Sari la conținut

Armunii

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Armuniea easti harea tsi u ari shidearea deadun a ma multoru lucri (un fatsã di altu) cari fatsi tra s-lu ariseascã ocljiul tsi li mutreashti. Ma poati hi harea tsi u ari bãnarea deadun a ma multor oaminji tsi s-aduchescu ghini tu tuti minduirli sh-faptili-a loru icã harea tsi u ari cãntarea (bãtearea, avdzãrea) di dauã i ma multi bots (ihuri, cãntitsi) tsi fac ureacljia s-u ariseascã multu.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.