Sari la conținut

Cocea Popovici

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Cocea Popovici

Constantin Popovici – Cocea (pi sãrbeashce Константин Поповић, Biligrad, 14 Martsu 1908 — Biligrad, 20 Xumedru 1992) — Armãn[1][2][3], comunistu sãrbescu shi iugoslovenescu, filozof, poet, surealistu shi partitsipantu tu Polimlu tsivil di Ispania, Polimlu di Aprir shi Polimlu ti liberare natsional, lucurtor sotsial-politichescu tu RSFI, gheneral-letnant tu ANI shi erou natsional ali Iugoslavie. Tu perioadã anamisa di 1948 shi 1953 ira pi pozitsie di celnic a Shtablui Ãngheneral ali ANI, di 1953 pãnã 1965 ira pi pozitsie Secretar a Uniiljei ti lucãrle externe ali RSFI, a di 1966 pãnã di 1967 ira Vitse-prezidentu ali RSFI. Un di fondatorlji a CF Partizan di Biligrad.

  1. https://www.vreme.com/mozaik/moskopoljski-argonauti/
  2. https://www.vecernji.hr/kultura/jedan-dan-u-izgubljenom-raju-naroda-koji-neki-zovu-aromani-neki-arumunji-neki-vlasi-1340953
  3. https://www.danas.rs/kultura/osnivanje-cincarskog-pen-centra/