Sari la conținut

Câpșunâ

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Cãpshuni

Cãpshuna easti unã plantã njicã, cu trupu shcurtu, tsi s-tradzi azvarna pri loc, cu frãndzã mãri (fapti di trei frãndzã ma njits, piroasi sh-cu cuditsã lungã), cari fatsi lãludz albi, tsi easti criscutã di omu trã yimishili a ljei aroshi, cãrnoasi, cu multi simintsã nuntru, cu mushatã anjurizmã shi dultsi, icã acri, tu mãcari.

Poama faptã di aestã plantã ari idhyia numã.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.