Wikipedia

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Jump to: navigatsia, Câftare
Wikipedia

Wikipedia easte un proectu internatsional cai va s-facã unã entsiclopedia completã shi orighinalã pi armãneashce cu colaboratsia-a cathi unãljei individua. Contsãnire ali Wikipedia easte scriatã sum GNU Free Documentation License, tsi va s-dzãcã cã easte dip liber.