Anu

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Anlu easti chirolu tsi-lji lipseashti a loclui tra si s-anvãrteascã unãoarã deavãrliga a soarilui.

Chiro aeastã ari 12 meshi, 365 di dzãli shi shasi sãhãts shi patru chiro ma njits: primuvearã, vearã, toamnã shi earnã.Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.