sârai = sarai
 • sârai = tribunal
 • saraili = sarailie - prăjitură
 • sâraki = conştiinţă
 • sâraki = grijă
 • sârândari = recviem
 • sârândari = sărindar - rugăciune pt morţi
 • sârândisescu = împlini 40 de zile, v
 • sârâsescu = detaşat a fi, v
 • sârâtoru = ghiozdan-traistă
 • sârâtoru = solniţă
 • sârâtoru = solniţă
 • sârâtoru = traistă
 • sârâturâ = sărătură
 • saravalu = mârţoagă
 • saravalu = prăpădit
 • sâră = ordine
 • sârbâtoare = sărbătoare
 • sârbescu = ager
 • sârbescu = sârbesc
 • sârbislâki = agerime
 • sarbitu = fad
 • sarbitu = insipid
 • sarbitu = searbăd
 • sârbitu = candid
 • sârbu = gentil
 • sarcâ = sarică
 • sarcaletsu = lăcustă
 • sârcasu = frig, rezistent la
 • sârceani = vestiar cu cuier
 • sârcljedzu = prăşi, v
 • sârcosu = frig, rezistent la
 • sârcusescu = îngrăşa, v
 • sardhelâ = sardelă
 • sârghescu = da drumul, v
 • sârghescu = elibera, v
 • sârghescu = lăsa, v
 • sârghescu = repezi, v
 • sârghescu = slobozi, v
 • sârghiri = năpustire
 • sârgljescu = da drumul, v
 • sârgljescu = da drumul, v
 • sârgljescu = elibera, v
 • sârgljescu = elibera, v
 • sârgljescu = lăsa, v
 • sârgljescu = lăsa, v
 • sârgljescu = repezi, v
 • sârgljescu = repezi, v
 • sârgljescu = slobozi, v
 • sârgljescu = slobozi, v
 • sârguci = floare artificială
 • sârgurici = sânziană - floarea din părul zânelor
 • sari = sare
 • saricâ = sarică - manta din lână, lungă,de iarnă
 • saricu = aba
 • sâriki = turban
 • sârindari = recviem
 • sârindari = sărindar - rugăciune pt morţi
 • sârindaru = recviem
 • sârindaru = sărindar - rugăciune pt morţi
 • sârinji = locul unde se pune sare pt oi
 • sâriri = dans
 • sâritu = sărit
 • sârkirosu = rezistent om
 • sârkirosu = robust
 • sârkirosu = viguros
 • sârmâ = fărâmă
 • sârmâdeauâ = lemn galben
 • sârmâdeauâ = prunc
 • sârmânitsâ = leagăn
 • sârmânjitami = locuitor di Sarmarina
 • sârmari = pornire
 • sârmari = punere în mişcare
 • sârmatu = pornit
 • sârmatu = pus în mişcare
 • sârmă = sarma
 • sârmetsu = nuia de viţă
 • sârmotâ = fărâmă mică
 • sârmu = porni oile la păscut după repaos
 • sarpi = capabil
 • sarpi = energic
 • sârpidu = ager
 • sârpitsâlji = agerime
 • sârpitsâlji = bravură
 • sarpitu = ager
 • sarpitu = agil
 • sarpitu = aprig
 • sarpitu = îndrăcit
 • sarpitu = vigilent
 • sarpitu = viguros
 • sârpitu = ager
 • sârpitu = agil
 • sârpitu = aprig
 • sârpitu = îndrăcit
 • sârpitu = vigilent
 • sârpitu = viguros
 • sârpoashi = învelitoare
 • sarpu, sarpâ = capabil
 • sarpu, sarpâ = energic
 • sârpunji = săpunel
 • sartsâ = încărcătură, jumătate de
 • sartsinâ = gravidă
 • sartsinâ = încărcătură
 • sartsinâ = însărcinare
 • sartsinâ = însărcinată
 • sartsinâ = povară
 • sartsinâ = sarcină
 • saru = sări, v
 • sârupu = surpa, v
 • sâsângă = putină, fel de
 • sasegi = lăutar
 • sâtână = diavol
 • sâtână = satana
 • sâtână = satana
 • sâtâri = satâr
 • sâtâru = centaur
 • sâtâxescu = cerceta, v
 • sateni = satin
 • sati = oră
 • satrazam = prim ministru
 • satrazam = vizir, mare
 • satru = saţ
 • satru = saţietate
 • satu = sat
 • satu = saţietate
 • satu = şaţ
 • sâtuleatsâ = saţietate
 • sâtuleatsâ = săturare
 • sâtulu = sătul
 • sâturari = săturare
 • sâturatu = săturat
 • saturu = sătura
 • saturu, v = sătura, v
 • sâucu = soc
 • saugu = soc
 • sâvânjiusescu = acoperi cu linţoliu
 • savanu = giulgiu
 • savanu = linţoliu
 • sâvânusescu = acoperi cu linţoliu
 • sâvati = marfă de vânzare
 • sâvonu = voal
 • savunu = giulgiu
 • savunu = linţoliu
 • sâvură = rămăşiţă
 • sâyitâ = săgeată
 • saylamcu = sigur
 • saylami = sigur
 • saylami = veritabil
 • sâylâmsescu = asigura, v
 • saylamu = sigur
 • sazmâ = ţesăturâ din păr de capră
 • săucu = soc
 • sbârcitu = zbârcit
 • sbardhu = mustrare
 • sbârlit = zbârlit
 • sboru = zbor
 • sbuldzu = bulgăraş
 • sbuldzu = bulgăre
 • sbuldzu = cocoloş
 • scaculetsu = lăcustă
 • scâdeari = scădere
 • scadu = degrada, v
 • scadu = diminua, v
 • scadu = sărăci, v
 • scadu = scădea, v
 • scâdzutu = scăzut
 • scafâ = scafă
 • scâldari = scăldare
 • scâldâtoari = scăldătoare
 • scâldatu = scăldat
 • scaldu = scălda, v
 • scaljiu = scai
 • scâlsescu = scurma
 • scâlsiri = curăţire
 • scâlsitu = sculptat
 • scâltizari = suspinare
 • scâltizatu = suspin
 • scâltizatu = suspinat
 • scâltizu = suspina, v
 • scâltsadzâ = suspin
 • scâltsari = suspin
 • scâltsari = suspinare
 • scâltsatu = suspinat
 • scâltsedzu = suspina, v
 • scalumâ = chei portuare
 • scamâ = scamă
 • scâmânge = bumbac
 • scâmangu = bumbac
 • scâmatâ = spumă de săpun
 • scâmniciu = scăunel
 • scamnu = scaun
 • scamnu = sicriu
 • scamnu = tron
 • scanci = belea
 • scândâlithrâ = scânteie
 • scandaljearu = scandalagiu
 • scandaljearu = turbulent
 • scandalu = scandal
 • scândilii = cursă
 • scândurâ = scândură
 • scânduratu = scândură, ca o
 • scândurici = scândurică
 • scândurici = scândurică
 • scândzâlithrâ = scânteie
 • scandzohiru = cârcotaş
 • scangi = belea
 • scânjisescu = sâcâi, v
 • scânjisiri = sâcâire
 • scânjisitu = sâcâit
 • scântealji = scânteie
 • scânteljiu = scânteie
 • scânteljiu = scânteii, v
 • scântiljeari = scânteiere
 • scântiljeatu = scânteiat
 • scântiljedzu = scânteia, v
 • scântiljiosu = scânteios
 • scântiljiosu = strălucitor
 • scâpari = scăpare
 • scâpâtoru = mântuitor
 • scâpâtoru = salvator
 • scâpirari = fulgerare
 • scâpirari = scăpărare
 • scapiru = plezni, v
 • scapiru = scăpăra, v
 • scâpitari = apus
 • scâpitari = scăpătat
 • scâpitatâ = apus
 • scâpitatâ = scăpătat
 • scâpitatu = apus
 • scâpitatu = scăpătat
 • scapită = scăpătare
 • scapitu = apune, v
 • scapitu = dispare la orizont, v
 • scapitu = scăpăta, v
 • scapitu = trece dincolo
 • scapu = muri, v
 • scapu = scăpa, v
 • scapu = termina, v
 • scapu = trece, v
 • scâpushu = peşte de primăvară
 • scarâ = generaţie
 • scarâ = grătar
 • scarâ = scară
 • scârcâ = loc pietros
 • scarcalecu = lăcustă
 • scarcaletsu = lăcustă
 • scârcaletsu = lăcustă
 • scârciăcari = scrâşnire
 • scârcicari = scrâşnire
 • scârcicatu = scrâşnit
 • scârcicu = scrâşni, v
 • scârcicu = scrâşni, v
 • scârcicu = zgârci
 • scârciu = scrâşni, v
 • scârculetsu = lăcustă
 • scâricâ = scărică
 • scârkescu = suprima, v
 • scârkescu = termina, v
 • scârkinari = scărpinare
 • scârkinari = scărpinat
 • scârkinatu = scărpinat
 • scarkinu = scărpina, v
 • scârkiri = suprimare
 • scârkiri = terminare
 • scârkitu = concediat
 • scârkitu = suprimat
 • scârkitu = terminat
 • scârkiturâ = terminare
 • scârledzu = istovi, v
 • scârminari = scărminare
 • scârminatu = scărmănat
 • scârminâturâ = scărmănătură
 • scarminu = scărmăna, v
 • scarminu = tuli, v
 • scarpâ = stâncă
 • scârpâ = aşchie
 • scârpâ = pană
 • scârpâ = ţandără
 • scarpinji = gheată de femeie
 • scârpoaci = aşchie
 • scârpoaci = pană
 • scârpoaci = ţandără
 • scârposu = abrupt
 • scârposu = râpos
 • scârshnescu = scrâshni, v
 • scârtsânu = scârţâi, v
 • scârtsioarâ = şold
 • scartsu = lipsă
 • scartu = talon la cărţi
 • scatii = scai
 • scăltsedzu = suspina, v
 • sciri = ştire
 • sciu = şti, v
 • sciutu = ştiut
 • sclab = rău
 • sclâbeatsâ = debilitate
 • sclâbeatsâ = dispoziie proastă
 • sclâbeatsâ = indispoziţie
 • sclâbeatsâ = moleşire
 • sclâbeatsâ = rău
 • sclâbeatsâ = răutate
 • sclâbeatsâ = slăbiciune
 • sclâghescu = prost a deveni, v
 • sclâghescu = rău a deveni
 • sclâghescu = scădea, v
 • sclâghescu = slăbi, v
 • sclâvii = captivitate
 • sclâvii = robie
 • sclâvii = sclavie
 • sclâvilji = captivitate
 • sclâvilji = robie
 • sclâvilji = sclavie
 • sclavu = ostatec
 • sclavu = sclav
 • sclâvuescu = captiv a ţine, v
 • sclâvuescu = ostatec a ţine, v
 • sclâvuescu = robi, v
 • sclâvuescu = subjuga, v
 • sclâvuiri = robire
 • sclâvuitu = robit
 • sclenciu = ţurcă
 • sclinceami = avariţie
 • sclinciu = avar
 • sclingiureatsâ = avariţie
 • scliro = crud - dur
 • scliro = dur
 • scljifurâ = sulfură
 • scljifuru = sulfură
 • scljimburu = geme, v
 • scljimburu = scânci, v
 • scljimu = geamăt
 • scljimu = suspin
 • scljimu = vaiet
 • scljinceami = zgârcenie
 • scljinciu = avar
 • scljinciu = zgârcit
 • sclotsâ = copită, lovitură de
 • scloţâ = copită
 • sclutsatâ = copită, lovitură de
 • sclutsescu = azvârli cu copita, v
 • scoatiri = câştig
 • scodhâ = carpen
 • scolii = şcoală
 • scolu = însănătoşi, v
 • scolu = răscoli, v
 • scolu = răscula, v
 • scolu = ridica, v
 • scolu = scoate, v
 • scolu = scula din somn, v
 • scolu = scula, v
 • scolu = trezi, v
 • scoluzmâ = încheiere
 • scoluzmâ = sfârşit
 • sconâ = pastilă de chinină
 • scontrâ = delicios
 • scontrâ = foarte bun
 • scontrâ = minunat
 • scontu = scont - dobândă reţinută în avans
 • scornâ = gheată
 • scorpioanâ = scorpion
 • scorpionâ = scorpion
 • scorpisescu = împrăştia, v
 • scorpiu = scorpion
 • scosu = experimentat
 • scosu = scos
 • scotu = arăta, v
 • scotu = evacua, v
 • scotu = inventa, v
 • scotu = prezenta, v
 • scotu = scoate, v
 • scotu = smulge, v
 • scotu ahtea = răzbuna, v
 • scotu bâsearica = termina slujba bisericească, v
 • scotu cânticu = compune, v
 • scotu mâna = scrânti mâna
 • scotu mintea = înnebuni, v
 • scotu nafoarâ = scaun a avea, v
 • scotu ocljilji = abuza, v
 • scotu pânea = câştiga pâinea, v
 • scrâcicu = scrâşni, v
 • scradâ = iarbă, specie de
 • scrapu = scorpion
 • scrâshtescu = curăţi de rămurele, v
 • scrâshtescu = toaleta arbori
 • scrâshtiri = curăţire pin tăiete a ramurilor
 • scriari = scriere
 • scriatâ = destin
 • scriatâ = soartă
 • scriatâ = ursită
 • scriatu = chipeş
 • scriatu = frumos
 • scriatu = împodobit
 • scriatu = pictat
 • scriatu = scris
 • scriescu = scrie, v
 • scrietură = scriptură
 • scriirari = scriptură
 • scriiratu = scris
 • scriiru = scrie, v
 • scriitoari = scrisoare
 • scriiturâ = destin
 • scriiturâ = scriptură
 • scriiturâ = soartă
 • scriiturâ = ursită
 • scrinâ = şifonier
 • scriptu = scris
 • scripturâ = scrisoare
 • scriri = scriere
 • scrishtescu = tăia crăcuţe, v
 • scrisu = scris
 • scritu = chipeş
 • scritu = frumos
 • scritu = împodobit
 • scritu = pictat
 • scritu = scriere
 • scritu = scris
 • scriu = scrie, v
 • scrobu = vizuină
 • scrofurâ = scrofulă - ganglioni inflamaţi
 • scropu = remuşcare
 • scrumari = carbonizare
 • scrumari = scrumare
 • scrumatu = scrumat
 • scrumedzu = afuma, v
 • scrumedzu = scruma, v
 • scrumu = afuma, v
 • scrumu = scrum
 • scrumu = scruma, v
 • scrupenu = carpen
 • scrupsescu = împrăştia, v
 • scrupsiri = risipire
 • scrupsitu = risipit
 • scucaletsu = lăcustă
 • scufii = scufie
 • scufuni = şosetă
 • scukeari = scuipare
 • scukeatu = castrat
 • scukeatu = scuipat
 • scukescu = castra, v
 • scukiu = scuipa, v
 • sculari = ridicare
 • sculari = sculare
 • sculatâ = sculat
 • sculatâ = trezire
 • sculatu = revoltat
 • sculatu = sculat
 • sculatu = trezit
 • sculii = şcoală
 • sculjio = şcoală
 • sculusescu = termina, v
 • sculusiri = terminare
 • sculusitu = terminat
 • scumbrii = scrumbie
 • scumbu = scump
 • scumbusescu = sufleca, v
 • scumbusiri = suflecare
 • scumbusiri = suflecat
 • scumbusiri = sumenit
 • scumbusitu = suflecat
 • scumbusitu = suflecat
 • scumbusitu = sumenit
 • scumpeati = scumpete
 • scumpeaticu = scumpete
 • scumpii = scumpete
 • scumpu = scump
 • scumtu = ascuns
 • scunbusescu = sufleca, v
 • scunbusescu = sumeni, v
 • scundilii = cursă
 • scundipsescu = poticni, v
 • scundipsiri = poticnire
 • scundipsitu = poticnit
 • scundu = scund
 • scunghescu = scumpi, v
 • scunkescu = scumpi, v
 • scunkiri = scumpire
 • scunkitu = scumpit
 • scupatu = castrat
 • scupo, scupadz = finalitate
 • scupo, scupadz = intenţie
 • scupo, scupadz = scop
 • scurdhami = mujdei
 • scurpidâ = scorpie
 • scurpidâ = scorpion
 • scurpisescu = disipa, v
 • scurpisescu = dispersa, v
 • scurpisescu = împrăştia, v
 • scurpisiri = împrăştiere
 • scurpisitu = împrăştiat
 • scurpisitu = nefericit
 • scurtâ = scurtă
 • scurtabacu = scundicel
 • scurtabecu = scundicel
 • scurtacu = scundicel
 • scurtami = scurtime
 • scurtedzu = scurta, v
 • scurtitsâ = scurtă
 • scurtu = scurt
 • scuru = brun
 • scuteali = covăţea
 • scuteari = scoatere
 • scutelu = celnic mare
 • scuticu = scutec
 • scutidhi = întuneric
 • scutidhi = obscuritate
 • scutidhi = tenebră
 • scutidhosu = întunecat
 • scutidhosu = întunecos
 • scutidhosu = obscur
 • scutidhosu = tenebros
 • scutidi = ântuneric
 • scutinosu = întunecos
 • scutudhisescu = întuneca, v
 • scuturâ = ameţeală
 • scuturari = scuturare
 • scuturatu = scuturat
 • scuturatu = zvelt
 • scuturu = scutura
 • sdruntsinu = zdruncina, v
 • seaminu = feminin
 • seaminu = planta, v
 • seaminu = semăna, v
 • searâ = seară
 • seati = mânie
 • seati = sete
 • seatsirâ = seceră
 • seatsiri = seceră
 • seatsiru = secera, v
 • seaviru = crivăţ
 • secu = fura, v
 • secu = sărăcit
 • secu = sec
 • secu = seca, v
 • sefti = saftea
 • seid = spion
 • seid = spion
 • seimenu = seimen - jandarm turc
 • seiz, seizi = conducător
 • selâ = şa
 • seleanâ = ţelină
 • selinu = ţelină
 • selnicâ = flanelă
 • semenu = seimen - jandarm turc
 • semnu = arvună de logodnă
 • semnu = dovadă
 • semnu = numire
 • semnu = semn
 • semnu = semnal
 • semnu = ţintă
 • semnu = ţintă
 • semnu = ciudă
 • semnu = minune
 • semnu = semna, v
 • semnu = ticălos
 • semnu = vaccina, v
 • semnu di.. = rând de...
 • semti = cărare
 • semti = hotar
 • semti = poziţie
 • Septemvriu = Septembrie
 • serghi = belciug
 • sermai = filigran
 • serticu = nervos
 • sertu = nervos
 • setakeru = generalisim
 • seu = bogăţie
 • seu = seu
 • sfacâ = fiecare
 • sfalangu = bătaie la tălpi legate cu falangul
 • sfalmâ = eroare
 • sfalmâ = greşeală
 • sfânghii = burete
 • sfânoskilu = sfoară de sfârlează
 • sfântsicu = şfanţ - monedă mică
 • sfârhidâ = pecete
 • sfârhidâ = ştampilă
 • sfârhidezu = pecetlui
 • sfârhidezu = ştampila
 • sfârliciu = bătător de lapte pt a scoate untul
 • sfârnigă = furnică
 • sfârnutselu = furuncul
 • sfenduki = coşciug
 • sfenduki = ladă
 • sferii = unelte de potcovit
 • sfidanu = arţar
 • sfildiciu = elefant
 • sfinâ = îngrijorare
 • sfinâ = pană
 • sfinâ = slăbiciune
 • sfindani = arţar
 • sfinduki = coşciug
 • sfinduki = coşciug
 • sfinduki = ladă
 • sfindukitsâ = lăditsă
 • sfinusescu = întări cu cuie, v
 • sfinusiri = ţintuire
 • sfinusit = ţintuit
 • sfiriyi = unelte de potcovit
 • sfirliciu = bătător de unt
 • sfoarâ = sfoară
 • sfraganu = crac de pantalon
 • sfrâmtealjiu = uliu
 • sfrâmtealjiu = uliu
 • sfrâmtseauâ = sprâncea
 • sfrâmtseauâ = sprâncea
 • sfreadini = burghiu
 • sfreadini = sfredel
 • sfreadinu = burghiu
 • sfreadinu = sfredel
 • sfridinari = forare
 • sfridinari = găurire cu burghiul
 • sfridinari = sfredelire
 • sfridinatu = sfredelit
 • sfrindzelu = uliu
 • sfuldzirâ = fulgera, v
 • sfuldzirâ = trăsni fulgerul, v
 • sfuldzirari = fulgerare
 • sfuldzirari = scânteiere
 • sfuldziratu = fulgerat
 • sfuldziratu = stupefiat
 • sfuldziru = fulger
 • sfuldziru = scânteia, v
 • sfulgu = fulger
 • sfulguitu = fulgerat
 • sfulgurâ = fulgera, v
 • sfulgurari = fulgerare
 • sfulguratu = fulgerat
 • sfulgusitu = trăsnit de fulger, v
 • sfungari = burete
 • sfungârsescu = şterge cu buretele, v
 • sfungârsiri = ştergere cu buretele
 • sfungârsitu = şters cu buretele
 • sfungi = burete
 • sfungu = burete
 • sfurlâ = sfârlează
 • sfurnoskilu = sfoară de sfârlează
 • sgaibâ = ciţitoaie - unealtă de dulgherie şi potcovarie
 • sgaibâ = escoriaţie
 • sgaibâ = zgaibă
 • sgâirâturâ = zgârietură
 • sgâiru = zgâria, v
 • sgârlosu = zgâită
 • sgolubu = gârbov
 • sgrâi = gheară
 • sgrumâturâ = sugrumare
 • sgrumu = sugruma, v
 • sgrunjearicu = scotocitor
 • sgulughescu = sărăci, v
 • shabacu = broderie
 • shabsha = prostănac
 • shafranu = şofran
 • shâgâru = ghizar - cel ce face ghiza
 • shahlamarâ = balivernă
 • shahu = şah - monarh
 • shahulcu = nerod
 • shaicâ = barcă
 • shaidzăts = şaizeci
 • shainâ = şoimană
 • shainu = şoim
 • shaitan = diavol
 • shaitu = martor
 • shali = şal
 • shali = şale
 • shalirâ = saramură
 • shalu = şal
 • shamandurâ =
 • shamanduru = prostănac
 • shambârâ = sâmbure
 • shâmbâră = soţie- una din cele 2 soţii ale unui musulman
 • shami = stofă de Damasc
 • shamii = batistă
 • shamindoi = amândoi
 • shamindolji = amândoi
 • shaminpaturlji = patru, toţi
 • shamintreilji = trei, toţi
 • shandanu = sfeşnic
 • shândanu = candelabru
 • shândanu = sfeşnic
 • shandoauâ = amândouă
 • shandoi = amândoi
 • shândrâmai = şandrama
 • shâneatsâ = nelegiuire
 • shapcâ = şapcă
 • shapsalu = prost
 • shapte = şapte
 • shaptedzăts = şaptezeci
 • shaptespră = şaptesprezece
 • shaptesprădzatsi = şaptesprezece
 • shaptesprăyinghits = douăzecişişapte
 • shapu = boală grea la rumegătoare la bot şi unghii
 • sharâ = fierăstrăi
 • sharafura = zăpăcit
 • sharcu = pestriţ
 • sharen = pestriţ
 • shâretu = şiret
 • shargavu = pestriţ
 • sharlatanu = şarlatan
 • sharpi = rău om
 • sharpi = şarpe
 • shârpicatu = muşcat de şarpe, ca
 • shârpuni = săpunel
 • sharu = zer
 • shasi = şase
 • shasirâ = şasea, a
 • shasprâ = şaisprezece
 • shasprâdzatsi = şaisprezece
 • shasprăyinghits = douăzecişişase
 • shauâ = şa
 • shăfrani = şofran
 • shbutu = ciung
 • shcâlikiceatu = strălucitor
 • shcâmbâ = stâncă
 • shcârcicu = scrâşni, v
 • shcarpâ = stâncă
 • shcârpâ = aşchie
 • shceptu = aştepta, v
 • shciu = şti, v
 • shcljeandzâ = avară
 • shcljeandzâ = zgârcită
 • shcljeauâ = servitor
 • shcljendzâ = ţurcă
 • shcljengi = ţurcă
 • shcljenzâ = ţurcă
 • shcljifuru = sulfuros
 • shcljimu = geamăt
 • shcljimurari = plângere
 • shcljimurari = scâncire surdă
 • shcljimuratu = plângător
 • shcljimuratu = scâncet
 • shcljimuredzu = geme, v
 • shcljimuredzu = scânci, v
 • shcljimurosu = plângător
 • shcljimuru = geamăt
 • shcljimuru = geme, v
 • shcljimuru = scânci, v
 • shcljinceami = zgârcenie
 • shcljinciuescu = avar a deveni, v
 • shcljinciuescu = zgârcit a deveni
 • shcljinciuitu = zgârcit
 • shcljioapicu = shchiopăta, v
 • shcljiopu = boală a oilor
 • shcljiopu = şchiop
 • shcljithru = arin - pom
 • shcljiumuredzu = smiorcăi, v
 • shcljiupari = şchiopătare
 • shcljiupicari = şchiopătare
 • shcljiupicatu = şchiopătat
 • shcodhâ = carpen
 • shcopu = bâtă
 • shcracu = scorpion
 • shcrâpuescu = articula - în vorbire, v
 • shcrâpuescu = pronunţa, v
 • shcrâpuescu = scânteia, v
 • shcrâpuiri = scânteiere
 • shcrâpuitu = scânteiat
 • shcrau = de fel
 • shcretu = afurisit
 • shcretu = blestemat
 • shcretu = drag
 • shcretu = hain
 • shcretu = nefericit
 • shcretu = nenorocos
 • shcretu = pustiu
 • shcretu = singuratec
 • shcretu = ticălos
 • shcretuescu = abandona, v
 • shcretuescu = pustii, v
 • shcrituitu = devastare
 • shcrituitu = nefericit
 • shcrituitu = pustiire
 • shcrumatu = ars
 • shcrumatu = arzător
 • shcrumatu = chinuit
 • shcrumatu = scrumat
 • shcrumedzu = afuma, v
 • shcrumedzu = scruma, v
 • shcurtâ = scurteică - haină
 • shcurtâ = sorţ
 • shcurtabacu = scundicel
 • shcurtacâ = ilic
 • shcurtacâ = vestă fără mâneci
 • shcurtacu = vestă fără mâneci
 • shcurtami = scurtime
 • shcurtami = statură scundă
 • shcurtari = decapitare
 • shcurtari = scurtare
 • shcurtatu = scurtat
 • shcurtedzu = decapita, v
 • shcurtedzu = scurta, v
 • shcurticari = scurtare
 • shcurtikedzu = decapita, v
 • shcurtikedzu = scurta, v
 • shcurtitsâ = sorţ
 • shcurtizâ = prepeliţă
 • Shcurtu = Februarie
 • shcurtu = scurt
 • shcurtu = scurteică - haină
 • sheambâră = soţie- una din cele 2 soţii ale unui musulman
 • sheapti = şapte
 • sheaptidzătsâ = şaptesprezece
 • sheaptisprâdzatsi = şaptesprezece
 • sheaptisprâyinghits = douăzecişişapte
 • shearpi = şarpe
 • shearpicu = înrăi, v
 • sheasi = şase
 • sheasprâdzatsi = şaisprezece
 • sheauâ = şa
 • sheboi = micşunea
 • shedu = dura, v
 • shedu = locui, v
 • shedu = sta, v
 • shedu = şedea, v
 • shekerliu = cenuşiu
 • shemu = stofă de Damasc
 • sheri = duşmănie
 • shgljeatâ = pas
 • shgljioatâ = pas
 • shgljiotu = pas
 • shi = şi
 • shiacu = postav gros
 • shiacu = ţţesătură de lână groasă
 • shiboi = micşunea
 • shicâgi = glumeţ
 • shicai = glumă
 • shicai, ca ti = glumă, în
 • shicai, facu = glumi, v
 • shideari = inactivitate
 • shideari = răgaz
 • shideari = şedere
 • shidzutu = aşezat
 • shidzutu = odihnit
 • shidzutu = şezut
 • shigimi = sfoară
 • shigunâ = haină lungă bătbătească
 • shiguni = haină lunga
 • shiguni = haină lungă bătbătească
 • shikeari = armată
 • shikeru = zahăr
 • shikirgi = cofetar
 • shikirgirii = cofetărie
 • shilâturâ = curmătură- formă de relief
 • shileahi = brâu
 • shilirâ = saramură
 • shilivari = şalvari
 • shilji = firicel de păr
 • shilji = gunoi mic
 • shiltei = saltea
 • shilvari = şalvari - pantaluni largi de lână
 • shilvârushi = nădrăgei
 • shimâtă = scandal
 • shimii = batistă
 • shimshiru = merişor
 • shindanu = candelabru
 • shindanu = sfeşnic
 • shindeljiu = furtuna
 • shindeljiu = uragan
 • shingiri = frânghie
 • shingiri = lanţ
 • shingiru = frânghie
 • shingiru = lanţ
 • shinicu = baniţă
 • shinicu = baniţă
 • shinitsâ = felie
 • shiniţâ = bucată
 • shintescu, mi = întârzia, v
 • shintescu, mi = omorâ timpul, v
 • shintiri = întârziere
 • shintitu = întârziat
 • shipcâ = trandafir sălbatec
 • shipcaru = şepci care face
 • shirâ = must
 • shirbeti = şerbet
 • shirbetu = şerbet
 • shiretu = şiret
 • shiriakinâ = coada şoricelului
 • shirige = carie
 • shiritlâki = şiretlâc
 • shiritu = multicolor
 • shirkinârii = pepenărie
 • shirkinu = pepene verde
 • shirlanu = ulei de susan
 • shirof = dop de lemn
 • shirpatu = rău ca un şarpe
 • shirpatu = veninos ca un şarpe
 • shirpicari = muşcătură de şarpe, ca
 • shirpicatu = muşcat de şarpe, ca
 • shirpidanu = şarpe, ca un
 • shirpikedzu = musşcat de şarpe a fi, v
 • shirpitatu = muşcat de şarpe, ca
 • shirpitedzu = speria, a se, ca de şarpe
 • shirpoanji = şerpoaică
 • shirponjiu = rău ca un şarpe
 • shiruescu = tăia cu fierăstrăul, v
 • shiruiri = fierăstruire
 • shiruitu = fierăstruit
 • shirveti = şervet de masă
 • shirveti = turban
 • shirvetu = şervet de masă
 • shirvetu = turban
 • shishani = carabină
 • shishcu = bondoc - persoană scundă şi grasă
 • shishi = sticlă
 • shishirdisescu = zăpăci, v
 • shishirdisiri = uluire
 • shishirdisiri = zăpăcit
 • shishirmai = zăpăceală
 • shishmanu = gros om
 • shishtacu = ban de 6 piaştri
 • shishtamarâ = uluire
 • shishtisescu = zăpăci, v
 • shishtu = ban de 6 piaştri
 • shishu = sticlă
 • shitacu = gologan
 • shitrâvani = fântână arteziană
 • shitrâvani = jet
 • shitrâvani = jet de apă
 • shitsâ = acede pin
 • shitsâ = cetină .- ramură de brad, pin
 • shitsâ = ramură de brad, pin
 • shitsâ = rază
 • shiuru = şuiera, v
 • shizmâ = schismă
 • shkepi = basma
 • shkepi = voal
 • shkepi = voal
 • shkipoanji = vultur
 • shkiponjiu = vultur
 • shoaricu = şoarece
 • shoganâ = cârpă
 • sholi = pingea
 • shomburâ = piatră mică
 • shomburu = piatră mică
 • shonjiu = măgar
 • shopatu = izvor captat
 • shopcâ = ciomag
 • shopu = bulgar
 • shoputu = izvor captat
 • shoshi = beţiv notoriu
 • shoshi = prostănac notoriu
 • shpangă = baionetă
 • shpârtu = cârn
 • shpetu ! = fugi !
 • shpirtarâ = chibritelniţă
 • shpirtuescu = aprinde cu chibritul, v
 • shpirtuescu = tuli, v
 • shpirtuiri = tulire
 • shpirtuit = aprins
 • shpiunu = spion
 • shporetu = aragaz
 • shporetu = maşină de gătit
 • shporetu = plită
 • shportâ = coş
 • shporu ! = haide !
 • shpuljiusescu = spăla, v
 • shtamâ = linişte mare, adâncă, profundă
 • shtârgu = barză
 • shteai = ştevie
 • shteamâ = linişte mare, adâncă, profundă
 • shteardziri = ştergere
 • shteari = cunoaştere
 • shteari = informare
 • shteari = ştire
 • shtergu = şterge, v
 • shtiflâ = gheată de damă
 • shtimu = deşeu de lână
 • shtiră = ştir
 • shtirnu = ştir
 • shtirnumintu = tabără
 • shtirnutari = strănutare
 • shtirnutatu = strănutat
 • shtirnutedzu = strănuta, v
 • shtirnutu = aşternut
 • shtirrutu = aşternut
 • shtirrutu = pat
 • shtiu = cunoaşte, v
 • shtiu = şti, v
 • shtiutu = cunoscut
 • shtiutu = instruit
 • shtiutu = inteligent
 • shtiutu = savant
 • shtiutu = ştiut
 • shtogu = soc
 • shtracu = stropitoare
 • shtrâpori = oaie de 2 ani
 • shtrăcu = barză
 • shtsalâ = făcăleţ
 • shubâ = palmă
 • shubâ = şubă
 • shubacu = broderie
 • shubă = palmă
 • shubecu = maimuţă
 • shubei = bănuială
 • shubeilâticu = suspect
 • shubii = bănuială
 • shubiilâ = suspect
 • shubu = pumn
 • shubu = pumn, lovitură de
 • shucâ = beretă
 • shucâ = minge
 • shufrâ = vargă
 • shugiucu = sugiuc
 • shugiuki = sugiuc
 • shuguescu = glumi, v
 • shugunâ = cârpă
 • shuirari = fluierare
 • shuirari = şuierare
 • shuiratu = fluierat
 • shuiratu = şuierat
 • shuirâturâ = şuierătură
 • shuiru = fluiera, v
 • shuiru = inspira, v
 • shuiru = plesni o palmă, v
 • shuiru = şuiera, v
 • shuitescu = distra, v
 • shukiru = graţie
 • shukiuru = graţie
 • shulari = însăilare
 • shulâtureauâ = curmătură- formă de relief
 • shulevcâ = nuia arcuită
 • shulinari = ţeavă de izvor
 • shulinaru = tub de şipot
 • shulirâ = saramură
 • shulivari = şalvari
 • shulji = firicel de păr
 • shulji = gunoi mic
 • shulteashu = lapte cu orez
 • shumâ = frunză uscată
 • shumâ = frunziş
 • shumâ = pajişte
 • shumcâ = frunză uscată
 • shumcâ = frunziş
 • shumcâ = pajişte
 • shumironjiu = cârtiţă
 • shumuronjiu = cârtiţă
 • shungru = singur
 • shunitsâ = bucată de carne
 • shunjeari = susur de apă în fierbere
 • shunjedzu = fierbe cu susur, v
 • shuntescu = târcoale a da, v
 • shuntiri = târcoale, dare de
 • shuntitu = distrat
 • shupârari = batjocorire
 • shupârâtoru = batjocură care face
 • shupâratu = batjocorit
 • shupâredzu = batjocori, v
 • shupâronjiu = batjocoritor
 • shupârteacâ = nuia
 • shuparu = batjocori, v
 • shupiredzu = batjocori, v
 • shupiru = batjocori, v
 • shupiru = batjocură
 • shuplâ = plăcintă de dovleac
 • shupleacâ = palmă
 • shuplicu = îmbolnăvi, v
 • shuplidu = chel
 • shuplivosu = putrezit
 • shuplivu = pleşuv
 • shuplivu = putred
 • shuplu = pumn
 • shuplu = pumn, lovitură de
 • shuptirari = şoptire
 • shuptiredzu = şopti, v
 • shuptiru = şopti, v
 • shupturari = şoptire
 • shupturatu = şoptit
 • shupturedzu = şopti, v
 • shupturu = şopti, v
 • shupurari = batjocură
 • shupuredzu = batjocori, v
 • shupurteacâ = nuia
 • shupuru = batjocură
 • shuputicu = izvoraş captat mic
 • shuputiri = şoaptă
 • shuputiru = izvor captat
 • shurcâ = tub de şipot
 • shurduescu = arde una, v
 • shurduescu = asurzi, v
 • shuricami = şoareci mulţi
 • shuricinâ = coada şoricelului
 • shuricoanji = acid arsenic
 • shuricoanji = şoarece femelă
 • shuricoanji = şoricioaică
 • shuricushu = şoricel
 • shurikinâ = coada şoricelului
 • shurpicari = muşcat de şarpe, ca
 • shurshurari = sursurare
 • shurshuratu = susurat
 • shurshuredzu = susura, v
 • shurshuru = susur
 • shurtescu = altoi, v
 • shurtescu = amputa, v
 • shurtescu = reteza, v
 • shurtiri = retezare
 • shurtitu = altoit
 • shurubu = şurub
 • shuruinâ = şiroi
 • shushâ = sticlă
 • shushâre = înnebunire
 • shushatu = înnebunit
 • shushcâ = umflătură
 • shushescu = înnebuni, v
 • shushescu = prosti, v
 • shushuescu = înnebuni, v
 • shushuescu = prosti, v
 • shushuiri = înnebunire
 • shushuiri = prostire
 • shushuitu = înnebunit
 • shushuitu = prostit
 • shushumagu = alice
 • shushurari = şoptire
 • shushuratu = şoptit
 • shutâ = oală fără toarte
 • shutâ = umflătură
 • shutsalâ = făcăleţ
 • shutsâri = sucire
 • shutsâtu = castrat
 • shutsâtu = schimbător
 • shutsâtu = sucit
 • shutsâturâ = castrare
 • shutsâturâ = cotitură
 • shutsâturâ = sucitură
 • shutsăscu = suci, v
 • shutsu = castra, v
 • shutsu = întoarce, v
 • shutsu = învârti, v
 • shutsu = învârti, v
 • shutsu = jugăni, v
 • shutsu = ocoli, v
 • shutsu = suci, v
 • shutsutu = sucit
 • shutu = ciob
 • shutu = diavol
 • shutu = gras
 • shutu = şut - fără urechi
 • shuvâescu = şovăi, v
 • shuvâiri = şovăire
 • shuvâitu = şovăit
 • shuvaru = trestie
 • sibepi = cauză
 • sibepi = motiv
 • sibepi = pretext
 • siboi = micşunea
 • sicarâ = secară
 • sicâreatsâ = pâine de secară
 • sicari = înfrigurare
 • sicari = paralizie
 • sicari = secare
 • sicârinji = loc cu secară
 • sicatu = infirm
 • sicatu = înfrigurat
 • sicatu = paralizat
 • sicatu = secat
 • sicatu = uscat
 • sicâturâ = secetă
 • sicleti = neliniştea singurătăţii
 • siclitseasu = sinchisi, v
 • siclitsiri = neliniştea singurătăţii
 • siclitsitu = dorinţă oprimat
 • sictârsescu = sictiri, v
 • sidefi = sidef
 • siferi = armată mobilizată
 • sifte = saftea
 • sifter = şoim
 • sigeadei = covor turcesc
 • sigeadi = covor turcesc
 • sigimi = sfoară
 • signi = peritoneu
 • signi = steag bisericesc
 • sigurimi = tija de la coarnele plugului
 • siguru = sigur
 • sihâriclji = recompensă pt veste bună
 • sihâriki = cadou de veste bună
 • sihâriki = recompensă
 • sihâriki = recompensă pt veste bună
 • sihâvyearu = vestitor
 • siimenu = seimen - jandarm turc
 • silâ = forţă
 • silâ = forţă
 • silâ = putere
 • silâ = putere
 • silâ = silă
 • silavâ = silabă
 • silavii = silabă
 • silavisescu = silabisi, v
 • silavisiri = silabisire
 • silavisitu = silabisitu
 • sileafi = brâu lat
 • sileafu = brâu lat
 • sileami = salutare
 • sileamiti = salvare
 • silihtaru = comandant
 • silimii = ţesătură de mătase
 • silinicâ = flanelă
 • silinicâ = flanelă de lână
 • silinu = şiling
 • silistrâ = pieptăraş - pieptar pt copii
 • silistrâ = puşcoci
 • silivaru = lanţ de briceag
 • silixescu = culege, v
 • silixescu = recolta, v
 • silnâosu = puternic
 • silnâvosu = puternic
 • siluii = îngândurare
 • siluii = îngrijorare
 • siluyii = îngândurare
 • siluyii = îngrijorare
 • siluyisescu = socoti, v
 • siluyisiri = meditare
 • siluyisiri = reflectare
 • siluyisitu = meditat
 • siluyisitu = reflectat
 • silvii = chiparos
 • silviu = chiparos
 • simadhi = semn
 • simadi = semn
 • simandru = clopotniţă
 • simaniki = frunză de senă - pt purgativ
 • simathiti = coleg
 • simbatii = simpatie
 • simbâtsescu = scuza, v
 • simbeti = cauză
 • simbeti = motiv
 • simbeti = pretext
 • simbru = recăsătorit
 • simfonâ = consonanţă
 • simici = covrigar
 • simigâ = vârf de ac
 • simigi = covrigar
 • simigiu = covrigar
 • simigosu = vârfuit
 • similânâ = lână amestecată
 • siminari = semănare
 • siminatu = semănat
 • siminâturâ = semănătură
 • simintsâ = rasă
 • simintsâ = sămânţă
 • simisescu = aminti, v
 • simitâ = pâine albă mică superioară
 • simiti = făină superioară
 • simiusescu = însemna, v
 • simiydhali = griş
 • simnari = însemnare
 • simnâtoru = pecete de lemn
 • simnatu = destinat
 • simnatu = semnat
 • simnatu = vaccinat
 • simnedzu = marca, v
 • simnedzu = rezerva, v
 • simnedzu = semna, v
 • simnedzu = vaccina, v
 • simnicu = semn mic
 • simnitoru = părinte
 • simnitoru = pecetar
 • simnitoru = semănător
 • simtu = sfânt
 • simtu = simţi, v
 • simvulii = consiliu
 • simvulipsescu = consilia
 • sinahi = guturai
 • sinapi = muştar
 • sinapizmo = cataplasmă din făină de muştar şi apă
 • sinapsi = carte de rugăciuni
 • sinaptsi = carte de rugăciuni
 • sinastrufii = societate
 • sindaxâ = sintaxă
 • sindaymâ = dictatură
 • sindhonâ = linţoliu
 • sindilii = cataclism
 • sindilii = vijelie
 • sindilii = viscol
 • sindilii = viscolire
 • sindrofi = izmană
 • sinduki = coşciug
 • sinduki = ladă
 • sindukisescu = ladă, a pune în , v
 • sindukisiri = ladă, punere în
 • sindukisitu = ladă, pus în
 • sindushu = vizitiu
 • sineti = circumcizie
 • sineti = poliţă
 • sinfadhâ = cumnată
 • sinferu = interes
 • sinfirsescu = interesa, v
 • sinfunii = acord
 • sinfunii = condiţie
 • sinfunipsescu = acord, a fi de, v
 • sinfunipsitu = acord, de
 • singasto = dans specific
 • singatsco = dans specific
 • singâtsescu = dansa singasto, v
 • singeaki = district
 • singilii = sentinţă
 • singilii = verdict
 • singiru = frânghie
 • singiru = lanţ
 • singiu = lemn roşu
 • singriticâ = comparativ
 • singurami = singurătate
 • singurami = solitudine
 • singuraticu = singuratic
 • singureatsâ = singurătate
 • singuritati = singurătate
 • singuru = singur
 • singurushu = singurel
 • sinhisescu = nelinişti, v
 • sinhisescu = sinchisi, v
 • sinhisi = emoţie
 • sinhisitu = neliniştit
 • sinhisitu = sinchisit
 • sini = an
 • sini = însuşi
 • sini = sine
 • sinidhisi = conştiinţă
 • sinii = masă joasă cu 3 picioare
 • sinirsescu = rivaliza
 • sinithii = obicei
 • sinithii = obicei
 • sinithisi = conştiinţă
 • sinithisi = obicei
 • sinjeacu = geruială
 • sinjicatu = învineţit
 • sinodhâ = sinod
 • sintaxâ = sintaxă
 • sintescu = simţi, v
 • sintiri = simţire
 • sintisescu = sfinţi, v
 • sintu = sfânt
 • sintu = simţi, v
 • sinu = sân
 • sinudh = sinod
 • sinudhii = siguranţă
 • sinunomat = nume, cu acelaşi
 • sinuripsescu = hotărnâci, v
 • sinuripsiri = hotărnicire
 • sinuripsit = hotărnicit
 • sinuru = frontieră
 • sinuru = graniţă
 • sinuru = hotar
 • sipeti = valiză
 • siptâmânâ = săptămână
 • sirbesu = orgolios
 • sireauâ = domeniu
 • sireauâ = rând
 • siri = contemplaţie
 • siri, facu = contempla, v
 • sirige = carie
 • sirin = ânsorit
 • sirinu = senin
 • sirmâ = mătase
 • sirmâ = mătase
 • sirmâ = sârmă
 • sirmai = capital
 • sirmatiro = filigran
 • sirmatiro = filigran
 • sirmii = gripă
 • sirmii = guturai
 • sirsemu = turbulent
 • sirsenu = turbulent
 • sirsimlâki = arţag
 • sirsimlâki = ceartă, chef de
 • sirsimlâki = ţâfnă
 • sirtâ = origine
 • sirtâ = origine
 • sirtâ = provenienţă
 • sirtaru = sertar
 • sirtlâki = agerime
 • sirto = dans, gen de
 • sirtu = zăvor
 • sirtu = zăvor
 • sirviljiu = chiparos
 • sirviljiu = privighetoare
 • siryeani = distracţie privind
 • siryinsescu = distra privind, v
 • sisami = susan
 • sistasi = adresă
 • sistasi = recomandare
 • sistimâ = obicei
 • sistisescu = recomanda, v
 • sistisiri = recomandare
 • sistisitu = recomandat
 • sistrâ = ţesală
 • sistrisescu = ţesăla, v
 • sitâ = sită
 • sitâxescu = cerceta, v
 • sitâxiri = cercetare
 • sitâxitu = cercetat
 • sitosu = avid
 • sitosu = setos
 • sitrei = jachetă
 • sitsirari = secerare
 • sitsirâtoru = secerător
 • sitsiratu = mort
 • sitsiratu = secerat
 • sivapi = binefacere
 • sivdai = amor
 • sivdai = iubire
 • sivdai = iubire
 • sivdâlâ = iubitor
 • sivdaliu = amoros
 • sivdaliu = drăgăstos
 • sivdâliu = iubitor
 • sivdâlosu = iubitor
 • sivdă = amor
 • sivdă = iubire
 • sivu = cenuşiu
 • siyâ = pace
 • siyâdhyearu = conăcar
 • siyâryeatu = vestitor
 • siyisi = încurcătură
 • siyuripsescu = asigura, v
 • siyuripsiri = asigurare
 • siyuripsitu = asigurat
 • siyurliki = siguranţă
 • siyuru = sigur
 • skeahtru = fantomă
 • skeardiri = pagubă
 • skeardiri = pierdere
 • skeardiri = pierdere
 • skeardiri = pierzanie
 • skeastrâ = fantomă
 • skeastrâ = gogoriţă
 • skeastrâ = sperietoare pt copii
 • skeli = schelă
 • skeli = şold
 • skepi = peritoneu
 • skepi = văl de doliu
 • skepi = voal din ţesătură fină de mătase
 • skerdu = pierde, v
 • skertsâ = glumă
 • sketâ = voal brodat
 • sketu = neamestecat
 • sketu = pur
 • sketu = simplu
 • skicâ = spic
 • skicu = spic
 • skicurâ = spic
 • skicuriciu = salbă mică
 • skifteru = vultur
 • skifurâ = sulfură
 • skilâ = vulpe
 • skimbi = pântece
 • skimuru = geme, v
 • skimuru = scânci, v
 • skinami = spinet
 • skinami = spini, loc cu
 • skinâratu = spinare
 • skinâratu a muntilui = creastă muntelui
 • skinari = aţâţare
 • skinari = înghimpare
 • skinari = spinare
 • skinari = tachinare
 • skinâtoru = intrigant
 • skinâtoru = iritant
 • skinâtoru = înghimpător
 • skinatu = aţâţat
 • skinatu = înghimpat, v
 • skinatu = înţepat
 • skinatu = tachinat
 • skinâturâ = incitare
 • skinâturâ = intrigă
 • skinciureatsâ = avariţie
 • skingiu = schingiuire
 • skingiu = torturare
 • skinosu = spinos
 • skinu = aţâţa, v
 • skinu = ghimpe
 • skinu = înghimpa, v
 • skinu = înţepa, v
 • skinu = spin
 • skinu = tachina, v
 • skipari = teslă
 • skipoanji = vultur
 • skiponjiu = vultur
 • skiptru = sceptru
 • skirdeari = pierdere
 • skirdutu = rătăcit
 • skitiu = flăcău
 • skitu = schit
 • skivalâ = pleavă
 • skivirii = ursuzenie
 • skizare = aşchie
 • skizedzu = despica, v
 • skizedzu = reteza, v
 • slabâ = rău
 • slâbeatsâ = moleşire
 • slâbeatsâ = răutăţi
 • slâbeatsâ = slăbiciune
 • slâbilji = moleşire
 • slâbilji = răutăţi
 • slâbilji = slăbiciune
 • slâbintsâ = moleşire
 • slâbintsâ = răutăţi
 • slâbintsâ = slăbiciune
 • slabu = rău
 • slabu = slab
 • slâbushcu = slăbuţ
 • slâghescu = slăbi, v
 • slâghinâ = şold
 • slâghinâ = şold
 • slâghiri = slăbire
 • slâghitu = oftica la vite
 • slâghitu = slăbit
 • slapu = jep - pin de munte
 • sljiopu = şchiop
 • sloatâ = sloată
 • slobodii = libertate
 • slubudii = libertate
 • slupi = formă
 • slutiki = sluţenie
 • slutiki = sluţire
 • slutsitu = sluţit
 • slutu = diform
 • slutu = slut
 • smacu = putreziciune
 • smagâ = murdărie
 • smaltu = smalţ
 • smârce = ciupercă - specie de
 • smârdhă = defect
 • smârdhă = lipsă
 • smârdhă = tară - defect
 • smâryescu = murdări, v
 • smâryitu = murdărit
 • smeadu = smead - cu faţa negricioasă şi palidă
 • smearâ = plantă culinară
 • smoalâ = smoală
 • smurticu = înnăbuşi, v
 • snop = snop
 • soacrâ = soacră
 • soamâ = somn - peşte
 • soarâ = subţioară
 • soarbâ = cruşin - arbust melifer
 • soarbâ = moşmoală - fruct
 • soari = soare
 • soartâ, sorti = fel
 • soartâ, sorti = sortiment
 • soartâ, sorti = specie
 • soarti = destin
 • soarti = naştere
 • soarti = placentă
 • soarti = soartă
 • soatsâ = împreună
 • soatsâ = pereche
 • sobâ = cald - ca în sobă
 • sobâ = sobă
 • sobagi = sobar
 • soboru = adunare
 • soboru = reuniune
 • socru, soacrâ = socru
 • socu = soc
 • socuru = socru
 • sodhâ = apă gazoasă
 • sodhâ = sodă
 • sofrâ = masă
 • softâ = student islamic teologic
 • soi = fel
 • soi = neam
 • soi = rasă
 • soi = rudă
 • soi = rudenie
 • soi = soi
 • soi = sortiment
 • soir = cerc trasat pe pământ
 • soitaru = bufon
 • soki = canea de butoi
 • soki = penis
 • soldzu = solz
 • somnu = somn
 • somunâ = pâine întreagă
 • soni = final
 • soni = fine
 • soni = sfârşit
 • sopcâ = ciomag
 • sorâ = soră
 • sorbu = sorb
 • sorbu = sorbi, v
 • soru = însura, v
 • soru = soră
 • sotsu = camarad
 • sotsu, soatsâ = amic
 • sotsu, soatsâ = camarad
 • sotsu, soatsâ = prieten
 • sotsu, soatsâ = tovarăş
 • spadhâ = sabie
 • spâhidlâki = contribuţie
 • spâhidlâki = cotizaţie
 • spâhidlâki = impozit
 • spahiu = spahiu - soldat turc
 • spalâ = spate
 • spâlâtoreasâ = spălătoreasă
 • spânacu = spân micuţ
 • spânacu = spanac
 • spânaki = spanac
 • spânakiu = spanac
 • spangu = sfoară
 • spaniu = rarisim
 • spânticari = spintecare
 • spânticatu = spintecat
 • spânticu = spinteca, v
 • spânu = pleşuv
 • spânu = spân
 • spapi = produse textile casnice
 • spapi = ţesătură - material textil
 • spârangâ = sparanghel
 • spârgâmintu = spargere
 • spârgânami = scutece multe
 • sparganu = scutec
 • spargânu = scutec
 • spargu = sparge, v
 • spargu = strica, v
 • spârtinâ = cablu
 • spârtinâ = odgon
 • spartu = depravat
 • spartu = stricat
 • sparu = speria, v
 • sparyanu = scutec
 • spastrâ = curăţenie
 • spastrâ = curăţenie
 • spâstrescu = curăţi, v
 • spâstrescu = omorâ
 • spâstrescu = şterpeli, v
 • spâstriri = curăţire
 • spâstritu = curăţit
 • spastru, spastrâ, spashtri, spastri = curat
 • spatâ = sabie
 • spatâ = spată - la război de ţesut
 • spâtalji = păstaie
 • spâtalji = teacă
 • spâtalu = risipitor
 • spâteadzâ = băţ ca un făcăleţ
 • spâteadzâ = lalea
 • spâthatu = zvelt
 • spathi = treflă
 • spâtuljiusiri = prăpădire
 • spâtuljiusitu = ruinat
 • spazmo = convulsie
 • spazmo = spasm
 • spătaru = spătar
 • spătuljiusescu = risipi, v
 • speasi = scutec
 • spelu = fugi, v
 • spelu = spăla putina, v
 • spelu = spăla, v
 • spendzâ = monedă cu valoare mică
 • spermâ = spermă
 • spesu = des
 • spidâ = vijelie
 • spidhâ = vijelie
 • spigiuru = conjura
 • spigiuru = implora
 • spigiuru = jura solemn
 • spilâ = cavernă
 • spilâ = grotă
 • spilâ = peşteră
 • spilari = spălare
 • spilatu = curat - fig
 • spilatu = spălat
 • spilâturâ = spălătură
 • spilei = cavernă
 • spilei = grotă
 • spilei = peşteră
 • spilingu = prelinge, v
 • spilingu = scurge, v
 • spiljeauâ = cavernă
 • spiljeauâ = grotă
 • spiljeauâ = peşteră
 • spindzurari = spânzurare
 • spindzuratu = nerezolvat
 • spindzuratu = spânzurat
 • spindzuratu = ticălos
 • spindzuru = spânzura, v
 • spingiuescu = spânz - vaccina cu , v
 • spingu = spânz - plantă medicinală
 • spinshoarâ = turtă dulce
 • spionu = spion
 • spirlundzescu = prelungi, v
 • spirlundziri = prelungire
 • spirlundzitu = prelungit
 • spirlungosu = lungăreţ
 • spirlungu = prelung
 • spirmâtseatâ = spermanţet - ceară de balenă
 • spitalu = spital
 • spithâ = aşchie
 • spithâ = fulg
 • spithâ = scânteie
 • spitrumtu = străpuns
 • spitrundu = pătrunde, v
 • spitsâ = aşchie
 • spitsâ = spic
 • spitsâ = vârf
 • spitsârii = farmacie
 • spitsârlâki = facmacist - meseria de
 • spitsaru = farmacist
 • spitsaru = spiţer - farmacist
 • spitseru = farmacist
 • spiunlâki = spionaj
 • spiunu = spion
 • splimari = scremătură
 • splimari = scremătură
 • splinâ = splină
 • splinâ = splină - boală de
 • spolji = pradă
 • sporu = sămânţă
 • spragânu = slăbănog cu piciore lungi
 • sprealimtu = lins prea
 • spreamitâ = scremere
 • spreamitu = excrement
 • spreamitu = screme, v
 • sprelingu = linguşi, v
 • spremu = căca, v
 • spremu = defeca, v
 • spri = spre
 • spribaşu = săruta prea, v
 • spriciu, sprici = paiete
 • sprigiurari = conjurare
 • sprigiurari = implorare
 • sprigiurari = jurământ solemn
 • sprigiuratu = conjurat
 • sprigiuratu = jurământ solemn
 • sprigiuru = conjura
 • sprigiuru = implora
 • sprigiuru = jura solemn
 • spriimnari = diaree
 • spriimnari = urdinare - merge des la...
 • spriimnatu = urdinat
 • spriimnu = diaree a avea, v
 • sprilau = spăla prea, v
 • sprilimtu = prelins
 • sprilimtu = scurs
 • sprilindziri = prelingere
 • sprilindziri = scurgere
 • sprilingu = prelinge, v
 • sprilingu = scurge, v
 • sprilungu = lungăreţ
 • sprima = ca pentru
 • sprima = după
 • sprima = după cum
 • sprima = faţă de
 • sprimari = scremătură
 • sprimeari = scremătură
 • sprindzeanâ = sprânceană
 • spritundu = pătrunde, v
 • sproti = ca pentru
 • sproti = după
 • sproti = după cum
 • sproti = faţă de
 • sprunâ = spuză - cenuşă ferbinte cu jeratec
 • sprunâ = spuză - în număr f mare
 • sprunami = spuză multă
 • sprunari = acoperire cu spuză
 • sprunatu = acoperit cu spruză
 • sprunedzu = acoperi cu sprună, v
 • spudhâxescu = studia, v
 • spudhâxitu = studiat
 • spudhâyiri = studiere
 • spudhie = studiu
 • spulaiti = graţiie....
 • spulaiti = mulţumită...
 • spulbirari = spulberare
 • spulbiratu = spulberat
 • spulbiru = dispărea, v
 • spulbiru = praf
 • spulbiru = praf a se face, v -
 • spulbiru = praf, a curăţa de , v
 • spulbiru = praful a ridica, v
 • spulbiru = spulbera, v
 • spumâ = spumă
 • spumari = spumare
 • spumatu = spumat
 • spumâturâ = spumă
 • spumeanu = colivă
 • spumeanu = pomană
 • spumedzu = spumega, v
 • spumosu = spumos
 • spuneari = arătare
 • spuneari = exprimare prin cuvinte
 • spuneari = povestire
 • spuneari = spunere
 • spuniri = spunere
 • spunu = arăta, v
 • spunu = povesti, v
 • spunu = spune, v
 • spurâ = spuză - cenuşă ferbinte cu jeratec
 • spurâ = spuză - în număr f mare
 • spurnâ = spuză - cenuşă ferbinte cu jeratec
 • spurnâ = spuză - în număr f mare
 • spuzâ = spuză - cenuşă ferbinte cu jeratec
 • spuzâ = spuză - în număr f mare
 • srângulsescu = entorsă a face, v
 • srângulsescu = scrânti, v
 • stâ = sfânt
 • sta... = peste
 • stâcânu = tăciune
 • stâfidâ = stafidă
 • stâfidhusescu = stafidi, v
 • stâfidhusiri = stafidire
 • stâfidhusitu = stafidit
 • stâfilitu = omuşor
 • staflâ = coardă care trece pe sub talpă şi ţine cioarecii
 • stâflitu = omuşor
 • stâhidâ = stafidă
 • stâhimâ = pariu
 • stâlâescu = instala, v
 • stâlâescu = plasa, v
 • staljiu = îmbrânzi, v - lapte
 • staljiu = întâlni, v
 • staljiu = întretăia, v
 • staljiu = scurta, v - calea
 • staljiu = supăra, v
 • staljiu = trece, v
 • stamâ = linişte
 • stâmânâ = săptămână
 • stâmânâ = săptămână
 • stâmârii = iarbă, fel de
 • Stâ-Mârii = Sfânta Maria
 • stâmâtiri = opritor, opritoare
 • stâmâtsescu = opri, v
 • stâmâtsescu = opri, v
 • stâmâtsiri = oprire
 • stâmâtsitu = oprit
 • stambâ = imprimerie
 • stambâ = stambă - pânză înflorată din bumbac
 • stambâ = tipografie
 • stâmbâsescu = imprima, v
 • stâmbusiri = imprimare
 • stâmbusitu = imprimat
 • stamnâ = amforă
 • stâmnaru = olar
 • stâmnici = ulcioraş
 • stângaciu = stângaci
 • stângaru = stângaci
 • stângu = stâng
 • stângu = stâng
 • stani = stână
 • stânipsescu = conserva, v
 • stânipsescu = dura, v
 • stânipsescu = păstra, v
 • stânipsescu = trăi, v
 • stâpitsâ = cursă
 • stâpuescu = stăpâni, v
 • stârcu = cocostârc
 • stârgu = striga, v
 • stari = rămânere
 • stari = stare - rămânere
 • stârkescu = seca, v
 • stârnutari = strănutare
 • stârnutu = strănuta, v
 • stârxescu = accepta, v
 • stârxescu = agreea, v
 • stârxescu = consimţi, v
 • stâsescu = fixa, v
 • stâsescu = monta, v
 • stashionâ = gară
 • stashionâ = staţie
 • stashioni = gară
 • stashioni = staţie
 • stâteari = rămânere
 • staterâ = cântar
 • stâtiri = cântar
 • statsioni = staţie
 • stâtutu = obosit
 • stâtutu = stătut
 • stau = locui, v
 • stau = opri, v
 • stau = rămâne, v
 • stau = sta, v
 • staulâ = grajd
 • Stâ-Viniri = Sfânta Vineri - 26 Iulie - Sf Paraschiv
 • stavraitu = vultur auriu
 • Stavru = Septembrie
 • stâvrusescu = crucifica, v
 • stâvrusescu = încrucişa, v
 • stâvrusescu = întâlni în drum, v
 • stâvrusescu = întretăia, v
 • stavrutâ = stat turceşte
 • staxeauâ = picătură
 • stazmitcâ = pâine cu năut
 • stăfidhă = stafidă
 • steajeru = par înfipt în centrul ariei
 • steao, steali = stea
 • steauâ, steali = stea
 • stepsu = vină
 • sterâ = plantă - specie de
 • stereusescu = fixa, v
 • sternâ = cisternă
 • sterpu = steril
 • sterpu, stearpâ = sterp
 • sti = deasupra
 • sti = pe
 • sti = pentru
 • sti = peste
 • s-ti ngroapâ loclu = să-ţi crape obrazul de ruşine
 • stibatiri = diaree
 • stică = dacă
 • sti-că = dacă
 • sticu = clipă
 • sticu = moment
 • stifa = invizibil
 • stifaletâ = gheată de damă
 • stifaletâ = gheată de damă
 • stifani = caşcaval, calup de
 • stifani = cunună
 • stifă = invizibil
 • stifusescu = dispărea, v
 • stifusescu = neantiza, v
 • stifusescu = prăpădi, v
 • stifusiri = dispariţie
 • stifusitu = dispărut
 • stihari = veşmânt preoţesc
 • stihii = fantomă
 • stihii = strigoi
 • stihimâ = pariu
 • stihimâ = pretext
 • stihio = balaur
 • stihio = stafie
 • stihio = strigoi
 • stihiptu = junghi
 • stihisescu = întâmpla, v
 • stihiu = balaur
 • stihiu = zmeu
 • stihiusescu = stafie, a transforma în, v
 • stihiusiri = stafie, transformare în
 • stihiusitu = stafie, devenit
 • stihu = clipă
 • stihu = moment
 • stihu = vers
 • stikescu = scuipa, v
 • stilu = stâlp
 • stimpinatu = diavol
 • stimtu = stins
 • stingali = ţurcă
 • stingu = stinge, v
 • stinuhurii = perplexitate
 • stinuhurii = strâmtorare
 • stinuhursescu = strâmtora, v
 • stinuhursitu = îngrijorat
 • stipare = cerc
 • stipsescu = vinovat a fi, v
 • stipsi = piatră acră
 • stipsiri = greşire
 • stipsitu = vinovat
 • stipsuneri = drojdie
 • stipsusescu = vopsi cu drojdie
 • stipsusiri = vopsire cu drojdie
 • stipsusitu = vopsit cu grojdie
 • stiriusescu = consolida, v
 • stiriusescu = fixa, v
 • stiriusitu = consolidat
 • stirnosu = arid
 • stirnosu = pietros
 • stirpar = sterpe, păstor de
 • stirpescu = sterp a deveni, v
 • stirpuescu = sterp a deveni, v
 • stirpuiri = sterpire
 • stirpuit = sterpit
 • stirpuret = sterpet
 • stirpuriu = sterpet
 • stiruvotan = iarbă de sterpit
 • stisescu = fixa, v
 • stisescu = monta, v
 • stisidhâ = strană
 • stivâ = grămadă
 • stivaletâ = gheată de damă
 • stivalji = gheată cu gât
 • stivâsescu = îngrămădi, v
 • stiymii = moment
 • stizmâ = zid
 • stizmusescu = zidi, v
 • stizmusiri = zidire
 • stizmusitu = zid, înconjurat cu
 • stizmusitu = zidit
 • stocu = grămadă
 • stofâ = stofă
 • stogu = grămadă
 • stoli = îmbrăcăminte
 • stolidhâ = podoabă
 • stolizmâ = mobilare
 • stolu = flotă
 • stolu = scaun
 • stoluzmâ = mobilare
 • stomahu = stomac
 • strâ = deasupra
 • strâaushu = străbun
 • strabalu = ştirb
 • strâbalu = ştirb
 • strâbâteari = diaree
 • strâbâtiri = penetrare
 • strâbâtiri = străbatere
 • strâbâtiri = traversare
 • strâbatu = penetra, v
 • strâbatu = răzbi, v
 • strâbatu = străbate
 • strâbatu = traversa, v
 • strâbăshinâ = burtă
 • strâbăshinâ = pântec
 • strâgâ = strungă
 • strâgljeatâ = brânză - fel de
 • strahâ = streaşină
 • strajâ = santinelă
 • strajâ = strajă
 • strâjearu = jandarm
 • strâkescu = seca, v
 • strâkiri = avortare
 • strâkiri = secare
 • strâkiri = stârpire
 • strâkiri = uscare
 • strâkitu = avorton
 • strâkitu = secat
 • strâkitu = secătură
 • strâkiturâ = avorton
 • strâkiturâ = picătură stoarsă
 • strâkiturâ = stârpitură
 • strâmari = destrămare
 • strâmatu = destrămat
 • strâmâturâ = destrămătură
 • strâmbari = strâmbare
 • strâmbâtati = nedreptate
 • strâmbâtati = strâmbătate
 • strâmbatu = strâmbat
 • strâmbâturâ = strâmbătură
 • strâmbeaticu = strâmbătate
 • strâmbu = boală ovină
 • strâmbu = coti, v
 • strâmbu = devia, v
 • strâmbu = nedrept
 • strâmbu = rău
 • strâmbu = strâmb
 • strâmbu = strâmba, v
 • strâmburari = stimulare
 • strâmedzu = destrăma, v
 • strâmljioru = mior de 2 ani
 • strâmturâ = strâmtoare
 • strâmutu = deplasa
 • strâmutu = schimba, v
 • strâmutu = strămuta, v
 • strâmuxitu = înghesuit
 • strângu = strânge, v
 • strângulusiri = entorsă
 • strângulusiri = luxaţie
 • strângulusiri = scrântire
 • strânipotu = strănepot
 • strânjiljioru = mior de 2 ani
 • strânjiriu = îmbrăcăminte multă
 • stranjiu = haină
 • stranjiu = strai
 • strânjiu = îmbrăcăminte multă
 • strânotu, strânoti = hăinuţă
 • strânushu = hăinuţă
 • strânutu = strănuta, v
 • strâocljiu = şaşiu
 • strâpapu = strămoş
 • strâpapu = strămoş
 • strâpii = fulger
 • strâpungu = străpunge, v
 • stratiotu = soldat infanterist
 • stratiyo = general
 • strato, stratevmati = armată
 • stratu = strat
 • straushu = străbunic
 • strâushu = străbunic
 • strâvecljiu = străvechi
 • strâxescu = accepta, v
 • strâxescu = agreea, v
 • strâxescu = consimţi, v
 • strâxiri = suportare
 • strâxitu = consimţit
 • stră = deasupra
 • stră = pentru
 • stră = sus, în
 • streahâ = streaşină
 • streapitâ = dintele înţelepciunii
 • streapitâ = măseaua de minte
 • streapitu = larvă din brânza fermentată
 • streclji = streche - insectă ce omoară animalele
 • streglâ = tăun
 • strelâ = praştie cu elastic
 • stremâ = pogon
 • stresu = avar
 • stresu = categoric
 • stresu = constrâns
 • stresu = forţat
 • stresu = strâns
 • stresu = zgârcit
 • stresu = zgârcit
 • stri = deasupra
 • stri = pe
 • stri = pentru
 • stri = sus, în
 • stribishinâ = burtă
 • stribishinâ = pântec
 • stricâtoari = strecurătoare din lână
 • stricoru = filtra, v
 • stricoru = stoarce, v
 • stricoru = strecura, v
 • stricu = strica, v
 • stricurari = filtrare
 • stricurari = stoarcere
 • stricurari = strecurare
 • stricuratu = filtrat
 • stricuratu = stors
 • stricuratu = strecurat
 • strifu = castrat
 • strifu = mior de 2 ani
 • strigâ = strigă - vrăjitoare
 • strigâ = strigoaică
 • strigari = strigare
 • strigatu = strigat
 • striglă = strigă - vrăjitoare
 • striglă = strigoaică
 • strigu = chema, v
 • strigu = reproşa, v
 • strigu = striga, v
 • strigu = vorbi tare, v
 • strimburari = băţ ascuţit pt îdemnat vitele la mers
 • strimburari = imbold
 • strimburari = impuls
 • strimburari = impulsionare
 • strimburari = îmboldire
 • strimburari = îndemn
 • strimburari = îndemnare
 • strimburari = pornire
 • strimburari = stimul
 • strimburari = stimulare
 • strimburari = stimulent
 • strimtari = strâmtare
 • strimtatu = îngustat
 • strimtedzu = îngusta, v
 • strimtedzu = îngusta, v
 • strimtu = înghesuit
 • strimtu = îngust
 • strimtu = îngust
 • strimtu = strâns
 • strimturâ = strâmtură
 • strimturâ = strânsoare
 • strimturari = strâmtorare
 • strimtură = îngustime
 • strimurari = stimulare
 • strimuxescu = îmbulzi, v
 • strimuxescu = înghesui, v
 • strimuxiri = înghesuire
 • strimuxitu = îmbulzit
 • strindzeari = strângere
 • strindziri = strângere
 • stringâturâ = strânsătură
 • stringlji = trăgătoare
 • stringu = încorda în....
 • stringu = jena, v
 • stringu = reţine, v
 • stringu = strânge, v
 • stringu = zgârci, v
 • strinu = străin
 • striocljiu = şaşiu
 • stripârinti = strămoş
 • striprokiu = ventricol
 • strisescu = ţesăla, v
 • strivotanu = iarbă de sterpit
 • strivuitu = acrit
 • strixescu = accepta, v
 • strixescu = agreea, v
 • strixescu = consimţi, v
 • strixiri = suportare
 • strofu = colică
 • strofu = prăpăd
 • stronghilu = rotund
 • stropu = prăjină
 • strozmâ = aşternut
 • strucinedzu = strivi, v
 • strucinu = strivi, v
 • strudzu = sturz
 • strufkisescu = colică a avea, v
 • strufkisiri = colică, suferinţa de
 • strufkisitu = colică, bolnav de
 • strugaru = strungar - la strungă
 • strugu = rindea
 • struguescu = struji, v - la strungă
 • struguire = strujire
 • struguit = strujit
 • struhinâ = sulfină - plantă medicinală
 • strumbulu = grăsuliu
 • strunâ = vierme lung şi subţire sin ape stătătoare
 • strungâ = strungă
 • strungulusitu = luxat
 • strungulusitu = scrântit
 • struţu = struţ
 • struxescu = ascuţi, v
 • struxiri = ascuţire
 • struxitu = ascuţit
 • stufosu = stufos
 • stufu = stuf
 • stufutosu = stufos
 • stuhico = respiraţie
 • stuhinari = nenorocire
 • stuhinatu = epuizat
 • stuhinatu = nenorocit
 • stuhinedzu = nenoroci, v
 • stulcinari = strivire
 • stulcinat = stâlcit
 • stulcinat = zdrobit
 • stulcinedzu = stâlci, v
 • stulcinu = stâlci, v
 • stulidhâ = podoabă
 • stulii = podoabă
 • stulsescu = împodobi, v
 • stulsiri = gătire, v
 • stulsitu = ornat
 • stulţinu = stâlci, v
 • stumahi = stomac
 • stumbu = pisălog - cu care pisez
 • stumbusescu = pisa, v
 • stumbusiri = pisare
 • stumbusitu = pisat
 • stupâ, stuki = câlţi
 • stupâ, stuki = grămadă
 • stupâ, stuki = mulţime
 • stupaganâ = măciucă
 • stupâtoare = dop
 • stupii = câlţi
 • stupii = grămadă
 • stupii = mulţime
 • stupu = stup
 • stupumâ = dop
 • stuputoru = dop
 • stuputosu = stufos
 • sturcinu = strivi, v
 • sturdzu = sturz
 • sturnari = cremene
 • sturnârosu = silicos
 • sturu = stâlp
 • sturutedzu = strănuta, v
 • su = sub
 • subashi = zapciu
 • subashi, ca = tiran
 • subtsâracu = subţirel
 • subtsâri = subţire
 • sucai = beretă
 • sucaki = stradă
 • sucrestu = sechestru
 • sucrilji = socrie
 • sucrimi = socrii toţi
 • sudhâ, sudhi, sudz = căldare
 • sudoari = sudoare
 • sudzeari = sugere
 • sudzeatâ = săgeată
 • sudziri = sugere
 • sueljiu = codină - lână....
 • sufâ = sofa
 • sufâlâki = sofa
 • sufari = călăreţ
 • sufaru = masă mică joasă
 • sufati = sofa
 • sufii = invenţie
 • sufinedzu = zvânta, v
 • sufinu = uscat
 • suflari = suflare
 • suflatu = respiraţie
 • suflatu = suflat
 • suflitami = oameni mulţi
 • suflitu = om
 • suflitu = suflet
 • suflu = respira, v
 • suflu = sufla, v
 • suflu lampa = stinge lampa
 • suflu narea = sufla nasul
 • suflu unâ pliscutâ = plezni o palmă
 • sufrâ = masă mică joasă
 • sufrâ = rid
 • sufrâ = zbârcitură
 • sufrâmtseauâ = sprânceană
 • sufrândzeanâ = sprânceană
 • sufrândzeauâ = sprânceană
 • sufrântseauâ = sprânceană
 • sufrântsei = furuncul
 • sufrusescu = şterpeli, v
 • sufrusescu = zbârci, v
 • sufrusiri = ridare
 • sufrusiri = zbârcire
 • sufrusitu = mototolit
 • sufrusitu = zbârcit
 • sufsescu = imagina, v
 • sufsescu = inventa, v
 • sufsescu = scorni, v
 • sug = soc
 • sugâricu = sugar mic
 • sugaru = miel sugar
 • sugaru = sugar
 • sugârushu = sugar mic
 • sugiucu = sugiuc
 • sugljitsari = sughiţare
 • sugljitsatu = sughiţat
 • sugljitsu = sughiţ
 • sugljitsu = sughiţa, v
 • sugu = suge, v
 • suhadz = hemoroizi
 • suhats = hemoroizi
 • suilâtcu = neam bun, de
 • suilâtcu = rasă, de
 • suiljeari = tundere sub burtă şi sub coadă
 • suiljeatu = tuns sub burtă şi sub coadă
 • suiljeatu = tunsul sub burtă şi sub coadă
 • suiljedzu = tunde sub burtă şi sub coadă, v
 • suisâz = neam prost, de
 • suitaru = bufon
 • sulâ = intrigă
 • sulâ = sulă
 • sulâ, pi = frigare
 • sulatsu = tur
 • suldatu = soldat
 • sulfatu = chinină
 • sulfinâ = sulfină - plantă medicinală
 • sulhinâ = sulfină - plantă medicinală
 • sulinâ = crustaceu
 • sulinaru = burlan
 • sulinaru = canal
 • sulinaru = tub
 • suliucâ = lipitoare
 • sulivaru = lanţ
 • sulkinâ = sulfină - plantă medicinală
 • sulmuxescu = spovedi, v
 • sulpii = undiţă
 • sultanâ = sultană - soţie de sultan
 • sultânatâ = fast
 • sultânatâ = pompă - fast
 • sultanu = sultan
 • sultucu = surtuc - haină scurtă
 • sulu = sul
 • suluki = lipitoare
 • suluki = respiraţie
 • sumâ = adunare de numere
 • sumâ = lână pentru ustură
 • sumâ = fuior
 • sumâ = sumă
 • sumâ = total
 • sumarâdu = surâde, v
 • sumâră = samar
 • sumâreauâ = sumedenie
 • sumâriciu = samar mic
 • sumaru = samar
 • sumbru = sâmbure
 • sumburi = sâmbure
 • sumcoadâ = curea ce trece pe sub coada calului
 • Su-Medru = Sfântu Dumitru
 • sumenji = conştiinţă
 • sumgiugâtoru = subjugat
 • sumigâ = vârf
 • sumigosu = vârfuit
 • sumigu = vârf
 • Sum-Ketru = Sfântul Petru şi Pavel
 • sumnami = sumă multă - lână....
 • sumnatu = somnat
 • sumnosu = somnoros
 • sumnurosu = somnoros
 • sumnushu = somnişor
 • sumolcu = cenuşiu
 • sumsoarâ = subţioară
 • sumu = sub
 • sumulâiescu = semi-înnegri, v
 • sumulâiri = semi-înnegrire
 • sumulâitsu = negricios foarte
 • sumulâitu = negricios
 • sumulaiu = negricios
 • sumulaiu = oacheş
 • sumunâ = pâine întreagă
 • Sum-Vasili = Sfântul Vasile
 • sunari = sunare
 • sunduki = ladă
 • suneti = circumcizie
 • sunghii = baionetă
 • sunghiutacu = baioneta, cu ea pusă
 • sunsoarâ = subţioară
 • sunu = sub
 • sunu = suna, v
 • supâ = supă
 • supani = buzunar interior
 • supervizor = câidigiu
 • supherâ = supieră
 • suplu = pumn
 • suplu = pumn, lovitură de
 • suprâ = supra
 • supsescu = muri, v - despre animale
 • suptsârari = subţiere
 • suptsâredzu = subţia, v
 • suptsâri = subţire
 • suptsţracu = subţirel
 • suptu = supt
 • suptu di câtushi = flămând
 • surafi = brici
 • surântselu = soare drag
 • surâritsâ = surioară
 • suratâ = domnişoară de onoare
 • suratâ = prietenă
 • suratâ = tovarăşă
 • surati = faţă
 • surati = mască
 • surats = bulgări
 • suratu = însurat
 • surdisescu = curs a da, v
 • surdisescu = diare a produce, v
 • surdisescu = tărăgăna, v
 • surdisescu = vinde, v
 • surdisiri = diaree, starea de
 • surdisitu = diaree, care are
 • surdisitu = vândut
 • surdu = surd
 • surghiri = sorbire
 • surghitsu = legătură
 • surghitu = sorbit
 • surghiuni = surghiun
 • surghiunipsescu = surghiunui, v
 • surghiunipsiri = exilare
 • surghiunipsitu = exilat
 • surhidâ = pecete
 • surhinâ = sulfină - plantă medicinală
 • suricâ = surioară
 • surii = cârd
 • surii = cireadă
 • surii = grămadă
 • surii = mulţime
 • surinu = însorit loc
 • surlâ = instrument muzical de suflat
 • surlutosu = ascuţit
 • surnelu = însorit loc
 • suro = cârd
 • suro = cireadă
 • suro = grămadă
 • suro = mulţime
 • surpari = surpare
 • surpatu = surpat
 • surpâturâ = surpătură
 • surpu = dărâma, v
 • surpu = învinge, v
 • surpu = surpa, v
 • sursescu = bărbieri, v
 • sursescu = rade, v - barba
 • sursiri = bărbierire
 • sursitu = bărbierit
 • surtseauâ = surcea
 • surtselu = cununie - de pus pe cap la nuntă
 • surtselu = surcel
 • surtsilushu = surceluţă
 • surtucu = surtuc - haină scurtă
 • surupatu = surpat
 • surupseashti = apune, v
 • surupsiri = apunere
 • surupsiri = asfinţit
 • surupu = surpa, v
 • surusescu = umple cu vârf şi îndesat, v
 • surusiri = umplere cu vârf şi ăndesat
 • surusitu = umplut cu vârf şi îndesat
 • survă = soarbă - fructul sorbului
 • survu = sorb - pom fructifer
 • susami = susan
 • susescu = termina, v
 • sushanu = susan - locuitor din susul localităţii
 • susiri = terminare
 • susitu = terminat
 • suskir = suspin
 • suskirari = suspinare
 • suskiratu = suspinat
 • suskirosu = suspinător
 • suskiru = dori cu ardoare, v
 • suskiru = suspin
 • suskiru = suspina, v
 • susta = complet
 • susta = exact
 • susta = precis
 • sustâ = capac
 • susu = sus
 • susuescu = împodobi, v
 • susumi = poreclă
 • sutâ = sută
 • sutacâ = suta de grame
 • sutâreaua = sutar
 • sutrupsescu = nimici, v
 • sutrupsescu = ruina, v
 • sutrupsiri = ruinare, v
 • sutsâlji = adunare
 • sutsâlji = nevastă
 • sutsâlji = sindrofie
 • sutsâlji = soţie
 • sutsatâ = asociaţie
 • sutsatâ = bandă
 • sutsatâ = camaraderie
 • sutsatâ = căsătorie
 • sutsatâ = gaşcă
 • sutsatâ = tovărăşie
 • suturari = săturare
 • suvalnitsâ = suveică
 • suvaltsâ = suveică
 • suvari = călăreţ
 • suvati = marfă de vânzare
 • suviniri = amintire
 • suylimâ = friptură
 • suzeatâ săgeată
 • suzi cerc trasat pe pământ
 • svâcnescu zvâcni, v
 • svalindzâ suveică
 • svaltsâ suveică
 • svaltsâ suveică
 • svânturedzu vântura, v
 • svânturu vântura, v
 • sviciu = bici
 • ta ca
 • ta ta
 • tâ de
 • tâ pentru
 • tâbâbii cârd
 • tâbâbii ceată
 • tâbâbii grup
 • tabacaryio tăbăcărie
 • tâbacu = tabac
 • tâbacu = tabac
 • tâbacu = tăbăcar
 • tabaieti nărav
 • tabaieti obicei
 • tâbâkerâ tabacheră
 • tâbani = grindă
 • tâbanu = tăbăcar
 • tâbâyii = redută
 • tabieti = nărav
 • tabieti = obicei
 • tâbieti = nărav
 • tâbieti = obicei
 • tabietlî = nărăvaş
 • tablâ = tablă
 • tablâ = table, joc de
 • taboljea = prostănac
 • tabori = batalion
 • tâburi = batalion
 • tabye = redutî
 • tâcâmi = bagaj
 • tâcâmi = costum
 • tâcâmi = suită
 • tâcâmi = tacâm
 • tâcânescu = aminti, v
 • tâcânescu = trece prin gând, v
 • tâcânsescu = certa, v
 • tâcati = capacitate - putere
 • tâcati = dispoziţie
 • tâcati = putere
 • tâcati = tărie- forţă
 • tâciuni = neghină
 • tâciuni = tăciune
 • tacmâ = falsitate
 • tâcmâlatu = echipat
 • tâcnescu = aminti, v
 • tâcrari = confirmare
 • tâcrari = expunere
 • tâcrari = raport
 • tacriri = confirmare
 • tacriri = expunere
 • tacriri = raport
 • tâcriri = confirmare
 • tâcriri = expunere
 • tâcriri = raport
 • tacu = linişte a păstra, v
 • tacu = tăcea, v
 • tâcuni = toc de gheată
 • tâcutu = liniştit
 • tâcutu = taciturn
 • tâcutu = tăcut
 • tadhi = cutare
 • tadhi = cutare
 • taeti = prosternare
 • taeti facu = prosterna, v
 • taftâ = foşnet
 • tâgârcicu = traistă păstorească
 • tâgaru = baniţă
 • taha = cică
 • tâhâni = făina de seminţe pt halva
 • tahina = dimineaţă
 • tahina = zori, în
 • tahinari = dimineatsă
 • tahinimâ = dimineatsă
 • tâhinipsescu = dimineaţă, a se scula de...
 • tâhinipsescu = porni la drum de dimineaţă
 • tâhmâkearu = lacom
 • tahmini = atenţie, cu
 • tahmini = băgare de seamă
 • tahmini = noroc, la
 • tahtabicu = ploşniţă
 • tâhtâvani = lectică
 • tahticâ = regulat
 • taifâ = alai
 • taifâ = ceată
 • taifâ = familie
 • taifâ = grup de familii
 • taimi = porţie
 • taimi = tain - raţie de soldat
 • taini = porţie
 • taini = tain - raţie de soldat
 • tâisescu = da de mâncare, v
 • tâisescu = hrăni, v
 • taiu = farfurioară
 • tâkii = tichie
 • talabaciu = băieţandru
 • talabaciu = copilandru
 • tâlaciu = deşeu de lână
 • tâlâescu = deteriora, v
 • tâlâescu = tăvăli, v
 • tâlâganu = manta
 • tâlâiri = deteriorare
 • tâlâitu = deteriorat
 • tâlâriciu = putină mică
 • tâlâricu = putină mică
 • talaru = putină
 • talazâ = satin
 • talazi = val
 • tâlazi = satin
 • tâlazi = val
 • tâlăndzâ = potîrnichie
 • tâlcescu = prăbuşi, v
 • taleatinâ = piele tăbăcită
 • tâlganu = manta
 • tâlimi = exerciţiu militar
 • talingâ = birjă
 • talingâ = teleagă
 • taliru = farfurie
 • taliru = putină
 • tâljeari = tăiere
 • taljeatinâ = piele tăbăcită
 • tâljeatu = circumcis
 • tâljeatu = tăiat
 • talji = complet
 • talji = sută
 • talji = zece
 • tâljiosu = ascuţit
 • tâljiosu = tăios
 • tâljiturâ = povârniş
 • tâljiturâ = tăietură
 • taljiu = decide, v
 • taljiu = înceta, v
 • taljiu = tăia, v
 • taljiu = tranşa, v
 • taljiu cânticlu = interveni în cântare
 • taljiu groasi = spune baliverne, v
 • tâljiuru = farfurie
 • tâlmaciu = deşeu de lână
 • tâmaciu = tăiţei
 • tâmâhkirlâki = lăcomie
 • tâmahu = lacom
 • tâmâkearu = lacom
 • tamam = chiar
 • tamam = exact
 • tamamâ = chiar
 • tamamâ = exact
 • tamamanâ = chiar
 • tamamanâ = exact
 • tâmbână = tamburină
 • tâmbâră = tamburină
 • tâmbâră = tobă mică
 • tâmbari = manta de ploaie
 • tâmbârushi = tamburină mică
 • tamburâ = tambură
 • tamburagi = tamburagiu
 • taminu = etamină
 • taminu = ţesătură rară
 • tâmpâ = creştet
 • tâmpânâ = tobă mare
 • tâmpânaru = toboşar
 • tâmpâniciu = tamburică
 • tâmpâniciu = tamburică
 • tâmpâră = tamburină
 • tâmplâ = tâmplă
 • tamu = chiar
 • tamu = exact
 • tânali = cleşte de cizmar
 • tânidhi = călătorie
 • tanirâ = farfurioară
 • taniru = farfurioară
 • tâniru = farfurie
 • tânjiusescu, mi = pocăi, v
 • tao = ta
 • ta-o-to = prostănac
 • tapâ = capac
 • tâpance = pistol
 • tâpange = pistol
 • tapangi = pistol
 • tâpârâshti = toporişte
 • tâpari = podoabă de cap
 • tâpii = act de proprietate
 • tapinosu = modest
 • tapinosu = smerit
 • tapinu = modest
 • tapinu = smerit
 • tâpinusitu = umil
 • tâpoarâ = topor
 • tâporu = topor
 • tâpsii = tipsie
 • tâpureauâ = lovitură de topor
 • tarâ = tară
 • târacâ = gard de scânduri
 • târafi = grup
 • târâmă = icre preparate
 • târâpânâ = monetărie
 • tarapashu = mămăligă
 • târâshti = târlă
 • târâshti = târlă
 • târastru = traistă păstorească
 • taratori = salată
 • târâtoru = salată
 • târatsâ = terasă
 • târatsâ = verandă
 • târâtu = călcat în picioare
 • târâtu = târât
 • tarăndzâ = bretele
 • târboshu = gogoriţă
 • târcol, târcoale = târcol - cerc, roată
 • târculescu = târcoale a da, v
 • târculiri = zvârcolire
 • târculitu = zvârcolit
 • târdu = târziu
 • târdziu = târziu
 • târfoliu = colonie - parfum
 • târhână = trahana
 • târhânău = trahana
 • târhânoanji = plăcintă de tarhana
 • tari = cutare
 • tarifâ = tarif
 • târkescu = săpa adânc, v
 • târlâki = târlici - papuci din postav
 • târliki = târlici - papuci de casă din postav
 • târnă = legănare
 • târoanji = măgar
 • târonjiu = măgar
 • târpâlicu = obstacol mic
 • târpâlicu = şanţ mic
 • târpâlicu = văgăună mică
 • tarpoashi = voal
 • tartabesu = lăudăros
 • tartabicu = ploşniţă
 • tartacutâ = diaree
 • tartacuti = diavol
 • tartarâ = iad, fundul iadului
 • tartares = lăudăros
 • tartaru = neânţeles, om de
 • târtociu = dihor
 • târtoru = linguşitor
 • târtsâ = tărâţă
 • taru = măgar
 • târushti = târlă
 • târvaciu = burduşel
 • târvashu = burduşel
 • târyâcicâ = căldăruşă
 • tashcâ = geantă
 • tâshi = până - loc
 • tâshi = tocmai - timp
 • tasi = farfurie
 • tasi = vas
 • tâstricu = traistuţă
 • tastru = traistă
 • tasu = farfurie
 • tasu = vas
 • tatâ = tată
 • tatili = destituire
 • tatili faptu = destituit a fi, v
 • tatili faptu = îndepărtat a fi, v
 • tatimari = fratele mai mare al tatălui
 • tâtseari = tăcere
 • tatu = tată
 • tatulatu = băutură de vrajă
 • ta-una = imediat
 • tâunu = tăun
 • tavâ = tavă
 • tavabii = ceată
 • tavabii = suită
 • tâvâlesacu = tăvăli, v
 • tâvâlescu = tăvăli, v
 • tâvâliri = tăvălitură
 • tâvâlitu = tăvălit
 • tavambii = ceată
 • tâvani = tavan
 • tâvânjiusescu = tăvăni - a face tavanul
 • tâvârceacu = burduşel
 • tâvâturâ = hărmălaie
 • tâvâturâ = scandal
 • tâvâturâ = tapaj
 • tâvă = tavă
 • tavernâ = cabaret
 • tavernâ = tavernă
 • tavlâ = tavă
 • tâvlii = tavă
 • tavru = taur
 • tâxescu = insulta, v
 • tâxescu = înjura, v
 • tâxescu = promite, v
 • taxesu = urât
 • taxi = ca şi cum
 • taxi = clasă la şcoală
 • taxi = datină
 • taxi = ordine
 • taxidaru = perceptor
 • tâxidhiipsitu = călătorit
 • tâxidhipsescu = călători, v
 • taxildaru = perceptor
 • taxirati = nenorocire
 • tâxiri = insultare
 • tâxiri = promitere
 • tâxitu = insultat
 • tâxitu = promis
 • tâyisescu = da de mâncare, v
 • tâyisescu = hrăni, v
 • taymâ = breaslă
 • taymâ = castă
 • taymâ = clică
 • taymâ = tagmă
 • tazetcu = proaspăt
 • tazi = proaspăt
 • tălu = tău
 • tău = tău
 • tea = că să
 • tea = uite
 • tea ! = te văd, te văd !
 • teacâ = teacă
 • teafi = sulfură
 • teagu = toiag
 • tealeatinâ = piele tăbăcită
 • tearâ = cataractă - la ochi
 • tearâ = smântână
 • tecâ = impar
 • tecâ = nepereche
 • tecâ = singur, de unul
 • tegu = toiag
 • tehni = farsă
 • tehni = festă
 • tehni = meserie
 • tehni = meşteşug
 • teki = moschee
 • teki = schit musulman
 • teletini = piele tăbăcită
 • teli = telegramă
 • teljiu = beteală
 • teljiu = coardă
 • teljiu = telegramă
 • telu = telegramă
 • telu = telegramă
 • temblâ = bârnă
 • temblâ = haplea - prostănac, nătărău
 • temblâ = prăjină
 • templu = iconostas
 • tendâ = cort
 • tengalâ = praştie elastică
 • tengi = pic de
 • tengi = sfert
 • tengire = vas adânc de aramă sau fontă pt mâncare
 • tengiu = pic de
 • tengiu = sfert
 • tenji = tenie
 • tentâ = cort
 • teparu = mai
 • tepcâ = meliţă
 • tepi = podoabă de cap
 • terlu = altreilea
 • tersanâ = piază rea
 • terseni = anapoda
 • tersi = anapoda
 • tersini = anapoda
 • tersu = anapoda
 • tersu = contrar
 • tersu = nefavorabil
 • tersu = neprielnic
 • teslâ = teslă
 • testemeli = basma
 • testemeli = batistă
 • tesu = întins
 • tesu = întins
 • tetâ = boală
 • tetâ = friguri
 • tetâ = mătushă
 • tetradhiu = caiet
 • tetravanghelu = biblia cu cele 4 evanghelii
 • tetrayunu = dreptunghi
 • tfeki = armă
 • thâlândzâ = potârniche
 • thamâ = minune
 • thamâ = miracol
 • thâmâsescu = minuna, v
 • thâmâturyii = miracol
 • thârâpeljiu = acritură
 • thârâsescu = curaj a avea, v
 • thârâsescu = încrede, v
 • tharu = curaj
 • thârusiri = încredere
 • thavmâ = minune
 • thavmâ = miracol
 • thavmaturyo = minuni care face
 • thâvmusescu = minuna, v
 • thâvmusiri = minunare
 • theaminu = femeie
 • theaminu = femelă
 • theaminu = feminin
 • theaminu = ingenios
 • theaminu = inteligent
 • theaminu = perspicace
 • theatrinu = actor
 • theatru = teatru
 • thelimâ = voinţă
 • themâ = puţin
 • themu ! = Doqamne !
 • theoloyii = teologie
 • theoloyu = teolog
 • theorii = teorie
 • thermometru = termometru
 • thesi = funcţie
 • thesi = post
 • thesi = rang
 • thiliki = nod deschis
 • thiljeauâ = nod deschis
 • thilundi = voluntar
 • thimâzicazâ = puţin
 • thimeamâ = tămâie
 • thimeljiu = temelie
 • thimiljiosu = întemeiat
 • thimiljiusescu = fonda, v
 • thimiljiusescu = întemeia, v
 • thimiljiusiri = fondare
 • thimiljiusiri = întemeiere
 • thimiljiusitu = bazat
 • thimiljiusitu = fondat
 • thimiridâ = ziar
 • thimiridhâ = gazetă
 • thimisiri = aducere aminte
 • thimisitu = amintit
 • thimnitsescu = tâmâia, v
 • thimnjeamâ = tămâie
 • thimnjeamâ = tămâie
 • thimnjeato = cădelniţă
 • thimnjito = cădelniţă
 • thimnjitsâri = tămâiere
 • thimnjitsitu = tămâiat
 • thimo = furie
 • thimsescu = aminte a aduce, v
 • thimsescu = aminti, v
 • thimsescu = minte a ţine, v
 • thimsiri = aducere aminte
 • thimusescu = mânia, v
 • thirikiu = măr, specie de
 • thiriu = uriaş
 • thirmani = firman - ordin al sultanului
 • thisavro = tezaur
 • tholu = cupolă
 • thrapsu = frasin
 • thriscu = credincios
 • thriscu = cucernic
 • thriscu = cuvios
 • thriscu = evlavios
 • thriscu = pios
 • thriscu = smerit
 • thriskii = credinţă religioasă
 • thriskii = religie
 • thronu = tron
 • ti = pentru
 • tibii = ascultător
 • tibii = supus
 • tibishiri = cretă
 • ticâescu = aminti, v
 • ticâiri = amintire
 • ticlifi = jenă
 • ticlifi = rezervă - jenă
 • ticnescu = aminti, v
 • ticnescu = trece prin gând, v
 • ticniri = amintire
 • tifirici = plimbare, la
 • tiflupendaru = sărac lipit
 • tifteri = registru
 • tifticâ = velinţă mică
 • tifticu = velinţă mică
 • tifu = tifos
 • tigani = gogoaşe
 • tigani = tigaie
 • tigeareti = comerţ
 • tigeareti = comerţ
 • tiheanâ = dimineaţă
 • tihi = destin
 • tihi = noroc
 • tihi = soartă
 • tihi = şansă
 • tihilaiu = jalnic
 • tihilaiu = nefericit
 • tihisescu = întâlni întâmplător, v
 • tihisescu = întâmpla, v
 • tihisiri = întâmplare
 • tihisitu = întâmplat
 • tihnai = calm
 • tihnai = tihnă
 • tihnitu = meseriaş
 • tihomati = ziduri
 • tihro, tihiradz = norocos
 • tihtâ = oftică
 • tihtâ = tuberculoză
 • tihtosu = tuberculos
 • tihtusescu = tuberculoză a avea, v
 • tihtusiri = tuberculoză a avea
 • tihtusitu = tuberculizat
 • tihu = zid
 • tijaki = măsuţă la stână
 • tiki = moschee
 • tiki = schit musulman
 • tikii = tichie
 • tilalu = vestitor public
 • tileacu = lucrător într-o baie publică
 • tilealu = vestitor public
 • tilefi = jertfă
 • tilefi = sacrificiu
 • tileyrafci = telegrafist
 • tileyrafu = telegramă
 • tilimi = exerciţiu militar
 • tilitinâ = piele tăbăcită
 • tiliyrâfsescu = telegrafia
 • tiliyrâfsiri = telegrafiere
 • tiliyrâfsitu = telegrafiat
 • tiljealu = vestitor public
 • tiljeanu = vestitor public
 • tiljiu = tei
 • tilu = cep
 • tilu = robinet
 • timari = ţeselare
 • timari facu = ţesela, v
 • timbel = leneş
 • timbelu = leneş
 • timbihi = dispoziţie - prevedere
 • timbihi = ordin
 • timbihi = recomandare
 • timbii = dispoziţie - prevedere
 • timbii = ordin
 • timbii = recomandare
 • timbilâki = lenevie
 • timbiliki = cal de călărit
 • timinâ = reverenţă
 • timinâ = temenea
 • timinei = reverenţă
 • timinei = temenea
 • timoni = cârmă
 • timpuriu = devreme
 • timpuriu = prematur
 • timpuriu = timpuriu
 • timsu = întins
 • timtu = întins
 • tindeari = întindere
 • tindeari = tindere
 • tindilinâ = sulfină
 • tindilinâ = sunătoare
 • tindilinâ = sunătoare
 • tindilinâ = sunătoare
 • tindiri = întindere
 • tindiri = tindere
 • tindu = întinde, v
 • tindu = muri, v
 • tindu = tinde, v
 • tindu-yomaru = leneş
 • tingali = beţişor
 • tingire = vas adânc de aramă sau fontă pt mâncare
 • tini = tu
 • tinihai = calm
 • tinihai = tihnă
 • tinike = tinichea
 • tinikei = tinichea
 • tinikigiu = tinichigiu
 • tinirami = tineret
 • tinireatsâ = tinereţe
 • tinirescu = tineresc
 • tiniru = tânăr
 • tinirushcu = tinerel
 • tinjii = cinste
 • tinjii = onoare
 • tinjii = preţ
 • tinjisescu = onora
 • tinjisiri = onorare
 • tinjisitu = onorat
 • tipico = carte bisericească - tipic
 • tipsii = tipsie
 • tiptili = deghizat
 • tiptili = furiş
 • tiptili = tiptil
 • tipu = tipar
 • tipurescu = sătura
 • tipusescu = tipări, v
 • tipuyrafilji = tipografie
 • tipuyrafu = tipograf
 • tirânii = tiranie
 • tiranjiu = chin
 • tirânsescu = tiraniza
 • tiranu = tiran
 • tirbieti = educaţie
 • tirbietlî = educat
 • tirbii = educaţie
 • tiriacâ = magiun cu afion
 • tiriakiu = amator
 • tirizii = balanţă
 • tirliki = fes de bumbac
 • tirnjeacu = gemen, al treilea
 • tirnjeats = tripleţi
 • tirpliki = scul de fir de bumbac
 • tirsilâki = ghinion
 • tirsilâki = nenoroc
 • tirtipci = viclean
 • tirtipi = şiretlic
 • tirtipi = tertip
 • tirufaiu = burduşel
 • tiryeacliu = amator
 • tiryeaclî = amator
 • tiryisescu = potrivi, v
 • tiryisiri = potrivire
 • tisâ = tisă - arbore
 • tisagâ = desagă
 • tisgeafi = tejghea
 • tisgireauâ = tejghea
 • tishi = exact
 • tishi = tocmai
 • tiskire = bilet
 • tiskire = paşaport
 • tiskire = teşcherea - pungă cu bani
 • tislimi = dare în primire
 • tislimi = furnizare
 • tislimi = încredinţare
 • tislimi = livrare
 • tislimi = predare
 • tislimi, facu = da în primire, v
 • tislimi, facu = furniza, v
 • tislimi, facu = încredinţa
 • tislimi, facu = livra, v
 • tislimi, facu = preda, v
 • tiste, tistedz = duzină
 • tiste, tistedz = pachet
 • tistimeli = basma
 • tistimeli = batistă
 • titizlâki = avariţie
 • titizu = avar
 • titlu = titlu
 • tivikelu = drag
 • tivikelu = naiv
 • tivikelu = nebun
 • tiyâneauâ = carne de porc prăjită
 • tiyani = gogoaşe
 • tiyani = tigaie
 • tiyânjisescu = prăji, v
 • tiyânsescu = prăji, v
 • tiyânsitu = prăjit
 • tiynisescu = prăji, v
 • tiyru = tigru
 • tizahi = măsuţă la stână
 • tizgâ = cingătoare de lână
 • toacâ = toacă
 • toafi = amuzant
 • toafi = ciudat
 • toamnâ = toamnă
 • toanâ = tuna, v
 • toapâ = bomboană
 • toapâ = bulgăre
 • toapâ = minge
 • toapâ = obuz
 • toapâ = ştiulete
 • toapâ = testicul
 • toapâ = tun
 • toapsec = otrăvitor
 • toapsec = veninos
 • toarâ = imediat
 • toarâ = îndată
 • toarâ = urmă
 • toarţiri = toarcere
 • toblâ = velinţă veche
 • tocâzâ = casetă de muniţii
 • tocu = bate toaca, v
 • tocu = cocoloş
 • tocu = toca, v
 • tocu, ref - ânj u toacâ = aminti, v
 • tocu, ref - ânj u toacâ = gândi, v
 • tocu, ref - ânj u toacâ = veni în gând, v
 • tocu, tocuri = dobândă
 • tocu, tocuri = interes
 • tocu, tocuri = procent
 • tombu = bici
 • tombul = bici
 • tombularu = bici care are în mână
 • tomu = tom de carte
 • tomu = volum de carte
 • ton = accent
 • ton = ton
 • tonna = totdeauna
 • topâ = bulgăre
 • topâ = minge
 • topâ = obuz
 • topâ = ştiulete
 • topâ = testicul
 • topâ = tun
 • topcâ = minge
 • topoarâ = topor
 • topu = cocoloş
 • topuru = tropot
 • topuzganâ = măciucă
 • tora = acum
 • tora = acum
 • torcu = lucra pe cineva, v
 • torcu = pregăti cuiva, v
 • torcu = pune la cale, v
 • torcu = toarce, v
 • torea = acum
 • tornicu = răzleţ
 • tornu = întoarce, v
 • tornu = răspunde, v
 • tornu = răzgândi, v
 • tornu = restitui, v
 • tornu = reveni, v
 • tornu = schimba în bine, v
 • tornu = turna, v
 • tornu di graiu = nu ţine cuvântul dat, v
 • tornu mintea = converti
 • torru = urmă
 • torsu = tors
 • tortu = tort de fir
 • toru = urmă
 • toru = urmă
 • totna = mereu
 • totna = totdeauna
 • totu = bunic
 • totu = mereu
 • totu = tot
 • totuna = mereu
 • totuna = totdeauna
 • tozi = praf
 • tozi = tos, zahăr
 • tra = ca
 • trâ = în loc de
 • trâ = pentru
 • tracâ = talangă
 • trâcol = târcol - cerc, roată
 • trâdzeari = tragere
 • tradzi = întinde, v ref
 • tradzi bozâ mari = se ţine fudul
 • tradzi vimtul = vântul a bate, v
 • tradziri = tragere
 • trâfiljiu = lucernă
 • trâfiljiu = trifoi
 • trafu = răzor
 • tragâ = urmă
 • tragâ = vestigiu
 • trâgânosu = tărăgănat
 • tragânu = umflătură la gât
 • tragu = îndura, v
 • tragu = întinde până la..., v - geografic
 • tragu = întinde, v
 • tragu = porni la drum, v
 • tragu = retrage, v
 • tragu = suferi, v
 • tragu = suporta, v
 • tragu = trage, v
 • tragu calea = vedea de drum, v
 • tragu di.... = suferi de ....
 • tragu groasi = mare a se da, v
 • tragu mânâ = renunţa, v
 • tragu mări = mare a se da, v
 • tragu niputeari = suferi de boală, v
 • tragu nitraptili = suferi fff mult, v
 • tragu tsiyarâ = fuma, v
 • tragu tu ziyâ = atârna greu la cântar, v
 • tragu tufekea = descărca arma, v
 • tragu unâ bana ca .... = duce o viaţă ca..., v
 • trâhână = trahana
 • trâhlă = putreziciune de lemn
 • trahtâ = putregai
 • tramâ = fir de mătase
 • tramâ = firul de ţesut
 • trambâ = schimb
 • trambâ = trampă
 • trambâ = troc
 • trâmbâ = grup
 • trâmbâ = sul de pânză
 • trâmbâgi = trampă care face
 • trâmedzu = broda, v
 • trâmiljiu = grâu de primăvară
 • trampâ = schimb
 • trampâ = trampă
 • trampâ = troc
 • trâmurari = tremurat
 • tramuru = cutremura, v
 • tramuru = tremura, v
 • trâmuxescu = înspăimânta, v
 • trandabotan = floare, specie de
 • trandafilâ = trandafir
 • trandafiliu = trandafiriu
 • trandafiljeatu = trandafiriu
 • trandafiljeauâ = trandafir
 • trandafiljeu = trandafir
 • trandafilu = trandafir
 • trandafiru = trandafir
 • trandaflâ = trandafir
 • trandaflishu = trandafiriu
 • trandafljeauâ = trandafir
 • trânduescu = zgudui, v
 • trapezâ = bancă
 • trapezâ = masă
 • trâphână = monetărie
 • trâpicu = obstacol
 • trâpicu = şanţ
 • trâpicu = vâlcea
 • trâpicu = văgăună
 • trâpodhu = Carul Mare
 • trâpodz = Carul Mare
 • traptu = tras
 • trapu = obstacol
 • trapu = şanţ
 • trapu = vale
 • trapu = văgăună
 • trâpuliciu = vâlcea mică
 • trâpulitsâ = vâlvea mică
 • trâsaru = tresări, v
 • trâscâ = trestie
 • trâshi = exact
 • trâshi = până - loc
 • trâshi = tocmai - timp
 • trâsticu = traistă mică
 • trastiru = traistă
 • trastu = traistă
 • tratu = păsuire
 • tratu = poliţă
 • tratu = termen
 • trâtu = spre
 • trâxescu = petrece, v
 • trâyâcicâ = traistă păstorească
 • trâyânosu = limpede
 • trazi = dungă
 • trea = pentru
 • treacâ = căutat care este
 • treacâ = convieţuire
 • treacâ = trecere
 • treacâtu = vindecare
 • treamburu = tremur
 • treamburu = tremura, v
 • treamu = şopron
 • treamuru = tremura, v
 • treatsiri = căutare
 • treatsiri = trecere
 • treatsitâ = acord
 • treatsitâ = armonie
 • trecu = căutat a fi, v
 • trecu = circulaţie, a fi în, v
 • trecu = duce, a o duce bine cu cineva, v
 • trecu = îmbrăca, v
 • trecu = străbate, v
 • trecu = traversa, v
 • trecu = trăi, v
 • trecu = trece, v
 • trecu = vindeca, v
 • trei = trei
 • treidzătsi = treizeci
 • tremuru = tremura, v
 • tremuru = tremurare
 • trenu = tren
 • trescâ = rogoz
 • trescâ = trestie
 • tresprâ = treisprezece
 • tresprâdzatsi = treisprezece
 • trespratsi = treisprezece
 • tresprâyinghits = douăzecishitrei
 • tresprâyinyits = douăzecishitrei
 • tri = pentru
 • Triadha = trinitatea
 • triadzătsi = treizeci
 • tricâtoari = trecătoare
 • tricâtoru = trecător
 • trico = tricou
 • tric-trac - giocu = table - joc
 • tricutu = bătrân
 • tricutu = etate, în
 • tricutu = trecut
 • tricutu = vechi
 • tridzătsi = treizeci
 • trifiljiu = lucernă
 • trifiljiu = trifoi
 • trifirushcu = fraged
 • trifoljiu = trifoi
 • trihiredzu = înfiora, v
 • trihiru = înfiora, v
 • triiru = treiera, v
 • trimburari = tremurare
 • trimburatu = tremurat
 • trimburu = tremur
 • trimeari = a treia seară de la naştere
 • trimedzu = broda, v
 • trimeri = a treia seară de la naştere
 • trimiljiu = făină superioară
 • trimiljiu = grâu de primăvară
 • trimindinâ = terebentină
 • trimindzanâ = damigeană
 • triminii = trimestru
 • triminjiu = grâu de primăvară
 • trimiroanji = femeie care ajunează
 • trimiru = ajunare
 • trimurâ = tremur
 • trimurari = tremurare
 • trindari = monedă de 30 de bani
 • trioti = morişcă - ţintar
 • trioti = ţintar
 • tripsanâ = pâine dumicată în lapte
 • tripusaki = codobatură - pasăre mică
 • trisaljiu = colivă
 • trisayiu = colivă
 • triscataratu = blestemat
 • triscataratu = satana
 • triyeauâ = răscruce de 3 drumuri
 • triyeauâ = răspântie
 • triyiru = treiera, v
 • triyonâ = prepeliţă
 • troarâ = imediat
 • trocnâ = leagăn portativ
 • trocu = murdar
 • tromu = groază
 • tropu = chip să..
 • tropu = manieră
 • tropu = mod
 • troputu = ropot
 • troputu = tropot
 • tru = în
 • tru = întru
 • tru = pe
 • trubari = turbare
 • trubatu = turbat
 • trubu = tulbura, v
 • truhisescu = ascuţi, v
 • truho = tocilă
 • trumarâ = spaimă
 • trumâxescu = speria, v
 • trumbâ = sul de pânză
 • trumbetâ = trompetă
 • trumbici = trâmbiţaş
 • trumbuescu = trâmbe a face, v
 • trumpetâ = trompetă
 • trumuxeacu = înspăimânta, v
 • trumuxeacu = speria, v
 • trumuxescu = înspăimânta, v
 • trumuxescu = înspăimânta, v
 • trumuxescu = speria, v
 • trunduescu = cutremura, v
 • trunduescu = zgudui, v
 • truoarâ = îndată
 • truposu = corpolent
 • truposu = trupeş
 • trupu = trup
 • trupuescu = încarna, v
 • trupuescu = întrupa, v
 • trupuitu = întrupat
 • trupuliciu = trupuşor
 • trusâ = curte
 • trushii = murat
 • trushină = împletitură fir din păr de capră
 • truxescu = ascuţi, v
 • tsâfnusescu = ţâfnă a avea, v
 • tsâfnusitu = ţâfnă care are
 • tsâfuni = vâltoare
 • tsai = bobina cu fir pt război
 • tsal.... = soţia lui..
 • tsâlaru = celar
 • tsâlaru = pivniţă
 • tsâlaru = subsol
 • tsalpâ = urdoare
 • tsâlposu = urduros
 • tsâlpusescu = urduros a deveni, v
 • tsâlpusiri = urdori, formare de
 • tsâlpusitu = urdori care are
 • tsâlufrâ = zuluf
 • tsângadhi = oaie fără miel
 • tsângârsulâ = sulă
 • tsângaru = cizmar
 • tsâni = cine
 • tsântsânâ = balama, v
 • tsântsânâ = crăpătură
 • tsântsaru = ţânţar
 • tsânu = abţine, v
 • tsânu = curaj a avea, v
 • tsânu = întreţine, v
 • tsânu = rezista, v
 • tsânu = susţine, v
 • tsânu = ţine, v
 • tsânutu = ţinut
 • tsâpâlicu = pisc
 • tsaparico = amoniac
 • tsâparu = negustor de ţapi
 • tsapatsucu = terchea-berchea
 • tsâpitu = linişte
 • tsâpitu = nimeni
 • tsâpitu = ţipenie
 • tsapu = săpa, v
 • tsapu = ţap
 • tsâpurnâ = corcoduşă - specie de
 • tsâpurnjeauâ = corcoduşă - specie de
 • tsâpurnjeu = corcoduş - specie de
 • tsâpurnu = corcoduş - specie de
 • tsarâ = pâmânt
 • tsarâ = ţărână
 • tsarâ galbinâ = humă
 • tsârâpânescu = cerşetoresc
 • tsârâpânu = cerşetor
 • tsârâpânu = cerşetor
 • tsârcoljiu = ţarc mic
 • tsarcu = generaţie
 • tsarcu = ţarc
 • tsârcuescu = ţărcui, v
 • tsârhă = opincar
 • tsârlosu = om de nimic
 • tsârmâ = os deplasat
 • tsârnâpuljiu = vrabie
 • tsârosu = slab ca un ţâr
 • tsârpuljiu = pasăre
 • tsartsaracu = iarbă, specie de
 • tsârtsâracu = pământ sec
 • tsârtsârescu = sfârli la prăjire, v
 • tsârtsâri = sfârlire din prăjire
 • tsârtsârosu = zdrenţuros
 • tsâruflâ = zuluf
 • tsâruharu = opincar
 • tsâruhi = opincă
 • tsâruhi = opinci
 • tsâsâtoru = ţesător
 • tsâsâturâ = ţesătură
 • tsâseari = ţesere
 • tsasu = circula, v
 • tsasu = dute-vino
 • tsasu = pune la cale, v
 • tsasu = ţese, v
 • tsâsutu = ţesut
 • tsâtsâ = ţâţă
 • tsâtsosu = ţâţos
 • tsâtsuescu = alăpta cu ţâţa, v
 • tsâtsuiri = alăptare
 • tsâtsuit = alăptat
 • tsâyârsescu = prăji, v
 • tsâyârsitu = prăjit
 • tsayi = bobina cu fir pt război
 • tsărnâ = ţărână
 • tsea = acea
 • tsea = aceie
 • tsea = cea
 • tsea = zicea
 • tseafi = ger
 • tseao = aceea
 • tseapâ = ceapă
 • tsearâ = ceară
 • tsearâ = lumânare
 • tsearâ = lumânare
 • tsearbâ = cerboaică
 • tseatsiri = năut
 • tseatsiru = seceră
 • tsecara = cu toate acestea
 • tsecara = deşi
 • tsecara = şi ce dacă
 • tsecă = cu toate acestea
 • tsecă = deşi
 • tsecă = şi ce dacă
 • tselii = chilie
 • tselu = cel
 • tsemu = mergem
 • tsemu = spunem
 • tsemu = zicem
 • tserbu = cerb
 • tsercljiu = cerc
 • tseritsâ = dudă
 • tserkiu = cerc
 • tsermandelu = lemn galben
 • tsernu = cerne, v
 • tseru = cer
 • tseru = cer - arbore
 • tseru = cere, v
 • tseru = cerşi, v
 • tseshtucari = oricare
 • tseu = acel
 • tsi = ca
 • tsi = care
 • tsi = cât
 • tsi = căruia
 • tsi = ce
 • tsi = cine
 • tsi = de care
 • tsi = de ce
 • tsi = în care
 • tsi = pe care
 • tsi = pentru care
 • tsicara = cu toate acestea
 • tsicara = deşi
 • tsicara = şi ce dacă
 • tsicnâ = ger
 • tsicnâ = miros de mâncare scrumată
 • tsicna-prefte = şezătoare
 • tsicnusescu = perpeli, v
 • tsicnusiri = perpelire
 • tsicnusitu = scrumat
 • tsicoarâ = cicoare
 • tsiflâ = ţâfnă
 • tsifnâ = ţâfnă
 • tsiketâ = vestă
 • tsilar = beci, subsol
 • tsilaru = celar
 • tsilaru = pivniţă
 • tsilaru = subsol
 • tsilii = celulă
 • tsili-pai = om de nimic
 • tsili-pai = terchea-berchea
 • tsilistrâ = puşcoci
 • tsilistrâ = rază
 • tsilu = pasăre cu cuib atârnat
 • tsimbidhâ = cleşte mic
 • tsimbidhâ = pensetă
 • tsimbistrâ = cleşte
 • tsimtu = încins
 • tsimuricâ = cimbrişor - plantă erbacee
 • tsinâ = cină
 • tsinari = cinare
 • tsinatu = cinat, care a cinat
 • tsindzacâ = cinzeacă
 • tsindzacu = cinzeacă
 • tsindzăts = cinzeci
 • tsindzeari = încingere
 • tsindzi = cinci
 • tsindzifâ = zisifă - fructul zisifului
 • tsindzifeu = zisif - pom
 • tsindziru = greier
 • tsingâli = crestătură la ureche
 • tsinghilacu = cârlig de împletit
 • tsinghinu = bogat
 • tsinghinu = îmbogăţit
 • tsingrimi = ger mare
 • tsingu = încinge, v
 • tsingu = zinc
 • tsinitură = ghicitoare
 • tsiniva = cineva
 • tsinjitură = ghicitoare
 • tsintsi = cinci
 • tsintsifâ = sâmbure de roşcovană
 • tsintsirlu = cincilea, al
 • tsintsiru = greiere
 • tsintsuru = sticlete
 • tsinu = cina, v
 • tsinushcari = oricare
 • tsipâ = pojghiţă
 • tsipâ = prapure
 • tsipâ = văl subţire
 • tsipâ = voal
 • tsipare = panglică
 • tsipicâ = cepuşoară
 • tsipilacu = creştet
 • tsipuni = haină bărbătească
 • tsipuni = haină lunga
 • tsipurâ = drojdie
 • tsipurari = înmugurire
 • tsipurari = mugurire
 • tsipuredzu = îmnuguri, v
 • tsipurishi = rachiu de comină
 • tsipuru = drojdie
 • tsipuru = mugur
 • tsirboanji = cerboaică
 • tsirbonjiu = cerb
 • tsirboplu = cerb mic
 • tsircljedzu = încercui, v
 • tsireari = cerere
 • tsirimonji = ceremonie
 • tsirimonji = complimente
 • tsiripanji = cerşetor
 • tsiripedzu = ciripi, v
 • tsiripuljiu = pasăre jumulită
 • tsiritonjiu = cerşetor
 • tsiritoru = cerşetor
 • tsiritoru = cerşetor
 • tsirneari = cernere
 • tsirnutu = cernut
 • tsirotu = plasture
 • tsirtseljiu = cercel
 • tsirtselu = cercel
 • tsiru = ciur
 • tsiru = scrumbie
 • tsirutoru = par cu crăcane
 • tsisci = ceva
 • tsisci = nuştiuce
 • tsi-shciu = ceva
 • tsi-shciu = nuştiuce
 • tsisprâ = cincisprezece
 • tsisprâdzatsi = cincisprezece
 • tsisprâyinghits = douăzecişicinci
 • tsitati = cetate
 • tsitsi = carne - la copii
 • tsitsiroanji = maramă albă pe cap
 • tsitsiviljiu = ciocârlie
 • tsiurari = ciripire
 • tsiuratu = ciripit
 • tsiuru = ciripi, v
 • tsiuru = ciripit
 • tsiuru = şuiera , v
 • tsiuru = ţipa, v
 • tsiushtiucari = oricare
 • tsiva = ceva
 • tsiva = cumva
 • tsiva = nimic
 • tsivali = ţandără
 • tsivicusescu = adapta, v
 • tsivicusescu = ajusta, v
 • tsivii = cui
 • tsiyarâ = ţigară
 • tsiyaret = ţigaret
 • tsiyareti = ţigaret
 • tsiyâridhâ = jumară
 • tsiyâridhâ = jumări de porc
 • tsiyâripsescu = prăji, v
 • tsiyâripsiri = prăjire
 • tsiyâripsitu = prăjit
 • tsiyarohartâ = foiţă de ţigară
 • tsiyârsescu = prăji, v
 • tsiyârsiri = prăjire
 • tsiyârsitu = prăjit
 • tsoapitu = bâtă
 • tsopâ = pâine, bucată mare de
 • tsopitu = bâtă
 • tsucalu = ţucal - oală de noapte
 • tsucuiescu = bea, v
 • tsulubetu = vârf
 • tsulufrâ = perciuni
 • tsungrusulâ = sulă
 • tsungursulâ = sulă
 • tsupari = beteală
 • tsupata = şontâc
 • tsupatâ = secure mare
 • tsupâtici = secure mică
 • tsupu = prunc
 • tsurtsufi = bătaie
 • tsurtsuleu = vârf
 • tsurtsuljeanu = ciocârlie
 • tsurtsurescu = tsârâi, v
 • tsurtsuriri = ţârâire
 • tsurtsuritu = ţârâit
 • tsutsuleu = vârf
 • tsutsulicu = vârf
 • tsutsundreu = sticlete
 • tsutsundriu = sticlete
 • tsutsuru = sfârc de ureche
 • tu = în
 • tu = între
 • tu = la
 • tu = peste
 • tu = tău
 • tu ayinj = asupra faptului
 • tubâ = grup
 • tubâbii = cârd
 • tubâbii = ceată
 • tubâbii = grup
 • tubacu = tabac
 • tucâ = catârcă
 • tucâ = ducere
 • tucari = baterea toacei
 • tucatu = anunţat prin toacă
 • tucini = tăciune
 • tuciu = tuci
 • tufâ = moţ
 • tufâ = tufă
 • tufani = boschet
 • tufani = vijelie
 • tufeki = armă
 • tuficci = puşcaş
 • tuficsescu = împuşca, v
 • tufikeauâ = împuşcătură
 • tufikisescu = împuşca, v
 • tufikljeauâ = împuşcătură
 • tufishu = boschet
 • tufishu = tufiş
 • tufos = stufos
 • tufusescu = stufos a deveni, v
 • tugearlâki = comerţ
 • tugearlâki = negustorie
 • tugearu = comerciant
 • tugearu = comerciant
 • tugearu = negustor
 • tugirescu = negustoresc
 • tuhinipsescu = dimineaţă, a se scula de...
 • tuhinipsescu = porni la drum de dimineaţă
 • tuiagâ = toiag
 • tuiagu = toiag
 • tukeari = topire
 • tukescu = distruge, v
 • tukescu = epuiza, v
 • tukescu = istovi, v
 • tukescu = snopi, v
 • tukescu = toca, v
 • tukescu = topi, v
 • tukiri = topire
 • tukisescu = dobândă, a da cu, v
 • tukisiri = dobândă, dare cu
 • tukisit = dobândă, dat cu
 • tukitâ = topire
 • tukitu = consumat
 • tukitu = deteriorat
 • tukitu = topit
 • tukitu = uzat
 • tulâ = cărămidă
 • tulburu tulbura, v
 • tulburu tulbure
 • tulescu buimăci, v
 • tulescu zăpăci, v
 • tuliri = zăpăcire în bătaie
 • tulitu = uluit
 • tulu = tort de in
 • tulu = zăpăcit
 • tulumbâ furtun
 • tulumbâ pompă
 • tulumbâ tulumbă
 • tulumbagi = pompier
 • tumaciu = tăiţei
 • tumbâ = dâmb
 • tumbâ = mormânt
 • tumbâ = movilă
 • tumbâ = tumbă - rostogolire
 • tumbiki = tutun de narghilea
 • tumnârescu = toamnă, de
 • tumnâriu = toamnă bună
 • tumnaticu = tomnatic
 • tumnishu = tomniu, de toamnă
 • tumsu = nefericit
 • tumsu = tuns
 • tumtsea = atunci
 • tumtu = nefericit
 • tumtu = tuns
 • tuna = revărsat peste măsură, ca Dunărea
 • tunâ = tuna, v
 • tunârescu = toamnă, de
 • tunâretsu = tomnatic
 • tundeari = tundere
 • tundiri = tundere
 • tundu = tunde, v
 • tungi = bronz
 • tungi = tuci
 • tungiu = bronz
 • tungiu = tuci
 • tunisescu = căi, v
 • tunisescu = pocăi, v
 • tunjisescu = pocăi, v
 • tunu = tunet
 • tunusescu = căi, v
 • tunusescu = pocăi, v
 • tunusiri = pocăinţă
 • Tunuzâ = Tunis
 • tunuzâ = tunisian
 • tuonti = întradevăr
 • tupalu = şchiop
 • tupangi = pistol
 • tupcalâ = clei
 • tupci = artilerist
 • tupoarâ = topor
 • tuporu = topor
 • tuptangiu = toptangiu
 • tuptani = toptan
 • tupucu = toc de gheată
 • tupurâshti = toporişcă
 • tupuritsu = toporaş
 • tupuzganâ = măciucă
 • tupuzganâ = măciucă
 • tupuzi = buzdugan
 • tupuzu = buzdugan
 • tura = acum
 • turâ = acum
 • turâ = sigiliu
 • turâshti = târlă
 • turauâ = tura - monograma sultanului
 • turbari = mânie
 • turbari = turbare
 • turbatu = turbat
 • turbedzu = turba, v
 • turbetâ = trompetă
 • turbu = orbul găinilor
 • turbu = turba, v
 • turbur = tulbura, v
 • turburari = tulburare
 • turburatu = tulburat
 • turburi = tulbure
 • turburu = tulbura, v
 • turburu = tulbure
 • turcami = turcime
 • turcanacatu = îndrăcit
 • turcanacatu = răul răilor
 • turcârii = turcime
 • turcu = rău
 • Turcu = Turc
 • turculescu = rostogoli, v
 • turculitu = zvârcolit
 • turfandâ = trufanda
 • turinosu = glacial
 • turinu = crivăţ
 • turkipsescu = turci, v
 • turlii = fel
 • turlii turlii = fel de fel
 • turlu = nebun
 • turmâ = turmă
 • turnari = întoarcere
 • turnatâ = întoarcere
 • turnatu = arcuit
 • turnatu = întors
 • turnatu = restabilit
 • turnâturâ = întoarcere
 • turnă = ştiucă
 • turnipsescu = fasona, v
 • turnipsescu = forma, v
 • turnipsescu = modela, v
 • turonu = turn
 • turpani = tulpan
 • turro = turn
 • turshii = murături
 • turtâ = bureţi - ciupercă
 • turtâ = turtă
 • turtâ = turtă
 • turtoari = toartă
 • turtseari = toarcere
 • turtsescu = turcesc
 • turturâ = turturea
 • turturâ = turturică
 • turtureauâ = turturea
 • turtureauâ = turturică
 • turumbetâ = trompetă
 • turungiu = oranj
 • turungiu = portocaliu
 • turushti = târlă
 • Turxâ = Turcoaică
 • turyisitu = ascuţit
 • tusheari = tuşire
 • tushedzu = tuşi, v
 • tushescu = tuşi, v
 • tusi = tuse
 • tusi arauâ = tuse măgărească
 • tutauna = întotdeauna
 • tutauna = totdeauna
 • tutâ-unâ = întotdeauna
 • tutâ-unâ = totdeauna
 • tutcali = clei
 • tutdiunâ = mereu
 • tutiputâ = avere animală
 • tutiputâ = marfă
 • tutu = însushi
 • tutu = mereu
 • tutu = tot
 • tutuâoarâ = deasemenea
 • tutumi = tutun
 • tutuna = mereu
 • tutungi = tutungiu
 • tutuni = tutun
 • tuvlâ = cărămidă
 • tuvlaru = cărămidar
 • tuvletâ = maramă
 • uari = ouare
 • uatu = ouat
 • ubdzătsi = optzeci
 • ublâncu = oblânc
 • uboru = curte
 • uboru = obor
 • ucarcu = oca, în greutate de o oca
 • ucă = oca
 • uciu = măgar
 • ucnă = fard
 • udai = cameră
 • udâitsâ = cămăruţă
 • udaljiu = umezeală
 • udari = udare
 • udatu = udat
 • udâturâ = udătură
 • udă = cameră
 • udă = cameră
 • udici = cămăruţă
 • udicu = cămăruţă
 • udiseatsâ = potrivire
 • udisescu = potrivi, v
 • udisiri = potrivire
 • udopsu = ordine
 • udu = ud
 • udu = uda, v
 • udu = urină
 • udu gura = bea, v
 • udzârari = uger, creştere în uger
 • udzârâtâ = uger mare care are
 • udzarcâ = uger mare care are
 • udzâri = uger
 • udziru = uger
 • ufelii = folos
 • ufelii = utilitate
 • ufilisescu = folosi, v
 • uftare = oftare
 • uftecu = carte bisericească - octoih
 • uftedzu = ofta, v
 • uftehâ = carte bisericească - octoih
 • ufticari = ofticare
 • ufticatu = ofticat
 • ufticosu = ofticos
 • uftikedzu = oftica, v
 • ugeacu = coş de fum
 • ugeacu = familie
 • ugeacu = horn
 • ugeacu = neam
 • ugeacu = ogeac - horn
 • ugeacu = vatră
 • ugeaki = familie
 • ugeaki = neam
 • ugeaki = ogeac - horn
 • ugeaki = vatră
 • ugoadâ = eventualitate
 • ugoadâ = întâmplare
 • ugradâ = ogradă
 • ugrâdisescu = găsi, v
 • ugudescu = întâmpla, v
 • ugudiri = întâmplare rea
 • uguri = augur, bun
 • uguri = noroc, cu
 • ugurlitica = noroc, cu
 • ugurliu = augur, de bun
 • ugurliu = norocos
 • uhealji = ţipar
 • uheauâ = şarpe
 • uheauâ = ţipar
 • uheauâ = viperă
 • uheauâ = viperă
 • uhinatu = răutăcios
 • uhtapodhi = polip
 • uhtari = oftare
 • uhtatu = uftat
 • uhtedzu = ofta, v
 • uhtedzu = ofta, v
 • uhticari = ofticare
 • uhticatu = ofticat
 • uhticosu = ofticos
 • uhtikedzu = oftica, v
 • uiaru = oier
 • uidescu = potrivi, v
 • uidii = asemănare
 • uidii = pereche
 • uidisescu = potrivi, v
 • uidizmâ = potrivire
 • uiguni = potrivit
 • uimâ = abces
 • uimâ = inflamaţie
 • uimâ = tumoare
 • uimi = oime - multe oi
 • uinâ = oime - multe oi
 • uinjisescu = uimi, v
 • uinjisitu = uimit
 • uinu = ovin
 • uirescu = oiesc - de la oi
 • uiriu = oi multe
 • uitsâ = oiţă
 • ujacu = horn
 • uke = fire
 • uke = obicei
 • ukealiu = nărăvaş
 • ukeanu = ocean
 • uki = lovitură ratată
 • ukidu = chiciură
 • ulalecu = barză
 • ularu = olar
 • ulcioru = ulcior - furuncul la ochi
 • ulcioru = ulcior - vas
 • uldzescu = ologi, v
 • ulealecu = barză
 • ulicâ = ulcică
 • ulitsâ = stradă
 • ulitsâ = uliţă
 • uljiulecu = barză
 • ulmâ = urmă
 • ulmicari = adulmecare
 • ulmicatu = adulmecat
 • ulmicu = adulmeca, v
 • ulmu = ulm
 • ulogu = olog
 • ultu = uita, v
 • uludziri = ologire
 • uludzitu = ologit
 • ululecu = barză
 • umbârnari = ofilire de boală câinească
 • umbârnatu = supt la faţă
 • umbârnedzu = boală uscată a avea, v
 • umblisescu = modela, v
 • umbrâ = protecţie
 • umbrâ = străin - fig
 • umbrâ = strigoi - fig
 • umbrâ = umbră
 • umbrâ = vârcolac - fig
 • umbratâ = umbrar
 • umbratu = umbrit
 • umbrelâ = umbrelă
 • umbrosu = fermecat
 • umbrosu = umbros
 • umbrosu = umbros
 • umflari = umflare
 • umflatu = umflat
 • umflâturâ = umflătură
 • umflu = bate pe cineva, v
 • umflu = ciordi, v
 • umflu = fura, v
 • umflu = umfla, v
 • umiditati = umiditate
 • umilii = convorbire
 • uminâtati = umanitate
 • umineashti = omeneşte
 • uminescu = omenesc
 • uminilji = omenie
 • uminitati = umanitate
 • umiru = umăr
 • umpleari = umplere
 • umplu = împlini, v
 • umplu = încărca arma, v
 • umplu = umple, v
 • umplu caplu = convinge, v
 • umplu, li = frică a avea, v
 • umplu, li = speria, v
 • umsu = uns
 • umtosu = untos
 • umtu = uns
 • umtu = uns
 • umtu = unt
 • umturâ = untură
 • umuti = speranţă
 • umzescu = cuveni, v - a se cuveni
 • umzescu = părea, v
 • umzescu = potrivi, v - a i se potrivi cuiva,
 • umzescu = semăna cu cineva , v
 • umzescu = sta bine cuiva, v
 • unâ = deopotrivă
 • unâ = îndată
 • unâ = întâi
 • unâ = întrucât
 • unâ = la fel
 • unâ = prima
 • unâ cu... = asociat cu ....
 • unâ -oarâ = altădată
 • unâ -oarâ = cândva
 • unâ -oarâ = odată
 • unâshunâ = dintr-o dată
 • unâshunâ = imediat
 • unâshunâ = imediat
 • unâshunâ = imediat
 • unâsprâ = unsprezece
 • unâsprâdzatsi = unsprezece
 • unâsprâyinghits = douăzecişiunu
 • unâ-unâ = mereu, mereu
 • unâ-unâ = neîncetat
 • undâ = capriciu
 • undâ = toane
 • undâ = undă
 • undâ = val
 • undâ = val
 • undâlacâ = dijmuire
 • undari = clocotire
 • undari = fierbere în unde
 • undari = ondulare
 • undatu = clocotit
 • undatu = dat în clocot
 • undatu = ondulat
 • undedzu = fierbe în clocot, v
 • undedzu = fierbe, v
 • undedzu = ondula, v
 • undedzu = valuri a face, v
 • undreauâ = andrea
 • undulâki = diurnă
 • undulâki = salariu zilnic
 • undulemnu = ulei
 • undulemnu = untdelemn
 • undzeari = ungere
 • undzeari = ungere
 • undzescu = asemăna, v
 • undzescu = cuveni, v - a se cuveni
 • undzescu = părea, v
 • undzescu = potrivi, v - a i se potrivi cuiva,
 • undzescu = semăna cu cineva , v
 • undzescu = sta bine cuiva, v
 • undziri = potrivire
 • undzitâ = bună-cuviinţă
 • undzitâ = potrivire
 • undzitu = arătos
 • undzitu = bărbat arătos
 • undzitu = potrivit
 • unglji = copită
 • unglji = unghie
 • ungljicâ = unghie mică
 • ungu = unge, v
 • ungu = unge, v
 • ungu = vărui, v
 • ungu = zugrăvi
 • ungu = zugrăvi, v
 • unidâ = omidă
 • unidhâ = omidă
 • unjisescu = uimi, v
 • unjitsâ = undiţă
 • unjitu = uimit
 • unjizi = chip
 • unjizi = efigie
 • untulemnu = ulei
 • untulemnu = untdelemn
 • unu = un
 • unzescu = asemăna, v
 • unzescu = cuveni, v - a se cuveni
 • unzescu = părea, v
 • unzescu = potrivi, v - a i se potrivi cuiva,
 • unzescu = semăna cu cineva , v
 • unzescu = sta bine cuiva, v
 • uothurâ = utrenie-rugăciune de dimineaţă
 • upârescu = opări, v
 • upârimi = opărire
 • upâriri = opărire
 • upâritu = fierbinte
 • upâritu = opărit
 • upâriturâ = opăritură
 • upurescu = opări, v
 • urâ = ură
 • urâcinâ = binecuvântare
 • uraciu = agricultor
 • uraciu = plugar
 • urâciuni = binecuvântare
 • urâciuni = binecuvântare
 • urâciuni = binecuvântare
 • urâciuni = dorinţă
 • urâciuni = urare
 • uraniu = albastru
 • urano = cer
 • urari = felicitare - acţiunea de a felicita
 • urari = urare
 • urâteatsâ = fapte rele
 • urâteatsâ = urâţenie
 • urâtsăscu = urâtsi, v
 • uratu = felicitat
 • uratu = urat
 • urâtu = negru
 • urâtu = periculos
 • urâtu = urât
 • urâţami = urâţenie
 • urăscu = plictisi, v
 • urăscu = sătura, v
 • urăscu = urî, v
 • urbari = noroc chior
 • urbari = orbire
 • urbari = patimă oarbă
 • urbari = prostie
 • urbeatsâ = orbire
 • urcini = binecuvântare
 • urciuni = binecuvântare
 • urdâ = urdă
 • urdhâ = urdă
 • urdhii = armată
 • urdhii = hoardă
 • urdhii = puhoi de lume
 • urdhii di puji = stol de păsări
 • urdii = armată
 • urdii = hoardă
 • urdii = puhoi de lume
 • urdii di pulji = stol de păsări
 • urdinatu = diaree
 • urdinatu = frcventat
 • urdini = brazdă
 • urdini = şir
 • urdinu = brazdă
 • urdinu = circula, v
 • urdinu = ordin
 • urdinu = perinda, v
 • urdinu = şir
 • urdinu, ref = diaree a avea, v
 • urdzâcâ = urzică
 • urdzâcami = urzicar
 • urdzâcoanji = plăcintă de urzici
 • urdzâcu = urzica, v
 • urdzâri = urzire
 • urdzâshoru = orz mic
 • urdzatu = orz care a mâncat, v
 • urdzâtu = urzit
 • urdzâturâ = urzeală
 • urdzâturâ = urzitură
 • urdzăscu = urzi, v
 • ureaclji = ureche
 • ureaclji di disagâ = ochiul desagii
 • uredzu = ura, v
 • urfânami = sărăcime
 • urfânâpsiri = orfan, râmânere
 • urfânâtati = sărăcime
 • urfâneatsâ = sărăcie
 • urfânescu = priva, v
 • urfânescu = sărăci, v
 • urfânipsescu = orfan a deveni, v
 • urfânipsitu = orfan rămas
 • urfâniri = orfan, râmânere
 • urfanj = sărăcie
 • urfanji = săraci mulţi
 • urfânjilji = sărăcie
 • urfii = curte marţială
 • urgheari = orbire
 • urghescu = orbi, v
 • urghii = braţ, lungimea unui
 • urghii = distanţa dintre braţe întinse lateral
 • urghii = stânjen - aprox 2 m
 • urghiri = orbire
 • urghishalui = orbeşte
 • urghisiri = blestemare
 • urghisiri = urgisire
 • urghitu = orbit
 • uricljeari = urechi mari, creştere de
 • uricljeatu = măgar
 • uricljeatu = urecheat
 • uricljedzu = urechi mari a creşte cuiva, v
 • uricljiushi = urechiuşă
 • uritsâ = clipă
 • uritsâ, tu = îndată
 • urixescu - mi = poftă a avea, v
 • urixiri = poftire
 • urixitu = dorit
 • urixitu = poftit
 • urizu = orez
 • urizu = orez
 • urkisescu = jura, v
 • urkisiri = jurare
 • urkisitu = jurat
 • urlari = urlare
 • urlari = urlet
 • urlu = arunca, v
 • urlu = deochia, v
 • urlu = repezi, v
 • urlu = striga, v
 • urlu = urla, v
 • urlu = vârî, v
 • urlu = vui, v
 • urmâ = dâră
 • urmâ = pas
 • urmâ = urmă
 • urmani = pădure
 • urminii = sfat
 • urminilji = sfat
 • urminipsescu = consilia, v
 • urminipsescu = sfătui, v
 • urminipsiri = consiliere
 • urminipsiri = sfătuire
 • urminipsitu = consiliat
 • urminipsitu = sfătuit
 • urnâ = găleată
 • urneki = exemplu
 • urneki = model
 • urneki = speţă
 • urnipsescu = consilia, v
 • urnipsescu = sfătui, v
 • urnipsiri = consiliere
 • urnipsiri = sfătuire
 • urnipsitu = consiliat
 • urnipsitu = sfătuit
 • urnjescu = năvăli, v
 • urnjescu = porni, i
 • urnjescu = urni, v
 • urnjii = pustiu
 • urnjiri = năpustire
 • urnjitu = năpustit
 • ursâ = urs
 • ursâ = ursoaică
 • ursaru = ursar
 • ursescu = comanda, v
 • ursescu = dispune, v
 • ursescu = domina, v
 • ursescu = dori, v
 • ursescu = pofti, v
 • ursescu = pofti, v
 • ursescu = stăpâni, v
 • ursiri = destin
 • ursiri = dominare
 • ursiri = dorinţă
 • ursiri = menire
 • ursiri = poftă
 • ursiri = poftire
 • ursitâ = destin
 • ursitâ = soartă
 • ursitor = ursitor
 • ursitu = comandat
 • ursitu = destinat
 • ursitu = invitat
 • ursitu = poftit
 • ursitu = stabilit
 • ursoplu = ursuleţ
 • ursu = urs
 • ursuscu = ursuz
 • ursuzlâki = ursuzenie
 • ursuzu = ursuz
 • urtacu = camarad
 • urtacu = ortac
 • urtacu = prieten
 • urtacu = tovarăş
 • urtauâ = ceată
 • urteatsâ = fapte rele
 • urteatsâ = urâţenie
 • urthânictu = deschis complet
 • urthânictu = deschis total
 • urticâ = urzică
 • urtsâri = urâţire
 • urtsâtu = urâţit
 • urucini = binecuvântare
 • uruloyi = ceasornic
 • uruluyă = ceasornic
 • uruteatsâ = fapte rele
 • uruteatsâ = urâţenie
 • urutsami = urâţenie
 • urutsâri = uruţire
 • urutsâtu = urâţit
 • urutsăscu = urâtsi, v
 • urutu = urât
 • urvalâ = ruină
 • uryii = braţ, lungimea unui
 • uryii = distanţa dintre braţe întinse lateral
 • uryii = mânie
 • uryii = stânjen - aprox 2 m
 • uryii = urgie
 • uryisescu = blestema, v
 • uryisescu = urgisi, v
 • uryisitu = blestemat
 • uryisitu = urgisit
 • usâcosu = apă din prima spălare a lânii, cu
 • usâcu = apă din prima spălare a lânii
 • usâcu = slăbi, v
 • usâcu = soc
 • usâcu = usca, v
 • usândzâ = osânză
 • usândzi = osânză
 • uscâciosu = uscăcios
 • uscâciuni = secetă
 • uscâciuni = uscăciune
 • uscari = uscare
 • uscati = urzici uscate
 • uscâticiu = secetă
 • uscâtishu = secetă
 • uscatu = uscat
 • uscatu = uscat - pământ
 • uscâturâ = băţ mic
 • uscâturâ = lemn uscat
 • uscâturâ = uscătură
 • ushafi = compot - specie de
 • ushi = uşă
 • ushmaru = balmoş - mâncare ciobănească
 • usicu = oscioru
 • usii = esenţă
 • usii = fiinţă
 • usii = fond
 • usii = pricepere
 • usii = substanţă
 • usilescu = apleca, v
 • usmacu = baniţă
 • usmeti = serviciu
 • usmeti = treabă
 • usmikearu = servitor
 • uspetsu = banchet
 • uspetsu = invitare
 • uspetsu = ospăţ
 • uspetsu = petrecere
 • uspitedzu = ospăta, v
 • uspitlâki = amiciţie
 • uspitoanji = amică
 • uspitoanji = prietenă
 • uspitsâlji = amiciţie
 • uspitsâlji = amiciţie
 • uspitsâlji = pritenie
 • usprâdzatsi = unsprezece
 • usprâyinghits = douăzecişiunu
 • usprăs = unsprezece
 • ustă = meşter
 • usturâ = urzeală la război
 • usturari = usturare
 • usturatu = usturat
 • usturimi = usturime
 • usturu = stâlp
 • usturu = ustura, v
 • usturu = usturime
 • usucu = apă din prima spălare a lânii
 • usucu = soc
 • usucu = usca, v
 • usuli = manieră
 • usuli = măsură în fapte
 • usuli = metodă
 • usuli = regulă, cu
 • usuli = şiretlic
 • utâ = vultur
 • utentsâ = ameţeală de cap
 • utentsâ = durere de cap
 • uti = nici
 • uti tora = chiar acum
 • utlâki = plată de păşunat
 • utrai = şnur
 • utri = burduf de vin sau ulei
 • utsidu = ucide, v
 • uvedzu = ovăz
 • uvrescu = evreiesc
 • Uvreu, Uvreauâ = Evreu
 • uvye = betelie
 • uzmikearu = servitor
 • uzu = canal de bucătărie
 • uzun = prost
 • uzungiovâ = latăm - prelungită
 • uzungiovâ = prelungit
 • uzunu = prostănac
 • va = vrea, v
 • va... = voi...vei...va...vom....veţi....vor
 • vacâ = prost
 • vacâ = vacă
 • vâcâreadzâ = văcăreaţă - loc de odihnă pt vaci
 • vâcâreasâ = femeie grasă şi leneşă
 • vâcâreatsâ = văcăreaţă - loc de odihnă pt vaci
 • vâcârii = cireadă mare
 • vâcâroiu = vaci multe
 • vâcaru = văcar
 • vâcâti = sezon
 • vâcâti = timp
 • vâcfescu = bisericesc
 • vâcufescu = bisericesc
 • vâcufi = instituţie religioasă
 • vâdâni, vâdănji = locul unde trăieşte cineva
 • vade = termen
 • vadimii = termen
 • vâfii = vopsea
 • vagabondu = vagabond
 • vahi = poate
 • vahi = poate
 • vahti = arşiţă
 • vahti = timp
 • vahti = toi
 • vai = bocitoare
 • vai = laur
 • vai = voi...vei...va...vom....veţi....vor
 • Vaiu = Duminica Floriilor
 • vâkicâ = văcuţă
 • vâkii = broderie
 • vâlâmă = herghelegiu
 • vâlândusescu = chinui
 • vâlani = ghindă
 • vali = vale
 • vali, valadz = guvernator
 • vâlicâ = vâlcea
 • valitsâ = valiză
 • vâljiurâ = vâlcea
 • vâlmâ = herghelegiu
 • vâlmă = herghelegiu
 • vâlment = război
 • vâlmicu = herghelegiu mic
 • vâloagâ = poiană
 • valsamu = balsam
 • vâltoari = vâltoare
 • vâltoru = vultur
 • vâltosu = mocirlos
 • valtu = altul
 • valtu = loc mlăştinos
 • vâlvâtoru = urzitoare
 • vamâ = vamă
 • vampiru = vampir
 • vânâtati = deşertăciune
 • vânatu = zadarnic
 • vânâtu = zadarnic
 • vâncu = stângaci
 • vândaki = mănuchi
 • vândaki = mănuchi
 • vangâ = arşic mare
 • vângânescu = bâzâi, v
 • vângânescu = zbârnâi, v
 • vângâniri = bâzâit
 • vângânitu = zbârnit
 • vângheljiu = evanghelie
 • vângheljiu = evanghelie
 • Vanghilizmo = Bunavestire
 • vângu = stângaci
 • vantsu = avânt
 • vâpsescu = vopsi, v
 • vâpsiri = vopsire
 • vâpsitu = colorat
 • vâpsitu = nefericit
 • vâpsitu = trist
 • vâpsitu = vopsit
 • vâpsitură = colorare
 • vapsu = nefericit
 • varacolacu = balaur
 • varacolacu = dragon
 • varacolacu = vampir
 • varacolacu = vârcolac
 • vârâguci = inel
 • vârâguciu = inel
 • vârâgutsu = cerc
 • varai-vara = încet, încet
 • vâraki = poleială
 • vâraki = poleit
 • vârakiu = poleială
 • vârakiu = poleit
 • vârâoarâ = niciodată
 • varcâ = barcă
 • varcagi = barcagiu
 • vârcârsescu = îmbarca, v
 • varco = mlaştină
 • vârculacu = balaur
 • vârculacu = dragon
 • vârculacu = vampir
 • vârculacu = vârcolac
 • vârcusescu = împotmoli, v
 • vârcusitu = înnourat
 • vârdzari = plăcintă cu verdeţuri
 • varelă = butoi
 • vârelji = butoi
 • vârgâredzu = bulgariza
 • vâriga = jur împrejur
 • varinge = până la
 • vârî = vreuna
 • vârlescu = ameţi, v
 • vârlescu = căpia, v
 • varliga = târcoale
 • vârliga = jur împrejur
 • vârligalui = jur împrejur
 • vârligosu = rotund
 • vârligu = încercui, v
 • vârligu = înconjoura, v
 • vârlu = capiu
 • vârnâoarâ = niciodată
 • vârnâ-oarâ = vreodată
 • vârnâ-oarâ, di = la anul
 • vârnu, vârnâ = cineva
 • vârnu, vârnâ = nici unul, nici una
 • vârnu, vârnâ = nimeni
 • vârnu, vârnâ = vreun, vreuna
 • vârnui, a = nici unuia
 • vârnui, a = nimănui
 • vârnuljei, a = nici uneia
 • varoshi = suburbie
 • vâroshi = suburbie
 • vârstâ = etate
 • vârstâ = vârstă
 • vârstnic al... = vârstnic - de aceiaşi vârstă
 • vârteanitsâ = vârtelniţă
 • vârtenitsâ = vârtelniţă
 • vârticonitsâ = scrânciob
 • vârtosu = foarte
 • vârtosu = puternic
 • vârtosu = vârtos
 • vârtushami = vigoare
 • vârtushescu = învârtoşa, v
 • vârtuti = forţă
 • vârtuti = putere
 • vârtuti = tărie
 • vârtuti = vârtute - putere
 • vârtuti = vigoare
 • varu = povară
 • vâru = vreun
 • vârvârilji = barbarie
 • varvaru = barbar
 • vârvurâ = morişcă bâzâitoare
 • vârvurâ = morişcă sfârâitoare
 • vârvurâ = rotocol
 • Vâryâru = Bulgar
 • vâryescu = certa, v
 • vâryescu = dojeni, v
 • vâryescu = zori, v
 • vârzâ = vânătaie
 • vâsâlii = veselie
 • vâsânâpsescu = chinui, v
 • vasanu = chin
 • vâscânii = vrajă
 • vâscu = vâsc
 • vâshcă = arşice
 • vâshclje = arşic
 • vâshclje = schioapă
 • vashe = roşietic
 • vasilacu = busuioc
 • vasilco = busuioc
 • vasileacu = busuioc
 • vâsileacu = busuioc
 • vâsilii = împărăţie
 • vâsilii = regat
 • vâsilikeashti = împărăteşte
 • vâsilikescu = regal
 • vâsilikescu = regesc
 • vâsilipsescu = domni, v
 • vasiliu = împărăţie
 • vasiliu = regat
 • vâsilje = rege
 • vâsiljeacu = busuioc
 • vasilji = plantă, specie de
 • vâsiljie = regesc
 • vasiloanji = plăcintă de Sân Văsâi
 • vâsiloanji = regină
 • vasiloplu = prinţ
 • vasilsâ = regină
 • vasiluhore = sat împărătesc
 • vâstâxescu = rezista
 • vâstâxescu = suporta, v
 • vasu = recipient
 • vasu = vas
 • vatâ = vată
 • vâtâlahu = burduf
 • vâtâmari = asasinare
 • vâtâmari = omorâre
 • vâtâmari = ucidere
 • vâtâmari = vâtămare
 • vâtâmatu = asasinat
 • vâtâmatu = istovit
 • vâtâmatu = omorât
 • vâtâmatu = ucis
 • vâtâmatu = vătămat
 • vâtâmâturâ = avort- la oi
 • vâtâmâturâ = daună
 • vâtâmâturâ = lovitură
 • vâtâmâturâ = pagubă
 • vâtâmâturâ = vătămătură
 • vatâmu = omorî, v
 • vatâmu = ucide, v
 • vatâmu = vătăma, v
 • vatânu = omorî, v
 • vatrâ = cămin
 • vatrâ = vatră
 • vâtricâ = vatră mică
 • vâtsealâ = doniţă - găleată de lemn
 • vâtsealâ = fedeleş - butoiaş pt apă
 • vâtsinâ = vaccin
 • vâtsinari = vaccinare
 • vâtsinatu = vaccinat
 • vâtsinipsescu = vaccina, v
 • vâxescu = vui, v
 • vâzescu = vui, v
 • vâzescu = vui, v
 • vâziri = vuire
 • vâziri = vuire, v
 • vâzitu = fremătat
 • vazmo = boală de ochi
 • vazu = vază
 • vâzurâ = vuiet
 • vâzurâ = vuiet
 • veadiri = vedere
 • vearâ = vară
 • veardi = verde
 • veardzâ = verdeţuri
 • veargâ = vargă
 • veari = cercel
 • veashtidu = veşted
 • veatrâ = vatră
 • veci, veci, vecio = numai
 • vecljiu = bătrân
 • vecljiu = păzi, v
 • vecljiu = vechi
 • vecljiu = veghea, v
 • vedu = căuta, v
 • vedu = examina, v
 • vedu = îngriji, v
 • vedu = vedea, v
 • veduu = văduv
 • vegljiu = păzi, v
 • vegljiu = veghea, v
 • veki = dar
 • velâ = văl
 • veljio = câine alb cu negru
 • velu = văl
 • venetcâ = galben veneţian
 • veneticâ = galben veneţian
 • verdzu = varză
 • vergurâ = fecioară
 • vershâ = vers
 • vershâ = verset
 • versu = coborî, v
 • versu = descăraca puşca, v
 • versu = vărsa, v
 • versu = vomita, v
 • veru = cercel
 • veru = văr
 • verunu = vreun
 • vescu = îmbrăca, v
 • vescu = înveşmânta, v
 • vescu = vâsc
 • veshtu = postav
 • veshtu = postav
 • veştimintu = veşmânt
 • veti = avere
 • veti = existenţă
 • veti = fire
 • veti = putere
 • veti = sine
 • veti = tărie
 • vetsu = învăţa, v
 • vgatu = plecat
 • vicljeascu = învechi, v
 • vicljedzu = învechi, v
 • vicljimi = vechime
 • vicljiturâ = vechitură
 • vicu = măzăriche
 • videalâ = lampa
 • videalâ = lumina ochilor
 • videalâ = lumină
 • videari = vedere
 • videari, la = aspect
 • videlâ = piele de viţel argăsită
 • videmu = nu cumva
 • videmu = oare
 • vidhâ = şurub
 • vidhuescu = înşuruba, v
 • vidrâ = vidră
 • viduescu = văduvi, v
 • vidushcu = văduvior
 • vidzutâ = aspect
 • vidzutâ = înfăţişare
 • vidzutu = văzut
 • viglâ = fortăreaţă
 • viglâ = gaură în meterez
 • vigljeari = veghere
 • vigljeatu = supravegheat
 • vigljeatu = vegheat
 • vigljedzu = veghea, v
 • vigljitoari = priveghetoare, v
 • vigljitoru = paznic
 • vigu, vigâ = prăjină
 • vii = canal subteran
 • vii = pârâiaş
 • viisescu = grăbi, v
 • viju, ljeau di = pricepe, v
 • vikili = vechil - administrator de moşie
 • vikilimii = procură
 • vikiljiu = vechil - administrator de moşie
 • vilâ = furcă de fân
 • vilâ = nimfă
 • vilaeti = vilaet - district
 • vilari = rulou
 • vilendzâ = velinţă
 • vilindzâcâ = velinţă mică
 • vilisescu = găti, v
 • vilisescu = iubi, v
 • vilisiri = iubire
 • vilisitu = iubit
 • vilunithrâ = acarniţă - perniţă cu ace
 • vimâ = altar
 • vimtosu = vântos
 • vimtu = avânt
 • vimtu = vânt
 • vinâ = origine
 • vinâ = origine
 • vinâ = sorginte
 • vinâ = vână
 • vindeari = vindere
 • vindicari = vindecare
 • vindicatu = vindecat
 • vindicu = vindeca, v
 • vindiri = vindere
 • vindu = vinde, v
 • vindurari = vânturare
 • vinduredzu = vântura, v
 • vindutu = vândut
 • vinduzâ = ventuză
 • vineari = venire
 • vineticu = galben veneţian
 • vingheljiu = evanghelie
 • viniri = venire
 • vinitâ = venire
 • vinita, iasti = veni, v
 • vinitsăscu = învineţi, v
 • vinitu = dospit
 • vinitu = dospit
 • vinitu = sosit
 • vinitu = vânăt
 • vinitu = venit - care a venit
 • vinitu, lapti = lapte fermentat, acru
 • vinjeari = venire
 • vinjiri = venire
 • Vinjiri = Vineri
 • vinjitâ = venire
 • vinjita, iasti = veni, v
 • vinjiteatsâ = vânătaie
 • vinjitsăscu = învineţi, v
 • vinjitu = dospit
 • vinjitu = sosit
 • vinjitu = vânăt
 • vinjitu = venit - care a venit
 • vinjitu, lapti = lapte fermentat, acru
 • vinosu = vânos
 • vint = vânt
 • vintinari = ofilire
 • vintinatu = ofilit
 • vintinu = ofili, v
 • vintosu = vântos
 • vintu = vânt
 • vinturedzu = vântura, v
 • vinturitsâ = vântoase
 • vinturu = vântura, v
 • vintuzâ = ventuză
 • vintuzâ = ventuză
 • vipirâ = viperă
 • vira = mereu
 • virani = abandonat
 • virani = deşert
 • virani = viran, teren
 • virdeatsâ = verdeaţă
 • virdicâ = cuvertură
 • virdzari = plăcintă cu verdeţuri
 • virdzeauâ = vergea
 • vireauâ = onoare
 • virescu = estival
 • virescu = văratic
 • virghinâ = fecioară
 • virghirâ = fecioară
 • virghireatsâ = feciorie
 • virgurami = fecioare multe
 • virin = amărăciune
 • virin = otravă
 • virin = venin
 • virinu = venin
 • virise = credit
 • virise = datorie
 • virise = veresie
 • virisii, pi = datorie, pe
 • virisii, pi = gratis
 • viriu = crivăţ
 • virnatu = întristat
 • virniki = lustru
 • viro = vâltoare
 • viro = vârtej
 • virsari = vărsare
 • virsatu = turnat
 • virsatu = vărsat
 • virsâturâ = vărsătură
 • virtuti = virtute
 • virucnjeauâ = piersică
 • virucnjeu = piersic
 • virukeauâ = piersică
 • virukeu = piersică
 • viruki = piersică
 • virukiu = piersică
 • virveru = amărăciune înfiorătoare
 • virveru = ger mare
 • virveru = geruială
 • virveru = vifor
 • virvirari = înfiorare de durere
 • virviredzu = cutremura de durere, v
 • virviredzu = înfiora, v
 • virviridzari = înfiorare de durere
 • virviridzatu = cutremurat de durere
 • virviritsâ = veveriţă
 • virvirosu = glacial
 • viryeani = loc spaţios
 • viryii = impozit
 • viryii = tribut
 • viryinadhâ = fecioară
 • viryinescu = feciorelnic
 • viryirâ = fecioară
 • viryirâ = fecioară
 • viryirâtati = feciorie
 • viryireatsâ = feciorie
 • viscâmindu = veşmânt
 • viscutu = îmbrăcat
 • visect = bisect
 • vishanâ = vişin
 • vishanu = vişin
 • vishinâ = vişină
 • vishinâ = vişiniu
 • vishinadhâ = vişinată
 • vishinatâ = vişinată
 • vishinatu = vişiniu
 • vishinu = vişin
 • vishnâ = vişină
 • vishnâ = vişiniu
 • vishti, di-a = casnic
 • vishti, di-a = menajer
 • vishtidzăscu = veşteji
 • vishtijescu = veşteji
 • vishtijiri = veştejire
 • vishu, ljeau di = afla, v
 • vishu, ljeau di = pricepe, v
 • vishu, ljeau di = seama a-şi da, v
 • vistâmintu = veşminte
 • viştijitu = veştejit
 • viştinâ = veşted lucru
 • viştizu = ofilit
 • vitilu = sursă de apă
 • vitsâ = nuia
 • vitsâ, cu = plin ochi
 • vitsârescu = înfiora, v
 • vitsealâ = doniţă - găleată de lemn
 • vitsearcu = nărăvaş
 • vitsearcu = nărăvaş, cal
 • vitsinami = vecinătate
 • vitsinami = vecini mulţi
 • vitsinâpsescu = învecina, v
 • vitsinatâ = vecinătate
 • vitsinâtati = vecinătate
 • vitsinu = vecin
 • vituljearu = păstor de vătui
 • vitulji = vătui - miel de un an
 • vituljiu = vătui - miel de un an
 • vivlii = carte
 • vivliuthiki = bibliotecă
 • viylâ = fortăreaţă
 • viylâ = gaură în meterez
 • vizicantâ = vezicătoare
 • vizicâtoari = vezicătoare
 • vizini = balanţă mică
 • viziru = vizir
 • vizitâ = vizită
 • vizitedzu = vizita, v
 • vizne = balanţă mică
 • vizuescu = broda, v
 • vizuru = viezure
 • vlacu = undiţă
 • vlagâ = energie
 • vlagâ = forţă
 • vlagâ = muşchi
 • vlagâ = muşchi
 • vlagâ = putere
 • vlagâ = umiditate
 • vlagâ = vlagă
 • Vlah = Armânu
 • vlâheashti = armâneşte
 • vlâhescu = armânesc
 • vlahu-hoarâ = sat armânesc
 • vlâhutescu = românesc
 • Vlâhutu = Român
 • vlakiu = brazdă
 • vlakiu = canal
 • vlakiu = gârlă
 • vlakiu = rigolă
 • vlami = frate de cruce
 • vlândzimi = umezeală
 • vlangâ = umiditate
 • vlangâ = vlagă
 • vlângâ = umiditate
 • vlângosu = umed
 • vlangu = umed
 • vlângu = şubred
 • vlâpsescu = păgubi, v
 • vlâpsescu = tuberculoză a avea, v
 • vlâpsescu = vătăma, v
 • vlapsimu = leziune
 • vlâpsiri = atacare
 • vlâpsiri = vătămare
 • vlâpsitu = tuberculizat
 • vlâpsiturâ = deteriorare
 • vlâpsiturâ = stricăciune
 • vlasfimii = blestem
 • vlashcâ = năframă
 • vlâstari = vlăstar
 • vlâstaru = vlăstar
 • vlâstaru = vlăstar
 • vlâsturisescu = lăstări, v
 • vlâsturisiri = curăţirea copacilor
 • vlâsturisitu = curăţit
 • vlâtsurâ = lapoviţă
 • vlâtsurâ = moină
 • vlaturâ = lapoviţă
 • vleghiu = păzi, v
 • vleghiu = veghea, v
 • vlekiu = vechi
 • vlihuru = liber
 • vlihuru = spaţios
 • vlihuru = vast
 • vluhutescu = românesc
 • vluisescu = binecuvânta, v
 • vluito = binecuvântare
 • vluyii = binecuvântare
 • vluyii = binecuvântare
 • vluyimenu = binecuvântat
 • vluyisescu = binecuvânta, v
 • vluyisiri = binecuvântare
 • vluyisitu = binecuvântat
 • voahâ = duhoare
 • voamiri = vomitare
 • voamitâ = vomitare
 • voi = voi
 • voiu = iubi, v
 • voiu = trebui, v
 • voiu = vrea, v
 • voivodă = domnitor
 • voivodă = voievod
 • volâ = voie
 • volâ = vrere
 • volbu = învălitor la urzeală
 • volbu = învelitor pt urzeală
 • volji = permisiune
 • volji = permisiune
 • volji = voie
 • volji = vrere
 • voltâ = plimbare
 • voltâ = promenadă
 • voltâ = tur
 • volu = obuz
 • volvu = învelitor pt urzeală
 • volvu = sul a face
 • vombiru = rău ca un vampir
 • vombiru = rău foarte
 • vombiru = vampir
 • vomerâ = brăzdar
 • vomirâ = brăzdar
 • vomu = izvorî, v
 • vomu = vomita, v
 • vongu = vierme de capră
 • voranu = borax
 • vostru = vostru
 • vovlâ = caracter
 • vovlâ = fire
 • vovlâ = temperament
 • vozâ = butoi
 • vragu = brazdă
 • vrâhâsescu = răguşi, v
 • vrâhnjisescu = răguşi, v
 • vranâ = vrană - gaură în butoi
 • vrânjiu = arin
 • vrânu = nimănui
 • vrapâ = avânt
 • vrapâ = grabă
 • vrapâ = iute
 • vrapâ = iuţeală
 • vrapâ = repede
 • vrapâ = viteză
 • vrapciu = vrabie
 • vrâstâ = etate
 • vrâstâ = vârstă
 • vrâstnicu = etate, de aceiaşi
 • vre = bre
 • vrea = era să...
 • vrea = trebuie
 • vreai = era să...
 • vreaji = vreasc
 • vreari = amor
 • vreari = amor
 • vreari = iubire
 • vreari = iubire
 • vreari = vrere
 • vreashturi = vreascuri
 • vreavâ = larmă
 • vreavâ = vacarm
 • vreavâ = vuiet
 • vreavâ = zgomot
 • vreazâ = vreasc
 • vreri = amor
 • vreri = iubire
 • vreri = vrere
 • vreshturi = vreascuri
 • vromâ = putoare
 • vromi = ovăz
 • vrondu = bubuitură
 • vrondu = zgomot
 • vruguescu = brăzda, v
 • vrumnjearu = puturos
 • vrundusescu = bubui, v
 • vrundusescu = zgomot a face, v
 • vrundusiri = zgomot
 • vrutu = iubit
 • vrutu = vrut
 • vudhelâ = piele de viţel argăsită
 • vudnicu = lavoar
 • vuivudă = domnitor
 • vuivudă = voievod
 • vuje = soc
 • vuju = soc
 • vuju = soc
 • vulâ = pecete
 • vulâ = sigiliu
 • vulâ = ştampilă
 • vulburâ = praf de puşcă
 • vulerâ = butoi
 • vulgârescu = bulgăresc
 • Vulgaru = Bulgar
 • vulii = decizie
 • vulipsescu, v = decide, v
 • vulipsescu, v = delibera, v
 • vuljearu = papură
 • vuloagâ = poiană
 • vulpi = vulpe
 • vulpilji = şiretenie
 • vulponjiu = vulpoi
 • vultucu = mlaştină
 • vultucu = smârc
 • vultur = aito
 • vulturu = vulturu
 • vultusescu = împotmoli, v
 • vultusescu = înnămoli, v
 • vulusescu = pecetlui
 • vulusescu = sigila, v
 • vumbirlâki = răutate de vampir
 • vumbirlâki = vampir- atitudine de
 • vumeari = vomitare
 • vumutu = vomitat
 • vumuturâ = avorton
 • vumuturâ = vărsătură
 • vurcolacu = balaur
 • vurcolacu = rău foarte
 • vurcolacu = răutăcios
 • vurcolacu = vampir
 • vurcolacu = vârcolac
 • vurcusescu = înnoura, v
 • vurdhalu = bici
 • vurdhalu = vână de bou
 • vurelâ = butoiaş pt apă
 • vurgârami = bulgărime
 • vurgârescu = bulgăresc
 • Vurgaru = Bulgar
 • vurlu = capiu
 • vurtsâ = perie
 • vurtsusescu = peria, v
 • vurtuti = tărie
 • vurtuti = vârtute - putere
 • vurtuti = vigoare
 • vurvurâ = roata morii
 • vuryâ = traistă de piele
 • Vuryaru = Bulgar
 • vuryelâ = butoiaş pt apă
 • vuryiri = ceartă
 • vuryurescu = bulgăresc
 • Vuryuru = Bulgar
 • vurzomu = plasă
 • vurzonu = plasă
 • vutanâ = iarbă mirositoare
 • vutani = iarbă mirositoare
 • vutâracu = icre roşii sărate
 • vutinâ = cap
 • vutselâ = doniţă - găleată de lemn
 • vutsescu = cufunda, v
 • vutsescu = plonja, v
 • vuveatâ = jartieră
 • vuvetâ = jartieră
 • vuzescu = vui
 • vuzescu = vui, v
 • vuzu = soc
 • xaminu = semestru
 • xana = din nou
 • xana = iar
 • xana = iarăşi
 • xana = mai - în expresii negative
 • xaryu = anume
 • xaryu = expres
 • xayurauâ = răscumpărare
 • xeanâ = străinătate
 • xenu = străin
 • xenu-lucredzu = lucra lucru străin, v
 • xenu-zburăscu = vorbi alandala, v
 • xerâ = secetă
 • xeracu = arbore uscat
 • xeri = secetă
 • xetasi = cercetare
 • xi-facu = lichida prin vânzare, v
 • xi-facu = vinde, v
 • xifari = bucată
 • xifari = felie mare de pâine
 • xifludhyipsescu = dezghioca, v
 • xifteru = agil om
 • xifteru = şoim
 • xihâsescu = uita, v
 • xihâsescu = uita, v
 • xiki = lipsă
 • xilucrevatu = coşciug
 • xilukeratâ = roşcovă
 • ximistiripsescu = destăinui, v
 • ximuluyisescu = spovedi, v
 • xinâstripsescu = zvăpăiat a deveni, v
 • xinâtati = străinătate
 • xinitii = străinătate
 • xinitimenu = înstrăinat
 • xinitipsescu = înstrăina, v
 • xinitoru = înstrăinat
 • xinitu = înstrăinat
 • xinumsescu = alunga, v
 • xinumsescu = goni, v
 • xinu-zburăscu = vorbi alandala, v
 • xipoltu = desculţ
 • xipundisescu = exila în pustiu, v
 • xirupayii = frig uscat
 • xiru-tindu = întinde, v
 • xisoiastu = om fără rudenie
 • xispirsescu = dezghioca, v
 • xi-spumedzu = spuma a lua, v
 • xistrâ = răzuitoare
 • xistrii = ţesală
 • xistrisescu = ţesăla, v
 • xitâsescu = cerceta, v
 • xitâxescu = cerceta, v
 • xiyisi = explicaţie
 • xiyisi = interpretare, v
 • xiyisitu = explicat
 • xizumsescu = epuiza, v
 • xizumsescu = evapora, v
 • xombljiu = model
 • xostrâ = pronaos
 • xudhipsescu = cheltui, v
 • xumuluyisescu = spovedi, v
 • xumuluyisiri = confesiune
 • xurafi = brici
 • xursescu = bărbieri, v
 • yâciu = ţap fruntaş
 • yâlângi = spoitor
 • yâlânosu = albastru
 • yalanu = albastru
 • yâlâtsidâ = susai
 • yalea = agale
 • yâlicâ = coşuleţ
 • yaloni = butelie
 • yaloni = galon - epolet
 • yamâ = fâlcare
 • yamâ = familie
 • yambro = mire
 • yangi = cange
 • yangrenâ = cangrenă
 • yanoshu = spoitor
 • yanumâ = cositor
 • yânusescu = cositori, v
 • yarafâ = carafă
 • yâreauâ = merişor
 • yaru = saramură
 • yâryâlari = înălbire
 • yâryâlatu = înălbit
 • yâryâlau = spăla mult, v
 • yâryarâ = gargară
 • yâryarâ = jucărie pt bebeluşi
 • yâryâredzu = complace, v
 • yâryâredzu = îmboldi, v
 • yâryâredzu = îndemna, v
 • yâryâriciu = jucărie pt bebeluşi
 • yâryâridzari = gâdilare
 • yastrâ = ţăst
 • yastru = ţăst
 • yâvathâ = strachină
 • yavru = carpen
 • yâvruriu = cărpiniş
 • yâzepi = mânie
 • yâzetâ = monedă veneţiană
 • yăitan = găitan
 • yăitani = găitan
 • yăryăliciu = clopoţel
 • yeacâ = guler
 • yeadamu = pârghie de lemn
 • yeahne = tocană
 • yeakii = plasture
 • yealan-giuraticu = sperjur
 • yealani = minciună
 • yealopitrâ = cuarţ
 • yeamâ = pradă
 • yeamandâ = diamant
 • yeamandi = diamant
 • yeamandu = diamant
 • yeambulâ = pătură
 • yeambulâ = velniţă
 • yeamburluki = manta de ploaie
 • yeangâni = incendiu
 • yeaniţaru = ienicer
 • Yeanjiu = Sânziene
 • yeanurâ = vlăstar de arbore
 • yearacumitu = acvilian nas
 • yearakinâ = lebădă
 • yearakinu = şoim
 • yearanu = amant
 • yearyearinu = argint viu, ca
 • yearyeariu = argint viu, ca
 • yearyirâ = mercur
 • yearyiru = mercur
 • yeasaki = înterzis
 • yeaspi = viespe
 • yeaspi, ca = rea, femeie
 • yeasu = salut
 • yeatrâtsâlji = medicină
 • yeatrisâ = doctoriţă
 • yeatru = medic
 • yeatrusini = medicină
 • yeatsâ = existenţă
 • yeatsâ = fiinţă
 • yeatsâ = viaţă
 • yeatsâ = vietate
 • yeatsâ = vieţuitoare
 • yeaurti = iaurt
 • yeavashcu = molatic
 • yeavashcu = nonşalant
 • yeaylarâ = gologan
 • yeaylarâ = pomană
 • yeaymâ = jaf
 • yeazâcâ = ruşine
 • yeazâcu = ruşine
 • yeazâki = ruşine
 • yeazmâ = agheazmă
 • yeazmâ = izmă
 • yeazmou = agheazmă
 • yedzari = viezure
 • yedzurâ = viezure
 • yenosu = naţiune
 • yenosu = neam
 • yenosu = rasă
 • yeracu = uliu
 • yermu = vierme
 • yerundu = consilier
 • yiamandadz = diamante
 • yiaspi = viespe
 • yicâ = guler
 • yiedzu = învia, v
 • yieru = podgorean
 • yieru = vier - cultivator de vie
 • yiftami = ţigănime
 • yiftaryio = ţigănie
 • yiftescu = ţigănesc
 • yiftlâki = calicie
 • yiftsâlji = calicie
 • yiftu = lăutar
 • Yiftu = Ţigan
 • yifturami = ţigănie
 • yiftusescu = ţigăni, v
 • yiftusiri = cerşetorie
 • yiftusitu = ţigănit
 • yii = grabă
 • yii = toi
 • yii, în = repede
 • yiitati = vieţuitoare
 • yilâ = furcă mare
 • yilciri = oglindire
 • yilciri = strălucire
 • yilcit = oglindit
 • yilicadz = sticlărie
 • yilicescu = oglindi, v
 • yilicescu = străluci, v
 • yiliciu = luciu
 • yilii = curăţenie lună
 • yilii = ochelari
 • yilii = oglindă
 • yilii = oglindă
 • yilii = pahar
 • yilii = sticlă
 • yilii = sticlă
 • yimbrucci = vameş
 • yimbruki = vamă
 • yimishi = fructe
 • yimnasiu = gimnaziu
 • yimnasticâ = gimnastică
 • Yinaru = Ianuarie
 • yinaru = negustor de vin
 • yinati = mânie
 • yinati = obstinaţie
 • yinati = supărare
 • yinâtosu = mânios
 • yincalâ = chingă
 • yincâlâ = chingă
 • yinclâ = chingă
 • yineauâ = rudenie
 • yinghits = douăzeci
 • yinglâ = chingă
 • yinglusescu = închinga, v
 • yinimati = cereale
 • yinji = vie
 • yinomati = măruntaie
 • yinu = dospi, v
 • yinu = veni, v
 • yinu = vin
 • yinyits-patru = douăzeci şi patru
 • yioarâ = viorea
 • yiosu = voios
 • yipraki = sarma
 • yiptu = cereale
 • yiptu = grâne
 • yirâ, yiradz = rană
 • yiracu = uliu
 • yirakinâ = lebădă
 • yirakinâ = şoim
 • yirâkinâ = lebădă
 • yirâkinâ = şoim
 • yiramati = bătrâneţe
 • yirani = loc părăsit
 • yirghinâ = verbină - plantă
 • yirlandâ = bordură la şorţ sau rochie, brodată
 • yirlandâ = stambă înflorată
 • yirmescu = viermui, v - a prinde viermi
 • yirminosu = viermănos
 • yiru = cerc
 • yirultii = larmă
 • yirushi = iureş
 • yis = vis
 • yisedzu = visa, v
 • yisescu = cântări, v
 • yishanu = vişin
 • yishteari = comoară
 • yishteari = comoară
 • Yismâciunj = Septembrie
 • yisparu = viespar
 • yispinari = înţepare de viespe
 • yispinatu = înţepat de viespe
 • yispinatu = răutăcios
 • yispinedzu = înţepa, v
 • yispinosu = rău
 • yisu = vis
 • yitâ = viţă
 • yitacu = complice, păstrător de lucruri furate
 • yitaki = pat
 • yitâyani = iatagan
 • yitrâtsâlji = medicină
 • yitrii = doctorie
 • yitrii = leac
 • yitrii = medicament
 • yitripsescu = vindeca, v
 • yitsauâ = vitsea
 • yitsauâ = viţea
 • yitsălu = viţel
 • yitsinu = vecin
 • yiu = viu
 • yiumacu = ibric
 • yiunosu = dez+C2590gust
 • yiurâ = cerc
 • yiurtii = sărbătoare
 • yiurtisescu = sărbători, v
 • yiurtusescu = sărbători, v
 • yiuru = cerc
 • yiuru = rând
 • yiurusgi = năvală
 • yiuryangi = plăpumar
 • yiuryani = plapumă
 • yiutâgani = iatagan
 • yiutayani = iatagan
 • yiuvâsescu = citi, v
 • yiuvâsitoru = cititor
 • yiuzbash = căpitan
 • yiuzlucu = monedă de 100 bani
 • yivâsescu = citi, v
 • yixescu = cântări, v
 • yiyandu = gigant
 • yiyints = douăzeci
 • yizmâ = izmă
 • yizmâciunj = Septembrie
 • yizmu = culege via, v
 • yizmusescu = aghezmui
 • ylâpuescu = înfuleca, v
 • ylastrâ = ghiveci - pt flori
 • ylastrâ = ghiveci - pt flori
 • ylibâ = pieptene rar
 • ylicandzu = anason
 • yliciu = aluat
 • ylico = dulceaţă
 • ylindipsescu = desfăta, v - privind
 • ylingi = desfătare
 • ylistir = irigator pt clismă
 • ylupu = gura ţevii de armă
 • ylupuescu = înfuleca, v
 • ynati = mânie
 • ynati = obstinaţie
 • ynati = supărare
 • ynisiu = autentic
 • ynisiu = pur
 • ynisiu = veritabil
 • ynosu = dezgust
 • ynosu = scârbos
 • yonghizmo = murmur
 • yoria = exceptând
 • yoria = în afară de
 • yramâ = carte
 • yramâ = învăţătură
 • yramâ = literă
 • yramâ = literă
 • yramâ = slovă
 • yrâmâticâ = măiastră
 • yramatico = secretar
 • yrâmâticu = secretar
 • yramatikii = gramatică
 • yrâmâtipsescu = instrui, v
 • yrambeu = mire
 • yrambo = mire
 • yramen = nenorocos
 • yrâpsescu = scrie, v
 • yrâpsitu = pictat
 • yrâpsitu = scris
 • yrâtsânescu = scârţâi, v
 • yrâtsânescu = zgâria, v
 • yravano = ţesătură din lână
 • yripu, yripuri = curent de aer
 • yripu, yripuri = cursă
 • yrivânushu = brumăriu
 • yrivu = sur
 • yrivuescu = încărunţi, v
 • yrivuiri = grizonare
 • yrivuit = cărunţit
 • yrosu = piastru
 • yudhii = piuă
 • yumâraru = conducător de măgari
 • yumâreashti = măgăreşte
 • yumârescu = măgăresc
 • yumâricu = măgăruş
 • yumâritsu = măgăruş
 • yumârlâki = măgărie
 • yumârsescu = insulta, v
 • yumârsescu = ofensa, v
 • yumârsiri = insultare
 • yumârsiri = ofensare
 • yumârsitu = insultat
 • yumaru = măgar
 • yunâ = blană
 • yunghisescu = murmura, v
 • yunosu = dezgust
 • yunosu = scârbă
 • yunusaru = spoitor
 • yunusescu = spoi, v
 • yurnitsâ = groapă
 • yustosu = agreabil
 • yustu = gust
 • yustu = plăcere
 • zâbacâ = burtă mică
 • zâbâcosu = pipernicit
 • zâbitu = guvernator
 • zâbuhu = zâpuşeală
 • zâbuhu = zăduf
 • zâbunu = bolnăvicios
 • zâbunu = haină bărbătească
 • zacati = mărunţişuri
 • zacati = nimicuri
 • zâcâturâ = mărunţişuri
 • zâcâturâ = nimicuri
 • zaciu = cheag
 • zâcon = obicei
 • zâconi = obicei
 • zaconjiu = lege
 • zâconu = canon
 • zâconu = lege
 • zacu = zace, v
 • zadâ = zadă - arbore răşinos
 • zadrazamu = prim ministru
 • zadrazamu = vizir, mare
 • zâduhu = zăduf
 • zaerei = provizii
 • zafiraki = zefirină - pânză de bumbac
 • zafiri = zefirină - pânză de bumbac
 • zâgâdescu = dispară, a face să, v
 • zâgâdescu = dispărea, v
 • zâgâdescu = rătăci, v
 • zâgâdiri = rătăcire
 • zâgârdiciu = zer cu lapte
 • zâhâratâ = bomboană
 • zahari = zahăr
 • zâhârisescu = zahăr a pune, v
 • zâhârtare = zaharicală
 • zâhârusescu = zahăr a pune, v
 • zâhârusiri = zaharisire
 • zâhârusitu = zahăr, făcut cu
 • zahmeti = osteneală
 • zâhmeti = osteneală
 • zahurahi = obiect care înţeapă
 • zaif = slab
 • zaifcu = slab
 • zaire = provizii
 • zâire = provizii
 • zalâ = lapte bătut
 • zalhanei = abator
 • zalhani = abator
 • zali = furie
 • zâlii = gelozie
 • zâlsescu = buimăci, v
 • zâmânescu = din alte timpuri
 • zâmani = eternitate
 • zâmani = timp
 • zâmani, di = altădată, de
 • zâmâratu = amărât
 • zâmbacâ = soc
 • zambacu = soc
 • zâmbacu = crin
 • zâmbacu = drăgălaş
 • zâmbă = zimţi de dantelă
 • zâmbi = zimţi
 • zambilâ = zambilă
 • zâmbilâ = coş de papură
 • zâmbilâ = zambilă
 • zâmbili = coş de papură
 • zâmbucu = soc
 • zâmbunâ = bâzâitoare
 • zâmnicu = pivniţă
 • zânâ = zână
 • zânâhci = meseriaş
 • zânâtciu = meseriaş
 • zânati = meserie
 • zancacrutâ = vioară ordinară
 • zândani = închisoare
 • zândani = închisoare întunecoasă
 • zândani = temniţă
 • zângânâ = vioară
 • zângânaru = lăutar
 • zângânaru = lăutar
 • zângânescu = bâzâi, v
 • zângânescu = zăngăni, v
 • zânghii = scară de şa
 • zânghinâ = vioară
 • zânghinâ = vioară
 • zânghiru = vioară
 • zânglâră = indolent
 • zânglâră = măgar
 • zangrâ = zăvor
 • zângrână = bondar
 • zânozu = levier
 • zânozu = levier
 • zânozu = slobozitor la război
 • zânozu = slobozitor la război
 • zântunâ = şiroi
 • zânu = zân
 • zâpâlescu = biciui, v
 • zâpâlescu = păli, v
 • zapi = domolire
 • zâpitu = guvernator
 • zâptâsescu = opri, v
 • zâptâsescu = priponi, v
 • zâptâsescu = ţine în frâu, v
 • zâptii = jandarm
 • zâptisescu = opri, v
 • zâptisescu = priponi, v
 • zâptisescu = ţine în frâu, v
 • zâptisiri = uzurpare
 • zâptisitu = uzurpat
 • zaptiu = jandarm
 • zârâflâki = zaraflâc
 • zârafu = zaraf - casier, cămătar
 • zârari = pagubă
 • zârârisescu = păgubi, v
 • zârâtsinâ = rădăcină
 • zârcadhâ = căprioară
 • zârcânge = căprior
 • zârculâ = glugă
 • zarfu = sfeşnic
 • zârfuri = sfeşnic
 • zari = zar
 • zari = zare
 • zârtsinâ = rădăcină
 • zârusescu = pitula, v
 • zârzalâ = zarzăre
 • zarzarâ = turbulent
 • zârzâreali = zarzăre
 • zârzâriki = albăstrea
 • zârzâriki = iarbă uscată
 • zârzâvati = zarzavat
 • zârzâvgi = zarzavagiu
 • Zarzavuli = Diavol
 • zarzavulu = îndrăcit
 • zâte = duşmănie
 • zatsi = zece
 • zâuâ = zi
 • zavâ = copcă de haină
 • zavâ mascurâ = moş - copcă
 • zavâ theaminâ = babă - copcă
 • zâvlji = înşelătorie
 • zâvonu = voal de mireasă
 • zâvonu = voal de mireasă
 • zâvraki = mustrare
 • zâvulji = înşelătorie
 • zâvunsescu = voala, v - acoperi cu voal
 • zâvyii = înşelătorie
 • zâyaru = copoi
 • zâyaru = ogar
 • zâzâ = rază
 • zâzâescu = bâzâi, v
 • zâzânjilâ = intrigă
 • zări = deci
 • zbangu = arşic mare
 • zbârcescu = zbârci, b
 • zbardhu = mustrare
 • zbardhu, ljeau = mustra, v
 • zbârlescu = zbârli, v
 • zbârnicu = traistă de piele
 • zbatu = zbate, v
 • zboru = cuvânt
 • zboru = discurs
 • zboru = promisiune
 • zboru = zbor
 • zboru = zbura, v
 • zbucu = zgomot
 • zbuldzu = bulgăraş
 • zbuldzu = bulgăre
 • zbuldzu = caş strecurat
 • zbuldzu = cocoloş
 • zburari = vorbire
 • zburâri = vorbire
 • zburâtu = vorbit
 • zburăscu = bârfi, v
 • zburăscu = ponegri, v
 • zburăscu = vorbi, v
 • zburdâlipsescu = zburda, b
 • zburlescu = zbârli, v
 • zburyearcu = guraliv
 • zburyearicu = guraliv
 • zdângânescu = plesni, v
 • zdângânescu unâ = băşi, v
 • zdanganu = bădăran
 • Zdanganu = Bulgar
 • zdanganu = cap tare
 • zdâpânescu = trânti, v
 • zdârci = ploaie tare
 • zdârtâ = partidă
 • zdroamigu = rumega, v
 • zdroaminu = sfărâma, v
 • zdroaminu = stâlci, v
 • zdroaminu = strivi, v
 • zdroaminu = zdrobi, v
 • zdrobu = drăgălaş
 • zdrodu = drăgălaş
 • zdrudescu = mângâia, v
 • zdrudiri = alintare
 • zdruditu = alintat
 • zdruminu = sfărâma, v
 • zdruminu = stâlci, v
 • zdruminu = strivi, v
 • zdruminu = zdrobi, v
 • zdruncinu = zdruncina, v
 • zdumbanu = robust
 • zdumbanu = viguros
 • zdumbanu = zdravăn
 • zdupânescu = trânti, v
 • zdupuniri = trântire
 • zdurditu = zburdalnic
 • zealopetrâ = cuarţ
 • zeanâ = deal
 • zeari = închisă
 • zefcâ = petrecere
 • zefcâ = trai bun
 • zefki = petrecere
 • zefki = trai bun
 • zeghi = zeghe, ţesătură groasă
 • zervu = stângaci
 • zesi = zel
 • zestrâ = zestre
 • zevzecu = neastâmpărat
 • zevzecu = turbulent
 • zgaibâ = excoriaţie
 • zgaibâ = zgaibă
 • zgâibosu = bubos
 • zgârleaiu = zgâit cu ochii
 • zgârlescu = zgâi, v
 • zgârlosu = zgâit
 • zgârtsânari = hâţânare
 • zgârtsânari = zgâlţânare
 • zgâtsânu = hâţâna, v
 • zgâtsânu = zgâlţâi, v
 • zgheru = zbiera, v
 • zghicu = ţipăt
 • zghicutu = ţipăt
 • zghilescu = boci, v
 • zghilescu = ţipa, v
 • zghilescu = urla, v
 • zgljescu = striga cu voce tare, v
 • zgljescu = ţipa, v
 • zgljioatâ = pas
 • zglobu = sărac lipit
 • zgoarâ = cuţitoaie
 • zgrâmâturâ = zgârietură
 • zgrâmu = râma, v
 • zgrâmu = scărpina, v
 • zgrâmu = scobi, v
 • zgrâmu = zgâria, v
 • zgrâmu = zgâria, v
 • zgrânji = gheară
 • zgroamicu = scrâşni, v
 • zgrobu = gârbov
 • zgrumu = îneca cu mâncare, v
 • zgrumu = sugruma, v
 • zguluru = gârbov
 • zgurâ = rugină
 • zgurâ = zgură, rugină
 • zguravu = ruginit
 • zgureauâ = rugină
 • zgurghisescu = rugini, v
 • zgurii = rugină
 • zgurnjearicu = scotocitor
 • zgurnjescu = scormoni, v
 • zgurnjescu = scotoci, v
 • zgurosu = ruginit
 • zguru = creţ
 • zgurumescu = sugruma, v
 • ziafeti = banchet
 • ziafeti = distracţie
 • ziafeti = petrecere
 • zicljearu = cerşetor
 • zicljearu = cerşetor
 • zieti = trudă
 • zii = foamete
 • zilii = gelozie
 • zilii = ţol, cuvertură
 • zilipsearicu = gelos
 • zilipsescu = dori cu râvnă, v
 • zilipsescu = râvni, v
 • ziljearu = gelos
 • zilji = ureche
 • ziljiu = invidie
 • zilu = gelozie
 • zimbireaki = arc de ceasornic
 • zimnjiusescu = păgubi, v
 • zinghinu = bogat
 • zinghiru = lanţ
 • zintunji = gintă
 • zintunji = naţiune
 • zintunji = neam
 • zintunji = popor
 • zitimâ =chestiune
 • zivini = balanţă mică
 • zivyari = pereche
 • zivyărliki = plugărit
 • zivyitu = plugar
 • zixescu = cântări, v
 • ziyâ = cântar
 • ziyâsescu = cântări, v
 • ziyâsescu = cumpăni, v
 • ziyisescu = cântări, v
 • ziyisescu = cumpăni, v
 • ziyrâ = măceş
 • zizanigi = intrigant
 • zizânjiu = zâzanie
 • zlapi = fiară
 • zloatâ = zlot - monedă turcească
 • zlotâ = zlot - monedă turcească
 • zlotu = zlot - monedă turcească
 • zmalâ = teslă - un fel de
 • zmeanâ = izmană
 • zmelciu = melc
 • zmelciu cu samaru = melc cu cochilie
 • zmelciu gulishanu = melc golaş
 • zmeu = zmeu
 • zmilarâ = daltă
 • zminutu = fărâmiţa, v
 • zmirnâ = smirnă
 • zmoaticu = stâlci, v
 • zmuldsu = smuls
 • zmuldziri = smulgere
 • zmulgu = smulge, v
 • zmultu = smuls
 • zmurticu = extenua, v
 • zmurticu = nimici, v
 • zmurticu = sfărâma, v
 • zmurticu = zdrobi, v
 • zmuticatu = stâlcit
 • znjii = pagubă
 • znjiisescu = dăuna, v
 • znjiisescu = păgubi, v
 • znjisearicu = păgubitor
 • znjisescu = dăuna, v
 • znjisescu = păgubi, v
 • znjiurâ = zmeură
 • znuescu = înnoi, v
 • zocu = gaurâ de sfârlează
 • zofnicu = om mic, îndesat, viguros
 • zofu = ploaie torenţială
 • zonâ = centură
 • zonâ = cingătoare
 • zorba = silă
 • zorbâ = rebel
 • zorbâ = revoltat
 • zorbâ = zurbangiu
 • zorca = forţa, cu
 • zori = dificil
 • zori = dificultate
 • zori = greu
 • zori = grijă
 • zornâ = pieptene
 • zorti = dificil
 • zorti = dificultate
 • zorti = greu
 • zorti = grijă
 • zotu = voinic
 • zubealâ = mâncare de dulce
 • zuduhu = zăduf
 • zuduhu = zăpuşeală
 • zugranâ = pieptene cu dinţi rari
 • zui = voiaţă
 • zulapi = fiară
 • zulfatu = chinină
 • zuli = gelozie
 • zulipsescu = râvni, v
 • zuljearicu = gelos
 • zuljearu = gelos
 • zulufi = zuluf
 • zulumgi = jefuitor
 • zulumi = oprimare
 • zulumkearu = hrăpăreţ
 • zumbâreki = arc de ceasornic
 • zunâ = centură
 • zunâ = cingătoare
 • zundani = închisoare
 • zundani = temniţă
 • zuniţă = cingătoare mică
 • zunozu = slobozitor la război
 • zurâ = marasm
 • zurami = nebunie
 • zurbâlâki = violenţă
 • zurbă = rebel
 • zurbă = revoltat
 • zurbă = zurbangiu
 • zureatsâ = furie nebună
 • zureatsâ = nebunie
 • zurescu = înnebuni, v
 • zurlamarâ = nebunie
 • zurlamarâ = prostie
 • zurleashti = nebuneşte
 • zurleatsâ = nebunie
 • zurlescu = înnebuni, v
 • zurlilji = demenţă
 • zurlilji = nebunie
 • zurlu = dement
 • zurlu = nebun
 • zurlumâ = boală la cai
 • zurlumarâ = nebunie
 • zurlumarâ = prostie
 • zurlusescu = înnebuni, v
 • zurnagi = surlaş - care cântă la surlă
 • zurnă = rât de porc
 • zurnă = surlă - instr muzic între clarinet şi fluier
 • zurru = dement
 • zurru = nebun
 • zuru = dement
 • zuru = furios
 • zuru = nebun
 • zuru = prostănac
 • zurusescu = înnebuni, v
 • zurusescu = pitula, v
 • zuryio = vârtej de apă
 • zuuâ = zi
 • zuyrâfii = zugrăveală
 • zuyrâfsescu = descrie, v
 • zuyrâfsescu = zugrăvi, v
 • zuyrâpsescu = descrie, v
 • zuyrâpsescu = zugrăvi, v
 • zuzulu = vieţuitoare ciudată
 • zvâcnescu = zvâcni, v
 • zvâlindzâ = suveică
 • zvaltsâ = suveică
 • zvanâ = urcior-oală
 • zvângânescu = sfârâi, v
 • zvângânescu = trozni, v
 • zvânturu = viscoli, v
 • zvânturum = zvântura, v
 • zvârcâreauâ = palmă pe ceafă
 • zvarnâ = grapă
 • zvârnescu = târî, v
 • zvarnjearu = târâtor
 • zveltu = zvelt
 • zvercâ = ceafă
 • zvesti = var
 • zviciu = bici
 • zvinturedzu = viscoli, v
 • zvinturedzu = zvântura, v
 • zvircâreauâ = palmă pe ceafă
 • zvitsâ = buză de pahat
 • zvolaru = bulgăre
 • zvoljiu = bulgăre ierbos
 • zvoljiu = muşchi de copac
 • zvolu = [bulgăre
 • zvolu = tufă de iarbă
 • zvomu = revărsa, v
 • zvomu = ţâşni, v
 • zvomu = voame, v
 • zvonu = văl
 • zvonu = voal de mireasă
 • zvorizmâ = avânt
 • zvularu = brazdă ierboasă
 • zvuljiu = bulgăre ierbos
 • zvuljiu = muşchi de copac
 • zvumeari = vomitare
 • zvumutu = avorton
 • zvumutu = vomitat
 • zvungâ = gaurâ de sfârlează
 • zvungu = gaurâ de sfârlează