Discuție:Armâńi

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Jump to navigation Jump to search

Salut fratsi armãni[modificare sursă]

Material :

Cãntec trã mu-mea

Când s-duțea la șoput Sirma Cu bucl’ița-l’i încãrcatã, U videai canda scriatã, Di-u mutrea cu ocl’i patru Lumea toatã.

Ligãnare di fidane, Harizmã ca di zambilã- ‘și-aplicã unã mãndilã Pisti fața-l’i di-arușine Trandafilã.

și li-avea ea toate hãrile și di trup și di iñioarã, Minte pirã ș-lucrãtoarã- Nu-și eara ca Sirma altã Featã-n hoarã.

Furcã și-arãzboiu și scamnu, Leamne s-tal’ã, s-batã mal’e, Ti-alte mãñi sunt multe greale, Ma ti brațãle ali Sirmã Agioc di beale.

și-mplãtea pîn’ ñeadzãnopti Cu suțata-l’i di surate și-aruca dedaun brãțate; Cripa toate cã nițiunã Nu l’i-u poate.

Tu apiritã eara-mbroastã, Flamburã di banã vie; Mîna l’iei eara vluvie: Videai casa si uborlu Ca lãvie.

Hrãnea puil’i, muldzea capri, S-duțea ‘ntre-apã, vinea troarã. Cãnd imna, s-pãrea c-asboarã- Nu-și eara ca Sirma altã, Featã-n hoarã.

Unã ș-toatã la pãrinți și di-aumbra l’ei di hare Loclu tot si-avea habare: Mumã-sa sținea ‘mbogatã și na-mare.

Soarle avea tu fațã. Budza-l’i Nu zbura, cãnta milie. Boațea-l’i, coardã di viulie, Nu puteai s-u-acumpãrai c-unã Vãsilie.

Tine Sirmã, fala noastrã, Prota steau tu-Armâname, Nu știu eu cu țe micame Si-ñi ti scriu cu-a mea cãlame Tra si-armãñi tu etã cãntic Cu-a ta name.

Yorg’al Murnu (George Murnu, n. 1 ianuarie 1868, Veria, Grecia - d. 17 noiembrie 1957, Bucureşti), membru al Academiei Române din 1923. --Julieta39 (discuție) 28 Avgustu 2019 20:36 (UTC)