Adolf Hitler

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Jump to navigation Jump to search
Adolf Hitler

Adolf Hitler, (Aprir 20, 1889 – Aprir 30, 1945) iara Cantselarlu ali Ghirmãniljei ditu anlu 1933 shi Führer (Cumândarlu) ali Ghirmãnii ditu anlu 1934 pãnã tu moarte-a lui. Nãs iara liderlu a Partiljei a Lucrâtorlor Ghirmãnescã Natsional Sotsialisticã (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei icã NSDAP), cama ghini cunuscutã sumu numa Partia Nazistã. Anyrâpsi cartea Mein Kampf.